Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 27 Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7e06e9e0-87d5-4e01-b0db-272feb251bf6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2015-жылдын 3-апрели № 72

Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө

(КР 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 182, 2016-жылдын 10-декабрындагы № 195, 2017-жылдын 14-февралындагы № 25, 2017-жылдын 30-майындагы № 93, 2018-жылдын 29-мартындагы № 32, 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2019-жылдын 26-июнундагы № 76, 2020-жылдын 20-апрелиндеги № 48, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8, 2021-жылдын 5-мартындагы № 28, 2021-жылдын 29-ноябры № 141  Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

1-глава. Жалпы жоболор

 

1-берене. Мыйзамдын максаты жана принциптери

Мамлекеттик сатып алууларды ишке ашырууда мамлекеттик каражаттарды пайдалануунун үнөмдүүлүгүн жапа натыйжалуулугун камсыз кылуу ушул Мыйзамдын максаты болуп саналат.

Мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыруу төмөнкүдөй принциптерге негизделет:

- берүүчүлөргө (подрядчыларга) карата айкындык, ачыктык, мыйзамдуулук жана калыстык;

- сатып алууларды ишке ашыруу процессинде берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) ортосунда катышууну кеңейтүү жана атаандаштыкты өнүктүрүү;

- мамлекеттик сатып алууларды ишке ашырууда берүүчүлөр (подрядчылар) үчүн тең жана адилет шарттарды түзүү.

2-берене. Жөнгө салуу предмети

1. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдар ушул Мыйзамдан жана мамлекеттик сатып алууларды жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актылардан, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден турат.

2. Ушул Мыйзам мамлекеттик сатып алуулардын жалпы укуктук жана экономикалык принциптерин белгилейт жана мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн тартибин жөнгө салат.

3. Ушул Мыйзам төмөнкүдөй мамлекеттик сатып алууларды жөнгө салбайт:

1) мамлекеттик сырларды коргоо менен байланышкан. Мындай мамлекеттик сатып алууларды уюштуруу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат;

2) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан жүзөгө ашырылуучу.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өзүнүн сатып алууларды жүзөгө ашыруу боюнча ички эрежелерине ылайык административдик-чарбалык муктаждыктарды камсыз кылуу, курулуш иштерин жана капиталдык оңдоону аткаруу үчүн сатып алууларды жүзөгө ашырат. Сатып алуулар жөнүндө ички эрежелер Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан бекитилет жана ушул Мыйзамдын максаттарына жана принциптерине карама-каршы келбөөгө тийиш;

3) мамлекеттик маанидеги документтерди жана атайын мамлекеттик бланктарды даярдоо жана (же) персондоштуруу менен байланышкан, буга Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук типтеги паспортторунун жана Кыргыз Республикасынын улуттук үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрүнүн бланктары кирбейт. Мындай мамлекеттик сатып алууларды уюштуруу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Караңыз:

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-апрелиндеги № 162 "Мамлекеттик маанидеги документтерди жана атайын мамлекеттик бланктарды даярдоонун жана (же) персонификациялоонун айрым маселелери жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын жарандарынын паспортторунун улуттук типтеринин жана Кыргыз Республикасынын улуттук үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрүнүн бланктарын кошпогондо, атайын мамлекеттик бланктарды мамлекеттик ишкана же Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган, мамлекеттин катышуусунун үлүшү 51 пайыздан кем болбогон башка юридикалык жак даярдайт.

Мамлекеттик маанидеги документтер мамлекеттик ишкана же Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган, мамлекеттин катышуусунун үлүшү 51 пайыздан кем болбогон башка юридикалык жак тарабынан персондоштурулат.

4) бешинчи стадиядагы өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги менен ооругандар үчүн гемодиализ кызмат көрсөтүүлөрүнө байланышкан. Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу жана жүзөгө ашыруу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

4. (КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

5. Эгерде Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген келишимде ушул Мыйзамда же сатып алуулар жөнүндө мыйзам алдындагы актыларда каралгандан башкача эрежелер белгиленсе, эл аралык уюмдар тарабынан толук же бөлүгүндө каржылануучу инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруунун алкагында иш жүзүнө ашырыла турган, товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууларга карата эл аралык келишимдин эрежелери колдонулат.

6. (КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2019-жылдын 26-июнундагы № 76 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

3-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу түшүнүктөр

Ушул Мыйзамда төмөнкүдөй түшүнүктөр колдонулат:

аффилирленген жак - төмөндө саналган бир же бир нече белгилерге ылайык келген жак:

мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболору боюнча чечим кабыл алууга таасир көрсөтүүчү жак;

сатып алуучу уюмдардын жетекчилери жана кызматкерлери, ошондой эле алардын жакын туугандары;

саясый мамлекеттик кызмат орундарын, саясый муниципалдык кызмат орундарын, атайын мамлекеттик кызмат орундарын ээлеп турган адамдар, алардын жакын туугандары түзүүчүлөрү жана (же) катышуучулары, ошондой эле бенефициардык ээлери болгон берүүчүлөр (подрядчылар);

берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жана консультанттардын маалыматтар базасы - мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболоруна катышкан берүүчүлөр (подрядчылар) жана консультанттар жөнүндө маалымат. Берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жана консультанттардын маалыматтар базасы электрондук түрдө жүргүзүлөт жана мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдарга ылайык берүүчүлөр (подрядчылар) жана консультанттар жөнүндө маалыматты ачуу үчүн мамлекеттик маалымат ресурстары менен интеграцияланат;

бенефициардык ээси - түпкүлүгүндө (ээлик кылуу жана контролдоо чынжырчасы аркылуу) түз же кыйыр түрүндө (үчүнчү жактар аркылуу) менчик укугуна ээлик кылган же кардарды контролдогон жеке жак (жеке жактар) же болбосо анын атынан же анын кызыкчылыктарында операция (бүтүм) жасалган жеке жак;

валюта - Кыргыз Республикасынын эсептик акчалай бирдиги - сом же башка мамлекеттин эсептик акчалай бирдиги;

мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталы - мамлекеттик сатып алуулардын ачык, жеткиликтүү жана отчеттуу процессин, маалыматты 10 жылдан кем эмес мөөнөткө сактоо менен камсыз кылуу максатында сатып алуулар боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган түзгөн мамлекеттик маалыматтык тутум;

ички берүүчүлөр (подрядчылар) - Кыргыз Республикасынын аймагында катталган жеке ишкерлер же юридикалык жактар;

мамлекеттик же муниципалдык муктаждыктар - сатып алуучу уюмдардын товарларга, жумуштарга, кызмат көрсөтүүлөргө жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөргө болгон, мамлекеттик каражаттардын эсебинен толук же бөлүгүндө канааттандырыла турган керектөөлөрү;

мамлекеттик сатып алуулар - сатып алуучу уюмдун ушул Мыйзамда белгиленген усулдар аркылуу товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик каражаттардын эсебинен толук же бөлүгүндө каржылоо менен сатып алуусу;

мамлекеттик каражаттар болуп төмөнкүлөр таанылат:

- сатып алуучу уюмдардын иш-аракетин жүзөгө ашыруу үчүн республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттары жана капиталдык салымдар;

- бюджет жөнүндө мыйзам менен "бюджеттен тышкаркы каражаттар" катары аныкталган акцияларынын 50 жана андан ашык пайызы (уставдык капиталга катышуу үлүшү) мамлекетке таандык акционердик коомдордун, фонддордун жана мамлекеттик каражаттардын эсебинен түзүлгөн башка чарбакер субъекттердин, ошондой эле өзүн-өзү каржылаган мекемелердин жана ишканалардын каражаттары;

- эгерде келишимде каражаттарды пайдалануунун башка ыкмалары каралбаса, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин негизинде чет өлкөлүк жардам катары берилген каражаттар;

- мамлекет тарабынан кепилденген жана камсыз кылынган кредиттик каражаттар;

келишимди аткарууну кепилдик камсыз кылуу - келишим боюнча милдеттенмелерди аткаруу үчүн берүүчүгө (подрядчыга) карата конкурстук документтерде каралган талап;

конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылуу – конкурстук табыштамада көрсөтүлгөн милдеттенмелерди аткаруу үчүн берүүчүгө (подрядчыга) карата конкурстук документацияда каралган талап;

конкурстук табыштаманы кепилдөөчү декларация - берүүчү (подрядчы) кол койгон, конкурстук табыштамада көрсөтүлгөн милдеттенмелерди аткарууну камсыздоонун кепили катары берүүчү (подрядчы) сатып алуучу уюмга бере турган документ;

демпингдик баа - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык экспертизадан өткөн, долбоордук-сметалык документациянын, техникалык-экономикалык негиздеменин негизинде товарлар, жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр, ошондой эле курулуш чөйрөсүндөгү жумуштар боюнча берүүчүлөрдүн бекитилген бюджетинин суммаларынын негизинде эсептелген, сатып алуулардын пландаштырылган суммасынан төмөн болуп саналган 20 пайыздан ашпаган берүүчү (подрядчы) жумуштарга, кызмат көрсөтүүлөргө жана товарларга сунуш кылган баа;

мамлекеттик маанидеги документ - документтин ээси жөнүндө маалыматты камтыган, юридикалык, жарандык, квалификациялык, кызматтык жана башка маалыматтарды чагылдырган, атайын мамлекеттик бланкта даярдалуучу жана анын ээсине укуктук мамилелерге же мыйзамдын алкагында аракеттерди жүзөгө ашырууга укук берүүчү мамлекеттик орган тарабынан берилген документ;

сатып алуулар жөнүндө келишим - сатып алуучу уюмдун жана берүүчүнүн (подрядчынын), консультанттын ортосундагы келишим, ал сатып алуулардын жол-жоболорунун же алкактык макулдашуунун натыйжасында түзүлөт;

сатып алуучу уюм (тапшырыкчы) - мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, бюджеттик уюм (анын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер, ишканалар), 50 жана акциялардын андан көп пайызы (уставдык капиталда катышуусунун үлүшү) мамлекетке таандык акционердик коомдор, анын ичинде, алардын туунду чарбалык коомдору, фонддор жана башка мамлекеттик каражаттардын, мамлекеттик органдардын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын каражаттарынын эсебинен түзүлгөн чарбакер субъекттер (анын ичинде өзүн-өзү каржылоодо турган мекемелер жана ишканалар);

улуттук режимден алып коюу - Евразия экономикалык бирлигинин башка мүчө-мамлекеттеринин потенциалдуу берүүчүлөрүнүн (подрядчыларынын) конкреттүү товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуу жол-жоболоруна катышууга жеткиликтүүлүгүн бир тараптуу белгиленген тартипте чектөө же болбосо экономиканын белгилүү бир тармактарында жүзөгө ашырылуучу мамлекеттик сатып алууларга жеткиликтүүлүктү чектөө. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимине ылайык товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым түрлөрүн сатып алууларды жүзөгө ашыруунун өзгөчөлүктөрүн аныктоо жолу менен, өзгөчө учурларда эки жылдан ашпаган мөөнөткө белгиленет;

консультант - консультациялык кызматтарды көрсөтүүчү жеке же юридикалык жак;

консультациялык кызмат көрсөтүүлөр - зарыл адистештирилген кесиптик билими, тажрыйбасы жана тиешелүү квалификациясы бар консультанттар тарабынан берилүүчү интеллектуалдык же консультациялык мүнөздөгү кызмат көрсөтүүлөр;

конкурс - тандап алуу, ал аркылуу, ушул Мыйзамда каралган тартипте товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү берүүгө карата жеңүүчү аныкталат;

конкурстук табыштама - мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүгө товарларды  берүүгө,

сатып алуу жөнүндө конкурстук документация - конкурстук табыштаманы даярдоо үчүн сатып алуучу уюм берүүчүгө (подрядчыга) бере турган, сатып алуу жөнүндө конкурстарды (анын ичинде келишимдин (контракттын) долбоору) өткөрүү шарттарын, тартибин камтыган, аларга ар кандай өзгөртүүлөрдү кошуп алганда, документтердин пакети;

конкурстук мезгил - конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтүнө чейинки мезгил;

баалоо критерийлери - конкурстун жеңүүчүсүн аныктоо үчүн конкурстук документацияда белгиленген объективдүү критерийлер;

лот - конкурстун өзүнчө предмети катары чыгарыла турган, сатып алуунун бөлүнбөгөн предмети, аны баалоо башка лотторго көз карандысыз түрдө жүргүзүлүүгө тийиш;

баалар мониторинги - маалыматтарды тутумдуу түрдө жыйноо, ал сатып алуулардын үнөмдүүлүгүн жана натыйжалуулугун камсыздоо максатында чечим кабыл алуу үчүн пайдаланылат;

улуттук режим - чет өлкөдө чыгарылган жана мындай товарларды, аткарылган жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сунуш кылган берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) товарларын, жумуштарын, кызмат көрсөтүүлөрүн Кыргызстанда чыккан товарлар, тийиштүү түрдө Кыргыз Республикасынын берүүчүлөрү (подрядчылары) тарабынан аткарылган жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр менен бирдей шартта кароого жол берген режим, эгерде мындай режимди сунуштоо жөнүндө талап Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде белгиленсе;

анык эмес маалымат - берүүчүлөр (подрядчылар), консультанттар өз конкурстук табыштамасында беришкен, чындыкка дал келбеген маалыматтар;

мамлекеттик сатып алуулардын жалпы классификатору - бул мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими менен бекитилүүчү, мамлекеттик сатып алуулардын мониторинги үчүн багытталган, ар кандай белгилери боюнча топтоштурулган товарлардын, жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн аныкталган коду;

конкурстук табыштамаларды баалоо - мыкты сунушту тандоо, сатып алуучу уюм аны Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипке ылайык ишке ашырат;

баалоо отчету - конкурстук табыштамалардын конкурстук документациянын талаптарына ылайык келүүсүн конкурстук комиссиянын баалоосунун натыйжасы;

бааланган нарк - колдонулуучу жеңилдиктерди, бардык сунуштардын бааларын бирдиктүү валютага которууну жана конкурстук документтерде көрсөтүлгөн сапат критерийлерин эске алган конкурстук табыштаманын баасы;

персондоштуруу - мамлекеттик ишкана же мамлекеттин катышуусунун үлүшү 51 пайыздан кем эмес башка юридикалык жак жүзөгө ашыруучу же болбосо мамлекеттик органдын өзү берүүчү, билдирилген маалыматтардын негизинде мамлекеттик маанидеги персондоштурулган документтин ээси жөнүндө юридикалык, жарандык, квалификациялык, кызматтык же башка маалыматтарды чагылдырган маалыматты киргизүүнү камсыз кылуучу технологиялык процесс;

босоголук суммалар - мамлекеттик сатып алуулардын усулун тандоо аныктала турган суммалардын өлчөмү (минимум жана максимум). Босоголук суммалардын өлчөмүн жана аларды колдонуунун ыкмасын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилейт;

берүүчү (подрядчы) - (контекстке жараша) сатып алуулардын сатып алуучу уюмдар жүргүзүүчү жол-жоболорунун кайсы болбосун тарабы же потенциалдуу тарабы;

алдын ала квалификациялоо - берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) иш тажрыйбасын, финансылык, коммерциялык, өндүрүштүк жана техникалык мүмкүнчүлүктөрүн алдын ала тартипте баалоо үчүн конкреттүү конкурстун алкагында жүргүзүлүүчү жол-жобо;

протокол - сатып алуулар процессинин бардык стадияларын чагылдырган документтүү отчет;

жумуштар - имаратты, курулманы же объектти курууга, кайра конструкциялоого, бузууга, оңдоого жана жаңылоого байланышкан бүткүл иш-аракет, буга курулуш аянтын даярдоо, котлован казуу, курулманы тургузуу, жабдууларды же материалдарды монтаждоо, ички жана тышкы жасалгалоо кирет, ошондой эле буга, эгерде мындай кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы жумуштардын өздүк наркынан ашпаса, бургулоо, геодезиялык жумуштар, спутник аркылуу сүрөткө тартуу, сейсмикалык изилдөөлөр сыяктуу коштомо кызмат көрсөтүүлөр жана сатып алуулар жөнүндө келишимге ылайык аткарылуучу башка кызмат көрсөтүүлөр да кирет;

алкактык макулдашуу - болочок келишимдин шарттары көрсөтүлүүчү конкурстук тоорук-сооданын натыйжалары боюнча кол коюлган, сатып алуучу уюмдун жана эки же андан көп берүүчүнүн (подрядчынын) ортосунда түзүлгөн макулдашуу;

атайын мамлекеттик бланк - Кыргыз Республикасынын жарандарынын паспортторунун улуттук типтеринин жана Кыргыз Республикасынын айдоочулук күбөлүктөрүнүн бланктарын кошпогондо, бир же бир нече коргоочу элементтери бар, бланктын номери жана сериясы, мамлекеттик аталышы жана герби бар, мамлекеттик ишкана же мамлекеттин катышуусунун үлүшү 51 пайыздан кем эмес башка юридикалык жак тарабынан даярдалуучу тиешелүү формадагы жана өлчөмдөгү (кагаздагы же болбосо пластикалык негиздеги) барак же барактар;

сапатты башкаруу тутуму (тутумдары) - сапат жагынан уюмду жетектөө жана башкаруу үчүн тутум, ал уюштуруучулук түзүмдүн, продукцияга таандык сапатты белгилөө, кармап туруу жана өркүндөтүү үчүн зарыл болгон жоопкерчиликтик ыйгарым укуктарды бөлүштүрүүнүн, усулдардын, жол-жоболордун жана ресурстардын жыйындысын билдирет;

стандарттык конкурстук документация - алдын ала квалификациялык тандоону жана конкурсту өткөрүүдө пайдаланылуучу документтердин пакети;

маданият жана искусство жагындагы чыгармачылык иш-аракет - адамдын чындыкты таанууга жана аны кайра жаратууга жана жаңы, оригиналдуу, мурда эч качан болуп көрбөгөн маданий баалуулуктарды түзүүгө багытталган аң-сезимдүү, жигердүү ишмердүүлүгү;

маданият жана искусство жагындагы чыгармачылык долбоор - коомдук-саясий уникалдуулугу жана турмушка ашыруу мүмкүнчүлүгү менен айырмалануучу маданият жана искусство чөйрөсүндөгү туундуну же тейлөөнү түзүүгө багытталган кандайдыр бир формага камтылган ой, идея, образ;

товарлар - эмгектин кайсы түрдөгү жана сыпаттамадагы болбосун продуктылары, анын ичинде катуу, суюк же газ түрүндөгү чийки заттар, буюмдар, жабдуулар жана нерселер, электр энергиясы, ошондой эле, эгерде мындай коштомо кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы товарлардын өздөрүнүн наркынан ашпаса, товарларды берүүнү коштоочу кызмат көрсөтүүлөр;

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ыйгарым укук берген, аткаруу бийлигинин тутумунда турган, товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жагында мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү мамлекеттик орган;

кызмат көрсөтүүлөр - ар кандай мамлекеттик сатып алуулар (өлчөнүүчү физикалык тыянагынын натыйжалуулугунун деңгээлинин негизинде, товарларды, жумуштарды кошпогондо), топографиялык тартуунун, имараттарды, станокторду жана жабдууларды жууп-тазалоо кызмат көрсөтүүлөрү; ташуулар; телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөрү; камсыздандыруучу кызмат көрсөтүүлөр; сметачынын, техникалык көзөмөлдүн кызмат көрсөтүүлөрү; имараттарды, курулмаларды, орнотмолорду долбоорлоо жана компьютерлерди жана программалык камсыз кылууну учурдагы техникалык жактан колдоо; жарыялоо, типографиялык кызмат көрсөтүүлөр; булганыч сууларды тазалоо кызмат көрсөтүүлөрү; коопсуздук кызматынын кызмат көрсөтүүлөрү, финансылык кызмат көрсөтүүлөр, аудитордук кызмат көрсөтүүлөр; кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктүн лизинги, агрегаттарды, түйүндөрдү жана (же) жабдууларды оңдоо жана башка кызмат көрсөтүүлөр;

сатып алуулардын электрондук форматы - сатып алууларды уюштуруунун жана жүргүзүүнүн товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү реалдуу убакыт режиминде же "офф-лайн" режиминде сатып алууну камсыз кылуучу Интернет тармагын, маалыматтык тутумдарды (веб-порталдарды) жана электрондук маалыматтык ресурстарды пайдалануу менен, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте жана шарттарда жүзөгө ашырыла турган жол-жобосу;

веб-порталдын электрондук каталогу - учурдагы бааларды көрсөтүү менен берүүчүлөр жана подрядчылар сунуш кылып жаткан товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн иретке келтирилген тизмеги;

эки пакеттүү ыкма - эки этапта өткөрүлүүчү конкурсту бир этаптык усул менен өткөрүү жол-жобосу: биринчи этапта конкурстук табыштамалардын сатып алуучу уюмдун квалификациясына жана техникалык талаптарына ылайык келүүсүнө баа берүү жүзөгө ашырылат жана экинчи этапта эң аз бааланган нарк боюнча жеңүүчүнүн аныкталышына баа берүү жүзөгө ашырылат.

(КР 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 182, 2018-жылдын 29-мартындагы № 32, 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2019-жылдын 26-июнундагы № 76, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакциясына ылайык)

4-берене. Ички берүүчүлөргө (подрядчыларга) берилүүчү жеңилдиктер

1. Ушул берененин 2 жана 3-бөлүктөрүн кошпогондо, ички жана чет өлкөлүк берүүчүлөргө (подрядчыларга) сатып алуу жол-жоболоруна катышуу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөр берилүүгө тийиш.

2. Ички берүүчүлөр тарабынан Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн товарларды сатып алганда сатып алуучу уюм берилүүчү товарларга продукциянын коопсуздугун жана сапатын ырастаган зарыл сертификаттар болгон учурда, конкурстук табыштамаларды баалоодо сунушталган баага 20 пайыз өлчөмүндө жеңилдиктерди берүүгө милдеттүү.

