Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2014-жылдын
3-сентябрындагы № 523 токтому
менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы "Кыргыз почтасы" мамлекеттик ишканасынын
УСТАВЫ

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-августундагы № 542 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Бул Устав Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы "Кыргыз почтасы" мамлекеттик ишканасынын (мындан ары - Ишкана) ишин регламенттейт.

2. Ишкана өз ишинде Кыргыз РеспубликасынынКонституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Уставды жетекчиликке алат.

3. Устав Ишкананын уюмдаштыруу документи болуп саналат.

4. Ишкананын уюмдаштыруучусу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү болуп саналат.

5. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Ишкананын ишине жалпы жетекчилик жана координациялоо жүргүзөт.

6. Ишкананын толук аталышы:

мамлекеттик тилде: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы "Кыргыз почтасы" мамлекеттик ишканасы;

расмий тилде: Государственное предприятие "Кыргыз почтасы" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

англис тилинде: State Enterprise "Kyrgyz Post" under the State registration service under the Government of the Kyrgyz Republic.

Кыскартылган аталышы:

мамлекеттик тилде: "Кыргыз почтасы" МИ;

расмий тилде: ГП "Кыргыз почтасы";

англис тилинде: "Kyrgyz Post".

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-августундагы № 542 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Ишкана чарба жүргүзүү укугунда мүлккө ээ болгон мамлекеттик ишкананын уюштуруу-укуктук формасында түзүлгөн юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү, белгиленген үлгүдөгү штамптары, бланктары бар жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын банктарында алыш-бериш эсебин, анын ичинде валюталык эсеп ачуу укугу менен толук чарбалык эсеп-кысап жана өзүн-өзү каржылоо принциптеринде иштейт.

8. Ишкананын юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, 720001, Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 227.

9. Ишкана филиалдарды түзүүгө, белгиленген тартипте мүлктүн бөлүгүн аларга өткөрүү аркылуу берүүгө укуктуу.

Ишкананын ушул Уставдын ажырагыс бөлүгү болуп саналган бул Уставдын тиркемесинде көрсөтүлгөн филиалдары бар.

2. Ишкананын максаттары, милдеттери жана ишинин түрлөрү

10. Ишкана өз ишин төмөнкү максаттарда жүргүзөт:

- республиканын бардык аймагында почта байланыш кызматтарын көрсөтүү;

- мамлекеттик почта байланышынын туруктуу өзүн-өзү актоосуна жетүү жана рентабелдүүлүгүн жогорулатуу;

- чарбалык иштен киреше алуу жана аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Ишкананын кызыкчылыктарына пайдалануу;

- мамлекеттик почта байланышынын инфратүзүмүн натыйжалуу пайдалануу, өркүндөтүү, модернизациялоо жана өнүктүрүү;

- почта байланыш ишканаларынын, финансы-кредиттик мекемелеринин жана менчиктин бардык түрүндөгү жеке жана юридикалык жактарга ар кандай түрдөгү кызматтарды көрсөтүү боюнча башка уюмдардын келишимдик мамилелерине негизделген почта-сактык тутумун жана Кыргыз Республикасында төлөмдөрдү натыйжалуу жүргүзүүнү камсыз кылууга жөндөмдүү заманбап почта инфратүзүмүн түзүү;

- Кыргыз Республикасынын бардык аймагында кепилденген почта байланыш кызматтарын көрсөтүүнү камсыздоо.

11. Ишкананын негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

- мамлекеттик почта байланышын сактоо;

- Кыргыз Республикасынын бардык аймагында почта жана финансы кызматтарын көрсөтүү;

- мамлекеттик менчиктин жана акча каражаттарынын сакталышын камсыздоо;

- Ишканада автоматташтыруунун жаңы технологияларын, тутумдарын жана каражаттарын киргизүү;

- почталык, финансылык жана башка кызматтардын спектрин кеңейтүү;

- мамлекеттик почта байланышын модернизациялоого жана өнүктүрүүгө инвестицияларды тартуу;

- мамлекеттик почта байланыш кызматкерлеринин социалдык жактан корголушун жогорулатуу;

- Кыргыз Республикасынын аймагында Ишкананын түзүмдүк бөлүнүштөрүн үзгүлтүксүз иштетүү;

