Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ѲКМѲТY

ТОКТОМ

2015-жылдын 8-июлу № 465

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 "Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу

Жарандарга жана юридикалык жактарга көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында, "Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 "Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна толуктоолор тиркемеге ылайык киргизилсин.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Т.А. Сариев

 

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 "Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна толуктоолор

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 токтому менен бекитилген Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарында:

- III бөлүм төмөнкүдөй мазмундагы 13-бап менен толукталсын:

"

13. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Илимий-техникалык документтин жарактуулугу жөнүндө маалымкат берүү - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси), 4-бап, 51-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновацияларды өнүктүрүү тармагында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - Кыргызпатент).

Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана (мындан ары - МПТК)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөр

Жеке жана юридикалык жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

"Китепкана иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

5

Берилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы

Илимий-техникалык документтердин колдонулушу жөнүндө маалымкат

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү төмөнкүдөй шарттарда жүргүзүлөт.

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта;

- жарандар, анын ичинде көрүү жана угуу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын жана таяныч-кыймыл аппараты бузулгандыгына байланыштуу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын (мындан ары - ДМЧА) имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (даараткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолдуксуз кирүүлөрү үчүн пандус, кармоочтор менен жабдылган имараттарда, жайларда;

- кезек күтүү принциби боюнча.

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, дааратканалар (региондордо борбордук суу түтүгүнө жана канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда - сырттагы дааратканалары) бар, жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор менен жабдылган.

Жарандардын жеңилдик берилген категориялары (Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, ооруктун эмгекчилери жана аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөттөрү

Документтерди кабыл алуу жана кызмат көрсөтүүнү алууга иш-аракеттер үчүн чектелген убакыт - 5 мүнөткө чейин;

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү- 4 саатка чейин;

- кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгын чыгарууга чектелген убакыт - 5 мүнөткө чейин

Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалымат берүү

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасынан;

- Кыргызпатенттин (www.patent.kg) жана МПТКнын (www.gptb.patent.kg) сайтынан;

- Кыргызпатентке жана МПТКга жеке кайрылып;

- Кыргызпатент жана МПТКдагы маалымат такталардан, брошюраларден, буклеттерден.

Кыргызпатентте жана МПТКда жарандарды кабыл алуу, алар кайрылган күнү жүргүзүлөт.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет

9

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүзөгө ашырылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- Кыргызпатент жана МПТКнын сайты;

- маалымат такталары, брошюралар, буклеттер;

- жеке кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу;

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасы.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими, анын ичинде мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты Кыргызпатенттин такталарында, сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен сүйлөшүү

Кыргызпатентте жана МПТКда кызмат көрсөтүүчү кызматкерлердин кабинеттеринин эшиктерине маалыматтык тактачалар жайгаштырылат.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат орду көрсөтүлгөн жеке табличкалары (бейджи) бар.

Келүүчүлөр менен баарлашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин сакташат: сылык, ак ниеттүү, сыпайы, чыдамкай, принциптүү, маселенин маани-маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, сүйлөшүп жаткан адамды уга билүү жана анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө.

Бардык кызматкерлер кызыкчылыктардын талаш-тартыштарын болтурбоо үчүн жарандарга карата этикалык ченемдерди, көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү сактоону камсыздоочу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербей турган кызмат орундук нускаманы (иш милдеттерин) жана профессионалдык-этикалык ченемдерди сакташы керек.

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаж болгон адамдар (ДМЧА, карыган пенсионерлер, согуш жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) менен сүйлөшүү аларга түшүнүктүү болгондой жана кызмат жеткиликтүү формада көрсөтүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоонун ыкмалары

Арыз ээси жана ага көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилет

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү тарабынан аракеттердин тизмеси

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчү төмөнкү документтерди көрсөтөт:

- инсандыгын тастыктаган документ (туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, мектеп билети, паспорт, окурмандын билети);

- төлөгөндүгү жана МПТКнын эсебине акчалай каражаттардын түшкөндүгү жөнүндө дүмүрчөк

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү акы төлөөнүн негизинде берилет.

Баалардын прейскуранты монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

Кызмат көрсөтүүнүн наркы баалардын прейскурантында көрсөтүлөт, ал Кыргызпатенттин маалымат такталарында жана расмий сайтында жайгаштырылган

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- кызмат көрсөтүү стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык ишенимдүү болушу жана өз убагында аткарылышы;

- жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этникалык тиешелүүлүгү, динге ишенүү, жашы, саясий жана башка көз карашы, билими, келип чыгышы, мүлктүк жана башка абалы, ошондой эле башка жагдайы боюнча басмырлоону болтурбоо;

- мүмкүнчүлүк алуу, кызмат көрсөтүү үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн гана документтерди талап кылуу;

- бул стандарт менен белгиленген талаптарга кызмат көрсөтүү шарттарынын ылайык келиши: имаратка кирүү мүмкүндүгүнүн болушу, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктардын, жарандар үчүн жайлуу кабыл алуу графигинин болушу, маалыматтык колдоонун (басма жана электрондук форматтарда) болушу жана жеткиликтүүлүгү;

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин сыпайы жана адептүү болушу, кызмат көрсөтүүнүн бардык жол-жобосунун жүрүшүндө кеңеш берүүлөрү;

- акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күткөн маалыматына ылайык келиши;

- көрүнүктүү жерде жарандардын даттануулары жана сунуштары боюнча китептердин болушу

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн электрондук форматта берилиши

Кызмат көрсөтүү күнүмдүк китепканалык-маалыматтык тейлөө жөнүндө келишим болгон учурда, керектөөчүнүн  каалоосу боюнча, толук көлөмдө электрондук форматта көрсөтүлүшү мүмкүн

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтер жок болгондо керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартылышы мүмкүн

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү ылайыксыз көрсөтүлгөн учурда арыз ээси Кыргызпатенттин жетекчилигине оозеки же жазуу түрүндөгү даттануу арызы менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу түрүндөгү даттануу арызы эркин берилет жана кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер 1 иш күндүн ичинде даттануу арызын каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет.

Даттануу арызын кароо Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Керектөөчүгө жазуу түрүндөгү кайрылуусун карап чыгуу жана ага жооп алуу мөөнөтү ал катталган күндөн тартып, 14 күндөн өткөрүлбөй берилиши керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаганда арыз ээси Кыргызпатенттин чечимине сот тартибинде даттанууга укугу бар

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты үч жылда бир жолудан кем болбогон мезгилдүүлүгү менен дайыма кайра каралып турушу керек

";

- IV бөлүк төмөнкү мазмундагы 13-бап менен толукталсын:

"

13. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Интеллектуалдык менчик объектилерин баалоо - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси), 5-бап, 8-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновацияларды өнүктүрүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - Кыргызпатент)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөр

Жеке (18 жаштан тартып) жана юридикалык жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 3-апрелиндеги № 217 "Кыргыз Республикасында баалоо иш-аракеттеринин баардык субъектилери милдеттүү түрдө колдонуучу мүлктү баалоонун стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтому;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 21-августундагы № 537 "Кыргыз Республикасында баалоочулардын жана баалоо уюмдарынын ишмердигин өнүктүрүү жөнүндө" токтому

5

Берилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы

Интеллектуалдык менчик объект(илерине)исине укуктардын наркын баалоо жөнүндө отчет

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү төмөндөгүдөй жүзөгө ашырылат:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта;

- жарандар, анын ичинде көрүү жана угуу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын жана таяныч-кыймыл аппараты бузулгандыгына байланыштуу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын (мындан ары - ДМЧА) имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (даараткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолдуксуз кирүүлөрү үчүн пандус, кармоочтор менен жабдылган имараттарда, жайларда;

- кезек күтүү принциби боюнча.

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, дааратканалар (региондордо борбордук суу түтүгүнө жана канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда - сырттагы дааратканалары) бар, жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор менен жабдылган.

Жарандардын жеңилдик берилген категориялары (Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, ооруктун эмгекчилери жана аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөттөрү

Документтерди кабыл алууга жана кызмат көрсөтүүнү - (кеңештерди) - алуу боюнча аракеттердин чектелген убактысы - 1 саатка чейин.

Өтүнмөнү карап чыгуу, келишимди түзүү мөөнөтү - 10 иш күндүн ичинде.

Баалоо жүргүзүү жана баалоо жөнүндө отчетту даярдоо мөөнөтү 60 иш күндүн ичинде (объектиге жана максатына, же келишимдин шарттарында каралган мөөнөтүнө жараша).

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгын берүүгө чектелген убакыт - 1 саатка чейин

Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалымат берүү

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасынан;

- Кыргызпатенттин (www.patent.kg) сайтынан;

- Кыргызпатентке жеке кайрылып;

- Кыргызпатент маалымат такталардан, брошюралардан, буклеттерден.

Кыргызпатентте жарандарды кабыл алуу алар кайрылган күнү жүргүзүлөт.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет

9

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- Кыргызпатент жана МПТКнын сайты;

- маалымат такталары, брошюралар, буклеттер; жеке кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу;

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасы.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими, анын ичинде мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты Кыргызпатенттин такталарында, сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен сүйлөшүү

Кыргызпатентте кызмат көрсөтүүчү кызматкерлердин иш бөлмөлөрүнүн каалгаларына маалыматтык тактачалар жайгаштырылат.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты жана кызмат орду көрсөтүлгөн жеке төш белгилери (бейджи) бар.

Келүүчүлөр менен сүйлөшүүдө кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй негизги принциптерин сакташат: сылык, ак ниеттүү, сыпайы, чыдамкай, принциптүү, маселенин маани-маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, сүйлөшүп жаткан адамды уга билүү жана анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө. Бардык кызматкерлер кызыкчылыктардын талаш-тартыштарын болтурбоо үчүн жарандарга карата этикалык ченемдерди, көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү сактоону камсыздоочу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербей турган кызмат орундук нускаманы (иш милдеттерин) жана профессионалдык-этикалык ченемдерди сакташы керек.

