Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2017-жылдын 13-июлундагы
№ 430 токтому менен
бекитилген

«Кыргызтест» мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо системасы жөнүндө жобо

 

 (КР Ѳкмѳтγнγн 2018-жылдын 5-апрели № 186 токтомдун редакциясына ылайык)

1-глава. Жалпы жоболор

 

1. Ушул Жобо «Кыргызтест» мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоонун бирдиктүү системасынын (мындан ары – «Кыргызтест» системасы) негизги максаттарын, милдеттерин, эрежелерин жана принциптерин аныктайт.

2. «Кыргызтест» системасы боюнча Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана чет элдик жарандардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин милдеттүү түрдө билүү деңгээлдерине жана көлөмүнө ылайык элементардык (А1), базалык (А2), ортоңку (В1), ортодон жогору (В2) жана жогорку (С1) деңгээлдери боюнча жүргүзүлөт.

3. Тест тапшырмалары «Кыргызтест» мамлекеттик мекемеси тарабынан аныкталган тартипте квалификациялуу филолог-адистер тарабынан иштелип чыгат.

4. Тестирлөө жыйынтыктарынын протоколдору «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин архивинде электрондук түрдө жана кагаз вариантында «Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.

 

2-глава. Максаты жана милдеттери

 

5. Тестирлөөнүн максаты болуп тестирлөөгө катышуучулардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин калыс жана ачык аныктоо саналат.

6. «Кыргызтест» системасынын милдеттери төмөнкүлөр:

- мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо бөлүгүндө «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын, «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» жана «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын ишке ашырылышын камсыздоо;

- «Кыргызтест» системасын кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары иштөөсүнө жана өнүгүүсүнө көмөк берүүчү бирдиктүү каражат катары түзүү жана ишке киргизүү;

- тестирлөө процессин заманбап маалыматтык-техникалык каражаттар менен камсыздоо жана методикалык окуу куралдары, иштелмелер менен коштоо.

3-глава. Тестирлөө жүргүзүүнүн принциптери

 

7. Тестирлөө жүргүзүүдө «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери төмөнкү принциптерди жетекчиликке алат:

- уюштуруу-техникалык чечимдердин мүмкүн болуучу ар түрдүүлүгүндө системанын функциялык бирдиктүүлүгүнүн принциби;

- баалоонун илимий негизделген, стандартташтырылган жана технологиялык жактан өнүккөн каражаттарын колдонуу;

- тест тапшырмаларынын жашыруундуулугун бекем сактоону камсыздоо;

- тестирлөө процессинде ачык-айкындуулукту, системалуулукту, объективдүүлүктү жана тартипти камсыздоо;

- тестирлөө жүргүзүлгөн жерлерде тиешелүү шарттарды камсыздоо;

- тест тапшыруучуга тестирлөөнүн шарттары жөнүндө толук маалымат берүү.

 

4-глава. Тестирлөө жүргүзүү тартиби

 

8. Кыргыз Республикасынын жарандарынын, чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин «Кыргызтест» мамлекеттик мекемеси «Кыргызтест» системасы боюнча төмөнкүдөй ыкмалар менен аныктайт:

- компьютердик тест;

- интернет-ресурс аркылуу онлайн режиминдеги тест;

- компьютер (интернет-ресурс) менен тестирлөө мүмкүнчүлүгү болбогон учурда бланктык (кагаз түрүндө) тест.

9. «Кыргызтест» системасы боюнча мамлекеттик тилди билүү деңгээли «Лексика. Грамматика», «Угуу», «Окуу», «Жазуу» жана «Сүйлөө» субтесттери аркылуу аныкталат.

«Лексика. Грамматика», «Угуу» жана «Окуу» субтесттеринин жыйынтыктары компьютер программасы аркылуу бааланат. «Жазуу» жана «Сүйлөө» субтесттери квалификациялуу филолог-адистер тарабынан бааланат.

Жалпы жыйынтык бардык субтесттердин натыйжасын кошуу менен эсептелет.

10. Тестирлөө 2 этап менен өткөрүлөт:

- 1-этап: каттоо, идентификациялык код алуу, видеонускаманы көрүү жана тестирлөөдөн өтүү эрежелери менен таанышуу;

- 2-этап: тесттен өтүү жана жыйынтыгын алуу.

11. «Кыргызтест» системасы боюнча тестирлөөнүн жыйынтыктары төмөнкүдөй чыгарылат:

- эгерде тест тапшыруучу тест боюнча зарыл болгон (тапшырмалардын 100% жалпы санынан 60% же андан жогору) жалпы балл топтосо, мамлекеттик тилди билүү деңгээли жөнүндө белгиленген үлгүдөгү сертификат (А1, А2, В1, В2 же С1) берилет;

- эгерде тест тапшыруучу тапшырмалардын 100% жалпы санынан 60%дан төмөн жалпы балл топтосо, субтесттер боюнча топтолгон баллды көрсөтүү менен маалымкат берилет;

- кагаз түрүндө берилген жыйынтык «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин гербдүү мөөрү менен күбөлөндүрүлөт;

- тестирлөөнүн жыйынтыктары «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин www.kyrgyztest.gov.kg веб-сайтына жайгаштырылат.

