Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 26-январындагы
№ 28 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2018-жылдын 8-октябрындагы № 460 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети (мындан ары - Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет) коргоо маселелерин тескеген, коргоо жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашырган жана тармактар аралык координациялоону жүргүзгөн, ошондой эле Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын (мындан ары - Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабы) ишин ар тараптан камсыздаган аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы болуп эсептелет.

Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин укук улантуучусу болуп эсептелет.

2. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген мыйзамдарда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат (мындан ары - Жобо).

3. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет юридикалык жак болуп саналат, өзүнүн символикасы, мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталыштары менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү бар. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет жарандык-укуктук мамилелерде өзүнүн атынан катыша алат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жарандык-укуктук мамилелерде мамлекеттин атынан чыгууга укуктуу.

4. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетти жана ага караштуу ведомстволук бөлүнүштөрдү каржылоо республикалык бюджеттин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактардын эсебинен ишке ашырылат. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин казына тутумунда атайын эсеби болот.

2. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин милдеттери

5. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетке төмөнкү милдеттер жүктөлөт:

1) аскердик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, ошондой эле коргоо жаатындагы тармактар аралык координациялоо;

2) бирдиктүү аскердик техникалык саясатты жүргүзүү, коргоо өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаларды иштеп чыгууга жана аткарууга катышуу;

3) коргоо жаатындагы мыйзамдарды иштеп чыгуу жана өркүндөтүү;

4) аскердик кадрларды даярдоо жана аскер илимин өнүктүрүү боюнча ишти жүргүзүү;

5) Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүү менен аскер комиссариаттарынын ишин камсыздоо, аскердик каттоону, жарандарды аскердик кызматка даярдоону, Кыргыз Республикасынын жарандарын аскердик жана альтернативдик кызматтарга, аскердик (мобилизациялык) жыйындарга, мобилизациялоо боюнча чакырууну уюштуруу, аскердик-каттоо адистиктери боюнча аскердик окутулган резервди түзүү жана топтоо;

6) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн (мындан ары - Куралдуу Күчтөр) аскердик башкаруу органдарын, кошуундарын, аскер бөлүктөрүн жана мекемелерин финансылык жана материалдык-техникалык камсыздоону уюштуруу;

7) эл аралык аскердик жана аскердик-техникалык кызматташтыкты уюштуруу;

8) Куралдуу Күчтөрдүн аскер кызматчыларын, жарандык персоналын, аскердик кызматтан бошотулган адамдарды, алардын үй-бүлө мүчөлөрүн жана курман болгон (каза болгон) аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрүн социалдык жана укуктук коргоону камсыздоо;

9) Куралдуу Күчтөрдө медициналык камсыздоону жүзөгө ашыруу;

10) жоруктар жөнүндө иштер боюнча алгачкы текшерүү органдарынын функцияларын компетенциясынын чегинде жүргүзүү;

11) бузуулар жөнүндө иштер боюнча өндүрүштү компетенциясынын чегинде жүргүзүү;

12) аскер кызматчыларынын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн укуктары менен эркиндиктерин коргоо маселелери боюнча коомдук уюмдар менен өз ара аракеттенишүүнү жүзөгө ашыруу;

13) өз компетенциясынын чегинде адам укуктары боюнча эл аралык органдардын сунуштамаларын аткаруу иш-чараларын жүзөгө ашырууга жана адам укуктары боюнча эл аралык органдарга мезгилдүү баяндамаларды даярдоого көмөк көрсөтүү.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 8-октябрындагы № 460 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин функциялары

6. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет ага жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) Улуттук коопсуздук концепциясынын, Аскердик доктринанын, Кыргыз Республикасынын экономикасынын мобилизациялык пландарынын долбоорлорун, ошондой эле коргоону камсыздоо боюнча мамлекеттик программалардын долбоорлорун иштеп чыгууга жана берилген ыйгарым укуктардын чегинде аларды ишке ашырууга катышуу:

2) коргоо өндүрүшүн өнүктүрүүнүн мамлекеттик программаларын иштеп чыгууга жана аткарууга катышуу, Куралдуу Күчтөрдү куруунун (өнүктүрүүнүн) пландарын (программаларын) иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын коргоо жөнүндө мыйзамдарында жана ушул Жободо аныкталган укуктардын чегинде алардын ишке ашырылышын контролдоо;