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаж болгон адамдар (ДМЧА, карыган пенсионерлер, согуш жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) менен сүйлөшүү аларга түшүнүктүү болгондой жана кызмат жеткиликтүү формада көрсөтүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоонун ыкмалары

Арыз ээси жана ага кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилет

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү тарабынан аракеттердин тизмеси

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчү төмөнкү документтерди көрсөтөт:

- эркин жазылган арыз;

- кызмат көрсөтүүнү төлөгөндүгү жөнүндө дүмүрчөк;

- баалоонун максаты милдеттүү түрдө көрсөтүү менен баалоо жүргүзүүгө техникалык тапшырма;

- интеллектуалдык менчик объектилерине укугун аныктоочу документтер;

- баалоо объектисин баяндоо жана техникалык-экономикалык параметрлери;

баалоо объектисин түзүүгө чыгымдар жөнүндө маалыматтар жана укуктук коргоо алуу;

- ишкананын иши боюнча акыркы 3-5 жылдагы бухгалтердик маалыматтар (эгер интеллектуалдык менчик объектиси ишканада колдонулса);

жакынкы 5 жылда интеллектуалдык менчик объектисин пайдалануу боюнча божомол (бул объектини пайдалануудан божомолдонгон пайдалар);

- интеллектуалдык менчиктин ушу сыяктуу объектилеринин рыноктогу абалы тууралуу алынган маалыматтар.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөр тарабынан берилген материалдар басма жана электрондук түрдө болушу керек (электрондук алып жүрүүчүлөрдө, же баалоочуга электрондук почта боюнча жөнөтүлүшү керек).

Зарыл болгон учурда кошумча материалдарды алууга сурам жиберилет, аны аткаруу мөөнөтү 5 иш күндү түзөт.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү жактын аракеттери:

1. Кыргызпатент менен келишим түзөт;

2. Кызмат көрсөтүүнү керектөөчү баалоо жөнүндө отчеттун долбоору менен таанышууга милдеттүү жана макул болсо кызмат көрсөтүү боюнча жумушту кабыл алуу актысына кол коёт

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө акы төлөнөт.

Баалардын прейскуранты монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

Кызмат көрсөтүүнүн наркы баалардын прейскурантында көрсөтүлөт, ал Кыргызпатенттин маалымат такталарында жана расмий сайтында жайгаштырылган

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын; параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- кызмат көрсөтүү стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык ишенимдүү болушу жана өз убагында аткарылышы;

- жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этникалык тиешелүүлүгү, динге ишенүү, жашы, саясий жана башка көз карашы, билими, келип чыгышы, мүлктүк жана башка абалы, ошондой эле башка жагдайы боюнча басмырлоону болтурбоо;

- мүмкүнчүлүк алуу, кызмат көрсөтүү үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн гана документтерди талап кылуу;

- бул стандарт менен белгиленген талаптарга кызмат көрсөтүү шарттарынын ылайык келиши: имаратка кирүү мүмкүндүгүнүн болушу, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктардын, жарандар үчүн жайлуу кабыл алуу графигинин болушу, маалыматтык колдоонун (басма жана электрондук форматтарда) болушу жана жеткиликтүүлүгү;

- кызматкерлердин мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө сыпайы жана адептүү болушу, кызмат көрсөтүүнүн бардык жол-жобосунун жүрүшүндө кеңеш берүүлөрү;

- акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күткөн маалыматына ылайык келиши;

- көрүнүктүү жерде жарандардын даттануулары жана сунуштары боюнча китептердин болушу

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн электрондук форматта берилиши

Интеллектуалдык менчик объектилеринин наркын баалоо боюнча кызмат көрсөтүүнүн жарым-жартылайын электрондук форматта алса болот. Кызмат көрсөтүүнү керектөөчү Кыргызпатентке электрондук почта аркылуу баалоого жаткан объект жөнүндө материалдарды жөнөтүп, кайрылуусу керек. Кыргызпатент 5 иш күндүн ичинде бул кызмат көрсөтүү тууралуу билдирет.

Интеллектуалдык менчик объектилеринин наркын баалоо боюнча отчеттун долбоору керектөөчүгө таанышуу жана макулдашуу үчүн электрондук почта аркылуу жөнөтүлсө болот. Консультациялар электрондук форматта толугу менен берилсе болот

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу үчүн негиздердин тизмеси:

- зарыл болгон материалды берүү боюнча келишимдин шарттарынын сакталбагандыгы;

- арыз ээсинин статусунун ушул стандарттын 3-пунктунун талаптарына дал келбегендиги;

- арыз ээси тарабынан ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтердин толук эмес пакетинин берилиши

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү ылайыксыз көрсөтүлгөн учурда, арыз ээси Кыргызпатенттин жетекчилигине оозеки же жазуу түрүндөгү даттануу арызы менен кайрылууга укуктуу. Жазуу түрүндөгү даттануу арызы эркин берилет жана кызмат көрсөтүүнү алуучуну аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле даттануунун себебин, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер 1 иш күндүн ичинде даттануу арызын каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет.

Даттануу арызын кароо Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Керектөөчүгө жазуу түрүндөгү кайрылуусун карап чыгуу жана ага жооп алуу мөөнөтү ал катталган күндөн тартып, 14 күндөн өткөрүлбөй берилиши керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаганда арыз ээси Кыргызпатенттин чечимине сот тартибинде даттанууга укугу бар

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты үч жылда бир жолудан кем болбогон мезгилдүүлүгү менен дайыма кайра каралып турушу керек

";

- V бөлүк төмөнкү мазмундагы 6-12-баптар менен толукталсын:

"

6. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Илимий-техникалык маалыматты тематикалык бөлүштүрүүнү аткаруу - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси), 6-бап, 12-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновацияларды өнүктүрүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - Кыргызпатент).

Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана (мындан ары - МПТК)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөр

Жеке жана юридикалык жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

"Китепкана иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

5

Берилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы

Илимий-техникалык маалыматтарды тематикалык топтоо жүргүзүү

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү төмөндөгүдөй жүзөгө ашырылат:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта;

- жарандар, анын ичинде көрүү жана угуу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын жана таяныч-кыймыл аппараты бузулгандыгына байланыштуу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын (мындан ары - ДМЧА) имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (даараткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолдуксуз кирүүлөрү үчүн пандус, кармоочтор менен жабдылган имараттарда, жайларда;

- кезек күтүү принциби боюнча.

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, дааратканалар (региондордо борбордук суу түтүгүнө жана канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда - сырттагы дааратканалары) бар, жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор менен жабдылган.

Жарандардын жеңилдик берилген категориялары (Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, ооруктун эмгекчилери жана аларга . теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөттөрү

Документтерди кабыл алуунун жана кызмат көрсөтүүлөрдү алуу боюнча иш аракеттерге чектелген убакыт - 5 мүнөткө чейин;

кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 2 саатка чейин;

кызмат көрсөтүүлөрдүн жыйынтыктарын берүүгө чектелген убакыт - 5 мүнөткө чейин

Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалымат берүү

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасынан;

- Кыргызпатенттин (www.patent.kg) жана МПТКнын (www.gptb.patent.kg) сайтынан;

- Кыргызпатентке жана МПТКга жеке кайрылып;

- Кыргызпатенттеги жана МПТКдагы маалымат такталардан, брошюралардан, буклеттерден. Кыргызпатентте жана МПТКда жарандар, алар кайрылган күнү кабыл алынат. Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет

9

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүзөгө ашырылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- Кыргызпатент жана МПТКнын сайты;

- маалымат такталары, брошюралар, буклеттер;

- жеке кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу;

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасы.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими, анын ичинде мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты Кыргызпатенттин такталарында, сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен сүйлөшүү

Кыргызпатентте жана МПТКда кызмат көрсөтүүчү кызматкерлердин иш бөлмөлөрүнүн каалгаларына маалыматтык тактачалар жайгаштырылат.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты жана кызмат орду көрсөтүлгөн жеке төш белгилери (бейджи) бар.

Келүүчүлөр менен сүйлөшүүдө кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй негизги принциптерин сакташат: сылык, ак ниеттүү, сыпайы, чыдамкай, принциптүү, маселенин маани-маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, сүйлөшүп жаткан адамды уга билүү жана анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө.

Бардык кызматкерлер кызыкчылыктардын талаш-тартыштарын болтурбоо үчүн жарандарга карата этикалык ченемдерди, көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү сактоону камсыздоочу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербей турган кызмат орундук нускаманы (иш милдеттерин) жана профессионалдык-этикалык ченемдерди сакташы керек.

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаж болгон адамдар (ДМЧА, карыган пенсионерлер, согуш жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) менен сүйлөшүү аларга түшүнүктүү болгондой жана кызмат жеткиликтүү формада көрсөтүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоонун ыкмалары

Арыз ээси жана ага кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү тарабынан аракеттердин тизмеси

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчү төмөнкү документтерди көрсөтөт:

- инсандыгын тастыктаган документ (туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, мектеп билети, паспорт, окурмандын билети);

- төлөгөндүгү жана МПТКнын эсебине акчалай каражаттардын түшкөндүгү жөнүндө дүмүрчөк

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө акы төлөнөт.

