Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\3d76f0f8-19eb-41de-a0f1-ba8ced929d3d\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2015-жылдын 15-майы № 96

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 153-берене төмөнкүдөй мазмундагы 44-46-пункттар менен толукталсын:

"44) Чакан ишкердиктин субъекти - жыл үчүн түшкөн акчасынын көлөмү КНС боюнча каттоо чегинин өлчөмүнөн ашпаган уюм же жеке ишкер.

Ушул пунктта белгиленген өлчөмдөн ашкан учурда салыктык отчеттуулукту берүү жана салыкты төлөө максаттары үчүн субъект календардык жылдын аягына чейин чакан ишкердиктин субъекти катары каралат.

45) Орто ишкердиктин субъекти - жыл үчүн түшкөн акчасынын көлөмү КНС боюнча каттоо чегинин өлчөмүнө тең же андан ашкан, бирок 30,0 миллион сомдон ашпаган сумманы түзгөн уюм же жеке ишкер.

Ушул пунктта белгиленген өлчөмдөн ашкан учурда, салыктык отчеттуулукту берүү жана салыкты төлөө максаттары үчүн субъект календардык жылдын аягына чейин орто ишкердиктин субъекти катары каралат.

46) Отчеттук мезгил - салык төлөөчү ушул Кодекстин талаптарына ылайык салыктык отчеттуулукту берүүгө милдеттүү болгон календардык жылдан, кварталдан жана айдан турган мезгил.".

2. 177-беренеде:

1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Эгерде ушул беренеде башкача каралбаса, салык агенти тарабынан кармалуучу киреше салыгы кирешени төлөгөн айдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен бюджетке төлөөнүүгө жатат.";

берене төмөнкүдөй мазмундагы 1-1-бөлүк менен толукталсын:

"1-1. Чакан ишкердиктин субъекти же коммерциялык эмес уюм болуп саналган салык агенти тарабынан кармалуучу киреше салыгы киреше төлөнгөн отчеттук кварталдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен бюджетке төлөөнүүгө жатат.".

3. 178-беренеде:

1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Эгерде ушул беренеде башкача каралбаса, салык агенти кирешени төлөгөн айдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен киреше салыгы боюнча салык органына аны төлөгөн орду боюнча отчет берүүгө милдеттүү.";

берене төмөнкүдөй мазмундагы 1-1-бөлүк менен толукталсын:

"1-1. Салык агенти болуп саналган чакан, орто ишкердиктин субъекти же коммерциялык эмес уюм тарабынан киреше салыгы боюнча отчеттуулук отчеттук кварталдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен берилет.".

4. 183-берененин 15-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

5. 274-беренеде:

расмий тилдеги текстте 1-бөлүгүнүн экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

"4. Ыйгарым укуктуу салык органынын функционалдык бөлүмчөсү тарабынан администрациялануучу ири салык төлөөчү КНС боюнча салыктык отчеттуулукту отчеттук салык мезгилинен кийинки айдын акыркы күнүнөн кечиктирбестен берет.".

6. 313-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"313-берене. Роялти төлөөнүн жана салыктык отчеттуулукту берүүнүн мөөнөттөрү

1. Салык төлөөчү эгерде ушул беренеде башкача каралбаса, роялти төлөөнү эсептик катталган жери боюнча отчеттук айдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен ай сайын жүргүзөт.

2. Роялтинин салык төлөөчүсү болуп саналган чакан ишкердиктин субъекти тарабынан роялтини эсептик катталган жери боюнча төлөө отчеттук кварталдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен жүргүзүлөт.

3. Роялтинин салык төлөөчүсү тарабынан салык эгерде ушул беренеде башкача каралбаса, отчеттуулук эсептик катталган жери боюнча отчеттук айдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирилбестен ай сайын берилет.

4. Роялтинин салык төлөөчүсү болуп саналган чакан же орто ишкердик субъектинин салыктык отчеттуулугу эсептик катталган жери боюнча отчеттук кварталдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен квартал сайын берилет.

5. Өзүнө таандык же өзүнүн пайдалануусундагы жер участогунда ишкердик ишти жүзөгө ашыруу менен байланышпаган кумду, чопону жана кум-шагыл аралашмасын казып алган жер участогунун менчик ээси же жер пайдалануучу салыктык отчеттуулукту бербейт.".

7. 322-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"322-берене. Салык төлөө жана салыктык отчеттуулукту берүүнүн мөөнөттөрү

1. Салык төлөөчү тарабынан сатуудан салык эгерде ушул беренеде башкача каралбаса, эсептик катталган жери боюнча отчеттук айдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен ай сайын төлөнөт.

2. Сатуудан салык салык төлөөчү болуп саналган чакан ишкердиктин субъекти тарабынан эсептик катталган жери боюнча отчеттук кварталдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен квартал сайын төлөнөт.

3. Салык төлөөчү тарабынан салыктык отчет берүү эгерде ушул беренеде башкача каралбаса, эсептик катталган жери боюнча отчеттук айдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирилбестен ай сайын берилет.

4. Салыктык отчеттуулук сатуудан салык төлөөчү болуп саналган чакан же орто ишкердиктин субъекти тарабынан эсептик катталган жери боюнча отчеттук кварталдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен квартал сайын берилет.

5. Эсептик каттоо болбогон учурда, сатуудан салык салыктык катталган жери боюнча төлөнөт.".

8. 359-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Эгерде бир эле убакта төмөнкүдөй шарттар сакталса, чакан ишкердиктин субъекти салык төлөөчү болуп саналат:

1) жыл үчүн акчанын көлөмү КНС боюнча каттоо чегинин өлчөмүнөн ашпаса;

2) КНС боюнча салык төлөөчү болуп саналбаса.".

2-берене.

Ушул Мыйзам 2015-жылдын 1-июлунан тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү эки айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

          Президенти

 

А.Ш.Атамбаев