3. Эгерде сатып алуулардын предмети Кыргыз Республикасынын ички подрядчылары жана чет өлкөлүк подрядчылар аткаруусу мүмкүн болгон жумуштар болсо, ички подрядчы жергиликтүү эмгек ресурстарын кеминде 70 пайыз жана жергиликтүү чийки заттарды жана материалдарды кеминде 30 пайыз пайдаланган шартта, сатып алуучу уюм ички подрядчыларга 20 пайыз өлчөмүндө жеңилдиктерди берүүгө милдеттүү.

4. Ички берүүчүлөргө (подрядчыларга) жеңилдиктер берилген учурда, сатып алуучу уюм конкурстук документациядагы жана боло турган конкурс жөнүндө кулактандыруудагы жеңилдиктердин өлчөмүн карап чыгууга тийиш. Жеңилдиктерди берүү жөнүндө жарыяланган кулактандыруу кийин өзгөртүлүүгө жатпайт.

5. Ички берүүчүлөргө (подрядчыларга) жеңилдиктер берилген учурда сатып алуучу уюм конкурстук табыштамаларды баалоодо жана салыштырууда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен усулдук нускаманы жетекчиликке алат.

6. Евразия экономикалык бирлигинин мүчө-мамлекеттеринин берүүчүлөрүнө (подрядчыларына) карата Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган Келишимде каралган ченемдер мыйзамдарда белгиленген тартипте колдонулат.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2020-жылдын 20-апрелиндеги № 48 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

4-1-берене. Сатып алууларды жүзөгө ашырууда улуттук режимди колдонуу

Сатып алуучу уюмдар тарабынан чет мамлекеттин же чет мамлекеттердин тобунун товарларын, берүүчүлөр (подрядчылары) тарабынан тиешелүү түрдө аткарылуучу жумуштарды, көрсөтүлүүчү кызматтарды сатып алууну жүзөгө ашырууда, Кыргызстанда чыгарылган товарлар, Кыргыз Республикасынын берүүчүлөрү (подрядчылары) тарабынан тиешелүү түрдө аткарылуучу жумуштар, көрсөтүлүүчү кызматтар менен тең шарттарда улуттук режим ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде көрсөтүлгөн учурларда жана шарттарда колдонулат.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

42-берене. Товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө талаптар

1. Конкурска катышуу үчүн улуттук же эл аралык сапат стандарттарында каралган, белгиленген техникалык жана сапаттык мүнөздөмөлөргө ылайык келген товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө гана жол берилет.

2. Көп сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн коопсуздугун жана функционалдык пайдаланылуусун камсыз кылуучу алардын техникалык жана сапаттык мүнөздөмөлөрү, ошондой эле берүүчүлөргө (подрядчыларга) карата квалификациялык талаптар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен аныкталган тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын же борбордук органдардын чечими менен белгиленет.

(КР 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

5-берене. Ишенимсиз жана ак ниет эмес берүүчүлөрдү (подрядчыларды) жана консультанттарды мамлекеттик сатып алууларга катышуудан четтетүүнүн жана дайындар базасына киргизүүнүн шарттары

1. Ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жана консультанттардын маалыматтар базасы - келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы үчүн жана мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболоруна катышуу эрежелерин бузгандыгы үчүн киргизилген ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жана консультанттардын, ошондой эле алардын жетекчилеринин реестри.

2. Ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жана консультанттардын маалыматтар базасына киргизилген берүүчүлөр (подрядчылар), консультанттар, ошондой эле ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жана консультанттардын маалыматтар базасына киргизилген, бирок башка берүүчүнүн (подрядчынын), консультанттын курамында катышкан компаниялардын жетекчилеринин мамлекеттик сатып алууларга катышуусуна жол берилбейт.

Ушул Мыйзамдын 21-беренесинин 4-бөлүгүнүн 14, 20 жана 22-пункттарын кошпогондо, эгерде берүүчүнүн (подрядчынын), консультанттын түзүүчүлөрү, жетекчи курамынын мүчөлөрү сатып алуучу уюм менен аффилирленген жактар болуп саналса, берүүчүлөрдүн (подрядчылардын), консультанттардын мамлекеттик сатып алууларга катышуусуна жол берилбейт.

3. Сатып алуучу уюм маалымат базасына ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдү (подрядчыларды) жана консультанттарды, коллегиялуу аткаруу органдарынын мүчөлөрүн, жеке аткаруу органынын функцияларын аткаруучу жактарды, ошондой эле ушундай реестрге киргизилген жактарды киргизүүнү демилгелейт, эгерде:

1) эгерде мындай баш тартуу өзгөчө кырдаал же өзгөчө абал режимин киргизүү менен байланышкан учурларды кошпогондо, сатып алуу жөнүндө кулактандыруу мындай режимдер киргизилгенге чейин жарыяланган шартта, конкурстун жеңүүчүсү деп таанылган берүүчүлөр (пордрядчылар) жана консультанттар сатып алуулар жөнүндө келишим (контракт) түзүүдөн баш тартышса;

2) берүүчүлөр (подрядчылар) жана консультанттар менен заказчылар сатып алуулар жөнүндө келишимдерди (контракттарды) бир тараптуу тартипте бузушса, аткаруунун жүрүшүндө берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жана консультанттардын сатып алуулар жөнүндө документацияда берүүчүлөр (подрядчылар), консультанттар үчүн белгиленген талаптарга ылайык келбей тургандыгы белгиленсе же берүүчүлөр (подрядчылар) жана консультанттар мындай талаптарга өзүнүн шайкештиги жөнүндө калпыс маалымат берип, бул сатып алуулардын жол-жоболорунун жеңүүчүсү болууга мүмкүнчүлүк берсе, анын натыйжасында ушундай келишимдер түзүлсө;

3) берүүчү (подрядчы) компаниянын жетекчиси же түзүүчүсү күнөөсү мыйзамда каралган тартипте далилденген жана мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими менен белгиленген алдамчылык жана коррупция үчүн сот тарабынан жоопкерчиликке тартылса. Эгерде жетекчиге же түзүүчүгө карата жогоруда көрсөтүлгөн кылмыштарды жасагандыгы үчүн соттолгондугу белгиленген тартипте жоюлган же алып салынган болсо, анда бул ченем колдонулбайт;

4) эгерде мындай укук бузуу өзгөчө кырдаал же өзгөчө абал режимин киргизүүгө байланыштуу болгон учурларды кошпогондо, сатып алуу жөнүндө кулактандыруу мындай режимдер киргизилгенге чейин жарыяланган шартта, конкурстук табыштаманы кепилдөөчү декларациянын шарттары берүүчүлөр (подрядчылар) жана консультанттар тарабынан бузулса;

5) берүүчүлөр (подрядчылар) жана консультанттар түзүлгөн сатып алуулар жөнүндө келишимдер (контракттар) боюнча өздөрүнүн милдеттенмелерин аткарбаса, же болбосо талаптагыдай аткарбаса;

6) берүүчүлөр (подрядчылар) жана консультанттар ушул Мыйзамдын 6-беренесинин талаптарын бузууга жол беришсе.

4. Ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) дайындар базасына киргизүүнүн тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

6-берене. Кызыкчылыктардын кагылышы

1. Мамлекеттик, муниципалдык кызматчыларга жана сатып алуучу уюмдардын кызматкерлерине жана конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнө төмөндөгүлөргө тыюу салынат:

1) мамлекеттик сатып алуулардагы чечимге карата сатып алуулардын кайсы болбосун тарабынын кызыкчылыктарында кандайдыр бир таасир көрсөтүүгө;

2) ушул Мыйзамда жөнгө салынуучу сатып алууларда берүүчүлөр (подрядчылар), консультанттар катары катышууга же аффилирленген жак катары алар менен бирге болууга;

3) (КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

Сатып алуучу уюмдардын кызматкерлери же конкурстук комиссиянын мүчөлөрү ушул бөлүктүн жоболорун бузган учурда алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартылат, ал эми сатып алуулардын жол-жоболору токтотула турат же болбосо сатып алуучу уюмдун же соттун чечими боюнча токтотулат.

2. Жактар сатып алуу жол-жоболору менен байланышкан милдеттерди аткара албайт, эгерде алар:

1) сатып алуулардын жыйынтыгына жеке кызыкчылыгы бар болсо (анын ичинде конкурска катышууга табыштамаларын берген жеке жактар);

2) конкурска катышууга табыштамаларын берген берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) же консультанттардын кызматкерлери, же болбосо берүүчүлөр (подрядчылар), консультанттар аларга таасир көрсөтүүгө жөндөмдүү жеке жактар (анын ичинде берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) же болбосо консультанттардын катышуучулары (акционерлери), алардын башкаруу органдарынын кызматкерлери жана берүүчүлөрдүн (подрядчылардын), консультанттардын кредиторлору болуп саналган жеке жактар болуп саналса.

3. Эгерде берүүчүнүн уюштуруучусу (уюштуруучулары) же жетекчиси (жетекчилери) ошол эле конкурска катышкан башка берүүчүнүн (подрядчынын) уюштуруучусу (уюштуруучулары), жетекчиси (жетекчилери) болсо, сатып алуучу уюм берүүчү (подрядчы) менен сатып алуулар жөнүндө келишимди же алкактык макулдашууну түзө албайт.

4. Сатып алуучу уюм түзүүчүлөрү жана (же) катышуучулары саясый мамлекеттик, саясый муниципалдык кызмат орундарын, атайын мамлекеттик кызмат орундарын ээлеп турган адамдар жана алардын жакын туугандары болуп саналган берүүчү (подрядчы) менен сатып алуулар жөнүндө келишимди же алкактык макулдашууну түзө албайт.

Сатып алуучу уюм берүүчүдөн (подрядчыдан) саясый мамлекеттик, саясый муниципалдык кызмат орундарын, атайын мамлекеттик кызмат орундарын ээлеп турган адамдар жана алардын жакын туугандары менен аффилирленгендиги жок экендиги тууралуу жазуу жүзүндөгү ырастоону талап кылууга укуктуу.

5. Кызматкери адистешмелерди же конкурстук документацияны даярдоого жооптуу болгон берүүчү (подрядчы) менен, же болбосо акыркы эки жылда бул сатып алуучу уюмдун кызматчысы болгон берүүчү (подрядчы) менен сатып алуучу уюм сатып алуулар жөнүндө келишимди же алкактык макулдашууну түзө албайт.

6. Конкурстун бардык катышуучулары мамлекеттик сатып алуулар процессинде жана сатып алуулар жөнүндө келишимди аткарууда жүрүм-турум этикасынын негизги принциптерин сактоого тийиш. Катышуучулар Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинде көрсөтүлгөн коррупция, алдамчылык, убадалашып алуу жана мажбурлоо сыяктуу укукка каршы аракеттерге аралашпоосу керек.

7. Сатып алуучу уюм туунду чарбалык коом болуп саналган, же болбосо товарларды сатып алууда техникалык өзгөчөлүктөрдү иштеп чыгуу, жумуштарды сатып алууда кемчилик актысын түзүү, долбоордук-сметалык документацияны иштеп чыгуу менен байланышкан консультациялык кызматтарды көрсөтүү жана кызматтар менен консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда техникалык тапшырманы түзүү үчүн жалданып алынган биргелешкен кызматкерлери бар берүүчү (подрядчы), консультант менен сатып алуулар жөнүндө келишим же алкактык макулдашуу түзө албайт.

8. Сатып алуучу уюм ушул берененин 1-7-бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн фактыларды айкындаган учурда мындай берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) конкурстук табыштамалары четке кагылууга жатат.

9. Ушул беренеге ылайык конкурстук табыштамаларды четке кагуу же болбосо конкурсту жокко чыгаруу жана мунун себептери сатып алуулар жол-жоболорунун протоколунда чагылдырылат.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2019-жылдын 26-июнундагы № 76, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

7-берене. Купуялуулук принциби

1. Маалыматты жарыялабоо мыйзамга каршы келген, мыйзамдарды сактоону камсыз кылууга тоскоолдук кылган, ошондой эле мамлекеттин коопсуздук кызыкчылыктарын коргоо үчүн зарыл болгон, же маалыматты ачып берүү берүүчүнүн (подрядчынын), консультанттын мыйзамдуу коммерциялык кызыкчылыктарына зыян келтирген же ак ниеттүү атаандаштыкка тоскоол болгон учурларды кошпогондо, эгерде сот маалыматты ачып берүү жөнүндө токтом кабыл албаса, сатып алуучу уюм жеңүүчү аныкталганга чейин маалыматты ачып берүүгө укуксуз.

2. Конкурстук табыштамаларды иликтөөгө, түшүндүрүүгө жана баалоого байланышкан эч кандай маалымат, ошондой эле келишимди түзүүгө карата сунуштамалар мындай түрдөгү маалыматтарды алууга расмий ыйгарым укугу болбогон адамдарга ачыкталбоого тийиш.

3. Сатып алуучу уюмдун жана берүүчүнүн (подрядчынын) же болбосо консультанттын ортосундагы бардык талкуулоолор, кабарлоолор же сүйлөшүүлөр купуя мүнөзгө ээ болот. Маалымат соттук териштирүүнүн предмети болуп саналган учурларды кошпогондо, тараптардын бири дагы экинчи тараптын макулдугусуз техникалык, баалык же башка маалыматты бөлөк адамдарга ачыктоого укугу жок.

(КР 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

8-берене. Билдирмелердин формасы

1. Мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболорун ишке ашырууда, анын ичинде ушул Мыйзамдын 4-главасында каралган даттануу жол-жоболоруна байланыштуу ишке ашырууда, сатып алуулардын жол-жоболору жөнүндө протоколду түзүүдө жазуу жүзүндө түзүлгөн документтер, чечимдер, арыздар жана кабарламалар гана жарактуу деп таанылат. Жогоруда көрсөтүлгөн билдирмелерди кайра чыгаруунун факсимилелик жана электрондук-санариптик ыкмаларын пайдаланууга жол берилет, мында бул ыкмалар билдирме аны жасаган тараптан чыккандыгын жана билдирменин мөөнөтүн анык белгилөөгө мүмкүндүк бериши керек.

2. Билдирмелерди алмашуу ыкмалары жана аларды жиберүүнүн мөөнөттөрү жөнүндө талаптар маалымат алууга тең укуктарга ээ болгон бардык берүүчүлөр (подрядчылар) үчүн жалпы болуп саналат.

3. Берүүчүлөрдү (подрядчыларды), консультанттарды сатып алуулардын жол-жоболоруна катышууга (подрядчыларды) тартууда сатып алуучу уюм төмөндөгүлөрдү көрсөтөт:

1) билдирменин формасына карата талаптар;

2) коммерциялык жашыруун сырды коргоону камсыздоо үчүн чаралар жана талаптар.

4. Сатып алуучу уюм берилген маалыматтын бүтүндүгүн жана купуялуулугун камсыз кылат.

(КР 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

9-берене. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган

1. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын негизги функциялары болуп төмөндөгүлөр саналат:

1) сатып алуулардын тартибин жана жол-жоболорун камтыган мамлекеттик сатып алуулар тутумунун иштөөсү үчүн ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу;

2) сатып алуучу уюмдардын товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууларды жүзөгө ашыруу боюнча иш-аракетин координациялоо жана жөнгө салуу;

3) мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, аудиторлор жана башка органдар укук бузууларды караган жана айкындаган учурда, ошондой эле даттанууларды жана нааразылыктарды кароо боюнча көз карандысыз комиссия (мындан ары - көз карандысыз комиссия) даттанууларды кароосунун натыйжалары боюнча айыппулдук санкцияларды колдонуу;

4) сатып алуучу уюмдардын, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишимдердин бирдиктүү республикалык реестрлерин, берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жана консультанттардын маалымат базасын, ошондой эле ишенимсиз жана ак ниет эмес берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жана консультанттардын маалымат базасын түзүү жана жүргүзүү;

5) товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууларды жүзөгө ашырууда сатып алуучу уюмдарга көмөк көрсөтүү, консультациялык жардам берүү жана аларды окутуу;

6) каралган даттанууларды мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында жарыялоону кошуп алганда, сатып алуулардын жол-жоболорунун ачыктыгын жана айкындыгын камсыз кылуу;

7) жүргүзүлгөн мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө статистикалык жана талдоочулук маалыматтарды түзүү;

8) мамлекеттик сатып алуулар тутумуна мыкты практиканы жана инновациялык технологияларды киргизүү;

9) веб-порталдын электрондук каталогун жана мамлекеттик сатып алуулар веб-порталын башкаруу;

10) сатып алуучу уюмдардын мамлекеттик сатып алууларга катышкан берүүчүлөрдөн (подрядчылардан) жана консультанттардан келишимди аткарууну кепилдик камсыз кылуу, мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында, анын ичинде электрондук каталогго мезгилдүү жазылуу үчүн көз карандысыз комиссияга даттануу бергендиги жана анын каралышы үчүн төлөм түрүндө келип түшкөн акча каражаттарын тиешелүү (депозиттик жана атайын) эсептерде топтоо жана башкаруу. Акча каражаттарын топтоонун жана башкаруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен аныкталат;

11) мамлекеттик сатып алуулардын жалпы классификаторун жана колдонуунун тартибин бекитүү.

2. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мониторинг жүргүзүүдө жана Кыргыз Республикасынын сатып алуулар жагындагы мыйзамдарын бузуулар айкындалганда төмөнкүдөй чараларды колдонууга милдеттүү:

1) сатып алуучу уюмду ушул Мыйзамга ылайык чечим кабыл алууга милдеттендирүү;

2) сатып алуучу уюмду анын мыйзамсыз чечимин кайра кароого милдеттендирүү же конкурсту жокко чыгаруу;

3) сатып алуулар процессин токтото туруу;

4) эгерде конкурстук документтер кулактандыруу менен бирдикте жайгаштырылбаса, конкурсту жокко чыгаруу;

5) сатып алуулардын жол-жоболорун токтотуу жөнүндө чечим кабыл алуу;

6) жол берилген бузуулар жөнүндө материалдарды тиешелүү укук коргоо органдарына жөнөтүү;

7) көз карандысыз комиссиянын чечиминин натыйжалары боюнча конкурсту жокко чыгаруу.

3. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өз компетенциясынын чегинде чыгарылган эскертме каты укук бузууларга жол берген сатып алуучу уюмдар тарабынан ушул берененин 2-бөлүгүнө ылайык аткарылууга тийиш.

4. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкерлери мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан өз муктаждыгы үчүн түзүлгөн конкурстук комиссиянын курамына гана киргенге укуктуу.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2019-жылдын 26-июнундагы № 76, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

10-берене. Сатып алуучу уюм

1. Сатып алуучу уюм сатып алуулар бөлүмүн түзөт же сатып алууларды жүзөгө ашыруу жоопкерчилигин өзүнүн бөлүмдөрүнүн бирине (мындан ары - сатып алуу бөлүмү) жүктөйт.

2. Сатып алуу бөлүмү төмөнкүдөй функцияларды ишке ашырат:

1) кезектеги финансылык жылга же пландоонун башка мезгилине карата мамлекеттик сатып алуулардын натуралай жана акчалай көрсөтүлгөн планын иштеп чыгат жана аны мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат;

2) ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык сатып алуулардын усулун аныктайт;

3) сатып алуулардын жол-жоболорунун ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык келүүсүн камсыз кылуу максатында алардын жүргүзүлүшүн контролдоону ишке ашырат;

4) сатып алынуучу товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата баалардын мониторингин жүргүзүүнү ишке ашырат (пландоо этабында, сатып алуулар планын түзүүдө, алкактык макулдашууну түзүүдө жана келишимди тикелей түзүү усулу боюнча сатып алууда);

5) стандарттык конкурстук документтердин негизинде алдын ала квалификациялык документацияны иштеп чыгат жана алдын ала квалификациялоону өткөрөт;

6) стандарттык конкурстук документтердин негизинде конкурстук документацияны иштеп чыгат жана конкурстук комиссиянын бекитүүсүнө жөнөтөт;

7) боло турган сатып алуулар жөнүндө кулактандырууну жарыялайт;

8) берүүчүнү (подрядчыны) ушул Мыйзамдын 5 жана 6-беренелеринде каралган учурларда мамлекеттик сатып алуулар жол-жоболоруна катышуудан четтетет;

9) ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдү (подрядчыларды) алардын дайындар базасына киргизүүнү демилгелейт;

10) алдын ала квалификациялык жана конкурстук документациянын түшүндүрмөлөрүн жана өзгөртүүлөрүн, конкурс алдындагы кеңешмелердин протоколун конкурстун катышуучуларына таратууну жүргүзөт;

11) алдын ала квалификациялык жана конкурстук документацияны мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат;

12) алдын ала квалификациялык тандоого жана (же) конкурска арыз берген берүүчүлөрдү (подрядчыларды) каттоону жүргүзөт;

13) конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнө нускоо берүүнү жүргүзөт, конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуу жол-жобосуна катышкан берүүчүлөрдү (подрядчыларды) каттайт жана конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачууну уюштурат;

14) сатып алуулар жол-жоболорунун протоколун түзөт;

15) протоколдору веб-порталда тутум аркылуу автоматтык түрдө түзүлүүчү жана жайгаштырылуучу электрондук сатып алууларды кошпогондо, конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун протоколун, сатып алуулар жол-жоболорунун протоколун жана конкурстун натыйжалары жөнүндө маалыматты мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат;

16) конкурстук комиссиянын чечиминин негизинде, сатып алуучу уюмдун атынан келишимди же алкактык макулдашууну жеңүүчүгө ыйгаруу жөнүндө сунуш киргизет;

17) келишим же алкактык макулдашуу ыйгарылгандыгы жөнүндө сатып алуулар жол-жоболорунун бардык катышуучуларына сатып алуучу уюмдун атынан кабарлама жиберет;

18) ушул Мыйзамдын 31-беренесинде каралган учурларда конкурсту жокко чыгарат;

19) товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызматтарды сатып алуулар жүргүзүлгөндүгү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен форма боюнча, мезгилдүү (ар чейректик, жылдык) жыйынды отчет берет;

20) конкурстук документтерди, берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) конкурстук табыштамаларын жана башка документацияны, анын ичинде мамлекеттик сатып алууларга тиешеси бар электрондук версияларды чогултууну жана сактоону үч жыл бою камсыз кылат.

