Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-февралындагы № 52 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ѲКМѲТY

ТОКТОМ

2015-жылдын 2-декабры № 822

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 20-июнундагы № 360 "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын катардагы жана жетектөөчү курамынын кызмат өтөшү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ишинин натыйжалуулугун оптималдаштыруу жана натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын катардагы жана жетектөөчү курамынын кызмат өтөшү жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 20-июнундагы № 360 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын катардагы жана жетектөөчү курамынын кызмат өтөшү жөнүндө жободо:

- 1-пунктундагы "Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин аскер кызматчыларына ушул Жобо колдонулбайт" деген сүйлөм алып салынсын;

- 3-пунктунун экинчи абзацындагы "одоно" деген сөз алып салынсын;

- 8-пункту "өтөөгө" деген сөздөн кийин "биринчи жолу" деген сөздөр менен толукталсын;

- 17-пунктунун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"17. Ички иштер органдарынын кызматкерлеринин кесиптик деңгээлин жогорулатуу максатында, ИИМдин окуу жайларында адистерди даярдоону, кызматкерлердин квалификациясын жогорулатууну, стажировка жана кайра даярдоодон өтүүнү, ошондой эле кызмат өтөө процессиндеги кызматтык жана дене тарбия жагынан даярдоону, күч колдонууну, атайын каражаттарды жана ок атуучу куралды колдоно билүүсүн мезгил-мезгили менен текшерүүнү өзүнө камтыган окутуулар жүргүзүлөт.";

- 19-пунктунун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"19. Ички иштер органдарына кызматка башка мамлекеттин жарандыгын албаган, соттуулугу алынганына же жоюлгандыгына карабастан кылмыш иши үчүн соттолбогон, 19 жашка толгон (ИИМдин окуу жайларында жана башка мамлекеттердин ушуга тете окуу жайларында окуган адамдарды кошпогондо), ички иштер органдарындагы кызматка жарактуу, ички иштер органдарынын кызматкерлерине коюлуучу квалификациялык билимге ээ болгон, улутуна, жынысына, социалдык тегине, мүлктүк же кызматтык абалына, динге мамилесине карабастан өзүнүн жеке, ишкер жана моралдык сапаттары боюнча жөндөмдүү Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн жана башка аскердик түзүмдөрүнүн катарында кызмат өтөгөн же запастагы офицер программасы боюнча аскердик даярдыктардан өткөн, үй-бүлөлүк абалдан келип чыккан негиздер боюнча альтернативдүү (аскерден тышкары) кызмат өтөгөн Кыргыз Республикасынын жарандары (мындан ары - жарандары) ыктыярдуу тартипте кабыл алынат. Милдеттүү аскердик кызматты өтөө, запастагы офицер программасы боюнча аскердик даярдыктар жана альтернативдүү (аскерден тышкары) кызмат өтөө жөнүндө талаптар аялдарга колдонулбайт.".

- 21-пунктта:

"45 жашка чейинки" деген цифралар жана сөздөр "40 жашка чейинки" деген цифралар жана сөздөр менен алмаштырылсын;

"50 жашка чейинки" деген цифралар жана сөздөр "45 жашка чейинки" деген цифралар жана сөздөр менен алмаштырылсын;

- 26-пункту төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"Ички иштер органдарынын кызматкерлери квалификациялык талаптарга ылайык келген учурда конкурстан тышкары ошол эле түзүмдүк (же ушундай) бөлүнүштөгү кызмат орундардын бир категориясынын ичиндеги штаттык кызмат ордун ээлөөгө укуктуу.";

- 29-пункту төмөнкүдөй мазмундагы он биринчи жана он экинчи абзацтар менен толукталсын:

"- иштеген, окуган же жашаган жеринен мүнөздөмө;

- пикирлер, сунуштамалар;";

- "Ички иштер органынын кызматкеринин анты" 5-главасы күчүн жоготту деп таанылсын;

- 32-пунктунун в) пунктчасындагы "өтө оор кылмыш үчүн соттолсо" деген сөздөр "өзгөчө оор кылмыш үчүн соттолсо, ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп табылса;" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 40-пунктта:

"а)" пунктчасы төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи жана алтынчы абзацтар менен толукталсын:

"Жогору турган кызматка которууда биринчи кезекте дайындалуу укугуна ИИМдин окуу жайларында жогору турган кызмат орунуна кайра даярдоо курстарын аяктаган жана мамлекеттик үлгүдөгү сертификат алган кызматкерлер ээ.

