Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2021-жылдын 9-мартындагы № 83 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

1-тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 11-ноябрындагы
№ 576 токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 27-январындагы № 50, 2018-жылдын 3-декабрындагы № 562 , 2019-жылдын 30-июлундагы № 377, 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 , 2019-жылдын 30-июлундагы № 383, 2019-жылдын 1-ноябрындагы № 594 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги (мындан ары - Министрлик) аткаруу бийлигинин агроөнөр жай комплекси чөйрөсүндөгү, анын ичинде мал чарбачылык, балык чарба (аквакультура), дыйканчылык, өсүмдүктөрдүн карантини, жерлердин мелиорациясы, жер, суу ресурстары, ирригациялык жана мелиорациялык инфраструктура, тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайы чөйрөлөрүндө мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы болуп эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 27-январындагы № 50, 2019-жылдын 30-июлундагы № 382, 2019-жылдын 1-ноябрындагы № 594 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

2. Министрлик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин, Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон жана мыйзамда бекитилген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Министрлик өзүнүн ишин аткаруу бийлигинин органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер, илимий жана башка уюмдар, ишканалар жана мекемелер менен өз ара байланышта жүргүзөт.

4. Министрлик юридикалык жак болуп эсептелет, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү, ошондой эле Казыналык системасында эсептери болот. Министрлик өзүнүн атынан жарандык-укуктук мамилелерди түзөт, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде мамлекеттин атынан жарандык-укуктук мамиленин тарабы болуп чыгууга укуктуу.

2. Министрликтин максаттары

5. Министрликтин максаты - азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, айыл чарба өндүрүшүн жана тамак-аш өнөр жайын, өнүктүрүү.

3. Министрликтин милдеттери

6. Министрликтин милдеттери төмөнкүлөр:

- айыл чарба, тамак-аш жана кайра иштетүү, балык чарба тармагындагы, ошондой эле ветеринардык-санитардык, фитосанитардык коопсуздукту жана пестициддердин, агрохимикаттардын, ветеринардык дары каражаттарынын коркунучсуз пайдаланылышын камсыздоо боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- мамлекеттин айыл чарбалык продукцияга ички керектөөсүн камсыздоо жана өлкөнүн айыл чарба өндүрүшүндөгү чөйрөдө экспорттук потенциалын арттыруу;

- айыл чарба өндүрүшү чөйрөсүндөгү алдыңкы инновациялык изилдөөлөрдүн жана инновациялык технологияларды өнүктүрүү стратегиясынын артыкчылыктуу багыттарын аныктоо, илимдин жана техниканын жетишкендиктерин өндүрүштүк практикага киргизүү;

- Кыргыз Республикасынын аймагында жаралган суу ресурстарын мамлекеттер аралык бөлүштүрүүнү пландоо жана республиканын мамлекеттик органдары менен бирдикте суу боюнча мамлекеттер аралык мамилени белгиленген тартипте жөнгө салуу;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин жана жайыт жерлерин натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдалануу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты жүргүзүү;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-ноябрындагы № 594 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382, 2019-жылдын 30-июлундагы № 383, 2019-жылдын 1-ноябрындагы № 594 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

4. Министрликтин функциялары

7. Министрлик төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) Тармактык саясаттагы функциялар:

- Министрликтин компетенциясына тиешелүү ченемдик укуктук актыларды жана программаларды иштеп чыгат жана ишке ашырат, айыл чарба тармагындагы илимий изилдөөлөрдүн приоритеттүү багыттарын аныктайт;

- айыл чарба, тамак-аш, кайра иштетүү өнөр жайы тармагындагы саясатты, жер, суу ресурстарын сарамжалдуу жана натыйжалуу пайдалануу чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгат жана жүргүзөт;

- агрардык илимдин артыкчылыктуу багыттары боюнча илимий-өндүрүштүк, илимий-изилдөөчү жана тажрыйбалык-конструктордук иштерди аткаруу боюнча мамлекеттик тапшырыкты камсыздоо;

- айыл чарба, тамак-аш, кайра иштетүү өнөр жайынын, айыл чарба продукциясынын экспорт-импортунун экономикалык абалына системалуу түрдө талдоо жүргүзөт жана анын негизинде аларды өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарын аныктайт;

- айыл чарба, жер пайдалануу, жайыт пайдалануу, тамак-аш, кайра иштетүү өнөр жайы тармактарын өнүктүрүүнүн, ошондой эле айыл чарба рынокторун жөнгө салуунун артыкчылыктуу багыттарын аныктайт, ички жана тышкы инвестицияларды тартат;