12. Белгиленген үлгүдөгү сертификат жана тесттин жыйынтыгы жазылган маалымкат «Кыргызтест» мамлекеттик мекемеси тарабынан берилет.

13. Сертификаттын үлгүсү «Кыргызтест» мамлекеттик мекемеси тарабынан бекитилет.

Сертификаттын жарактуулугу – мөөнөтсүз.

Маалымкат 2 жылга жарактуу жана тестти кайра тапшырууда көрсөтүлүшү мүмкүн.

14. Эгерде тест тапшыруучу тестирлөөнүн жыйынтыгы менен макул болбосо, тестен өткөндүгү жөнүндө маалымкат алган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде тест жыйынтыктарын кайра кароо үчүн апелляциялык комиссияга кайрылууга укуктуу. Апелляциялык комиссия тест тапшыруучунун арызы түшкөн күндөн тартып аны үч жумуш күндүн ичинде карайт.

Апелляциялык комиссия тестирлөөнүн жыйынтыктарын карагандан кийин оң чечим чыгарган учурда, тест тапшыруучуга «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин белгиленген үлгүдөгү сертификаты тапшырылат.

Апелляциялык комиссия тестирлөөнүн жыйынтыктарын карагандан кийин терс чечим чыгарган учурда, тест тапшыруучуга тестирлөөнүн жыйынтыгы көрсөтүлгөн «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин маалымкаты берилет.

«Кыргызтест» системасынын кийинки деңгээлине өтүү үчүн тест тапшыруу укугуна чек коюлбайт.

15. Тест тапшыруучу тестирлөө жүргүзүү эрежелерин бузган учурда «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери тарабынан тестирлөөнүн эрежелерин бузгандыгы жөнүндө акт түзүлүп, аны тест тапшыруудан четтетүү жана тест жыйынтыктарын жокко чыгаруу боюнча чаралар көрүлөт.

«Кыргызтест» мамлекеттик мекемеси тарабынан аныкталган тестирлөөдөн өтүү эрежелерин бузуу тест тапшыруучуну тестирлөөдөн четтетүүгө жана тесттин жыйынтыктарын жокко чыгарууга себеп болуп саналат.

16. Саясий мамлекеттик кызмат ордуна талапкерлигин койгон адамдардын (мындан ары – талапкер) мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоодо «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин чечими менен Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын өкүлү сөзсүз киргизилген эксперттик комиссия түзүлөт.

Эксперттик комиссиянын чечими мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоого эксперттик комиссиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын жарымынан кем эмеси катышкан учурда, жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл алынат.

Эксперттик комиссия талапкердин мамлекеттик тилди билүү деңгээли жөнүндө корутунду чыгарат.

Эксперттик комиссиянын чечимине ылайык «Кыргызтест» мамлекеттик мекемеси мамлекеттик тилди билүү деңгээли жөнүндө белгиленген үлгүдөгү сертификат же тест жыйынтыгы көрсөтүлгөн маалымкат берет.

17. Эгерде талапкер тестирлөөнүн жыйынтыгы менен макул болбосо, «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин тест жыйынтыгы көрсөтүлгөн маалымкатын алган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде тест жыйынтыктарын кайра кароо үчүн көз карандысыз эксперттерден турган, «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин чечими менен түзүлгөн апелляциялык комиссияга кайрылууга укуктуу.

Апелляциялык комиссия талапкердин арызы түшкөн күндөн тартып аны үч жумуш күндүн ичинде карайт.

Апелляциялык комиссия тестирлөөнүн жыйынтыктарын карагандан кийин оң чечим чыгарган учурда, талапкерге «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин белгиленген үлгүдөгү сертификаты тапшырылат.

Апелляциялык комиссия тестирлөөнүн жыйынтыктарын карагандан кийин терс чечим чыгарган учурда, талапкерге тестирлөөнүн жыйынтыгы көрсөтүлгөн «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин маалымкаты берилет.

18. Эксперттик комиссиянын иштөө тартиби жана апелляциялык комиссиянын иштөө тартиби «Кыргызтест» мамлекеттик мекемеси тарабынан бекитилет.

19. Ушул Жобо менен жөнгө салынбаган айрым маселелер «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин актылары аркылуу жөнгө салынат.

 

5-глава. «Кыргызтест» системасын каржылоо

 

20. «Кыргызтест» системасы төмөнкүлөрдүн эсебинен каржыланат:

- республикалык бюджеттин;

- тартылган гранттык каражаттардын;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактардын.