Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

(КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-январындагы № 9 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2016-жылдын 17-июну № 329

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек, Ош шаарларынын мэрияларынын жана алардын жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишин баалоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программаларын ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын иштерин бирдиктүү баалоону жүргүзүү, ошондой эле алардын жетекчилеринин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жоопкерчиликтерин жогорулатуу максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын жана алардын жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишин баалоо методикасы (мындан ары - Методика), 1-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларынын - райондордун акимдеринин ишине "Калктын ишеним индекси" жөнүндө жобо, 2-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларынын - райондордун акимдеринин ишине калктын ишеним деңгээлин өлчөө максатында сурамжылоо жүргүзүү үчүн типтүү анкета, 3-тиркемеге ылайык.

2. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын жетекчилери (макулдашуу боюнча), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү отчеттук жарым жылдыктан кийинки айдын 25ине чейин, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги тарабынан бекитилген баалоонун жыйынтыктары жөнүндө отчеттуулуктун бир түргө келтирилген толтурулган формаларын Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине беришсин.

3. Отчеттук мезгил үчүн ишин баалоонун индикаторлоруна жетишүүнүн иш жүзүндөгү маанилери жөнүндө маалыматтарды даярдоо үчүн жооптуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча) Методикага ылайык отчеттук жарым жылдыктан кийинки айдын 25ине чейинки мөөнөттө маалыматты Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине жиберишери белгиленсин.

4. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги:

- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын жана алардын жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишин баалоо боюнча отчеттук материалдарды жалпыласын;

- отчеттук жарым жылдыктан кийинки экинчи айдын 20сына чейин жана отчеттук жылдан кийинки экинчи айдын 20на чейин Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын жана алардын жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишин баалоо жөнүндө жыйынды отчетту Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына берсин;

- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарына, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө Методиканы иш жүзүндө колдонууда методикалык жардам көрсөтсүн;

- Методиканы иш жүзүндө колдонуу боюнча нускамалык материалдарды жана отчеттун формаларын бекитсин.

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетине отчеттук жарым жылдыктарды кошо алганда, кезектеги жылга Статистикалык иштердин планында Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишине калктын ишеним деңгээлин өлчөөнү кароо сунушталсын.

6. Кыргыз Республикасынын Стратегиялык изилдөөлөр улуттук институту:

- "Калктын ишеним индексин" эсептөө боюнча маалыматтарга жүргүзүлгөн талдоонун негизинде, отчеттук жарым жылдыктан кийинки айдын 25ине чейинки мөөнөттө жыйынтыктар, проблемалар, тенденциялар жана мамлекеттик органдар үчүн сунуштамалар камтылган аналитикалык катты Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине берери;

- "Калктын ишеним индексин" аныктоо методикасын өркүндөтүүнү камсыздары, аны методикалык жана илимий жактан коштоону ишке ашырары белгиленсин.

7. Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын жана алардын жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишине калктын ишениминин деңгээлин өлчөө боюнча сурамжылоону жүргүзүү менен байланышкан иш-чараларды каржылоо тийиштүү жылга карата республикалык бюджет жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган чекте жүргүзүлсүн.

8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 9-апрелиндеги № 181 "Эң мыкты айыл өкмөтү" наамына жалпы мамлекеттик сынак өткөрүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- преамбуласы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине түрткү берүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 17-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:".

9. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору:

- 2012-жылдын 17-февралындагы № 105 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө";

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы № 105 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" 2012-жылдын 18-июлундагы № 507;

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы № 105 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" 2012-жылдын 12-октябрындагы № 712;

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы № 105 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" 2013-жылдын 25-мартындагы № 147;

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы № 105 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" 2013-жылдын 9-апрелиндеги № 180;

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы № 105 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" 2013-жылдын 2-октябрындагы № 542;

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы № 105 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө" токтомуна толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" 2014-жылдын 18-апрелиндеги № 223;

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы № 105 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" 2014-жылдын 28-ноябрындагы № 680;

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы № 105 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" 2015-жылдын 14-сентябрындагы № 633;

- 2015-жылдын 29-январындагы № 30 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларынын - райондордун акимдеринин ишин баалоо жөнүндө";

2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 24-февралындагы № 81 "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын ишин комплекстүү баалоонун негиздери жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомунун 2-пункту;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-майындагы № 328 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтомунун 2-пункту.

10. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тийиштүү түзүмдүк бөлүмүнө жүктөлсүн.

11. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Премьер-министри

 

С.Жээнбеков

 

3-тиркеме

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларынын - райондордун акимдеринин ишине калктын ишеним деңгээлин өлчөө максатында сурамжылоо жүргүзүү үчүн
ТИПТҮҮ АНКЕТА

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 589 токтомунун редакциясына ылайык)

"Калктын ишеним индекси"

СОАТЕ КОДУ

4

1

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТАНЫН НОМЕРИ

 

ИНТЕРВЬЮ АЛУУЧУ

АТЫ-ЖӨНҮ _________________________________________________________________

КОД _______________________________________________________________________

СУРАМЖЫЛОО ЖҮРГҮЗҮЛГӨН ЖЕР

1. РАЙОН ________________________________________________________________________________

2. АЙЫЛДЫК АЙМАК ______________________________________________________________________

3. ШААР/АЙЫЛ ___________________________________________________________________________

4. ДАРЕГИ _______________________________________________________________________________

ИНТЕРВЬЮНУН ДАТАСЫ

КҮНҮ/АЙЫ/ЖЫЛЫ/

_________________________________________________________________________

Саламатсызбы!

Менин атым ___________________________________________________________________________

Мен (сурамжылоо жүргүзүп жаткан уюмдун аталышы) иштейм. Биз өлкө жашоочуларына социологиялык сурамжылоо жүргүзүп жатабыз. Бизди аткаруу бийликтин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын иши жөнүндө Сиздин пикириңиз кызыктырат. Бир нече суроого жооп берүүңүздү суранам. Бул болжол менен Сиздин 40 мүнөт убактыңызды алат. Сиздин жоопторуңуз купуялуулук негизде жана жалпыланган түрдө гана колдонуларына толук ишенсеңиз болот. Эгерде Сизде кандайдыр бир суроо же сын-пикир пайда болсо, аларды Сиз мага билдирсеңиз же ____________ телефону аркылуу чалсаңыз болот.

Бардык суроолорго жооптор интервью алуучу тарабынан сурамжылоо методу менен толтурулат.

2. Калктуу конуштун түрү:

3. Респондент жашаган турак жайдын түрү:

1. Чоң шаар

1. Көп кабаттуу типтүү турак үй

2. Чакан шаар

2. Көп кабаттуу элиталык турак үй

3. Айыл

3. Эски жекече курулуштар

 

4. Элиталык жекече курулуштар

 

5. Барак тибиндеги /мейманкана тибиндеги турак жай

 

6. Убактылуу турак жай

 

7. Башка _____________________________________________

4. Сиз Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналасызбы?

 

1. Ооба

 

2. Жок

ИНТЕРВЬЮ БҮТӨТ

 

5. Курагы, жашы:

6. Жынысы:

1. 18-28

1. Аял

2. 29-40

2. Эркек

3. 41-52

 

4. 53-64

 

5. 65-75

 

7. Билими:

8. Ишинин түрү:

1. Негизги жалпы (5-9 классов)

1. Мамлекеттик же бюджеттик мекемедеги кызматчы

2. Орто жалпы (10-11 классов)

2. Жеке уюмдагы жалданма жумушчу

3. Орто кесиптик

3. Жеке ишкер/Фермер

4. Жогорку (дипломдун болушу)

4. Студент

5. Илимий даражасы

5. Жумушсуз

 

6. Башкасы ___________________________________________

 

 

 

 

9. Сураныч, төмөндө аталган мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына баа бериңиз.

Интервью алуучу, респондент тандаган жооптордун номерлерин бош ячейкаларга толтуруп, ар бир сап жана ар бир мамыча боюнча төмөндө көрсөтүлгөн жооптун БИР вариантын алыңыз.

Жооптун номери

Жооптордун варианттары

1-мамыча

2-мамыча

3-мамыча

1

Толук ишенем

Коррупция жок

Абдан жакшы

2

Чынында ишенем

Төмөн

Көбүнчө жакшы

3

Чынында ишенбейм

Жогору

Көбүнчө жаман

4

Толук ишенбейм

Абдан жогору

Эң жаман

99

Жооп берүү кыйын

Жооп берүү кыйын

Жооп берүү кыйын

 

Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын тизмеси

1-мамыча

2-мамыча

3-мамыча

Сиз ушул органга канчалык деңгээлде ишенесиз?

Сиздин пикириңиз боюнча ушул органда коррупциянын деңгээли канчалык?

