Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2017-жылдын 3-апрелиндеги
№ 196 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспорттору жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 21-февралындагы № 109, 2020-жылдын 26-ноябрындагы № 579, 2021-жылдын 12-апрелиндеги № 142 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторунун типтерин, ошондой эле аларды жараксыз деп таануу учурларын аныктайт.

2. Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспорттору мамлекеттик маанидеги документ жана Кыргыз Республикасынын менчиги болуп саналат, ал эми алардын ээлери Кыргыз Республикасынын коргоосунда болушат.

3. Кыргыз Республикасынын жарандарын улуттук паспорттор менен камсыздоо системасы Кыргыз Республикасынын жарандарынын негизги укуктарын жана эркиндиктерин коргоого жана аларды ишке ашырууга, өлкөнүн улуттук коопсуздугун бекемдөөгө көмөк көрсөтүүгө арналган.

4. Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспорттору, Кыргыз Республикасынын жарандарынын ким экендигин күбөлөндүрүүчү жана Кыргыз Республикасынын жарандыгына тиешелүүлүгүн ырастоочу документтер болуп саналат.

2. Улуттук паспорттордун типтери

5. Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспорттору тышкы миграция чөйрөсүндөгү мыйзамдарга, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык, Кыргыз Республикасынын ичинде, анын чегинен тышкары пайдалануу үчүн арналган типтерге бөлүнөт.

6. Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспорттору төмөнкүдөй типтерге бөлүнөт:

- Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) - Кыргыз Республикасынын жаранынын ким экендигин күбөлөндүрүүчү жана Кыргыз Республикасынын жарандыгына тиешелүүлүгүн ырастоочу тексттик жана машина менен окула турган түрдөгү маалыматы бар документ. ID-карта Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин негизинде колдонулат;

- идентификациялык карта Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) - Кыргыз Республикасынын жаранынын ким экендигин күбөлөндүрүүчү жана Кыргыз Республикасынын жарандыгына тиешелүүлүгүн ырастоочу тексттик, машина менен окула турган жана электрондук түрдөгү маалыматы, паспорттун ажыратылгыс бөлүгү болуп саналган кошо коюлган электрондук чиби бар документ. ID-карта Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин негизинде колдонулат;

- Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык паспорту - Кыргыз Республикасынын жаранынын ким экендигин күбөлөндүрүүчү жана Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары Кыргыз Республикасынын жарандыгына тиешелүүлүгүн ырастоочу, Кыргыз Республикасына(н) кирүүгө/чыгууга укук берүүчү, тексттик жана машина менен окула турган түрдөгү маалыматы бар документ;

- Кыргыз Республикасынын жаранынын 2020-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык паспорту - Кыргыз Республикасынын жаранынын ким экендигин күбөлөндүрүүчү жана Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары Кыргыз Республикасынын жарандыгына тиешелүүлүгүн ырастоочу, Кыргыз Республикасына(н) кирүүгө/чыгууга укук берүүчү, тексттик, машина менен окула турган жана электрондук түрдөгү маалыматы, паспорттун ажыратылгыс бөлүгү болуп саналган кошо коюлган электрондук чиби бар документ;

- Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын үлгүсүндөгү дипломаттык жана кызматтык паспорттору Кыргыз Республикасынын жаранынын ким экендигин күбөлөндүрүүчү жана Кыргыз Республикасынан чыгууда, анын чегинен тышкары убактылуу болууда жана Кыргыз Республикасына кирүүдө Кыргыз Республикасынын жарандыгына тиешелүүлүгүн ырастоочу, тексттик жана машина менен окула турган түрдөгү маалыматы бар документтерден болуп эсептелет;

- Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын үлгүсүндөгү дипломаттык жана кызматтык паспорттору Кыргыз Республикасынын жаранынын ким экендигин күбөлөндүрүүчү жана Кыргыз Республикасынан чыгууда, анын чегинен тышкары убактылуу болууда жана Кыргыз Республикасына кирүүдө Кыргыз Республикасынын жарандыгына тиешелүүлүгүн ырастоочу, тексттик, машина менен окула турган жана электрондук түрдөгү маалыматы, паспорттун ажыратылгыс бөлүгү болуп саналган кошо коюлган электрондук чиби бар документтерден болуп эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2021-жылдын 12-апрелиндеги № 142 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторунун сүрөттөлүштөрү жана үлгүлөрү калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2021-жылдын 12-апрелиндеги № 142 токтомунун редакциясына ылайык)

 

3. Улуттук паспортторду жараксыз деп таануу учурлары

8. Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспорттору төмөнкү учурларда жараксыз деп таанылат:

- Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторунун жарактуулук мөөнөтү аяктаган учурда;

- Кыргыз Республикасынын жарандыгы токтотулган учурда (жарандыктан чыгуу жана жарандыгын жоготуу, Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамда, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде каралган башка негиздер);

- улуттук паспортту жаңы паспортко алмаштырган учурда;

- улуттук паспорттун ээсинин каза болушуна же соттун чечими менен өлдү деп таанылганына байланыштуу;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 21-февралындагы № 109 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- паспорт ээсинин ким экендигин идентификациялоого мүмкүн болбогон учурда;

- паспорт жана анын мазмуну Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторунун тиешелүү типтери жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген улуттук паспорттун үлгүсүнө шайкеш келбеген учурунда;

- ички иштер органдарынын акыркы чечиминин негизинде;

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары улуттук паспорттун жоголгондугуна байланыштуу Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүк таризделген учурда.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 21-февралындагы № 109, 2020-жылдын 26-ноябрындагы № 579 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

9. Кыргыз Республикасынын жарандарынын жараксыз деп таанылган улуттук паспорттору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун, идентификациялык картасын даярдоого документтерди кабыл алуу, тариздөө, берүү, эсепке алуу, даярдоо жана жалпы жарандык паспортту персонификациялоо, ошондой эле аларды жок кылуу тартиби жөнүндө нускамага ылайык жок кылынат.

10. Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурлардан башка учурларда алып коюуга тыюу салынат.

4. Корутунду жоболор

11. Улуттук паспорттор жоголгон учурда Кыргыз Республикасынын жарандары калкты каттоо чөйрөсүндөгү жана тышкы саясатты ишке ашыруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жаңы улуттук паспортторду алуу үчүн кайрылышат.

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары улуттук паспорттор жоголгон учурда Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүктү тариздөө үчүн Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө жана консулдук мекемелерине кайрылышат.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 26-ноябрындагы № 579 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Кыргыз Республикасынын жаранынын улуттук паспортун таап алышкан адамдар, аны калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга тапшырууга тийиш.