Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 14-декабрындагы
№ 674 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдардын сакталышына мониторинг жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында (мындан ары - мамлекеттик органдар жана ЖӨБ органдары) мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө алар тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоосу боюнча мониторинг жүргүзүүнүн шарттарын жана тартибин аныктайт.

Ушул Жобо мамлекеттик жарандык кызматтын административдик кызмат орундарын ээлеген адамдардан тышкары, Кыргыз Республикасынын аскер кызматчыларына жана укук коргоо кызматкерлерине карата колдонулбайт.

2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдардын сакталышына мониторинг жүргүзүү (мындан ары - мониторинг) мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдуулукту бекемдоө жана укук бузуулардын алдын алуу, мамлекеттик органдардын статс-катчыларынын, ЖӨБ органынын аппарат жетекчилеринин жана жооптуу катчыларынын ишин координациялоого карата мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган), ошондой эле мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын маселелери боюнча мыйзамдардын талаптарын аткаруудагы мамлекеттик органдардын жана ЖӨБ органдарынын жетекчилеринин жоопкерчилигин күчөтүүгө көмөк көрсөтөт.

2. Мониторинг жүргүзүү тартиби

3. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдардын сакталышына мониторинг жүргүзүү үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен мамлекеттик органдарда жана ЖӨБ органдарында мониторинг жүргүзүү планы бекитилет. Мониторингдин планы бекитилгенден кийин үч жумушчу күндүн ичинде мамлекеттик органга жана ЖӨБ органына жөнөтүлөт. Бекитилген мониторингдин планына ылайык, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругунун негизинде мониторингди жүргүзүү мөөнөтүн белгилөө менен жумушчу комиссия түзүлөт. Мониторингди жүргүзүүдө жумушчу комиссиянын курамына башка мамлекеттик органдардын жана ЖӨБ органдарынын кызматкерлери киргизилиши мүмкүн.

Жогору турган органдардын тапшырмалары боюнча, ошондой эле жарандардын кайрылууларынын негизинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан пландан тышкары мониторинг жүргүзүү дайындалышы мүмкүн.

4. Мониторингди жүргүзүүгө даярдык көрүүдөн мурда жумушчу комиссиянын мүчөлөрү эскерткич (кыскача нускама) түзүшөт жана мурда мониторингдер өткөрүлсө, ошолордун натыйжасы жөнүндө маалымкаттарды изилдешет.

Эскерткич мониторингдин негизги багыттарын жана изилдөө үчүн жумушчу комиссияга берилүүчү документтердин тизмесин камтыйт.

5. Жумушчу комиссиянын максаты жана милдеттери менен таанышуу, ошондой эле анын ишине шарттарды түзүү боюнча уюштуруучулук жана башка маселелерди чечүү үчүн жумушчу комиссиянын жетекчиси статс-катчы, аппарат жетекчиси же жооптуу катчы, ал жок болсо мамлекеттик органдын же ЖӨБ органынын жетекчилиги  менен жолугушуу өткөрөт.

Мамлекеттик органдын же ЖӨБ органынын жетекчилиги жумушчу комиссиянын суроо-талабы боюнча ушул Жобонун 3-главасында көрсөтүлгөн документтерди берип, мониторинг жүргүзүүгө ар тараптуу көмөк көрсөтүүгө милдеттүү. Эгерде тийиштүү документтерди берүүдөн баш тартылса жана мониторинг жүргүзүүгө тоскоолдук кылынса, анда жумушчу комиссия мындан аркы иш-аракеттерди аныктоо үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органды маалымдайт.

6. Мониторингдин жүрүшүндө:

- жумушчу комиссиянын жетекчиси жүргүзүлүп жаткан мониторинг тууралуу пайда болгон бардык маселелерди талкуулоо жана түшүндүрмөлөрдү алуу үчүн мамлекеттик органдын же ЖӨБ органынын жетекчилиги менен мезгилдүү жолугушууларды өткөрөт;

- жумушчу комиссия түздөн-түз аткаруучулар жана түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн жетекчилери менен маселелерди талкуулашы мүмкүн, ал эми зарыл болгон учурда алардан жазуу жүзүндөгү түшүндүрмөлөрдү талап кыла алат.