3. Конкурсту өткөрүү үчүн сатып алуучу уюм конкурстук документацияларды веб-порталда же электрондук каталогдо жарыялаганга чейин конкурстук комиссия түзөт. Конкурстук комиссиянын курамы конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруу жарыяланардын алдында сатып алуучу уюмдун буйругу менен бекитилет жана сатып алуучу уюмдун өкүлдөрүн камтыйт, ошондой эле коомдук уюмдардын өкүлдөрүн жана (же) тартылган эксперттерди камтышы мүмкүн. Сатып алуучу уюмдун конкурстук комиссиясы төмөнкүдөй функцияларды жүзөгө ашырат:

1) конкурстук документацияларда каралган критерийлерди бекитет;

2) конкурстук документацияда көрсөтүлгөн мөөнөттө ачуу система тарабынан автоматтык түрдө жүргүзүлүүчү электрондук сатып алууларды кошпогондо, конкурстук табыштамалары бар конверттерди ачууну жүргүзөт;

3) конкурстук табыштамалар веб-портал же электрондук каталог тарабынан автоматтык түрдө ачылган жана конкурстук табыштамалар салынган конверттерди ачуу протоколу веб-порталда же электрондук каталогдо система тарабынан автоматтык түрдө түзүлүүчү жана жайгаштырылуучу электрондук ыкма аркылуу сатып алууларды жүргүзүүнү кошпогондо, конкурстук табыштамалары бар конверттерди ачуу протоколун түзөт жана ага кол коет жана веб-порталга жайгаштыруу үчүн сатып алуу бөлүмүнө берет;

4) конкурстук документацияда каралган жол-жоболорду жана критерийлерди пайдалануу менен конкурстук табыштамаларды баалоону жүргүзөт, ушул Мыйзамга ылайык жеңүүчүлөрдүн рейтингин көрсөтүү менен конкурстун натыйжалары жөнүндө баалоо отчетун даярдайт;

5) жеңүүчүнү аныктоо маселеси боюнча чечимди же сатып алуулардын жол-жоболорунун натыйжалары боюнча башка чечимди чыгарат;

6) конкурстук табыштамаларды баалоонун жыйынтыктарына негиздүү даттануу келип түшкөн учурда, көз карандысыз комиссиянын чечимине ылайык үч жумушчу күндүн ичинде конкурстук табыштамаларды баалоону кайтадан жүргүзөт жана көз карандысыз комиссиянын чечимин аткаруунун жыйынтыктары тууралуу билдирүүнү мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтөт.

4. Конкурстук комиссиянын курамына кеминде үч адам кирүүгө тийиш. Конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнүн бири ырастоочу сертификаты бар, сатып алуулар боюнча адис болууга тийиш. Сатып алуучу уюмдун сатып алуу бөлүмүнүн бардык адистеринин ырастоочу сертификаты болушу керек. Сатып алуучу уюмдун сатып алуу бөлүмүнүн конкурстук комиссияга кирбеген адистери конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктоодо чечим кабыл ала албайт.

5. Сатып алуучу уюмдун жетекчиси сатып алуучу уюмдун конкурстук комиссиясынын курамына кириши мүмкүн.

6. Сатып алуучу уюмдун жетекчиси, сатып алуу бөлүмү жана конкурстук комиссиянын мүчөлөрү ушул Мыйзамдын жоболорун, мамлекеттик сатып алуулар жагындагы ченемдик укуктук актыларды бузуулар үчүн жана көз карандысыз комиссиянын чечимин аткаруудан баш тарткандыгы үчүн (бейтарап сотко же жалпы юрисдикциядагы сотко көз карандысыз комиссиянын чечимине карата кайрылуу берилбеген шартта) жекече жоопкерчилик тартат.

7. Бир нече сатып алуучу уюм бирдей эле товарларды же кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууну ишке ашырууга ниеттенген учурда, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мындай сатып алуунун тартибин жана бул сатып алуучу уюмдардын атынан сатып алууну уюштуруучу органды аныктайт.

8. Сатып алуучу уюм өзүнүн карамагындагы жана аймактык бөлүктөрү үчүн борборлоштурулган конкурстарды өткөрүү жагында өз карамагындагы уюмду өз алдынча аныктайт.

9. Сатып алуучу уюм сатып алууларды электрондук форматта, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте электрондук каталогду пайдалануу менен жүргүзөт.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

2-глава. Мамлекеттик сатып алуулардын этаптары

11-берене. Мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн жол-жоболору

Мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболору төмөнкүдөй этаптардан турат:

1) сатып алууларды пландаштыруу;

2) ушул Мыйзамдын 25-беренесине ылайык алдын-ала квалификация зарыл болгондо, конкурстук документтерди жана алдын-ала квалификациялоо документтерин иштеп чыгуу;

3) конкурстук комиссияны түзүү;

4) кулактандырууларды жарыялоо;

5) конкурстук мезгил (конкурстук документацияны жана алдын ала квалификациялык документтерди берүү, алдын-ала квалификациялык документтерди жана конкурстук документтерди түшүндүрүү жана өзгөртүү жана келишимди тикелей түзүү усулу аркылуу сатып алуу учурларын кошпогондо, ушул Мыйзамдын 23-беренесине ылайык конкурстук табыштамаларды жана алдын ала квалификациялоого катышууга табыштамаларды берүү);

6) конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуу (келишимди тикелей түзүү усулу аркылуу сатып алуу учурларын кошпогондо);

7) конкурстук табыштамаларды баалоо жана салыштыруу;

8) жеңүүчүнү тандоо;

9) келишимди түзүү.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

12-берене. Сатып алууларды пландаштыруу

1. Сатып алуучу уюм тиешелүү бюджет бекитилгенден кийин бир айлык мөөнөттө, бюджеттин же чыгымдар сметасынын негизинде кеминде бир жылдык мезгилге мамлекеттик сатып алуулардын планын өз алдынча иштеп чыгат жана аны мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат. Эгер жылдын аягына чейин бюджет долбоору бекитилбей калган учурда, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 99-беренесинин 3-бөлүгүнүн ченемдери колдонулат.

2. Сатып алуулардын планында мамлекеттик сатып алуулардын предмети, анын саны жана сатып алууларды жүргүзүүнүн болжолдуу баалары жана мөөнөттөрү жөнүндө маалыматтар камтылууга тийиш.

3. Сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алуулардын жылдык планына өзгөртүүлөрдү жана (же) толуктоолорду киргизүүгө укуктуу, мында киргизилген өзгөртүүлөр мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында милдеттүү түрдө жайгаштырылууга тийиш;

4. Мамлекеттик сатып алуулардын жылдык планында (мамлекеттик сатып алуулардын такталган жылдык планында), форс-мажордук жагдайлар жана авариялар менен байланышкан учурлардан тышкары, каралбаган товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга жол берилбейт.

5. Ушул Мыйзамда каралган учурлардан тышкары, эгерде жылдык сатып алуулар планында каралган чыгымдардын ар бир беренеси боюнча товарларды (жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алуунун жыйынды көлөмү, саны мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү мыйзамдарда белгиленген минималдуу босоголук суммалардан ашык болсо, анда сатып алуучу уюм сатып алууларды ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык конкурс өткөрүү аркылуу жүргүзүүгө милдеттүү. Мында сатып алуучу уюм сатып алынуучу товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) мезгилин, көлөмүн, санын пландоого укуктуу.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

13-берене. Конкурстук комиссияны түзүү

(КР 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

14-берене. Конкурстук документтерди иштеп чыгуу

1. Сатып алуучу уюм, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен стандарттык конкурстук документтерди пайдалануу менен, конкурстук документацияны өткөрүлүүчү ар бир конкурска өзүнчө иштеп чыгат.

2. Конкурстук документацияда милдеттүү түрдө төмөнкүдөй маалыматтар камтылат:

1) конкурстук табыштамаларды даярдоо боюнча нускама;

2) ушул Мыйзамдын 27-беренесине ылайык, берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациясына коюлган талаптар;

3) берүүчүлөр (подрядчылар) өздөрүнүн квалификациялык маалыматтарын ырастоо үчүн берүүгө тийиш болгон документтүү далилдерге коюлган талаптар;

4) сатып алуулардын предметине, сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн техникалык, сапаттык мүнөздөмөлөрүнө кеңири сыпаттама, ал өзүндө курулуштун бүткүл көлөмүнө карата техникалык адистешмелерди, долбоорлук-сметалык документтерди, долбоордук-техникалык чечимдер боюнча мамлекеттик экспертизаларды, пландарды, чиймелерди жана эскиздерди, товардын санын; берилүүгө тийиш кызмат көрсөтүүлөрдү; товарлар жеткириле турган, жумуштар аткарыла турган же кызмат көрсөтүүлөр бериле турган жерди да камтууга тийиш;

5) келишимди аткаруунун мөөнөттөрү;

6) конкурстук табыштамаларды баалоодо сатып алуучу уюм пайдалануучу бардык критерийлерге сыпаттама жана ушул Мыйзамдын 4-беренесине ылайык жеңилдиктерди берүү кошо камтылат. Дары-дармек каражаттарын баалоонун критерийлери өзүндө пациентке болушунча чоң олуттуу клиникалык коопсуздукту жана белгиленген ыкма менен далилденген терапевтикалык натыйжалуулукту жана коштомо терс реакциялардын болушунча аз тобокелчилигин камсыз кылуучу критерийлерди да камтууга тийиш. Өмүр бою колдонула турган инсулин жана ушул сыяктуу дары-дармек каражаттары үчүн аларды организмдин жекече көтөрө алуусу кошумча түрдөгү милдеттүү критерий болуп саналат. Дары-дармек каражаттарын тандоонун башка бир маанилүү критерийи болуп дары-дармек каражаты менен дарылоонун жалпы курсунун наркынын болушунча төмөн болуусу саналат;

(КР 2021-жылдын 29-ноябрындагы № 141 Мыйзамына редакциясына ылайык)

7) сатып алуучу уюм зарыл деп аныктоочу, жазуу жүзүндөгү келишимге киргизилүүчү жоболор;

8) эгерде берүүчүлөргө (подрядчыларга) сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым өзүнчө лотторуна табыштамаларды берүүгө уруксат берилсе, конкурстук табыштамалар берилиши мүмкүн болгон сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн лотторунун сыпаттамасы;

9) сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн өздөрүнүн наркын, ташууларга жана камсыздандырууга, бажы алымдарын жана салыктарды төлөөгө кетүүчү чыгымдарды жана сатып алуулардын наркына кирүүчү башка чыгымдарды камтууга тийиш болгон баа (улуттук валютада);

(КР 2021-жылдын 29-ноябрындагы № 141 Мыйзамына редакциясына ылайык)

10) конкурстук табыштаманын валютасы: конкурстук табыштамалар ачылган күнү конкурстук табыштамалар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий курсу боюнча кайта эсептелинген чет өлкөлүк валютада берилген учурда;

11) конкурстук табыштаманы жана келишимдин аткарылышын кепилдик камсыз кылуунун формасы, суммасы жана башка негизги шарттары, ошондой эле мындай кепилдиктерди колдонуу мөөнөтү же конкурстук табыштаманы кепилдөөчү декларацияга кол тамга коюу жөнүндө талап;

12) конкурстук табыштамаларды берүүнүн дареги, орду жана акыркы мөөнөтү;

13) берүүчү (подрядчы) сураган, конкурстук документациянын жол-жоболоруна түшүндүрмө берүүнүн сыпаттамасы, эгерде конкурс алдындагы кеңешме өткөрүлсө, мындай кеңешмени өткөрүүнүн датасы жөнүндө маалымат;

14) конкурстук табыштамалар күчүндө болуучу мөөнөт; конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун так дареги, орду, датасы жана убактысы;

15) конкурстук табыштамаларды кароодо колдонулуучу жол-жоболор;

16) конкурстук табыштамалар жазылууга тийиш болгон тил же тилдер;

17) сатып алуучу уюмдун берүүчүлөр (подрядчылар) менен тикелей байланышты жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген бир же бир нече кызмат адамдарынын же кызматчыларынын фамилиясы, ысымы, кызмат орундары жана дареги, ошондой эле байланышты кармап туруунун ыкмалары;

18) сатып алуулардын жол-жоболорун ишке ашыруунун жүрүшүндө берүүчүлөргө (подрядчыларга) сатып алуучу уюмдун чечимдерине даттануу укугу бериле тургандыгы тууралуу маалымат;

19) сатып алуулар боюнча келишимдин жалпы жана өзгөчө шарттары , анын ичинде сатып алуу жөнүндө келишимдин (контракттын) долбоору;

20) сатып алуулар жөнүндө келишим күчүнө кириши үчүн кайсы болбосун шарттар анын ичинде ушул Мыйзамдын 51-беренесине ылайык, келишимди ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоонун шарттары жана каттоо үчүн талап кылынуучу болжолдуу мөөнөт;

21) берилүүчү товарларга, аткарылуучу жумуштарга жана көрсөтүлүүчү кызматтарга продукциянын коопсуздугун, сапатын ырастаган тиешелүү сертификаттардын болуусу жана (же) техникалык жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана белгиленген тартипте ратификацияланган, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган ылайыктуулугун баалоону стандартташтыруу жана техникалык жөнгө салуу жаатындагы эл аралык келишимдерге ылайык жеке адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна, айлана-чөйрөгө, анын ичинде жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн жашоосуна жана илдетсиз болуусуна, жеке жана юридикалык жактардын мүлкүнө, мамлекеттик жана муниципалдык мүлккө зыян келтирүү менен байланышкан жол бергис коркунучтарды болтурбоо максатында продукцияга болгон талаптар менен байланышкан долбоорлоо (изилдөөнү кошуп алганда), өндүрүш, курулуш, монтаждоо, жөндөө, сактоо, ташуу, сатуу, пайдалануу, утилдештирүү процесстеринин болуусу.

2-1. Конкурстук документацияны иштеп чыгууда сатып алуучу уюм бир жолку сатып алынуучу көлөмдү, бир түрдүү (бир типтүү) товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) санын максималдуу атаандаштыкты камсыздоочу эки же андан ашык лотко бөлүүгө укуктуу. Мында, ушул Мыйзамда каралган учурларды кошпогондо, эгерде товарларды (жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алуу процесстеринин технологиялык бүтүндүгү, компоненттеринин техникалык жана функциялык байланышы, комплекттүүлүгү камсыз кылынбаса, анда товарларды (жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү) лотторго бөлүүгө жол берилбейт.

3. Сатып алуучу уюм жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда конкурстук документтерди иштеп чыгууга чейин сатып алуулардын зарылдыгынын техникалык-экономикалык негиздемесине, же болбосо долбоордук-сметалык документтерге, же болбосо сатып алуу предметинин толук сыпаттамасы бар документтерге ээ болууга тийиш.

4. Бааны төмөндөтүү усулун колдонуу менен сатып алууларды жүргүзүүдө сатып алуучу уюм, бул берененин 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн маалыматтан тышкары төмөнкүдөй маалыматтарды көрсөтүүгө тийиш:

1) бааны төмөндөтүү усулун колдонуу менен катышуу үчүн катталууга тийиш болгон берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) минималдуу саны, бул сан натыйжалуу атаандаштыкты камсыздоо үчүн жетиштүү болууга, бирок үчтөн кем болбоого тийиш;

2) тийиштүү маалыматтардын, анын ичинде бааны төмөндөтүү усулу жагындагы жол-жоболорго тиешеси бар тийиштүү маалыматтардын жеткиликтүү болушунун тартиби;

3) берүүчүлөр (подрядчылар) бул конкурска катышуу үчүн катталууга тийиш болгон акыркы мөөнөт жана аларды каттоого карата талаптар;

4) конкурсту ачуунун датасы жана убактысы жана конкурстун катышуучуларын идентификациялоого карата талаптар;

5) конкурсту жабууну жөнгө салуучу критерийлер;

6) бааны төмөндөтүү усулун жүргүзүүнүн башка эрежелери, анын ичинде конкурска катышуучуларга берилүүчү маалымат, анын кайсы тилде бериле тургандыгы жана конкурстун катышуучулары өз табыштамаларын бере алуучу шарттар.

5. Сатып алуучу уюм өткөрүлүүчү конкурска карата конкурстук документациянын пакетин ушул Мыйзамдын ушул беренесине ылайык иштеп чыккандан кийин конкурс жарыялайт.

(КР 2017-жылдын 14-февралындагы № 25, 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

15-берене. Конкурс жөнүндө кулактандырууну жарыялоо, анын мазмуну

1. Сатып алуучу уюм конкурс өткөрүүдө конкурс тууралуу кулактандырууну жана конкурстук документациянын ушул Мыйзамдын 14-беренесине ылайык иштелип чыккан бүткүл пакетин мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат.

2. Конкурстук кулактандырууда төмөнкүдөй маалыматтар камтылууга тийиш:

1) сатып алуучу уюмдун аталышы жана юридикалык дареги;

2) мамлекеттик сатып алуулардын усулу;

3) берилүүгө тийиш болгон товарлардын мүнөзү, тизмеги, саны жана жеткирилүүчү орду жана мөөнөтү, аткарылууга тийиш болгон жумуштардын мүнөзү, тизмеги, орду жана мөөнөтү, же болбосо ишке ашырылууга тийиш болгон кызмат көрсөтүүлөрдүн мүнөзү, тизмеги, орду жана мөөнөтү;

4) ушул Мыйзамдын 4-беренесине ылайык жеңилдиктерди берүү жөнүндө маалымат;

5) конкурстук табыштамаларды берүүнүн орду жана акыркы мөөнөтү;

6) конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун орду жана мөөнөтү.

3. Мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына конкурс жөнүндө жарыяны эс алуу жана иш эмес майрам күндөрү жайгаштырууга тыюу салынат.

4. Конкурс жөнүндө жарыя конкурсту мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталынын издөө тутумуна жашырууга көмөктөшө турган тамгаларды же символдорду камтууга тийиш эмес.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

16-берене. Мамлекеттик сатып алуулардын усулдары

1. Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулар төмөнкү усулдар менен жүзөгө ашырылат:

1) бир этаптуу;

2) эки этаптуу;

3) жөнөкөйлөтүлгөн;

4) бааны төмөндөтүү;

5) келишимди тикелей түзүү.

2. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулар ушул Мыйзамдын 34-беренесинде каралган усулдар менен жүзөгө ашырылат.

(КР 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

17-берене. Бир этаптуу усул аркылуу конкурс

1. Мамлекеттик сатып алуулардын негизги усулу болуп бир этаптуу усул саналат. Бир этаптуу усул менен конкурс өткөрүүдө сатып алуулардын жол-жоболоруна катышууну каалаган берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) саны чектелбейт.

2. Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү бир этаптуу усул менен сатып алуу конкурсу негизги усул болуп саналат жана эгерде баадан тышкары сапат критерийлерин белгилөө зарыл болсо колдонулат.

3. Сатып алуулардын предметинин пландалган суммасы максималдуу босоголук сумманын эки эселенген өлчөмүнөн ашкан (бардык лоттордун жалпы суммасын эске алуу менен) товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууларда сатып алуучу уюм ушул Мыйзамдын 281-беренесине ылайык эки пакеттүү ыкманы колдонууга тийиш.

Мында сатып алуучу уюм сатып алуулардын предметинин пландалган суммасы максималдуу босоголук сумманын эки эселенген өлчөмүнөн ашпаган товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда эки пакеттүү ыкманы колдонууга укуктуу.

(КР 2019-жылдын 26-июнундагы № 76, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык

18-берене. Эки этаптуу усул аркылуу конкурс

1. Эки этаптуу усул аркылуу конкурс төмөнкүдөй учурларда өткөрүлөт:

1) сатып алуучу уюм сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн өзгөчөлүү, техникалык мүнөздөмөлөрүн жана сапаттык көрсөткүчтөрүн күн мурдатан аныктай албаса жана сатып алууларда сатып алуучу уюмдун керектөөлөрүн болушунча канааттандыруучу чечимди табуу үчүн берүүчүлөр (подрядчылар) менен талкуулоону жүргүзүү зарыл болсо;

2) сатып алуулардын предмети болуп изилдөө, эксперимент, илимий корутунду даярдоо же башка адистешкен кызматтарды көрсөтүү саналса.