- артыкчылыктуу багыттардын өнүгүүсүнө мамлекеттик колдоо көрсөтүү системасын иштеп чыгат жана өндүрүшкө киргизет;

- ветеринардык-санитардык жана фитосанитардык опурталдарды аныктайт, баа берет жана белгиленген тартипте башкарат;

- ишкердиктин субъекттери менен бирге агроөнөр жай комплексинин тамак-аш жана кайра иштетүү ишканаларын жана айрым бир мекемелерин реструктуралоо боюнча программаларды иштеп чыгат жана ишке ашырат;

- айыл чарба продукцияларын, тамак-аш жана кайра иштетүүчү өнөр жайы өндүрүшүнүн келечектүү, кыска мөөнөттүү экономикалык болжолдуу көрсөткүчтөрүн иштеп чыгат;

- эл аралык практикада кабыл алынган жол-жоболордун жана эрежелердин чегинде Министрликтин компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча инвестициялык программаларды жана долбоорлорду даярдайт жана ишке ашырат;

- үрөн тармагын өнүктүрүү, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жогорку продуктулуу жана жогорку сапаттуу сортторун жана гибриддерин киргизүү боюнча иштерди жүргүзөт, алардын үрөндөрүн жана тигүүчү материалдарын өстүрүүнү уюштурат;

- асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү, мал чарбачылыктын натыйжалуу ыкмаларын киргизүү боюнча чараларды ишке ашырат;

- жаныбарлардын ылаңдарына жана өсүмдүктөрдүн илдеттерине каршы күрөшүү боюнча стратегияны иштеп чыгат, аларга анализ жана прогноз жасайт;

- балык чарбасын өнүктүрүү боюнча иштерди уюштурат;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- республикадагы топографиялык, картографиялык кыртышты изилдөөчү, агрохимиялык, геоботаникалык жана башка изилдөө иштерин жүргүзөт, кыртышты жана өсүмдүктөрдүн үлгүлөрүн анализдейт;

- жайыттарды пайдаланууну башкаруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын программаларын жана мыйзамдарын ишке ашыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү жана региондордо органикалык аймактарды түзүү боюнча чараларды иштеп чыгат;

- жайыттардын абалын жана сапатын мониторингдөөнү баалоонун мамлекеттик стандарттарын жана ыкмаларын аныктайт;

- техникалык регламенттердин таасиринин натыйжалуулугуна анализ жасайт жана аларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө сунуштарды берет, кабыл алынып жаткан өзгөртүүлөр жөнүндө өндүрүүчүлөргө маалымдайт;

- айыл, балык чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы үчүн кадрларды даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу саясатын иштеп чыгат жана ишке ашырат;

- балык запастарын көбөйтүү жана коруу боюнча программаларды жана прогноздорду иштеп чыгат;

- консультациялык жана информациялык кызмат көрсөтүүнүн, прикладдык окутуунун жана аны каржылоонун механизмин иштеп чыгат;

- айыл чарба тейлөө кызматтарын жана машина-трактордук станцияларды (МТС) түзүү боюнча саясатты иштеп чыгат жана ишке ашырат;

- ар бир тармактагы өндүрүш чөйрөсүндөгү иштин абалын талдайт жана ишти жакшыртуу жана өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- тамак-аш жана кайра иштетүүчү өнөр жай тармагынын иштеши боюнча сунуштарды иштеп чыгат, анын ичинде ишканалар боюнча кыска мөөнөттүк келечекке карата иштеп чыгат жана зарыл болсо аларды жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизет.

- тышкы соода ишин жакшыртуу, айыл чарба продукциясынын экспорттук мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү жана дем берүү боюнча чараларды иштеп чыгат;

- айыл чарбаны, тамак-аш өнөр жайын жана мелиорацияны өнүктүрүүнү илимий-инновациялык жана консультациялык камсыздоо тармагында иш жүргүзөт;

- айыл чарбаны механикалаштыруу тармагындагы техникалык регламенттерди иштеп чыгууга жана киргизүүгө катышат жана айыл чарба машиналарын жасоо өндүрүшүн уюштурууда көмөктөшөт;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча эл аралык келишимдердин долбоорлорун иштеп чыгууга жана даярдоого катышат;

- жетектеген тармагына ылайык ченемдерди пропагандалоо боюнча иш-чараларды өткөрөт.

