Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2015-жылдын 24-февралындагы
№ 81 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын ишин комплекстүү баалоонун негиздери жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-апрелиндеги № 173 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын ишин комплекстүү баалоонун негиздери жөнүндө жобо (мындан ары - Жобо) коомдук тартипти, инсандын жана коомдун коопсуздугун камсыз кылуу, кылмыштуулукка каршы күрөшүү чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын (мындан ары - ИИО) ишин баалоо процессинде келип чыккан мамилелердин тартибин регламенттейт.

I. Комплекстүү баалоонун принциптери жана түзүмү

1. ИИОнун ишин комплекстүү баалоонун принциптери

1. ИИОнун ишинин сапатын комплекстүү баалоо тутуму төмөнкү принциптерге негизделген:

- ИИОнун иши жөнүндө маалыматтын объективдүүлүгү, системалуулугу жана комплекстүүлүгү;

- ИИОнун ишин чагылдырган көрсөткүчтөрдүн коомдук, социалдык жана практикалык маанилүүлүгү;

- баалоо жол-жобосунун айкындуулугу жана ИИОнун иши жөнүндө маалыматтын мамлекеттик органдар жана жарандык коом үчүн жеткиликтүүлүгү;

- ИИОнун ишинин сапатынын жана натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрүн аныктоо үчүн ишенимдүү маалымат булактарын колдонуу;

- коопсуздукту жана укук тартибин камсыз кылуу чөйрөсүндөгү артыкчылыктардын көрсөткүчтөрүнүн системасында эсепке алуу жана чагылдыруу;

- ИИОнун уюштуруучулук-башкаруу ишин өркүндөтүү жана калкка көрсөтүлүп жаткан кызматынын натыйжалуулугун жана сапатын көтөрүү үчүн ички ведомстволук жана тышкы баалоонун жыйынтыктарын колдонуу.

2. ИИОнун ишин комплекстүү баалоо түзүмү

2. ИИОнун ишин комплекстүү баалоо ички ведомстволук жана тышкы баалоодон турат.

3. Ички ведомстволук баалоо ушул Жободо аныкталган критерийлерге жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри тарабынан бекитиле турган ведомстволук нускамага ылайык ишке ашырылат жана төмөндөгү компоненттерди камтыйт:

- ИИОнун ыкчам-кызматтык ишин баалоо;

- ИИОнун башкаруучулук ишин баалоо;

- ИИОнун кызматкерлерин жекече баалоо.

4. Тышкы баалоо төмөндөгүлөргө негизделет:

- ИИОго калктын ишениминин индексин мүнөздөөчү негизги маселелер боюнча ИИОнун иши жөнүндөгү коомдук пикирди изилдөөгө, жеке коопсуздуктун жана жарандардын корголушунун деңгээлин баалоого, алардын укук тартибин жана коомдук коопсуздукту колдоо чөйрөсүндө ИИО менен кызматташууга даярдыгына;

- коомдук алдын алуу борборлорунан, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан (мындан ары - ЖӨБО) жана башка кызыкдар коомдук түзүмдөрдөн ИИОнун иши тууралуу маалыматын талдоого Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Коомдук кеңеши (мындан ары - коомдук кеңеш) мыйзам чегиндеги ыйгарым укугуна ылайык маалымат сурашы жана аны жалпылашы, тиешелүү сунуштарды иштеп чыгышы мүмкүн.

5. ИИОнун ишин комплекстүү баалоо үчүн ички ведомстволук жана тышкы баалоонун натыйжалары жалпыланат. Мында ИИО иштеп жаткан шарттар, анын ичинен тейленүүчү аймактагы социалдык-экономикалык абал, материалдык-техникалык жана адам ресурстары да эске алынат.

6. Комплекстүү баалоонун жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин расмий сайтына жайгаштырылат.

