Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\796674b2-5a7c-443f-aaef-03172ead4185\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2015-жылдын 24-июлу № 194

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 124-берененин 4-бөлүгүнүн 1 жана 3-пункттарындагы "маалыматтар базасын" деген сөздөр "маалыматтар базасынан маалымдарды" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

2. 189-беренеде:

1-пункттагы "уставдык капиталга салым" деген сөздөрдөн кийин "жана/же субъект катышуучусу болуп саналган уюмга субъектин салымынын башка түрлөрү" деген сөздөр менен толукталсын;

2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) уюмдун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечими менен өзүнүн жеке өндүрүштүк базасын өнүктүрүү боюнча капиталдык салымдарга акысыз алган негизги каражаттардын жана акча каражаттардын наркы, ошондой эле төмөндө көрсөтүлгөн объекттерди (мындан ары бул бөлүмдө - акысыз алынган социалдык-маданий багыттагы объекттер) багытталышы боюнча пайдаланууну жана эксплуатациялоону жүзөгө ашырган, мамлекеттик катышуунун үлүшү 50%дан жогору чарбалык коомдордун жана/же Кыргыз Республикасынын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын менчиги болуп саналган адистештирилген уюмдардын менчигине акысыз алынган объекттердин (социалдык-маданий, турак жай-коммуналдык-тиричилик багытындагы объекттердин, жолдордун, электр тармактарынын, подстанциялардын, от казандарынын жана жылуулук тармактарынын, газ тармактарынын, гидроэлектр станциялардын, жылуулук электр станциялардын, гидротехникалык курулмалардын, суу алгыч курулмалардын, тоо кен-шахталык жабдуулардын, жарандык коргонуу объекттеринин, ошондой эле жер участокторун пайдалануу укугунун) наркы.

Ушул берененин 2-пунктунда көрсөтүлгөн адистештирилген уюмдардын тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет;".

3. 253-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"253-берене. Акысыз негиздеги беримдер

1. Төмөндө көрсөтүлгөн объекттерди багытталышы боюнча пайдаланууну жана эксплуатациялоону жүзөгө ашырган, мамлекеттик катышуунун үлүшү 50%дан жогору чарбалык коомдордун жана/же Кыргыз Республикасынын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын менчиги болуп саналган адистештирилген уюмдардын менчигине социалдык-маданий, дене тарбия-ден соолукту чыңдоо, турак жай-коммуналдык-тиричилик багытындагы объекттерди, жолдорду, электр тармактарын, подстанцияларды, от казандарын жана жылуулук тармактарын, газ тармактарын, гидроэлектр станцияларынын, жылуулук электр станцияларынын объекттерин, гидротехникалык курулмаларды, суу алгыч курулмаларды, тоо кен-шахталык жабдууларды, жарандык коргонуу объекттерин акысыз негизде өткөрүп берүү КНС-нан бошотулган берим болуп саналат.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечими боюнча уюмдун менчигине негизги каражаттарды акысыз негизде өткөрүп берүү КНС-нан бошотулган берим болуп саналат.

3. Турак жай объекттеринин турмуш-тиричилигин камсыз кылуучу инженердик тармактарды аларды эксплуатациялоону жүзөгө ашыруучу уюмдарга объектини эксплуатациялоого кабыл алуу актысынын негизинде акысыз өткөрүп берүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте жүзөгө ашырылат жана КНС-нан бошотулган берим болуп саналат.

4. Ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн адистештирилген уюмдардын тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.".

4. 348-берененин 1-бөлүгүндө:

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 14-пункт менен толукталсын:

"14) айыл чарба продукцияларын экспорттоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр.";

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Милдеттүү патенттин шарттарында экспорттолууга жаткан айыл чарба продукциясынын түрлөрүнүн тизмегин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт.".

5. 349-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 14-пункт менен толукталсын:

"

14) айыл чарба продукцияларын экспорттоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр

1 автомашина жүгү менен, салмагы: 4 тоннага чейин

300 сом

4 тоннадан 8 тоннага чейин

600 сом

8 тоннадан 12 тоннага чейин

900 сом

12 тоннадан жогору

2000 сом

".

6. 350-берене төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Айыл чарба продукцияларын экспорттоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашырууда салыктык мезгил болуп жүгү менен автомашинанын бир жолку чыгып кетүүсү эсептелет.".

7. 352-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү сүйлөм менен толукталсын: "Айыл чарба продукцияларын экспорттоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашырууга патент автомашинанын жүгү менен ар бир жолку чыгып кетүүсүнө сатып алынат.".

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

            Президенти

 

А.Ш. Атамбаев