2) Жөнгө салуу функциялары:

- карантин киргизүү жөнүндө сунуш киргизет, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен бирдикте өсүмдүктөрдүн карантиндик жана жөнгө салынуучу карантиндик эмес зыяндуу организмдери таралышын алдын алат жана чыгышын жоюуну уюштурат;

- өндүрүштүк сыноолорду жүргүзөт, пестициддерге жана агрохимикаттарга мамлекеттик каттоону ишке ашырат, Кыргыз Республикасынын аймагында колдонууга уруксат берилген пестициддердин жана агрохимикаттардын мамлекеттик каталогун жүргүзөт;

- ветеринардык багыттагы дары каражаттарын жүгүртүү чөйрөсүндө мамлекеттик жөнгө салууну ишке ашырат жана мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен белгиленген тартипте республиканын аймагына айыл чарба өсүмдүктөрүнүн пайдаланууга уруксат берилген үрөндүк жана тигилүүчү материалдарын, сортторун жана гибриддерин алып келүү укугуна тийиштүү уруксаттарды берет;

- Министрликтин компетенциясына кирген иштин түрлөрүн лицензиялайт, лицензиялык шарттардын жана эрежелердин аткарылышын мониторингдейт жана контролдойт;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-ноябрындагы № 594 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-ноябрындагы № 594 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-ноябрындагы № 594 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- айыл чарбалык жана тамак-аш товарлардын экспортуна жана импортуна эксперттик корутундуларды берет;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- товардык компаларды "Товардык кампалар жана кампа күбөлүктөрү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган тартипте Товардык кампалардын бирдиктүү мамлекеттик реестринде каттайт;

- "Товардык кампалар жана кампа күбөлүктөрү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган тартипте Товардык кампалардын бирдиктүү мамлекеттик реестринде катталгандыгы жөнүндө күбөлүктү берүү, анын жарактуулугун токтотуу, токтото туруу жана калыбына келтирүү иштерин жүргүзөт;

3) Координация, контролдоо жана мониторингдөө функциялары:

- Министрликтин карамагындагы мамлекеттик ишканаларды жалпы жетектейт жана координациялайт;

- айыл, балык чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жай тармагында инвестициялык программалардын иштерин координациялайт, пайдалануунун натыйжалуулугун арттыруу боюнча чара көрүү үчүн алардын ишке ашырылышын мониторингдейт;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-ноябрындагы № 594 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-ноябрындагы № 594 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-ноябрындагы № 594 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-ноябрындагы № 594 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- дыйканчылыктын продукциясын жайгаштыруунун жана өндүрүүнүн оптималдуу структурасын болжолдойт, жаңы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өндүрүшкө киргизилишине өбөлгө түзөт;

- айыл чарбалык жана башка өсүмдүктөрдүн үрөндүк жана тигилүүчү материалдарынын сорттук жана себүү сапаттарын мамлекеттик контролдойт, тийиштүү сертификаттарды тариздейт жана берет;

- чарбалык пайдалуулугун аныктоо үчүн айыл чарба өсүмдүктөрүнүн сортторуна жана гибриддерине мамлекеттик сыноо жүргүзөт жана Кыргыз Республикасынын аймагында пайдаланууга уруксат берилген сорттордун жана гибриддердин мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- карантиндик жана жөнгө салынуучу карантиндик эмес зыяндуу организмдердин пайда болуусуна жана таралуусуна мониторингди ишке ашырат жана болжолдоону жүргүзөт;

- дыйканчылык, ветеринария, мал чарба жана жайыт жаатындагы илимий-инновациялык иштерди координациялайт, агрардык илимдин жетишкендиктерин айыл чарба өндүрүшүнө жайылтат;

- жаныбарлардын жугуштуу ылаңдарынын пайда болушуна мониторинг жүргүзөт жана талдайт;

- селекциялык-асыл тукумдук ишти жана айыл чарба жаныбарларынын бардык түрлөрүнүн багылышын координациялайт жана мамлекеттик контролго алат, апробация жүргүзөт;

- көлмө-суулардын сырьёлук базасынын абалын изилдейт, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, министрликтер жана ведомстволор менен бирдикте көлмө-суулардын ихтиофаунасын реконструкциялоо боюнча ишти жүргүзөт, көлмө-суулардын санитардык-эпизоотиялык абалына ихтиопатологиялык контролду ишке ашырат;

- балыктардын ооруларына каршы күрөшүү боюнча, балык корлорун коргоо жана кайра жандандыруу, инфраструктураны өнүктүрүү боюнча чараларды ишке ашырат;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- суу объекттерин мониторингдейт, суу чарба объекттерине байланыштуу долбоорлоочу-изилдөөчү, илимий-изилдөөчү жана тажрыйбалык-конструктордук иштерди каржылоо булагына карабастан жүргүзөт;

- суу чарба системаларынын, суу сактагычтардын, ошондой эле көлдөрдүн жана суу сактагыч катары пайдаланылуучу башка табигый көлмө-суулардын эксплуатацияланышына белгиленген тартипте мамлекеттик мониторинг жүргүзөт;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- айыл чарбасына багытталган жерлердин күрдүүлүгүн сактоо жана арттыруу, аларды максаттуу жана натыйжалуу пайдалануу боюнча чараларды көрөт;

- айыл чарбалык субъекттердин тракторлорго, өзү жүрүүчү технологиялык машиналарга, трактордун чиркегичтерине жана запас тетиктерге муктаждыктарын мониторингдейт;

- тамак-аш жана кайра иштетүүчү өнөр жай ишканаларынын лабораторияларынын иштерине мониторинг жүргүзүп, алардын иштерин жакшыртууга методикалык жардам көрсөтөт;

- айыл чарба продукциясын иштетүү жана тамак-аш продуктуларын чыгаруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик ишканалардын, акционердик компаниялардын, корпорациялардын жана коомдордун иштерин координациялайт жана алардын иштеринин жыйынтыгы жөнүндө жалпы түшүндүрмө катты даярдайт;

- тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайын комплекстүү өнүктүрүү, жаңы индустрияларды куруу жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясатты координациялайт;

- тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайы чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча мамлекеттик органдардын ишин тармактар аралык жана аймактар аралык координациялайт;

- тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын түзүмүн жакшыртуучу чараларды иштеп чыгууну жана ишке ашырууну координациялайт;

- башка мамлекеттик органдар менен биргеликте тамак-аш өнөр жайын өнүктүрүүгө келип түшкөн техникалык жардамды координациялайт;

- мамлекеттик органдар менен биргеликте, белгиленген тартипте техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрдүн жана тамак-аш өнөр жайындагы белгиленген максаттуу көрсөткүчтөрдүн аткарылышын контролдойт;

- Кыргыз Республикасынын соода өнөктөштөрү болгон өлкөлөрдүн улуттук уюмдары менен кеңешет жана маалыматтарды алмашат, карантиндик фитосанитардык чараларды, өндүрүштүн бош зоналарын, жерлерин жана участокторун өз ара таануу жөнүндө протоколдорду иштеп чыгууга катышат;

- карантиндик зыяндуу организмдерди чектөө жана/же жоюу боюнча программаларды ишке ашырууда мамлекеттик башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүүсүн камсыздайт;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасында орнотулган фитосанитардык контролдоо пункттарында, жүктөрдү бажылык тариздөө жайларында, фитосанитардык тобокелдикти башкаруу системасына ылайык алардын арналган түпкү пункттарында жана башка жайларда киргизилип жаткан карантиндик продукцияны карантиндик фитосанитардык контролдойт;

- консультациялык жана маалымат берүү кызматтарын натыйжалуу көрсөтүлүшүнө мониторингин жүргүзөт;

- Евразия экономикалык бирлигинин, Дүйнөлүк соода уюмунун жана Евросоюздун өлкөлөрүнүн техникалык регламенттеринин талаптарына ылайык өндүрүлгөн продукциянын сапатын жакшыртууда жаңы тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жай ишканаларын куруу жана иштеп жаткан ишканаларды модернизациялоо, техникалык жаткан кайрадан жабдуу үчүн тышкы жана ички инвестицияларды тартууга көмөктөшөт;

- айыл чарба продукциясын сатуу үчүн айыл чарбалык кооперативдерди, дүң соодалай турган уюмдардын кооперативдерин, дүң рынокторду түзүүгө көмөктөшөт жана консультациялык кызмат көрсөтөт;

- машина-трактор паркынын ишине мониторинг жүргүзөт, тармакты стратегиялык өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаларды аткаруунун натыйжасын талдайт;

- илимий изилдөөлөргө, алардын натыйжаларын ишке киргизүүгө инвестиция тартууга көмөктөшөт;

4) Кызмат көрсөтүү функциялары:

- айыл чарба продукциясын өндүрүүчүлөргө жана иштетүүчүлөргө, ошондой эле тармактык ассоциацияларга жана алардын бирикмелерине консультациялык жана информациялык кызматтарды көрсөтөт;

- агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча көрсөтмө консультациялык жана окутуучу материалдарды даярдайт, басып чыгарат жана таратат, фермердик чарбалардын жетекчилерин жана адистерин окутат;

- айыл чарба, тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайы чөйрөсүндөгү ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыктарын коргоону камсыздоо боюнча чараларды ишке ашырат;

- чарбакер субъекттерди өндүрүштүк ресурстардын жана айыл чарбалык продукциянын рыноктук баалары жөнүндө маалымат менен, анын ичинде товарларды жана кызматтарды экспорттоо мүмкүндүгү жөнүндө маалымат менен камсыздайт;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- "Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, жаңы сортторго жана селекционерлердин укуктарын коргоону камсыздоо үчүн алардын коргоого жарактуулук критерийлерине ылайык келүүсүнө сыноо жүргүзөт жана корутунду чыгарат;

- өсүмдүктөргө, кыртышка, дыйканчылык продукциясына коркунучтуу химиялык элементтер жана алардын кошулмалары менен булгангандыгына лабораториялык экспертиза жүргүзөт;

- кайра иштетүүчү тармактын субъекттери ата мекендик сырьё ресурстарды тереңдетип иштетиши, инновациялык технологияларды, прогрессивдүү жабдууларды тартуу менен продукциянын импортун этаптуу алмаштыруу боюнча сунуштарды технологиялык (экономикалык) класстерлерди уюштуруу мүмкүндүгүн эске алуу менен иштеп чыгат;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- чарбакер субъекттерге асыл тукум чарбанын статусун ыйгаруу жөнүндө күбөлүктөрдү берет, бардык түрдөгү жаныбарлардын линияларынын, типтеринин жана тукумдарынын каталогун жүргүзөт;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- тракторист-машинисттерден квалификациялык экзамен алууга катышат;

- фитосанитардык талдоолордун жана экспертизалардын бардык түрлөрүн камтып, экспорттоо максатында, карантиндик продукциянын карантиндик фитосанитардык абалын белгилейт, карантиндик продукциянын карантиндик фитосанитардык абалы жөнүндө корутундуларды/фитосанитардык документацияны берет;

- жеке жана юридикалык жактардын өтүнмөлөрү боюнча, үлгүлөрдү тандап алуу жана лабораториялык экспертизаларды өткөрүү менен карантиндик обьектилерди аныктоого, иши өсүмдүк продукциясы менен байланыштуу айыл чарба жерлерине, тигилген бак-дарактарга, ишканаларга жана алардын аймактарына изилдөө жүргүзөт;

- жеке жана юридикалык жактардын өтүнмөлөрү боюнча, жугушсуздандырууну ырастаган документти берүүнүн жана өсүмдүктөрдүн карантинин камсыздаган ченемдерге жана эрежелерге ылайык, кампа жайларына профилактикалык фитосанитардык жугушсуздандырууну, карантиндик продукцияга, транспорт каражаттарына жугушсуздандырууну жүргүзөт.

- кыртышка жана өсүмдүк үлгүлөрүнө анализ жасайт;

5) Колдоо функциялары

- айыл чарба чөйрөсүндөгү инвестициялык программаларды жана долбоорлорду ишке киргизүү максатында башка мамлекеттик органдар, эл аралык донорлук уюмдар, эл аралык финансылык уюмдар, өнөктөш-өлкөлөр, анын ичинде интеграциялык бирикмелердин алкагында инвесторлор менен кызматташууну жана координациялоону ишке ашырат, ошондой эле алардын аткарылышына мониторинг жүргүзөт;

- жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айыл чарбалык багыттагы жерлерди жана айыл чарбасынын керектөөлөрүнө жарактуу жерлерди максаттуу жана натыйжалуу пайдаланууга көмөк көрсөтөт;

- которуштуруп себүүнүн жана кыртышты иштетүүнүн илимий негизделген системасын жана технологияларын киргизүүгө өбөлгө түзөт;

- өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын генетикалык ресурстарын сактоо боюнча иштерди жүргүзөт;

- мамлекеттик сыноолордун негизинде механизация, энергия менен камсыздоо жана жаңы техниканы киргизүү жагында иштерди жүргүзөт;

