Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 30-октябрындагы № 525 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2017-жылдын 24-мартындагы
№ 175 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасында чакан гидроэлектрстанцияларын куруу укугуна тендер жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июнундагы № 377 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Негизги жоболор

1. Ушул Жобо чакан гидроэлектрстанцияларын куруу укугуна тендерлерди (мындан ары - тендер) уюштуруунун жана өткөрүүнүн жалпы шарттарын аныктайт.

2. Тендерлер келечектүү створлор жана объектилер боюнча өткөрүлөт, алардын тизмеги энергетика чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан ошол мамлекеттик органдын алдындагы илимий-техникалык кеңештин сунуштарынын негизинде бекитилет.

3. Тендерди өткөрүү жана анын шарттары жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан кабыл алынат.

2. Тендердик комиссия

4. Тендерди өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен курамы 9 мүчөдөн кем эмес ведомстволор аралык тендердик комиссия (мындан ары - Комиссия) түзүлөт, Комиссиянын саны так сан болууга тийиш.

5. Комиссия төрагадан, төраганын орун басарынан, Комиссиянын мүчөлөрүнөн жана катчысынан турат. Комиссиянын катчысы энергетика чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкерлеринин ичинен дайындалат.

6. Комиссиянын курамына төмөнкүлөр кирет:

1) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин парламенттик фракцияларынан бирден өкүл (макулдашуу боюнча);

2) энергетика чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү;

3) аймагында чакан гидроэлектрстанция жайгашкан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, мамлекеттик администрациясынын башчысы – райондун акими же шаардын мэри.

Тендердин катышуучуларынын жетекчилери, уюмдаштыруучулары же болбосо тендердин катышуучуларынын жетекчилери, уюмдаштыруучулары менен жакын туугандык мамилелерде болушкан адамдар Комиссиянын мүчөлөрү боло алышпайт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июнундагы № 377 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Комиссиянын төрагасы Комиссиянын ишин жетектейт, Комиссиянын жыйындарынын күн тартибин бекитет жана аларга төрагалык кылат.

8. Комиссиянын төрагасы жокто анын милдеттерин Комиссиянын төрагасынын орун басары аткарат.

9. Комиссиянын катчысы Комиссиянын жыйынын даярдоо жана аны өткөрүү боюнча иштерди аткарат, Комиссиянын жыйынынын протоколун жүргүзөт жана добуш берүүдө Комиссиянын мүчөлөрүнүн добуштарын санайт. Комиссиянын катчысы Комиссия чечимдерди кабыл алганда добуш берүүгө укуксуз.

10. Комиссия ишин өзү бекиткен регламентке ылайык жүргүзөт. Комиссиянын жыйыны эгерде ага Комиссиянын жалпы курамынын жарымынан көбү катышса укуктуу болуп саналат.

11. Комиссиянын чечими ачык добуш берүү аркылуу Комиссиянын жыйынга катышкан мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

12. Добуштар тең болуп калган учурда Комиссиянын жыйынында төрагалык кылган адамдын добушу чечүүчү болуп саналат.

13. Комиссиянын чечими менен макул болбогон Комиссиянын мүчөлөрү чечимге өзгөчө ой-пикирин тиркей алышат.

3. Тендерди даярдоо процесси

14. Комиссиянын жумушчу органы болуп төмөнкүлөрдү ишке ашыруучу, энергетика чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган эсептелет:

- тендерди өткөрүүнү уюштурууну;

- техникалык тапшырманы даярдоону;

- эл аралык жана/же республикалык жалпыга маалымдоо каражаттарында тендер жөнүндө жарыяны жарыялоону жана өзүнүн интернет-сайтында жарыяны жайгаштырууну, анда өтүнмөлөрдү берүүнүн мөөнөттөрү, жери жана тартиби камтылууга тийиш;

- кепилдик төгүмүн жыйноону;

- тендерге катышуу үчүн жыйымды;

- өтүнмөлөрдү кабыл алууну жана каттоону;