7. Мониторинг жүргүзүүнүн натыйжалары боюнча 10 жумуш күнүнүн ичинде маалымкат түзүлүп, аныкталган укук бузуулар (документтерге конкреттүү шилтеме жасоо менен), жумушчу комиссиянын мониторинг боюнча тыянактары жана белгиленген мөөнөттө укук бузууларды жоюу боюнча сунуштары чагылдырылат.

Табылган укук бузуулар боюнча тийиштүү документтердин көчүрмөлөрү, ошондой эле маалымкатта көрсөтүлгөн тыянактар жана сунуштар туурасында мамлекеттик органдын же ЖӨБ органынын жетекчисинин (статс-катчысынын, аппарат жетекчисинин, жооптуу катчысынын) жазуу жүзүндөгү ой-пикири (эгерде бар болсо) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчилигине берилген маалымкатка тиркелет.

Мамлекеттик органдын жетекчилигине берилген маалымкат 3 жумушчу күндүн ичинде жетекчи тарабынан каралат, ал жок болгондо - мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси), ЖӨБ органынын жетекчиси, ал жок болгондо - аппарат жетекчиси (жооптуу катчысы) тарабынан каралат. Мында жумушчу комиссиянын ишинин тыянактарына макул болбогон учурда алар жазуу жүзүндөгү негизин көрсөтө алышат. Эгерде маалымкат белгиленген мөөнөттө каралбаса, ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган маалымкатта өзүнүн расмий сайтында жайгаштырууга укуктуу.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

8. Ушул Жобонун 7-пунктунда көрсөтүлгөн адамдар маалымкат менен таанышкандан кийин, табылган укук бузууларды (эгерде бар болсо) жоюу жана алар жөнүндө маалымдоо үчүн белгиленген тартипте мамлекеттик органга же ЖӨБ органына маалымкат 3 жумушчу күндүн ичинде жиберилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

9. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мониторингдин жыйынтыктары боюнча маалымкат мамлекеттик органга же ЖӨБ органына жөнөтүлгөн учурдан тартып бир ай өткөндөн кийин гана сунуштардын аткарылышына кайрадан мониторинг жүргүзүүгө укуктуу.

10. Табылган укук бузууларды жоюу боюнча сунуштар мамлекеттик органдын же ЖӨБ органынын жетекчилиги тарабынан аткарылбаса, ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тийиштүү маалыматты Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасына жана башка мамлекеттик органдарга таандыктыгы боюнча жиберүүгө укуктуу.

11. Мамлекеттик органда жүргүзүлгөн мониторингдер жөнүндө материалдар системалаштырылып, иш кагаздарын жүргүзүү кызматында сакталат, ал эми көчүрмөлөрү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмдөрүндө сакталат.

12. Мамлекеттик органдарда жана ЖӨБ органдарында мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоого мониторинг жүргүзүүнүн натыйжалары ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын веб-сайтында жайгаштырылат жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын гезитинде жарыяланат.

13. Мониторингди жүргүзүү мөөнөтү мамлекеттик органдын, ЖӨБ органынын штаттык санына жана башкаруу түзүмүнүн аймактык өзгөчөлүктөрүнө жараша аныкталат жана бир айдан ашпоого тийиш.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

3. Мониторингдин негизги багыттары

14. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарына ылайык, мамлекеттик органда же ЖӨБ органында бош кызмат ордун ээлөөгө конкурстук тандоонун абалы.