12. Милдеттерге ылайык Ишкана иштин төмөнкү түрлөрүн жүзөгө ашырат:

- мамлекеттик почта байланыш тармактарын модернизациялоо жана өнүктүрүү боюнча иштерди уюштуруу;

- почта жөнөтмөлөрүн ташууну жана жеткирүүнү уюштуруу;

- почта жөнөтмөлөрүнүн бардык түрлөрүн кабыл алуу, иштеп чыгуу жана берүү, анын ичинде Кыргыз Республикасынын бардык аймагына аларды ташуу жана жеткирүү;

- пенсияларды, жөлөк пулдарды жана башка социалдык төлөмдөрдү төлөө, алардын ишке ашырылышын контролдоо;

- почталык жана электрондук акча которууларды кабыл алуу жана төлөп берүү;

- финансылык кызматтарды көрсөтүү;

- почта байланышынын атрибуттары болуп саналган почталык төлөм белгилерин, филателисттик товарларды, почталык тараларды жана башка товарларды сатуу;

- калктан төлөмдөрдү кабыл алуу;

- филиалдардын базасында калкты тейлөө борборлорунун ишин уюштуруу;

- жазылууларды кабыл алуу, мезгилдүү басылмаларды иштеп чыгуу жана жеткирүү, аларды чекене сатуу;

- Интернет кызматтарын, электрондук почта жана башка компьютердик кызматтарды көрсөтүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык соода-коммерциялык иштерди жүргүзүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген кошумча кызматтарды көрсөтүү;

- Ишканада эмгекти коргоонун, коопсуздук техникасынын жана өрт коопсуздугунун талаптарын сактоо боюнча иштерди уюштуруу;

- Ишкананы материалдык-техникалык жактан камсыздоону уюштуруу;

- Ишкананын кадрларын даярдоо жана кайра даярдоо;

- эл аралык почта уюмдарына катышуу.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-августундагы № 542 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Ишкананын укуктары жана милдеттери

13. Ишкана төмөнкү укуктарга ээ:

- өзүнүн атынан мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарды алуу;

- сотто доогер жана жоопкер болуу;

- Ишкананын максаттарына жана милдеттерине ылайык юридикалык жана жеке жактар менен келишимдерди түзүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коммерциялык иштерди ишке ашыруу, мамлекеттик почта байланышына тышкы инвестицияларды кошо алганда кошумча жана каржылоо булактарын издеп табуу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте өзүнүн уюштуруу-өндүрүштүк түзүмүн өркүндөтүү боюнча иштерди жүргүзүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте банктардын жана башка кредиторлордун насыяларынан пайдалануу;

- Ишкананын кызматкерлерине консультация берүү жана окутуу үчүн белгиленген тартипте келишимдик негизде адистерди тартуу;

- почта байланышы жана басылмаларды жайылтуу жаатындагы кызматташтык маселелери боюнча чет өлкөлүк почта уюмдары жана башка өлкөлөрдүн почта байланышынын дайындалган операторлору менен келишимдерди түзүү;

- филиалдардын өндүрүштүк-экономикалык ишин пландаштырууну, жөнгө салууну жана контролдоону ишке ашыруу, мамлекеттик почта байланыш тармактарынын материалдык-техникалык жана технологиялык базасын модернизациялоо багыттарын аныктоо;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке каражаттардын чегинде, анын ичинде келишимдер боюнча эмгек акыны төлөө өлчөмдөрүн белгилөө;

- Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан бекитилген почта байланышынын негизги ченемдерине ылайык почта каттамдарын иштеп чыгуу жана бекитүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка укуктарды жүзөгө ашыруу.