- тендерди өткөрүүгө байланышкан уюштуруучулук мүнөздөгү башка функцияларды.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июнундагы № 377 токтомунун редакциясына ылайык)

15. Тендерге Кыргыз Республикасынын юридикалык жактары, ошондой эле чет өлкөлүк юридикалык жактар катыша алат. Чет өлкөлүк юридикалык жак тендердин жеңүүчүсү болуп аныкталган учурда (чакан гидроэлектрстанциясын куруу укугуна макулдашуу түзүлгөнгө чейин), жеңүүчү тендердин шарттарына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын аймагында катталган туунду коммерциялык уюмду түзүүгө тийиш.

16. Өтүнмөлөрдү кабыл алуу мөөнөтү аяктаганга чейин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тендерди жокко чыгарууга укуктуу. Мында Комиссия таратылууга тийиш.

Эгерде жарыялангандан кийин тендер өткөрүлбөй калса, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Комиссияны таратып жиберүүгө жана Комиссиянын жаңы курамын түзүү менен тендер жарыялоого укуктуу.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июнундагы № 377 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Тендерди өткөрүү тартиби

17. Тендер эки этапта өткөрүлөт. Биринчи этапта документтерге экспертиза жүргүзүлөт. Экинчи этапта тендердин катышуучусунун программалары, сунуштары, экономикалык жана финансылык мүмкүнчүлүктөрү жана Комиссия тарабынан аныкталуучу башка шарттар каралат.

18. Тендерге катышуу үчүн Комиссиянын жумушчу органы тарабынан аныкталуучу форма боюнча өтүнмө берилет, тендерге катышууга кепилдик төгүм жана жыйым төлөнөт. Өтүнмөдө арыз ээси жөнүндө маалымат жана Комиссия сураган башка маалыматтар камтылууга тийиш. Өтүнмөгө төмөнкү документтер тиркелет:

- 2009-жылдын 1-апрелине чейин катталган, кайра катталган юридикалык жактар үчүн - уюштуруу документтеринин нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү же аталган мөөнөттөн кечирээк катталган, кайра катталган юридикалык жактар үчүн - уюмдун мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү;

- юридикалык жактын мамлекеттик каттоосу жөнүндө күбөлүгүнүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

- эгерде жак өзүнүн өкүлү аркылуу иш алып барса, өкүлгө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таризделген ишеним кат. Ишеним катта курулуш объектин, тендерди өткөрүү күнүн, ошондой эле жыйынтык протоколго кол коюу укуктарын милдеттүү түрдө көрсөтүү менен ошол жактын тендерге катышуу боюнча ыйгарым укуктары көрсөтүлүшү керек. Тендерге катышууга ишеним каттын түп нускасы жумушчу органда калат;

- кепилдик төгүмдүн төлөнгөнүн ырастоочу документ. Кепилдик төгүм тендердин бардык катышуучулары тарабынан жумушчу органдын депозиттик эсебине төлөнөт жана чакан гидроэлектрстанциясынын орточо жылдык товардык продукциясынын 2 пайызын түзөт, ал төмөнкү формула боюнча аныкталат: долбоорлонуучу чакан гидроэлектрстанциясынын электр энергиясын орточо жылдык иштеп чыгуусу х чакан гидроэлектрстанциясы тарабынан иштелип чыгуучу электр энергиясына тариф (максималдуу тариф х 2,1 коэффициенти) х 2%;

- тендерге катышууга жыйымдын төлөнгөнүн ырастоочу документ. Тендерге катышууга 200000 сом өлчөмүндөгү жыйым тендердин бардык катышуучулары тарабынан жумушчу органдын депозиттик эсебине төлөнөт жана тендерди даярдоого, өткөрүүгө жана анын жыйынтыгын чыгарууга сарптоолорду жабуу үчүн пайдаланылат;