3) төмөнкүлөрдүн ишке ашырылышын ар тараптан камсыздоо:

- Куралдуу Күчтөрдү куруунун (өнүктүрүүнүн), даярдоонун жана колдонуунун пландарын (программаларын);

- коргоо кызыкчылыгында мобилизациялык пландарды, мамлекеттин аймагын ыкчам жабдуу, аскерлерди жана аскердик объекттерди жайгаштыруу пландарын;

- Кыргыз Республикасынын аскердик коопсуздугун камсыздоо, Куралдуу Күчтөрдү колдонуу жана аймактык коргонуу пландарын;

4) аймактык коргонууну камсыздоону уюштуруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүү;

5) бюджетти түзүүдө коргоо чыгымдары жана мамлекеттик коргоо тапшырыгы боюнча, ошондой эле экономиканы мобилизациялык даярдоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

6) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүү аркылуу аскердик башкаруунун жергиликтүү органдарынын ишин камсыздоо, аскердик каттоону уюштуруу, жарандарды аскердик кызматка даярдоо, Кыргыз Республикасынын жарандарын аскердик жана альтернативдик кызматтарга, аскердик (мобилизациялык) жыйындарга, мобилизациялоо боюнча чакыруу, аскердик-каттоо адистиктер боюнча аскердик-окутулган резервди түзүү жана топтоо;

7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аскердик каттоону уюштуруу, жарандарды аскердик кызматка даярдоо, аскердик-каттоо адистиктер боюнча аскердик окутулган резервди түзүү жана топтоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүү;

8) уюмдардагы аскердик каттоого алууну контролдоо;

9) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аскердик жана альтернативдик кызматты өтөө тартиби, аскердик жана альтернативдик кызматтарды өтөөнү контролдоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүү;

10) Куралдуу Күчтөрдүн курамына кирген мамлекеттик органдардын ортосунда коргоо маселелери боюнча тармактар аралык координациялоону жана өз ара аракеттенүүнү уюштуруу;

11) Куралдуу Күчтөрдүн, башка аскер түзүмдөрдүн жана өз компетенцияларынын чегинде коргоого тартылган мамлекеттик органдардын мобилизациялык жайылуусун камсыздоо;

12) Куралдуу Күчтөрдү комплектөөнү камсыздоо;

13) Куралдуу Күчтөрдү ар тараптуу камсыздоо жана каржылоо боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө табыштамаларды берүү;

14) Кыргыз Республикасында куралдардын, аскердик техниканын жана башка материалдык каражаттардын запастарын түзүүнү жана топтоону уюштуруу;

15) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетти жана Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабын куралдар жана аскердик техника менен камсыздоо жана пландоону уюштуруу;

16) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын кошуундарына, бөлүктөрүнө жана мекемелерине материалдык каражаттардын бардык түрлөрүн транспорт менен ташууну жана жеткирүүнү уюштуруу;

17) чакыруу кампаниялары (жарандарды мөөнөттүү аскердик кызматка чакыруу) өткөрүлгөн мезгилде ташууну камсыздоо;

18) Куралдуу Күчтөрдүн аскердик башкаруу органдарын, кошуундарын, аскер бөлүктөрүн жана мекемелерин финансылык камсыздоону уюштуруу;

19) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын финансы-экономикалык жана чарбалык ишин контролдоону уюштуруу:

20) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын аскердик башкаруу органдарынын, кошуундарынын, аскер бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин куралдар, аскердик техника жана материалдык каражаттар менен камсыздалышын, алардын абалын жана аларды өркүндөтүүнү контролдоо;

21) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык куралдарды жана аскердик техниканы иштеп чыгуу, сатып алуу, сервистик тейлөө, модернизациялоо жана оңдоо боюнча тапшырыктарды түзүү жана жайгаштыруу;

22) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын муктаждыктары үчүн азык-түлүк, буюм жана башка мүлктү, материалдык жана башка ресурстарды сатып алуу, ошондой эле подряддык иштерди өткөрүү жана кызмат көрсөтүү;

23) коргоо жаатында илимий изилдөө жана тажрыйба-конструктордук иштерди уюштуруу жана каржылоо;

24) ойлоп табуучу жана рационализатордук ишти уюштуруу жана жүргүзүү;

25) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын куралдарын, аскердик техникасын жана мүлкүн техникалык камсыздоону, эксплуатациялоону, модернизациялоону жана оңдоону уюштуруу;

26) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетти жана Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабын метрологиялык камсыздоону уюштуруу;

27) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин жана Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын аскер кызматчыларына чейин үлүш ченеминин толук жана сапаттуу жеткирилишин контролдоо;

28) материалдык-техникалык камсыздоо кызматтарын өнүктүрүү жана техникалык жабдуу;

29) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын аскердик башкаруу органдарын, кошуундарын, аскер бөлүктөрүн жана мекемелерин ооруктук камсыздоону уюштуруу, анын ичинде:

- кийим формасы, экипировка, тиричилик буюмдары жана аскер кызматчыларын ооруктук камсыздоонун башка буюмдары менен камсыздоо;

- азык-түлүк менен камсыздоо;

- күйүүчү майлоочу материалдар менен камсыздоо;

30) куралдарды, аскердик техниканы, стратегиялык материалдарды, коргоо жаатындагы алдыңкы технологияларды жана кош багыттагы продукцияларды экспорттоо жана импорттоо үчүн контролду уюштуруу;

31) аскердик багыттагы продукцияларды чыгаруучу Кыргыз Республикасынын ишканаларындагы аскердик өкүлчүлүктөрдүн ишин уюштуруу жана контролдоо;

32) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин карамагында турган мамлекеттик ишканалардын ишин жөнгө салуу, мамлекеттик ишканалардын ишин башкаруу; аларды, анын ичинде аскердик багыттагы продукцияларды чыгарган мамлекеттик ишканаларды түзүү, кайра профилдөө жана жоюу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

33) Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын табыштамалары боюнча Куралдуу Күчтөрдүн муктаждыктары үчүн жерлерди, токойлорду, сууларды жана башка жаратылыш ресурстарын берүү жана пайдалануу жөнүндө сунуштарды иштеп чыгуу;

34) Куралдуу Күчтөрдө аскер кызматчыларынын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн соода-тиричилигин тейлөөнү уюштуруу;

35) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын өздүк курамынын ден соолугун сактоого жана бекемдөөгө багытталган профилактикалык, дарылоочу, санитардык-курорттук, ден соолукту чыңдоочу жана реабилитациялык комплекстик иш-чараларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

36) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын медициналык, санитардык-курорттук жана ден соолукту чыңдоочу мекемелеринин ишин уюштуруу;

37) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетте жана Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабында өрткө каршы коопсуздукту уюштуруу;

38) Куралдуу Күчтөрдүн аскер форма кийиминин үлгүлөрүн жана аларды кийүү эрежелерин иштеп чыгуу;

39) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетте жана Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабында ички аудитти уюштуруу;

40) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын аскердик башкаруу органдарын, кошуундарын, аскер бөлүктөрүн жана мекемелерин жайгаштырууну жана турак жай менен камсыз кылууну жүзөгө ашыруу, Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетке бекитилген турак жай фондун анын багытына ылайык башкаруу;

41) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын аскердик объектилерин жана социалдык инфратузүмдөрүн курууну (капиталдык курууну), оңдоону жана пайдаланууну ишке ашыруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аларды коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр менен камсыздоо;

41-1) тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

42) маалыматтык камсыздоону жана басып чыгаруу (типографиялык) ишин уюштуруу;

43) Куралдуу Күчтөрдүн иши жөнүндө маалымдоого, коомдо аскер кызматынын беделин жана даражасын көтөрүүгө жана патриоттук салттарды сактоого жана жайылтууга багытталган чараларды ишке ашыруу, бул максатта аскердик-тарыхый, маданий жана башка иштерди уюштуруу;

44) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин карамагында турган мүлктү башкаруу;

45) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Куралдуу Күчтөрдүн эсебинен чыгарылган куралдарды, аскердик техниканы, запастык бөлүктөрдү жана комплектөөчү буюмдарды, ошондой эле ок-дарыларды жана башка мүлктү сатуу;

46) коргоо маселелери жана башка аскердик маселелер боюнча эл аралык иш-аракеттерге катышуу;

47) чет мамлекеттердин аскер ведомстволору менен кызматташууну жүзөгө ашыруу;

48) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин ишке ашыруу;

49) чет өлкөлөрдө Куралдуу Күчтөрдүн аскер өкүлчүлүктөрүн уюштуруу жана ишин камсыздоо;

50) илимий, окуу материалдык-техникалык базаны түзүү жана өркүндөтүү;

51) Куралдуу Күчтөрдө спорттук ишти уюштуруу жана спортту өнүктүрүүгө катышуу;

52) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка функцияларды жүзөгө ашыруу.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин ишин уюштуруу

7. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетти Кыргыз Республикасынын Президенти - Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы кол башчысы (мындан ары - Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысы) тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу төрага башкарат.

