Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 15-июлундагы
№ 401 токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2017-жылдын 18-сентябрындагы № 590, 2018-жылдын 29-январындагы № 61 , 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 , 2019-жылдын 16-октябрындагы № 549 токтомдорунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети (мындан ары - Комитет) тамак-аш өнөр жайын кошпогондо өнөр жай (мындан ары - өнөр жай), отун-энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу жаатындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча функцияны жүзөгө ашыруучу аткаруу бийлигинин борбордук органы болуп эсептелет.

2. Комитет өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына, Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге, ошондой эле ушул Жобого ылайык ишке ашырат.

3. Комитет юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн жана мамлекеттик жана расмий тилдерде аталышы жазылган мөөрү болот, ошондой эле белгиленген үлгүдөгү башка мөөрлөрү, штамптары, бланктары, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин казыначылык системасында атайын жана башка эсептери бар.

Комитеттин толук расмий аталышы:

- мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети";

- расмий тилде: "Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики".

Юридикалык дареги: 720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, 2.

4. Комитет өзүнүн ишин аткаруу бийлигинин башка мамлекеттик органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер жана башка уюмдар менен өз ара байланышта жүргүзөт.

5. Комитет жарандык-укуктук мамилелерде өзүнүн атынан чыгат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында мамлекеттин атынан тараптар менен жарандык-укуктук мамилелерге чыгууга укуктуу.

2. Комитеттин максаттары

6. Комитеттин максаттары өнөр жай, отун энергетикалык комплекси жаатында, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай коопсуздугу чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу болуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-январындагы № 61 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Комитеттин милдеттери

7. Комитеттин милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

а) өнөр жай, отун-энергетикалык комплекси жаатында жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай коопсуздугу чөйрөсүндө мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугун жогорулатуу;

б) өнөр жайды жана отун-энергетикалык комплексин өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү;

в) энергонатыйжалуулуктун, энергияны үнөмдөөнүн стимулдоочу механизмдерин иштеп чыгуу жана энергиянын жаңылануучу булактарын пайдалануу;

г) керектөөчүлөрдү энергетикалык ресурстар, өнөр жай товарлары жана кызмат көрсөтүүлөр менен ишенимдүү жабдуу үчүн шарттарды түзүү;

д) жер казынасын пайдалануу маселелерин мамлекеттик жөнгө салуу жана жер казынасынын мамлекеттик фондун башкаруу системасын өркүндөтүү;

е) жер казынасын системалуу түрдө комплекстүү геологиялык изилдөө.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-январындагы № 61 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Комитеттин функциялары

8. Комитет төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

а) тармактык саясат функцияларын:

- Кыргыз Республикасынын тиешелүү ченемдик укуктук актылары жана Кыргыз Республикасы катышуучу болгон эл аралык келишимдер менен каралган учурларда жана тартипте Комитеттин компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча мамлекеттер аралык башкаруу органдарында жана эл аралык уюмдарда Кыргыз Республикасынын өкүлчүлүгүн ишке ашырат;

- өнөр жай коопсуздугу, жер казынасын, суу-энергетикалык жана отун ресурстарын, энергиянын жаңылануучу булактарын жана өлкөнүн өнөр жайлык потенциалын изилдөө жана сарамжалдуу пайдалануу жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгат жана ишке ашырат;

- өнөр жайды, отун-энергетикалык комплексти жана жер казынасын пайдаланууну натыйжалуу өнүктүрүүнүн стратегиясын иштеп чыгууга катышат;

- өлкөнүн өнөр жайлык потенциалын байытуу, суу-энергетикалык жана отун ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, жер казынасын изилдөө жана минералдык-чийки зат ресурстарды өздөштүрүү боюнча мамлекеттер аралык программаларды жана макулдашууларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышат;

- минералдык-чийки зат базасын пайдалануу, андан ары кеңейтүү жана сапаттык жакшыртуу стратегиясын, ушул максаттар үчүн материалдык-техникалык жана финансылык ресурстардын зарыл болгон көлөмдөрүн аныктайт;