2. Эки этаптуу усул аркылуу конкурс эки этапта жүргүзүлөт, мында:

1) биринчи этапта конкурстук документацияда берүүчүлөргө (попрядчыларга), алардын конкурстук табыштаманын баасы көрсөтүлбөгөн сунуштарын камтыган баштапкы конкурстук табыштамаларды берүү сунуш кылынат. Конкурстук документация сатып алуулардын предметинин техникалык, сапаттык же эксплуатациялык мүнөздөмөлөрүнөн гана, ошондой эле берүүнүн келишимдик шарттарынан жана берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык дайындарынан турууга тийиш;

2) биринчи этапта сатып алуучу уюм баштапкы конкурстук табыштамалары ушул Мыйзамдын жоболоруна ылайык четтетилбеген берүүчүлөр (подрядчылар) менен алардын баштапкы конкурстук табыштамаларынын кайсы болбосун аспекттери боюнча талкуулоолорду жүргүзүшү мүмкүн. Эгерде сатып алуучу уюм кандайдыр бир берүүчү (подрядчы) менен талкуулоону өзүнчө же биргелешип жүргүзсө, ал мындай талкуулоолорго ушундай эле шарттарда катышууну бардык берүүчүлөргө (подрядчыларга) карата камсыздайт. Эгерде биргелешкен талкуулоолорду жүргүзүү берүүчүнүн (подрядчынын) мыйзамдуу коммерциялык кызыкчылыктарына зыян келтирсе же ак ниет атаандаштыкка тоскоол болсо гана, ар бир берүүчү (подрядчы) менен өзүнчө талкуулоого уруксат берилет;

3) биринчи этаптын натыйжалары боюнча протокол түзүлөт, анда эки этаптуу конкурстун биринчи этабын жүргүзүүнүн орду, датасы жана убактысы жөнүндө маалыматтар, катышуучунун аталышы (юридикалык жак үчүн), фамилиясы, ысымы жана (болсо) атасынын аты (жеке жак үчүн) жана ар бир катышуучунун дареги көрсөтүлөт;

4) биринчи этапта табыштама берүүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин бир гана табыштама берилген же бир дагы табыштама берилбеген учурда, эки этаптуу конкурс өткөрүлгөн жок деп таанылат;

5) эки этаптуу конкурстун жол-жоболорунун экинчи этабында сатып алуучу уюм баштапкы конкурстук табыштамалары биринчи этапта четтетилбеген бардык берүүчүлөргө (подрядчыларга) сатып алуулардын кайра каралган шарттарын эсепке алуу менен баалары көрсөтүлгөн акыркы конкурстук табыштамаларын берүүнү сунуштайт;

6) сатып алуучу уюмга сатып алуу предметин алмаштырууга тыюу салынат, бирок сатып алуу предметинин сыпаттамасынын аспекттерин төмөнкүдөй жолдор аркылуу тактоого уруксат берилет:

а) сатып алуу предметинин техникалык, сапаттык же эксплуатациялык мүнөздөмөлөрүндөгү баштапкы көрсөтүлгөн кайсы болбосун аспектти алым салуу же өзгөртүү же ушул Мыйзамдын талаптарына жооп берген кайсы болбосун талаптарга жооп берүүчү жаңы мүнөздөмөлөр менен толуктоо;

б) эгерде бул критерийлер сатып алуулардын предметинин техникалык, сапаттык же эксплуатациялык мүнөздөмөлөрүн өзгөртүүгө тиешелүү болсо, ушул Мыйзамдын талаптарына жооп берген жаңы критерийлерди кошуп алганда, конкурстук табыштамаларды кароо же баалоо үчүн баштапкы көрсөтүлгөн кайсы болбосун критерийди алып салуу же өзгөртүү;

в) кайсы болбосун алып салуулар, өзгөртүүлөр же киргизүүлөр жөнүндө берүүчүлөргө (подрядчыларга) акыркы конкурстук табыштамаларды берүүгө чакыруу катта билдирүү.

3. Конкурстун катышуучуларына карата бирдиктүү талаптар коюлат. Эки этапта катышкан жана келишимди аткаруунун мыкты шарттарын сунуштаган конкурстук табыштама конкурстун жеңүүчүсү деп таанылат.

4. Эки этаптуу усулга катышууга акыркы табыштаманы берүү мөөнөтү аяктагандан кийин бир эле табыштама берилген же бир дагы табыштама берилбеген учурда же болбосо бир эле табыштама ушул Мыйзамдын жана конкурстук документациянын талаптарына ылайык келет деп таанылган учурда, же болбосо конкурстук комиссия бардык табыштамаларды четке каккан учурда, эки этаптуу конкурс өткөрүлгөн жок деп таанылат.

19-берене. Жөнөкөйлөтүлгөн усул аркылуу конкурс

1. Жөнөкөйлөтүлгөн усул аркылуу конкурс максималдуу, атайын даярдоону талап кылбаган даяр товарларды, конкреттүү сыпаттамасы бар жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү максималдуу босоголук суммадан төмөн суммада сатып алууну ишке ашырган учурда пайдаланылат.

2. Атаандаштыкты жана натыйжалуу тандоону камсыздоо үчүн жөнөкөйлөтүлгөн усул аркылуу конкурсту өткөрүүдө сатып алуучу уюм экиден кем эмес берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө болгон конкурстук табыштамаларын карайт. Ар бир берүүчүгө (подрядчыга) бир гана конкурстук табыштаманы, берүүгө уруксат берилет жана аны алмаштырууга уруксат берилбейт. Сатып алуучу уюмдун жана берүүчүнүн (подрядчынын) ортосунда ушул берүүчү (подрядчы) тапшырган конкурстук табыштамага карата эч кандай сүйлөшүүлөр жүргүзүлбөйт. Сатып алуучу уюмдун керектөөлөрүн канааттандырган, эң төмөнкү бааны сунуштаган алгылыктуу конкурстук табыштама жеңип чыккан конкурстук табыштама деп эсептелет.

20-берене. Бааны төмөндөтүү усулу аркылуу конкурс

1. Бааны төмөндөтүү усулу аркылуу конкурс өткөрүүнүн тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт.

2. Сатып алуучу уюм бааны төмөндөтүү усулу аркылуу товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну төмөнкүдөй учурларда жүргүзө алат:

1) эгерде товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр белгиленген сапат стандарттарына жана кызмат көрсөтүүлөрдүн конкреттүү сыпаттамасына ээ болсо;

2) эгерде натыйжалуу атаандаштыкты камсыздоо үчүн үчтөн кем эмес берүүчүлөрдөн турган атаандаштык рыногу болсо.

3. Бааны төмөндөтүү усулу аркылуу конкурс мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында реалдуу режимде өткөрүлөт, анда товар же кызмат көрсөтүү үчүн сатып алуучу уюм өзү төлөөгө даяр баштапкы бааны белгилейт, ал эми берүүчүлөр болсо баанын деңгээлин улам азайтуу менен өз сунуштарын беришет.

4. Конкурстун жеңүүчүсүн аныктоодо сатып алуучу уюм пайдалануучу критерийлер сандык жана акчалай түрдө көрсөтүлүүгө тийиш.

5. Бааны төмөндөтүү усулу аркылуу конкурстун жеңүүчүсү болуп эң төмөнкү бааны сунуштаган берүүчү саналат. Бир нече берүүчү эң төмөнкү бааны сунуштаган учурда башка берүүчүлөрдөн мурда сунуш берген берүүчү жеңүүчү деп таанылат.

21-берене. Түздөн-түз келишим түзүү усулу аркылуу сатып алуулар

1. Түз келишим түзүү усулу менен сатып алуулар - сатып алуучу уюм веб-порталга же веб-порталдын электрондук каталогуна келип түшкөн табыштамалардын (сунуштардын) арасында бааларга мониторинг жүргүзгөндөн кийин (ушул берененин 4-бөлүгүнүн 6, 11, 15 жана 17-пункттарын кошпогондо) сатып алуулар жөнүндө келишимге кол кое турган мамлекеттик сатып алуулардын жол-жобосу. Эгерде веб-порталга табыштамалар (сунуштар) келип түшпөгөн учурда, сатып алуулар табыштамаларды (сунуштарды) кагаз жүзүндө суратып алуу аркылуу кайрадан мониторинг жүргүзүү жолу менен жүзөгө ашырылат.

Сатып алуучу уюм табыштамага кепилдик берүүчү декларацияга берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) кол коюшу жөнүндө талапты кое алат. Берүүчү (подрядчы) ушул Мыйзамдын 27-беренесинде каралган, сатып алуучу уюм тарабынан белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө тийиш. Ушул берененин 4-бөлүгүнүн 17-пунктун кошпогондо, сатып алуу жөнүндө документация ушул Мыйзамдын 14-беренесине ылайык иштелип чыгат. Ушул берененин 4-бөлүгүнүн 6 жана 17-пункттарында каралган сатып алууларга карата сатып алуучу уюм салыктар жана социалдык төлөмдөр боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыз тууралуу маалыматты талап кылбастан келишим түзүүгө укуктуу.

2. Ушул берененин 4-бөлүгүнүн 6, 11, 15, 17-пункттарында көрсөтүлгөн учурларды кошпогондо, түздөн-туз келишим түзүү усулу аркылуу сатып алууларды жүргүзгөнгө чейин эки жумуш күндөн кечиктирбестен, сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына төмөнкүдөй маалыматтарды камтыган жарыяны жайгаштырат:

1) сатып алуунун предмети жана көлөмү;

2) сатып алуунун жалпы суммасы.

3. Келишим түзүлгөндөн кийин эки жумуш күндөн кечиктирбестен сатып алуучу уюм жүргүзүлгөн сатып алуулардын жыйынтыктары жөнүндө маалыматты веб-порталга жайгаштырат.

4. Сатып алуучу уюм төмөнкүдөй учурларда түздөн-түз келишим түзүү усулу аркылуу сатып алууларды өз алдынча жүргүзүүгө укуктуу:

1) бааларды жана техникалык өзгөчөлүүлүктөрүн сактоо менен жүргүзүлгөн конкурстун негизинде түзүлгөн келишимдин наркынын 5 пайызынан ашпаган товарларды кошумча сатып алууда;

2) мурда башталган жумуштарды кеңейтүүгө же болбосо алардын көлөмүнүн чоңоюшуна байланышкан конкурстун негизинде түзүлгөн келишимдин наркынын 5 пайызынан ашпаган кошумча курулуш иштерин же кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашырууда, ал эми ошол эле подрядчыны ишке тартуу буга чейин аткарылган иштердин же кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына карата натыйжалардын үнөмдүүлүгүн жана шайкештигин камсыз кылганда;

3) финансылык жылга чыгымдардын беренесинде бекитилген суммага карабастан товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жыл бою чыгымдардын ар бир беренеси боюнча, минималдуу босоголук суммага чейинки өлчөмдө сатып алганда. Мында бөлүнбөс сатып алуунун предметинин наркы минималдуу босоголук суммадан ашпоого тийиш;

4) товарларды жазык-аткаруу системасындагы (пенитенциардык) ишканалардан жана мекемелерден сатып алганда;

5) товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүүчүлөрдөн же бул товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата интеллектуалдык же айрыкча укуктарга ээ болгон конкреттүү берүүчүдөн (подрядчыдан) сатып алууда жана сатып алуунун бөлөк усулун колдонуу мүмкүнчүлүгү болбогондо;

6) жогорулатылган даярдык режиминде гана өзгөчө кырдаалдын алдын алуу жана (же) өзгөчө кырдаалдын, өзгөчө абалдын кесепеттерин жоюуда, токтоосуз калыбына келтирүүнү жана оңдоону талап кылган форс-мажордук жагдайлардын, авариянын кесепеттерин локалдаштыруу үчүн, ошондой эле тез медициналык кийлигишүү зарыл болгон учурда товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда;

(КР 2021-жылдын 29-ноябрындагы № 141 Мыйзамына редакциясына ылайык)

7) эгерде жүргүзүлгөн конкурстар өткөн жок деп таанылса жана конкурстук документациянын кайра каралган талаптарын эсепке алуу менен конкурсту кайрадан өткөрүү келишим түзүүгө алып келбесе;

8) сатып алуучу уюм алдын ала билбеген жагдайларга байланыштуу күнүмдүк керектелүүчү товарларды сатып алууда шашылыш зарылдык келип чыкканда, көрсөтүлгөн жагдайлар пайда болгон күндөн тартып бир айдын ичинде милдеттүү түрдө конкурс жарыялоо шарты менен;

9) мөөнөтүнөн мурда шайлоолор жана референдумдар өткөрүлгөндө;

10) чет мамлекеттин аймагында өзүнүн иш-аракетин камсыздоо үчүн Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк мекемелери үчүн же Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк мекемелери менен, Кыргыз Республикасынын аймагында жүргүзүлгөн сатып алуулардан тышкары, товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алганда;

11) Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасын, Кыргыз Республикасынын Премьер-министрин коргоо жана коопсуздугун камсыз кылуу, анын ичинде аталган адамдардын катышуусу менен өткөрүлүүчү иш-чараларды камсыз кылуу үчүн товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда, ошондой эле мамлекет башчыларынын, өкмөт башчыларынын, парламент спикерлеринин, тышкы саясий ведомство жетекчилеринин, эл аралык уюмдардын жетекчилеринин, ошондой эле аларга теңдештирилген жактардын деңгээлиндеги дипломатиялык протоколдорду жана чет өлкөлүк делегациялардын визиттерин камсыз кылуу менен байланышкан (турмуш-тиричиликтик, мейманканалык, транспорттук тейлөө, компьютердик жабдууларды пайдалануу, санитардык-эпидемиологиялык шарттарды камсыздоо, коопсуз тамактандыруу) сатып алууларды жүргүзүүдө;

12) (КР 2019-жылдын 26-июнундагы № 76 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

13) табигый монополияларды жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленген баалар боюнча табигый монополиянын субъекттеринен товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда;

14) мамлекеттик орган тарабынан анын ыйгарым укуктарына ылайык же анын ведомствосуна караштуу болгон, тиешелүү ыйгарым укуктары мыйзамдар, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актылары менен белгиленген мамлекеттик мекемелер, мамлекеттик ишканалар, акцияларынын 100 пайызы мамлекетке таандык юридикалык жактар тарабынан гана аткарылуучу же көрсөтүлүүчү жумуштарды же кызматтарды сатып алууда;

15) улуттук коргонууну жана улуттук коопсуздукту Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте камсыз кылууда;

16) мамлекеттин же болбосо сатып алуучу уюмдардын эл аралык арбитраждарда, эл аралык коммерциялык арбитраждарда жана чет өлкөлүк сот органдарында кызыкчылыктарын коргоо жана көрсөтүү боюнча консультациялык жана юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда;

17) жыл бою чыгымдардын ар бир беренеси боюнча минималдуу босоголук сумманын 3 пайызына чейин товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда;

18) максималдуу босоголук суммадан ашпаган суммага изилдөөлөрдү, эксперименттерди өткөрүүдө же илимий корутундуларды даярдоодо;

19) майыптар үчүн адистештирилген товарларды жана Брайль шрифти менен терилген окуу куралдарын сатып алууда;

20) тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган, улуттук сапат стандарттарына ылайык чыгарылышынын тиешелүү сертификаты болгон, Кыргыз Республикасынын аймагында толук өндүрүлгөн же жетиштүү иштетүүгө/кайра иштетүүгө дуушар болгон товарларды ички товар өндүрүүчүлөрдөн сатып алууда. Мында товарлардын наркы монополияга каршы жөнгө салуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча аныкталат;

21) маданият жана искусство жаатындагы чыгармачылык долбоорду жана чыгармачылык иштерди аткаруу үчүн сатып алууларды жүзөгө ашырууда;

22) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен аныкталган берүүчүдөн (подрядчыдан) товарларды, жумуштарды же кызмат көрсөтүүлөрдү монополияга каршы жөнгө салуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылган нарк боюнча конкреттүү сатып алууда. Ушул ченем улуттук режимден алып коюунун алкагында колдонулат.

23) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен келишим (макулдашуу, меморандум) түзгөн Бириккен Улуттар Уюму тарабынан түзүлгөн уюмдар (өкүлчүлүктөр) аркылуу дары-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдарды сатып алууда.

24) Мындай мамлекеттик сатып алууларды уюштуруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен белгиленет.

25) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын жана алардын документтерин даярдоо боюнча кызмат көрсөтүлөрдү сатып алууда.

(КР 2021-жылдын 29-ноябрындагы № 141 Мыйзамына редакциясына ылайык)

5. Ушул берененин 4-бөлүгүнүн 1, 3, 6-11, 13, 15, 17-20-пункттарында каралган сатып алуулар электрондук каталог аркылуу жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2019-жылдын 26-июнундагы № 76, 2020-жылдын 20-апрелиндеги № 48, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8, 2021-жылдын 5-мартындагы № 28 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

211-берене. Улуттук режимден алып коюу

(КР 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

22-берене. Алкактык макулдашууну пайдалануунун шарттары жана тартиби

1. Сатып алуучу уюм конкурстардын натыйжалары боюнча төмөнкүдөй учурларда алкактык макулдашууга кол кое алат:

1) эгерде убакыттын кандайдыр бир конкреттүү мезгилинин ичинде белгисиз же көп иреттик негизде сатып алуулардын предметин сатып алуунун зарылдыгы келип чыкса;

2) эгерде сатып алуулардын предметинин өзгөчө мүнөзүнөн улам убакыттын кандайдыр бир конкреттүү мезгилинин ичинде бул предметтин зарылдыгы шашылыш тартипте келип чыгуусу мүмкүн болсо.

2. Алкактык макулдашууга кол коюу үчүн конкурс жүргүзүүдө сатып алуучу уюм кулактандырууда төмөнкүдөй маалыматтарды көрсөтүүгө тийиш:

1) алкактык макулдашууну түзүү үчүн конкурс өткөрүлө тургандыгын;

2) алкактык макулдашуу эки же андан көп берүүчү (подрядчы) менен түзүлө тургандыгын.

3. Борборлоштурулган сатып алууларды жүргүзгөн учурда алкактык макулдашууну түзүү үчүн конкурс өткөргөн сатып алуучу уюмдун аталышын жана дарегин, түзүлгөн алкактык макулдашуунун негизинде сатып алуулар жөнүндө келишимдерди түзүү жөнүндө чечим кабыл алуу укугуна ээ болгон башка сатып алуучу уюмдардын даректерин көрсөтүү зарыл.

4. Алкактык макулдашуу жазуу формасында түзүлөт жана анда төмөнкүдөй маалыматтар камтылууга тийиш:

1) алкактык макулдашуунун колдонулуу мөөнөтү;

2) предметтин сыпаттамасы;

3) келишимге кол коюу учуруна карата кандай шарттар тактала тургандыгы;

4) сатып алуулар жөнүндө келишимди түзүү тууралуу чечимди кабыл алуунун жүрүшүндө колдонулуучу жол-жоболор жана критерийлер.

5. Сатып алуучу уюм алкактык макулдашуунун шарттарына ылайык, бул алкактык макулдашуунун тарабы болгон берүүчүлөр (подрядчылар) менен келишим түзөт.

6. Эгерде алкактык макулдашууга ушул берененин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык кол коюлса, берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) саны алар белгиленген критерийлерге ылайык келген шартта экиден кем болбоого тийиш.

7. Сатып алуучу уюм алынган бардык конкурстук табыштамаларды баалоону жүргүзөт, конкурстук документацияда баяндалган жол-жоболорго жана критерийлерге ылайык жеңүүчүнү аныктайт, сатып алуулар жол-жоболорунун протоколун түзөт, аны мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат.

8. Алкактык макулдашуунун жол-жоболорун пайдалануунун тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

23-берене. Конкурстук мезгил. Конкурстук документацияны берүү, түшүндүрүү жана өзгөртүү

1. Сатып алуучу уюм иштелип чыккан конкурстук документтердин пакетин конкурс жөнүндө кулактандыруу менен бирге мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырууга милдеттүү.

2. Алдын ала квалификациялоо жол-жоболору жүргүзүлгөн учурда конкурстук документация тандалып алынган бардык берүүчүлөргө (подрядчыларга) таратылат.

3. Конкурстук документацияны берүү акысыз негизде ишке ашырылууга тийиш.

4. Берүүчүлөр (подрядчылар) конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөнгө чейин кеминде беш календардык күн мурда сатып алуучу уюмдан конкурстук документациянын жоболорунун түшүндүрмөсүн сурай алат. Сатып алуучу уюм мындай суроо-талапка үч календардык күндөн кечиктирбестен жооп берүүгө жана суроо-талаптын булагын жарыялабастан, жоболордун түшүндүрмө маалыматын мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырууга тийиш. Алдын ала квалификациялоо жол жоболору жүргүзүлгөн учурда, ошол эле мөөнөттөрдө, сатып алуучу уюм суроо-талаптын булагын жарыялабастан, конкурстук документация берилген бардык берүүчүлөргө (подрядчыларга) жоболорду түшүндүрүп берүүгө тийиш.

5. Сатып алуучу уюм техникалык адистешмелер же негизги талаптар өзгөргөндө сатып алуулардын предметин өзгөртпөстөн конкурстук документацияга өзгөртүү киргизе алат, мында ал конкурстук документацияга киргизилген өзгөртүүлөрдү өз убагында эсепке алууга берүүчүлөргө (подрядчыларга) мүмкүндүк берген мөөнөттөрдө, бирок кайсы учурда болбосун конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөнгө чейин үч жумуш күндөн кечиктирбестен толуктоолорду киргизүүгө тийиш, берүүчүлөр (подрядчылар) болсо бул мөөнөттөрдө өз конкурстук табыштамаларын даярдоого жана конкурстук табыштамаларды берүүгө мүмкүндүк алышы керек. Конкурстук документацияны өзгөртүү тууралуу маалымат, конкурстун бардык катышуучуларына милдеттүү түрдө кабардама берүү менен, мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында жарыяланат жана катышуучулар үчүн милдеттүү күчкө ээ болот.

