Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a487614c-c869-4205-97c7-249e68f45b2f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2016-жылдын 5-марты № 19

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө", "Аскер кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

1-берене.

"Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 7, 734-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 51-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"51-берене. Прокурордук кызматкерлерди пенсия менен камсыз кылуу

1. Прокурорлорду жана тергөөчүлөрдү пенсия менен камсыз кылуу "Аскер кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген шарттарга, ченемдерге жана тартипке ылайык жүзөгө ашырылат.

2. Башка прокурордук кызматкерлерди пенсия менен камсыз кылуу мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдарга ылайык жүзөгө ашырылат.";

2) 521-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 4-пункт менен толукталсын:

"4) прокуратура органдарында кызматта туруунун эң жогорку чектик жашына жеткенде.".

3) 66-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Ушул Мыйзамдын прокурорлорду жана тергөөчүлөрдү пенсия менен камсыз кылуу бөлүгүндө колдонулушу ушул Мыйзам күчүнө киргенге чейин пенсияга кеткен бардык прокурорлорго жана тергөөчүлөргө да жайылтылат.".

2-берене.

"Аскер кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1993-ж., № 8, 179-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) Преамбула "башка аскер кошундарынын аскер кызматкерлерин," деген сөздөрдөн кийин "Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын прокурорлорун жана тергөөчүлөрүн," деген сөздөр менен толукталсын;

2) 1-статьянын 1-бөлүгү "аскердик кызматта," деген сөздөрдөн кийин "прокуратура," деген сөз менен толукталсын;

3) 22-статьянын "а" пунктунун экинчи абзацы "аскер кызматындагы аялдарга," деген сөздөрдөн кийин "прокуратура органдарынын прокурорлоруна жана тергөөчүлөрүнө," деген сөздөр менен толукталсын;

4) 10-статьянын 2-бөлүгү, 50-статья, 51-статьянын 1-бөлүгү, 54-статьянын 2-бөлүгү, 60-статья ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги," деген сөздөрдөн кийин тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы," деген сөздөр менен толукталсын;

5) мамлекеттик тилдеги текстте:

а) 1-статьянын 1-бөлүгүндө, 10-статьянын 2-бөлүгүндө, 16-статьянын 1-бөлүгүндө, 17-статьянын 1-бөлүгүндө 18-статьяда, 23-статьянын "б" пунктунда, 25-статьянын 2-бөлүгүндө, 39-статьянын "а" пунктунда, 45-статьянын 3-бөлүгүндө, 49-статьянын 1-бөлүгүндө, 50-статьяда, 51-статьянын 1-бөлүгүндө, 52-статьянын 1-бөлүгүнүн "б" пунктунун биринчи абзацында, 53-статьянын 2-бөлүгүндө, 54-статьянын 2-бөлүгүндө, 60-статьяда ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "мөөнөттөн тышкаркы кызматтагы аскер кызматкерлери,", "үстөк кызмат өтөгөн аскер кызматкерлери,", "мөөнөттөн ашык кызматтагы аскер кызматчыларынын," деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "мөөнөттөн тышкаркы кызматтын аскер кызматкерлери, прокуратура органдарынын прокурорлору жана тергөөчүлөрү," деген сөздөргө алмаштырылсын;

6) 1-статьянын 2 жана 3-бөлүктөрү, 2-статья, 6-9-статьялар, 16-статьянын 2-4-бөлүктөрү, 19, 21, 22-статьялар, 25-статьянын 1-бөлүгү, 26-статьянын 1-бөлүгү, 27-статья, 28-статьянын 1-бөлүгү, 30-статьянын 1-бөлүгү, 31-статья, 32-статьянын 1-бөлүгү, 38-статьянын "а" жана "б" пункттары, 39, 40, 47 жана 48-статьялар, 52-статьянын 1-бөлүгүнүн "б" пунктунун экинчи жана үчүнчү абзацтары, 56-статьянын 1-бөлүгү, 57, 60-статьялар, 61-статьянын 1-бөлүгү, 62-статьянын 1-бөлүгү ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "аскер кызматкерлери," деген сөздөрдөн кийин тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "прокуратура органдарынын прокурорлору жана тергөөчүлөрү," деген сөздөр менен толукталсын;

в) 13 жана 14-статьялар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"13-статья. Пенсияларды дайындоонун шарттары

Көп жыл кызмат өтөгөндүгү үчүн пенсияга төмөнкүлөр укуктуу:

а) кызматтан бошотулган күнгө карата аскер кызматында же прокуратура, ички иштер органдарында, Өрткө каршы мамлекеттик кызматында, жазык-аткаруу тутумунун мекемелери менен органдарында, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органында, каржы полициясында, атайын байланыш кызматында 20 жыл же андан ашык кызмат өтөгөн офицердик курамдагы адамдар, прапорщиктер, мичмандар жана мөөнөттөн тышкаркы кызматтын аскер кызматкерлери, прокуратура органдарынын прокурорлору жана тергөөчүлөрү, ички иштер органдарынын, Өрткө каршы мамлекеттик кызматынын, жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин жана органдарынын, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, каржы полициясынын, атайын байланыш кызматынын башкаруучу жана катардагы курамындагы адамдар;

"б) курагы, оорусу, штаттардын кыскарышы же ден соолугунун абалынын чектелгендиги боюнча кызматтан бошотулган офицердик курамдагы адамдар, прапорщиктер, мичмандар жана мөөнөттөн тышкаркы кызматтын аскер кызматкерлери, прокуратура органдарынын прокурорлору жана тергөөчүлөрү, ички иштер органдарынын, Өрткө каршы мамлекеттик кызматтын, жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин жана органдарынын, баңги заттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, каржы полициясынын, атайын байланыш кызматынын башкаруучу жана катардагы курамындагы адамдар жана кызматтан бошотулган күнгө карата:

- 25 календардык жыл жана андан ашык жалпы камсыздандыруу стажы бар, анын кеминде 12 жыл жана 6 айын аскер кызматы же прокуратура, ички иштер органдарындагы, Өрткө каршы мамлекеттик кызматындагы, жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги жана органдарындагы, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдагы, каржы полициясындагы, атайын байланыш кызматындагы кызматты түзгөн 50 жаш курагындагы эркектер;

- 20 календардык жыл жана андан ашык жалпы камсыздандыруу стажы бар, анын кеминде 10 жылын атайын наам берилген учурдан тартып аскер кызматы же прокуратура, ички иштер органдарындагы, Өрткө каршы мамлекеттик кызматындагы, жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги жана органдарындагы, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдагы, каржы полициясындагы, атайын байланыш кызматындагы кызматты түзгөн 45 жаш курагындагы аялдар пенсия алууга укуктуу.

14-статья. Пенсиялардын өлчөмдөрү

Көп кызмат өтөгөндүгү үчүн пенсиялар төмөнкү өлчөмдөрдө дайындалат:

а) 20 жыл жана андан ашык кызмат өтөгөн офицердик курамдагы адамдарга, прапорщиктерге, мичмандарга жана мөөнөттөн тышкаркы кызматтын аскер кызматкерлерине, прокуратура органдарынын прокурорлоруна жана тергөөчүлөрүнө, ички иштер органдарынын, Өрткө каршы мамлекеттик кызматынын, жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин жана органдарынын, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, каржы полициясынын, атайын байланыш кызматынын башкаруучу жана катардагы курамындагы адамдарга (13-статьянын "а" пункту): 20 жыл кызмат өтөгөндүгү үчүн - акчалай каражаттардын тиешелүү суммасынын 55 проценти, ал эми курагына же оорусуна байланыштуу отставкага кеткендерге 60 проценти (45-статья); 20 жылдан ашык кызмат өтөгөн ар бир жыл үчүн акчалай каражаттардын тиешелүү суммасынын 3 проценти, бирок бардыгы бул суммалардын 80 процентинен ашык болбоого тийиш;

б) жалпы камсыздандыруу стажы бар офицердик курамдагы адамдарга, прапорщиктерге, мичмандарга жана мөөнөттөн тышкаркы кызматтын аскер кызматкерлерине, прокуратура органдарынын прокурорлоруна жана тергөөчүлөрүнө, ички иштер органдарынын, Өрткө каршы мамлекеттик кызматынын, жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин жана органдарынын, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, каржы полициясынын, атайын байланыш кызматынын башкаруучу жана катардагы курамындагы адамдарга: эркектердики - 25, аялдардыкы 20 календардык жыл жана андан ашык болгон, алардын ичинен кеминде 12 жыл жана 6 айын (эркектер) жана 10 жылын (аялдар) атайын наам ыйгарылган учурдан тартып аскердик кызмат же прокуратура, ички иштер органдарындагы, Өрткө каршы мамлекеттик кызматындагы, жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги жана органдарындагы, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдагы, каржы полициясындагы, атайын байланыш кызматындагы кызматты түзгөн (13-берененин "б" пункту): жалпы камсыздандыруу стажы эркектерге 25 жыл үчүн, аялдарга 20 жыл үчүн - 55 процент жана эркектерге 25 жылдан жана аялдарга 20 жылдан ашык стаждын ар бир жыл үчүн акчалай каражаттын тиешелүү суммаларынын 1 проценти (45-статья).";

г) 16-статьянын 5-бөлүгүнүн экинчи абзацы "майып деп табылган" деген сөздөрдөн кийин "аскер кызматкерлерине, прокуратура органдарынын прокурорлоруна жана тергөөчүлөрүнө," деген сөздөр менен толукталсын;