14. Ишкана төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларына, Дүйнөлүк почта уюмунун жана байланыш жаатындагы региондук шериктештиктин актыларына ылайык мамлекеттик почта байланышынын үзгүлтүксүз, натыйжалуу иштешин камсыздоого;

- филиалдардын базасында калкты тейлөө борборлорунун үзгүлтүксүз жана натыйжалуу иштөөсүн камсыздоо;

- чарбанын карамагында турган имараттарды, жабдууларды, транспорт каражаттарын, өндүрүштүк шаймандарды жана башка мүлктөрдү тийиштүү түрдө күтүүнү жана пайдаланууну камсыздоого;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык почталарды ташуунун белгиленген контролдук мөөнөттөрүн сактоого, почта жөнөтмөлөрүнүн бардык түрлөрүн жеткирүүнү жана сакталышын, филиалдарда финансылык жүгүртүүдө турган которуу, пенсиялык, жазылуу жана башка акча каражаттарын өз убагында төлөөнү камсыздоого;

- пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча каражаттарды, которулуучу акча каражаттарын, жазылуудан жана мезгилдүү басылмаларды чекене сатуудан түшкөн каражаттарды карызга алууга жол бербөөгө, алардын сакталышын камсыздоого;

- кат алышуунун сырларын сактоону камсыздоого;

- филиалдардын бюджетин бекитүүгө, контролдоого, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте мамлекеттик почта байланышынын сактоо, модернизациялоо жана өнүктүрүү кызыкчылыгында кирешени жана пайданы, негизги, жүгүртмө каражаттарды кайра бөлүштүрүүнү ишке ашырууга;

- филиалдардын ишине тиешелүү сунуштарды, доолорду, арыздарды жана даттанууларды кароого жана алар боюнча тийиштүү чараларды көрүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте салыктарды жана башка төлөмдөрдү төлөө боюнча милдеттенмелердин филиалдар тарабынан аткарылышын камсыздоого;

- филиалдардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга, жаңы, анын ичинде финансылык, келишимдик кызмат көрсөтүүлөрдү киргизүүгө, заманбап техникалык каражаттарды колдонуу менен кардарларды тейлөөнүн сапатын жана маданиятын көтөрүүгө, өндүрүштүк, эмгек жана финансы ресурстарын натыйжалуу пайдаланууга багытталган иш-чараларды иштеп чыгууга;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын, байланыш тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын буйруктарынын жана тескемелеринин филиалдар тарабынан сакталышын контролдоону жана башкарууну оптималдаштыруу, коюлган максаттарга жана милдеттерге жетүү максатында өндүрүштүк-эксплуатациялык, чарбалык жана финансы-экономикалык иштерди талдоону ишке ашырууга;

- башка мамлекеттердин почта операторлору жана Ишкананын өнөктөштөрү менен өз убагында өз ара эсептешүүлөрдү камсыздоого;

- мезгилдүү басылмалардын каталогдорун даярдоону жана басып чыгарууну жана жазылууну жүргүзүүнү камсыздоого. Мезгилдүү басылмаларды экспедициялоону, анын ишке ашырылышынын жана мезгилдүү басылмаларга жазылуудан жана сатып өткөрүүдөн түшкөн акча каражаттарынын өз убагында которулушун контролдоого.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-августундагы № 542 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Ишкананын түзүмү

15. Ишкананын түзүмү борбордук аппаратты жана филиалдарды камтыйт.

16. Ишкананын филиалдары юридикалык жак болуп эсептелбейт жана филиалдар жөнүндө жоболордун негизинде иштейт. Филиалдардын банктарда эсептери, өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган штамптары жана мөөрү бар.

17. Ишкананын борбордук аппаратынын башкаруу схемасы, түзүмү жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы тарабынан бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-августундагы № 542 токтомунун редакциясына ылайык)

18. Филиалдардын жетекчилери квалификациялык талаптарга ылайык конкурстук негизде кызматка дайындалат жана Ишкананын башкы директорунун буйругу менен ээлеген кызматынан бошотулат жана анын ишеним катынын негизинде иштейт.

19. Филиалдардын жетекчилеринин орун басарлары жана башкы бухгалтерлери филиалдардын жетекчилеринин сунушу боюнча Ишкананын башкы директорунун буйругу менен кызматка дайындалат жана ээлеген кызматынан бошотулат.

20. Филиалдын жетекчисинин ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан жана Ишкананын башкы директору тарабынан бекитилген филиал жөнүндө жобо менен аныкталат.

5. Ишкананын башкаруу органдары

21. Ишкананы башкарууну Ишкананын башкы директору ишке ашырат.

22. Башкы директор Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

(Абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-августундагы № 542 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

Ишкананын башкы директору жүктөлгөн иш милдеттерин тийиштүү аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке жоопкерчилик тартат жана ушул Устав менен эмгек келишиминин негизинде иш алып барат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-августундагы № 542 токтомунун редакциясына ылайык)

23. Ишкананын башкы директору:

- Ишкананын өндүрүштүк-эксплуатациялык, финансылык-экономикалык жана чарбалык ишине жалпы жетекчилик кылат;

- Ишкананын борбордук аппаратын күтүүгө бюджетти мыйзамда белгиленген тартипте иштеп чыгууну жана Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги менен макулдашууну камсыздайт, Ишкананын планын жана бюджетин бекитет;

- Ишкананын финансылык каражаттарын жана башка мүлктөрүн өз ыйгарым укуктарынын чегинде тескейт.

- түзүмдү, штаттык санды, филиалдар жөнүндө жоболорду бекитет;

- Ишкананын атынан жарандык-укуктук бүтүмдөрдү өз ыйгарым укуктарынын чегинде түзөт;

- филиалдардын жетекчилерине өндүрүштүк, финансы-чарбалык иштерди ишке ашыруу укугуна ишеним каттарды берет;

- Кыргыз Республикасынын эмгек жөнүндө мыйзамдарында жана ушул Уставда белгиленген тартипте кызматкерлерди жалдайт;

- оперативдүү бухгалтердик жана статистикалык эсепти жүргүзүүнү уюштурат жана анын ишенимдүүлүгүнө жоопкерчилик тартат;

- Ишкананын жана филиалдардын иш маселелери боюнча өз компетенциясынын чектеринде буйруктарды чыгарат;

- ишканалар жана мамлекеттик органдар, ошондой эле юридикалык жана жеке жактар менен өз ара мамилелерде ишеним катсыз Ишкананын кызыкчылыгын коргойт;

- финансылык абалга, эсепке алуу жана отчет берүүгө, иш кагаздарынын абалына, өндүрүштүк иштеги финансылык мыйзам бузууларга жеке жоопкерчилик тартат;

- Ишкананын өндүрүштүк ишине байланыштуу башка маселелерди чечет;

24. Башкы директордун үч орун басары бар, алардын бири биринчи орун басар болуп саналат. Башкы директордун орун басарлары Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд тарабынан кызматка дайындалат жана ээлеген кызматынан бошотулат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-августундагы № 542 токтомунун редакциясына ылайык)

25. Ишкананын башкы бухгалтери Ишкананын директору тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-августундагы № 542 токтомунун редакциясына ылайык)

26. Ишкананын башкы директорунун орун басарларынын жана башкы бухгалтеринин ыйгарым укуктары Ишкананын башкы директору тарабынан бекитилет.

27. Башкы директордун биринчи орун басары башкы директор жокто анын милдеттерин аткарат. Башкы директордун милдеттерин биринчи орун басарга жүктөө иш-аракетинин мөөнөтүн көрсөтүү менен тийиштүү буйрук боюнча таризделет.

28. Ишкананы келечекте өнүктүрүү багыттары менен байланышкан стратегиялык маселелерди кароо, техникалык жана технологиялык жактан жабдуу жана логистика маселелерин кароо, иштин экономикалык натыйжалуулугун көтөрүү үчүн ишкананын кеңешүү органы катары филиалдардын жетекчилеринин, борбордук аппараттын бөлүмдөрүнүн жана профсоюздун ичинен техникалык-экономикалык кеңеш түзүлөт.

Ишкананын башкы директору Ишкананын техникалык-экономикалык кеңешин жетектейт.

Техникалык-экономикалык кеңештин курамы жана ал жөнүндө жобо Ишкананын башкы директору тарабынан бекитилет.

6. Ишкананын мүлкү

29. Ишкананын мүлкүн негизги фонддор жана жүгүртмө каражаттар, ошондой эле чарбалык башкарууга берилген мамлекеттик почта байланышынын башка мүлкү түзөт.

30. Мүлктү түзүү булактары төмөнкүлөр болуп саналат:

- Ишкананын акча жана материалдык каражаттары;

- Ишкананын чарбалык ишинин натыйжасында алынган кирешелер;

- мамлекеттик бюджеттен дотациялар;

- юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу төгүмдөрү:

- банктардын насыялары жана башка карыз каражаттар.

31. Ишкананын мүлкү мамлекеттик менчик болуп саналат жана чарба жүргүзүү укугунда бекитилет. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Ишкана ага чарба жүргүзүү укугунда таандык болгон мүлккө ээлик кылат, пайдаланат жана тескейт.

32. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-августундагы № 542 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

33. Ишкананын жүргүзгөн ишинен алынган бардык каражаттар Ишканага келип түшөт. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бюджеттик төлөмдөр жана чегерүүлөр, насыялар жана башка карыздык каражаттар боюнча төлөмдөр жүргүзүлгөндөн кийин Ишкананын менчиги болуп саналган Ишкананын таза пайдасы түзүлөт, алар өз алдынча пайдаланылат.

7. Эсепке алуу, пландаштыруу жана отчеттуулук

34. Ишкана өз ишин иш пландарынын негизинде жүзөгө ашырат. Ишкана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте бухгалтердик эсепти жана статистикалык отчетту жүргүзөт.

35. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-августундагы № 542 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

8. Ишкананы кайра уюштуруу жана жоюу

36. Ишкананы кайра уюштуруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

37. Ишкананын ишин токтотуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча ишке ашырылышы мүмкүн.

38. Ишкананын иш процессинде пайда болгон документтер Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Мыйзамына ылайык пайдаланылат жана сакталат.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын
Транспорт жана коммуникациялар
министрлигинин алдындагы
"Кыргыз почтасы" мамлекеттик
ишканасынын уставына
тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы "Кыргыз почтасы" мамлекеттик ишканасынын почта филиалдарынын
ТИЗМЕГИ

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-августундагы № 542 токтомунун редакциясына ылайык)