6. Эгерде сатып алуучу уюм конкурстук документацияга тиешеси бар кандайдыр бир маселелерди түшүндүрүү үчүн берүүчүлөр (подрядчылар) менен конкурс алдындагы кеңешме өткөрсө, ушул кеңешменин жүрүшүндө билдирилген конкурстук документтерди түшүндүрүү жөнүндө суроо-талаптарды, ошондой эле алардын булагын көрсөтпөстөн бул суроо-талаптарга жоопторду камтыган протоколду түзөт. Конкурс алдындагы кеңешме өткөрүлүүчү мөөнөт берүүчүлөргө (подрядчыларга) өздөрүнүн конкурстук табыштамаларын даярдоодо конкурс алдындагы кеңешменин протоколун өз учурунда эсепке алууга жана конкурстук табыштамаларды берүүгө мүмкүндүк бериши керек, бирок, кайсы учурда болбосун, конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөнгө чейин беш жумуш күндөн кечиктирилбөөсү зарыл. Конкурс алдындагы кеңешменин протоколу мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына токтоосуз жайгаштырылат. Алдын ала квалификациялоо жол-жоболору жүргүзүлгөн учурда конкурс алдындагы кеңешменин протоколу конкурстук документацияны алган бардык берүүчүлөргө (подрядчыларга) токтоосуз берилет.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

24-берене. Конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү, формасы жана ыкмалары. Конкурстук табыштамаларды колдонуунун, өзгөртүүнүн жана кайра артка салуунун мөөнөтү

1. Сатып алуучу уюм конкурстук документацияда конкурстук табыштамаларды берүү үчүн так датаны жана акыркы мөөнөттүн убактысын белгилейт. Конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөндөн кийин алынган конкурстук табыштама ачылбайт жана аны берген берүүчүгө (подрядчыга) кайтарылып берилет.

2. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштамаларды берүү үчүн акыркы мөөнөттү белгилейт, ал төмөнкүдөй түрдө түзүлүүгө тийиш:

1) конкурстардын жол-жоболорун бир этаптуу жана эки этаптуу усул менен жүзөгө ашырууда - кеминде эки жума; бир этаптуу усулду эки пакеттүү ыкма аркылуу жүзөгө ашырууда - алдыдагы конкурс жөнүндө кулактандыруу жарыялангандан кийин кеминде үч жума;

2) жөнөкөйлөтүлгөн усул жана бааны төмөндөтүү усулу аркылуу конкурстардын жол жоболорун ишке ашырууда - боло турган конкурс жөнүндө кулактандыруу жарыялангандан кийин кеминде 1 жума.

3. Конкурстук табыштамаларды берүүнүн усулу же усулдары конкурстук документацияда сатып алуучу уюм тарабынан белгиленет.

4. Конкурстук табыштамалар төмөнкүдөй түрдө берилет:

1) колтамга коюу менен жазуу жүзүндө;

2) кагаз жүзүндөгү формада берилген учурда - кол коюга укугу бар ыйгарым укукту жактардын колу коюлуп, чапталган конвертте;

(КР 2021-жылдын 29-ноябрындагы № 141 Мыйзамына редакциясына ылайык)

 

3) электрондук формада берилген учурда - жөнөтүүчү уюм тийиштүү маалыматынын аныктыгын, бүтүндүгүн, тууралыгын жана купуялуулугун камсыздоого тийиш.

(КР 2021-жылдын 29-ноябрындагы № 141 Мыйзамына редакциясына ылайык)

 

5. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштамаларды ушул Мыйзамда белгиленген мөөнөттө кабыл алууга милдеттүү.

6. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштамалардын корголгондугун, бүтүндүгүн жана купуялуулугун камсыз кылууга жана аны ушул Мыйзамга ылайык кароону конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачкандан кийин гана камсыздоого тийиш.

7. Ушул Мыйзамдын 23-беренесинин 5-бөлүгүндө каралган учурларда, сатып алуучу уюм конкурстук документтерге өзгөртүүлөрдү киргизгенде, киргизилген өзгөртүүлөрдү өз конкурстук табыштамаларында эсепке алуу үчүн берүүчүлөргө (подрядчыларга) убакыт берүү менен, сатып алуучу уюм конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтүн сатып алууларды бир этаптуу жана эки этаптуу усулу менен жүргүзүүдө он календардык күндөн кем эмес, сатып алууларды жөнөкөйлөтүлгөн усул жана бааны төмөндөтүү усулу менен жүргүзүүдө - үч календардык күнгө узартууга тийиш.

8. Конкурстук табыштамалар конкурстук документацияда көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде күчүндө болот. Бул мөөнөттү эсептөө конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачкан күндөн тартып башталат.

9. Конкурстук табыштамалардын колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейинки өзгөчө учурларда, конкурстук табыштамаларга баа берүү үчүн убакыт жетишсиз болгондо же болбосо көз карандысыз комиссиянын чечиминин негизинде кайрадан баа берилгенде, сатып алуучу уюм берүүчүлөргө (подрядчыларга) бул мөөнөттү конкреттүү убакыттын мезгилине узартуу жөнүндө суроо-талабын жөнөтүүгө милдеттүү.

10. Сатып алуучу уюмдун мындай суроо-талабы четке кагылган учурда, берүүчү (подрядчы) өзүнүн конкурстук табыштамасын кепилдик камсыз кылууну кайтарып алуу укугун жоготпойт.

11. Өздөрүнүн конкурстук табыштамаларынын колдонулуу мөөнөтүн узартууга макул болгон берүүчүлөр (подрядчылар) конкурстук табыштамаларды кепилдик камсыз кылууну колдонуунун мөөнөтүн узартат, банктык кепилдиктер берилген учурда өздөрүнүн конкурстук табыштамаларын колдонуунун узартылган мөөнөтүн жабуу үчүн конкурсту табыштамаларга жаңы кепилдик камсыз кылууну берет.

12. Берүүчү (подрядчы) конкурстук табыштама берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөнгө чейин өзүнүн конкурстук табыштамасын өзгөртүүгө же кайра артка алууга укуктуу, мында ал өзүнүн конкурстук табыштамасын кепилдик камсыз кылууну кайтарып алуу укугун жоготпойт.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2019-жылдын 26-июнундагы № 76, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

25-берене. Алдын ала квалификациялоо жол-жоболору

1. Сатып алуучу уюм товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн татаал, кымбат түрлөрүн же кууш адистешкен түрлөрүн мамлекеттик сатып алуу учурларында сатып алуулардын жол-жоболорун жүргүзүүдө алдын ала квалификациялоо жол-жоболорун жүргүзүүгө укуктуу.

2. Алдын ала квалификациялоо жол-жоболорун жүргүзүүдө сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында алдын ала квалификациялык тандоону өткөрүү жөнүндө кулактандыруу жарыялайт жана алдын ала квалификациялык тандоого табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтүн белгилейт, бул мөөнөт алдын ала квалификациялык тандоону өткөрүү жөнүндө кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып кеминде төрт жума болот.

3. Сатып алуучу уюм стандарттык конкурстук документтерди пайдалануу менен алдын ала квалификациялык документтерди иштеп чыгат. Алдын ала квалификациялык тандоону өткөрүү жөнүндө кулактандырууда милдеттүү тартипте төмөнкүдөй маалыматтар камтылат:

1) сатып алуучу уюмдун аталышы жана дареги;

2) берилүүгө тийиш болгон товарлардын мүнөзү, саны жана жеткириле турган жери; аткарылууга тийиш жумуштардын мүнөзү, саны жана жасала турган жери же болбосо кызмат көрсөтүүлөрдүн мүнөзү жана алар ишке ашырыла турган жер;

3) катышуучулардын квалификациялык дайындарын аныктоодогу критерийлер жана жол-жоболор;

4) ушул Мыйзамдын 4-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, ички берүүчүлөргө (подрядчыларга) жеңилдиктер бериле тургандыгы жөнүндө билдирме;

5) товарларды берүүнүн же жумуштарды бүткөрүүнүн алгылыктуу же талап кылынуучу мөөнөттөрү, же болбосо кызмат көрсөтүүлөрдүн графиги;

6) алдын ала квалификациялык тандоого табыштамалар бериле турган жер жана акыркы мөөнөт;

7) конкурстук табыштаманын текстин түзүүдө алдын ала квалификациялык жол-жоболордо пайдаланыла турган тил (тилдер).

4. Сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында алдын ала квалификациялык тандоону өткөрүү жөнүндө кулактандыруу менен бирге алдын ала квалификациялык документация жөнүндө маалыматты, анын ичинде ушул берененин 3-бөлүгүндө белгиленген маалыматты, ошондой эле төмөндөгүлөрдү жайгаштырууга тийиш:

1) алдын ала квалификациялык тандоого катышуу үчүн табыштамаларды даярдоо жана берүү боюнча нускама;

2) ушул Мыйзамдын 27-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык дайындарын баалоонун критерийлеринин жана жол жоболорунун сыпаттамасы;

3) берүүчүлөр (подрядчылар) өздөрүнүн белгиленген квалификациялык талаптарга туура келерин ырастоо үчүн бериши керек болгон документтүү далилдерге карата талаптар;

4) берүүчүлөр (подрядчылар) менен тикелей байланышта болууга ыйгарым укуктар берилген, сатып алууларды жүргүзүүгө жооптуу болгон адамдардын ысымдары, кызмат орундары жана алар менен байланышуу ыкмалары.

5. Берүүчүлөр (подрядчылар) сатып алуучу уюмдан алдын ала квалификациялык документациянын жоболоруна түшүндүрмө берүүнү сурай алат. Сатып алуучу уюм суроо талап алынган күндөн тартып үч жумуш күндөн кечиктирбестен алдын ала квалификациялык документациянын жоболоруна түшүндүрмө берет жана түшүндүрмөнү суроо-талаптын булагын жарыялабастан мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат.

6. Сатып алуучу уюм берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) сатып алуулар жол жоболоруна андан ары катышуусу үчүн аларды квалификациялык тандоону алдын ала квалификациялык документацияда аныкталган шарттардын негизинде гана жүргүзөт.

7. Алдын ала квалификациялык тандоодон өткөн берүүчүгө (подрядчыга) гана мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболоруна андан ары катышууга жол берилет.

8. Сатып алуучу уюм чечим кабыл алынган күндөн тартып бир календардык күндөн кечиктирбестен ар бир берүүчүгө (подрядчыга) алдын ала квалификациялык тандоодон өткөрүүнүн натыйжалары жөнүндө кабарлама берет.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

26-берене. Конкурстук табыштамаларды кепилдик камсыз кылуу

1. Аудитордук кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну кошпогондо, аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык, сатып алуучу уюм сатып алуу предметинин пландалган суммасынын 2 пайызынан ашпаган конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылуунун өлчөмүн белгилейт. Конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылууну колдонуу мөөнөтү конкурстук табыштаманын колдонуу мөөнөтү менен дал келүүгө тийиш.

Даттанууну кароо мезгилинде конкурстук табыштаманын колдонулушунун мөөнөтү токтотула турат жана даттанууну кароо күндөрүнүн санына өзүнөн-өзү узартылат.

2. Конкурстук табыштаманы берүүдө берүүчү (подрядчы) конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылууну сатып алуучу уюмдун конкурстук документациясында каралган өлчөмдө жана формада киргизүүгө тийиш.

3. Конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылуу акчалай каражат, облигациялар, банк кепилдиктеринин депозиттери, көрсөтүүчүгө депозиттик сертификаттар түрүндө болушу мүмкүн.

4. Конкурстук табыштамаларды кепилдик камсыз кылуу төмөнкүдөй учурларда үч жумуш күндөн кечиктирилбестен кайтарылып берилет:

1) конкурстук табыштаманын конкурстук документацияда көрсөтүлгөн колдонулуу мөөнөтү бүткөндө;

2) эгерде конкурстук документацияда мындай кепилдик камсыз кылууну берүү каралса, мамлекеттик сатып алуу келишими түзүлгөндө жана бул келишимди аткаруу кепилденип камсыз кылынганда;

3) конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөнгө чейин конкурстук табыштама кайра артка алынганда;

4) сатып алуулардын жол-жоболору мамлекеттик сатып алуу келишими түзүлбөстөн токтотулганда;

5) ушул берененин 5-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык.

5. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылууну төмөнкүдөй учурларда гана кармап калат:

1) эгерде мындай баш тартуу өзгөчө кырдаал же өзгөчө абал режимин киргизүү менен байланыштуу болгон учурларды кошпогондо, сатып алуу жөнүндө кулактандыруу мындай режимдер киргизилгенге чейин жарыяланган шартта, жеңүүчү өз конкурстук табыштамасында каралган шарттарда келишимге кол коюудан баш тартканда;

2) келишимди аткарууну кепилдик камсыз кылууну берүүдөн баш тартканда;

3) конкурстук табыштаманы ачкандан кийин жана анын колдонулуу мөөнөтү бүткөнгө чейин ал кайра артка алынганда;

4) конкурстук табыштаманын шарттары конкурстук табыштама бар конверттер ачылгандан кийин өзгөртүлгөндө.

6. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылуу жөнүндө талаптын ордуна берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) конкурстук табыштаманы кепилдеген декларацияга кол коюусу жөнүндө талапты белгилей алат. Берүүчүлөр (подрядчылар) бул декларацияны бузганда, сатып алуучу уюм аларды ушул Мыйзамдын 5-беренесинин 3-бөлүгүнүн 4-пунктуна ылайык, ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жана консультанттардын маалыматтар базасына киргизүү жөнүндө сунушту демилгелейт.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2019-жылдын 26-июнундагы № 76, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

27-берене. Берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык дайындары

1. Сатып алуучу уюм келишим түзүү боюнча юридикалык укуктуулуктан тышкары мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен стандарттык конкурстук документтерди пайдалануу менен, конкурстук документтерде берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациясынын деңгээлине карата төмөнкүдөй талаптарды белгилейт:

1) иш тажрыйбасы жана товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү берүүнүн аткарылган көлөмү;

2) финансылык мүмкүнчүлүктөрүнүн болушу, чыгаша тартууларынын болбошу, жетишерлик жүгүртүү каражаттарынын болушу;

3) техникалык мүмкүнчүлүктөрү, зарыл жабдуулардын, квалификациялуу кадрлардын, лицензиялардын (эгерде иш-аракет лицензияланса, Кыргыз Республикасынын резиденттери болуп саналбаган катышуучулар үчүн - Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген эл аралык келишимдин негизинде тараптар лицензияларды өз ара тааныган учурда, аларды чыгарган өлкөнүн лицензияларынын болушу), Кыргыз Республикасынын ветеринария жаатындагы мыйзамдарына ылайык, жаныбарлардан алынган продуктуларды жана чийки заттарды өндүрүү, кайра иштетүү, сактоо, сатуу боюнча иштерди каттоонун жана өндүрүштүк объекттердин болушу;

4) Кыргыз Республикасында салыктарды жана камсыздандыруу салымдарын төлөө боюнча карыздары жөнүндө маалымат. Кыргыз Республикасынын резиденти эместер үчүн келген өлкөнүн мыйзамдарына ылайык карызы тууралуу маалымат;

5) Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык эсеп-фактураны электрондук документ түрүндө электрондук эсеп-фактуралардын маалымат системасында жол-жоболоштурууга милдеттүү болгон берүүчүнү (подрядчыны) каттоо жөнүндө маалымат.

2. Берүүчүлөр (подрядчылар) ушул берененин 1-бөлүгүндө баяндалган критерийлерге ылайык квалификациялык дайындарын күбөлөндүргөн документтик далилдерди же бөлөк маалыматты берүүгө тийиш. Айрым учурларда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча конкурска катышканда берүүчүлөр (подрядчылар) үчүн ушул берененин 1-бөлүмүнүн 4-пунктунда белгиленген талап алып салынат.

3. Ушул беренеге ылайык белгиленген кайсы болбосун талап алдын ала квалификациялык документацияда жана/же конкурстук документацияда баяндалат, бардык берүүчүлөргө (подрядчыларга) карата бирдей даражада колдонулат. Сатып алуучу уюм берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык дайындарына карата ушул Мыйзамда каралгандан тышкары эч кандай башка критерийлерди, талаптарды же жол-жоболорду белгилебейт. Сатып алуучу уюм берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык дайындарын баалоону алдын ала квалификациялык жана/же конкурстук документацияда баяндалган квалификациялык критерийлерге жана жол-жоболорго ылайык жүргүзөт.

4. Сатып алуучу уюм берүүчүлөрдү (подрядчыларды) басмырлоону билдирүүчү критерийлерди, талаптарды жана жол-жоболорду белгилөөгө тийиш эмес.

5. Сатып алуучу уюм өткөрүлүп жаткан конкурста берүүчүдө (подрядчыда) иштөө тажрыйбасынын жана сатып алуулардын предметинин пландалган суммасынан жогору аткарылган иштин көлөмүнүн болушу жөнүндө талапты белгилөөгө укуксуз.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2019-жылдын 26-июнундагы № 76 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

271-берене. Мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдөгү демпингге каршы чаралар

1. Мамлекеттик сатып алууларды жүзөгө ашырууда берүүчү (подрядчы) тарабынан келишимди аткарууну камсыз кылууга кошумча демпингдик деп таанылбаган минималдуу жол берилген баанын төмөндөтүлгөн суммасына барабар өлчөмдөгү сумманы киргизүү шартында демпингдик бааны сунуштоого жол берилет. Демпингге каршы чаралар 5 000 000 сомдон жогору суммага сатып алууларга (бардык лоттордун жалпы суммасын эске алуу менен карата колдонулат.

2. Ушул берененин 1-бөлүгүнүн негизинде, демпингге каршы чаралар катары киргизилген сумма берүүчүгө (подрядчыга) беш жумушчу күндүн ичинде төмөнкүдөй учурда кайтарылып берилет:

1) берүүчү (подрядчы) келишим боюнча өз милдеттенмелерин толук жана талаптагыдай аткарганда;

2) форс-мажордук жайгдайларга байланыштуу келишим бузулганда.

3. Ушул берененин 2- бөлүгүнүн 2-пунктун кошпогондо, эгерде берүүчү (подрядчы) келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбаса же болбосо талаптагыдай эмес аткарса, демпингге каршы чаралар катары киргизилген сумма ушул берененин 1-бөлүгүнүн негизинде кармалат;

(КР 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8, 2021-жылдын 29-ноябрындагы №141 Мыйзамдарынын редакциясына ылайык)

28-берене. Конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуу

1. Конкурстук табыштамалар бар конверттер конкурстук табыштамаларды тапшыруунун акыркы мөөнөтү бүткөндөн кийин жана конкурстук документацияда көрсөтүлгөн жерде токтоосуз ачылат. Конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү узартылган учурда конверттерди ачуу тийиштүү күнү жүргүзүлөт.

2. Ачуу жол-жобосу веб-порталда автоматтык түрдө жүргүзүлгөн сатып алуулардын электрондук формасын кошпогондо, сатып алуучу уюм кызыкдар тараптардын катышуусунда конкурстук табыштамаларды ачууну жүргүзөт.

3. Конкурстук табыштамаларды ачууга бардык каалоочуларга катышууга уруксат берилет. Аудиожазууларды жана видеотартууларды жүргүзүүгө уруксат берилет. Конкурстук табыштамалар бар конверттерди сатып алуучу уюмдардын режимдик, аскердик же жашыруун объекттеринде ачкан учурда, сатып алуучу уюмдун макулдугу боюнча аудиожазууну жана видеотартууну жүргүзүүгө мүмкүн.

4. Конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун жол-жобосуна катышкан адамдар конкурстук комиссиянын ишине кийлигишүүгө укуксуз.

5. Конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун жол-жобосун жүргүзүүдө конкурстук табыштамалардын жоболорун түшүндүрүп берүүсү үчүн берүүчүлөргө (подрядчыларга) кайрылууга, ошондой эле катышуучулардын берилген табыштамаларга карата суроолоруна жооп берүүгө тыюу салынат.

6. Конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун жол-жобосун жүргүзүүдө жеңүүчүнү баалоо жана аныктоо өткөрүлбөйт.

7. Конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун жол-жобосун жүргүзүүдө төмөнкүдөй маалыматтар угуза окулат жана/же тастыкталат:

1) табыштамасы ачылган ар бир берүүчүнүн (подрядчынын) аталышы жана дареги;

2) конкурстук табыштаманын баасы жана валютасы, сунуш кылынган арзандатуу жөнүндө маалымат, эгерде сатып алуунун предмети лотторго бөлүнсө - ар бир лоттун баасы;

3) конкурстук табыштамаларды кепилдик камсыз кылуунун формасы, өлчөмү;

4) сунуштардын колдонулуу мөөнөтү;

5) Кыргыз Республикасындагы салыктар жана камсыздандыруу салымдары боюнча карыздары тууралуу маалымкатты берген уюмдун аталышы, маалымкаттын номери;

6) бардык талап кылынган документтердин болушу.

8. Конкурстук комиссия конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуу жол жобосун жүргүзүүдө ачылбаган жана угуза окулбаган конкурстук табыштамаларды жана аларга карата өзгөртүүлөрдү кабыл алууга жана андан ары баалоого тийиш эмес.

9. Конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуу жол-жобосун жүргүзүүдө окулган маалыматтар конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун протоколунда тастыкталат жана ачууга катышкан бардык берүүчүлөр (подрядчылар) жана конкурстук комиссиянын мүчөлөрү тарабынан колтамга коюлат. Конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун протоколу конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачкандан кийин бир күндүн ичинде мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырылат.

10. Электрондук ыкма менен сатып алууда конкурстук табыштамаларды ачуунун протоколун тутум автоматтык түрдө түзөт жана веб-порталга жайгаштырат.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

281-берене. Эки пакеттүү ыкмада кагаз жана электрондук түрдөгү конкурстук табыштамаларды ачуу

1. Квалификациялык, техникалык жана финансылык сунуштар жазуу жүзүндө же электрондук формада төмөнкүдөй түрдө берилүүгө тийиш:

1) эгерде конкурстук табыштама кагаз түрүндө берилсе, анда квалификациялык, техникалык жана финансылык сунуштар бир эле убакта өзүнчө мөөрлөнүп чапталган пакеттерде (конверттерде) берилет;

2) эгерде конкурстук табыштама электрондук формада берилсе, анда жөнөтүүчү уюм квалификациялык, техникалык жана финансылык сунуштардын аныктыгын, бүтүндүгүн жана купуялыгын камсыз кылууга тийиш.

