Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\deb12a0a-897e-4ce6-8936-238bb3b5bcf3\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2015-жылдын 18-майы № 103

Сырткы видеобайкоо жөнүндө

(КР 2017-жылдын 10-февралындагы № 24 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

Улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти коргоонун, калктын саламаттыгын жана адептүүлүгүн сактоонун, башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоонун конституциялык ченемдерине ылайык, ушул Мыйзам аркылуу менчигинин түрүнө карабастан имараттарды жана курулмаларды сырткы видеобайкоо тутуму менен милдеттүү түрдө жабдуу киргизилет.

1-берене. Ушул Мыйзамды жөнгө салуунун предмети

Ушул Мыйзам объекттердин сырткы видеобайкоо тутумун түзүүнүн, өркүндөтүүнүн жана өнүктүрүүнүн негизги багыттарын белгилейт.

2-берене. Ушул Мыйзамдын максаты

Ушул Мыйзамдын максаты кылмыштуулуктун алдын алуу, ага бөгөт коюу жана коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча кошумча чараларды белгилөө болуп саналат.

3-берене. Ушул Мыйзамды колдонуу чөйрөсү

1. Ушул Мыйзамды колдонуу Бишкек жана Ош шаарларынын аймактарында сырткы видеобайкоо тутуму менен жабдыла турган объекттерди иштеткен юридикалык жана жеке жактарга жайылтылат.

2. Ушул Мыйзам шаардык кеңештин тиешелүү шаардын аймагында жайгашкан ачык мүнөздөгү объекттерге сырткы видеобайкоо тутумун орнотуу жөнүндө чечими кабыл алынгандан кийин колдонулат.

4-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр

Ушул Мыйзамда төмөнкү түшүнүктөр колдонулат:

видеобайкоо - бул укук бузууларды автоматтык түрдө белгилөө жана ушул Мыйзамда каралган учурларда кийин пайдалануу үчүн сактоо максатында көрүнүштөрдү визуалдуу контролдоого же автоматтык түрдө талдоого арналган оптикалык-электрондук түзүлүштөрдүн жардамы менен жүзөгө ашырылуучу процесс;

оператор - видеобайкоону иштетүүнү уюштуруучу жана (же) жүзөгө ашыруучу мамлекеттик орган, муниципалдык орган, юридикалык же жеке жак;

жеке мүнөздөгү маалыматтар (жеке маалыматтар) - конкреттүү адамга окшоштурулган же конкреттүү адамга окшоштурулушу мүмкүн болгон конкреттүү адам жөнүндө материалдык булакта жазылган маалымат, ал ушул адамдын биологиялык, экономикалык, маданий, жарандык же социалдык түрүнө мүнөздүү болгон бир же бир нече факторлорго шилтеме жасоо аркылуу аны тикелей же кыйыр идентификациялоого мүмкүндүк берет.

Жеке маалыматтарга өмүр баяны жана таанылуучу маалыматтар, жеке мүнөздөмөлөр, үй-бүлө абалы, каржылык абалы, ден соолугунун абалы жөнүндө жана башка маалыматтар кирет;

сырткы видеобайкоо тутуму (мындан ары - СВБТ) - кийин кайра көрүү, угуу мүмкүнчүлүгү менен көрүнүштөрдү жана үндү жазуу үчүн жабдуу;

үчүнчү жактар - СВБТ объектинин менчик ээсинен, жетекчисинен, операторунан башка бардык жактар.

5-берене. Кыргыз Республикасынын сырткы видеобайкоо жаатындагы мыйзамдары

Кыргыз Республикасынын сырткы видеобайкоо жаатындагы мыйзамдары Кыргыз Республикасынын Конституциясынан, ушул Мыйзамынан жана башка ченемдик укуктук актыларынан турат.

6-берене. СВБТнын милдеттери

Төмөнкүлөр СВБТнын милдеттери болуп саналат:

1) башка жактардын укукка каршы аракеттеринен коомдук коопсуздукту камсыздоо;

2) укукка каршы аракеттердин бетин ачуу максатында окуяларды жазуу;

3) СВБТнын объекттериндеги кыймыл-аракеттерге мониторинг жүргүзүү;

4) Кылмыштардын жана укук бузуулардын алдын алуу, аларга бөгөт коюу жана бетин ачуу боюнча кошумча чараларды түзүү;

5) СВБТ менен жабдылган объекттердин аймагында болуп өткөн чыныгы көрүнүштү видеоархивдерди көрүп чыгуу аркылуу калыбына келтирүү.

7-берене. СВБТ менен жабдыла турган объекттер

Жалпы аянты 40 чарчы метрден ашпаган жеңилдетилген типтеги объекттерди кошпогондо, СВБТнын объекттерине төмөнкүлөр кирет:

1) коомчулукка жеткиликтүү болушу үчүн ачылган жайлар (аянттар, базарлар, сейил бактар, гүлбакчалар, автожолдор, көчөлөр, саябандар, жолдордун кесилиштери, көпүрөлөр, темир жол өтмөлөрү, транспорт түйүндөрү, тоннелдер) жана ага жакын жайгашкан аймактар;

2) өнөр жайлык жана башка өндүрүштүк иш же башка ишкердик жүзөгө ашырылган имараттарга, курулуштарга жакын жайгашкан аймак;

3) турак жай, коомдук, администрациялык, көп функциялуу жана өндүрүштүк эмес имараттарга жакын жайгашкан аймак;

4) автоунаалар токтотулуучу жайлар, кооперативдик гараждар.