- Кыргыз Республикасынын резиденттери үчүн бюджеттин алдында салыктык карыздарынын жоктугу тууралуу салык кызматынын органынын өтүнмө берилген датага карата бир айдан эрте эмес берилген маалымкаты;

- Кыргыз Республикасынын резиденттери үчүн социалдык чегерүүлөр боюнча карыздарынын жоктугу тууралуу социалдык кызмат органынын өтүнмө берилген датага карата бир айдан эрте эмес берилген маалымкаты;

- тендердин катышуучусунун мүлкүнө чектөөлөрдүн (негизги жана жүгүртүүчү фонддор) болушу жөнүндө маалымкат;

- чет өлкөлүк юридикалык жак үчүн - уюмдун өз өлкөсүнүн мыйзамдары боюнча иштеп жаткан юридикалык жак экендигин күбөлөндүргөн мамлекеттик реестрден көчүрмө же башка документ жана өз өлкөсүндө карыздарынын жоктугу тууралуу документ.

19. Чет өлкөлүк юридикалык жактар тарабынан берилүүчү уюштуруу жана башка документтер эгерде Кыргыз Республикасы катышкан, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде башкача каралбаса, апостилденүүгө же белгиленген тартипте легалдаштырылууга тийиш. Мындай документтер алардын мамлекеттик жана (же) расмий тилдердеги нотариалдык күбөлөндүрүлгөн котормолору менен берилет.

20. Өтүнмө жана ага тиркелген документтер Комиссия тарабынан белгиленген өтүнмөлөрдү кабыл алуу мөөнөтү аяктоочу датанын акыркы күнү саат 18.00гө чейин эки нускада жумушчу органга өз колу менен берилет. Өтүнмөнү почта аркылуу берүүгө жол берилбейт. Документтерди ишеним кат боюнча берүүгө болот. Тендерге катышууга ишеним каттын түп нускасы жумушчу органда калат.

21. Жумушчу органдын расмий сайтында тендер жөнүндө жарыя жайгаштырылган датага карата тендерге катышууга өтүнмөнүн формасы жайгаштырылууга тийиш.

22. Тендерге катышууга өтүнмө мамлекеттик же расмий тилде машина ыкмасы менен толтурулат жана электрондук басып чыгаруучу түзүлүш аркылуу басып чыгарылат.

23. Жумушчу органдын кызмат адамы берилген өтүнмөлөрдү тендерге катышууга өтүнмөлөрдү каттоо журналына каттайт, өтүнмөдө анын катталган номери, датасы жана келип түшкөн убактысы көрсөтүлөт.

24. Өтүнмөлөрдү кабыл алуу мөөнөтү аяктаган датадан кийин келип түшкөн бардык документтери менен өтүнмө кабыл алынбайт, бул жөнүндө каттоо журналында тийиштүү түрдө белгиленет. Өтүнмө ээлери өтүнмөлөрдү кабыл алуу мөөнөтү аяктоочу датага чейин каалаган убакта өз өтүнмөлөрүн кайра сурап алууга укуктуу.

25. Комиссия документтерди кароонун жыйынтыгы боюнча тендердин экинчи этабына өткөрүү же өткөрүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимди кабыл алат. Комиссиянын чечими протокол менен таризделет жана жыйынга катышкан Комиссиянын мүчөлөрүнүн колу коюлат.

Төмөнкү учурларда экинчи этапка өткөрүүдөн баш тартылат:

1) өтүнмөнүн мазмуну өткөрүлүүчү тендердин шарттарына туура келбесе;

2) катышуучу тарабынан документтердин тизмеги толук берилбесе же берилген документтер ушул Жободо жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга жооп бербесе;

3) катышуучу тендердин башка катышуучулары менен мүлктүк же башка укуктук мамилелери бар жеке же юридикалык жак менен аффилирленген жак болуп эсептелсе;

4) катышуучунун мүлкү камакка алынса жана (же) анын экономикалык иши токтотулуп турса;

5) катышуучу белгиленген тартипте банкрот деп таанылган жак болсо;

6) катышуучу жоюу же кайра уюштуруу процессинде турган жак болсо;

7) катышуучу тендердин шарттарында каралган мөөнөттө бардык зарыл документтерди бербесе.