- пайдалуу кендердин дүйнөлүк рыногунун конъюнктурасын изилдейт жана белгиленген тартипте минералдык-чийки затты экспорттоо жана ички пайдалануу түзүмүн өркүндөтүү боюнча сунуш киргизет;

- алдыңкы өлкөлөрдүн жана ЕАЭБге катышуучу мамлекеттердин энергетикалык рынокторун өнүктүрүү тенденцияларын изилдейт жана андан ары өнүктүрүү боюнча сунуштарды киргизет;

- өнөр жайга, отун-энергетика комплексине жана тоо кен-геологиялык иштерди жүргүзүүгө тикелей чет өлкөлүк жана ата мекендик инвестицияларды тартат;

- суу-энергетикалык, отун, минералдык-чийки зат ресурстарын изилдөөнүн жана пайдалануунун учурдагы жана келечектүү мамлекеттик, региондук пландарын жана тармактык программаларын иштеп чыгууга катышат жана алардын аткарылышын контролдойт;

- пайдалуу казылмалардын жаңы кендерин аныктоо жана болжолдоо жана илимий-колдонмо маанидеги милдеттерди чечүү максатында Кыргыз Республикасынын аймагында геологиялык изилдөөнү иштеп чыгат жана системалуу жүргүзүүнү камсыз кылат;

- гидрогеологиялык, инженердик-геологиялык жана башка адистештирилген иштерди жүргүзүү, жер астындагы тузсуз жана термалдык-минералдык суулардын режимин жана абалын, калкка жана өндүрүштүк-социалдык комплекстерге коркунуч келтирүүчү кооптуу экзогендик геологиялык процесстердин динамикасын изилдөө жолу менен суу чарбалык камсыздоо проблемаларын чечет;

- өзүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын колдонуу практикасын жалпылайт, аны өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- согуш мезгилинин шарттарында Кыргыз Республикасынын экономикасынын, калкынын жана Куралдуу Күчтөрүнүн муктаждыктарын камсыздоо үчүн минералдык чийки заттын жана суунун жер астындагы булактарынын запастарын болжолдойт;

- чет өлкөлүк донорлордун финансылык-техникалык колдоосунда ишке ашырылуучу конвенциялар, долбоорлор, программалар боюнча өнөр жай, отун-энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндөгү милдеттенмелерди аткарат;

- өнөр жайында, отун-энергетикалык комплексинде, тоо кен-өндүрүшүндө жана геологияда алдыңкы технологияларды ишке киргизүүгө көмөк көрсөтөт;

- белгиленген тартипте Комитеттин компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларынын жана чечимдеринин долбоорлорун иштеп чыгат жана киргизет;

- өнөр жайды, отун-энергетикалык комплексин жана жер казынасын пайдаланууну келечектүү өнүктүрүүнүн программаларын иштеп чыгат жана ишке ашырат;

- энергиянын кайра жаралуучу булактарын киргизүү жана пайдалануу боюнча шарт түзөт;

- Кыргыз Республикасынын суу-энергетикалык ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу механизмдерин иштеп чыгат;

- өнөр жайдын чарба субъекттеринин өнөр жайлык, илимий-техникалык жана инновациялык иштерине мамлекеттик колдоо көрсөтүүнүн механизмдерин, ошондой эле өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптарды эске алуу менен отун-энергетикалык комплексин түзөт;

- өнөр жайдын жана отун-энергетикалык комплексинин техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрүн талдайт;

- Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен аскердик багыттагы продукциялар өндүрүшү жана аны камсыз кылуу жагындагы өнөр жай жана аскердик-техникалык кызматташтык чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты түзүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- коргоо профилиндеги ишканалардын өнүгүүсүнүн конверсиялык программаларын жана ички керектөөлөрдү жана экспортту курал жарак жана аскердик техника менен камсыз кылуу максатында аскердик продукция өндүрүш жагындагы аскердик-техникалык кызматташтык боюнча мамлекеттер аралык мамилелерди иштеп чыгат жана ишке ашырат;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