2. Квалификациялык жана техникалык сунуштары бар конкурстук табыштамалар конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү аяктагандан кийин конкурстук документтерде көрсөтүлгөн белгилүү бир жерде дароо ачылат. Конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү узартылган учурда квалификациялык жана техникалык сунуштары бар пакетти (конвертти) ачуу тийиштүү күнү жүргүзүлөт.

3. Финансылык сунуштары бар пакеттер (конверттер) ачылбаган боюнча конкурстун катышуучусунда калат. Конкурстун катышуучусу финансылык сунушу бар пакетти (конвертти) ачып көрбөшү үчүн сатып алуулар бөлүмүнүн жооптуу адамы пакетке каттоо номери бар штампты басат. Конкурстун катышуучусу же болбосо ал ыйгарым укук берген адам мөөр басылган пакеттеги (конверттеги) финансылык сунушту ача турган күнү алып келет. Финансылык сунуштары бар пакеттер (конверттер) квалификациялык жана техникалык талаптарга туура келүүсүнө баа берилгенден кийин, эки пакеттүү ыкманын биринчи пакетинин өткөндүгү жөнүндө кабар жарыяланган датадан тартып беш жумушчу күндөн эрте эмес, бирок жети жумушчу күндөн ашпаган мөөнөттө веб-портал тарабынан ачылат. Сатып алуулардын экинчи пакетин кароо мөөнөтү он жумушчу күндөн ашпайт.

4. Берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөндөн кийин алынган конкурстук табыштамалар ачылбайт жана кайра кайтарылып берилет.

5. Конкурстук табыштамаларды ачып жатканда кызыкдар тараптардын өкүлдөрүнүн катышуусуна уруксат берилет. Аудио жазууга же видео тартууга уруксат берилет. Конкурстук табыштамаларды ачуу сатып алуучу уюмдардын режимдик, аскердик же жашырын объекттеринде жүргүзүлгөн учурда аудио жазуулар жана видео тартуулар сатып алуучу уюмдун макулдугу менен жүргүзүлүшү мүмкүн.

6. Конкурстук табыштамаларды ачуу жол-жобосуна катышып жаткан адамдар конкурстук комиссиянын ишине кийлигишүүгө укуксуз.

7. Конкурстук табыштамаларды ачуу жол-жобосунда конкурстук табыштамалардын жоболоруна түшүндүрмө алуу үчүн берүүчүлөргө (подрядчыларга) кайрылууга, ошондой эле берилген табыштамалар жагынан катышуучулардын суроолоруна жооп берүүгө тыюу салынат.

8. Квалификациялык жана техникалык сунуштары бар конкурстук табыштамаларды ачуу жол-жобосунда жеңүүчүгө баа берүү жана аны аныктоо жүргүзүлбөйт.

9. Квалификациялык жана техникалык сунуштары бар конкурстук табыштамаларды ачуу жол-жобосунда төмөнкүдөй маалыматтар окулат жана (же) белгиленет:

1) табыштамасы ачылган ар бир берүүчүнүн (подрядчынын) аталышы жана дареги;

2) конкурстук табыштаманы кепилдик камсыздоо формасы, өлчөмү;

3) конкурстук табыштамалардын колдонулушунун мөөнөтү;

4) Кыргыз Республикасындагы салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздары жөнүндө маалымкатты берген уюмдун аталышы, маалымкаттардын номерлери;

5) иштөө тажрыйбасы жана товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү берүүнүн аткарылган көлөмдөрү;

6) финансылык мүмкүнчүлүктөрдүн болушу, чыгашалардын жоктугу, жетиштүү жүгүртүү каражаттарынын болушу;

7) техникалык мүмкүнчүлүктөр, зарыл жабдуулардын, квалификациялуу кадрлардын, лицензиялардын болушу (эгерде иш-аракет лицензияланса, Кыргыз Республикасынын резиденттери болуп саналбаган катышуучулар үчүн - Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген эл аралык келишимдердин негизинде тараптар лицензияларды өз ара тааныган учурда, өз өлкөсүнүн лицензиясынын болушу), Кыргыз Республикасынын ветеринария жаатындагы мыйзамдарына ылайык жаныбарлардан алынган продуктуларды жана чийки заттарды өндүрүү, кайра иштетүү, сактоо, сатуу боюнча иш-аракетти каттоонун жана өндүрүштүк объекттердин жана продукциянын коопсуздугун, сапатын ырастаган жана (же) ага карата долбоорлоо (анын ичинде изилдөө), өндүрүү, куруу, монтаждоо, жөндөө, сактоо, ташуу, ишке ашыруу, пайдалануу, утилдештирүү процесстеринин талаптары менен байланышкан берилүүчү товарларга, аткарылуучу жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү сертификаттардын болушу, Кыргыз Республикасынын техникалык жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, белгиленген тартипте ратификацияланган ылайыктуулугун баалоону жана техникалык жөнгө салууну стандартташтыруу жаатындагы эл аралык келишимдерге ылайык жеке жактардын өмүрүнө, ден соолугуна, айлана-чөйрөгө, анын ичинде жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн жашоосуна жана ден соолугуна, жеке жана юридикалык жактардын мүлкүнө, мамлекеттик жана муниципалдык мүлккө зыян келтирүү менен байланышкан жол берилгис тобокелдиктин жоктугу.

10. Конкурстук комиссия андан ары баа берүү үчүн кагаз түрүндөгү же электрондук форматтагы конкурстук табыштамаларды ачуу жол-жобосун жүргүзүүдө ачылбаган жана угуза окулбаган квалификациялык жана техникалык сунуштарды жана аларга өзгөртүүлөрдү кабыл алууга тийиш эмес.

11. Баа берүүнүн экинчи этабында квалификациялык жана техникалык сунуштар боюнча биринчи этаптан өткөн катышуучулардын финансылык сунуштары ачылат.

12. Конкурстук табыштамаларды ачуу жол-жобосунда угуза окулган маалымат конкурстук табыштамаларды ачуу протоколунда белгиленет жана ага ачууга катышып жаткан бардык берүүчүлөр (подрядчылар) жана конкурстук комиссиянын мүчөлөрү кол коет. Конкурстук табыштамаларды ачуу протоколу конкурстук табыштамалар ачылгандан кийин бир күндүн ичинде мамлекеттик сатып алуулардын веб-сайтына жайгаштырылат.

13. Электрондук ыкма менен сатып алууда ачуу протоколу система тарабынан автоматтык түрдө түзүлөт жана тийиштүү түрдө ар бир этап боюнча веб-порталга жайгаштырылат.

(КР 2019-жылдын 26-июнундагы № 76, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

29-берене. Конкурстук табыштамаларды баалоо жана салыштыруу, жеңүүчүнү аныктоо

1. Конкурстук табыштамаларды баалоодо жана салыштырууда ушул Мыйзамга жана конкурстук документацияга ылайык келген жол-жоболор жана критерийлер гана колдонулат.

2. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштамаларды баалоонун жана салыштыруунун жүрүшүндө берүүчүлөрдөн (подрядчылардан) конкурстук табыштамаларга түшүндүрмөнү сурата алат. Түшүндүрмө берүү жөнүндө бардык суроо-талаптар жана жооптор жазуу жүзүндө берилүүгө тийиш. Конкурстук табыштаманын маңызын өзгөртүү максатындагы эч кандай суроо-талаптарга, сунуштарга, сүйлөшүүлөргө же уруксаттарга жол берилбейт. Конкурстук документациянын талаптарына жооп бербеген конкурстук табыштамага бул талаптарга ылайык келтирүү максатында өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жол берилбейт. Конкурстук документацияга ылайык талап кылынган, жетишпеген документтерди конкурстун катышуучусунан суратууга тыюу салынат.

3. Сатып алуучу уюм берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык маалыматтарын конкурстук документацияда баяндалган квалификациялык талаптарга ылайык баалайт.

4. Эгерде конкурстук табыштамалардын баасы эки же андан ашык валюталарда көрсөтүлсө, анда бардык конкурстук табыштамалардын баалары конкурстук табыштамалары бар конверттерди ачкан күндөгү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча улуттук валютага кайра эсептелет.

5. Эгерде конкурстук документтерде баяндалган мүнөздөмөлөрдү, шарттарды жана башка талаптарды олуттуу өзгөртпөгөн же алардан олуттуу четтебеген анча болор-болбос дал келбестиктер бар болсо, сатып алуучу уюм аны талаптарга жооп берген табыштама катары карай алат.

Төмөнкүдөй четтөөлөр, эскертмелер жана жок маалыматтар же документтер олуттуу деп эсептелет:

- берүүнүн же жумуштардын предметине же көлөмүнө, же сапатына, же конкурстук документациянын талаптарын аткарууга олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн болгон;

- конкурстук документациянын жоболоруна карабастан сатып алуучу уюмдун келишимде каралган укуктарын же конкурска катышуучунун милдеттерин олуттуу өлчөмдө чектеши мүмкүн болгон;

- белгиленген талаптарга олуттуу өлчөмдө жооп берген табыштамаларды берген конкурстун башка катышуучуларын тең эмес шарттарга коюшу мүмкүн болгон.

6. Сатып алуучу уюм баа берүүнүн жүрүшүндө конкурстук табыштаманы төмөнкү учурларда четке кагат, эгерде:

1) бул конкурстук табыштаманы сунуштаган берүүчү (подрядчы) конкурстук документацияда белгиленген квалификациялык талаптарга жооп бербесе;

2) берүүчүлөр (подрядчылар) табыштаманы кепилдеген декларацияга кол койбосо, же болбосо конкурстук табыштамага кепилдик камсыз кылууну бербесе (эгерде конкурстук документациянын шарты боюнча талап кылынса);

3) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) салыктар же мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана социалдык төлөмдөр боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздары бар болсо;

4) конкурстук табыштамада сунушталган техникалык параметрлер конкурстук документациянын техникалык өзгөчөлүктөрүнө туура келбесе;

5) бул конкурстук табыштама маңызы боюнча конкурстук документациянын талаптарына жооп бербесе.

7. Эгерде сатып алуучу уюм конкурстук табыштаманын баасы сатып алуу предметине карата ашкере төмөндөтүлгөнүн аныктаса жана конкурстук табыштама берген берүүчүнүн (подрядчынын) сатып алуулар жөнүндө келишимди аткарууга кудуреттүүлүгү шек туудурат деп аныктаса, сатып алуучу уюм берүүчүдөн (подрядчыдан) анын келишимди аткарууга кудуреттүүлүгү шек туудурган позициялар боюнча конкурстук табыштамага карата кең-кесири маалыматты берүүгө (жазуу жүзүндө) суроо-талап берген шартта, конкурстук табыштаманы четке кагат. Ушул беренеге ылайык сатып алуучу уюмдун конкурстук табыштаманы четке кагуу чечими, мындай чечимдин себептери сатып алуу жол-жоболорунун протоколуна киргизилет.

8. Конкурстук комиссия конкурстук документациянын төмөнкүдөй талаптарына маңызы боюнча жооп берген, жеңип чыккан конкурстук табыштаманы аныктайт:

1) эгерде баа бирден-бир критерий болуп саналса, берилген жеңилдиктерди эске алып эң төмөнкү баа менен;

2) эгерде конкурстук документацияда баа менен катар сапат критерийлери каралса, белгиленген критерийлерди эсепке алуу менен алда канча төмөн бааланган нарк менен.

9. Эгерде жүргүзүлгөн баа берүүнүн жыйынтыктары боюнча берүүчүлөр (подрядчылар) конкурстук документациянын талаптарына жооп берүүчү конкурстук табыштамаларды бирдей баалар жана шарттар менен сунуштаса, анда сатып алуучу уюм бирдей бааларды жана шарттарды сунуштаган берүүчүлөргө (подрядчыларга) мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына баштапкы сунушталган баанын өлчөмүнөн бааны төмөндөтүү (арзандатууну берүү) мүмкүнчүлүгү жөнүндө суроо-талап жөнөтөт. Негиздемеси менен эң төмөнкү бааны (эң көп арзандатууну) сунуш кылган берүүчүнүн (подрядчынын) табыштамасы жеңген конкурстук табыштама деп эсептелет.

Эгерде баа төмөндөтүлгөндөн (арзандатуу берилгенден) кийин берүүчүлөр (подрядчылар) бирдей сунуштарды (бааны, арзандатууну) беришсе, анда жеңүүчү мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталы тарабынан капилет тандоо аркылуу (мамлекеттик сатып алуулар кагаз түрүндө болгон учурда, чүчүкулактын жардамы менен) аныкталат.

10. Эки пакеттүү ыкма учурунда конкурстук табыштамаларды баалоо эки этап менен жүргүзүлөт. Адегенде квалификациялык жана техникалык сунуштар (ачылбастан калуучу финансылык сунуштарды эсепке албастан) бааланат. Баалоо ушул берененин ченемдерине ылайык жүргүзүлөт.

11. Квалификациялык жана техникалык сунуштарды баалоодон кийин, квалификациялык жана техникалык сунуштары конкурстук документацияга ылайык келген берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) финансылык сунуштары мамлекеттик сатып алуулар порталында ачылат. Конкурстук комиссия финансылык сунуштарды демпингдик баанын болушу жагынан баалайт.

12. Эгерде берүүчү (подрядчы) сунуштаган баа сатып алуунун пландалган суммасынан ашып кетсе, сатып алуучу уюм баа берүүнүн жүрүшүндө финансылык сунуштарды четке кагат.

13. Ушул Мыйзамдын 31-беренесинде көрсөтүлгөн учурларды кошпогондо, эки пакеттүү ыкма менен баалоонун натыйжалары боюнча конкурс болуп өттү деп эсептелет жана жокко чыгарылбайт.

(КР 2019-жылдын 26-июнундагы № 76, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

29-1-берене. Конкурсту өттү деп таануунун негиздери

1. Эгерде конкурс бир этаптуу усул аркылуу өткөн жана конкурстук документациянын белгиленген бардык талаптарына жооп берген бир гана конкурстук табыштама берилген учурда, же болбосо четтетилгенден кийин конкурстук документациянын белгиленген бардык  талаптарына жооп берүүчү бир гана конкурстук табыштама калган болсо, анда бул конкурс өттү деп таанылат.

2. Эгерде конкурс жөнөкөйлөтүлгөн усул аркылуу өткөн жана өткөрүлгөн баалоонун жыйынтыгы боюнча конкурстук документацияда белгиленген талаптарга жооп берүүчү жалгыз конкурстук табыштама калган болсо, анда бул конкурс өттү деп таанылат.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

30-берене. Сатып алуулардын жол-жоболорунун протоколу

1. Сатып алуулардын жол-жоболорун жүргүзүүдө сатып алуучу уюм сатып алуулардын жол-жоболорунун протоколун түзөт, анда төмөнкүдөй маалыматтар чагылдырылууга тийиш:

1) ар бир лот боюнча сатып алуулардын предметинин сыпаттамасы;

2) мамлекеттик сатып алуулардын усулу жана аны тандоо үчүн негиздер, алкактык макулдашуунун жол-жоболору колдонулган учурда - алкактык макулдашуунун жол-жоболорун колдонууда сатып алуучу уюм жетекчиликке алган себептердин жана жагдайлардын баяндалышы;

3) конкурстук табыштамаларды берген берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) аталыштары жана даректери;

4) сатып алуулар жөнүндө келишимди түзүүдө берүүчүлөргө (подрядчыларга) карата конкурстук документацияда коюлуучу талаптар;

5) алдын ала квалификациялоо жол-жоболорун жүргүзүү жана анын натыйжалары жөнүндө маалымат;

6) конкурстук табыштамаларды берген берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык дайындары жөнүндө маалымат;

7) конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу жөнүндө маалымат;

8) ар бир конкурстук табыштаманын баалары жана башка негизги шарттары;

9) берилген конкурстук табыштамаларды тандоо үчүн баалоо критерийлеринин жана негиздеринин баяндалышы;

10) конкурстук табыштамалардын колдонулуу мөөнөттөрүн узартуу жөнүндө маалымат;

11) бардык конкурстук табыштамалар четке кагылган учурда, аларды четтетүүнүн негиздери тууралуу маалымат;

12) эгерде сатып алуулардын жол-жоболорунун натыйжасында сатып алуулар жөнүндө келишим түзүлбөсө, келишимге кол коюлбагандыктын негиздемеси;

13) ички берүүчүлөргө (подрядчыларга) жеңилдиктерди берүү үчүн негиздеме;

14) алдын ала квалификациялык же конкурстук документациянын жоболоруна түшүндүрмө берүү боюнча суроо-талаптардын жана аларга берилген жооптордун жалпыланган баяндалышы, ошондой эле мындай документтерди кайсы болбосун өзгөртүүнүн кыскача баяндалышы;

15) коюлган даттануулар жана аларды чечүүнүн ыкмалары жөнүндө маалымат;

16) жол-жоболорду токтото туруу жана жаңыртуу жөнүндө маалымат;

17) эксперттерди тартуу жөнүндө маалымат;

18) жеңүүчү деп жарыяланган берүүчүнүн (подрядчынын) аталышы жана дареги сатып алуулар жөнүндө келишимдеги баа жана башка негизги шарттар (алкактык макулдашуунун жол-жоболору учурунда - алкактык макулдашуунун негизги шарттары тууралуу кошумча кыскача маалымат);

19) конкурстун жеңүүчүсүнүн рейтинги (конкурста биринчи, экинчи жана үчүнчү орундарды ээлеген катышуучуларды көрсөтүү);

20) өтө төмөн баа камтылган конкурстук табыштамаларды ушул Мыйзамдын 29-беренесине ылайык четке кагуунун себеби;

21) ушул Мыйзамдын 32-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык, сатып алуулар жөнүндө келишимди түзүү жөнүндө чечим;

22) ушул Мыйзамдын жоболоруна же мыйзам алдындагы актыларга ылайык сатып алуулар жол-жоболорунун протоколуна киргизилиши зарыл башка маалыматтар.

2. Сатып алуулар жол-жобосунун протоколуна конкурстук комиссиянын бардык мүчөлөрүнүн колтамгалары коюлат жана ал сатып алуу бөлүмүнө берилет.

3. Келишимди тикелей түзүү усулу аркылуу сатып алууда, сатып алуулар бөлүмү, ушул Мыйзамдын 21-беренесинин 4-бөлүгүнүн 2, 6, 11, 15 жана 17-пункттарын кошпогондо, төмөнкүдөй маалыматтарды камтыган сатып алуулардын жол-жоболорунун протоколун түзөт:

1) сатып алуу предметинин сыпаттамасы;

2) усулду тандоо үчүн негиз;

3) мониторингдин натыйжалары;

4) берүүчүнүн (подрядчынын) аталышы жана дареги;

5) берүүчүнүн (подрядчынын) квалификациясы жөнүндө маалымат;

6) сунуштун баасы;

7) экспертти тартуу жөнүндө маалымат (эгерде ал тартылган болсо).

4. Сатып алуучу уюм сатып алуулар жол-жоболорунун протоколун түзөт жана аны эки жумушчу күндүн ичинде мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат, купуя маалыматтарды кошпогондо, анда сатып алуулар жол-жоболоруна тиешеси бар маалыматтар камтылат. Электрондук сатып алууларды жүргүзүүдө протокол тутум аркылуу өз алдынча түрдө, мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында түзүлөт.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

31-берене. Конкурсту жокко чыгаруу же конкурсту өткөрүлгөн жок деп таануу

1. Сатып алуучу уюм, эгерде андан ары сатып алуунун зарылчылыгы болбой калса, келишимди түзгөнгө чейин кайсы болбосун убакта мамлекеттик сатып алуулардын жол-жобосун жокко чыгарышы мүмкүн.

Кийин сатып алуучу уюмга финансылык жылдын ичинде сатып алуучу уюмдун чечими боюнча зарылдык болбой калган сатып алуу предметин сатып алууга тыюу салынат.

2. Сатып алуучу уюм төмөнкү учурларда конкурсту өткөрүлгөн жок деп тааныйт:

1) бир дагы конкурстук табыштама келип түшпөгөндө, конкурстук табыштамалардын саны жетишсиз болгондо же болбосо бардык конкурстук табыштамалар четке кагылганда;

2) конкурстук табыштамалардын минималдуу баасы сатып алуучу уюм сатып алууларды өткөрүүгө бөлгөн суммадан ашып кеткенде;

3) конкурстук табыштаманын мөөнөтү бүткөндө;

4) ушул Мыйзамдын 49-беренесинин 5-бөлүгүнүн 6-пунктуна ылайык, көз карандысыз комиссия сатып алуулардан тапкан укук бузуулар аныкталганда;

5) мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан табылган сатып алуулардын тартиби бузулгандыгы аныкталганда.

3. Сатып алуучу уюм конкурсту жокко чыгаруу же конкурсту өткөрүлгөн жок деп таануу тууралуу маалыматты бир жумуш күндүн ичинде мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында жарыялайт.

4. Ушул берененин 2-бөлүгүнө ылайык конкурс өткөрүлгөн жок деп таанылган учурда, сатып алуучу уюм баалоо критерийлерин, техникалык өзгөчө шарттарды, квалификациялык талаптарды кайра карап чыгууга жана кайрадан конкурс өткөрүүгө тийиш. Эгерде бул жол-жобо келишим түзүүгө алып келбесе, анда ушул берененин 2-бөлүгүнүн 4 жана 5-пункттары боюнча конкурс өткөрүлгөн жок деп таанылган учурларды кошпогондо, сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алууларды ушул Мыйзамдын 21-беренесинин 4-бөлүгүнүн 7-пунктуна ылайык өткөрө алат.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2019-жылдын 26-июнундагы № 76, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

32-берене. Конкурстун жыйынтыктарын жалпыга жарыялоо жана келишимди түзүү

1. Сатып алуучу уюм жүргүзүлгөн тандоо жөнүндө маалыматты мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына эки жумушчу күндүн ичинде жайгаштырат, мында конкурста жеңип чыккан берүүчүнүн (подрядчынын) аталышы жана ал берген табыштаманын баасы көрсөтүлөт. Конкурстун жеңүүчүсү деп аныкталган берүүчү (подрядчы) бир этаптуу жана эки этаптуу усул аркылуу конкурстан өткөндө үч жумуш күндүн ичинде конкурс жөнөкөйлөтүлгөн усул аркылуу жана бааны төмөндөтүү жана түздөн-түз келишим түзүү усулдары аркылуу өткөндө - бир жумуш күндүн ичинде аны жеңүүчү деп таануу жөнүндө кабарлоону тастыктоого тийиш.

