Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2013-жылдын 17-майындагы № 271 токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650, 2015-жылдын 30-марты № 168, 2015-жылдын 16-сентябры № 644, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 191, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 , 2019-жылдын 30-майындагы № 248 , 2019-жылдын 24-сентябрындагы № 496 токтомдорунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги (мындан ары - Мамагенттик) мамлекеттик монополияга каршы саясатты ишке ашырган жана отун-энергетикалык комплексинен тышкары экономиканын бардык тармактарында мамлекеттик монополияга каршы жөнгө салууну, атаандаштыкты коргоону жана өнүктүрүүнү жүргүзгөн ыйгарым укуктуу мамлекеттик монополияга каршы орган болуп эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Мамагенттик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген жалпы таанылган принциптерди жана эл аралык укуктун ченемдерин, эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Мамагенттик мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер жана башка юридикалык жактар менен бирге аракеттенүү аркылуу өз ишин жүзөгө ашырат.

4. Мамагенттик Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы бар мөөргө, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыначылык системасында жана банк-агенттеринде алыш-бериш жана башка эсептерге ээ юридикалык жак болуп эсептелет.

2. Мамагенттиктин максаты

5. Мамагенттиктин максаты атаандаштыкты коргоо жана өнүктүрүү, мамлекеттик монополияга каршы саясатты ишке ашыруу болуп эсептелет.

3. Мамагенттиктин милдеттери

6. Мамагенттиктин негизги милдети болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- Кыргыз Республикасындагы товарлар, жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөр базарларынын натыйжалуу иштеши үчүн атаандаштыкты өнүктүрүү жана коргоо;

- монополисттик иш-аракетти жана ак ниет эмес атаандаштыкты болтурбоо, чектөө, бөгөт коюу боюнча чараларды көрүү;

- керектөөчүлөрдүн, табигый  монополия субъекттеринин кызыкчылык теңдемине жетүүнү, керектөөчүлөр жана бааны жөнгө салуу үчүн алар саткан товарлардын (жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр) жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;

- товарларды (жумуштар, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алууда керектөөчүлөрдүн укугун мамлекеттик коргоону ишке ашыруу;

- жарнактын керектөөчүлөрүн мамлекеттик коргоону ишке ашыруу.

4. Мамагенттиктин функциялары

7. Мамагенттик өзүнө жүктөлгөн милдеттерди чечүү үчүн төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

- отун-энергетикалык комплексинен тышкары экономиканын бардык тармагында бирдиктүү мамлекеттик монополияга каршы, баа саясатын ишке ашырат;

- экономиканын монополиялык чөйрөлөрүн демонополизациялоо боюнча чараларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышат;

- атаандаштыкты өнүктүрүүгө жана коргоого, керектөөчүлөрдүн укугун коргоого жана жарнак ишин жөнгө салууга багытталган иш-чараларды жүргүзүү боюнча мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына сунуштарды иштеп чыгат;

- Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарын өркүндөтүү, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо, жарнак боюнча мыйзамдарды, бааларды (тарифтерди) түзүү жана колдонуу тартибин өркүндөтүү боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууга катышат;

- атаандаш чөйрөнү коргоо жана өнүктүрүүгө тиешелүү мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлору боюнча корутундуларды даярдайт;

- атаандаштыкты өнүктүрүү үчүн тоскоолдуктарды жоюу жана ишкердикти өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген тартипте сунуштарды киргизет;

- демпингге каршы териштирүүлөрдү жүргүзүү, атайын коргоочу, демпингге каршы же компенсациялык чараларды колдонуу боюнча эксперттик корутундуларды даярдайт;

- чарбакер субъекттер тарабынан монополияга каршы мыйзам бузулган учурда милдеттүү уруксаттама берүү (алып салуу), экспорттук-импорттук операцияларга тыюу салуу же токтотуу жөнүндөгү сунуштарды белгиленген тартипте киргизет;

- керектөөчүлөр үчүн алар тарабынан сатылган товарлардын жана көрсөтүлгөн жумуштардын жана кызматтардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуучу ишин мамлекеттик жөнгө салуу жана контролдоого катышуу аркылуу керектөөчүлөрдүн, табигый монополиялардын субъектилеринин кызыкчылыктарынын теңдемин камсыз кылат;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

- товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тиешелүү базарларында атаандаш чөйрөнүн абалына талдоо жүргүзөт;

- табигый монополиялардын субъектилеринин мамлекеттик реестрин түзөт жана жүргүзөт;

- (он үчүнчү абзац КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 16-сентябрындагы № 644 токтомуна ылайык күчүн жоготту);

- (он төртүнчү абзац КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 16-сентябрындагы № 644 токтомуна ылайык күчүн жоготту);

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык табигый монополия субъекттеринин ишин жөнгө салуу ыкмасын аныктайт;

- отун-энергетикалык комплексинин субъекттеринен тышкары табигый монополия субъекттеринин ишин мамлекеттик жөнгө салууну жүргүзөт;

- табигый монополия субъекттеринин товарларын (жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөр) жеткирүүгө (сатып алууга) контракттардын формаларын, негизги каражаттарын кайра баалоону, эсепке алуу саясатын жана табигый монополия субъекттеринин жөнгө салынуучу товарларынын (жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр) түрү боюнча кирешелердин, чыгымдардын жана тартылган активдердин өзүнчө эсебин жүргүзүү ыкмасын макулдашат;

- эгерде бул үстөмдүк абалды ээлеген чарбакер субъекттин (алардын бирикмесинин) пайда болуусуна, уставдык капиталдагы акцияларды (үлүштөрдү) алууга, монополияга каршы мыйзамда каралган башка бүтүмдөрдү жүзөгө ашырууга алып келе турган болсо, чарбакер субъекттердин, мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын кайра түзүү (биригүү, кошулуу, кайра өзгөртүп түзүү) тууралуу өтүнүчүн карайт жана алар боюнча тиешелүү чечим кабыл алат;

- табигый монополия субъекттеринин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган иш жүргүзүүгө макулдук берүү жөнүндө өтүнүчүн карайт;

- мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын түзүмдүк бөлүмдөрү, уюмдар, мекемелер белгиленген тартипте көрсөткөн кызмат көрсөтүүлөргө (жумуштарга), билим берүүдөн башкаларына тарифтерди (бааларды) макулдашат;

- аткаруу бийлиги органдары жана анын түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан берилүүчү уруксат берүүчү документтердин наркын белгиленген тартипте макулдашат;

- мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, менчигинин түрүнө карабастан жеке жана юридикалык жактарга милдеттүү түрдө аткаруу үчүн Мамагенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча тартип бузууларды токтотуу жана алардын кесепетин жоюу жөнүндө жазма буйрук берет;

- чарбакер субъекттердин жана жарандардын укуктарын монополиялык аракеттердин жана ак ниет эмес атаандаштыктын пайда болуусунан, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын атаандаштыкты чектөөгө багытталган актыларынан жана аракеттеринен (аракетсиздиктеринен) коргоону жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана алардын кызмат адамдарына, уюмдарга жана мекемелерге, алардын жетекчилерине, ошондой эле юридикалык жана жеке жактарга айып салуу, төлөтүү, жаза пулду жана экономикалык санкцияны колдонуу тууралуу чечимди (токтомду) белгиленген тартипте кабыл алат;

- үстөмдүк абалды ээлеген чарбакер субъект монополиялык ишти системалуу түрдө ишке ашырган учурда мажбурлап жиктөө (бөлүү) жөнүндө белгиленген тартипте чечим кабыл алат;

- Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарын, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо, жарнама жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууларды четтетүү, анын ичинде мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мыйзамга ылайык келбеген иштери тууралуу менчигинин түрүнө карабастан жеке жана юридикалык тараптардын даттанууларын жана арыздарын карайт;

- жөнгө салынуучу чөйрөдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышы үчүн мамлекеттик контролду жүргүзөт, анын ичинде:

үстөмдүк абалды ээлеген, анын натыйжасында атаандаштыкты чектөөгө жана (же) башка чарбакер субъекттердин же жеке жактардын кызыкчылыгын басмырлаган чарбакер субъекттердин (адамдардын топтору) иштерине;

атаандаштыкты чектеген чарбакер субъекттердин атаандаштыкка каршы макулдашууларына (макулдашылган иш-аракеттерине);

атаандаштыкты болтурбоого, чектөөгө же жоюуга багытталган мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын актыларына жана иш аракеттерине (аракетсиздигине);

товарларды сатып алууга коюлган монополияга каршы талаптарга;

чарбакер субъекттерди (алардын бирикмелерин) кайра түзүүгө (бириктирүүгө, кошууга, өзгөртүп түзүүгө); табигый монополиянын чарбакер субъекттерин жоюуга; мамлекеттик жана муниципалдык ишканаларды бириктирүүгө, кошууга жана жоюуга, эгерде бул үстөмдүк абалды ээлеген чарбакер субъекттин пайда болуусуна алып келе турган болсо;

чарбакер субъекттердин уставдык капиталындагы акцияларды (үлүштөрдү) алууда жана башка учурларда монополияга каршы мыйзамдардын сакталышына;

- табигый монополия субъекттеринин ишине мамлекеттик контроль жүргүзөт, анын ичинде:

табигый монополия субъекттери сатып алууларды жүргүзүүдө;

табигый монополия субъекттеринин бүтүмдөрүнө жана инвестицияларына, чарбакер субъекттердин уставдык капиталына акцияларды (үлүштөрдү) сатып алууда жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда, алар боюнча тиешелүү чечимдерди кабыл алууда;

табигый монополиялар субъекттеринин жана алардын кызмат көрсөтүүлөрүн керектөөчүлөрдүн ортосундагы келишимдердин шарттарына;

- Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинде каралган бузуулар, ошондой эле бааларды (тарифтерди) түзүү жана колдонуунун тууралыгы жөнүндө иштерди карайт;

- өз компетенциясынын чегинде жарнама жана керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө мыйзамдардын сакталышы үчүн мамлекеттик контроль жүргүзөт;

- мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын түзүмдүк бөлүмдөрү, уюмдар жана мекемелер тарабынан көрсөтүлүүчү акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөргө (жумуштарга) тарифтерди (бааларды) түзүүнүн жана колдонуунун тууралыгын контролдойт;

- Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө, жарнама жөнүндө, мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдарын сактоо маселелери боюнча, ошондой эле чарбакер субъекттердин, мамлекеттик органдардын жана алардын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, уюмдардын, мекемелердин бааларды (тарифтерди) түзүүсүнүн жана колдонуусунун тууралыгына белгиленген тартипте текшерүүлөрдү жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын товардык рынокторунда үстөмдүк абалды ээлеген чарба жүргүзүүчү субъекттердин мамлекеттик реестрин түзөт жана жүргүзөт;

- монополияга каршы мыйзамдардын, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө, жарнама жөнүндө мыйзамдардын ченемдерин колдонуу боюнча консультация берет жана практикалык курстарды жана семинарларды өткөрөт;

- коомдук уюмдар (ассоциациялар), анын ичинде керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана жарнама маселелери боюнча өз ара байланышты ишке ашырат;

- өз иши жана кабыл алынган чечимдер тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу калкка маалымат берет;

- монополияга каршы жөнгө салуу, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жана жарнама чөйрөсүндө эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча сунуштарды даярдайт;

- Мамагенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча эл аралык келишимдерге корутунду берүү жол-жобосуна эл аралык долбоорлорду жана программаларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга, ошондой эле мамлекеттик органдар, чет мамлекеттердин коммерциялык эмес уюмдары жана эл аралык уюмдар менен кызматташтыкты ишке ашырууга катышат;

- Мамагенттиктин иш процессинде топтолгон архивдик документтерди комплекттөө, сактоо, эсепке алуу жана пайдалануу боюнча ишти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырат;

- Мамагенттиктин чарбалык ишинин бухгалтердик эсебин жана финансылык отчеттуулугун жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка функцияларды ишке ашырат.

 (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650, 2015-жылдын 16-сентябры № 644, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 191, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 , 2019-жылдын 24-сентябрындагы № 496 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

5. Мамагенттиктин укуктары

8. Өз функцияларын аткаруу үчүн Мамагенттик төмөнкүлөргө укуктуу:

- мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча сунуштарды мыйзамда белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Мамагенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча усулдук сунуштамаларды кабыл алууга;

- Мамагенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарын, чарбакер субъекттердин, уюмдардын жана мекемелердин жетекчилерин угууга;

- доо арыздар жана арыздар менен сотторго кайрылууга, ошондой эле Мамагенттиктин компетенциясынын чегинде монополияга каршы мыйзамдарды, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо тууралуу мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды бузууга байланышкан иштерди кароодо сот жыйындарына катышууга;

- зарыл учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу жөнүндө материалдарды укук коргоо органдарына киргизүүгө;

- мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, менчигинин түрүнө карабастан чарбакер субъекттерден жана жеке жактардан өз функциясын аткаруу үчүн зарыл болгон, анын ичинде купуя жана/же коммерциялык сырды түзгөн маалыматты белгиленген тартипте суроого жана алууга;

- монополияга каршы мыйзамдарды бузуу жөнүндө арыздарды кароодо, экономикалык топтолууга жана атаандаштыктын абалына талдоо жүргүзүүдө мамлекеттик контролду ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык зарыл болгон документтерди жана маалыматтарды алуу үчүн мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, уюмдарга жана мекемелерге, уюштуруу-укуктук жана менчигинин түрүнөн көз карандысыз чарбакер субъекттерге жана алардын бирикмелерине (кызматтык күбөлүктү жана Мамагенттиктин директорунун чечимин көрсөтүү менен) тоскоолдуксуз кирүү мүмкүндүгүнө;

- кат жүзүндөгү суроо-талаптын негизинде мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын табигый монополия субъекттеринин чарба иштери жөнүндө маалыматтарды алууга;

- кеңешүү органдарын (кеңештер, комиссиялар, топтор), анын ичинде курамы жана жобосу Мамагенттиктин директору тарабынан бекитилүүчү иштин белгиленген чөйрөсүндөгү ведомстволор аралык органдарды түзүүгө;

- мыйзамдардын бузулушу боюнча иштерди кароодо, текшерүүлөрдү жана экспертизаларды жүргүзүүдө, ошондой эле ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууда консалтингдик, баалоочу, аудитордук, юридикалык жана башка уюмдарды, эксперттерди жана адистерди, анын ичинде айрым иштер жана кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу менен алектенгенге укуктуу чет элдик уюмдарды тартууга;

- Мамагенттиктин потенциалын күчөтүү максатында эл аралык, коомдук уюмдардын финансылык каражаттарын мыйзамдарда белгиленген тартипте тартууга;

- атаандаштык чөйрөсүн баалоо, баа түзүү жана базарлардагы баа кырдаалы, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана жарнак иштери маселелери боюнча сатуучулардын жана сатып алуучулардын арасында сурамжылоо жүргүзүүгө;

- мыйзамдарда белгиленген тартипте Мамагенттиктин кызматкерлерин кесиптик даярдоону уюштурууга, аларды кайра даярдоого, квалификациясын жогорулатууга жана стажировкага жиберүүгө;

- Мамагенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча конференцияларды, практикалык курстарды жана семинарларды, тегерек столдорду уюштурууга;

- ведомстволук сыйлыктарды уюштурууга жана ведомстволук сыйлыктарга сунуштоо жана сыйлоо тартибин аныктоого;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка укуктарды ишке ашырууга.

6. Мамагенттиктин ишин уюштуруу

9. Мамагенттик борбордук аппараттан жана аймактык бөлүмдөрдөн турат.

10. Мамагенттикти Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу директор жетектейт.

11. Мамагенттиктин директору:

- Мамагенттиктин ишине жалпы жетекчилик жүргүзөт жана Мамагенттикке жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, ишканалары, мекемелери жана уюмдары жана чет мамлекеттер менен болгон мамилелерде Мамагенттиктин атынан чыгат, өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана мыйзамдарда белгиленген тартипте Мамагенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча өз ара аракеттенүү жана кызматташуу жөнүндө эл аралык келишимдерге кол коет;

- статс-катчы менен директордун орун басарларынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт, ошондой эле уюштуруу, кадрдык, финансы-чарбалык жана бөлөк маселелерди чечүүдө Мамагенттиктин башка кызмат адамдарынын ыйгарым укуктарын аныктайт;

- мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча статс-катчыга Мамагенттиктин компетенциясына кирген айрым функционалдык милдеттерди аткарууну жүктөйт;

- Мамагенттиктин милдеттери жана функцияларынын өзгөрүүсү менен гана өзгөрүшү мүмкүн болгон борбордук аппараттын жана аймактык бөлүмдөрүнүн түзүмүн, штаттык тизимин бекитет. Мында Мамагенттиктин директорун дайындоо Мамагенттиктин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп эсептелбейт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эмгек акы фондунун жана Мамагенттиктин кызматкерлеринин чектик санынын чегинде борбордук аппараттын жана аймактык бөлүмдөрдүн штаттык ырааттамасын бекитет;

- Мамагенттиктин түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрү жөнүндө жоболорду бекитет;

- Мамагенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча чечимдерди (буйруктарды, буйурмаларды) кабыл алат;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Мамагенттиктин мамлекеттик кызматкерлеринин сандык чеги жөнүндө сунуштарды киргизет;

- Мамагенттиктин кызматкерлеринин өкүлчүлүктүү органы менен жамааттык келишимге кол коет;

- Мамагенттиктин кызматкерлерине белгиленген тартипте тартиптик жоопкерчилик чараларын көрөт;

- статс-катчынын сунушу боюнча Мамагенттиктин мамлекеттик кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- мыйзамдарда белгиленген тартипте Мамагенттиктин борбордук аппаратынын жана аймактык бөлүмдөрүнүн кызматкерлерин, ошондой эле техникалык жана кенже тейлөөчү персоналын кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Мамагенттиктин кызматкерлерине сыйлоо жөнүндө маселелерди чечет;

- мыйзамдарда белгиленген тартипте Мамагенттиктин каражаттарын жана мүлкүн башкарат;

- Мамагенттиктин аймактык бөлүмдөрүнүн мыйзамдарга каршы келген чечимдерин жокко чыгарат;

- Мамагенттиктин өзгөчө айырмаланган кызматкерлерин мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоого жана ардак наамдарды ыйгарууга белгиленген тартипте көрсөтөт;

- мыйзамдарга ылайык башка ыйгарым укуктарды аткарат.

12. Мамагенттиктин штатында статс-катчынын жана директордун орун басарларынын кызмат орду каралган.

Статс-катчыны кызматка дайындоо, кызматтан бошотуу тартиби, анын функциялары жана ыйгарым укуктары мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдар менен аныкталат.

Директордун орун басарлары Мамагенттиктин директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

Мамагенттиктин директорунун орун басарлары түздөн-түз директорго баш ийишет жана аларга жүктөлгөн милдеттердин, ыйгарым укуктардын чегинде Мамагенттиктин ишин уюштурушат.

13. Мамагенттикте 9 кишиден турган коллегия түзүлөт, курамына кызматы боюнча директор (төрага), статс-катчы жана директордун орун басарлары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин өкүлдөрү жана Мамагенттиктин башка кызматкерлери кирет. Коллегиянын жеке курамы Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет.

Коллегиянын иш тартиби Мамагенттиктин директорунун буйругу менен бекитилген Жобо менен аныкталат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-майындагы № 248 токтомунун редакциясына ылайык)

13-1. Мамагенттиктин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 30-марты № 168 токтомдун редакциясына ылайык)

 

7. Мамагенттиктин финансылык жана чарбалык иши

14. Мамагенттиктин ишин каржылоо, материалдык сыйлоо жана социалдык төлөмдөр, материалдык-техникалык базасын кармоо жана өнүктүрүү төмөнкүлөрдүн эсебинен ишке ашырылат:

- республикалык бюджеттин каражаттарынын;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлүүчү атайын каражаттардын;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка каражаттардын.

15. Атайын каражаттарды пайдалануу тартиби Мамагенттик тарабынан аныкталат.

8. Корутунду жобо

16. Мамагенттикти кайра түзүү жана ишин токтотуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.