7. ИИОнун ишин комплекстүү баалоо төмөнкүлөрдү колдонууга негизделген:

- аймактык ИИОнун, прокуратура органдарынын жана сот бийлиги органдарынын маалыматтарын;

- ИИОнун иши жөнүндө коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыктарын;

- жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, ЖӨБОнун жана коомдук алдын алуу борборлорунун укук бузуулардын алдын алуу жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү проблемаларды чечүү боюнча биргелешкен пландарды ишке ашырууларынын жыйынтыктары тууралуу маалыматтарын;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин республиканын социалдык-экономикалык өнүгүүсү тууралуу, анын ичинде административдик-аймактык бирдиктер боюнча расмий маалыматтарын.

8. 7-пунктта көрсөтүлгөн маалыматтын конкреттүү тизмеги жана түзүмү комплекстүү баалоо үчүн колдонулуучу маалымат булактары катары көрсөтүлгөн кызыкдар тараптар менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан аныкталат.

II. ИИОнун ишин ички ведомстволук баалоо

3. Ыкчам-кызматтык иштерди баалоо

9. ИИОнун ыкчам-кызматтык ишин баалоо статистикалык маалыматтарды талдоого негизделген жана штаб бөлүнүштөрү тарабынан аймактык ИИОнун деңгээлинде жүргүзүлөт.

10. Артыкчылыктуу багыттар боюнча ИИОнун ыкчам-кызматтык ишин баалоо үчүн төмөндөгү баалоо критерийлери жана алардын көрсөткүчтөрү белгиленет:

1) ИИОнун ишинде мыйзамдуулукту камсыз кылуу жана жарандардын укугун жана эркиндигин сактоо:

- арыздарды жашыруу фактылары, кылмыштар тууралуу билдирүүлөрдү текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча мыйзамсыз чечимдерди кабыл алуу тууралуу маалыматтар;

- кылмыштар жана окуялар жөнүндө жарандардын билдирүүлөрүн жана арыздарын өз убагында чечүүнү, милдеттүү чара көрүүнү камсыздоонун көрсөткүчтөрү;

- ИИОнун ишинде адам укугун жана мыйзамдуулукту бузуулар тууралуу маалыматтар.

2) Кылмыштардын алдын алуу жана бөгөт коюу:

- укук бузууларды алдын алуунун көрсөткүчтөрү, анын ичинде жашы жетпегендердин арасында;

- бөгөт коюлган оор жана өзгөчө оор кылмыштардын көрсөткүчтөрү;

- эл алдында берилген отчеттордун саны жөнүндө маалыматтар.

3) Инсанды, коомду, мамлекетти кылмыштуу кол салуулардан коргоо:

- жалпы кылмыштуулуктун түзүмүндөгү оор жана өзгөчө оор кылмыштардын үлүшүнүн көрсөткүчтөрү;

- коомдук коопсуздукту жана коомдук тартипти камсыз кылуу үчүн ИИО тарабынан кабыл алынган чаралар;

- жол кыймылынын жана укуктук тартиптин коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндө ИИОнун ишин мүнөздөөчү көрсөткүчтөр.

4) Кылмыштарды табуу, бетин ачуу жана иликтөө:

- кылмыштарды табууну жана бетин ачууну мүнөздөгөн көрсөткүчтөр;

- баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүүнү мүнөздөгөн көрсөткүчтөр;

- уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүнү мүнөздөгөн көрсөткүчтөр;

- диний экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүүнү, терроризмдин алдын алууну мүнөздөгөн көрсөткүчтөр;

- кызматтык кылмыштарга каршы күрөшүүнү мүнөздөгөн көрсөткүчтөр;

- тергөөнүн сапатын мүнөздөгөн көрсөткүчтөр.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-апрелиндеги № 173 токтомунун редакциясына ылайык)

11. Ушул Жобонун 10-пунктунда колдонулган көрсөткүчтөр сандык көрсөткүчтөр болуп эсептелет жана статистикалык маалыматтардын негизинде эсептелет, мында бул көрсөткүчтөр абсолюттук же салыштырмалуу маалымат түрүндө берилиши мүмкүн жана субъективдүү көрсөткүчтөрдү камтыйт.