26. Комиссиянын катчысы биринчи этаптын жыйынтыгы боюнча Комиссиянын чечими кабыл алынган күндөн тартып беш жумуш күндүн ичинде тендердин катышуучуларына тендердин экинчи этабына өткөрүү же өткөрүүдөн баш тартуу жөнүндө кабарлайт.

27. Тендердин экинчи этабына катышуу үчүн Комиссияга чапталган конвертте, тендердин шарттарында каралган мөөнөттө төмөнкү документтер берилет жана талаптар коюлат:

- капиталдык салымдар, эксплуатациялык сарптоолор жана рентабелдүүлүк боюнча техникалык-экономикалык эсептөөлөр менен чакан гидроэлектрстанциясын курууну жана эксплуатацияга берүүнү ишке ашыруу программасы;

- чакан гидроэлектрстанциясын куруу жана эксплуатацияга берүү үчүн финансылык мүмкүнчүлүгүн ырастоо (акыркы 3 жылдагы бухгалтердик баланстын көчүрмөсү, зайым келишими, кредиттик келишим ж.б.);

- чакан гидроэлектрстанциясын эксплуатацияга берүү мөөнөтү жөнүндө сунуш;

- гидроэлектрстанцияларын куруудагы иш тажрыйбасын ырастоочу документ, ишке киргизилген кубаттуулуктардын саны, ийгиликтүү ишке ашырылган долбоорлордун саны;

- кабыл алынган объектилердин коопсуздугун, анын ичинен өнөр жайлык жана экологиялык коопсуздукту камсыздоо боюнча комплекстүү чараларды көрүү жөнүндө сунуш;

- жумушчулардын жалпы санына карата ата мекендик адистердин жана жумушчулардын санынын катнашы жөнүндө сунуш (тендерге чет өлкөлүк юридикалык жактар катышса);

- коммуникациялык системаларды киргизүү (жолдор, электр тогу, суу, канализация, жылытуу);

- (9-абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июнундагы № 377 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- энергиянын калыбына келүүчү булактары аркылуу энергияны иштеп чыгуучу объектилерден тышкары энергетика инфраструктураларын өнүктүрүү боюнча кошумча милдеттерди өз демилгеси менен кабыл алуу;

- социалдык пакет - мектеп, бейтапкана, бала бакча ж.б. сыяктуу социалдык мекемелерди куруу жана оңдоо;

- (12-абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июнундагы № 377 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- курулуштун жана коопсуздуктун мамлекеттик стандарттарга, ченемдерге жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 28-июлундагы № 476 токтому менен бекитилген Чакан гидроэлектрстанцияларды куруу, кабыл алуу жана электр тармактарына технологиялык кошуу тартиби жөнүндө жобого милдеттүү түрдө шайкеш келүүсү.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июнундагы № 377 токтомунун редакциясына ылайык)

28. Комиссия өтүнмөлөрдү, документтерди жана материалдарды кароо, тендердин жеңүүчүсү же тендерди болгон жок деп таануу жөнүндө чечимди кабыл алуу тартибин аныктайт.

29. Комиссия өзүнүн жыйынында чапталган конверттерди ачат. Тендердин катышуучулары, алардын ишенимдүү өкүлдөрү, коомчулуктун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү Комиссиянын бардык жыйындарына катыша алышат.

30. Комиссия тендердин шарттары менен аныкталган мөөнөттө берилген материалдарды карайт, аларды тендердин кабыл алынган шарттарына ылайык баалайт. Берилген материалдарды кароодо Комиссия аларды баалоо үчүн гидрология, гидротехника, экономика, каржылоо ж.б. боюнча көз карандысыз эксперттерди тартууга укуктуу.

31. Өтүнмөлөрдү жана материалдарды баалоо Комиссия тарабынан баллдык система боюнча бааланат.

