Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

9-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 16-декабрындагы № 687 токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы Мамлекеттик картографиялык-геодеозиялык кызматы жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы маалыматтар

1. Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы Мамлекеттик картографиялык-геодеозиялык кызматы (мындан ары - Мамкартография) мамлекеттик картографиялык, топографиялык-геодезиялык иштерге жана алардын өндүрүшүнө жетекчилик кылуучу, ошондой эле республикадагы геодезиялык көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу мамлекеттик мекеме болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы Мамлекеттик картографиялык-геодеозиялык кызматы Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу Мамлекеттик картографиялык-геодеозиялык кызматынын укук улантуучусу болуп саналат.

2. Мамкартография өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдарынын талаптарына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдоруна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдоруна жана буйруктарына, жер казынасын пайдалануу тармагындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу мамлекеттик органдын (мындан ары - тармактык мамлекеттик орган) актыларына жана ушул Жобого ылайык жүргүзөт.

3. Мамкартография юридикалык жак болуп эсептелет, ыкчам башкаруу укугунда мүлкү бар, банк мекемелеринде алыш-бериш жана башка эсептери, өз алдынча балансы, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышы жазылган мөөрү болот.

4. Мамкартография тармактык мамлекеттик органга отчет берет, аны каржылоо республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардан жүргүзүлөт.

5. Мамкартографиянын юридикалык дареги: 720739, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Киев көчөсү, 107.

2. Мамкартографиянын милдеттери жана функциялары

6. Мамкартографиянын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- мамлекеттик жана атайын багыттагы геодезиялык жана картографиялык иштердин аткарылышын камсыздоо;

- топографиялык-геодезиялык жана картографиялык иштерди өнүктүрүүдө бирдиктүү техникалык саясатты жүргүзүү, картографиялык, топографиялык-геодезиялык иштерди жүргүзүүдө илимдин жана техниканын жаңы жетишкендиктерин жана алдыңкы тажрыйбаларын жайылтуу.

7. Мамкартографиянын функциялары:

- республикадагы топографиялык-геодезиялык жана картографиялык иштерди өнүктүрүүнүн негизги багыттарын иштеп чыгуу;

- Кыргыз Республикасынын аймагында пайдалануу үчүн фундаменталдык жана атайын геодезиялык тармактарда координаттардын жана бийиктиктердин илимий жактан негизделген системасын бекитүү, жер кыртышынын жылышына байкоо жүргүзүү;

- картографиялык, топографиялык-геодезиялык жана аэрофотосүрөт материалдарын пайдалануу тартибин бекитүү жана бул материалдардын эсепке алынышын, көбөйтүлүшүн жана сакталышын контролдоо;

- республиканын бардык аймагында керектүү масштабда координаталардын жана топографиялык сүрөткө тартуулардын бирдиктүү системасындагы геодезиялык, астрономиялык жана гравиметриялык иштерди камсыздоо;

- ар кандай түрдөгү карталарды түзүү жана басып чыгаруу;

- геодезиялык жана картографиялык ишке мамлекеттик геодезиялык көзөмөлдү жүргүзүү;

- топографиялык-геодезиялык жана картографиялык, аэро жана космофотосүрөттүк материалдарды борборлоштуруп эсепке алуу, сактоо жана берүү;

- Жердин формасын, көлөмүн жана гравитациялык талаасын билүү жана Жердин, Айдын жана башка асман телолорунун жасалма спутниктерин геодезиялык жана картографиялык максатта байкоо жүргүзүү тармагында илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө башка мамлекеттердин картографиялык-геодезиялык кызматтары менен бирге катышат;

- жердин мамлекеттик кадастрын, жашоо чөйрөсүнүн мониторингин, республиканын жаратылыш ресурстарын комплекстүү иликтөөгө алуу жана инвентаризациялоону жүргүзүү үчүн зарыл болгон масштабда топографиялык сүрөттөрдү жаңыртууну камсыздоо;

- республиканын, облустардын жана райондордун, ошондой эле башка административдик-аймактык жана географиялык элементтердин мамлекеттик чек ара карталарында чыгарыла турган туура графикалык тартууларын белгиленген тартипте камсыздоо;

- монополияга каршы орган менен макулдашуу боюнча Мамкартография аткара турган картографиялык жана топографиялык-геодезиялык иштерди жүргүзүүгө техникалык долбоорлордун жана сметалардын бааларын жана сметалык ченемдерин иштеп чыгуу;

- республиканын аймагында геодезиялык пункттарды эсепке алат жана белгиленген тартипте бул пункттардын сакталуусун камсыздоо;

- белгиленген тартипте геодезиялык аталыштардын каталогун жүргүзүү, чыгарылган карталарда алардын туура жазылышын камсыз кылуу;

- геодезия жана картография жаатындагы квалификациялуу кадрларды даярдоого көмөк көрсөтүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка функцияларды аткаруу.