- айылдык товар өндүрүүчүлөрдү тейлөө үчүн лизингди өнүктүрүүгө жана техникалык сервистерди, машина-трактордук станцияларды түзүүгө көмөк көрсөтөт;

- ветеринардык кызмат көрсөтүү боюнча жеке ишкердикти жана ветеринардык тейлөө чөйрөсүндө атаандаштыкты өнүктүрүүгө көмөктөшөт;

- тармактык ассоциацияларды түзүүгө жана алардын ишин координациялоого көмөктөшөт;

- (КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- илимий изилдөөлөрдүн жана иштеп чыгуулардын натыйжаларын айыл чарба өндүрүшүнүн практикасына натыйжалуу киргизүүгө өбөлгө түзүүчү инновациялык структураны түзөт жана башкарат;

- кол коюлган макулдашуулардын, протоколдордун жана контракттардын алкагында илимий-техникалык жана экономикалык кызматташуу тармагында чет өлкөлүк мекемелер, эл аралык илимий- техникалык уюмдар, коомдор жана алардын өкүлдөрү менен байланыштарды уюштурууга көмөктөшөт;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- айыл чарба өндүрүшүндө жоготууларды болтурбоо үчүн мелиорациялык системаларды жана курулмаларды иштеген абалда кармоо боюнча иштерди жүргүзөт;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- агроөнөр жай комплексинин тармактарында бирдиктүү маалыматтык системаны түзөт жана ага мониторинг жүргүзөт;

- тамак-аш өнөр жайы чөйрөсүндөгү эл аралык жана ата мекендик уюмдар менен кызматташууну жана иштерди жүргүзөт;

- мамлекеттик органдар менен биргеликте тамак-аш өнөр жайына инвестицияларды тартуу жана инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү уюштурат;

- башка өлкөлөрдө ата мекендик айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнүн кызыкчылыгын илгерилетүүгө көмөктөшөт;

- өз компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын, өсүмдүктөрдүн карантини чөйрөсүндө эл аралык уюмдарда жана чет мамлекетте сунуштоого катышат;

- тышкы экономикалык иш, үрөн жана отургузуу материалын өндүрүү, өсүмдүктөрдүн карантини маселеси боюнча карантиндик продукцияны жана башка субъекттерди жугушсуздандыруу боюнча кызматтарды көрсөтүү менен алектенген ишкердиктин субъекттерине кеңеш берет;

- өсүмдүктөрдүн карантини жаатындагы карантиндик продукцияны импорттоочу мамлекеттердин мыйзамдары жана улуттук мыйзамдар, карантиндик фитосанитардык зоналардын чек арасы жана карантиндик продукцияны алып чыгууга жана ташып келүүгө коюлган учурдагы чектөөлөр режими, өсүмдүктөрдүн карантини жаатындагы мамлекеттик кызматтар, зыяндуу организмдерди локализациялоо жана жок кылуу боюнча мамлекеттик программалар жөнүндө маалыматтарды жана башка маалыматтарды ачык алууну камсыздайт;

- өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүнүн өзгөчөлүгүн эске алуу менен, айыл чарба илиминин тармагындагы приоритеттүү багыттарды аныктоо боюнча илимий-техникалык саясатты жүргүзгөн мамлекеттик башкаруу органдарына сунуштарды даярдайт жана киргизет;

- тармактык, тармактар аралык, региондор аралык, мамлекеттик, мамлекеттер аралык деңгээлде мамлекеттик илимий-техникалык программаларды жана долбоорлорду, илимий-изилдөө иштерин иштеп чыгууга көмөктөшөт;

- илимий изилдөөлөрдү жүргүзөт, алардын жетишкендиктерин фермердик, кооперативдик чарбалардын практикасына киргизүүнү уюштурат жана аларга керектүү консультациялык кызматтарын көрсөтөт;

- жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу агрардык илимдеги жетишкендиктерди пропагандалоо жана жарнамалоо;

- илимий жетишкендиктерди иш жүзүндө көрсөтүү менен илимий-өндүрүштүк конференцияларды, семинарларды, симпозиумдарды, чогулуштарды өткөрүүнү уюштурат;

- тамак-аш продукттарын өндүрүү боюнча технологиялык нускамалардын, жоболордун, ченемдердин жана эрежелердин долбоорлорун иштеп чыгууга катышат.