12. Ушул главада каралган ыкчам-кызматтык иштин көрсөткүчтөрүн эсептөө эрежелери Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри тарабынан аныкталат.

12-1. Кыргыз Республикасынын ИИО ишин ички ведомстволук баалоонун компоненттеринин натыйжалары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башкаруу чечимдерин кабыл алуу жана иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-апрелиндеги № 173 токтомунун редакциясына ылайык)

13. Ыкчам-кызматтык ишти баалоонун жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин расмий сайтына жайгаштырылат.

4. ИИОнун башкаруучулук ишин баалоо

14. ИИОнун башкаруучулук ишин баалоо төмөндөгү багыттар боюнча текшерилүүчү ИИОнун инспектордук жана контролдук текшерүүлөрүнүн жыйынтыгынын негизинде жүргүзүлөт жана ишке ашырылат:

- ички иштер органдары жана анын түзүмдүк бөлүнүштөрү тарабынан пландалган иш-чаралардын өз убагында, толук жана натыйжалуу аткарылышы;

- пландалган иш-чараларды аткарууга тоскоолдук кылган шарттар жана себептер;

- кабыл алынган башкаруучулук чечимдердин мыйзамдуулугу жана өз убагында кабыл алынышы;

- эсепке алуу-каттоо тартибинин абалы;

- ыкчам-кызматтык аракеттерди жана кызматтык тапшырмаларды жекече өз убагында жана сапаттуу аткаруу;

- кызматтык тартип;

- кармалгандар, жабыр тарткандар, калк, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, аймактык өз алдынча башкаруу органдары жана башка жактар жана уюмдар тарабынан даттануулардын болуусу жана анын негиздүүлүгү;

- кызматкерлерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу;

- кылмыштуулукка каршы бөгөт коюуга заманбап ыкмаларды жана технологияларды жайылтуу;

- коомдук коопсуздукту жогорулатуу, кылмыштуулукту төмөндөтүү жана милиция менен калктын ортосундагы кызматташууну чыңдоо максатында региондук/жергиликтүү деңгээлдерде кызматташуу тууралуу долбоорлордун же кабыл алынган документтердин жана макулдашуулардын болушу;

- кызматкерлердин митингдерде, пикеттерде, ошондой эле коомдук-саясий жана башка массалык иш-чараларды өткөрүүдө коомдук коопсуздукту камсыз кылууга катышуусу;

- кызматкерлердин ишин жеке баалоонун жыйынтыгынын негиздүүлүгүн жана объективдүүлүгүн ыкчам-кызматтык иштин абалына салыштырмалуу талдоо;

- тейленүүчү калктын санынын ИИМдин ведомстволук актыларында белгиленген ченемдерге жана стандарттарга ылайык келүүсү, жумуштун, кайра иштеп чыгуунун болушу жана көлөмү;

- ИИОнун кызматкерлеринин ооругандыгынын, жаракат алуусунун көрсөткүчтөрүн талдоо жана саламаттыгын чыңдоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар;

- ИИОнун кызматкерлеринин эмгек жана турак-жай шартын жакшыртуу боюнча чараларды көрүү;

- ишмерлик тууралуу башка маанилүү маалыматтар.

15. Инспектордук жана контролдук текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча ыйгарым укуктуу кызматкерлер жалпыланган отчет даярдашат, анын жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри аныктаган тартипте каралат.

16. Инспектордук жана контролдук текшерүүлөрдүн жыйынтыктары Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин расмий сайтында, жалпыга маалымдоо каражаттарында жалпыланган түрдө жайгаштырылат.

17. Ушул главада каралган ИИОнун башкаруучулук ишин баалоону жүргүзүүнүн методикасы жана мөөнөтү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан аныкталат.

