Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 7-августундагы № 362 токтомуна ылайык
КҮЧУН ЖОГОТТУ

 

4-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 14-декабрындагы
№ 674 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар тарабынан протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектерди өткөрүп берүү тартиби жана аларды сатып алуу эрежелери жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын кызмат орунун ээлеген адамдар тарабынан протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектерди өткөрүп берүү тартибин жана аларды сатып алуу эрежелерин аныктайт.

2. Белектер - бул мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар тарабынан протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган, тарыхый, көркөм, илимий, маданий же эстетикалык баалуулукка ээ болгон, жалпы көрүү үчүн багытталган буюмдар.

3. Төмөнкү буюмдар белек катары таанылбайт:

- протоколдук иш-чаралардын, кызматтык иш сапарлардын жана башка расмий иш-чаралардын чегинде ушул иш-чаралардын ар бир катышуусуна берилген кеңсе буюмдар (зергер буюмдардан, алтын жана күмүш менен алек болгон усталардын буюмдарынан жана кымбат баалуу металлдардын кооз оймолору басылган кымбат баалуу металлдардын жана металлдардын бөлүктөрүнөн, жаратылыш жана өстүрүлгөн берметтен, кымбат баалуу же жарым-жартылай кымбат баалуу металлдардан жасалган буюмдардан башка);

- ачык жана жабык кыртыштагы гүлдөр (кесилген жана карападагы);

- тез бузулма жана өзгөчө тез бузулма тамак-аш;

- мамлекеттик же муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдарга алар мамлекеттик же муниципалдык кызматты өтөп жаткан мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же болбосо жогору турган мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же уюмунун атынан дем берүү (сыйлоо) катары берилген баалуу белектер;

- кесиптештер тарабынан иш сапарга байланыштуу берилген жана наркы он эсептик көрсөткүчтөн ашпаган белектер;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орунун ээлеген адамга жекече берилген белектер.

2. Алынган белектер жөнүндө билдирүү жана сактоого берүү тартиби, сатып алуу эрежелери

4. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар, ушул Жобонун 6-пунктунда каралган тартипте, алар мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өтөп жаткан мамлекеттик органды же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын белектерди алуунун баардык учурлары туурасында кабарлоого милдеттүү.

5. Мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси буйрук (токтом, тескеме) менен ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмчөнү же штаттагы кызматкерлердин ичинен материалдык жооптуу адамды аныктайт, ал ушул Жобонун 4-тиркемесине ылайык форма боюнча берилген белектерди эсепке алууну жана журналды жүргүзүүнү камсыз кылат.

6. Белекти алуу жөнүндө кабарлама (мындан ары - кабарлама) ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык форма боюнча белекти алган күндөн тартып үч жумушчу күндөн кечиктирилбестен, ал эми белектер кызматтык иш сапар учурунда алынса - кызматтык иш сапардан кайтып келген күндөн тартып үч жумушчу күндөн кечиктирилбестен мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине жиберилет.

Белектин наркын тастыктаган документтер (кассалык чек, товардык чек, белек үчүн төлөмдү/сатып алууну далилдеген башка документ) кабарламага (эгерде бар болсо) тиркелет.

Белектерди белгиленген тартипте өткөрүп берген, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмчөгө же болбосо мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жооптуу адамына бул белектерди сатып алуу ниети жөнүндө билдириши керек. Белекти сатып алуу ниетин мамлекеттик же муниципалдык кызматчы кабарламада чагылдырат.

7. Кассалык чек, товардык чек, белек үчүн төлөмдү/сатып алууну далилдеген башка документ жок болуп калса, белектер алардын наркы аныкталганга чейин 2-тиркемеге ылайык белектерди сактоого кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча мамлекеттик органга же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына белекти алган күндөн тартып беш жумушчу күндөн кечиктирилбестен, ал эми белектер кызматтык иш сапар учурунда алынса - кызматтык иш сапардан кайтып келген күндөн тартып беш жумушчу күндөн кечиктирилбестен берилет.

Кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча өткөрүлүп берилгенге чейин белектин жоголгондугу же бузулгандыгы үчүн жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик же муниципалдык кызмат ордун ээлеген адамга жүктөлөт.

8. Кассалык чек, товардык чек, белек үчүн төлөмдү/сатып алууну далилдеген башка документ жок болуп калса, белектердин наркы жана баалуулугу көз карандысыз баалоочулар, эксперттер же тиешелүү ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталат. Белектердин наркын аныктоо белектерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча белектер өткөрүлүп берилген күндөн тартып жыйырма жумушчу күндөн кечиктирилбестен ишке ашырылат.

Белектин наркын жана баалуулугун аныктоо боюнча баалоочунун кызмат көрсөтүүсүнө акы төлөө белекти сатып алууну каалаган адамдын өз каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

9. Жазуулары бар жана оюп сүрөт салынган, ысымы жазылган белектер, ошондой эле аялдардын жана эркектердин кийим-кечелери белек берилген адамдын менчигинде калат.

Эгерде белектер тарыхый, көркөм, илимий же маданий баалуулукка ээ болуп жана ал кайталангыстыгынан же базарда жоктугунан аны баалоо татаал болсо, алар сатып алынбайт. Мындай белектер көпчүлүктүн көрүүсү үчүн тиешелүү органдын имаратынын ал үчүн арналган ордунда, же болбосо музей фондуна коюлат.