Мамлекеттик органда же ЖӨБ органында бош кызмат ордун ээлөөгө конкурстук тандоого мониторинг жүргүзүү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

Жумушчу комиссия төмөнкүлөрдү изилдейт:

- конкурстук комиссиянын ишин аныктаган башкаруучу документтерди;

- конкурстук комиссиянын түзүмүнүн жана курамынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдары тарабынан белгиленген талаптарга ылайык келүүсүн;

- конкурстарды өткөрүү жөнүндө буйруктарды;

- массалык маалымат каражаттарында, мамлекеттик органдын жана ЖӨБ органынын расмий сайтында жарыяланган конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруунун көчүрмөлөрүн;

- талапкерлерди тестирлөөнүн жана конкурстук комиссиянын отурумдарынын протоколдорун;

- конкурс аркылуу жана конкурс өткөрбөстөн мамлекеттик органдын жана ЖӨБ органынын административдик мамлекеттик бош кызмат орундарына дайындоолорду;

- видеожазуунун жана аудиожазуунун болушун.

15. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарына ылайык, мамлекеттик органдын жана ЖӨБ органынын кадрлар резерви менен иштөө абалы.

Жумушчу комиссия төмөнкүлөрдү изилдейт:

- мамлекеттик органдын же ЖӨБ органынын ички кадрлар резервин түзүү жана иштөө тартибин;

- мамлекеттик органдын же ЖӨБ органынын жетекчисинин адамдарды ички кадрлар резервине киргизүү жөнүндө буйруктарын;

- мамлекеттик органдын же ЖӨБ органынын жетекчисинин адамдарды ички кадрлар резервинен чыгаруу жөнүндө буйруктарын.

16. Мамлекеттик жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчылардын (мындан ары - кызматчылар) өсүп-өнүгүүсү боюнча иштин абалы.

Жумушчу комиссия төмөнкүлөрдү изилдейт:

- кызматчылардын карьералык өсүүсүнө багытталган чаралардын комплексинин болушун;

- кызматчылардын окууга болгон муктаждыктары жөнүндө маалыматты ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүүнү;

- каржылоо шарты менен, кызматчыларды жалпы жана ведомстволук багыт боюнча окутуунун бекитилген жылдык программасынын болушун;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, кызматчыларды 3 жылда бир жолудан кем эмес окутууну;

- кызматчыларды кыска мөөнөттүк, орто мөөнөттүк жана узак мөөнөттүк окутууга жөнөтүү жөнүндө буйруктардын болушун;

- кызматчыларды жалпы багыт боюнча окутуу жөнүндө маалыматты же/жана окутууга чакыруу каттарды донорлордон алгандан кийин аларды беш жумушчу күндөн кечиктирбестен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүү туурасындагы документтерди;

- донорлордун каражаттарынын эсебинен окутулган кызматчылардын маалыматтык базасынын болушун.

17. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарына ылайык, мамлекеттик органдын жана ЖӨБ органынын кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруу боюнча ишин уюштуруу.

Жумушчу комиссия төмөнкүлөрдү изилдейт:

- ыйгарылган класстык чендин ээлеген кызмат орунуна ылайык келүүсү жана ыйгарылган класстык чен жөнүндө жазууларды эмгек китепчесине өз учурунда киргизүүнү;

- кызматчыларга класстык ченди ыйгаруунун тууралыгы жана өз учурундалуулугун.

18. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарына ылайык аткаруу жана эмгек тартибинин абалы, кызматчыларга карата колдонулган сыйлоо жана жаза көрүү чараларынын болушу.

Жумушчу комиссия төмөнкүлөрдү изилдейт:

- ички эмгек тартибинин маселелерин;

- кызматчыларды сыйлоо жөнүндө буйруктарды;

- тартип жазаларын көрүү жөнүндө буйруктарды;

- тартип жазалары боюнча маалыматтарды талдоону.

19. Мамлекеттик органда жана ЖӨБ органында кызматчылар тарабынан этика ченемдерин сактоо.