- тейлеген чөйрөлөрүндөгү эмгек ресурстарын керектөөлөрдүн болжолун иштеп чыгат;

б) жөнгө салуу функциялары:

- каражаттарды бөлүштүрүүнү жана геологиялык издөө жана республикалык бюджеттин каражатынын эсебинен чалгындоо иштерин жүргүзүүгө мамлекеттик заказдын аткарылышын контролдоону ишке ашырат;

- жер казынасы жөнүндө геологиялык маалыматты пайдалануунун тартибин жана шарттарын аныктайт;

- фундаменталдуу жана атайын геологиялык тармактарды Кыргыз Республикасынын аймагында пайдалануу үчүн координаттарды жана бийиктиктердин илимий негизделген системасын белгилейт;

- жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия берет, узартат, токтотот жана кайра чакыртып алат, лицензиялык макулдашуулардын шарттарын аткаруунун мониторингин ишке ашырат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жардыруу иштерин, кен казуу иштерин жүргүзүү укугуна уруксатты берет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жардыруучунун күбөлүгүн берет;

- пайдалуу кендердин запастарынын экономикалык баалуулугун жабуу жана жоготуусун белгиленген тартипте эсептен чыгарат;

- долбоордук документтердин курууга, кеңейтүүгө, реконструкциялоого, техникалык кайра куралданууга, коркунучтуу өндүрүштүк объекттерди консервациялоого жана жоюуга, коркунучтуу өндүрүштүк объекттердеги техникалык түзүлүштөрдү, имараттарды, курулмаларды, өнөр жайлык коопсуздук боюнча декларацияларды жана коркунучтуу өндүрүштүк объекттерди эксплуатациялоого байланышкан башка документтерди декларациялоонун экспертизасын жүргүзөт;

- тоо-кен, геологиялык-издөө жана жер казыналарын коргоо жагындагы чалгындоо иштеринин долбоорлорунун экспертизасын, анын ичинде тоо-кен тармагынын объекттерин консервациялоо жана жоюу долбоорлорунун экспертизасын жүргүзөт;

- жер казынасын коргоо жагындагы тоо-кен, геологиялык-издөө жана чалгындоо иштерин өнүктүрүүнүн жылдык отчетторун жана программаларын (пландарын) белгиленген тартипте макулдашат;

- тоо-кен жана жер астындагы геологиялык иштерди өнүктүрүүнүн, иштерди жүргүзүүнүн коопсуздугу боюнча техникалык чечимдер жагындагы аларды жүргүзүүдөгү технологиянын өзгөрүштөрүнүн пландарын белгиленген тартипте макулдашат;

- юридикалык жана жеке жактардын чарбалык иши үчүн зарыл болгон жарылуучу  материалдарды жана жардыруу ишинин приборлорун даярдоонун санын белгиленген тартипте макулдашат;

- өнөр жайлык багыттагы жарылуучу материалдарды жана күчтүү таасир берүүчү уулуу заттарды Кыргыз Республикасына алып келүү (алып чыгуу) тартибин белгиленген тартипте макулдашат;

- коркунучтуу жүктөрдү (өнөр жайлык багыттагы жардыруучу материалдарды жана күчтүү таасир берүүчү уулуу заттарды) коопсуз ташуунун шарттарын белгиленген тартипте макулдашат;

- бөлөк уюмдардын кампаларындагы өнөр жайлык багыттагы жарылуучу материалдарды сактоонун тартибин белгиленген тартипте макулдашат;

- коркунучтуу өндүрүштүк объекттердеги аварияларды жоюунун пландарын белгиленген тартипте макулдашат;

- товарларды импорттоо жана экспорттоо, анын ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык атайын продукциянын эксперттик-техникалык корутундуларын берет;

- өнөр жай коопсуздугу маселелери боюнча коркунучтуу өндүрүштүк объекттин персоналын даярдоо жана кайра даярдоо программасын белгиленген тартипте макулдашат;

- өнөр жай багытындагы жардыруучу материалдардын реестрин жүргүзөт;

- аскердик багыттагы продукцияны жана кызматтарды иштеп чыгуу, өндүрүү жана сатып өткөрүү боюнча белгиленген талаптарга лицензиаттын иш шарттарынын шайкештиги жөнүндө эксперттик корутундуларды берет;

- товарларды кайра иштетүү шарттары жөнүндө корутундуларды берет;

в) координациялоо, мониторинг жана контролдоо функциялары:

- өнөр жайдын, отун-энергетикалык комплексинин жаңы объекттерин комплекстүү өнүктүрүү жана түзүү боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууну координациялайт;

- өнөр жай, отун-энергетикалык комплекси чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты күтүү боюнча аткаруу бийлик органдарынын ишин тармактар аралык жана региондор аралык координациялоону ишке ашырат;

- өнөр жай, отун-энергетикалык комплекси түзүмүн өркүндөтүү боюнча чараларды иштеп чыгууну жана ишке ашырууну координациялайт;

- өнөр жайды, отун-энергетикалык комплексин өнүктүрүүгө келип түшкөн техникалык жардамды башка мамлекеттик органдар менен бирге координациялайт;

- энергетикалык сектордо техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрдү жана белгиленген максаттуу көрсөткүчтөрдү аткарууну контролдоону мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүү тартибинде жөнгө салат;

- мамлекеттик заказ боюнча жер казынасын геологиялык изилдөө программаларын белгиленген тартипте каржылоону координациялайт, бөлүнгөн каражаттарды (ведомстволук уюмдарга) сарамжалдуу пайдаланууну контролдойт;

- суу-энергетикалык ресурстардын топтолушунун жана пайдаланылышынын мониторингин ишке ашырат;

- Кыргыз Республикасынын аймагында геологиялык изилдөөнүн, пайдалуу кендерди казып алуу жана кайра иштетүү боюнча ишканалардын минералдык чийки заттар менен камсыздыгынын мониторингин ишке ашырат;

- ведомстволук уюмдардын финансылык-чарбалык ишинин бухгалтердик жана статистикалык эсебин жана отчеттуулугун жүргүзүүнү контролдоону ишке ашырат, тиешелүү мамлекеттик органдарга бухгалтердик жана статистикалык маалыматтарды өз убагында берилишин контролдойт;

- өнөр жайдагы, отун-энергетикалык комплекстеги максаттуу көрсөткүчтөрдүн аткарылышына мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенип, белгиленген тартипте контролдоону ишке ашырат;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 16-октябрындагы № 549 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- жер казынасын пайдаланууга байланышкан иштердин бекитилген техникалык долбоорлорунун жана иштерди аткаруунун башка документтеринин болушун текшерет;

- пайдалуу кендердин запастардын абалы жана өзгөрүшү жөнүндө геологиялык жана башка документтерде камтылышынын аныктыгын текшерет;

- мамлекеттик отчетторду, ошондой эле геологиялык жана жер казынасы жөнүндө башка маалыматтарды геологиялык маалымат фонддоруна берүүнүн белгиленген тартибинин сакталышын текшерет;

- геологиялык жана техникалык документтердин, рудалардын үлгүлөрүнүн жана тоо кен породаларынын, керндин, пайдалуу кендердин сынамдарынын дубликаттарынын, жер казынасын кийин изилдөөдө, чалгындоодо пайдалуу кендерди иштетүүдө, ошондой эле пайдалуу кендерди  казууга байланышпаган максаттарда жер казынасын пайдаланууда кийин пайдаланылышы мүмкүн болгон документтердин сакталышынын мониторингин камсыздайт;

- пайдалуу кендердин запастарын мамлекеттик баланстын пайдалуу кендердин запастарына коюу жана мамлекеттик баланстан эсептен чыгаруу үчүн жер казынасын пайдалануучулары берген материалдардын аныктыгын жана негиздүүлүгүн текшерет;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 16-октябрындагы № 549 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- отун-энергетикалык комплекси, өнөр жай тармагындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу маселелери боюнча энергетикалык компаниялар жана өнөр жай ишканалары менен өз ара аракеттенет;