Белектин өзгөчө наркын жана баалуулугун аныктоого тиешелүү эксперттер же ыйгарым укуктуу органдар (тарых, археология, искусство, адабият ж.б. жаатындагы) тартылат. Эгерде көрсөтүлгөн эксперттер же ыйгарым укуктуу органдар белектин өзгөчө наркы жана баалуулугу акы төлөмө негизинде аныкталса, анда төлөм мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын эсебинен жүргүзүлөт.

10. Белектин наркы мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын алыш-бериш эсебине төлөнгөндөн жана төлөнгөнү жөнүндө квитанция көрсөтүлгөндөн кийин, ал ушул Жобонун 3-тиркемесине ылайык форма боюнча белекти кайтарып берүү боюнча түзүлгөн актысында каралган тартипте аны алган адамга кайтарылып берилет.

11. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жыл сайын отчеттук жылдан кийинки жылдын 25-январына чейин ушул мамлекеттик орган тарабынан аныкталган форма боюнча мамлекеттик органга же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына берилген жана сатып алынган белектер жөнүндө маалыматты мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга тапшырышат.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар тарабынан протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектерди өткөрүп берүү тартиби жана аларды сатып алуу эрежелери жөнүндө жобого
1-тиркеме

Форма

Протоколдук иш-чараларга. кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу белектерди алуу жөнүндө
КАБАРЛАМА

201_-жылдын "__" ___________ № ____

Мен, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 511-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык, (протоколдук иш-чаранын, кызматтык иш сапардын же башка расмий иш-чаранын аталышы) байланыштуу алынган төмөнкү белектерди кабыл алууну өтүнөм:

Белектин аталышы, анын мүнөздөмөсү жана сүрөттөлүшү

Буюмдардын саны

Наркын ырастаган документтин реквизиттери(*)

Наркы, сом менен(*)

 

Жыйынтыгы

 

Жыйынтыгы

 

(*) Белектин наркын ырастаган документтер болгондо гана толтурулат.

______________ баалоо жол-жобосу өткөрүлгөндөн кийин аталган белекти сатып алууну каалайм (каалабайм) (белектин наркын ырастаган документти тиркейм).

______________ (Белекти өткөрүп берген адамдык кызмат орду жана колу)

______________ (Белекти кабыл алган жооптуу адамдын кызмат орду жана колу)

 

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар тарабынан протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектерди өткөрүп берүү тартиби жана аларды сатып алуу эрежелери жөнүндө жобого
2-тиркеме

Форма

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар тарабынан протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектерди кабыл алуу-өткөрүп берүү
АКТЫСЫ

201_-жылдын ")_" ___________ № ____

Биз, төмөндө кол койгондор, ____________________ (аты-жөнү, кызматы) төмөнкү белектерди өткөрүп бергендиги, ал эми ___________________ атынан сактоочу ________________ (ыйгарым укуктуу адамдын аты-жөнү, кызматы) жооптуу сактоого кабыл алгандыгы жөнүндө ушул актыны түздүк:

Белектин аталышы, анын мүнөздөмөсү жана сүрөттөлүшү

Буюмдардын саны

Наркын ырастаган документтин реквизиттери(*)

Наркы, сом менен(*)

 

Жыйынтыгы

 

Жыйынтыгы

1

(*) Белектин наркын ырастаган документтер болгондо гана толтурулат.

Тиркеме: (документтин аталышы: чек, кепилдик талону ж.б.) ____ барак.

Бул акты эки нускада, ар бир тарап үчүн бирден түзүлдү.

 

Жооптуу сактоого кабыл алдым

 

Жооптуу сактоого өткөрүп бердим

аты-жөнү, колу

 

аты-жөнү, колу

 

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар тарабынан протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектерди өткөрүп берүү тартиби жана аларды сатып алуу эрежелери жөнүндө жобого
3-тиркеме

Форма

№ ____ белекти кайтарып берүү
АКТЫСЫ

201_-жылдын "__" _____________ № ____

Белектин сакталышына жооптуу адам __________________ (белекти өткөрүп берген адамдын аты-жөнү, кызматы) _____________________ 201_-жылдын "__" __________ кабыл алынган наркы __________________ (белектин наркы, сом менен, жазуу жүзүндө) белекти ___________________ (аты-жөнү, кызматы) Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык, ошондой эле _____________ негизинде 201_-жылдын "__" ___________ кайтарып берет.

 

Белекти алган адам

 

Белекти кайтарып берген адам

аты-жөнү, колу

 

аты-жөнү, колу

 

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар тарабынан протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектерди өткөрүп берүү тартиби жана аларды сатып алуу эрежелери жөнүндө жобого
4-тиркеме

Форма

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар тарабынан протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектерди эсепке алуу
ЖУРНАЛЫ

Белекти алгандыгы жөнүндө кабарланган күн

Белекти алган адамдын кызмат орду жана аты-жөнү

Белектин аталышы

Буюмдардын саны

Анын наркын сом менен ырастаган документтердин реквизиттери

Жооптуу адамдын кызмат орду жана аты-жөнү

Бааланган күн

Белектин наркы сом менен

Тараптардын колу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: эсепке алуу журналынын бардык беттерине номер коюлуп, көктөлүп жана жетекчинин колу коюлуп, мөөр менен күбөлөндүрүлүшү керек.