 (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 3-декабрындагы № 562, 2019-жылдын 30-июлундагы № 377 , 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 , 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

5. Министрликтин укуктары

8. Министрлик белгиленген иш чөйрөсүндөгү функцияларын аткаруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

- министрликтин иш чөйрөсүнө тиешелүү маалыматтарды мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, башка жеке жана юридикалык жактардан белгиленген тартипте суроого жана алууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде маалыматтык-маалымдама жана башка кызматтарды көрсөтүүгө;

- ведомстволук актыларды кабыл алууга;

- асыл тукум жана үрөн чарбаларына, кайра иштетүүчү ишканаларга, суу чарба жана балык чарба объекттерине, ошондой эле иши пестициддерди пайдаланууга байланышкан уюмдарга жана ишканаларга барууга, агрохимиялык, биологиялык жана ветеринардык препараттардын пайдаланылышын текшерүүгө;

- координациялык жана кеңеш берүүчү органдарды (кеңештерди, комиссияларды, топторду), анын ичинде, министрликтин иш чөйрөсүндөгү ведомстволор аралык органдарды түзүүгө;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча эл аралык институттардын, комиссиялардын, эксперттик топтордун, анын ичинде ведомстволор жана өкмөттөр аралык деңгээлдеги атайын жумушчу топтордун иштерине катышууга;

- мамлекеттер аралык (региондук) уюмдарда Министрликтин компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын көрсөтүүгө;

- белгиленген тартипте эл аралык уюмдардын жана мекемелердин каражаттарын, донор мамлекеттердин гранттарын, Министрликтин компетенциясына тиешелүү иш чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу үчүн инвестицияларды тартууга;

- мамлекеттик программаларды, концепцияларды жана башка долбоорлорду иштеп чыгуу үчүн Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, административдик ведомстволорунун, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын, илимий-изилдөө жана башка мекемелеринин өкүлдөрүн, Министрликтин иш чөйрөсүнө тиешелүү багыттар боюнча сунуштарды иштеп чыгуу үчүн эксперттерди тартууга;

- мамлекеттик агроөнөр жай, балык чарба, айыл чарба ишканаларынын, уюмдарынын жана мекемелеринин, ведомстволук бөлүмдөрдүн, инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруучу бөлүмдөрдүн жетекчилеринин иштин жыйынтыгы жөнүндө отчётторун угууга;

- Министрликтин компетенциясына таандык маселелер боюнча ченемдик укуктук актыларды, расмий жарыяларды, материалдарды жарыялоо үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын басылмаларын белгиленген тартипте уюштурууга;

- башка мамлекеттик, мамлекеттер аралык, ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте түзүлүп жаткан коомдук түзүмдөргө мүчө болууга;

- айыл чарба кызматкерлерин сыйлоо үчүн белгиленген тартипте ведомстволук сыйлыктарды уюштурууга;

- Министрликтин иш чөйрөсүнө таандык маселелерди иштеп чыгуу үчүн илимий, долбоорлоочу жана башка уюмдарды ишке тартууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык административдик укук бузуулар жөнүндө иштерди кароого;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка укуктарды ишке ашырууга.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382, 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

6. Министрликтин ишинин уюштурулушу

9. Министрликти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри (мындан ары - министр) жетектейт.

10. Министрликте статс-катчынын жана министрдин орун басарларынын кызмат орундары каралган.

11. Статс-катчыны кызматка дайындоонун, кызматтан бошотуунун тартиби жана ыйгарым укуктары мамлекеттик жарандык кызмат жөнүндө мыйзам менен аныкталат.

12. Министрдин орун басарлары министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалышат жана кызматтан бошотулушат, түздөн-түз министрге баш ийишет жана өздөрүнө жүктөлгөн милдеттердин чегинде Министрликтин ишин уюштурушат.

13. Министр:

- Министрликтин ишин жалпы жетектейт жана Министрликке тапшырылган милдеттердин аткарылышы үчүн жеке жооптуу болот;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, ишканалары, мекемелери жана уюмдары менен мамиледе Министрликтин атынан чыгат, өз ыйгарым укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана Министрликтин компетенциясына берилген маселелер боюнча өз ара байланышта иштешүү жана кызматташуу жөнүндө документтерге белгиленген тартипте кол коёт;

- Министрликте Жарандык коргонууну жетектейт жана кызматы боюнча Жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү коргоо кызматынын начальниги, ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуусунун Сууну коргоо кызматынын башчысы болуп эсептелет;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине министрдин орун басарларын, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилерин дайындоого талапкерлерди көрсөтөт жана "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

- министрдин орун басарларынын милдеттерин бөлүштүрөт;

- Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык органдарынын жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн түзүмүн бекитет;

- Министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү, аймактык бөлүктөрү жөнүндө жоболорду бекитет;

- Министрликтин коллегиясы жөнүндө жобону бекитет;

- статс-катчынын сунушу боюнча Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык бөлүктөрүнүн кызматкерлерин, ведомстволук бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин орун басарларын кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, аларга "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сыйлоо жана тартипке чакыруу чараларын колдонот;

- Министрликтин кызматкерлери аткарууга милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат;

- Министрликтин кызматкерлеринин өкүлчүлүктүү органы менен жамааттык келишимге кол коёт;

- мыйзамда белгиленген чекте Министрликтин каражаттарын тескейт жана мүлкүн башкарат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бүтүмдөрдү түзөт;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан жана анын тапшыруусу боюнча эки жана көп тараптуу эл аралык келишимдерге кол коёт;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тапшырмасы боюнча өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде башка функцияларды аткарат;

- Министрликтин бюджетинин долбоорун белгиленген тартипте иштеп чыгат жана бекитүүгө киргизет;

- борбордук аппараттын, ведомстволук жана аймактык бөлүктөрдүн чыгымдар сметасын бекитет, алардын аткарылышын контролдойт;

- Министрликтин кызматкерлеринин кызматтык маяналарына үстөк акыларды белгилейт;

- белгиленген тартипте Министрликтин жана ведомстволук бөлүмдөрдүн кызматкерлерин, ошондой эле бул чөйрөдө иштеген башка жеке жана юридикалык жактарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого көрсөтөт;

- статс-катчынын сунушу боюнча мамлекеттик кызматчыларга класстык чиндерди мыйзамга ылайык ыйгарат, андан ажыратат жана төмөндөтөт;

- ведомстволук бөлүмдөргө тапшырмаларды берет жана алардын аткарылышын контролдойт;

- ведомстволук бөлүмдөрдүн бекитилген түзүмүнүн, санынын, эмгек акы төлөө фондунун чегинде штаттык расписаниесин бекитет;

- эгер чечимдерди жокко чыгаруунун башка тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленбесе, Министрликтин, Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген чечимдерин жокко чыгарат;

- Министрликтин системасындагы кызмат адамдарынын Министрликтин компетенциясына берилген оперативдик, уюштуруучу, кадрдык, финансылык, өндүрүштүк-чарбалык жана башка маселелерди чечүү боюнча ыйгарым укуктарын белгилейт;

- борбордук аппараттын жана аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилеринин жана кызматкерлеринин иш (кызматтык) милдеттерин бекитет.

14. Статс-катчы жана министрдин орун басарлары министр алардын карамагына тапшырган маселелер боюнча чечимди өз алдынча чыгарышат жана иштин өздөрү тейлеген багыттары боюнча жумушту уюштурушат.

Статс-катчы Министрликтин администрациялык кызмат орунду ээлеген мамлекеттик кызматчыларын дайындоого, которууга, ротациялоого жана кызматынан бошотууга сунуштарды даярдайт.

15. Министрликте курамына министр (төрага), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынан өкүлү, статс-катчы, министрдин орун басарлары, Коомдук байкоочу кеңештин мүчөлөрү жана агроөнөржай комплексинин башка кызматкерлери кирген, 9 адамдан турган коллегия түзүлөт. Министр, статс-катчы, министрдин орун басарлары коллегияга кызмат орду боюнча киришет.

16. Министрликтин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында, консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

17. Министрликте мамлекеттик кызматчылардын этикасы боюнча комиссия иштейт.

19. Министрликтин борбордук аппаратынын, ведомствого караштуу бөлүктөрүнүн, мекемелеринин жана уюмдарынын ички аудитин ички аудит кызматы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзөт.

20. Министрликтин борбордук аппаратын, ведомствого караштуу жана аймактык бөлүктөрүн кармоого чыгымдар мамлекеттик бюджетте каралган каражаттардын, атайын каражаттардын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка каражаттардын эсебинен каржыланат.

21. Министрликтин чечимдери тескеме, буйрук формасында чыгарылат. Тескемелерге жана буйруктарга министр кол коёт, ал жок болгон учурда статс-катчы же министрдин милдетин аткаруу тапшырылган министрдин орун басары кол коёт.

22. Министрликти өзгөртүп түзүү жана ишин токтотуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

23. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш жана мелиорация министрлигинин иши токтотулганда Министрликтин документтери "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.