- жер казынасынын мамлекеттик фондун түзөт, пайдалуу кендер чыккан жерлерди эсепке алат, пайдалуу кендердин запастарынын мамлекеттик балансын алардын кыймылынын жана өзгөрүлүшүнүн туруктуу мониторинги менен жүргүзөт, кен чыккан жерлердин жана пайдалуу кендер көрүнгөн жерлердин кадастрларын түзөт;

- "Жер алдындагы суулар" бөлүмү боюнча мамлекеттик кадастрды жүргүзөт;

- өз компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар жана бейөкмөт түзүмдөрү менен өз ара аракеттенет;

- тиешелүү мамлекеттик органдар менен бирге жер казынасын булгабоо максатында зыяндуу заттарды, өндүрүштүн калдыктарын көмүү жана агын сууларды кетирүү шарттарын жана мүмкүндүктөрүн аныктоого катышат;

- кен казуу тармагынын ачыктык демилгесинин ишке ашырылышын координациялоону камсыздайт;

г) кызматтарды көрсөтүү функциялары:

- Комитеттин компетенциясына таандык маселелер боюнча жеке жана юридикалык жактардын кайрылууларын, арыздарын, даттанууларын белгиленген тартипте карайт;

- Комитеттин компетенциясына таандык маселелер боюнча жеке жана юридикалык жактарга маалыматтык-консультациялык көмөктөшүүнү камсыз кылат;

- Кыргыз Республикасынын аймагынын геологиялык түзүлүшүнүн ар кандай маселелери боюнча пайдалуу кендер чыккан жерлер жана минералдык-сырьелук база жөнүндө маалыматты белгиленген тартипте берет;

- ар кандай курулмалардын болжолдонгон куруу аянтчаларында пайдалуу кен чыккан жердин бар же жок экендиги тууралуу корутунду берет;

- минералдык сырьенун лаборатордук жана диагностикалык изилдөөлөрүн жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынан тышкары аналитикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн чыгарылуучу кендердин үлгүлөрүнүн жана тоо породаларынын, концентраттардын, өндүрүштүн калдыктарынын жана лабораториялык сынамдардын чыккан жери жөнүндө корутунду берет;

- Кыргыз Республикасынан тышкары коллекциялык материал катарында чыгарылуучу тоо породаларынын жана кендеринин үлгүлөрү чыккан жери тууралуу корутундуну берет;

д) колдоо функциялары:

- өнөр жайы, отун-энергетикалык комплекси, геологиялык изилдөө жана жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндө эл аралык жана ата мекендик уюмдар менен кызматташат жана иш жүргүзөт;

- отун-энергетикалык комплексинин, өнөр жайдын ата мекендик ишканаларынын кызыкчылыктарын башка өлкөлөрдө илгерилетүүгө көмөктөшөт;

- отун-энергетикалык комплексин, өнөр жайды жана геологиялык тармакты өнүктүрүү боюнча сунуштарын белгиленген тартипте даярдайт;

- отун-энергетикалык комплексинин, өнөр жайдын ишканаларында экологиялык таза, ресурстарды жана энергияны үнөмдөөчү технологияларды ишке киргизүүгө көмөктөшөт;

- Кыргыз Республикасынын пайдалуу кендеринин запастары боюнча Мамлекеттик комиссиянын ишин уюштурат;

- (КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- Комитеттин бардык деңгээлинде кадрдык ресурстарды башкаруу системасын, анын ичинде окутуу жана кайра даярдоо системасын түзөт жана практикалык ишке киргизилишин жүзөгө ашырат;

- Тармактар аралык окуу борбору жана башка окуу борборлору аркылуу иши кооптуу өндүрүштүк объекттерге байланыштуу менчиктин бардык түрүндөгү уюмдар үчүн инженердик-техникалык жумушчуларды жана негизги кесиптердин жумушчуларын даярдайт жана кайра даярдайт;

- улуттук жана эл аралык илимий-техникалык мекемелер жана уюмдар менен байланыштарды түзөт жана алар менен бирге изилдөө иштерин жүргүзөт, Комитеттин компетенциясынын алкагында керектүү макулдашууларга, протоколдорго жана кызматташуу жөнүндө документтерге кол коёт;