Ишинин (көрсөтүлүүчү кызматтарынын жана аткарылуучу функцияларынын) сапатын баалаңыз

1

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги

(Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктарын, Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү жарандарынын жана юридикалык жактарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 токтому менен бекитилген аткаруу бийлик органдары, алардын түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөткөн мамлекеттик кызматтардын Бирдиктүү реестринде (тизмесинде) каралган мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү)

 

 

 

2

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги
(Коомдук тартипти, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, кылмыштуулук менен күрөшүү, соттолбогондугу жөнүндө маалымкатты берүү)

 

 

 

3

Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлиги

(Уюмдарды каттоо, адвокаттардын жана нотариустардын ишин лицензиялоо, сот экспертизасы, күрөөлөр боюнча маалыматты берүү, чет өлкөдө аракеттенүү жана мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү үчүн документтерди легалдаштыруу жана документтерге апостиль коюу боюнча кызматтарды көрсөтүү)

 

 

 

4

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

(Республикалык жана жергиликтүү бюджеттерди, дотацияларды камсыздоо, мамлекеттик сатып алуулар маселесин жөнгө салуу, кымбат баалуу металлдарды жана кымбат баалуу таштарды жана алардан жасалган буюмдарды өндүрүүнү, пайдаланууну, жүгүртүүнү, эсепке алууну жана сактоону жөнгө салуу)

 

 

 

5

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

(Экономикалык өнүгүү, соода, ишкердикти өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү; инвестицияларды тартуу, тамак-аш продукциясынын, эл керектөөчү товарлардын, күйүүчү-майлоочу материалдардын, машина куруучу, электр техникалык продукциялардын шайкештигин сертификатташтыруу; стандартташтыруунун стандарттарын жана эрежелерин экспертизалоо.

Электр энергетикалык компаниялар, ГЭС, ЖЭБ, өнөр жай ишканалары, энергетиканы жана өнөр жайды өнүктүрүү; отун-энергетикалык комплексинде лицензиялоо жана жөнгө салуу жана керектөөчүлөрдү энергетика ресурстары, өнөр жай товарлары жана кызматтары менен камсыздоо үчүн шарттарды түзүү)

 

 

 

6

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги

(Айыл чарба өндүрүшүн (өсүмдүк өстүрүүчүлүктү, мал багууну, канаттууларды багууну, балык чарбасын) жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү; зыянкечтерге каршы эгин тазалоо, үрөн жана көчөт материалын сертификатташтыруу, ветеринардык дары-дармек каражаттарын экспертизалоо, СПАны сугат суу менен камсыздоо)

 

 

 

7

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги

(Жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү автомобилдик, темир жолдук жана авиа ташууларын камсыздоо; автомобиль жолдорун куруу жана сапатын жакшыртуу, жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу менен иштеген компанияларды лицензиялоо)

 

 

 

8

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги

(Куткаруу иштери, табигый кырсыктардын, авариялардын, катастрофалардын кесепеттерин жоюу, өрт коопсуздугу жана жарандык коргонуу чөйрөсүндө окутуу, даярдоо жана кайра даярдоо)

 

 

 

9

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

(Бала бакчалары, мектептер, кесиптик лицейлер, колледждер, университеттер жана билим берүүнүн башка уюмдары, билим берүү ишин лицензиялоо, сапаттуу билим берүү, билим берүү стандарттарын иштеп чыгуу жана бекитүү)

 

 

 

10

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

(Ооруканалар, эмканалар, диагностикалык борборлор, дарыканалар, ФАПтар, мамлекеттик эмес медицина мекемелерине лицензияларды берүү; сапаттуу медициналык тейлөөнү сунуштоо; медициналык тез жардам пункттары/станциялары жана бөлүмдөрү менен амбулатордук деңгээлдеги медициналык тез жардам, стационардагы жана амбулатордук медициналык жардам, медицина препараттарын жана техниканы даярдоо жана сатуу, медицина мекемелерин лицензиялоо)

 

 

 

11

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги

(Театрлар, филармониялар, цирк, кинотеатрлар, китепканалар, музейлер, журналдар, телекөрсөтүү, китеп басмаканалары, туризм, чыгармачыл жамааттардын, ийримдердин, студиялардын ишин уюштуруу, тарыхый-маданий мурас обьекттерин сактоо, маданият чөйрөсүндөгү билим берүү мекемелери)

 

 

 

12

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги

(Жетимдерге, көп балалуу үй-бүлөлөргө, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга социалдык жөлөкпулдарды дайындоо жана төлөп берүү, көмүүгө жөлөкпулдар; жалгыз турган улгайган жарандарды жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды үйүндө социалдык тейлөө)