Критерийлердин аталышы

Балл

1

Капиталдык салымдар, эксплуатациялык сарптоолор жана рентабелдүүлүк боюнча техникалык-экономикалык эсептөөлөр менен чакан гидроэлектрстанциясын курууну жана эксплуатацияга берүүнү ишке ашыруу боюнча сунушталган программанын сапаты

5 баллга чейин

2

Чакан гидроэлектрстанциясын куруу жана эксплуатацияга берүү үчүн финансылык мүмкүнчүлүктөр

5 баллга чейин

3

Коммуникациялык системаларды киргизүү (жолдор, электр тогу, суу, канализация, жылытуу)

5 баллга чейин

4

Энергиянын калыбына келүүчү булактары аркылуу энергияны иштеп чыгуучу объектилерден тышкары энергетика инфраструктураларын өнүктүрүү боюнча кошумча милдеттерди өз демилгеси менен кабыл алуу

5 баллга чейин

5

Социалдык пакет - мектеп, бейтапкана, бала бакча ж.б. сыяктуу социалдык мекемелерди куруу жана оңдоо

5 баллга чейин

6

Чакан гидроэлектрстанциясын куруу жана эксплуатацияга берүү мөөнөттөрү

2 жылга чейин - 5 балл

2 жылдан жогору - 3 балл

7

Жумушчулардын жалпы санына карата ата мекендик адистердин жана жумушчулардын катнашы жөнүндө сунуш (тендерге чет өлкөлүк юридикалык жактар катышса)

5 баллга чейин

8

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июнундагы № 377 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

9

Уставдык капиталда Кыргыз Республикасынын катышуу үлүшү бар юридикалык жак

Ар бир 10%га 1 балл

10

Гидроэлектрстанцияларды куруудагы иш тажрыйбасы, ишке киргизилген кубаттуулуктардын саны, чакан гидроэлектрстанцияларын куруу боюнча ийгиликтүү ишке ашырылган долбоорлордун саны

3 балл

11

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июнундагы № 377 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июнундагы № 377 токтомунун редакциясына ылайык)

V. Тендердин жыйынтыктары

32. Тендердин жеңүүчүсү деп таануу жөнүндө чечим Комиссия тарабынан топтогон баллдын жыйынтыгы боюнча кабыл алынат. Тендердин жеңүүчүсү менен ага чакан гидроэлектрстанциясын курууга укук берүүчү макулдашуу түзүлөт.

Комиссиянын чечими жана түзүлгөн макулдашуу Комиссиянын жумушчу органынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте чакан гидроэлектрстанциясын курууга жер бөлүп берүү жөнүндө өтүнүч менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө андан ары кайрылуусу үчүн негиз болуп саналат.

Комиссиянын чечими протокол менен таризделет, ага жыйынга катышкан Комиссиянын мүчөлөрүнүн колдору коюлат.

33. Протоколдо төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

1) тендер өткөрүлүп жаткан чакан гидроэлектрстанциясынын аталышы;

2) тендер өткөрүүгө катышкан жана катышпаган Комиссия мүчөлөрүнүн курамы;

3) тендердин катышуучуларынын аталышы жана реквизиттери;

4) өтүнмөлөрдү кароо боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары;

5) Комиссиянын тендердин жеңүүчүсүн аныктоо же жумушчу органга кайра тендер өткөрүү (себептерин көрсөтүү менен) жөнүндө өтүнүүнү сунуштоо менен тендерди болгон жок деп таануу жөнүндө чечими.

34. Эгерде берилген сунуштардын бирөө да тендердин шарттарына туура келбесе же өтүнмөлөр жок болсо тендер болгон жок деп таанылат.

35. Эгерде тендер болгон жок деп таанылса же жеңүүчү аныкталбаса, жумушчу орган Комиссиянын сунушунун негизинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө кайра тендер өткөрүү жөнүндө өтүнүч менен кайрылууга укуктуу.