Кызматчылар тарабынан этика ченемдерин сактоого мониторинг жүргүзүү өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

- мамлекеттик органда же ЖӨБ органында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын Этика кодексин сактоону;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын Этика кодексинде мамлекеттик органдын же ЖӨБ органынын ишинин өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу этика ченемдеринин болушун;

- этика боюнча комиссия жүргүзгөн отурумдардын саны жана мамлекеттик органдын же ЖӨБ органынын кызматчылары тарабынан этика ченемдеринин аныкталган бузууларын жана алар боюнча көрүлгөн чараларды талдоону.

20. Кызматчылардын ишин баалоо боюнча иштин абалы.

Жумушчу комиссия төмөнкүлөрдү изилдейт:

- кызматчынын ишин баалоо боюнча комиссиянын курамы жөнүндө буйрукту;

- апелляциялык комиссиянын курамы жөнүндө буйрукту;

- кызматчылардын жеке иш пландарынын болушу жана аларды аткаруу боюнча отчетторду;

- түздөн-түз жетекчинин баасына макул болбогондугуна байланыштуу кайрылуулардын болушун;

- кайрылууларды кароонун натыйжалары боюнча материалдарды.

21. Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдар жөнүндө маалыматтын болушу, кызматчылар тарабынан келтирилген материалдык зыяндын ордун толтуруу.

Жумушчу комиссия төмөнкүлөрдү изилдейт:

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жиберилген кызматчыларды терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө билдирүүлөрдү;

- кызматчылар тарабынан мамлекетке материалдык зыян келтирилген фактыларды.

22. Кызматчылардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын топторуна коюлуучу квалификациялык талаптарга ылайык келүүсү.

Кызматчылардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүсү кызматчылардын өздүк иштерин жана эмгек китепчелерин изилдөө аркылуу аныкталат.

Жумушчу комиссия төмөнкүлөрдү изилдейт:

- административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын жана административдик муниципалдык кызмат орундарынын категориясын жана тобун эске алуу менен, кызматчынын кесиптик билим деңгээлинин жана тармагынын - адистиги жана тиешелүү кесиптик көндүмдөрү боюнча иш стажына жана тажрыйбасына ылайык келүүсү;

- башкаруучу түзүмдөрдүн кызматчыларынын штаттык санынын чегин жана мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын аталыштарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирүү.

23. Персоналды башкаруу кызматынын абалы.

1) жумушчу комиссия персоналды башкаруу кызматынын абалына мониторинг жүргүзүүдө төмөнкүлөрдү изилдейт:

- өздүк көктөмөлөрдү сактоо үчүн сейф менен камсыз болуу, мамлекеттик органдын жана ЖӨБ органынын архивинин болушун;

- кызматчылардын өздүк көктөмөлөрүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарынын талаптарына ылайык жүргүзүү тартибин;

- өздүк көктөмөлөрдүн санынын кызматчылардын штаттык санына ылайык келүүсүн;

- өздүк көктөмөдө төмөнкү документтердин болушу: документтердин ички тизмеси, конкурска катышууга уруксат берүү жөнүндө арыз, жолдомо же көрсөтмө, анкета, кадрларды эсепке алуу боюнча жекече баракча, өмүр баяны, билими жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү, жумушка дайындоо, которуу, бошотуу жөнүндө буйруктардан көчүрмө бөлүктөрдү (кабыл алуу, которуу, бошотуу жөнүндө жазуулардын көчүрмөлөрү);

- кадрларды эсепке алуу боюнча жекече баракчасындагы аткаруучу иштери жөнүндөгү жазуулардын эмгек китепчесиндеги жазууларга туура келүүсүн;

- Кыргыз Республикасынын "Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө" Мыйзамына ылайык кызматчылардын жазуу жүзүндөгү милдеттенмелердин болушун;

2) кызматчылардын эмгек китепчелерин жүргүзүү:

- эмгек китепчелеринин санынын кызматчылардын иш жүзүндөгү санына ылайык келүүсү;