- республикалык, региондук жана мамлекеттер аралык маалыматтык системалардын алкагында маалымат алмашууга көмөктөшөт;

- Комитеттин компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча маалымдама-маалыматтык жана башка адабиятты даярдоону жана басып чыгарууну уюштурат;

- улуттук стандарттардын, эл аралык (региондук) стандарттардын, ошондой эле Комитеттин иш чөйрөсүнө тиешелүү техникалык регламенттердин экспертизасын өткөрүү боюнча комиссиялардын (топтордун) ишине катышат;

- республиканын минералдык-сырьелук базасын өнүктүрүү программаларынын долбоорлорун жер казынасын пайдалануу жана коргоо бөлүгүндө иштеп чыгууга катышат;

- өнөр жай, энергетика, геология боюнча долбоордук-издеп табуу жана илимий-изилдөө иштерин башкарууну уюштурат жана жүргүзөт;

- тармактык илимдерди популяризациялоого багытталган иш-чараларды жүзөгө ашырууга көмөктөшөт;

- Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган аскердик-техникалык, аскердик-экономикалык кызматташуу боюнча эл аралык, мамлекеттер аралык комиссиялардын ишине катышат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мобилизациялык даярдоо боюнча иш-чараларды жүргүзөт.

 (КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2017-жылдын 18-сентябрындагы № 590, 2018-жылдын 29-январындагы № 61 , 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 , 2019-жылдын 16-октябрындагы № 549 токтомдорунун редакциясына ылайык)

5. Комитеттин укуктары

9. Комитет өз компетенциясынын чегинде төмөнкүлөргө укуктуу:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Комитеттин ишинин маселелерине тиешелүү мамлекеттик саясаттын негизги багыттары боюнча сунуштарды киргизүүгө;

- белгиленген тартипте өз компетенциясынын алкагында эл аралык келишимдерди түзүүгө жана чет мамлекеттердин тийиштүү ведомстволору, эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө, ошондой эле чет элдик юридикалык жактар менен өз ара кызматташуу жөнүндө тийиштүү макулдашууларды, меморандумдарды жана протоколдорду түзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын юридикалык жактары менен өз ара кызматташуу жөнүндө макулдашууларды, меморандумдарды, протоколдорду түзүүгө;

- Комитеттин ишинин маселелери боюнча координациялык жана кеңешме, анын ичинде ведомстволор аралык органдарды (кеңештерди, комиссияларды, топторду) түзүүгө;

- Комитеттин компетенциясына таандык маселелер боюнча, анын ичинде ведомстволор аралык жана өкмөттөр аралык деңгээлде эл аралык институттардын, комиссиялардын, эксперттик топтордун, атайын жумушчу топтордун ишине катышууга;

- Комитеттин компетенциясына таандык маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын мамлекеттер аралык (региондук) уюмдарда көрсөтүүгө;

- Комитеттин компетенциясына таандык иштин маселелери боюнча мамлекеттик саясатты жүргүзүү үчүн эл аралык уюмдардын жана мекемелердин, донор өлкөлөрдүн гранттарын белгиленген тартипте тартууга;

- Комитеттин ишинин багыттары боюнча сунуштарды иштеп чыгуу үчүн Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, административдик ведомстволорунун, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын, илимий-изилдөө жана башка мекемелеринин өкүлдөрүн, эксперттерин мамлекеттик программаларды, концепцияларды жана башка долбоорлорду иштеп чыгуу үчүн тартууга;

- контролдоо-көзөмөлдөө функцияларын ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардан өнөр жайдын жер казынасын пайдалануучуларын, ишканаларын жана отун-энергетикалык комплексин текшерүүнүн материалдарын (жыйынтыктарын) алууга;

