Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2015-жылдын 19-июнундагы
№ 382 токтому менен
бекитилген

Көчмө турак жай фондунун турак жайын берүүнүн тартиби жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо ал жеткис күчтүн (табигый кырсыктар жана согуш аракеттери) аракеттеринин натыйжасында өздөрүнүн турак жайларына болгон менчик укугун жоготкон жарандарга көчмө турак жай фондунун турак жайын (боз үйлөрдү, дөңгөлөктүү типтүү үйлөрдү, трейлерлерди, атайын вагон-үйлөрдү ж.б.у.с.) берүүнүн тартибин аныктайт. Көчмө турак жай фонду Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) чечими менен түзүлөт.

2. Турак жайды көчмө турак жай фондуна киргизүү жана турак жайды аталган фонддон чыгаруу ыйгарым укуктуу органдын чечиминин негизинде жүзөгө ашырылат.

3. Көчмө турак жай фондунун турак жайларында жашоо үчүн шарттар белгиленген санитардык, техникалык эрежелерге жана нормаларга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын башка талаптарына жооп бериши керек.

4. Көчмө турак жай фондунун турак жайлары бир адамга 6 (алты) чарчы метрден кем эмес турак жай эсебинде берилет.

5. Көчмө турак жай фондунун турак жайлары так максаттык арналышка ээ жана өз алдынча кайрадан курууга, кайра пландоого жана ажыратууга жатпайт.

6. Көчмө турак жай фондунун турак жайлары жеке менчикке, жалдоого, кайра жалдоого, алмашууга берилбейт жана алар аркылуу башка жарандык-укуктук бүтүмдөрдү жасоого тыюу салынат.

2. Көчмө турак жай фондунун турак жайларына муктаж болгон жарандарды эсепке алуунун тартиби

7. Көчмө турак жай фондунан турак жай алууга муктаж катары эсепке коюу жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн жаран ыйгарым укуктуу органга төмөнкү документтерди тапшырат:

- арыз;

- арыз ээсинин жана анын үй-бүлө мүчөлөрүнүн ким экендигин ырастаган документтердин нотариус күбөлөндүргөн көчүрмөлөрү;

- табигый кырсыктардын жана аскердик аракеттердин натыйжасында турак жайдын жашоого жараксыздыгы жөнүндө жарандык коргонуу боюнча комиссиянын корутундусу;

- нотариус тарабынан же иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн эмгек  китепчесинин көчүрмөсү;

- үй (кварталдык) комитети берген үй-бүлө курамы жөнүндө маалымкат;

- кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоону жана алар менен бүтүмдөрдү түзүүнү жүзөгө ашыруучу органдан ошол калктуу конушта бардык үй-бүлө мүчөлөрүнө турак жайдын бар экендиги (жоктугу) жөнүндө маалымкаттар.

8. Ыйгарым укуктуу орган көчмө турак жай фондунан турак жай берүүгө муктаж катары эсепке алуу же эсепке алуудан баш тартуу жөнүндө ушул Жобонун 7-пунктунда аталган документтерди кабыл алган күндөн тартып үч иш күндүн ичинде жарандарга жазуу жүзүндө билдирет.

9. Ыйгарым укуктуу орган ушул Жобонун 7-пунктунда аталган документтерди тапшырбаган учурда көчмө турак жай фондунун турак жайларына муктаж болгон жарандарды эсепке алуудан баш тартууга укуктуу.

3. Муктаж болгон жарандарга көчмө турак жай фондунун турак жайларын берүүнүн тартиби

10. Көчмө турак жай фондунун турак жайлары ал жеткис күчтүн (табигый кырсыктар жана согуш аракеттери) аракеттеринин натыйжасында өздөрүнүн турак жайга болгон менчик укугун жоготкон учурда жарандарга турак жай берилет.

11. Ыйгарым укуктуу орган жарандарды эсепке алган күндөн тартып 30 (отуз) календарлык күндүн ичинде муктаж болгон жарандарга көчмө турак жай фондунун турак жайларын берүү же берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарат.

Кийинкиге калтырууга болбой турган учурларда (турак жайды берүүдө кечеңдетүү болсо, жарандардын ден соолугуна жана жашоосуна зыян келтирилиши мүмкүн) жалгыз турак жайы жашоого жараксыз болгон жабыр тарткан жарандарга ыйгарым укуктуу органдардын чечими менен көчмө турак жай фондунан турак жай арыздын негизинде, ушул Жобонун 7-пунктунда каралган документтерди кийин тапшыруу менен берилет.

12. Турак жайды берүү жөнүндө чечим чыгарылгандан кийин ыйгарым укуктуу орган менен жарандын ортосунда жалдоо келишими түзүлөт.

13. Жалдоо келишими жазуу жүзүндө, бир жылдан ашпаган мөөнөткө, ушул Жобонун тиркемесине ылайык форма боюнча Типтүү келишимдин негизинде түзүлөт.