Баалардын прейскуранты монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

Кызмат көрсөтүүнүн наркы баалардын прейскурантында көрсөтүлөт, ал интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновацияны өнүктүрүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын маалымат такталарында жана расмий сайтында жайгаштырылган

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- кызмат көрсөтүү стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык ишенимдүү болушу жана өз убагында аткарылышы;

- жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этникалык тиешелүүлүгү, динге ишенүү, жашы, саясий жана башка көз карашы, билими, келип чыгышы, мүлктүк жана башка абалы, ошондой эле башка жагдайы боюнча басмырлоону болтурбоо;

- мүмкүнчүлүк алуу, кызмат көрсөтүү үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн гана документтерди талап кылуу;

- бул стандарт менен белгиленген талаптарга кызмат көрсөтүү шарттарынын ылайык келиши: имаратка кирүүгө мүмкүнчүлүк алуу, жарандарды кабыл алуу үчүн коммуналдык турмуш-тиричиликтик ыңгайлуу шарттардын, ылайыктуу графиктин, маалыматтык колдоонун болушу жана мүмкүнчүлүк алуу (басма жана электрондук форматтарда);

- кызматкерлердин мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө сыпайы жана адептүү болушу, кызмат көрсөтүүнүн бардык жол-жобосунун жүрүшүндө кеңеш берүүлөрү;

- акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күткөн маалыматына ылайык келиши;

- көрүнүктүү жерде жарандардын даттануулары жана сунуштары боюнча китептердин болушу

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн электрондук форматта берилиши

Кызмат көрсөтүүнү керектөөчүнүн каалоосу боюнча, кызмат көрсөтүү толук көлөмдө электрондук форматта көрсөтүлүшү мүмкүн

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтер жок болгон учурда керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартылышы мүмкүн

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү ылайыксыз көрсөтүлгөн учурда, арыз ээси Кыргызпатенттин жетекчилигине оозеки же жазуу түрүндөгү даттануу арызы менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу түрүндөгү даттануу арызы эркин берилет жана кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле даттануунун себебин, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер 1 иш күндүн ичинде даттануу арызын каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет.

Даттануу арызын кароо Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Жазуу түрүндөгү кайрылуусун карап чыгуу жана арыз ээсине жоопту жөнөтүү мөөнөтү ал катталган күндөн тартып 14 күндөн өткөрүлбөй берилиши керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаганда арыз ээси Кыргызпатенттин чечимине сот тартибинде даттанууга укугу бар

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты үч жылда бир жолудан кем болбогон мезгилдүүлүгү менен дайыма кайра каралып турушу керек

7. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Тематикалык библиографиялык тизме түзүү - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси), 6-бап, 13-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновацияларды өнүктүрүү тармагында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - Кыргызпатент).

Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана (мындан ары - МПТК)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөр

Жеке жана юридикалык жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

"Китепкана иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

5

Берилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы

Тематикалык библиографиялык тизме

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү төмөндөгүдөй жүзөгө ашырылат:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта;

- жарандар, анын ичинде көрүү жана угуу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын жана таяныч-кыймыл аппараты бузулгандыгына байланыштуу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын (мындан ары - ДМЧА) имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (даараткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолдуксуз кирүүлөрү үчүн пандус, кармоочтор менен жабдылган имараттарда, жайларда;

- кезек күтүү принциби боюнча.

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, дааратканалар (региондордо борбордук суу түтүгүнө жана канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда - сырттагы дааратканалары) бар, жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор менен жабдылган.

Жарандардын жеңилдик берилген категориялары (Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, ооруктун. эмгекчилери жана аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар имаратка көтөрүлө. албаса, кызматкер арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөттөрү

Документтерди кабыл алуунун жана кызмат көрсөтүүлөрдү алуу иш-аракеттерине чектелген убакыт - 5 мүнөткө чейин;

кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 2 саатка чейин;

библиографиялык тизмени тариздөө жана берүүгө чектелген убакыт - 5 мүнөткө чейин

Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат-берүү

8

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалымат берүү

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасынан;

- Кыргызпатенттин (www.patent.kg) жана МПТКнын (www.gptb.patent.kg) сайтынан;

- Кыргызпатентке жана МПТКга жеке кайрылып;

- Кыргызпатент жана МПТКдагы маалымат такталардан, брошюралардан, буклеттерден Кыргызпатентте жана МПТКда жарандар, алар кайрылган күнү кабыл алынат.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет

9

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуунун ыкмалары

Кызмат  көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды, жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүзөгө ашырылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- Кыргызпатент жана МПТКнын сайты;

- маалымат такталары, брошюралар, буклеттер;

- жеке кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу;

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасы.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими, анын ичинде мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты Кыргызпатенттин такталарында, сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен сүйлөшүү

Кыргызпатентте жана МПТКда кызмат көрсөтүүчү кызматкерлердин иш бөлмөлөрүнүн каалгаларына маалыматтык тактачалар жайгаштырылат.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты жана кызмат орду көрсөтүлгөн жеке төш белгилери (бейджи) бар.

Келүүчүлөр менен сүйлөшүүдө кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй негизги принциптерин сакташат: сылык, ак ниеттүү, сыпайы, чыдамкай, принциптүү, маселенин маани-маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, сүйлөшүп жаткан адамды уга билүү жана анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө.

Бардык кызматкерлер кызыкчылыктардын талаш-тартыштарын болтурбоо үчүн жарандарга карата этикалык ченемдерди, көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү сактоону камсыздоочу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербей турган кызмат орундук нускаманы (иш милдеттерин) жана профессионалдык-этикалык ченемдерди сакташы керек.

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаж болгон адамдар (ДМЧА, карыган пенсионерлер, согуш жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) менен сүйлөшүү аларга түшүнүктүү болгондой  жана кызмат жеткиликтүү формада көрсөтүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоонун ыкмалары

Арыз ээси жана ага кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилет

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү тарабынан аракеттердин тизмеси

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчү төмөнкү документтерди көрсөтөт:

- инсандыгын тастыктаган документ (туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, мектеп билети, паспорт, окурмандын билети);

- төлөгөндүгү же МПТКнын эсебине акчалай каражаттардын түшкөндүгү жөнүндө дүмүрчөк

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө акы төлөнөт. Баалардын прейскуранты монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

Кызмат көрсөтүүнүн наркы баалардын прейскурантында көрсөтүлөт, ал Кыргызпатенттин маалымат такталарында жана расмий сайтында жайгаштырылган

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- кызмат көрсөтүү стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык ишенимдүү болушу жана өз убагында аткарылышы;

- жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этникалык тиешелүүлүгү, динге ишенүү, жашы, саясий жана башка көз карашы, билими, келип чыгышы, мүлктүк жана башка абалы, ошондой эле башка жагдайы боюнча басмырлоону болтурбоо;

- мүмкүнчүлүк алуу, кызмат көрсөтүү үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн гана документтерди талап кылуу;

- бул стандарт менен белгиленген талаптарга кызмат көрсөтүү шарттарынын ылайык келиши: имаратка кирүү мүмкүндүгүнүн болушу, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктардын, жарандар үчүн жайлуу кабыл алуу графигинин болушу, маалыматтык колдоонун (басма жана электрондук форматтарда) болушу жана жеткиликтүүлүгү;

- кызматкерлердин мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө сыпайы жана адептүү болушу, кызмат көрсөтүүнүн бардык жол-жобосунун жүрүшүндө кеңеш берүүлөрү;

- акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күткөн маалыматына ылайык келиши;

- көрүнүктүү жерде жарандардын даттануулары жана сунуштары боюнча китептердин болушу

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн электрондук форматта берилиши

Кызмат көрсөтүү күнүмдүк китепканалык-маалыматтык тейлөө  жөнүндө келишим болгон учурда, керектөөчүнүн каалоосу боюнча, толук көлөмдө электрондук форматта көрсөтүлүшү мүмкүн

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтер жок болгон учурда керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартылышы мүмкүн

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү ылайыксыз көрсөтүлгөн учурда, арыз ээси Кыргызпатенттин жетекчилигине оозеки же жазуу түрүндөгү даттануу арызы менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу түрүндөгү даттануу арызы эркин берилет жана кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле даттануунун себебин, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер 1 иш күндүн ичинде. даттануу арызын каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет.

Даттануу арызын кароо Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Керектөөчүгө жазуу түрүндөгү кайрылуусун карап чыгуу жана ага жооп алуу мөөнөтү ал катталган күндөн тартып, 14 күндөн өткөрүлбөй берилиши керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаганда арыз ээси Кыргызпатенттин чечимине сот тартибинде даттанууга укугу бар

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты үч жылда бир жолудан кем болбогон мезгилдүүлүгү менен дайыма кайра каралып турушу керек

8. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Кыргыз Республикасынын фонддору боюнча ойлоп табууларды патенттик издөө - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси), 6-бап, 14-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновацияларды өнүктүрүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - Кыргызпатент).

Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана (мындан ары - МПТК)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөр

Жеке жана юридикалык жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

"Китепкана иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

5

Берилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы

Кыргыз Республикасынын фонддору боюнча ойлоп табууларды патенттик издөөнүн жыйынтыктары жөнүндө маалымат

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү төмөндөгүдөй жүзөгө ашырылат:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта;

- жарандар, анын ичинде көрүү жана угуу боюнча деп соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын жана таяныч-кыймыл аппараты бузулгандыгына байланыштуу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын (мындан ары - ДМЧА) имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (даараткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолдуксуз кирүүлөрү үчүн пандус, кармоочтор менен жабдылган имараттарда, жайларда;

- кезек күтүү принциби боюнча.

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, дааратканалар (региондордо борбордук суу түтүгүнө жана канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда - сырттагы дааратканалары) бар, жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор менен жабдылган.

Жарандардын жеңилдик берилген категориялары (Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, ооруктун эмгекчилери жана аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөттөрү

Документтерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү алууга аракеттерди кабыл алуу үчүн чектелген убакыт - 5 мүнөткө чейин;

кызмат көрсөтүүнүн (патенттик издөөнү жүргүзүүнүн) жалпы мөөнөтү - 8 саатка чейин;

кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгын берүүгө чектелген убакыт - 5 мүнөткө чейин

Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасынан;

- Кыргызпатенттин (www.patent.kg) жана МПТКнын (www.gptb.patent.kg) сайтынан;

- Кыргызпатентке жана МПТКга жеке кайрылып;

- Кыргызпатенттеги жана МПТКдагы маалымат такталардан, брошюралардан, буклеттерден.

Кыргызпатентте жана МПТКда жарандар, алар кайрылган күнү кабыл алынат.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет

9

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүзөгө ашырылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- Кыргызпатент жана МПТКнын сайты;

- маалымат такталары, брошюралар, буклеттер;

- жеке кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу;

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасы.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими, анын ичинде мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты Кыргызпатенттин такталарында, сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен сүйлөшүү

Кыргызпатентте жана МПТКда кызмат көрсөтүүчү кызматкерлердин иш бөлмөлөрүнүн каалгаларына маалыматтык тактачалар жайгаштырыл ат.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты жана кызмат орду көрсөтүлгөн жеке төш белгилери (бейджи) бар.

