Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\3195ad60-15fb-4724-a23c-97556ee20f36\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2016-жылдын 13-октябры № 542

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 30-декабрындагы № 714 "Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин түзүү, жүргүзүү, өзгөртүү жана толуктоо тартибин бекитүү жөнүндө" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерин "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык келтирүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 30-декабрындагы № 714 "Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин түзүү, жүргүзүү, өзгөртүү жана толуктоо тартибин бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

- токтомдун аталышы "Мамлекеттик" деген сөздөн кийин "жарандык кызматтан" деген сөздөр менен толукталсын;

- токтомдун преамбуласы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдарды эсепке алууну уюштуруу максатында, "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:";

- 1-пункт "Мамлекеттик" деген сөздөн кийин "жарандык кызматтан" деген сөздөр менен толукталсын.

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин түзүү, жүргүзүү, өзгөртүү жана толуктоо тартибинде:

- аталышы "Мамлекеттик" деген сөздөн кийин "жарандык кызматтан" деген сөздөр менен толукталсын;

- бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмөдөгү "мамлекеттик жана муниципалдык кызмат" деген сөздөр тийиштүү жөндөмөдө "мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 3-пункттагы "мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөр "мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган)" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмөдөгү "мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөр тийиштүү жөндөмөдө "ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 4-пункт "мамлекеттик" деген сөздөн кийин "жарандык кызматчылар" деген сөздөр менен толукталсын;

- 9-пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толуктатсын:

"Реестрдеги адамдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппараттарынын суроо-талабы боюнча маалымат ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан үч жумуш күндүн ичинде берилет.";

- 12-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"12. Реестрге мамлекеттик органдардагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы кызмат өтөөсү төмөнкү негиздер боюнча токтотулган адамдар жөнүндө маалыматтар киргизилүүгө тийиш:

1) кызматчы эмгек тартибин төмөнкүдөй одоно бузганда:

- ишке келбесе (жүйөлүү себептерсиз иш күндүн ичинде үч сааттан ашуун катары менен иште жок болсо);

- иштеген жеринде мүлктү уурдаса, жоготсо, аны атайылап жок кылса же бузса;

- ишке алкоголдук, баңги же башка ууландыруучу заттарга мас абалында келсе. Мындай абал медициналык корутунду, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү же мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан түзүлгөн акты менен ырасталат;

- кызматчыга өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууга байланыштуу белгилүү болгон, мыйзам менен корголуучу сырларды (мамлекеттик, кызматтык жана башка) ачыкка чыгарса;

- кызматчы өзүнө жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарбаса же талаптагыдай аткарбаса, эгерде анын мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жазасы болсо;

- мыйзамда же кызматтык нускамаларда түздөн-түз каралган учурлардан тышкары, саясий партияларды, диний уюмдарды түзсө, алардын ишине кандайдыр бир формада катышса же көмөк көрсөтсө;

- иш таштоолорду, митингдерди, манифестацияларды же болбосо мамлекеттик органдардын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштешине тоскоолдук кылуучу башка иш-чараларды уюштурса же катышса;

2) "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 21 жана 22-беренелеринде каралган милдеттерди жана чектөөлөрдү сактабоо фактылары белгиленсе;

3) кызматчы мамлекеттик жарандык кызматка же муниципалдык кызматка кирүүдө жасалма документтерди же билип туруп жалган маалыматтарды берсе.";

- 13-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

- 14-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"14. Эгерде мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы же сот ушул Тартиптин 12-пунктунда саналган, алар боюнча адам мамлекеттик органдардагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы кызматын токтоткон негиздердин иш жүзүндө жок экендиги жөнүндө чечим кабыл алса, анда ал жөнүндө маалыматтар тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык Реестрден алып салынат.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мындай маалыматты алгандан кийин ал адам жөнүндө маалыматтарды Реестрден алып салат.

Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы бул жөнүндө 7 күндүк мөөнөттө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кабарлоого милдеттүү.";

- 15 жана 16-пункттар күчүн жоготту деп таанылсын;

- 19-21-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"19. Реестрге киргизилген адам каза болгон учурда же ал соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими менен дайынсыз жоголгон деп таанылган же каза болгон деп жарыяланган учурда, ал жөнүндө маалыматтар соттун чечиминин көчүрмөсүн тиркөө менен, тийиштүү мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын билдирүүсүнө ылайык Реестрден алып салынат.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мындай маалыматты алгандан кийин ал адамды Реестрден чыгарат.

20. Соттуулугу жоюлгандан же алып салынгандан кийин, ошондой эле ушул Тартиптин 14-пунктунда каралган учурларда ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ал адамды Реестрден чыгарат.

21. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган адамды Реестрден чыгарган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде бул жөнүндө тийиштүү мамлекеттик органга же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына кабарлайт. Реестрдеги жана андан чыгарылган адамдар жөнүндө маалыматтар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте өткөрүлүп берилет, сакталат жана колдонулат.".

2. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы (макулдашуу боюнча) Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин ушул токтомго ылайык келтирсин.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын мамлекеттик башкаруу жана кадрдык иштер бөлүмүнө жүктөлсүн.

4. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн жети жумуш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

С. Жээнбеков