 

 

 

13

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги

(Курчап турган чөйрөнү коргоо, экологияны жана токойлорду сактоо; өнөр жайлык саркындыларды, агын сууларды жана жер ресурстарын лабораториялык изилдөө, корголгон жаратылыш аймактарына, коруктарга барууларды уюштуруу)

 

 

 

14

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети

(Телефондук, мобилдик байланыш жана интернет-провайдер компанияларына лицензияларды берүү; байланыш кызматынын сапатын контролдоо; байланыш жабдууларын жана кызматтарын сертификатташтыруу; байланыш рыногун өнүктүрүү)

 

 

 

15

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик

 (Дене тарбия, спорт, спорттук-массалык иштерди уюштуруу, жаштар саясатын ишке ашыруу).

 

 

 

16

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги

(Мамлекеттик каражаттардын, гранттардын жана эл аралык долбоорлордун эсебинен каржыланган объекттердин курулушу;

- табигый кырсыктардан жапа чеккен Кыргыз Республикасынын калкына узак мөөнөттүү ссудаларды берүү жана кайтаруу;

- долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу, макулдашуу, экспертизалоо жана бекитүү;

- курулуш материалдарына, буюмдарга жана конструкцияларга сыноо жүргүзүү; Кыргыз Республикасынын аймагын өнүктүрүүнүн башкы пландарынын, схемаларынын долбоорлорун иштеп чыгуу;

- архитектуралык-шаар куруу иштерин лицензиялоо;

- курулуш тармагында адистерди квалификациялуу сертификатташтыруу;

- конструкциялардын техникалык абалы, реконструкциялоо жана көлөмдүк-пландоочу чечимдерди өзгөртүү мүмкүндүгү жөнүндө тийиштүү корутундуну берүү менен имараттарды жана курулуштарды изилдөө;

- курулуштун бардык түрлөрү үчүн жер участокторун тандоо боюнча ишке катышуу)

 

 

 

17

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик

(жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, улуттар аралык биримдикти чыңдоо)

 

 

 

18

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик

(Отун-энергетика комплексинде лицензиялоо жана жөнгө салуу)

 

 

 

19

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги

(Товардык рыноктордо атаандаштыкты өнүктүрүүнү камсыздоо, табигый монополиялардын (ичүүчү суу) бааларын жөнгө салуу, акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтарга тарифтерди макулдашуу, товарларды (жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алууда керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо, жарнамалык ишти контролдоо)

 

 

 

20

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик

(Жер казынасын жана курчап турган чөйрөнү коргоо, кен казуу өнөр жайын өнүктүрүү, топограф-геодезиялык, тартып алуучу, картографиялык иштер жана жер казынасын пайдалануунун объекттери боюнча материалдарды жана маалыматтарды берүү)

 

 

 

21

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы

(Чет өлкөдө ишке орношууга көмөк көрсөтүү, эмгек мигранттары менен иштөө)

 

 

 

22

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы

(Түрмөлөр; колониялар; тергөө изоляторлору; колонияларда жана тергөө изоляторлорунда укуктук тартипти жана мыйзамдуулукту камсыздоо; соттолгондордун жана камакка алынгандардын укуктарын, эркиндигин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо, жолугушуу үчүн комнаталарды берүү, бошотулгандыгы жөнүндө маалымкат берүү)

 

 

 

23

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы

(Салыктарды жана төлөмдөрдү чогултуу; юридикалык жана жеке жактарды салыктык текшерүү, сапаттуу салык кызматтарын көрсөтүү, жеке адамдарды жеке ишкерлер катары каттоо)

 

 

 

24

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы

(Товарлардын жана транспорт каражаттарынын бажы чек арасы аркылуу өтүшүнө байланыштуу мамилелерди жөнгө салуу, ошондой эле бажы укук бузууларын алдын алуу жана бөгөт коюу)

 

 

 

25

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык рынокту жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы

(Финансы-бюджеттик чөйрөнү контролдоо жана көзөмөлдөө; инвестициялык, фондулук биржалар, баалуу кагаздар рыногу; камсыздандыруу компаниялары, аудитордук компаниялар, мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор)

 

 

 

26

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

(Ички жана чет өлкө паспортторун берүү, кыймылсыз мүлктү, транспортту жана жер участокторун каттоо; туулгандыгын, никени жана өлүмүн каттоо)

 

 

 