3. Мамкартографиянын укуктары

8. Мамкартография төмөнкү укуктарга ээ:

- анын компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдеринин долбоорун иштеп чыгууга катышат;

- өзүнө жүктөлгөн милдеттерди чечүү үчүн тармактык мамлекеттик органдын макулдугу боюнча тиешелүү түзүмдүк бөлүмчөлөрдү бюджеттен бөлүнүп берилген акча каражатынын чегинде түзөт, кайра уюштурат жана жоёт;

- Мамкартографиянын алдыңкы кызматкерлерин, республикадагы топографиялык-геодезиялык жана картографиялык иштерди өнүктүрүүгө жөндөмдүү адамдарды белгиленген тартипте сыйлайт жана аларды мамлекеттик сыйлыктарга көрсөтөт;

- мыйзамда белгиленген тартипте жеке жана юридикалык жактардын өтүнүчтөрү боюнча акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык товарларды, иштерди жана кызматтарды сатып алат;

- картография, геодезия, гравиметрия, топография жана фотограмметрия маселелери боюнча чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары жана эл аралык уюмдар менен болгон алакада белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан чыгат.

- геодезия жана картография жаатында ишти өнүктүрүү максатында белгиленген тартипте эл аралык кызматташтыкты бекемдейт.

4. Мамкартографиянын ишин уюштуруу

9. Мамкартография, ага караштуу ишканалар, мамлекеттик геодезиялык көзөмөл инспекциясы жана башка уюмдар жана мекемелер Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы Мамлекеттик картографиялык-геодезиялык кызматтын бирдиктүү системасын түзөт.

10. Мамкартография мамлекеттик картографиялык, топографиялык-геодезиялык иштердин абалына, андан ары өнүгүшүнө, илимий-техникалык прогрессине жана техникалык деңгээлине, бул иштердин сапатына жана республиканын элдик чарбачылыгын жана коргоо уюмдарын картографиялык продукциялар менен жана топографиялык-геодезиялык маалыматтар менен камсыздоого жооп берет.

11. Мамкартографияны тармактык мамлекеттик органдын жетекчисинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу жана бошотулуучу директор башкарат.

Директордун бир орун басары болот.

12. Мамкартографиянын директору:

- бир башчылык негизде Мамкартографиянын ишине жалпы жетекчилик кылат жана Мамкартографияга жүктөлгөн милдеттердин аткарылышына жекече жооп берет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Мамкартографиянын директорунун орун басарын, башка кызматкерлерин кызматка дайындайт жана бошотот;

- Мамкартографиянын кызыкчылыктарын мамлекеттик органдарда жана башка уюмдарда көрсөтөт, белгиленген тартипте Мамкартографиянын каражаттарын жана мүлкүн башкарат, банктарда эсебин ачат;

- Мамкартографиянын түзүмүн жана штаттык ырааттамасын тармактык мамлекеттик органга бекитүүгө киргизет;

- Мамкартографиянын кызматтык нускамаларын, иш режимин, кызматкерлердин эмгегине төлөө жана сыйлоо жөнүндө жобону бекитет;

- кызматкерлерге карата дем берүүчү жана тартипке чакыруу чараларын колдонот;

- Мамкартографиянын милдеттерине жана функцияларына ылайык башка маселелерди чечет.

Директордун чечимдери буйруктар түрүндө кабыл алынат.

13. Мамкартографиянын директору жокто, анын милдеттерин тийиштүү буйруктун негизинде директордун орун басары аткарат.

14. Мамкартографияда илимий-техникалык жана технологиялык маселелерди кароо үчүн илимий-техникалык кеңеш (багыттар боюнча секциялары менен) түзүлөт.

Илимий-техникалык кеңештин курамы жана анын жобосу тармактык мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан бекитилет.

5. Мамкартографиянын эсеби жана отчеттуулук

15. Мамкартография Кыргыз Республикасынын мыйзамдары белгилеген тартипте эсепке алууну жана отчеттуулукту жүргүзөт.

6. Мамкартографияны кайра уюштуруу, жоюу

16. Мамкартографияны кайра уюштуруу, жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

17. Мамкартографиянын документтери Кыргыз Республикасынын "Геодезия жана картография жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө" мыйзамдарына ылайык сакталат жана пайдаланылат.