Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2017-жылдын 3-апрелиндеги
№ 197 токтому менен
бекитилген

Идентификациялык карта - Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) жөнүндө
жобо

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 4-майындагы № 256, 2020-жылдын 14-декабрындагы № 605 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Идентификациялык карта - Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) (мындан ары - Идентификациялык карта) - Кыргыз Республикасынын жаранынын ким экендигин күбөлөндүрүүчү жана Кыргыз Республикасынын жарандыгына тиешелүүлүгүн ырастоочу тексттик, машина менен окула турган маалыматтары бар жана электрондук түрдөгү, паспорттун ажыратылгыс бөлүгү болуп саналган кошо коюлган электрондук чиби бар документ.

Идентификациялык карта - Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) Кыргыз Республикасынын менчиги болуп саналат, ал эми анын ээси Кыргыз Республикасынын коргоосунда болот.

Идентификациялык карта Кыргыз Республикасынын жаранынын улуттук паспортторунун типтеринин бири болуп эсептелет.

Идентификациялык карта Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин негизинде колдонулат.

2. Идентификациялык карта Кыргыз Республикасынын бардык жарандарына 16 жашка чыкканда, белгиленген форма боюнча арыз берилгенде он жыл колдонуу мөөнөтү менен берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 4-майындагы № 256 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Идентификациялык карта төмөнкүдөй маалыматтарды камтыйт:

- тексттик түрдө:

фамилиясы, аты;

атасынын аты (болсо);

жынысы;

жарандыгы;

туулган күнү;

документтин номуру;

берилген күнү;

колдонуу мөөнөтү;

туулган жери;

жеке идентификациялык номуру (жеке номуру);

документти берген орган жана анын коду;

ээсинин колу;

ээсинин бетинин ак-кара сүрөтү;

этностук таандыгы (арыз ээсинин каалоосу менен);

жеке идентификациялык номурдун жана документтин номурунун штрих-коддору;

электрондук чип;

- машина аркылуу окулуучу түрдө - машина аркылуу окулуучу зона;

- электрондук чипте:

фамилиясы, аты;

атасынын аты (болсо);

жынысы;

жарандыгы;

туулган күнү;

документти колдонуу мөөнөтү;

туулган жери;

жеке идентификациялык номуру (жеке номуру);

документти берген орган жана анын коду;

ээсинин бетинин санариптик түстүү сүрөтү, эки колдун манжаларынын папиллярдык изинин графикалык түзүлүшү, ээсинин өз колу менен коюлган колу;

этностук таандыгы (арыз ээсинин каалоосу менен);

дареги (жашаган жери);

үй-бүлөлүк абалы;

ГОСТ стандарттары боюнча криптографиялык алгоритмдердин базасында ишке ашырылган электрондук-санариптик кол тамгасынын ачкычы, авторлоштуруу ачкычы.

Идентификациялык картада көрүүсү начар адамдар үчүн Брайлдын шрифти менен тактилдик текст да болот (ээсинин каалоосу менен).

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 14-декабрындагы № 605 токтомунун редакциясына ылайык)

Караңыз: КР ЖС Конституциялык палатасынын 2020-жылдын 14-октябрындагы № 07-р чечими

 

2. Идентификациялык картанын сүрөттөлүшү

4. Идентификациялык картанын бланкы 54 мм х 85,6 мм өлчөмүндө, тегеректелген бурчтары менен тик бурчтуу формага ээ, (өлчөмү ISO 7810 ылайык ID-1 форматында), поликарбонаттан даярдалган, алдыңкы жана арткы беттери бар.

5. Идентификациялык картанын багыттоочу тексти кыргыз, орус жана англис тилдеринде толтурулат.

6. Киргизилүүчү маалыматтар төмөнкүдөй басылат:

- фамилиясы жана аты - кыргыз жана англис тилдеринде;

- жынысы - кыргыз жана англис тилдеринде;

- документтин номуру - латын алфавитинин тамгаларын жана араб цифраларын пайдалануу менен;

- атасынын аты, жарандыгы жана туулган жери - кыргыз тилинде;

- документти берген орган жана анын коду - кыргыз алфавитинин тамгаларын жана араб цифраларын пайдалануу менен;

- туулган күнү, берилген күнү жана колдонуу мөөнөтү - араб цифраларын пайдалануу менен;

- жеке идентификациялык номуру (жеке номуру) - араб цифраларын пайдалануу менен.

7. Алдыңкы бетинин сүрөттөлүшү.

Идентификациялык карта, торчо жана башка коргоо элементтери түрүндөгү көрүнүүчү коргоо элементтери менен сары-жашылга өтүүчү көк түскө ээ.

Идентификациялык картанын жогорку сол бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү жайгашкан, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин оң тарабында - "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ", "КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА", "THE KYRGYZ REPUBLIC" деген жазуу жайгашкан, төмөнкү сапта "ИДЕНТИФИКАЦИЯЛЫК КАРТА", "ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА", "IDENTITY CARD", ошондой эле "КЫРГЫЗ ЖАРАНЫ" фондук жазуусу жайгашкан.

Электрондук машина аркылуу окулуучу документтин эмблемасы идентификациялык картанын жогорку оң бөлүгүндө жайгашкан.

Төмөндө, сол тарапта ээсинин ак-кара сүрөтү жайгаштырылат.

Ээсинин ак-кара сүрөтүнүн оң жагында санариптик форматтагы төмөнкүдөй багыттоочу текст жайгашкан:

- Фамилиясы/Фамилия/Surname

- Аты/Имя/Name

- Атасынын аты /Отчество/Patronymic

- Жынысы/Пол/Sex

- Жарандыгы/Гражданство/Nationality

- Туулган күнү/Дата рождения/Date of brith

- Колу/Подпись/Signature

- Документтин №/№ документа/Document #

- Колдонуу мөөнөтү/Срок действия/Date of expiry

Идентификациялык картанын оң бөлүгүндө, борборунан төмөн жакта ээсинин бетинин ак-кара сүрөтү менен өтүүчү коргоо элементи жана документтин номуру менен текст жайгаштырылган.

8. Арткы бетинин сүрөттөлүшү.

Жогорку сол бурчунда Айкөл Манастын сүрөтү менен коргоо элементи жайгашкан. Төмөндө, идентификациялык картанын сол жагында электрондук чип жайгашкан.

Коргоо элементинин жана электрондук чиптин оң жагында төмөнкүдөй багыттоочу текст жайгашкан:

- Туулган жери/Место рождения/Place of birth

- Берген мекеме/Орган выдачи/Authority

- Берилген күнү/Дата выдачи/Date of issue

- Улуту/национальность/ethnicity

Оң жагында жеке идентификациялык номурдун штрих коду жана багыттоочу текст жайгашкан:

- Жеке номуру/Персональный номер/Personal number

Төмөндө документтин номурунун штрих коду жайгашкан. Андан ары боз үйдүн сүрөтү менен белгилүү бир бурчта түсүн өзгөртүүчү коргоо элементи жайгашкан.

Төмөндө көрүүсү начар адамдар үчүн жарандын каалоосу боюнча Брайлдын шрифти менен тактилдик текст жазылышы мүмкүн.

Документтин төмөнкү бөлүгүндө 18 мм кеңдикте - документтин машина аркылуу окулуучу зонасы үчүн орун.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 14-декабрындагы № 605 токтомунун редакциясына ылайык)