Келүүчүлөр менен сүйлөшүүдө кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй негизги принциптерин сакташат: сылык, ак ниеттүү, сыпайы, чыдамкай, принциптүү, маселенин маани-маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, сүйлөшүп жаткан адамды уга билүү жана анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө.

Бардык кызматкерлер кызыкчылыктардын талаш-тартыштарын болтурбоо үчүн жарандарга карата этикалык ченемдерди, көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү сактоону камсыздоочу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербей турган кызмат орундук нускаманы (иш милдеттерин) жана профессионалдык-этикалык ченемдерди сакташы керек.

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаж болгон адамдар (ДМЧА, карыган пенсионерлер, согуш жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) менен сүйлөшүү аларга түшүнүктүү болгондой жана кызмат жеткиликтүү формада көрсөтүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоонун ыкмалары

Арыз ээси жана ага кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилет

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү тарабынан аракеттердин тизмеси

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчү төмөнкү документтерди көрсөтөт:

- инсандыгын тастыктаган документ (туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, мектеп билети, паспорт, окурмандын билети);

- төлөгөндүгү жана МПТКнын эсебине акчалай каражаттардын түшкөндүгү жөнүндө дүмүрчөк

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө акы төлөнөт.

Баалардын прейскуранты монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

Кызмат көрсөтүүнүн наркы баалардын прейскурантында көрсөтүлөт, ал Кыргызпатенттин маалымат такталарында жана расмий сайтында жайгаштырылган

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- кызмат көрсөтүү стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык ишенимдүү болушу жана өз убагында аткарылышы;

- жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этникалык тиешелүүлүгү, динге ишенүү, жашы, саясий жана башка көз карашы, билими, келип чыгышы, мүлктүк жана башка абалы, ошондой эле башка жагдайы боюнча басмырлоону болтурбоо;

- мүмкүнчүлүк алуу, кызмат көрсөтүү үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн гана документтерди талап кылуу;

- бул стандарт менен белгиленген талаптарга кызмат көрсөтүү шарттарынын ылайык келиши: имаратка кирүү мүмкүндүгүнүн болушу, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктардын, жарандар үчүн жайлуу кабыл алуу графигинин болушу, маалыматтык колдоонун (басма жана электрондук форматтарда) болушу жана жеткиликтүүлүгү;

- кызматкерлердин мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө сыпайы жана адептүү болушу, кызмат көрсөтүүнүн бардык жол-жобосунун жүрүшүндө кеңеш берүүлөрү;

- акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күткөн маалыматына ылайык келиши;

- көрүнүктүү жерде жарандардын даттануулары жана сунуштары боюнча китептердин болушу

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн электрондук форматта берилиши

Кызмат көрсөтүү күнүмдүк китепканалык-маалыматтык тейлөө жөнүндө келишим болгон учурда, керектөөчүнүн каалоосу боюнча толук көлөмдө электрондук форматта көрсөтүлүшү мүмкүн

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтер жок болгон учурда керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартылышы мүмкүн

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү ылайыксыз көрсөтүлгөн учурда, арыз ээси Кыргызпатенттин жетекчилигине оозеки же жазуу түрүндөгү даттануу арызы менен кайрылууга укуктуу. Жазуу түрүндөгү даттануу арызы эркин берилет жана кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле даттануунун себебин, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер 1 иш күндүн ичинде даттануу арызын каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет.

Даттануу арызын кароо Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Жазуу түрүндөгү кайрылууну карап чыгуу жана арыз ээсине жооп жөнөтүү мөөнөтү ал катталган күндөн тартып, 14 күндөн өткөрүлбөй берилиши керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаганда арыз ээси Кыргызпатенттин чечимине сот тартибинде даттанууга укугу бар

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты үч жылда бир жолудан кем болбогон мезгилдүүлүгү менен дайыма кайра каралып түрүшү керек

9. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Микросактагычтарда илимий-техникалык документацияны карап чыгуу - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси), 6-бап, 15-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновацияларды өнүктүрүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - Кыргызпатент). Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана (мындан ары - МПТК)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөр

Жеке жана юридикалык жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

"Китепкана иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

5

Берилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы

Микросактагычтардагы ченемдик-техникалык документтерди карап чыгуу

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү төмөндөгүдөй жүзөгө ашырылат:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта;

- жарандар, анын ичинде көрүү жана угуу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын жана таяныч-кыймыл аппараты бузулгандыгына байланыштуу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын (мындан ары - ДМЧА) имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (даараткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолдуксуз кирүүлөрү үчүн пандус, кармоочтор менен жабдылган имараттарда, жайларда;

- кезек күтүү принциби боюнча.

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, дааратканалар (региондордо борбордук суу түтүгүнө жана канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда - сырттагы дааратканалары) бар, жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор менен жабдылган.

Жарандардын жеңилдик берилген категориялары (Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, ооруктун эмгекчилери жана аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөттөрү

Документтерди кабыл алуу жана кызмат көрсөтүүлөрдү алуу иш-аракеттери үчүн чектелген убакыт - 2 мүнөткө чейин;

карап чыгуу үчүн аппаратты даярдоо - 3 мүнөткө чейин;

карап чыгуу убактысы - каалашынча

Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалымат берүү

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасынан;

- Кыргызпатенттин (www.patent.kg) жана МПТКнын (www.gptb.patent.kg) сайтынан;

- Кыргызпатентке жана МПТКга жеке кайрылып;

- Кыргызпатенттеги жана МПТКдагы маалымат такталардан, брошюралардан, буклеттерден.

Кыргызпатентте жана МПТКда жарандар, алар кайрылган күнү кабыл алынат.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет

9

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүзөгө ашырылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- Кыргызпатент жана МПТКнын сайты;

- маалымат такталары, брошюралар, буклеттер;

- жеке кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу;

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасы.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими, анын ичинде мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты Кыргызпатенттин такталарында, сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен сүйлөшүү

Кыргызпатентте жана МПТКда кызмат көрсөтүүчү кызматкерлердин иш бөлмөлөрүнүн каалгаларына маалыматтык тактачалар жайгаштырылат.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты жана кызмат орду көрсөтүлгөн жеке төш белгилери (бейджи) бар.

Келүүчүлөр менен сүйлөшүүдө кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй негизги принциптерин сакташат: сылык, ак ниеттүү, сыпайы, чыдамкай, принциптүү, маселенин маани-маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, сүйлөшүп жаткан адамды уга билүү жана анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө.

Бардык кызматкерлер кызыкчылыктардын талаш-тартыштарын болтурбоо үчүн жарандарга карата этикалык ченемдерди, көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү сактоону камсыздоочу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербей турган кызмат орундук нускаманы (иш милдеттерин) жана профессионалдык-этикалык ченемдерди сакташы керек.

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаж болгон адамдар (ДМЧА, карыган пенсионерлер, согуш жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) менен сүйлөшүү аларга түшүнүктүү болгондой жана кызмат жеткиликтүү формада көрсөтүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоонун ыкмалары

Арыз ээси жана ага кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилет

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү тарабынан аракеттердин тизмеси

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчү төмөнкү документтерди көрсөтөт:

- инсандыгын тастыктаган документ (туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, мектеп билети, паспорт, окурмандын билети);

- төлөгөндүгү жана МПТКнын эсебине акчалай каражаттардын түшкөндүгү жөнүндө дүмүрчөк

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө акы төлөнөт.

Баалардын прейскуранты монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

Кызмат көрсөтүүнүн наркы баалардын прейскурантында көрсөтүлөт, ал Кыргызпатенттин маалымат такталарында жана расмий сайтында жайгаштырылган

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- кызмат көрсөтүү стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык ишенимдүү болушу жана өз убагында аткарылышы;

- жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этникалык тиешелүүлүгү, динге ишенүү, жашы, саясий жана башка көз карашы, билими, келип чыгышы, мүлктүк жана башка абалы, ошондой эле башка жагдайы боюнча басмырлоону болтурбоо;

- мүмкүнчүлүк алуу, кызмат көрсөтүү үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн гана документтерди талап кылуу;

- бул стандарт менен белгиленген . талаптарга кызмат көрсөтүү шарттарынын ылайык келиши: имаратка кирүү мүмкүндүгүнүн болушу, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктардын, жарандар үчүн жайлуу кабыл алуу графигинин болушу, маалыматтык колдоонун (басма жана электрондук форматтарда) болушу жана жеткиликтүүлүгү;

- кызматкерлердин мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө сыпайы жана адептүү болушу, кызмат көрсөтүүнүн бардык жол-жобосунун жүрүшүндө кеңеш берүүлөрү;

- акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күткөн маалыматына ылайык келиши;

- көрүнүктүү жерде жарандардын даттануулары жана сунуштары боюнча китептердин болушу

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн электрондук форматта берилиши

Көрсөтүлбөйт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш ташуу жана даттануунун тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтер жок болгон учурда керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартылышы мүмкүн

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү ылайыксыз көрсөтүлгөн учурда, арыз ээси Кыргызпатенттин жетекчилигине оозеки же жазуу түрүндөгү даттануу арызы менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу түрүндөгү даттануу арызы эркин берилет жана кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле даттануунун себебин, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер 1 иш күндүн ичинде даттануу арызын каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет. Даттануу арызын кароо Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Жазуу түрүндөгү кайрылууну карап чыгуу жана арыз ээсине жооп жөнөтүү мөөнөтү ал катталган күндөн тартып, 14 күндөн өткөрүлбөй берилиши керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаганда арыз ээси Кыргызпатенттин чечимине сот тартибинде даттанууга укугу бар

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты үч жылда бир жолудан кем болбогон мезгилдүүлүгү менен дайыма кайра каралып түрүшү керек

10. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Атайын маалыматтар базасына кирүү мүмкүндүгүн камсыздоо - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси), 6-бап, 17-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновацияларды өнүктүрүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - Кыргызпатент). Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду (мындан ары - ИМ Мамфонду)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөр

Жеке жана юридикалык жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

2010-жылдын 21-августундагы Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын ортосундагы Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборун (ТИКБ) түзүү жана кызмат көрсөтүү жөнүндө макулдашуу

5

Берилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы

Патенттик ресурстар боюнча атайын маалыматтар базасын пайдаланууга үйрөтүү, жер-жерлерге баруу менен ойлоп табуучулукка жана ишкердикке көмөк көрсөтүүдө (тренингдер форматында) патенттик жана патенттик эмес маалыматтарга (илимий жана техникалык ресурстар) он-лайн жетүү мүмкүндүгүн берүү

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү төмөндөгүдөй жүзөгө ашырылат:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта;

- жарандар, анын ичинде көрүү жана угуу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын жана таяныч-кыймыл аппараты бузулгандыгына байланыштуу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын (мындан ары - ДМЧА) имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (даараткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолдуксуз кирүүлөрү үчүн пандус, кармоочтор менен жабдылган имараттарда, жайларда;

- кезек күтүү принциби боюнча.