8. Төрага Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин ишине жалпы жетекчиликти жүргүзөт.

Төрага Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин бүткүл өздүк курамынын түздөн-түз башчысы болуп эсептелет, Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетке жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат жана өзүнүн ыйгарым укуктарын Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын начальнигинин чечимдерине жана ушул Жобого ылайык жүзөгө ашырат.

9. Төрага төмөнкү сунуштарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө кароого берет:

- Кыргыз Республикасынын коргоо муктаждыктарына жана Куралдуу Күчтөрдү каржылоого каражаттарды бөлүү жөнүндө (Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын табыштамаларын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин төрагасы карап чыккан);

- куралданууга (жабдууга, эксплуатациялоого) куралдын, аскердик техниканын жаңы, модернизацияланган үлгүлөрүн кабыл алуу, ошондой эле куралдануудан (жабдуудан, эксплуатациялоодон) эскирген үлгүлөрүн алып салуу жөнүндө;

- Кыргыз Республикасынын мобилизациялык резервинде жана мамлекеттик төмөндөбөс запасында турган куралдарды, аскердик техниканы, ок-дарыларды жана материалдык-техникалык каражаттарды түзүү, топтоо жана чыгымдоо ченеми жөнүндө.

10. Төрага Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Жободо каралган Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетке жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышын камсыздайт.

11. Төрага:

1) министрликтер, административдик ведомстволор жана мекемелер тарабынан коргонуу кызыкчылыгында аткарылган куралдардын жана аскердик техниканын үлгүлөрүн өндүрүү жана өркүндөтүү боюнча илимий-изилдөө жана сыноо-конструктордук иштердин программаларын бекитет;

2) куралдардын жана аскердик техниканын негизги түрлөрүнө, капиталдык салымдарга жана башка материалдык-техникалык каражаттарга тапшырыктардын көлөмдөрүн бөлүштүрөт;

3) куралдардын, аскердик техниканын, ок-дарылардын жана материалдык-техникалык каражаттардын белгиленген запастарын түзүү, топтоо жана чыгымдоо ченемдери, кийим менен камсыз кылуунун ченемдери жана кийүү мөөнөттөрү жөнүндө сунуштарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизет;

4) Куралдуу Күчтөрдүн казармалык-турак жай фондунун объекттерин капиталдык курууга жана капиталдык оңдоого жылдык титулдук тизмелерди бекитет;

5) ведомстволук түзүмдүк бөлүнүштөрдүн уюштуруу-штаттык түзүмүн бекитет;

6) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин башкы башкармалыктары, башкармалыктары, бөлүмдөрү жана башка түзүмдүк бөлүнүштөрү жөнүндө жоболорду, ошондой эле полковникке чейин офицердик курамдын кызмат орундарынын штаттык категорияларын бекитет;

7) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин тутумундагы жабык аскер шаарчаларынын тизмесин бекитет;

8) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин карамагындагы билим берүү мекемелеринин түзүмүн жана уставдарын бекитет;

9) резервдик түзүлүштөрдү даярдоону жана камсыздоону пландоодо катышат;

10) Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун негизинде жарандарды аскердик жана альтернативдик кызматтарга чакыруу жөнүндө, белгиленген мөөнөттө кызмат өтөп бүткөн чакыруу боюнча аскер кызматчыларды жана альтернативдик кызматтын кызматчыларын Куралдуу Күчтөрдүн катарынан бошотуу жөнүндө буйрук чыгарат;

11) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетте жана ага баш ийген аскер бөлүктөрдө жана мекемелерде кадрлар менен иштөөнү жетектейт, кызматка дайындайт, аскердик кызмат (жумуш) боюнча орун которуштуруу маселелерин чечет жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте аскердик кызматтан (жумуштан) бошотот;

12) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин аскер кызматчыларына аскердик наамдарды жана мамлекеттик кызматчыларга класстык чендерди ыйгарат;

13) ага баш ийген кызматкерлерге жана мамлекеттик кызматчыларга карата Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарында жана мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарында, ал эми аскер кызматчыларына карата - Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Тартип уставында аныкталган көлөмдөгү ыйгарым: укуктарды колдонот;

14) Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетке бөлүнгөн материалдык жана акчалай каражаттардын пайдаланышын контролдойт:

15) республикалык бюджеттен, анын ичинде гуманитардык жардам, эл аралык гранттар жана программалар линиясы аркылуу Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетке бөлүнгөн каражаттардын тескөөчүсү болуп эсептелет;

16) аскердик билимдин жогорку (орто) кесиптик билим берүү уюмдарын, ошондой эле Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин карамагындагы жалпы билим берүү уюмдарын түзүү, кайра профилдөө жана жоюу жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте киргизет;

17) куралдарды жана аскердик техниканы, стратегиялык материалдарды, коргоо жаатындагы алдыңкы технологияларды жана кош багыттагы продукцияларды экспорттоону жана импорттоону контролдойт;

18) аскер кызматчыларын, ошондой эле жарандарды коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөөгө кошкон зор салымы үчүн сыйлоо максатында ведомстволук сыйлыктарды (медалдарды), төш белгилерин жана аскердик белгилерди уюштурат; ведомстволук сыйлыктар (медалдар), төш белгилер жана сыйлоо белгилери жөнүндө жоболорду жана алардын сүрөттөлүшүн бекитет;

19) өзүнүн орун басарларынын жана башка кызмат адамдарынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт;

20) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коргоо чөйрөсүндөгү башка тапшырмаларды чечет, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

12. Төрага Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин компетенциясына таандык маселелер боюнча буйруктарды, директиваларды жана тескемелерди чыгарат, ал эми зарыл болгон учурларда - башка мамлекеттик органдар менен бирдикте буйруктарды чыгарат, алардын аткарылышына контролдоону уюштурат.

13. Төраганын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин компетенциясынын чегиндеги аскердик кадрларды даярдоо, финансылык материалдык-техникалык жана ооруктук камсыздоо боюнча буйруктары Куралдуу Күчтөр үчүн милдеттүү болуп эсептелет.

14. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетте төраганын орун басарларынын кызмат орундары каралган.

Төраганын орун басарлары Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын начальнигинин сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

Төраганын орун басарлары аларга жүктөлгөн милдеттердин алкагында тескемелерди жана көрсөтмөлөрдү берет.

Төрага жок болгон учурда анын милдеттерин орун басарларынын бири аткарат.

5. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин коллегиясы жана Коомдук кеңеш

15. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетте 9 адамдан турган төмөнкүдөй курамдагы коллегия түзүлөт: төрага (коллегиянын төрагасы), төраганын орун басарлары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын коргоо маселелерин тейлөөчү түзүмдүк бөлүнүшүнүн кызматкери, Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин түзүмдүк жана ведомстволук бөлүнүштөрүнүн жетекчилери.

Коллегиянын курамына кызмат орду боюнча кирген төрагадан, анын орун басарларынан тышкаркы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын коргоо маселелерин тейлөөчү түзүмдүк бөлүнүшүнүн кызматкеринен сырткары коллегиянын жеке курамы Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет.

Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин коллегиясы өзүнүн жыйындарында Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин башкаруу органдарынын, аскер бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин ишин өркүндөтүү, контролдоо жана аткаруу маселелерин карайт, кызмат адамдарынын отчетторун угат.

Коллегиянын иш тартиби төрага бекитүүчү Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин коллегиясы тууралуу жобо менен аныкталат.

Коллегиянын жыйындарында кабыл алынган чечимдер протокол түрүндө таризделет жана төраганын буйруктары менен ишке ашырылат.

16. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

6. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин мүлкү

17. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетке мүлк ыкчам башкаруу укугунда бекитилет.

Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлардан тышкары ага бекитип берилген мүлктү өз алдынча ээликтен ажыратууга же башка ыкмалар менен тескөөгө укуктуу эмес.

18. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетти материалдык-техникалык камсыздоо тартиби жана ченемдери Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары менен белгиленет.