- жумушка кирүү учурунда кызматчылардан кабыл алынган бардык эмгек китепчелер каттала турган эмгек китепчелеринин жана аларга кошумча барактардын кыймылын эсепке алуу китебинин болушу, ошондой эле мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка (ишке) биринчи жолу кирип жаткан кызматкерлерге сериясын жана номерин көрсөтүү менен берилген эмгек китепчелеринин жана алардын кошумча барактарынын болушу;

- эмгек китепчесин кайтарып берүү жөнүндө бошотулган кызматчынын коюлган колу жана датанын болушу;

- эмгек китепчесин өз убагында жана туура толтуруу (мамлекеттик органдын жана ЖӨБ органынын жетекчисинин буйругунун (буйрутмасынын, токтомунун) текстине жазуулардын ылайык келүүсү, аныктамалардын жана шилтемелердин мыйзамдардын тийиштүү пункттарына жана беренелерине ылайык келүүсү);

- кызматчылардын эмгек китепчелерин жана өздүк көктөмөлөрүн сактоонун эрежелеринин жана шарттарынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипке ылайык келүүсү;

3) мамлекеттик органдын же ЖӨБ органынын ишине мониторинг жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилген отчеттуулуктун формалары боюнча маалыматтарды иликтөө боюнча иш жүргүзүү.

24. Кызматчыларга, ошондой эле алардын жакын туугандарына таандык кирешелерди, чыгымдарды, мүлктү жана милдеттенмелерди декларациялоонун абалы.

Кызматчылар тарабынан кирешелерди жана мүлктү милдеттүү түрдө декларациялоо боюнча мыйзамдардын талаптарын аткарууга мониторинг жүргүзүү административдик мамлекеттик кызмат орундарын жана административдик муниципалдык кызмат орундарын ээлеген кызматчылардын кирешелерин жана мүлкүн декларациялоо жаатында мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдардын аткарылышына мониторинг жүргүзүү жана баалоо маселелерин теске салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо маселелери жөнүндө" Мыйзамына ылайык жүргүзүлөт.

25. Жарандардын кайрылуулары менен иштөө жана кызматтык териштирүүлөрдү жүргүзүү боюнча мамлекеттик органдын жана ЖӨБ органынын иши.

Жумушчу комиссия төмөнкүлөрдү изилдейт:

1) жарандардын кайрылууларын кароо боюнча мамлекеттик органда жана ЖӨБ органында иштин уюштурулушун жана анын абалын:

- жарандар берген кайрылуулардын жана массалык маалымат каражаттарында жарыялоолордун негизинде аныкталган, кызматчылар тарабынан мыйзамдарды бузуу фактыларынын болушун;

- жарандардын кайрылууларын кароо мөөнөтүн сактоо жана алар боюнча кабыл алынган чечимдердин негиздүүлүгүн;

- мамлекеттик органдын жана ЖӨБ органынын жетекчилиги тарабынан жарандарды жеке маселелер боюнча кабыл алууну уюштуруу, жарандарды кабыл алуу журналында тийиштүү жазуулардын, келген адамдарды кабыл алуу графигинин жана аларды кабыл алуу боюнча туруктуу нөөмөттүн болушун;

- "Ишеним телефону" боюнча ишти, мамлекеттик органдын же ЖӨБ органынын коомдук кабылдамасынын ишин талдоо. Мамлекеттик органдын жана ЖӨБ органынын мындай ишин массалык маалымат каражаттарында жана мамлекеттик органдын жана ЖӨБ органынын расмий сайтында чагылдырууну;

- аларды кароо мөөнөтүн сактоо жана алар боюнча кабыл алынган чечимдердин негиздүүлүгүн;

2) мамлекеттик органдын жана ЖӨБ органынын кызматчыларына карата кызматтык териштирүүлөрдү жүргүзүү боюнча иштердин абалын:

- кызматтык териштирүүнү уюштуруу жана жүргүзүү тартибин;

- алардын жыйынтыктары боюнча кабыл алынган чечимдерди талдоону.