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, дааратканалар (региондордо борбордук суу түтүгүнө жана канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда - сырттагы дааратканалары) бар, жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. Жарандардын жеңилдик берилген категориялары (Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, ооруктун эмгекчилери жана аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөттөрү

Документтерди кабыл алууга же кызмат көрсөтүү (каттоо) аракетине чектелген убакыт - 5 мүнөткө чейин; кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү иштин графиги менен чектелген, кызмат көрсөтүү иш күндүн аралыгында көрсөтүлөт;

патенттик ресурстардын атайын маалыматтар базасын пайдаланууга үйрөтүү (топ үчүн тренинг) - 4 саатка чейин

Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалымат берүү

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасынан;

- Кыргызпатенттин (www.patent.kg) жана ИМ Мамфондунун (www.gptb.patent.kg/) сайтынан:

- Кыргызпатентке жана Мамфондго жеке кайрылып;

- Кыргызпатент жана Мамфонддогу маалымат такталардан, брошюралардан, буклеттерден.

Кыргызпатентте жана Мамфонддо жарандарды кабыл алуу, алар кайрылган күнү жүргүзүлөт. Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет.

9

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүзөгө ашырылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- Кыргызпатент жана Мамфонддун сайты;

- маалымат такталары, брошюралар, буклеттер;

- жеке кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу;

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасы.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими, анын ичинде мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты Кыргызпатенттин такталарында, сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен сүйлөшүү

Кыргызпатентте жана Мамфонддо кызмат көрсөтүүчү кызматкерлердин иш бөлмөлөрүнүн каалгаларына маалыматтык тактачалар жайгаштырылат.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты жана кызмат орду көрсөтүлгөн жеке төш белгилери (бейджи) бар.

Келүүчүлөр менен сүйлөшүүдө кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй негизги принциптерин сакташат: сылык, ак ниеттүү, сыпайы, чыдамкай, принциптүү, маселенин маани-маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, сүйлөшүп жаткан аламды уга билүү жана анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө.

Бардык кызматкерлер кызыкчылыктардын талаш-тартыштарын болтурбоо үчүн жарандарга карата этикалык ченемдерди, көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү сактоону камсыздоочу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербей турган кызмат орундук нускаманы (иш милдеттерин) жана профессионалдык-этикалык ченемдерди сакташы керек.

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаж болгон адамдар (ДМЧА, карыган пенсионерлер, согуш жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) менен сүйлөшүү аларга түшүнүктүү болгондой жана кызмат жеткиликтүү формада көрсөтүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоонун ыкмалары

Арыз ээси жана ага кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилет

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү тарабынан аракеттердин тизмеси

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн арыз ээси сурамды көрсөтүү менен эркин түрдөгү (жазуу, оозеки же электрондук түрдө) арызды бериши керек

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү акысыз берилет

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- кызмат көрсөтүү стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык ишенимдүү болушу жана өз убагында аткарылышы;

- жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этникалык тиешелүүлүгү, динге ишенүү, жашы, саясий жана башка көз карашы, билими, келип чыгышы, мүлктүк жана башка абалы, ошондой эле башка жагдайы боюнча басмырлоону болтурбоо;

мүмкүнчүлүк алуу, кызмат көрсөтүү үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн гана документтерди талап кылуу;

- бул стандарт менен белгиленген талаптарга кызмат көрсөтүү шарттарынын ылайык келиши: имаратка кирүүгө мүмкүнчүлүк алуу, жарандарды кабыл алуу үчүн коммуналдык турмуш-тиричиликтик ыңгайлуу шарттардын, ылайыктуу графиктин, маалыматтык колдоонун болушу жана мүмкүнчүлүк алуу (басма жана электрондук форматтарда);

- кызматкерлердин мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө сыпайы жана адептүү болушу, кызмат көрсөтүүнүн бардык жол-жобосунун жүрүшүндө кеңеш берүүлөрү;

- акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күткөн маалыматына ылайык келиши;

- көрүнүктүү жерде жарандардын даттануулары жана сунуштары боюнча китептердин болушу

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн электрондук форматта берилиши

Кызмат көрсөтүү керектөөчүнүн каалоосу боюнча, толук көлөмдө электрондук форматта көрсөтүлүшү мүмкүн

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылышы мүмкүн:

- маалыматтар базасында маалыматтын жашырындуулугунда;

- эгерде сурамдын тексти окулбаса;

- эгерде сурамдын мазмуну суралган маалыматты аныктоого (байланыш маалыматы жок болсо) мүмкүндүк бербесе;

- ушул стандарттын 12-пунктундагы жоболор сакталбаганда

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү ылайыксыз көрсөтүлгөн учурда, арыз ээси Кыргызпатенттин жетекчилигине оозеки же жазуу түрүндөгү даттануу арызы менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу түрүндөгү даттануу арызы эркин берилет жана кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле даттануунун себебин, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер 1 иш күндүн ичинде даттануу арызын каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет.

Даттануу арызын кароо Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Жазуу түрүндөгү кайрылууну карап чыгуу жана арыз ээсине жоопту жөнөтүү мөөнөтү ал катталган күндөн тартып, 14 күндөн өткөрүлбөй берилиши керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаганда арыз ээси Кыргызпатенттин чечимине сот тартибинде даттанууга укугу бар

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты үч жылда бир жолудан кем болбогон мезгилдүүлүгү менен дайыма кайра каралып турушу керек

11. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Интеллектуалдык менчик жана аны коммерциялаштыруу маселеси боюнча. маалымат берүү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси), 6-бап, 18-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Интеллектуалдык менчикти коргоо жана ииновацияларды өнүктүрүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - Кыргызпатент).

Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду (мындан ары - ИМ Мамфонду).

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөр

Жеке жана юридикалык жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

2010-жылдын 21-августундагы Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын ортосундагы Технологияларды, жана инновацияларды колдоо борборун (ТИКБ) түзүү жана кызмат көрсөтүү жөнүндө макулдашуу

5

Берилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы

Кагаз жүзүндөгү же электрондук форматтагы маалымат;

Оозеки консультация

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү төмөндөгүдөй жүзөгө ашырылат:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта;

- жарандар, анын ичинде көрүү жана угуу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын жана таяныч-кыймыл аппараты бузулгандыгына байланыштуу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын (мындан ары - ДМЧА) имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (даараткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолдуксуз кирүүлөрү үчүн пандус, кармоочтор менен жабдылган имараттарда, жайларда;

- кезек күтүү принциби боюнча.

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, дааратканалар (региондордо борбордук суу түтүгүнө жана канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда - сырттагы дааратканалары) бар, жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор менен жабдылган.

Жарандардын жеңилдик берилген категориялары (Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, ооруктун эмгекчилери жана аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөттөрү

Документтерди кабыл алууга же кызмат көрсөтүү иш-аракетине (каттоо) чектелген убакыт - 5 мүнөткө чейин;

кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү иштин графиги менен чектелген, кызмат иш күндүн аралыгында көрсөтүлөт;

- натыйжаны берүү үчүн чектелген убакыт - 5 мүнөткө чейин

Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалымат берүү

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасынан;

- Кыргызпатенттин (www.patent.kg) жана ИМ Мамфондунун (www.gptb.patent.kg) сайтынан;

- Кыргызпатентке жана Мамфондго жеке кайрылып; Кыргызпатенттеги жана Мамфонддогу маалымат такталардан, брошюралардан, буклеттерден.

Кыргызпатентте жапа Мамфонддо жарандарды кабыл алуу, алар кайрылган күнү жүргүзүлөт.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет

9

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүзөгө ашырылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- Кыргызпатент жана МПТКнын сайты;

- маалымат такталары, брошюралар, буклеттер;

- жеке кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу;

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасы.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими, анын ичинде мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты Кыргызпатенттин такталарында, сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен сүйлөшүү

Кыргызпатентте жана Мамфонддо төмөнкүлөр жайгаштырылат:

Кызмат көрсөтүүчү кызматкерлердин иш бөлмөлөрүнүн каалгаларына маалыматтык тактачалар жайгаштырылат.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты жана кызмат орду көрсөтүлгөн жеке төш белгилери (бейджи) бар.

Келүүчүлөр менен сүйлөшүүдө кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй негизги принциптерин сакташат: сылык, ак ниеттүү, сыпайы, чыдамкай, принциптүү, маселенин маани-маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, сүйлөшүп жаткан адамды уга билүү жана анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө.

Бардык кызматкерлер кызыкчылыктардын талаш-тартыштарын болтурбоо үчүн жарандарга карата этикалык ченемдерди, көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү сактоону камсыздоочу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербей турган кызмат орундук нускаманы (иш милдеттерин) жана профессионалдык-этикалык ченемдерди сакташы керек.