36. Жеңүүчүнүн протоколго кол коюудан же протоколго кол коюлгандан кийин 10 жумуш күндүн ичинде андан ары макулдашуу түзүүдөн баш тартуусу чакан гидроэлектрстанциясын курууга укук алуудан баш тартуусу болуп саналат.

Мындай учурда Комиссия жеңүүчү баш тарткандан кийин 5 жумуш күндүн ичинде алган баллына ылайык кезектүүлүк тартибинде тендердин кийинки катышуучуларына чакан гидроэлектрстанциясын куруу укугун сунуштайт. Сунушту жөнөтүү үчүн көрсөтүлгөн мөөнөт тендердин катышуучусунун чакан гидроэлектрстанциясын курууга укук алуудан баш тартуусунун ар бир учурунда колдонулат.

Мында протоколго кол коюу жана макулдашуу түзүү жолу менен чакан гидроэлектрстанциясын курууга укук алууга макулдугун берген катышуучу тендердин жеңүүчүсү болуп таанылат. Тендердин бардык катышуучулары чакан гидроэлектрстанциясын куруу укугунан баш тартышса, тендер болгон жок деп саналат.

37. Тендерге катышуу үчүн төлөнгөн кепилдик төгүм чакан гидроэлектрстанциясын куруу укугунан баш тартышкан тендердин катышуучуларынан, ошондой эле өтүнмөлөрдү кабыл алуу мөөнөтү аяктагандан кийин өз өтүнмөлөрүн кайра сурал алышкан катышуучулардан тышкары, тендердин бардык катышуучуларына кайтарып берилүүгө тийиш. Мындай учурда кепилдик төгүм белгиленген тартипте республикалык бюджетке которулат.

Кепилдик төгүмдү кайтаруу Комиссиянын жыйынынын тендердин жыйынтыгы жөнүндө же тендерди болгон жок деп таануу тууралуу протоколуна кол коюлган учурдан тартып 30 банктык күндүн ичинде ишке ашырылат.

38. Тендерге катышууга жыйым катышуучу өз өтүнмөсүн өтүнмөлөрдү кабыл алуу мөөнөтү аяктаганга чейин кайра сурап алган учурдан тышкары, кайтарылбайт. Жыйым кайтарылган учурда ал өтүнмө ээсине 30 банктык күндүн ичинде төлөп берилүүгө тийиш.

39. Жумушчу орган бир айлык мөөнөттүн ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарына чакан гидроэлектрстанциясын куруу укугуна тендердин жеңүүчүсү жөнүндө маалыматты жарыялайт.

40. Ушул Жобонун 6-пунктунда белгиленген аффилирленген фактылар аныкталса, тендердин жыйынтыгы жараксыз деп саналат.

6. Консультантты тартуу менен тендер өткөрүү

41. Тендерге коюлган чакан гидроэлектрстанциялары боюнча Комиссия консультантты тартуу жөнүндө чечим кабыл ала алат.

Комиссиянын сунушу боюнча консультантты жалдоо энергетика чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жумушчу органдын атайын эсебинде финансы каражаттары болгондо же донорлордун эсебинен жүргүзүлөт.

42. Консультантка төмөнкүлөр тапшырылышы мүмкүн:

- тендердин шарттарын иштеп чыгуу;

- чакан гидроэлектрстанциясын куруу укугунун потенциалдуу ээсинин милдеттерин түзүү;

- башка кызматтарды көрсөтүү.

43. Консультанттын кызматтарын көрсөтүүгө техникалык тапшырма ушул Жобонун 2-главасына ылайык түзүлгөн Комиссия тарабынан иштелип чыгат жана бекитилет.

44. Консультант тарабынан иштелип чыккан шарттар жана жол-жоболор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына шайкеш келүүгө тийиш.

45. Консультанттын ишинин жыйынтыгы тендердин шарттарынын акыркы долбоорун кароо жана даярдоо үчүн Комиссияга берилет. Мында Комиссия консультанттын сунушуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө укуктуу.