27

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат

(Экономика жана финансы чөйрөсүндө экономикалык кылмыштардын, кызматтык кылмыштардын алдын алуу, аларды ачуу жана иликтөө; экономикалык кылмыштарды жасоого көмөк көрсөтүүчү шарттарды жана себептерди аныктоо жана жокко чыгаруу)

 

 

 

28

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы

(Салттуу билимдерди берүү жана интеллектуалдык менчиктин объекттеринин укуктук корголушун камсыздоо, адабият, искусство, илим жаатында чыгармачылыкты өнүктүрүүгө жана перспективалуу илимий-техникалык иштеп чыгууларды илгерилетүүгө жана интеллектуалдык менчик объекттерин коммерциялаштырууга көмөк көрсөтүү, ошондой эле патенттик-техникалык маалыматтын улуттук системасын жана инновациялык ишти өнүктүрүү)

 

 

 

29

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Баңгизаттарды контролдоо боюнча мамлекеттик кызмат

(Баңги каражаттарын өндүрүүнү жана пайдаланууну контролдоо, баңги заттарды жүгүртүүгө байланыштуу кылмыштарды иликтөө жана ачуу)

 

 

 

30

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фонду

(Өлкөнүн стратегиялык запасын камсыздоо үчүн товарларды жана материалдарды сатып алуу, сактоо жана пайдалануу, мамлекеттин мобилизациялык муктаждыктарын камсыздоо)

 

 

 

31

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздоо фонду

(Медициналык камсыздандыруу, Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү профилактикалык, медициналык жана фармацевттик кызматтарга карата бирдей жетишүүнү камсыздоо; милдеттүү медициналык камсыздоого полистерди тариздөө жана берүү)

 

 

 

32

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд

(Мамлекеттик мүлктү башкаруу жана менчиктештирүү; мамлекеттин менчигинде турган ишканалар, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк)

 

 

 

33

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция

(Ветеринардык, фитосанитардык контроль, көзөмөл жана тамак-аш продуктуларынын, өсүмдүктөрдөн алынуучу жана мал чарбасынын продуктуларынын коопсуздугун камсыздоо, химикаттарды жана биологиялык каражаттарды пайдаланууну көзөмөлдөө, малдардын жугуштуу ылаңдарынын таркалышынын алдын-алуу боюнча чараларды көрүү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарда малдын ылаңдарын жана өсүмдүктөрдүн зыяндуу организмдерин алып кирүүнүн, алып чыгуунун жана таркалуусунун алдын алуу)

 

 

 

34

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция

(Продукцияга, өндүрүшкө, курулушка, пайдаланууга, сактоого, ташууга, колдонууга, сатууга, көмүүгө, жайгаштырууга жана утилдештирүүгө карата коопсуздуктун бардык түрлөрүнүн сакталышын контролдоо; жарандардын эмгек укуктарынын, эмгекти коргоо талаптарынын сакталышын камсыздоону көзөмөлдөө)

 

 

 

35

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду

(Пенсияларды, пенсионердин өлүмүнө байланыштуу көмүүгө жөлөкпулду, жөлөкпулдарды дайындоо жана төлөп берүү, камсыздандырылган жактарды социалдык мамлекеттик камсыздандыруу; иш берүүчүлөрдөн жана камсыздандырылган жактардан төлөтүп алуу)

 

 

 

36

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялоо комиссиясы

(илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо, илимий наамдарды жана стипендияларды ыйгаруу; изденүүчүлөрдүн диссертацияларын экспертизалоо, диссертациялардын илимий жыйынтыктарын жарыялоо)

 

 

 

37

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн:

- Баткен облусундагы;

- Жалал-Абад облусундагы;

- Ысык-Көл облусундагы;

- Нарын облусундагы;

- Ош облусундагы;

- Талас облусундагы;

- Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараты.

(Облусту өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу; жумушсуздук жана жакырчылык деңгээлин төмөндөтүү, башкаруу органдарын облустун деңгээлинде координациялоо)

 

 

 

38

Жергиликтүү мамлекеттик администрация:

(Районду социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн программасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу; жумушсуздук жана жакырчылык деңгээлин төмөндөтүү, башкаруу органдарын райондун деңгээлинде координациялоо)

 

 

 

39

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы:

- Бишкек шаарынын мэриясы;

- Ош шаарынын мэриясы.

(Муниципалдык менчикти жана жергиликтүү коомчулуктун финансыларын башкаруу; көрктөндүрүү, калктуу конушту көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана өнүктүрүү, коммуналдык маселелерди чечүү)

 

 

 

Эскертүү:

Респондент жөнүндө купуялуулук Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кепилденет.