- аткаруу бийлик органдарынан, ишканалардан, уюмдардан жана мекемелерден Комитеттин функцияларын ишке ашырууга зарыл болгон, жер казынасын геологиялык изилдөө жана пайдалануу, өнөр жай ишканаларын, отун-энергетикалык комплексин өнүктүрүү боюнча материалдарды, сунуштарды жана корутундуларды суроого;

- экспертизалоо жана консультацияларды жүргүзүү үчүн аткаруу бийлик органдарынын адистерин, ошондой эле көз карандысыз эксперттерди тартууга;

- Комитеттин компетенциясына кирген маселелер боюнча аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын коллегияларынын ишине катышууга;

- доо арыздары менен сот органдарына кайрылууга жана сотторго катышууга;

- геологиялык чалгындоо иштерин каржылоону кошо алганда долбоорлоо-изденүү, долбоорлоо-конструктордук жана башка иштердин баасын түзүү боюнча актыларды ведомствого караштуу уюмдар үчүн белгиленген тартипте бекитүүгө;

- Комитетке бекитилип берилген, негизги фонддон, жүгүртүү каражаттарынан, башка материалдык баалуулуктардан жана финансылык ресурстардан турган мүлктү белгиленген тартипте пайдаланууга жана тескөөгө;

- Комитеттин адистеринин квалификациясын туруктуу негизде жогорулатуу үчүн тренингдерди өткөрүүнү, жакынкы жана ыраакы чет өлкөлөрдө тажрыйба алмашууну камсыз кылууга;

- Комитеттин бюджетин түзүүгө катышууга жана мамлекеттик заказдарды эске алуу менен сунуштарды киргизүүгө;

- жер казынасын пайдалануучулардан иликтөө жана пайдалануу жөнүндө, анын ичинде жабылган запастардын кыймылы, жер казынасынан пайдалуу кенди жана минералдык сырьену иштетүүдө пайдалуу компоненттерди алуу, товардык продукцияны өндүрүү жана сатуу, жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн салыктарды төлөө жөнүндө маалыматты алууга;

- иштин белгиленген чөйрөсүндөгү маалыматтарды жарыялоо, Комитеттин компетенциясына кирген маселелер боюнча башка материалдарды жайгаштыруу үчүн басылмалык жалпыга маалымдоо каражаттарын белгиленген тартипте уюштурууга.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-январындагы № 61 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Комитеттин ишин уюштуруу

10. Комитетти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызмат ордуна дайындалуучу жана кызмат ордунан бошотулуучу төрага жетектейт.

11. Комитетте статс-катчынын жана Комитеттин төрагасынын орун басарларынын кызмат орду караштырылат.

Статс-катчыны кызмат ордуна дайындоонун, кызмат ордунан бошотуунун тартиби мамлекеттик жарандык кызмат жөнүндө мыйзамдар менен аныкталат.

Төраганын орун басарлары төраганын сунушу менен Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалышат жана кызматтан бошотулушат, түздөн-түз төрагага баш ийишет жана аларга жүктөлгөн милдеттердин чегинде Комитеттин ишин уюштурушат.

12. Төрага:

- Комитеттин ишине жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырат жана Комитетке жүктөлгөн милдеттердин аткарылышына жеке жоопкерчилик тартат;

- мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ишканалар, мекемелер жана уюмдар менен болгон мамилелерде Комитеттин атынан чыгат, өз ыйгарым укуктарынын чегинде Комитеттин компетенциясына кирген маселелер боюнча өз ара аракеттенүү жана кызматташтык жөнүндө келишимдерге белгиленген тартипте кол коёт;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине төраганын орун басарларынын кызмат ордуна дайындоо үчүн кандидаттарды көрсөтөт;

- төраганын орун басарларынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт;

- Комитеттин борбордук аппаратынын жана ведомствого караштуу бөлүнүштөрүнүн түзүмүн бекитет, ал Комитеттин милдеттеринин жана функцияларынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу гана өзгөртүлөт. Мында төраганы дайындоо Комитеттин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп эсептелбейт;

- бекитилген штаттык сандын жана эмгек акы төлөө фондунун чегинде Комитеттин борбордук аппаратынын жана ведомствого караштуу бөлүнүштөрүнүн штаттык расписаниесин бекитет;