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаж болгон адамдар (ДМЧА, карыган пенсионерлер, согуш жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) менен сүйлөшүү аларга түшүнүктүү болгондой жана кызмат жеткиликтүү формада көрсөтүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоонун ыкмалары

Арыз ээси жана ага кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилет

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү тарабынан аракеттердин тизмеси

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн арыз ээси сурамды көрсөтүү менен эркин түрдөгү (жазуу, оозеки же электрондук түрдө) арызды бериши керек

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү акысыз берилет

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- кызмат көрсөтүү стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык ишенимдүү болушу жана өз убагында аткарылышы;

- жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этникалык тиешелүүлүгү, динге ишенүү, жашы, саясий жана башка көз карашы, билими, келип чыгышы, мүлктүк жана башка абалы, ошондой эле башка жагдайы боюнча басмырлоону болтурбоо;

- мүмкүнчүлүк алуу, кызмат көрсөтүү үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн гана документтерди талап кылуу;

- бул стандарт менен белгиленген талаптарга кызмат көрсөтүү шарттарынын ылайык келиши: имаратка кирүүгө мүмкүнчүлүк алуу, жарандарды кабыл алуу үчүн коммуналдык турмуш-тиричиликтик ыңгайлуу шарттардын, ылайыктуу графиктин, маалыматтык колдоонун болушу жана мүмкүнчүлүк алуу (басма жана электрондук форматтарда); кызматкерлердин мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө сыпайы жана адептүү болушу, кызмат көрсөтүүнүн бардык жол-жобосунун жүрүшүндө кеңеш берүүлөрү;

- акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күткөн маалыматына ылайык келиши;

- көрүнүктүү жерде жарандардын даттануулары жана сунуштары боюнча китептердин болушу

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн электрондук форматта берилиши

Кызмат көрсөтүү керектөөчүнүн каалоосу боюнча, толук көлөмдө электрондук форматта көрсөтүлүшү мүмкүн

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылышы мүмкүн:

- берилген маалыматтын жашырындуулугунда;

- эгерде сурамдын тексти окулбаса;

- эгерде сурамдын мазмуну суралган маалыматты аныктоого (байланыш маалыматы жок болсо) мүмкүндүк бербесе;

- ушул стандарттын 12-пунктундагы жоболор сакталбаганда

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү ылайыксыз көрсөтүлгөн учурда, арыз ээси Кыргызпатенттин жетекчилигине оозеки же жазуу түрүндөгү даттануу арызы менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу түрүндөгү даттануу арызы эркин берилет жана кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле даттануунун себебин, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер 1 иш күндүн ичинде даттануу арызын каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет.

Даттануу арызын кароо Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Керектөөчүгө жазуу түрүндөгү кайрылуусун карап чыгуу жана ага жооп алуу мөөнөтү ал катталган күндөн тартып, 14 күндөн өткөрүлбөй берилиши керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаганда арыз ээси Кыргызпатенттин чечимине сот тартибинде даттанууга укугу бар

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты үч жылда бир жолудан кем болбогон мезгилдүүлүгү менен дайыма кайра каралып турушу керек

12. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Илимий-техникалык адабияттардын көчмө көргөзмөлөрүн уюштуруу - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси), 6-бап, 20-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновацияларды өнүктүрүү тармагында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - Кыргызпатент).

Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана (мындан ары - МПТК)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөр

Жеке (18 жаштан тартып) жана юридикалык жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

"Китепкана иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

5

Берилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы

Илимий-техникалык адабияттардын көргөзмөсү

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү төмөндөгүдөй жүзөгө ашырылат:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта;

- жарандар, анын ичинде көрүү жана угуу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын жана таяныч-кыймыл аппараты бузулгандыгына байланыштуу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын (мындан ары - ДМЧА) имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (даараткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолдуксуз кирүүлөрү үчүн пандус, кармоочтор менен жабдылган имараттарда, жайларда;

- кезек күтүү принциби боюнча.

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, дааратканалар (региондордо борбордук суу түтүгүнө жана канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда - сырттагы дааратканалары) бар, жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор менен жабдылган.

Жарандардын жеңилдик берилген категориялары (Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, ооруктун эмгекчилери жана аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөттөрү

Документтерди кабыл алуунун жана кызмат көрсөтүүлөрдү алуу иш-аракеттерине чектелген убакыт - 5 мүнөткө чейин;

- көргөзмөнү даярдоонун жалпы мөөнөтү - 6 саатка чейин;

- көчмө көргөзмөнү даярдоонун жалпы мөөнөтү - 8 саатка чейин

Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалымат берүү

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасынан;

- Кыргызпатенттин (www.patent.kg) жана МПТКнын (www.gptb.patent.kg) сайтынан;

- Кыргызпатентке жана МПТКга жеке кайрылып;

- Кыргызпатент жана МПТКдагы маалымат такталардан, брошюралардан, буклеттерден.

Кыргызпатентте жана МПТКда жарандарды кабыл алуу, алар кайрылган күнү жүргүзүлөт.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет

9

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтарды жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүзөгө ашырылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- Кыргызпатент жана МПТКнын сайты;

- маалымат такталары, брошюралар, буклеттер;

- жеке кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу;

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасы.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими, анын ичинде мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты Кыргызпатенттин такталарында, сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен сүйлөшүү

Кыргызпатентте жана МПТКда кызмат көрсөтүүчү кызматкерлердин иш бөлмөлөрүнүн каалгаларына маалыматтык тактачалар жайгаштырылат.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты жана кызмат орду көрсөтүлгөн жеке төш белгилери (бейджи) бар.

Келүүчүлөр менен сүйлөшүүдө кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй негизги принциптерин сакташат: сылык, ак ниеттүү, сыпайы, чыдамкай, принциптүү, маселенин маани-маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, сүйлөшүп жаткан адамды уга билүү жана анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө.

Бардык кызматкерлер кызыкчылыктардын талаш-тартыштарын болтурбоо үчүн жарандарга карата этикалык ченемдерди, көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү сактоону камсыздоочу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербей турган кызмат орундук нускаманы жана (иш милдеттерин) профессионалдык-этикалык ченемдерди сакташы керек.

Медициналык , жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаж болгон адамдар (ДМЧА, карыган пенсионерлер, согуш жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) менен сүйлөшүү аларга түшүнүктүү болгондой жана кызмат жеткиликтүү формада көрсөтүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоонун ыкмалары

Арыз ээси жана ага кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилет

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү тарабынан аракеттердин  тизмеси

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчү төмөнкү документтерди көрсөтөт:

- инсандыгын тастыктаган документ (паспорт, окурмандын билети);

- мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн төлөмдү тастыктоочу документ;

- эркин жазуу түрүндө мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө арыз

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө акы төлөнөт. Баалардын прейскуранты монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү  ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен бекитилет. Кызмат көрсөтүүнүн наркы баалардын прейскурантында көрсөтүлөт, ал Кыргызпатенттин маалымат такталарында жана расмий сайтында жайгаштырылган

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- кызмат көрсөтүү стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык ишенимдүү болушу жана өз убагында аткарылышы;

- жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этникалык тиешелүүлүгү, динге ишенүү, жашы, саясий жана башка көз карашы, билими, келип чыгышы, мүлктүк жана башка абалы, ошондой эле башка жагдайы боюнча басмырлоону болтурбоо; мүмкүнчүлүк алуу, кызмат көрсөтүү үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн гана документтерди талап кылуу;

- бул стандарт менен белгиленген талаптарга кызмат көрсөтүү шарттарынын ылайык келиши: имаратка кирүүгө мүмкүнчүлүк алуу, жарандарды кабыл алуу үчүн коммуналдык турмуш-тиричиликтик ыңгайлуу шарттардын, ылайыктуу графиктин, маалыматтык колдоонун ; болушу жана мүмкүнчүлүк алуу (басма жана электрондук форматтарда);

- кызматкерлердин мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө сыпайы жана адептүү болушу, кызмат көрсөтүүнүн бардык жол-жобосунун жүрүшүндө кеңеш берүүлөрү;

- акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күткөн маалыматына ылайык келиши;

- көрүнүктүү жерде жарандардын даттануулары жана сунуштары боюнча китептердин болушу

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн электрондук форматта берилиши

Көрсөтүлбөйт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылышы мүмкүн:

- берилген маалыматтын жашырындуулугунда;

- арыз ээсинин статусу ушул стандарттын 3-пунктунун талаптарына дал келбегенде;

- арыз ээси тарабынан ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтердин толук эмес пакети берилгенде

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү ылайыксыз көрсөтүлгөн учурда, арыз ээси Кыргызпатенттин жетекчилигине оозеки же жазуу түрүндөгү даттануу арызы менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу түрүндөгү даттануу арызы эркин берилет жана кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле даттануунун себебин, кызмат, көрсөтүүнү алуучунун колун жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер иш күндүн ичинде даттануу арызын каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет. Даттануу арызын кароо Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт. Керектөөчүгө жазуу түрүндөгү кайрылуусун карап чыгуу жана ага жооп алуу мөөнөтү ал катталган күндөн тартып, 14 күндөн өткөрүлбөй берилиши керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаганда арыз ээси Кыргызпатенттин чечимине сот тартибинде даттанууга укугу бар

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик. кызмат көрсөтүү стандарты үч жылда бир жолудан кем болбогон мезгилдүүлүгү менен дайыма кайра каралып турушу керек

";

- VI бөлүк төмөнкү мазмундагы 5-бап менен толукталсын:

"

5. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Эл аралык патенттик классификациялоо, универсалдуу ондук классификациялоо боюнча теманы классификациялоо-Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси), 9-бап, 5-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновацияларды өнүктүрүү тармагында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - Кыргызпатент). Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана (мындан ары - МПТК)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөр

Жеке жана юридикалык жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

"Китепкана иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

5

Берилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы

Эл аралык патенттик классификациялоо, универсалдык ондук классификациялоо боюнча теманы классификациялоо

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү төмөндөгүдөй жүзөгө ашырылат:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта;

- жарандар, анын ичинде көрүү жана угуу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын жана таяныч-кыймыл аппараты бузулгандыгына байланыштуу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын (мындан ары - ДМЧА) имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (даараткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолдуксуз кирүүлөрү үчүн пандус, кармоочтор менен жабдылган имараттарда, жайларда;

- кезек күтүү принциби боюнча.