2. Эгерде сатып алуу жол-жоболору ушул Мыйзамдын 4-главасына ылайык көз карандысыз комиссиянын чечими боюнча убактылуу токтотулбаган болсо гана, ушул Мыйзамдын 321-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген мөөнөттөрдү кошпогондо, сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында жүргүзүлгөн тандоо жөнүндө маалымат жарыяланган күндөн тартып он календардык күндөн эрте эмес мөөнөттө жана отуз календардык күндөн кечиктирбестен жеңип чыккан берүүчү (подрядчы) менен келишимге кол коёт.

Ушул Мыйзамдын 21-беренесинин 4-бөлүгүндө (6, 10, 11, 15 жана 17-пункттарды кошпогондо) көрсөтүлгөн учурларда сатып алууларды жүзөгө ашырууда, сатып алуучу уюм үч жумушчу күндөн эрте эмес мөөнөттө келишимге кол коёт.

3. Конкурстук табыштамасы жеңип чыкты деп таанылган берүүчү (подрядчы) менен конкурстук табыштаманын шарттарына ылайык (конкурстук табыштаманын колдонулуу мөөнөтүнө), ушул берененин 2-бөлүгүндө белгиленген талаптарды эсепке алуу менен, мамлекеттик сатып алуулар келишими түзүлөт.

4. Аныкталган берүүчү (подрядчы) кабарламаны ырастабаган учурда, ушул Мыйзамдын 30-беренесинин 1-бөлүгүнүн 19-пунктуна ылайык, сатып алуучу уюм конкурстун жеңүүчүсүнүн рейтингинде экинчи орунду ээлеген берүүчү (подрядчы) менен келишим түзө алат.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2019-жылдын 26-июнундагы № 76, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

32-1-берене. Уставдык капиталында акциялардын 50 жана андан ашык пайызы мамлекетке таандык болгон акционердик коомдор үчүн атайын мөөнөт

1. Мамлекеттик сатып алууларды жүзөгө ашыруунун атайын мөөнөтү уставдык капиталында акциялардын 50 жана андан ашык пайызы мамлекетке таандык болгон акционердик коомдорго карата колдонулат.

2. Уставдык капиталында акциялардын 50 жана андан ашык пайызы мамлекетке таандык болгон акционердик коомдор мамлекеттик сатып алууларды ушул Мыйзамдын талаптарына жана мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн атайын мөөнөттөрүнө ылайык жүзөгө ашырат.

3. Мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн атайын мөөнөттөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

3-глава. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу

33-берене. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашыруу

Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү тийиштүү квалификациясы бар юридикалык же жеке жактар ишке ашырат.

34-берене. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү тандоо усулдары

1. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуулар төмөнкүдөй усулдар менен жүргүзүлөт:

1) квалификациясы жана наркы боюнча тандоо;

2) квалификациясы боюнча тандоо;

3) тастыкталган бюджеттин шартында тандоо;

4) эң төмөн баа боюнча тандоо;

5) (КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

6) келишимди тикелей түзүү аркылуу тандоо.

2. (КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

3. (КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

35-берене. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуунун жол-жобосу

1. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуунун жол-жобосунда төмөнкүдөй этаптар камтылат:

1) техникалык тапшырманы даярдоо;

2) чыгымдар сметасын (бюджетти) даярдоо;

3) кулактандырууларды жайгаштыруу;

4) билдирилген жааттагы иштөө тажрыйбасы тууралуу берилген маалыматын негизинде консультанттардын кыска тизмесин түзүү;

(КР 2021-жылдын 29-ноябрындагы № 141 Мыйзамына редакциясына ылайык)

5) конкурстук документацияны даярдоо;

6) сунуштарды алуу;

7) техникалык сунуштарды баалоо;

8) финансылык сунуштарды баалоо;

9) сапатын жана наркын акыркы баалоо;

10) сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана келишим түзүү.

36-берене. Техникалык тапшырманы даярдоо

1. Техникалык тапшырмада тапшырманын максаттары, милдеттери, көлөмү, талаптардын сыпаттамасы жана отчетторду берүүнүн мөөнөттөрү, билме маалыматтар, анын ичинде тиешелүү изилдөөлөрдүн тизмеги көрсөтүлөт.

2. Эгерде техникалык тапшырмамын максаты билимдерди берүүдө же кадрларды даярдоону жүргүзүүдө турса, бул маалымат өзүнчө көрсөтүлүүгө тийиш, мында консультанттар кызмат көрсөтүүлөрдүн зарыл көлөмүн баалай алуусу үчүн окутулуудан өткөрүлүүгө тийиш болгон кызматкерлердин саны тууралуу кеңири маалымат кошо көрсөтүлүшү керек.

3. Техникалык тапшырмада аны аткарууга зарыл кызмат көрсөтүүлөр жана иликтөөлөр, болжолдуу жыйынтык документтер саналып көрсөтүлүшү керек, ошондой эле сатып алуучу уюмдун жана консультанттардын милдеттери так аныкталууга тийиш.

37-берене. Чыгымдардын сметасын (бюджетти) даярдоо

1. Сатып алуучу уюм чыгымдардын сметасын (бюджетти) түзөт, анда тапшырманы аткарууга зарыл болгон чыгымдар: кызматтарды көрсөтүү убактынын мезгили, уюштуруучулук-техникалык колдоо жана баштапкы материалдык-техникалык ресурстар камтылат.

2. Чыгымдардын сметасы (бюджет) үч бөлүмдөн турат:

1) кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөө же сый акы;

2) орду толтурулуучу чыгымдар (тиешелүү түрдө чет өлкөлүк жана жергиликтүү деп бөлүнөт);

3) материалдык-техникалык колдоого чыгымдар.

38-берене. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жөнүндө кулактандыруу

1. Потенциалдуу консультанттардан алардын кызыкдардыгы жөнүндө катты алуу үчүн сатып алуучу уюм консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жөнүндө кулактандырууну мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында жарыялоого тийиш.

2. Консультанттардын алардын кызыкдардыгы жөнүндө катты алуу үчүн сатып алуучу уюм өзүнүн чакыруу катында мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып 10 күндөн кем эмес мөөнөттү белгилейт.

39-берене. Консультанттардын кыска тизмесин түзүү

Сатып алуучу уюм консультанттардын кыска тизмесин түзүүгө милдеттүү ага тийиштүү конкурстарга катышууга кызыкдар экендиги жөнүндө кат жөнөткөн консультанттар киргизилет. Кыска тизмеге үчтөн кем эмес консультанттар киргизилүүгө тийиш.

(КР 2021-жылдын 29-ноябрындагы № 141 Мыйзамына редакциясына ылайык)

40-берене. Конкурстук документациянын мазмуну

Сатып алуучу уюм Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен консультациялык кызмат көрсөтүүлөр боюнча стандарттуу конкурстук документацияны колдонуу менен конкурстук документацияны өз алдынча иштеп чыгат, ал милдеттүү тартипте төмөнкүдөй маалыматтарды камтууга тийиш:

1) сатып алуулар, сунуштардын колдонулуу мөөнөтү, ошондой эле сунуштар берилүүчү дата, убакыт, дарек жөнүндө маалыматтарды камтыган чакыруу кат;

2) консультанттар үчүн маалымат;

3) техникалык тапшырма;

4) конкурстук документациянын жалпы жана өзгөчө шарттары (анын ичинде келишимдин (контракттын) долбоору).

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2019-жылдын 26-июнундагы № 76 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

41-берене. Консультанттар үчүн маалымат

1. Консультанттар үчүн маалыматта төмөнкүдөй кабарлар камтылууга тийиш:

1) тапшырманын кыскача сыпаттамасы, техникалык жана финансылык сунуштардын типтүү формалары;

2) сатып алуучу уюмдардын консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга жооптуу кызматкерлеринин фамилиялары, ысымдары, атасынын ысымдары координаттары;

3) техникалык баалоонун критерийлерин саноону, финансылык баа берүүнүн кеңири сыпаттамасын, сапаты боюнча минималдуу өткөрмө баллды жана финансылык сунуштардын жалпыга жарыя ачылышы жөнүндө маалыматтарды кошуп алганда маалыматтарды тандоонун колдонулуучу жол-жобосунун кеңири сыпаттамасы;

4) негизги кызматкерлердин тапшырмаларды аткаруусу үчүн убакыттын эсептик сарптоолору;

5) сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтү;

6) ушул Мыйзамдын 6-беренесине ылайык, кызмат көрсөтүүлөргө келишим түзүлгөндөн кийин кызыкчылыктардын кагылышуусу тастыкталганда консультант жана анын кайсы болбосун туунду ишканасы сатып алуулардын жол-жоболоруна катышууга укугу болбой тургандыгы тууралуу билдирүү;

7) техникалык жана финансылык сунуштарды электрондук ыкма менен же мөөр коюлуп, чапталган өзүнчө конверттерде берүү жөнүндөгү талаптарды кошуп алганда сунуштарды берүүнүн ыкмасы;

8) консультанттар үчүн алар чакыруу катын алгандыгын ырастоосунун жана өз сунуштары тууралуу сатып алуучу уюмга билдирүүсүнүн зарылдыгы жөнүндө маалымат;

9) сунуштардын колдонулуу мөөнөтүнүн ичинде консультанттар негизги кызматкерлердин сунушталган курамына өзгөртүү киргизүүгө укуксуз экендиги жана сунуш кылынган коюмдарды жана жалпы бааны кармоого тийиш экендиги жөнүндө билдирүү;

10) консультант тапшырманы аткарууга кирише турган болжолдуу дата;

11) сатып алуучу уюм берүүгө тийиш болгон кызмат көрсөтүүлөр, орун-жайлар жабдуулар жана кызматкерлер тууралуу толук маалыматтар;

12) тапшырманын этаптарынын сыпатталышы, эгерде зарыл болсо, тапшырманы улантуунун ыктымалдыгы;

13) чакыруу катта көрсөтүлгөн маалыматка түшүндүрмө берүү жөнүндө суроо-талап берүүнүн тартиби;

14) тапшырманын бөлүгүнө субподряд келишимин түзүүнүн шарттары.

2. Сатып алуучу уюм консультанттар үчүн маалыматка кошумча кабарларды киргизе алат.

42-берене. Сунуштар бар конверттерди берүү жана ачуу

1. Сатып алуучу уюм сунуштарды берүү үчүн акыркы мөөнөттүн так датасын жана убактысын белгилейт, бул мөөнөт чакыруу кат жөнөтүлгөн датадан тартып кеминде 4 жума мезгилди камтыйт.

2. Сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтүнө 5 календардык күн калганга чейин консультант сатып алуучу уюмдан чакыруу катта келтирилген маалыматтар боюнча түшүндүрмө берүүнү сурай алат.

3. Сатып алуучу уюм сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен консультанттын суроо-талабына жооп берүүгө жана берилген түшүндүрмөлөрдүн көчүрмөсүн кыска тизмеге киргизилген бардык консультанттарга жөнөтүүгө тийиш. Зарыл болгон учурда сатып алуучу уюм сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтүн узарта алат.

(КР 2021-жылдын 29-ноябрындагы № 141 Мыйзамына редакциясына ылайык)

4. Сунуштарды берүүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин техникалык жана финансылык сунуштарга карата түзөтүүлөр кабыл алынбайт. Техникалык жана финансылык сунуштар төмөнкүдөй учурларда жазуу жүзүндө берилүүгө тийиш:

1) эгерде конкурстук табыштама кагаз түрүндө берилсе, бир эле убакта мөөр коюлуп, чапталган өзүнчө конверттерде берилет;

2) эгерде конкурстук табыштама электрондук түрдө берилсе, аны жиберип жаткан уюм техникалык жана финансылык сунуштарга тиешеси бар маалыматтын аныктыгын, бүтүндүгүн жана купуялуулугун камсыз кылууга тийиш.

5. Техникалык сунуштар бар конверттер сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөндөн кийин дароо эле конкурстук документацияда көрсөтүлгөн белгилүү бир жерде ачылат. Сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтү узартылган учурда сунуштар бар конверттерди ачуу тийиштүү күндө жүргүзүлөт. Конверттерди ачуунун протоколу тутум аркылуу автоматтык түрдө түзүлүүчү электрондук ыкма менен сатып алууну кошпогондо конкурстук комиссия конверттерди ачканда ачуунун протоколуна консультант тууралуу негизги маалыматтар киргизилет. Ачуунун протоколу конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачкан күндөн кийин бир күндүн ичинде мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырылат.

6. Финансылык сунуштар конвертте мөөр коюлуп, чапталган түрүндө болот жана сатып алуулар бөлүмүнө берилет, бул жерде алар ачылуучу учурга чейин сакталат.

7. Сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөндөн кийин алынган, сунуштар бар конверттер ачылбайт жана консультанттарга кайтарылып берилет.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

43-берене. Сунуштарды баалоонун этаптары

Сунуштарды баалоо эки этапта жүргүзүлөт.

Адегенде чакыруу катта көрсөтүлгөн минималдуу талаптагы өткөрмө баллды топтогон сунуштарды аныктоо үчүн техникалык сунуштар (финансылык сунуштар эсепке алынбайт, алар ачылбастан калтырылат) бааланат.

Техникалык сунуштарды баалоодон кийин, техникалык сунуштары кеминде минималдуу өткөрмө баллды алган консультанттардын финансылык сунуштары бар конверттери кызыкдар тараптардын катышуусунда жалпыга жарыя ачылат.

Баалоо конкурстук документациянын талаптарынын негизинде жүргүзүлүүгө тийиш.

44-берене. Техникалык сунуштарды баалоо

1. Сатып алуучу уюм консультанттардын техникалык сунуштарын конкурстук документация да көрсөтүлгөн төмөнкүдөй критерийлердин жана баллдардын негизинде баалайт:

1) консультанттын ушул жааттагы тажрыйбасы;

2) кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашыруунун сунуш кылынган усулунун сапаты;

3) сунуш кылынган негизги персоналдын квалификациясы;

4) билимдерди берүү;

5) консультанттардын негизги персоналынын курамында Кыргыз Республикасынын жарандарынын болуусу.

2. Сатып алуучу уюм ар бир сунушту квалификациялык талаптарга жана техникалык тапшырмага ылайык келиши жагынан баалайт. Табыштаманы баалоону конкурстук комиссия ишке ашырат, ал квалификациялык талаптарга жана техникалык тапшырмага ылайык келүүнү аныктайт жана тийиштүү баллды чыгарат.

3. Эгерде консультанттын сунушу конкурстук документацияда көрсөтүлгөн минималдуу өткөрмө баллды ала албаса, бул сунуш четке кагылат, бул консультанттардын финансылык сунуштары бар конверттер ачылбастан кайра кайтарылат.

4. Сатып алуучу уюм техникалык сунуштарды баалоонун натыйжалары жөнүндө баалоо отчетун түзөт.

45-берене. Финансылык сунуштарды баалоо

1. Сатып алуучу уюм техникалык сунуштарды баалоонун жыйынтыктары жөнүндө кабарламаны бардык консультанттарга жиберет. Сунуштары минималдуу өткөрмө баллды алган консультанттарга финансылык сунуштар бар конверттерди ачуунун жол-жобосуна катышууга чакыруу жиберилет, мында анын мөөнөтү (ачуунун убактысы жана датасы) көрсөтүлөт, бул мөөнөт аталган кабардама жиберилген күндөн тартып кеминде 1 жума болот.

2. Финансылык сунуштар бар конверттер сатып алуучу уюмдун кабардамасында көрсөтүлгөн мөөнөттө жана белгилүү бир жерде, финансылык сунуштар бар конверттерди ачуу жол-жобосуна катышууну каалаган консультанттардын өкүлдөрүнүн катышуусунда, жалпыга жарыя ачылат.

3. Консультанттын аталышы жана дареги, техникалык сунушу жана конкурстук табыштамасынын баасы боюнча алган баллы жөнүндө маалымат угуза окулат, финансылык сунуштар бар конверттерди ачуунун протоколуна киргизилет жана финансылык сунуштар бар конверттерди ачкандан кийин бир күндүн ичинде мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырылат.

4. Сатып алуучу уюм финансылык сунуштардын толуктугуна жана анда арифметикалык каталардын жоктугуна текшерүү жүргүзөт, ал эми сунуштарды өз ара салыштыруу үчүн алардын наркы конкурстук документацияда көрсөтүлгөн бирдиктүү валютага которулат.

46-берене. Техникалык жана финансылык сунуштарды бирдикте баалоо

1. Сатып алуучу уюм жалпы баллды алуу максатында консультанттардын техникалык жана финансылык баалоолор үчүн алган баллдарын суммалайт. Жүргүзүлгөн баалоонун негизинде сатып алуулар жол-жоболорунун протоколу түзүлөт, ал үч жумуш күндүн ичинде мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырылат.

2. Эң көп балл алган консультант сатып алуулар жөнүндө келишим (контракт) түзүү үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө чакырылат.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

47-берене. Сүйлөшүүлөр жана келишимди түзүү

1. Баалоо процесси аяктагандан кийин 3 жумуш күндүн ичинде сатып алуучу уюм эң көп балл алган консультантты келишим түзүү үчүн сүйлөшүүлөргө чакырат.

2. Консультант менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө усулдарга, персоналга, кызмат көрсөтүүлөрдүн мөөнөттөрүнө, сатып алуучу уюм берүүчү материалдык-техникалык ресурстарга жана келишимдин шарттарына тиешеси бар маселелер талкууланат. Консультациялык кызматтарды көрсөткөндүгү үчүн консультанттарга төлөнүүчү сый акы жөнүндө маселе консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда талкууга алынбайт.

3. Сүйлөшүүлөр техникалык тапшырманын же келишимдин шарттарынын баштапкы вариантын олуттуу өзгөртүүгө алып келбөөгө тийиш, бул болсо алардын кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына, наркына жана баштапкы баалоонун маанисине таасир тийгизбөөсү үчүн керек. Техникалык тапшырманын акыркы варианты жана макулдашылган усулдары келишимдин бөлүгү болуп эсептелген милдеттер чөйрөсүнө киргизилет.

4. (КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

5. Эгерде негизги персоналды алмаштыруу катары берилген персонал тажрыйбасы жана квалификациясы жагынан ылайык келбесе, сатып алуучу уюм консультантты дисквалификациялашы мүмкүн, ал эми тандоо процессинин өзү болсо чоңдугу боюнча экинчи рейтингге ээ болгон консультантты ишке тартуу менен улантылат же жаңы конкурс өткөрүлөт.

6. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар келишим түзүү жөнүндө келише албаган учурда, сатып алуучу уюм мындай сүйлөшүүлөрдү токтотот жана сүйлөшүүгө рейтингдин чоңдугу боюнча кийинки турган консультантты сүйлөшүүгө чакырат же консультанттарды кайрадан тандоону өткөрөт.

7. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жеңүүчү аныкталган күндөн тартып он календардык күндөн эрте эмес жана отуз календардык күндөн кеч эмес келишимге кол коюлат.

8. Сатып алуучу уюм түзүлгөн келишим жөнүндө маалыматты мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырууга тийиш.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

3-1-глава. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү тандоонун башка усулдары

(Глава КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

47-1-берене. Квалификациясы боюнча тандоо

1. Квалификациясы боюнча тандоо төмөнкүлөрдү аткаруу зарылчылыгы пайда болгон учурда колдонулат:

1) консультанттардан талап кылынуучу так техникалык тапшырманы иштеп чыгуу жана материалдык-техникалык ресурстардын чыгымдалышын так аныктоо үчүн кыйын болгон татаал же тар адистештирилген тапшырмаларды;

2) андан ары иштетүү жагдайынан алганда олуттуу натыйжаларга алып келиши мүмкүн болгон жана квалификациялуу эксперттерди алуу максатын көздөгөн тапшырмаларды;

3) сунуштарды өз ара салыштыруу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган, ар кандай ыкмалар менен аткарылышы мүмкүн болгон тапшырмаларды.

2. Квалификациясы боюнча тандоо алкагында сатып алуучу уюм сунуш берүүгө чакыруу кагазында консультанттардан техникалык сунуштарды гана берүүнү (финансылык сунуштарсыз) же техникалык жана финансылык сунуштарды бир эле убакытта, бирок ар башка конверттерде берүүнү сурай алат.

3. Сунуш берүүгө чакыруу кагазында болжолдуу бюджет көрсөтүлбөйт, бирок негизги персонал үчүн күн мурунтан сарпталуучу убакыт эсеби көрсөтүлүшү мүмкүн, мында бул маалымат багыт берүү иретинде гана келтирилгени жана консультанттар өздөрүнүн эсептерин сунуш кылууга укуктуу экендиги айтылат.

4. Эгерде техникалык сунуштар гана суратылган болсо, техникалык сунуштарга баа берүү ушул Мыйзамдын 44-беренесине ылайык жүргүзүлөт жана сатып алуучу уюм техникалык сунушу эң жогорку баллга ээ болгон консультанттан толук финансылык сунуш берүүнү суранат, ушундан кийин сатып алуучу уюм менен консультант финансылык сунуш жана келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт.

5. Финансылык сунуш конверти эң жогорку баллы бар техникалык конверттин сунушунан кийин ачылат, ал эми калган сунуштар келишим түзүлгөндөн кийин ачылбастан кайра кайтарылууга тийиш.

6. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар келишим түзүү жөнүндө келише алышпаган учурда ушул Мыйзамдын 47-беренесинин 6-бөлүгү колдонулат.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

47-2-берене. Белгиленген бюджет шарттарында тандап алуу

1. Белгиленген бюджет шарттарында тандап алуу усулу так аныкталган тапшырма жана белгиленген бюджет болгон учурларда колдонулат.

2. Сунуш берүүгө чакыруу кагазында тапшырманын бюджети көрсөтүлөт, ал эми консультанттарга ар башка конверттерде бюджеттин чегинде техникалык жана финансылык сунуштарды берүү сунуш кылынат. Техникалык тапшырма абдан ойлонулган жана тапшырманы аткаруу үчүн бюджеттин жетиштүүлүгүн кепилдендирүүгө тийиш.

3. Бардык техникалык сунуштарды баалоо ушул Мыйзамдын 44-беренесине ылайык "сапатты баалоо" усулу боюнча жүргүзүлөт. Андан кийин финансылык сунуштар ачылат жана сунуштун баасы сунушталган бюджеттин чегинен ашып кеткен учурда сунуш четке кагылат.

4. Келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө техникалык сунуш боюнча эң жогорку балл берген консультант чакырылат.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

47-3-берене. Эң төмөнкү баа боюнча тандап алуу

1. Консультанттарды тандоодо, эгерде калыптанган практика менен ченемдер бар болсо, типтүү же стандарттуу тапшырмалар үчүн максималдуу босоголук суммадан төмөн, эң төмөнкү нарк боюнча тандап алуу усулу колдонулат. Сатып алуучу уюм техникалык сунуштар боюнча эң төмөнкү өтүүчү баллды белгилейт жана аны сунуштарды берүүгө чакыруу кагазында көрсөтөт.

2. Ушул Мыйзамдын 38-беренесине ылайык сатып алуучу уюм конкурстук документтерди алуу үчүн консультанттарды чакырат. Кызыкдар консультанттар бир эле мезгилде техникалык жана финансылык сунуштарды беришет. Адегенде бардык техникалык сунуштар ачылат жана бааланат. Минималдуу баллды албаган техникалык сунуштар четке кагылат, андан кийин калган финансылык сунуштар ачылат.

3. Келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө эң төмөнкү баллдан көбүрөөк алган жана финансылык сунуш боюнча эң аз наркты сунуш кылган консультант тандалып алынат.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

47-4-берене. Түздөн-түз келишим түзүү аркылуу тандап алуу

1. Сатып алуучу уюм жеке консультанттарды жалпыга маалымдоо каражаттары же мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталы аркылуу төмөнкүдөй учурларда тапшырмаларды аткарууга чакырат, эгерде:

1) адистер тобун жалдоо зарылчылыгы болбосо;

2) сырттан кошумча маалымат алуу зарылчылыгы болбосо;

3) негизги талап болуп адамдын тажрыйбасы жана квалификациясы саналат.

2. Конкреттүү тапшырманы аткаруу үчүн жеке консультанттарды тандап алуу алардын тажрыйбасын жана квалификациясын эске алуу менен жүргүзүлөт. Консультанттар тапшырманы аткарууга кызыкдар болгондордун ичинен, же сатып алуучу уюм түз кайрылгандардын арасынан тажрыйбасын жана квалификациясын салыштыруу жолу менен тандалып алынат.

3. Сатып алуучу уюм тарабынан жалданган жеке консультанттар квалификациялык талаптарга жооп берүүгө тийиш жана тапшырманы аткаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек. Алардын мүмкүнчүлүгү алган билимине, тажрыйбасына жана квалификациясына жараша бааланат.

4. Сатып алуучу уюм жеке консультанттарды төмөнкүдөй учурларда гана конкурссуз (түздөн-түз келишим түзүү усулу аркылуу) тандап алышы мүмкүн:

1) эгерде тапшырма конкурстун негизинде тандап алынган консультант тарабынан мурда аткарылган иштин уландысы болсо;

2) эгерде тапшырманын узактыгы үч айдан кем болсо жана сатып алуу наркы максималдуу босоголук суммадан ашпаса;

3) эгерде кырдаал форс-мажордук жагдайдын кесепетинен өзгөчө мүнөзгө ээ болсо;

4) эгерде адам бул тапшырманы аткаруу үчүн зарыл болгон квалификацияга жана тажрыйбага ээ болгон жалгыз консультант болсо.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

4-глава. Даттануунун тартиби

48-берене. Даттанууга укук

1. Дем алыш жана жумуш эмес майрам күндөрдү кошпогондо, берүүчүлөр (подрядчылар), консультанттар сатып алуу жол-жобосунун кайсы болбосун этабында, ушул Мыйзамдын 32, 321 жана 47-беренелеринде каралган мөөнөттөрдө келишим түзгөнгө чейин көз карандысыз комиссияга мамлекеттик сатып алуунун бардык усулу боюнча даттануу берүүгө укуктуу.

Бир этаптуу усулду эки пакеттүү ыкма менен сатып алууда, биринчи пакет (конверт) боюнча даттануу сатып алуучу уюмдун чечими жарыяланган датадан тартып беш жумушчу күндөн кечиктирилбестен берилет. Ушул Мыйзамдын 21-беренесинин 4-бөлүгүнүн 6, 10, 11, 15 жана 17-пункттарын кошпогондо, тикелей келишим түзүү усулу менен сатып алууда, даттануу чечим жарыяланган датадан тартып эки жумушчу күндөн кечиктирилбестен берилет.

2. Төмөнкүлөр даттануунун предмети боло албайт:

1) ички берүүчүлөргө (подрядчыларга) ушул Мыйзамдын 4-беренесине ылайык жеңилдиктерди берүү;

2) сатып алуучу уюм ушул Мыйзамдын 31-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык кабыл алган чечим.

3. Даттануунун натыйжасында кызыкчылыктары бузулган же бузулушу мүмкүн болгон берүүчү (подрядчы), консультант даттануунун жол-жоболоруна катышууга укугу бар. Мындай жол-жоболорго катышпаган берүүчү (подрядчы), консультант, эгерде алар даттануу жөнүндө кабарландырылса, кийин ошол эле маселе боюнча даттануу берүү укугунан ажыратылат.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2019-жылдын 26-июнундагы № 76, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

49-берене. Даттанууларды кароо боюнча орган жана даттанууну кароонун жол-жобосу

1. Даттанууну объективдүү кароо үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү көз карандысыз комиссияны түзөт, ал коомчулуктун өкүлдөрүнөн, эксперттерден, юристтерден жана мамлекеттик сатып алуулар жаатындагы сертификацияланган адистерден турат. Көз карандысыз

комиссия Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген Жобону жетекчиликке алат.

2. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган көз карандысыз комиссиянын катчылыгы катары иш алып барат.

3. Көз карандысыз комиссия сатып алуучу уюмга даттанууну алгандыгы тууралуу токтоосуз кабарлайт жана сатып алуулардын жол-жобосун он күнгө токтотуп турат. Көз карандысыз комиссия даттанууну электрондук форматта карайт жана жети жумушчу күндүн ичинде жазуу жүзүндө жүйөлөштүрүлгөн чечим чыгарат. Чечим мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырылат жана төмөнкүлөрдү камтыйт:

1) чечим кабыл алуунун жүйөлөрүнүн негиздемесин;

2) даттануу толук же жарым-жартылай канааттандырылган учурда, берилген талаптарды канааттандырууга багытталган чараларды.

Зарыл болгондо көз карандысыз комиссия даттанууну сатып алуучу уюмдун жана даттануу берген катышуучунун катышуусунда карайт. Эгерде карап чыгуу учурунда документтерди кошумча суратуу, же башка адистерди же эксперттерди чакыруу, же болбосо кошумча экспертизаны жүргүзүү зарыл болсо, ошондой эле даттануу сатып алуучу уюмдун жана даттануу берген катышуучунун катышуусунда каралган учурда, көз карандысыз комиссия зарыл жол-жоболорду жана иш-чараларды жүргүзгөндөн кийин, беш жумушчу күндүн ичинде биротоло чечим чыгарат. Мындайда сатып алуу жол-жоболорун токтотуп туруу мөөнөтү көз карандысыз комиссиянын биротоло чечими чыгарылганга чейин узартылат.

4. Эгерде сот маалыматтарды ачуу жөнүндө токтом кабыл албаса, маалыматтарды ачуу конкурска катышкан берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) мыйзамдуу коммерциялык кызыкчылыктарына зыян келтирген же ак ниеттүү атаандаштыкка тоскоолдук кылган учурда, кабыл алынган чечимде мындай маалыматтар камтылууга тийиш эмес.

5. Эгерде берүүчүнүн (подрядчынын), консультанттын даттануусу негиздүү болгон учурда, көз карандысыз комиссия укуктук коргоонун төмөнкүдөй бир же бир нече каражаттарын сунуштоого тийиш:

1) сатып алуучу уюмдун мыйзамсыз аракеттерди жасоосуна тыюу салуу;

2) сатып алуучу уюмдун мыйзамсыз чечимдерди кабыл алуусуна же болбосо мыйзамсыз жол-жоболорду колдонуусуна тыюу салуу;

3) сатып алуучу уюмдун мыйзамсыз чечимин толук жокко чыгаруу;

4) сатып алуучу уюмдун мыйзамсыз чечимин жарым-жартылай жокко чыгаруу;

5) сатып алуучу уюмдун конкурстун жол-жобосунун шарттарын бузган чечимин жокко чыгаруу;

6) сатып алуулардын жол-жоболорун токтотуу жөнүндө чечим чыгаруу.

6. Эгерде даттануу боюнча чечим белгиленген тартипте бейтарап сотто же жалпы юрисдикциядагы сотто даттанылбаган болсо, ал биротоло чечим деп эсептелет.

7. Көз карандысыз комиссиянын мүчөлөрү каралган даттануулардын жана кайрылуулардын алкагында кабыл алынган чечимдер үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жекече жоопкерчилик тартат.

8. Көз карандысыз комиссия даттанууну мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү мыйзамдарда каралган мөөнөттөрдү бузуу менен келишим түзүлгөндөн кийин карайт. Мындай учурларда көз карандысыз комиссия ушул Мыйзамдын талаптарынын сакталышын кароо үчүн бул келишимди аткарууну он календардык күнгө чейинки мөөнөткө токтотуп турат. Эгерде көз карандысыз комиссия сатып алуу ушул Мыйзамдын талаптарын бузуу менен өткөрүлгөндүгүн тааныса, ал даттануунун негиздүүлүгү жөнүндө корутунду чыгарат, аны менен катышуучу сотко кайрылууга укуктуу.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2019-жылдын 26-июнундагы № 76, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

50-берене. Сот тартибинде даттануу

1. Сатып алуу жол-жоболорун жүзөгө ашырууда берүүчүлөр (подрядчылар) менен сатып алуучу уюмдун ортосундагы келип чыгуучу талаштар, ошондой эле сатып алуучу уюмдун, көз карандысыз комиссиянын ушул Мыйзамдын 49-беренесине ылайык кабыл алынган чечимдери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте бейтарап сотко же жалпы юрисдикциядагы сотко даттанылат.

2. Ушул главанын жоболору пикир келишпестиктерди ушул Мыйзамга ылайык алдын ала чечпей туруп, бейтарап сотко же жалпы юрисдикциядагы сотко кайрылуу берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) укуктарын чектөө катары каралышы мүмкүн эмес.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

5-глава. Мамлекеттик сатып алуулар келишими

 

51-берене. Мамлекеттик сатып алуулар келишими

1. Бюджеттик мекемелердин мамлекеттик бюджеттен каржылануучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталган күндөн тартып түзүлдү деп эсептелинүүчү келишимдерин кошпогондо, мамлекеттик сатып алуулар келишими жазуу жүзүндө түзүлөт жана ага тараптар кол койгон датадан тартып күчүнө кирет.

2. Сатып алуучу уюм келишимге кол коюлган күндөн тартып бир жумушчу күндүн ичинде төмөнкү маалыматтарды камтыган маалыматты мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жарыялоого милдеттүү:

1) берүүчүнүн (подрядчынын), консультанттын жана алардын бенефициардык ээлеринин аталышы жана юридикалык дареги;

2) конкурсту өткөрүү датасы;

3) мамлекеттик сатып алуулардын предмети;

4) товар бирдиги үчүн улуттук валютадагы баа;

5) келишим боюнча мамлекеттик сатып алуулардын жалпы суммасы;

6) келишим түзүлгөн дата;

7) келишимди аткаруу мөөнөттөрү;

8) келишимди аткаруу шарттары жана графиги (товарларды берүү, кызматтарды көрсөтүү, жумуштарды аткаруу);

9) келишимдин аткарылышын кепилдик камсыз кылуунун өлчөмү;

10) келишим боюнча кепилдик мөөнөттүн болушу.

3. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишимдерге карата Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин ченемдери колдонулат.

4. Ушул Мыйзамдын 21-беренесинде каралган учурларды кошпогондо, мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболорун жүргүзбөстөн, минималдуу босоголук суммадан жогору түзүлгөн мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишим жараксыз деп таанылат жана бул келишим боюнча төлөнгөн бардык чыгымдардын орду сатып алуучу уюмдардын ушундай чечим кабыл алган жетекчилеринин эсебинен толтурулууга жатат.

5. Эгерде сатып алуучу уюм катары мамлекеттик же муниципалдык ишкана, мамлекет же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы акциялардын 50% жана андан көп үлүшүнө ээлик кылган акционердик коом иш алып барса, берүүчү (подрядчы), консультант келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарган учурдан тартып үч айдан кечиктирбестен, сатып алуучу уюм келишимдин аткарылган жумуштардын тийиштүү актысы менен ырасталган наркын төлөп берүүгө милдеттүү. Сатып алуучу уюмда акчалай каражаттар болгондо, төлөп берүүдөн баш тартылган же төлөп берүүнүн конкурстук документтерде эскертилген мөөнөтү же графиги бузулган учурда, сатып алуучу уюмдун биринчи жетекчиси жекече жоопкерчилик тартат.

6. Сатып алуучу уюмдун мурда аткарылган келишимдер боюнча карыздары болгон учурда келишим боюнча төлөөгө жол берилбейт. Сатып алуучу уюм келишимдер боюнча төлөөнү кызмат көрсөтүүлөрдүн актысынын датасына жараша кезек менен жүргүзөт.

7. Сатып алуучу уюм берүүчү (подрядчы), консультант тарабынан келишимди аткаруунун жыйынтыктары боюнча үч жумушчу күндүн ичинде мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына мамлекеттик сатып алуулар келишиминин аткарылыш процесси тууралуу төмөнкүдөй маалыматты жайгаштырат:

1) келишимге өзгөртүүлөр киргизилген дата;

2) өзгөртүү үчүн негиз;

3) кабыл алуу актысына кол коюлган дата;

4) айыптык санкциялардын суммасы;

5) келишимдин аткарылышын кепилдик камсыз кылууну кармап калуу жол-жобосу колдонулгандыгы;

6) келишимдин аткарылышын кепилдик камсыз кылуунун кармалган суммасы;

7) төлөнгөн датасы жана суммасы.

8. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык купуя маалыматтарды жана жеке маалыматтарды кошпогондо, келишимдердин тексттери жалпыга жеткиликтүү болуп саналат.

9. Сатып алуучу уюмдун жетекчиси жана кызматкерлери келишимди аткаруунун жүрүшүндө келтирилген зыян үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартылат.

(КР 2017-жылдын 14-февралындагы № 25, 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

52-берене. Келишимди аткарууну кепилдик камсыз кылуу

1. Сатып алуучу уюм аудитордук кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууларды кошпогондо, аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык, берүүчүдөн (подрядчыдан) келишимди аткарууну кепилдик камсыз кылууну сурата алат.

2. Ушул берененин 1-бөлүгүндө белгиленген кепилдик камсыз кылуу акчалай каражаттардагы депозиттер, казыналык облигациялар, банк кепилдиктери, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы көрсөтүүчүгө карата депозиттик сертификаттар катары чыгарган же камсыз кылган баалуу кагаздар, жеке же юридикалык жактар берген кепилдик, күрөөлүк камсыздоо түрүндө берилиши мүмкүн. Сатып алуучу уюм келишимди аткарууну кепилдик камсыз кылуу катары аткарылган иштин актысынын жыйынтыгы боюнча ар бир төлөмдөн 10 пайызга чейин кармап калуу шартын келишимге киргизе алат. Кепилдик камсыз кылуу келишимде каралган айыппулдардын максималдуу өлчөмүнөн ашуусу же келишимдин наркынын 10 пайызынан жогору болуусу мүмкүн эмес.

3. Келишимди аткарууну кепилдик камсыз кылуу үч жумушчу күндөн кечиктирилбестен берүүчүгө (подрядчыга) төмөнкү учурларда кайтарып берилет:

1) бардык кепилдик милдеттенмелерди кошуп алганда, келишим боюнча милдеттенмелер аткарылганда. Кепилдик милдеттенмелер күчүндө турган мезгилде, сатып алуучу уюм аткарууну кепилдик камсыз кылуу өлчөмүн төмөндөтөт. Мында келишимди аткарууну кепилдик камсыз кылуунун кармалган суммасы келишимди аткарууну кепилдик камсыз кылуу суммасынын 50 пайызынан ашпоого тийиш;

2) форс-мажордук жагдайларга байланыштуу келишим бузулганда.

4. Эгерде берүүчүлөр (подрядчылар) ушул берененин 3-бөлүгүнүн 2-пунктун кошпогондо, өздөрү менен түзүлгөн сатып алуулар жөнүндө келишимдер (контракттар) боюнча өз милдеттенмелерин аткарбаган, же болбосо талаптагыдай эмес аткарган учурда, келишимди аткарууну кепилдик камсыз кылуу сатып алуучу уюм тарабынан кармалат.

(КР 2019-жылдын 11-январындагы № 4, 2020-жылдын 18-декабрындагы № 8 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

53-берене. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө түзүлгөн келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн негиздери

1. Берүүчүнү (подрядчыны) тандоо үчүн негиз болуп эсептелген сапаттар жана башка шарттар өзгөрүлбөгөн шартта, эгерде мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишимди аткаруу процессинде сатып алынуучу окшош товарлардын, жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн баалары азаюу жагына өзгөрүлсө, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө түзүлгөн келишимдин товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө бааны төмөндөтүү, демек, келишимдеги сумманы төмөндөтүү бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүүгө тараптардын өз ара макулдугу боюнча жол берилет.

2. Сатып алуучу уюм кол коюлган келишимге ушул Мыйзамдын 21-беренесинин 1, 2 жана 4-бөлүктөрүнө ылайык товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмүн көбөйтүү же азайтуу бөлүгүндө өзгөртүү киргизе алат.

3. Конкурсту өткөрүүдө берүүчүлөрдү (подрядчыларды) тандоо үчүн критерий болуп саналуучу өзгөртүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө түзүлгөн келишимге киргизүүгө жол берилбейт.

4. Эгерде келишимге кол коюу датасынан кийин Кыргыз Республикасынын салыктарга, жыйымдарга же милдеттүү төлөмдөргө тиешеси бар мыйзамдарында товарлардын. жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын көбөйтүүгө же азайтууга алып келүүчү кандайдыр бир өзгөрүү болсо, сатып алуучу уюм келишимдин наркын тийиштүү түрдө көбөйтүүгө же азайтууга тийиш.

54-берене. Келишимдин колдонулушун токтотуу

Келишимдин колдонулушун токтотуу төмөнкүдөй учурларда жүргүзүлөт:

1) келишимди түзүүдө тараптар негизденген жагдайлар олуттуу өзгөргөндө жана келишим түзүү учурунда бул өзгөрүүнү алдын ала билүүгө мүмкүн болбогондо жана эгерде мында келишимди аткаруу мамлекеттик кызыкчылыктарга каршы келсе, сатып алуучу тарап мындай жагдайлар белгилүү болгондон кийин 2 жуманын ичинде келишимди бузат. Бул ченем мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө түзүлүүчү келишимде чагылдырылууга тийиш;

2) эгерде келишим ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жагдайларда бузулса, тараптар сарптаган чыгымдардын ордун толтуруу Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык жүргүзүлөт;

3) келишим боюнча бардык милдеттенмелер аткарылганда.

55-берене. Келишим боюнча талаштар

1. Түзүлгөн келишимди аткарууга байланыштуу талаштар жана пикир келишпестиктер келип чыккан учурда келишимдин тараптары себептерди көрсөтүү менен бири бирине дооматтарды коюуга укуктуу.

2. Башка тараптын дооматын алган тарап аны кароого жана доомат коюлган күндөн тартып он жумуш күндүн ичинде жазуу жүзүндө жооп берүүгө милдеттүү.

3. Доомат четке кагылган же ушул берененин 2-бөлүгүндө каралган мөөнөттүн ичинде ага жооп берилбеген учурда, кызыкдар тарап сотко кайрылууга укуктуу.

6. Корутунду жоболор

56-берене. Ушул Мыйзамды колдонууга киргизүүнүн тартиби

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 30 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

3. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 24-майындагы № 69 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-жыл, № 9, 409-бер.);

- "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 28-июлундагы № 172 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-жыл, № 6/2, 636-бер);

- "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 20-июлундагы № 236 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-жыл, № 7, 746-бер.);

- "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-жыл, № 7. 991-бер.);

- "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 12-декабрындагы № 235 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2012-жыл, № 11, 1675-бер.);

- "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 10-августундагы № 164 Мыйзамынын 11-беренеси (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2012-жыл, № 7, 2775-бер.);

- "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 30-майындагы № 84 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-жыл, № 5, 481-бер.);

- "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 17-июлундагы № 147 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-жыл, № 7, 904-бер.);

- "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 17-майындагы № 70 Мыйзамынын 1-беренеси ("Эркин Тоо" газетасы, 2014-жыл, 23-май, № 39).

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

А.Атамбаев