5. ИИОнун кызматкерлерин жеке баалоо

18. ИИОнун кызматкерин жеке баалоо алардын ишинин натыйжалуулугун такай жана объективдүү баалоо жолу менен жогорулатууга багытталган жана ИИОнун катардагы жана жетекчилик курамына, анын ичинде келишимдик негизде кызмат ордун ээлеген кызматкерлерге колдонулат.

19. Жеке баалоонун негизги милдеттери төмөндөгүлөр:

- ИИОнун максаттарына жана милдеттерине жетүүсүнө ар бир кызматкердин кошкон салымынын даражасын, анын ичинде сапатын, көлөмүн жана татаалдыгын аныктоо;

- кызматкердин кесипкөйлүк, ишмерлик, адеп-ахлактык сапаттарынын деңгээлин аныктоо;

- жогорку натыйжаларга жетишүү үчүн кызматкерлерге кесиптик чеберчилигин арттырууга жана кызыктырууга шарт түзүүнү пландаштыруу.

20. ИИОнун кызматкерлерин жеке баалоо кызматкердин ишинин жыйынтыктары жана кесиптик жеке сапаттары анын функционалдык милдеттерине жана милдеттенмелерине ылайык келүүсүнүн объективдүү каралышына негизделүүгө тийиш.

21. ИИОнун кызматкерлерин жеке баалоо жылына эки жолу жүргүзүлөт - жарым жылдыктын жана жылдын жыйынтыгы боюнча, мында жылдык баалоодо жарым жылдыктын жыйынтыгын (ортодогу) баалоонун натыйжалары эске алынат.

22. Кызматкерди жеке баалоо анын түздөн түз начальниги тарабынан баллдык системанын негизинде жүргүзүлөт жана жогорку турган жетекчи тарабынан бекитилет.

23. Жылдык жеке баалоонун жыйынтыгы ИИОнун кызматкеринин өздүк ишинде сакталат жана жаңы кызмат ордуна дайындоодо жана кызмат ордунан бошотулаарда, квалификациясын жогорулатуу боюнча сунуштамаларды иштеп чыгууда, сыйлоодо жана тартиптик жаза берүүдө, ошондой эле аттестация өткөрүүнүн жыйынтыгы боюнча чечим кабыл алууда эске алынат.

6. ИИОнун кызматкерлерине жеке баалоо жүргүзүү жол-жобосу жана критерийлери

24. Кызматкерди жеке баалоо Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри тарабынан бекитилген ички иштер органдарынын ишине ички баалоону жүргүзүү тартиби жөнүндө нускамада белгиленген мөөнөттө ишке ашырылат.

25. Баалоо башталаар алдында түздөн-туз жетекчи баалануучу кызматкер менен аңгемелешүү жүргүзөт, өзүнүн негиздемеси менен учурдагы баасын коет, баалоонун жыйынтыгы менен кызматкерди кол койдуруп тааныштырат, ишин жакшыртуу боюнча өз сунуштарын берет, кызматкер баалоого макул болгон учурда, баалоо тууралуу отчетту жогору турган жетекчиге жөнөтөт.

26. Эгер кызматкер түздөн-түз жетекчинин баалоосуна макул болбосо, ал өзүнүн макул эместигин жазуу жүзүндө түшүндүрөт. Кызматкер жеке баалоонун жыйынтыгына өзүнүн түшүндүрмөсүн жазууга укуктуу, ал баа тууралуу отчетко тиркелип, жогору турган жетекчиге жөнөтүлөт.

27. Түздөн-түз жетекчи алмашкан учурда, жаңы дайындалган жетекчи акыркы баалоонун жыйынтыгына көңүл бөлөт.