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, дааратканалар (региондордо борбордук суу түтүгүнө жана канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда -сырттагы дааратканалары) бар, жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор менен жабдылган.

Жарандардын жеңилдик берилген категориялары (Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, ооруктун эмгекчилери жана аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөттөрү

Документтерди кабыл алуунун жана кызмат көрсөтүүлөрдү алуу иш-аракеттерине чектелген убакыт - 20 мүнөткө чейин;

- кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү (теманы классификациялоо) - 1 саатка чейин;

- кызмат көрсөтүүнүн натыйжасын берүүгө чектелген убакыт - 8 саатка чейин

Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалымат берүү

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасынан;

- Кыргызпатенттин (www.patent.kg) жана МПТКнын (www.gptb.patent.kg) сайтынан;

- Кыргызпатентке жана МПТКга жеке кайрылып;

- Кыргызпатенттеги жана МПТКдагы маалымат такталардан, брошюралардан, буклеттерден. Кыргызпатентте жана МПТКда жарандарды кабыл алуу, алар кайрылган күнү жүргүзүлөт.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет.

9

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- Кыргызпатент жана МПТКнын сайты;

- маалымат такталары, брошюралар, буклеттер;

- жеке кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу; Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасы.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими, анын ичинде мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты Кыргызпатенттин такталарында, сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен сүйлөшүү

Кыргызпатентте жана МПТКда кызмат көрсөтүүчү кызматкерлердин иш бөлмөлөрүнүн каалгаларына маалыматтык тактачалар жайгаштырылат.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты жана кызмат орду көрсөтүлгөн жеке төш белгилери (бейджи) бар.

Келүүчүлөр менен сүйлөшүүдө кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй негизги принциптерин сакташат: сылык, ак ниеттүү, сыпайы, чыдамкай, принциптүү, маселенин маани-маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, сүйлөшүп жаткан адамды уга билүү жана анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө.

Бардык кызматкерлер кызыкчылыктардын талаш-тартыштарын болтурбоо үчүн жарандарга карата этикалык ченемдерди, көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү сактоону камсыздоочу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербей турган кызмат орундук нускаманы жана (иш милдеттерин) профессионалдык-этикалык ченемдерди сакташы керек.

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаж болгон адамдар (ДМЧА, карыган пенсионерлер, согуш жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) менен сүйлөшүү аларга түшүнүктүү болгондой жана кызмат жеткиликтүү формада көрсөтүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоонун ыкмалары

Арыз ээси жана ага кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилет

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү тарабынан аракеттердин тизмеси

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчү төмөнкү документтерди көрсөтөт:

- инсандыгын тастыктаган документ, паспорт, окурмандын билети;

- төлөгөндүгү же МПТКнын эсебине акчалай каражаттардын түшкөндүгү жөнүндө дүмүрчөк

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө акы төлөнөт. Баалардын прейскуранты монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

Кызмат көрсөтүүнүн наркы баалардын прейскурантында көрсөтүлөт, ал Кыргызпатенттин маалымат такталарында жана расмий сайтында жайгаштырылган

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

кызмат көрсөтүү стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык ишенимдүү болушу жана өз убагында аткарылышы;

- жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этникалык тиешелүүлүгү, динге ишенүү, жашы, саясий жана башка көз карашы, билими, келип чыгышы, мүлктүк жана башка абалы, ошондой эле башка жагдайы боюнча басмырлоону болтурбоо;

- мүмкүнчүлүк алуу, кызмат көрсөтүү үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн гана документтерди талап кылуу;

- бул стандарт менен белгиленген талаптарга кызмат көрсөтүү шарттарынын ылайык келиши: имаратка кирүүгө мүмкүнчүлүк алуу, жарандарды кабыл алуу үчүн коммуналдык турмуш-тиричиликтик ыңгайлуу шарттардын, ылайыктуу графиктин, маалыматтык колдоонун болушу жана мүмкүнчүлүк алуу (басма жана электрондук форматтарда);

- кызматкерлердин мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө сыпайы жана адептүү болушу, кызмат көрсөтүүнүн бардык жол-жобосунун жүрүшүндө кеңеш берүүлөрү;

- акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күткөн маалыматына ылайык келиши;

- көрүнүктүү жерде жарандардын даттануулары жана сунуштары боюнча китептердин болушу керек

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн электрондук форматта берилиши

Кызмат көрсөтүү күнүмдүк китепканалык-маалыматтык тейлөө жөнүндө келишим болгон учурда, керектөөчүнүн каалоосу боюнча, толук көлөмдө электрондук форматта көрсөтүлүшү мүмкүн

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтер жок болгон учурда керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартылышы мүмкүн

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү ылайыксыз көрсөтүлгөн учурда, арыз ээси Кыргызпатенттин жетекчилигине оозеки же жазуу түрүндөгү даттануу арызы менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу түрүндөгү даттануу арызы эркин берилет. жана кызмат көрсөтүүнү алуучуну аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле даттануунун себебин, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер 1 иш күндүн ичинде даттануу арызын каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет.

Даттануу арызын кароо Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Керектөөчүгө жазуу түрүндөгү кайрылуусун карап чыгуу жана ага жооп алуу мөөнөтү ал катталган күндөн тартып, 14 күндөн өткөрүлбөй берилиши керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаганда арыз ээси Кыргызпатенттин чечимине сот тартибинде даттанууга укугу бар

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты үч жылда бир жолудан кем болбогон мезгилдүүлүгү менен дайыма кайра каралып турушу керек

";

- VII-бөлүк төмөнкү мазмундагы 2- жана 3-баптар менен толукталсын:

"

2. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Илимий-техникалык адабияттарды жана документацияны сканерлөө жана көчүрмөлөө - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси), 7-бап, 2-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновацияларды өнүктүрүү тармагында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - Кыргызпатент). Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана (мындан ары - МПТК)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөр

Жеке жана юридикалык жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

"Китепкана иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

5

Берилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы

Илимий-техникалык адабияттардын жана документтердин электрондук жана кагаз көчүрмөлөрү

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү төмөндөгүдөй жүзөгө ашырылат:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта;

- жарандар, анын ичинде көрүү жана угуу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын жана таяныч-кыймыл аппараты бузулгандыгына байланыштуу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын (мындан ары - ДМЧА) имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (даараткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолдуксуз кирүүлөрү үчүн пандус, кармоочтор менен жабдылган имараттарда, жайларда;

- кезек күтүү принциби боюнча. Имаратгарда күтүп тургандар үчүн орундар, дааратканалар (региондордо борбордук суу түтүгүнө жана канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда - сырттагы дааратканалары) бар, жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор менен жабдьшган. Жарандардын жеңилдик берилген категориялары (Улуу Аха мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, ооруктун эмгекчилери жана аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөттөрү

Документтерди кабыл алуу, кызмат көрсөтүүлөрдү алуу иш-аракеттери үчүн чектелген убакыт - 2 мүнөткө чейин;

- бир бетти сканерлөөнүн жалпы мөөнөтү - 5 мүнөткө чейин;

- бир бетти көчүрмөлөөнүн жалпы мөөнөтү - 1 мүнөткө чейин;

- кызмат көрсөтүүнүн натыйжасын берүүгө чектелген убакыт - 3 мүнөткө чейин.

Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалымат берүү

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот: Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасынан;

- Кыргызпатенттин (www.patent.kg) жана МПТКнын (www.gptb.patent.kg) сайтынан;

- Кыргызпатентке жана МПТКга жеке кайрылып;

- Кыргызпатент жана МПТКдагы маалымат такталардан, брошюралардан, буклеттерден.

Кыргызпатентте жана МПТКда жарандарды кабыл алуу алар кайрылган күнү жүргүзүлөт.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет.

9

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- Кыргызпатент жана МПТКнын сайты;

- маалымат такталары, брошюралар, буклеттер;

- жеке кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу; Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасы.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими, анын ичинде мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты Кыргызпатенттин такталарында, сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен сүйлөшүү

Кыргызпатентте жана МПТКда төмөнкүлөр жайгаштырылат:

Кызмат көрсөтүүчү кызматкерлердин иш бөлмөлөрүнүн каалгаларына маалыматтык тактачалар жайгаштырылат.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты жана кызмат орду көрсөтүлгөн жеке төш белгилери (бейджи) бар.

Келүүчүлөр менен сүйлөшүүдө кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй негизги принциптерин сакташат: сылык, ак ниеттүү, сыпайы, чыдамкай, принциптүү, маселенин маани-маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, сүйлөшүп жаткан адамды уга билүү жана анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө. Бардык кызматкерлер кызыкчылыктардын талаш-тартыштарын болтурбоо үчүн жарандарга карата этикалык ченемдерди, көз-карандысыздыкты жана объективдүүлүктү сактоону камсыздоочу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербей турган кызмат орундук нускаманы жана (иш милдеттерин) профессионалдык-этикалык ченемдерди сакташы керек.

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаж болгон адамдар (ДМЧА, карыган пенсионерлер, согуш жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) менен сүйлөшүү аларга түшүнүктүү болгондой жана кызмат жеткиликтүү формада көрсөтүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоонун ыкмалары

Арыз ээси жана ага кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилет.

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү тарабынан аракеттердин тизмеси

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчү төмөнкү документтерди көрсөтөт:

- төлөгөндүгү же МПТКнын эсебине акчалай каражаттардын түшкөндүгү жөнүндө дүмүрчөк.

- китепканалык-маалыматтык тейлөө жөнүндө келишим (кат жүзүндө сурам болгон учурда)

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө акы төлөнөт.