- Комитеттин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүнүштөрү жөнүндө жоболорду бекитет;

- Комитеттин коллегиясы жөнүндө жобону бекитет;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине Комитеттин ведомствого караштуу бөлүнүштөрүнүн жетекчилерин дайындоо жөнүндө сунуш киргизет;

- ведомствого караштуу бөлүнүштөр жөнүндө жоболордун долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бекитүүсүнө сунуштайт;

- статс-катчынын сунушу менен Комитеттин системасынын кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, аларды сыйлайт жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

- Комитеттин системасынын кызматкерлери милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон буйруктарды чыгарат;

- Комитеттин кызматкерлеринин өкүлчүлүктүү органы менен жамааттык келишимге кол коёт;

- мыйзамдарда аныкталган чекте Комитеттин каражаттарын тескейт жана мүлкүн башкарат, бүтүмдөрдү түзөт;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан жана тапшырмасы боюнча эки тараптуу жана көп тараптуу эл аралык келишимдерге кол коёт;

- Комитеттин кызматкерлеринин кызматтык маяналарына кошумча акыларды белгилейт;

- Комитеттин системасынын өзгөчө айырмаланган кызматкерин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого жана ардак наамдарды ыйгарууга белгиленген тартипте көрсөтөт;

- кызмат орду боюнча Комитеттин жарандык коргонуусунун начальниги болуп саналат жана Комитеттин жарандык коргонуусун жетектейт;

- Комитеттин ведомстволук бөлүнүштөрүнө тапшырма берет жана алардын аткарылышын контролдойт;

- Комитеттин ведомстволук бөлүнүштөрүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген чечимдерин жокко чыгарат, эгерде чечимдерди жокко чыгаруунун башка тартиби мыйзамдар менен белгиленбесе;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

Төраганын орун басарлары төрага тарабынан алардын карамагына берилген маселелер боюнча чечимдерди өз алдынча кабыл алышат, ишинин тескеген багыттары боюнча ишти уюштурушат.

13. Комитетте 9 адамдан кем эмес курамдан турган коллегия түзүлөт. Коллегиянын мүчөлөрү болуп кызмат орундары боюнча коллегиянын курамына кирген төрага, статс-катчы, төраганын орун басарлары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү, ошондой эле башка мекемелердин, уюмдардын жана ишканалардын жетекчилери саналат.

Коллегиянын төрагасы кызмат орду боюнча Комитеттин төрагасы болуп саналат.

Комитеттин коллегиясынын мүчөлөрүнүн персоналдык курамы Комитеттин төрагасынын сунушу боюнча Премьер-министр тарабынан бекитилет.

14. Комитеттин алдында Кыргыз Республикасынын Пайдалуу кендердин запасы боюнча мамлекеттик комиссиясы иштейт, ал Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү жобого ылайык алып барат.

15. Комитетте Илимий-техникалык кеңеш түзүлөт. Илимий-техникалык кеңештин персоналдык курамы жана ал жөнүндө жобо Комитеттин төрагасы тарабынан бекитилет.

16. Комитетте мамлекеттик кызматчылардын этикасы боюнча комиссия иштейт.

17. Комитеттин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында коомдук кеңеш түзүлөт, ал коомдук негизде иш алып баруучу консультациялык-байкоочу орган.

18. Ведомстволук бөлүнүштөр өз ишин өз алдынча жүргүзүшөт жана Комитетке түздөн-түз баш ийишет.

19. Комитеттин Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин казыналык системасында атайын эсеби болот.

20. Комитеттин борбордук аппаратын, ведомстволук бөлүнүштөрүн камсыздоого жумшалуучу чыгымдарды каржылоо республикалык бюджеттин каражаттарынын, атайын каражаттардын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген каржылоонун башка булактарынын эсебинен ишке ашырылат.

7. Корутунду жоболор

21. Комитеттин ишин кайра уюштуруу жана токтотуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

22. Комитеттин иши токтотулган учурда анын ишинин жүрүшүндө пайда болгон документтер "Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.