28. Өргүүдө, иш сапарда, окууда жүргөн кызматкерлерди баалоо алар жумушка чыккандан кийин бир жуманын ичинде башталат. Бала багуу боюнча өргүүсүнөн, ооругандыгына байланыштуу узак мөөнөттөн кийин ишине чыккан же Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген ИИОнун катардагы жана жетекчилик курамынын кызмат өтөөсү жөнүндө жободо каралгандай өргүүдөн чыгып, кайрадан дайындалган кызматкерлерди жекече баалоо алар жумушка чыккандан алты айдан кийин жүргүзүлөт.

29. ИИОнун кызматкерлерин жеке баалоонун критерийлери жетишкен ийгиликтерин, кызматтык милдеттерди аткаруу сапатын, тартибин, кесипкөйлүгүн, өз алдынчалыгын, демилгелүүлүгүн, кесиптик этиканы сактоосун жана башка маанилүү кесиптик-жеке сапаттарын өзүнө камтыйт. Жетекчилик кызмат орундарын ээлеген кызматкерлер үчүн административдик-башкаруучулук иштеги көндүмдөрүн аныктаган кошумча критерийлер каралган. Аймактык ички иштер органдарынын начальниктери, милициянын аймактык инспекторлору жана жашы жетпегендер менен иштөө боюнча инспекторлору үчүн жергиликтүү калк менен өз ара байланыш түзүү үчүн коммуникативдик көндүмүн чагылдырган кошумча критерийлер каралган.

30. Кызматкерди жекече баалоонун жылдык жыйынтыгы тууралуу отчет тиешелүү кадрдык бөлүнүшкө жиберилет, ал эми көчүрмөсү кызматкерге берилет.

31. Кызматкерлерди жекече баалоо формасы жана жеке баалоону жүргүзүү боюнча методикалык сунуштамалар Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри тарабынан бекитилет.

III. ИИОнун ишин тышкы баалоо

7. Тышкы баалоонун негизи

32. Тышкы баалоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте өткөрүлүүчү калкты тандап сурамжылоо жүргүзүүнүн негизинде эсептеле турган Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине "Калктын ишениминин индексин" камтыйт.

33. ИИОнун иши тууралуу коомдук пикирди толуктап изилдөө социологиялык изилдөө жүргүзүүгө адистештирилген көз карандысыз уюмдар тарабынан бирдиктүү методиканын негизинде ишке ашырылат жана коомдук талкуунун жыйынтыгы боюнча ички иштер министри тарабынан аныкталган милдеттүү жана кошумча суроолордун блогун камтыйт. Калкка сурамжылоо жүргүзүүдө коомдук алдын алуу борборлорунан, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардан жана ЖӨБОлордон, ошондой эле изилденүүчү калктуу конуштардын тургундарынан да маалыматтар чогултулат. Изилдөө социологиялык уюмдун жеке өзүнүн каражатынын эсебинен же тартылган гранттын каражатынын эсебинен жүргүзүлөт.

34. Тышкы баалоонун жыйынтыгын эске алуу менен ИИОнун жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана ЖӨБОнун укук бузуулардын алдын алуу жана коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча биргелешкен иш планы иштелип чыгат.

8. Тышкы баалоону уюштуруу

35. Тышкы баалоонун жол-жобосун уюштуруу максатында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан ИИОнун кызматкерлеринен түзүлө турган Комиссия тарабынан, ошондой эле алар макул болгон учурда - Коомдук кеңештин, Кыргыз Республикасынын Улуттук стратегиялык изилдөө институтунун, эл аралык уюмдардын жана коомдук бирикмелердин өкүлдөрүнөн көз карандысыз изилдөө компаниясы тандалып алынат.

36. Коомдук пикирди изилдөөнү уюштурууга жана өткөрүүгө жооп берүүчү изилдөө компаниясын аныктоо боюнча тендер өткөрүү тартиби Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамынын талаптарын сактоо менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан иштелип чыгат жана бекитилет.

37. Изилдөөчү уюмду тандоо боюнча тендер өткөрүү тууралуу жана анын жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин сайтына жайгаштырылат.