Баалардын прейскуранты монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен бекитилет. Кызмат көрсөтүүнүн наркы баалардын прейскурантында көрсөтүлөт, ал Кыргызпатенттин маалымат такталарында жана расмий сайтында жайгаштырылган

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- кызмат көрсөтүү стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык ишенимдүү болушу жана өз убагында аткарылышы;

- жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этникалык тиешелүүлүгү, динге ишенүү, жашы, саясий жана башка көз карашы, билими, келип чыгышы, мүлктүк жана башка абалы, ошондой эле башка жагдайы боюнча басмырлоону болтурбоо;

- мүмкүнчүлүк алуу, кызмат көрсөтүү үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн гана документтерди талап кылуу;

- бул стандарт менен белгиленген талаптарга кызмат көрсөтүү шарттарынын ылайык келиши: имаратка кирүү мүмкүндүгүнүн болушу, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктардын, жарандар үчүн жайлуу кабыл алуу графигинин болушу, маалыматтык колдоонун (басма жана электрондук форматтарда) болушу жана жеткиликтүүлүгү кызматкерлердин мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө сыпайы жана адептүү болушу, кызмат көрсөтүүнүн бардык жол-жобосунун жүрүшүндө кеңеш берүүлөрү;

- акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күткөн маалыматына ылайык келиши;

- көрүнүктүү жерде жарандардын даттануулары жана сунуштары боюнча китептердин болушу

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн электрондук форматта берилиши

Кызмат көрсөтүү керектөөчүнүн каалоосу боюнча, толук көлөмдө электрондук форматта көрсөтүлүшү мүмкүн

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтер жок болгон учурда керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартылышы мүмкүн

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү ылайыксыз көрсөтүлгөн учурда, арыз ээси Кыргызпатенттин жетекчилигине оозеки же жазуу түрүндөгү даттануу арызы менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу түрүндөгү даттануу арызы эркин берилет жана кызмат көрсөтүүнү алуучуну аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле даттануунун себебин, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер 1 иш күндүн ичинде даттануу арызын каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет. Даттануу арызын кароо Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Керектөөчүгө жазуу түрүндөгү кайрылуусун карап чыгуу жана ага жооп алуу мөөнөтү ал катталган күндөн тартып, 14 күндөн өткөрүлбөй берилиши керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаганда арыз ээси Кыргызпатенттин чечимине сот тартибинде даттанууга укугу бар

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты үч жылда бир жолудан кем болбогон мезгилдүүлүгү менен дайыма кайра каралып турушу керек

3. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Жылдык пландан тышкары басма (профилдик) продукцияны басуу - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмесинин) 7-бап, 3-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновацияларды өнүктүрүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - Кыргызпатент)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөр

Жеке (18 жаштан тартып) жана юридикалык жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

"Документтердин милдеттүү нускасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

5

Берилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы

Даяр басма продукциясы

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү төмөндөгүдөй жүзөгө ашырылат:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта;

- жарандар, анын ичинде көрүү жана угуу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын жана таяныч-кыймыл аппараты бузулгандыгына байланыштуу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын (мындан ары - ДМЧА) имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (даараткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолдуксуз кирүүлөрү үчүн пандус, кармоочтор менен жабдылган имараттарда, жайларда;

- кезек күтүү принциби боюнча.

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, дааратканалар (региондордо. борбордук суу түтүгүнө жана канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда - сырттагы дааратканалары) бар, жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор менен жабдылган.

Жарандардын жеңилдик берилген категориялары (Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, ооруктун эмгекчилери жана аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөттөрү

Документтерди кабыл алуу жана кызмат көрсөтүүнү алуу иш-аракеттерине чектелген убакыт - 10 күндүн ичинде;

кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 3 күндөн 45 иш күнгө чейин (материалдын көлөмүнө жараша);

кызмат көрсөтүүнүн натыйжасын берүүгө чектелген убакыт - 30 мүнөткө чейин

Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалымат берүү

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот: Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасынан;

- Кыргызпатенттин (www.patent.kg) сайтынан;

- Кыргызпатентке жеке кайрылып; Кыргызпатенттеги маалымат такталардан, брошюралардан, буклеттерден. Кыргызпатентте жарандарды кабыл алуу, алар кайрылган күнү жүргүзүлөт.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет

9

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтарды жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- Кыргызпатенттин сайты;

- маалымат такталары, брошюралар, буклеттер;

- жеке кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу; Кыргызпатенттин коомдук кабылдамасы.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими, анын ичинде мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты Кыргызпатенттин такталарында, сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен сүйлөшүү

Кыргызпатентте кызмат көрсөтүүчү кызматкерлердин иш бөлмөлөрүнүн каалгаларына маалыматтык тактачалар жайгаштырылат.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты жана кызмат орду көрсөтүлгөн жеке төш белгилери (бейджи) бар.

Келүүчүлөр менен сүйлөшүүдө кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй негизги принциптерин сакташат: сылык, ак ниеттүү, сыпайы, чыдамкай, принциптүү, маселенин маани-маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, сүйлөшүп жаткан адамды уга билүү жана анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө.

Бардык кызматкерлер кызыкчылыктардын талаш-тартыштарын болтурбоо үчүн жарандарга карата этикалык ченемдерди, көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү сактоону камсыздоочу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербей турган кызмат орундук нускаманы жана (иш милдеттерин) профессионалдык-этикалык ченемдерди сакташы керек.

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаж болгон адамдар (ДМЧА, карыган пенсионерлер, согуш жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) менен сүйлөшүү аларга түшүнүктүү болгондой жана кызмат жеткиликтүү формада көрсөтүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоонун ыкмалары

Арыз ээси жана ага кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилет.

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү тарабынан аракеттердин тизмеси

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчү төмөнкү документтерди көрсөтөт:

- эркин формада жазылган арыз; кызмат көрсөтүүнүн акысын төлөгөндүгү жөнүндө дүмүрчөк.

Жарыялоого тийиш болгон материал 1 нускада басылган жана электрондук түрдө (электрондук сактагычта же электрондук почта боюнча жөнөтүлүшү мүмкүн) берилиши керек, мында графикалык материал жана жарыялоонун сүрөттөрү 300 пикселден кем эмес чыгарылган болушу керек. Материалдын көлөмү басылган 200 беттен ашпоого тийиш, шрифти - Times New Roman, кеглдин өлчөмү - 14, саптардын аралыгындагы интервал - бир жарым. Талаалар ар тарабынан 2 см ден.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү тарабынан иш-аракеттер: Кыргызпатент менен келишим түзүү;

- эгер басма продукциясы - китеп болгон учурда, анда кызмат көрсөтүүнү алуучу алгачкы макет даяр болгондон кийин долбоор менен таанышууга милдеттүү

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө акы төлөнөт. Баалардын прейскуранты монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

Кызмат көрсөтүүнүн наркы баалардын прейскурантында көрсөтүлөт, ал Кыргызпатенттин маалымат такталарында жана расмий сайтында жайгаштырылган

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- кызмат көрсөтүү стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык ишенимдүү болушу жана өз убагында аткарылышы: жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этникалык тиешелүүлүгү, динге ишенүү, жашы, саясий жана башка көз карашы, билими, келип чыгышы, мүлктүк жана башка абалы, ошондой эле башка жагдайы боюнча басмырлоону болтурбоо;

- мүмкүнчүлүк алуу, кызмат көрсөтүү үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн гана документтерди талап кылуу;

- бул стандарт менен белгиленген талаптарга кызмат көрсөтүү шарттарынын ылайык келиши: имаратка кирүү мүмкүндүгүнүн болушу, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктардын, жарандар үчүн жайлуу кабыл алуу графигинин бар болушу, маалыматтык колдоонун (басма жана электрондук форматтарда) болушу жана жеткиликтүүлүгү;

- кызматкерлердин мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө сыпайы жана адептүү болушу, кызмат көрсөтүүнүн бардык жол-жобосунун жүрүшүндө кеңеш берүүлөрү;

- акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күткөн маалыматына ылайык келиши;

- көрүнүктүү жерде жарандардын даттануу жана сунуштары боюнча китептеринин болушу

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн электрондук форматта берилиши

Кызмат көрсөтүүнү электрондук форматта алуу үчүн төмөндөгүлөр зарыл:

1. Электрондук почта боюнча жазуу түрүндөгү кайрылуу (info@patent.kg).

2. Жарыяланууга тийиш болгон материалдарды жөнөтүү жана 3 иш күндүн ичинде жарыялоого макулдук же баш тартуу жөнүндө чечимди алуу.

3. Кызмат көрсөтүүнү алуучуга продукцияны чыгаруунун мөөнөтү жөнүндө маалымат жана продукциянын макети (долбоор) таанышуу жана оңдоолорду киргизүү үчүн электрондук почта аркылуу салынып жиберилиши мүмкүн

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Төмөнкү учурларда кызмат көрсөтүүдөн баш тартылышы мүмкүн:

- эгерде материал басмырлоочулук, саясий мүнөздү алып жүрсө, же этностор аралык, диний ишенимдер, гендердик, расалык ж.б. айырмачылыктарды үгүттөсө;

- эгерде керектүү материалдарды берүү боюнча келишимдин шарттары сакталбаса;

- арыз ээси  тарабынан ушул стандарттын 3-пунктунун талаптары сакталбаса;

- арыз ээси тарабынан ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтердин толук эмес пакети берилсе

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү ылайыксыз көрсөтүлгөн учурда, арыз ээси Кыргызпатенттин жетекчилигине оозеки же жазуу түрүндөгү даттануу арызы менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу түрүндөгү даттануу арызы эркин берилет жана кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле даттануунун себебин, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер 1 иш күндүн ичинде даттануу арызын каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет.

Даттануу арызын кароо Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Керектөөчүгө жазуу түрүндөгү кайрылуусун карап чыгуу жана ага жооп алуу мөөнөтү ал катталган күндөн тартып, 14 күндөн өткөрүлбөй берилиши керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаганда арыз ээси Кыргызпатенттин чечимине сот тартибинде даттанууга укугу бар

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты үч жылда бир жолудан кем болбогон мезгилдүүлүгү менен дайыма кайра каралып турушу керек

".