8-берене. СВБТ менен жабдуу чөйрөсүндө мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын компетенциясы

1. СВБТ менен жабдуу жаатындагы мамлекеттик жөнгө салуу коомдук тартипти, инсандын, коомдун коопсуздугун камсыз кылуу жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте ишке ашырылат.

СВБТга карата техникалык талаптар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

2. Коомдук тартипти, инсандын, коомдун коопсуздугун камсыз кылуу жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

1) СВБТны түзүү, өркүндөтүү жана өнүктүрүү жагындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу;

2) СВБТны орнотууда ракурс жана көрүнүп туруу бурчун макулдашуу;

3) СВБТнын талаптарын жана максаттуу программаларын иштеп чыгуу;

4) СВБТнын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган долбоорлорду даярдоо боюнча иштерди координациялоо;

5) СВБТ менен жабдылган объекттердин реестрин түзүү.

3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын компетенциясына, мамлекеттик менчикте турган объекттерди кошпогондо, СВБТ менен жабдылууга тийиш болгон тиешелүү шаардын аймагында жайгашкан уюмдардын, ишканалардын жана мекемелердин объекттеринин тизмесин мэриянын сунушу боюнча шаардык кеңеш тарабынан бекитүү кирет.

(КР 2017-жылдын 10-февралындагы № 24 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

9-берене. СВБТнын объекттер тарабынан орнотулушу

1. Ушул Мыйзамдын 8-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык бекитилген СВБТ менен жабдыла турган уюмдардын, ишканалардын жана мекемелердин объекттеринин тизмесине ачык мүнөздөгү объекттер кирген учурда алар СВБТ менен жабдылат.

2. Тиешелүү объектиге СВБТ орнотулган учурда менчик ээси (жетекчи) орнотулуп жаткан СВБТнын ракурс жана көрүнүп туруу бурчун ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашууга тийиш.

СВБТны орнотууну макулдашуунун жүрүшүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат адамдарына жабдуунун техникалык параметрлери боюнча кошумча эрежелерди талап кылууга тыюу салынат.

3. Ишкердикти жүзөгө ашырууга байланышпаган турак жай объекттерин кошпогондо, СВБТнын түзүлүштөрүн сатып алууга жана орнотууга чыгымдар, ушул Мыйзамга ылайык, СВБТ менен жабдыла турган объекттин менчик ээсинин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

4. Коомчулукка жеткиликтүү болушу үчүн ачык жайларда (аянттар, муниципалдык базарлар, сейил бактар, гүлбакчалар, автожолдор, көчөлөр, саябандар, жолдордун кесилиштери, көпүрөлөр, темир жол өтмөлөрү, транспорт түйүндөрү, тоннелдер) СВБТны орнотууну жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары камсыз кылат.

10-берене. Жеке маалыматтардын купуялыгы

1. Операторлор жана жекече маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүгү бар адамдар ушундай маалыматтардын купуялыгын камсыз кылууга тийиш.

2. СВБТ менен жабдылган бардык объекттерде мамлекеттик жана расмий тилдерде атайын эскертүүчү жазуулар болууга тийиш.

Эскертүүчү жазуулар (көрнөктөр, таблолор, такталар жана башка булактар) сутканын күндүзгү жана түнкү мезгилдеринде сөзсүз көрүнүп турушу камсыз кылынган жайларда жайгаштырылат.

11-берене. СВБТнын материалдарына жеткиликтүүлүк

1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда, негиздер боюнча жана тартипте СВБТ объекттеринин менчик ээлери (жетекчилери) тиешелүү видеожазуунун көчүрмөсүн тергөө, алгачкы текшерүү органдарына же сотко берет.

2. СВБТ үчүнчү жактардын санкцияланбаган жеткиликтүүлүгүнөн корголууга тийиш.

3. Ушул берененин 1-бөлүгүндө белгиленген учурларды кошпогондо, СВБТнын объекттеринин менчик ээлерине (жетекчилерине), ошондой эле СВБТга жеткиликтүүлүгү бар адамдарга, кызматтык милдеттерден улам, үчүнчү жактарга видеожазууларды берүүгө же видеожазууларда камтылган маалыматты жарыя кылууга, бул маалыматты же видеожазууну жеке кызыкчылык же үчүнчү жактардын кызыкчылыгы үчүн пайдаланууга, ошондой эле үчүнчү жактардын ушундай колдонуусуна тикелей же кыйыр түрдө мүмкүнчүлүк берүүгө тыюу салынат.

4. СВБТнын материалдарына жеткиликтүүлүгү бар жак ушул Мыйзамды бузгандыгы үчүн, анын ичинде СВБТнын материалдарынан алынган маалыматтарды ачыкка чыгаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликти тартат.

5. СВБТда жазылып калган материалдар үч ай бою сакталууга тийиш.

6. СВБТнын видеожазууларын пайдалануу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык гана ишке ашырылат.

12-берене. Ушул Мыйзамдын аткарылышын контролдоо

Ушул Мыйзамдын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган чараларды көрүү аркылуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (анын аймактык органдары) тарабынан ишке ашырылат.

13-берене. Ушул Мыйзамдын талаптарын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик

Ушул Мыйзамдын талаптарын бузгандыгы үчүн күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

14-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө киришинин тартиби

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үч айлык мөөнөттө:

1) ушул Мыйзамды ишке ашыруу боюнча тиешелүү чараларды көрсүн;

2) өз чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

            Президенти

 

А.Ш. Атамбаев