Ички иштер органдарынын кадрдык резерви конкурстук тандоонун, аттестациянын жыйынтыгы боюнча сунушталган ички иштер органдарынын катардагы жана жетектөөчү курамынын кызмат орундарын түздөн-түз ээлеген кызматкерлерден, ошондой эле бөлүм жоюлганда (кайра өзгөртүлгөндө) кызматынан бошотулган, штаты кыскарган адамдардан, кадрлардын резервине киргизүү тууралуу рапорттун негизинде түзүлөт.";

жетинчи абзацтагы "жана бекитүү" деген сөздөр ", бекитүү жана иштеши" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

б) пунктчасынын алтынчы абзацы "негизинде)." деген сөздөн кийин ", мында кызматкердин жазуу жүзүндөгү макулдугу талап кылынбайт." деген сөздөр менен толукталсын;

- 41-пунктунун бешинчи абзацы "ИИМдин коллегиясынын" деген аббревиатура жана сөздөн кийин ", аттестациялык комиссиянын" деген сөздөр менен толукталсын;

- Жобонун бүткүл тексти боюнча "Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты" деген сөздөрдөн кийин ", Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты" деген сөздөр менен толукталсын;

- 58-пунктунун биринчи абзацындагы "мыйзамдары" деген сөз "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жана алардан келип чыгуучу ИИМдин ведомстволук актылары" деген сөздөр жана аббревиатура менен алмаштырылсын;

- III бөлүмдүн аталышы "органдарынын" деген сөздөн кийин "катардагы жана" деген сөздөр менен толукталсын;

- 62-пунктунун биринчи абзацы "дайындоо" деген сөздөн кийин "же Кыргыз Республикасынын ИИМдин окуу жайларына кабыл алуу" деген сөздөр жана аббревиатура менен толукталсын.;

- 75-пунктта:

биринчи абзац "кезектеги" деген сөздөн кийин "алгачкы" деген сөз менен толукталсын;

жетинчи абзац "1, 2, 3-пункттары" деген цифралар жана сөздөн кийин ", 225-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пункту" деген цифралар жана сөздөр менен толукталсын;

- 91-пункту төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"Кош бойлуулук жана төрөт боюнча, ошондой эле бала багуу боюнча өргүүгө кетип жаткан кызматкерге кезектеги жылдык өргүүсү анын каалоосу боюнча, ал кетээрдин алдында же түздөн-түз андан кийин берилет.";

- Жобо төмөнкүдөй мазмундагы 103-1-пункт менен толукталсын;

"103-1. Жаш курагы, оорусу, штаттар кыскаргандыгы же саламаттыгынын абалы чектелгендиги, пенсияга чыгууга укук берүүчү кызматтык мөөнөтүн өтөгөндүгү, пенсияга чыгууга укуктуу адамдын жеке өтүнүчү боюнча кызматтан бошогон кызматкерлерге Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган өлчөмдө бир жолку бошонуу жөлөк пулу төлөнүп берилет.";

- 106-пунктта:

ц) пунктчасы "1, 2, 3-пункттары" деген цифралардан жана сөздөн кийин ", 225-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пункту" деген цифралар жана сөздөр менен толукталсын;

ч) пунктчасындагы "атайылап өтө оор кылмыш үчүн соттолгондо" деген сөздөр "оор жана өзгөчө оор кылмыш үчүн соттолгондо, ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп табылса;" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы "ш", "щ" жана "ы" пунктчалары менен толукталсын:

"ш) саясий партияларга жана тыюу салынган диний уюмдарга мүчө болгондугу, катышкандыгы же алардын иштерин колдоп чыккандыгы, иш таштоолорду уюштургандыгы жана аларды өткөрүүгө катышкандыгы, тынч чогулуштарга катышуучу катары аны өткөрүү боюнча чараларды уюштуруу убагында катышкандыгы үчүн;

щ) жеке ишкердик менен алектенгендиги үчүн;

ы) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган кирешелер, чыгашалар, милдеттер жана мүлктөр жөнүндө декларация тапшырбаса, аларды декларациялоодон атайылап жашырса же болбосо атайылап чындыкка жатпаган маалыматтарды көрсөтсө.";

- 107-пунктта:

г) пунктчасы төмөнкүдөй мазмунда баяндалсын:

"г) ички иштер органдарында кызмат өтөп жаткан мезгилде кызматкер тарабынан убактысына жана колдонгон ордуна карабастан баңгизаттарын колдонуу, ошондой эле алкоголдук же токсикалык мас абалда кызматка келүү;";

и) жана к) пунктчалары күчүн жоготту деп таанылсын;

- "Ички иштер органдарында кызматта болуу курагынын чегин узартуунун тартиби" 23-главасы күчүн жоготту деп таанылсын.

2. Ушул токтомду жүзөгө ашыруу менен байланышкан чыгымдар Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги үчүн каралган каражаттардын чегинде жүргүзүлсүн.

3. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын коргоо, укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө жүктөлсүн.

5. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Т.А. Сариев