14. Ыйгарым укуктуу орган төмөнкүдөй учурларда көчмө турак жай фондунан турак жай берүүдөн баш тартышы мүмкүн:

- жарандар тапшырган документтерде чындыкка туура келбеген маалыматтар (ишенимсиз маалыматтар) аныкталса;

- көчмө турак жай фондунан турак жай берүү укугун ырастабаган документтерди тапшырганда.

15. Көчмө турак жай фондунан турак жай берүүдөн баш тартуу мыйзамдарда белгиленген тартипте даттанылышы мүмкүн.

4. Тараптардын жоопкерчилиги

16. Келишим боюнча милдеттенмелерди аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликти тартышат.

17. Тартип, административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу күнөөлүү жактарды келтирген зыян тартуунун ордун толтуруу милдетинен бошотпойт.

18. Ушул Жобонун шарттарын бузгандыгы үчүн ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси жеке жоопкерчилик тартат.

 

 

 

Көчмө турак жай фондунун турак жайын берүү жөнүндө жобого
тиркеме

Форма

Көчмө турак жай фондунун турак жайын мүлктүк жалдоонун
ТИПТҮҮ КЕЛИШИМИ

___________________________________________________________________________________________________________

(калктуу конуштун аталышы)

 

(күн, ай, жыл)

___________________________________________________________________________________________________________;

(турак жайдын менчик ээсинин аталышы)

___________________________________________________________________________________________________________;

(ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын атынан аракеттенген адамдын аты-жөнү)

___________________________________________________________________________________________________________,

(паспорттун сериясы жана номери, ким тарабынан жана качан берилген)

___________________________________________________________________________________________________________,

мындан ары "Жалдоого берүүчү" деп аталып, бир тараптан жана Кыргыз Республикасынын жараны

___________________________________________________________________________________________________________,

(аты-жөнү, паспорттун сериясы жана номери, ким тарабынан жана качан берилген)

мындан ары "Жалдоочу" деп аталып, экинчи тараптан, Турак жайды берүү жөнүндө 20__-жылдын "__" __________ № ______ чечиминин негизинде төмөнкүлөр жөнүндө ушул Келишимди түзүштү.

1. Турак жайды жалдоо келишиминин предмети

1. Жалдоого берүүчү Жалдоочуга жана анын үй-бүлөсүнө жашап туруу үчүн көчмө турак жай фондунун турак жайын _________________ дарегинде жайгашкан жалпы аянты _________ чарчы метр, анын ичинде турак жай аянты ____________ чарчы метр болгон, мамлекеттик (муниципалдык) менчикте турган турак жайды (мындан ары - "турак жай") акысыз убактылуу пайдаланууга өткөрүп берет.

2. Берилип жаткан турак жайдын, анын техникалык абалынын, анда жайгашкан санитардык-техникалык жана башка жабдуулардын мүнөздөмөсү көчмө турак жай фондунун турак жайды кабыл алуу-өткөрүү актында камтылган.

3. Жалдоочу менен бирге анын төмөнкү үй-бүлө мүчөлөрү турак жайга көчүп кирет:

1) ___________________________________________________________________________________________________________;

(Туугандык даражасын көрсөтүү менен Жалдоочунун үй-бүлө мүчөлөрүнүн аты-жөнү)

2) ___________________________________________________________________________________________________________;

(Жалдоочунун үй-бүлө мүчөлөрүнүн аты-жөнү жана аны менен туугандык даражасы)

4. Ушул Келишим (мындан ары - Келишим) 20__-жылдын _________ тартып 20__-жылдын _________ чейинки мөөнөткө түзүлөт.

5. Эгерде келишимдин колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин тараптар аны токтотуу, өзгөртүү же жаңы Келишимди түзүү жөнүндө арыз беришпесе, келишим 1 жылдан ашык эмес мөөнөткө узартылды деп эсептелет.

6. Жалдоочу турак жайды ушул Келишимде каралган шарттарда жашап туруу үчүн пайдаланууга милдеттенет.

7. Жалдоочуга өткөрүп берилип жаткан турак жай жергиликтүү шарттарга жараша ыңгайлаштырылып, санитардык жана техникалык ченемдерге жооп бергендей болушу керек.

2. Жалдоого берүүчүнүн укуктары жана милдеттери

8. Жалдоого берүүчү Жалдоочудан төмөнкүлөрдү талап кылууга укуктуу:

- Жалдоочу Кыргыз Республикасынын турак жай мыйзамдарын жана ушул Келишимдин шарттарын бузган учурда ушул Келишимди бузууга;

- турак жайдын абалын текшерүүнү ишке ашыруу;

- Кыргыз Республикасынын турак жай жана жарандык мыйзамдарында каралган башка укуктарды ишке ашырууга.

9. Жалдоого берүүчү төмөнкүлөргө милдеттүү:

- турак жайды пайдаланууга жарактуу абалда өткөрүп берүүгө;

- Мүлктү жалдоо келишиминин шарттарын сактоого;

- Жалдоочу жашоо эрежелерин бузган жана башка адамдарга зыян келтирген учурда Мүлктү жалдоо келишимин бузууга;

- Жалдоочуга башка адамдардын укуктарынан эркин турак жайды берүүгө;

- башка милдеттерди аткарууга.

