Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aba0bd04-34c9-479b-9a4a-299e5f6ea9d7\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2015-жылдын 20-июлу № 179

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2006-ж., № 4, 392-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. Кодекстин мамлекеттик тилдеги бүткүл тексти боюнча "өзалдынча" деген сөз "өз алдынча" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

2. Кодекстин бүткүл тексти боюнча:

ар кандай жөндөмөлөрдөгү жана сандардагы "Мамлекеттик эмгек инспекциясы", "мамлекеттик эмгек инспекциясы", "Мамлекеттик эмгек инспекциясынын органы" жана "мамлекеттик эмгек инспекциясынын органы" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдө жана сандарда "эмгек мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө жана контролдоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

ар кандай жөндөмөлөрдөгү "эмгек инспекциясы жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдө "эмгек мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө жана контролдоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

ар кандай жөндөмөлөрдөгү жана сандардагы "Мамлекеттик эмгек инспектору" жана "мамлекеттик эмгек инспектору" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү жана сандардагы "Эмгек мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө жана контролдоо жаатындагы мамлекеттик инспектор" жана "эмгек мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө жана контролдоо жаатындагы мамлекеттик инспектор" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

3. 3-статьянын 1-бөлүгүндөгү "(эмгекти коргоо жөнүндө мыйзамдарды кошкондо)" деген сөздөр алып салынсын.

4. Мамлекеттик тилдеги 7-статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"Кыргыз Республикасынын жарандары ушул статьянын экинчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн мекемелердин кызматкерлери болушса, ошол мекемелерде иштеген чет өлкөнүн жарандары катары бирдей иш аткарса бирдей эмгек акы алууга укуктуу.".

5. Мамлекеттик тилдеги 138-статьянын аталышындагы "төрказа болгон" деген сөздөр "төрөлгөн" деген сөз менен алмаштырылсын.

6. Мамлекеттик тилдеги 160-статьянын 2-бөлүгүнүн 1-пунктундагы "талаш-тартышпаса" деген сөздөр "талашып-тартышпаса" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

7. 175-статьянын 2-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмү "учурда" деген сөздөн кийин "дем алыш же" деген сөздөр менен толукталсын.

8. 213-статьяда:

2-бөлүктө "тийиштүү органдарынын долбоордук документтери эмгекти коргоонун талаптарына ылайык келиши жөнүндө корутундулары" деген сөздөр "тийиштүү органдын долбоордук документтери эмгекти коргоонун талаптарына ылайык келиши жөнүндө корутундусу" деген сөздөр менен жана 3-бөлүктөгү "тийиштүү органдардын корутундулары" деген сөздөр "тийиштүү органдын корутундусу" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

5-бөлүктөгү "тийиштүү органдар" деген сөздөр "тийиштүү орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

9. Расмий тилдеги 223-статьянын 4-бөлүгүндөгү "органов" деген сөз "органа" деген сөз менен алмаштырылсын.

10. 224-статьянын 2-бөлүгүндөгү "контроль органдарынын" деген сөздөр "контроль органынын" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

11. 300-статьянын 3- жана 4-бөлүктөрүндөгү "бүтүрүүчүлөрүн" деген сөз "бүтүрүүчүлөрүнө" деген сөз менен алмаштырылсын.

12. 307-статьяда 3-бөлүгүнүн биринчи абзацындагы "Бийик тоолуу шарттарда" деген сөздөр "Бийик тоолуу райондордо жана алыскы жана барууга кыйын аймактарда" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

13. Мамлекеттик тилдеги 308-статьянын 3-бөлүгүндөгү "төрказа болгон" деген сөздөр "төрөлгөн" деген сөз менен алмаштырылсын.

14. Мамлекеттик тилдеги 351-статьянын 3-бөлүгүнүн экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"ушул Кодекстин талаптарына ылайык кызматкер менен эмгек келишимин жазуу жүзүндө тариздөөгө;".

15. Мамлекеттик тилдеги 363-статьяда "райондук эмгек акыга коэффициенттерди" деген сөздөр "эмгек акыга райондук коэффициенттерди" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

16. 380-статья "өргүү" деген сөздөн кийин "окуу жылы аяктагандан кийин" деген сөздөр менен толукталсын.

17. 399-статьяда:

аталышындагы "органдары" деген сөз "органы" деген сөз менен алмаштырылсын;

1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасынын аймагындагы бардык уюмдарда эмгек жөнүндө мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын сакталышына мамлекеттик көзөмөлдү жана контролду Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте эмгек мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө жана контролдоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жүзөгө ашырат.";

2-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын.

18. 401-статья күчүн жоготту деп таанылсын.

19. Мамлекеттик тилдеги 414-статьянын 4-бөлүгүндөгү "көрөтүлгөн" деген сөз "көрсөтүлгөн" деген сөз менен алмаштырылсын.

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

            Президенти

 

А.Ш. Атамбаев