Филиал

Индекс

Жайгашкан дареги

1

Бишкек почтамты

720000

Бишкек ш., Чүй пр., 96

2

Эл аралык почта алмашуу жана логистика борбору

720085

Бишкек ш., Орозбеков көч., 1а

3

Аламүдүн райондук филиалы

724300

Чүй облусу, Аламүдүн району, Лебединовка айылы, Победа көч., 363

4

Чүй райондук филиалы

722201

Чүй облусу, Чүй району, Чүй айылы, Бригада көч.,9

5

Жайыл райондук филиалы

724400

Чүй облусу, Жайыл району, Кара-Балта ш., Центральная көч., 233

6

Ысык-Ата райондук филиалы

725000

Чүй облусу, Ысык-Ата району, Кант ш., Ленин көч., 34

7

Кемин райондук филиалы

724500

Чүй облусу, Кемин району, Кемин ш., Ленин кеч., 34

8

Москва райондук филиалы

724600

Чүй облусу, Москва району, Беловод айылы, Ленин кеч., 53

9

Сокулук райондук филиалы

724800

Чүй облусу, Сокулук району, Сокулук айылы, Фрунзе көч. номуру жок

10

Талас райондук филиалы

724100

Талас облусу, Талас ш., Дзержинский көч., 28

11

Бакай-Ата райондук филиалы

723800

Талас облусу, Бакай-Ата району, Бакай-Ата айылы, Манас көч., 122

12

Кара-Буура райондук филиалы

723900

Талас облусу, Кара-Буура району, Кызыл-Адыр айылы, 50 лет Киргизии көч., 7

13

Манас райондук филиалы

724000

Талас облусу, Манас району, Покровка айылы, Карл Маркс көч., 160

14

Ош почтамты

723500

Ош облусу, Ош ш., Ленин көч., 320

15

Алай райондук филиалы

723000

Ош областы, Алай району, Гүлчө айылы, Ленин көч., 110

16

Араван райондук филиалы

723100

Ош облусу, Араван району, Араван айылы, Ленин көч., 18

17

Кара-Кулжа райондук филиалы

723200

Ош облусу, Кара-Кулжа району, Кара-Кулжа айылы, Ч.Пазылов көч., 32

18

Кара-Суу райондук филиалы

723300

Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу айылы, Ленин көч., 163

19

Ноокат райондук филиалы

723400

Ош облусу, Ноокат ш., Ленин көч., 6

20

Өзгөн райондук филиалы

723600

Ош облусу, Өзгөн ш., Манас көч., 37

21

Чоң-Алай райондук филиалы

723700

Ош облусу, Чоң-Алай району, Дароот-Коргон айылы

22

Баткен райондук филиалы

720100

Баткен облусу, Баткен ш., Нургазиев көч., 1

23

Кадамжай райондук филиалы

720200

Баткен облусу, Кадамжай району, Пүлгөн айылы, Совет көч., 4

24

Кызыл-Кыя шаардык филиалы

720300

Баткен облусу, Кызыл-Кыя ш., Москва көч., 3

25

Лейлек райондук филиалы

720400

Баткен облусу, Лейлек району, Исфана ш., Совет көч., номуру жок

26

Сүлүктү шаардык филиалы

720500

Баткен облусу, Сүлүктү ш., Танги-Башы көч., номуру жок

27

Жалал-Абад шаардык филиалы

720900

Жалал-Абад облусу, Жалал-Абад ш., Темир жол көч., 4

28

Аксы райондук филиалы

720600

Жалал-Абад облусу, Аксы району, Кербен шаары, Комсомол көч., 2

29

Ала-Бука райондук филиалы

720700

Жалал-Абад облусу, Ала-Бука району, Ала-Бука айылы, Ибраимов көч., 42

30

Базар-Коргон райондук филиалы

720800

Жалал-Абад облусу, Базар-Коргон району, Базар-Коргон айылы, Осмонов көч., 122

31

Кара-Көл шаардык филиалы

721000

Жалал-Абад облусу, Кара-Көл ш., Ленин көч., 1а

32

Майлуу-Суу шаардык филиалы

721100

Жалал-Абад облусу, Майлуу-Суу ш., Тынчтык көч., 2

33

Ноокен райондук филиалы

721200

Жалал-Абад облусу, Ноокен району, Массы айылы

34

Сузак райондук филиалы

721300

Жалал-Абад облусу, Сузак району, Сузак айылы, Каримбердиев көч., 1

35

Таш-Көмүр шаардык филиалы

721400

Жалал-Абад облусу, Таш-Көмүр ш., Сыдыкова көч., 11

36

Тогуз-Торо райондук филиалы

721500

Жалал-Абад облусу, Тогуз-Торо району, Казарман айылы, Тынчтык көч., 53

37

Токтогул райондук филиалы

721600

Жалал-Абад облусу, Токтогул ш., Ленин көч., 5

38

Балыкчы шаардык филиалы

721900

Ысык-Көл облусу, Балыкчы ш., Пионер көч., 2

39

Каракол шаардык филиалы

722200

Ысык-Көл облусу, Каракол ш., Гебзе көч., 124

40

Ак-Суу райондук филиалы

721800

Ысык-Көл облусу, Ак-Суу району, Теплоключенка айылы, Кадыраке көч., 22

41

Жети-Өгүз райондук филиалы

722000

Ысык-Көл облусу, Жети-Өгүз району, Кызыл-Суу айылы, Манас көч., 83

42

Ысык-Көл райондук филиалы

722100

Ысык-Көл облусу, Чолпон-Ата ш., Совет көч., 122

43

Тоң райондук филиалы

722300

Ысык-Көл облусу, Тоң району, Бөкөнбаев айылы, Атахан көч., 68

44

Түп райондук филиалы

722400

Ысык-Көл облусу, Түп району, Түп айылы, Элебаев көч., 67

45

Нарын райондук филиалы

722900

Нарын облусу, Нарын ш., Кыргыз көч., 24

46

Ак-Талаа райондук филиалы

722500

Нарын облусу, Ак-Талаа району, Баетов айылы, Акназаров көч., 1

47

Ат-Башы райондук филиалы

722600

Нарын облусу, Ат-Башы району. Ат-Башы айылы, Биринчи май көч., 14

48

Жумгал райондук филиалы

722700

Нарын облусу, Жумгал району, Чаек айылы, Матыев көч., 156

49

Кочкор райондук филиалы

722800

Нарын облусу, Кочкор району, Кочкор айылы, Фрунзе көч., 123