3. Жалдоочунун укуктары жана милдеттери

10. Жалдоочу төмөнкүдөй укуктарга ээ:

- турак жайды өзү жана үй-бүлө мүчөлөрү менен жашап туруу үчүн пайдаланууга;

- Кыргыз Республикасынын турак жай жана жарандык мыйзамдарында каралган башка укуктарга ээ.

Жалдоочу төмөнкүлөргө милдеттүү:

- турак жайды субижарага бербөөгө, пайдалануу укугун үчүнчү жактарга өткөрүп бербөөгө, ошондой эле Жалдоого берүүчүнүн макулдугусуз башка адамдарды киргизип албоого;

- турак жайды пайдалануу эрежесин сактоого жана жанаша жайлардын ээлеринин укуктарын жана кызыкчылыктарын бузбоого;

- Жалдоочунун жана/же аны менен жашаган адамдардын күнөөсүнөн турак жайда болгон бузулуулардын кесепеттерин жоюуга;

- Жалдоочунун жазуу жүзүндөгү уруксатысыз турак жайды өз эркинче кайрадан курууга же кайра пландоого жол бербөөгө;

- Кыргыз Республикасынын турак жай жана жарандык мыйзамдарында каралган башка милдеттерди аткарууга.

Жалдоочунун жана анын үй-бүлө мүчөлөрүнүн убактылуу жок болушу алардын ушул Келишимдеги укуктарынын жана милдеттеринин өзгөрүшүнө алып келбейт.

11. Жалдоочу менен чогуу жашаган анын үй-бүлө мүчөлөрү бардык укуктарды Жалдоочу менен бирдей пайдаланышат жана Турак жайды мүлктүк жалдоо келишиминен келип чыгуучу милдеттердин баарын аткарышат.

4. Келишимди өзгөртүүнүн жана токтотуунун шарттары

12. Ушул Келишим турак жай Жалдоочуга өткөрүлүп берилгенден жана Турак жайды кабыл алуу - өткөрүп берүү актысы таризделгенден кийин күчүнө кирет.

13. Жалдоочунун же Жалдоого берүүчүнүн демилгеси боюнча ушул  типтүү Келишимге киргизилүүчү өзгөртүүлөр жазуу жүзүндөгү кошумча макулдашуулар менен таризделет.

14. Келишим анын колдонуу мөөнөтү аяктаганда турак жайды кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча мүлктү өткөрүп бергенден кийин токтойт.

15. Келишим тараптардын жазуу жүзүндөгү макулдашуусу боюнча мөөнөтүнөн мурда бузулушу мүмкүн.

16. Келишимдин колдонулушу төмөнкүдөй учурларда токтотулат:

- тараптардын бири Келишим боюнча милдеттенмени аткарбаса же талаптагыдай аткарбаса;

- Жалдоочу турак жайдын менчик ээсинин наамына бул Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузуу жөнүндө арыз берсе;

- Жалдоочу жана анын үй-бүлө мүчөлөрү башка турак жайга туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткенде;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка негиздер боюнча.

5. Тараптардын жоопкерчилиги

17. Тараптар ушул Келишимдин шарттарын аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын турак жай жана жарандык мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

18. Эгерде Тараптардын Келишим боюнча өз милдеттенмелеринин аткарылбагандыгына жеңүүгө болбогон күчтүн окуялары жана/же алардын контролуна баш ийбеген жана тараптардын бийлигинен тышкары турган табигый кырсыктар, куралдуу чыр-чатактар сыяктуу факторлор, Келишим боюнча кабыл алынган милдеттенмелерди аткарууну олуттуу кыйындаткан же аткарууга мүмкүндүк бербеген мамлекеттик бийлик жана мамлекеттик башкаруу органдарынын ченемдик актылары себеп болсо, анда алар жоопкерчиликтен бошотулушат.

19. Ушул Келишимди токтотуу же бузуу тараптарды ушул Келишимде каралган милдеттерди аткаруудан бошотпойт.

6. Талаштарды чечүүнүн тартиби

20. Ушул Келишимди аткаруу процессинде тараптардын ортосунда келип чыгуучу бардык талаштар жана келишпестиктер сүйлөшүү жолу менен чечилет.

21. Эгер макулдашууга жетишилбесе, талаштар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сот тартибинде чечилет.

7. Башка шарттар

22. Тараптардын ушул Келишим менен жөнгө салынбаган өз ара мамилелери Кыргыз Республикасынын турак жай жана жарандык мыйзамдары менен жөнгө салынат.

23. Бул келишим эки нускада түзүлдү, бири Жалдоого берүүчүдө, экинчиси - Жалдоочуда сакталат.

Тараптардын колдору:

Жалдоого берүүчү

 

Жалдоочу

________________________________
(колу)

 

________________________________
(колу)

М.О.

 

М.О.