Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы № 116 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ѲКМѲТY

ТОКТОМ

2015-жылдын 19-июну № 381

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 140 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин маселелери жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомунун редакциясына ылайык)

"Ветеринария жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Ветеринариялык дары-дармек каражаттарын сертификаттоо борбору Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын каттоо жана сертификаттоо боюнча борбору болуп аталсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 140 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин маселелери жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

- 2-пункттун бешинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Ветеринариялык дары-дармек каражаттарын сертификаттоо борбору Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын каттоо жана сертификаттоо боюнча борборуна;";

- 4-пункттун он үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын каттоо жана сертификаттоо боюнча борбору жөнүндө, 14-тиркемеге ылайык.";

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Ветеринариялык дары-дармек каражаттарын сертификаттоо борбору жөнүндө жободо:

- аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын каттоо жана сертификаттоо боюнча борбору жөнүндө жобо";

- 1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын каттоо жана сертификаттоо боюнча борбору (мындан ары - Борбор) Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин (мындан ары - Министрлик) ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын сертификаттоо жана ветеринариялык дары-дармек каражаттарын жана тоют кошулмаларын каттоо боюнча функцияларды ишке ашыруучу ведомстволук бөлүнүшү болуп саналат.";

- 4-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Борбордун расмий аталышы:

- мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын каттоо жана сертификаттоо боюнча борбору";

- расмий тилде "Центр по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики".";

- 6-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Борбордун ишинин максаты ветеринариялык дары-дармек каражаттарынын, тоюттардын жана тоют кошулмаларынын сапатын, натыйжалуулугун жана коопсуздугун камсыз кылуу болуп саналат.";

- 7-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7. Борбордун милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын өндүрүүнү, экспорттоону жана импорттоону мамлекеттик жөнгө салууну камсыз кылуу;

- ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын сертификаттоо, каттоо жана алардын мамлекеттик реестрин жүргүзүү.";

- 8-пункттун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын каттоо, сертификаттоо жана алардын мамлекеттик реестрин жүргүзүү жаатында мамлекеттик саясатты ишке ашырат;";

- 9-пунктта:

үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын мамлекеттик каттоону, сертификаттоону ишке ашырат жана алардын мамлекеттик реестрин жүргүзөт;";

төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

"- менчигинин түрүнө жана ведомстволук таандыгына карабастан жеке жана юридикалык жактар тарабынан ветеринариялык дары-дармек каражаттарынын, тоюттардын жана тоют кошулмаларынын өндүрүлүшүнүн, даярдалышынын, сакталышынын, дүң жана чекене сатылышынын шайкештигине баалоо жүргүзөт.";

- 10-пунктта:

экинчи-төртүнчү абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын көзөмөлдөө компетенциясына кирген аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары менен өз ара аракеттенүү маселелери боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- рекламацияларды карайт, маалыматтарды чогултат жана ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын колдонуунун жана алардын өз ара аракеттенүүсүнүн өзгөчөлүктөрүнүн натыйжасындагы терс таасирлерге талдоо жүргүзөт жана корутунду берет;

- жаныбарлар үчүн ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын өндүргөн ишканалардын, уюмдардын жана мекемелердин эсебин жүргүзөт;";

бешинчи абзац "препараттардын" деген сөздөн кийин ", тоюттардын жана тоют кошулмаларынын" деген сөздөр менен толукталсын;

- 11-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"11. Кызмат көрсөтүү функциясы:

- Кыргыз Республикасында өндүрүлүүчү жана Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү ветеринариялык дары-дармек каражаттарынын, тоюттардын жана тоют кошулмаларынын сапатына, коопсуздугуна, натыйжалуулугуна, алардын стандарттардын, техникалык регламенттердин, ченемдик укуктук актылардын талаптарына шайкеш келишине экспертиза жүргүзөт, буга наркотикалык каражаттар, психотроптук заттар жана алардын прекурсорлору кирбейт;

- ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошумчаларын мамлекеттик каттоону жана сертификаттоону жүргүзөт, буга наркотикалык каражаттар, психотроптук заттар жана алардын прекурсорлору кирбейт;

- белгиленген тартипте акы төлөнүүчү жана акысыз кызматтарды көрсөтөт.";

- 12-пункттун экинчи жана үчүнчү абзацтары "дары-дармек каражаттарын" деген сөздөрдөн кийин ", тоюттарды жана тоют кошулмаларын" деген сөздөр менен толукталсын";

- 16-пунктта:

бешинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- ветеринариялык дары-дармек каражаттарына, тоюттарга жана тоют кошулмаларына сертификаттарга жана ветеринариялык дары-дармек каражаттарына жана тоют кошулмаларына каттоо күбөлүктөрүнө кол коёт;";

- төмөнкүдөй мазмундагы сегизинчи абзац менен толукталсын:

"- жүктөлгөн ыйгарым укуктарынын чегинде финансылык жана банк документтерине кол коюуга укуктуу.";

(45-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Т.А. Сариев