д) 26-статьянын 3-бөлүгү "кесепеттерин жоюуга катышкан" деген сөздөрдөн кийин "аскер кызматкерлерине, прокуратура органдарынын прокурорлоруна жана тергөөчүлөрүнө," деген сөздөр менен толукталсын;

е) 31-1-статьянын 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн коргоо боюнча аскердик (согуштук) аракеттердин мезгилинде алган жараттын, контузиянын, мертинүүнүн же оорунун айынан майып болуп калган аскер кызматкерлери, прокуратура органдарынын прокурорлору жана тергөөчүлөрү, ички иштер органдарынын, Өрткө каршы мамлекеттик кызматынын башкаруучу жана катардагы курамындагы адамдар:";

ж) 39-статьянын "а" пунктунда "75" деген цифра "130" деген цифрага алмаштырылсын;

з) 45-статьянын 3-бөлүгү жана 52-статьянын 1-бөлүгүнүн "б" пунктунун биринчи абзацы "бул аскер кызматкерлеринин," жана "ал эми аскер кызматкерлеринин," деген сөздөрдөн кийин "прокуратура органдарынын прокурорлорунун жана тергөөчүлөрүнүн," деген сөздөр менен толукталсын;

и) 50-статьянын экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

6) расмий тилдеги текстте:

а) 1-статьянын 1-бөлүгү, 10-статьянын 2-бөлүгү, 13-статьянын "а" пункту жана "б" пунктунун биринчи абзацы, 14-статьянын "а" жана "б" пункттары, 16-статьянын 1-бөлүгү, 17-статьянын 1-бөлүгү, 18-статья, 23-статьянын "б" пункту, 25-статьянын 2-бөлүгү, 39-статьянын "а" пункту, 45-статьянын 3-бөлүгү, 49-статьянын 1-бөлүгү, 50-статья, 51-статьянын 1-бөлүгү, 52-статьянын 1-бөлүгүнүн "б" пунктунун биринчи абзацы, 53-статьянын 2-бөлүгү, 54-статьянын 2-бөлүгү, 60-статья ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "военнослужащие сверхсрочной службы," деген сөздөрдөн кийин тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "прокуроры и следователи органов прокуратуры," деген сөздөр менен толукталсын;

б) 1-статьянын 2 жана 3-бөлүктөрү, 2-статья, 6-9-статьялар, 16-статьянын 2-4-бөлүктөрү жана 5-бөлүгүнүн экинчи абзацы, 19, 21, 22-статьялар, 25-статьянын 1-бөлүгү, 26-статьянын 1 жана 3-бөлүктөрү, 27-статья, 28-статьянын 1-бөлүгү, 30-статьянын 1-бөлүгү, 31-статья, 31-1-статьянын 1-бөлүгү, 32-статьянын 1-бөлүгү, 38-статьянын "а" жана "б" пункттары, 39, 40, 47 жана 48-статьялар, 52-статьянын 1-бөлүгүнүн "б" пунктунун экинчи жана үчүнчү абзацтары, 56-статьянын 1-бөлүгү, 57, 60-статьялар, 61-статьянын 1-бөлүгү, 62-статьянын 1-бөлүгү ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "военнослужащие," деген сөздөн кийин тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "прокуроры и следователи органов прокуратуры," деген сөздөр менен толукталсын;

в) 13-статьянын "а" пункту "на службе в органах" деген сөздөрдөн кийин "прокуратуры," деген сөз менен толукталсын;

г) 13-статьянын "б" пунктунун экинчи жана үчүнчү абзацтары жана 14-статьянын "б" пункту "или служба в органах" деген сөздөрдөн кийин "прокуратуры," деген сөз менен толукталсын;

д) 45-статьянын 3-бөлүгү жана 52-статьянын 1-бөлүгүнүн "б" пунктунун биринчи абзацы "этих военнослужащих," деген сөздөрдөн кийин "прокуроров и следователей органов прокуратуры," деген сөздөр менен толукталсын.

3-берене.

1. 2014-жылдын 1-январына чейин прокуратура органдарынан бошогон мурдагы прокурорлорго жана тергөөчүлөргө пенсиялардын өлчөмүн эсептеп чыгаруу үчүн 2014-жылдын 1-январынан тартып колдонуудагы кызматтык маяналар, көп жыл кызмат өтөгөндүгү боюнча төлөмдөрдүн жана атайын класстык чени үчүн кошумча чегерүүлөрдүн өлчөмдөрү колдонулат.

2. 2014-жылдын 1-январына чейин пенсиясы жол-жоболоштурулган пенсионер - прокурорлордун жана тергөөчүлөрдүн пенсияларынын өлчөмдөрүн эсептеп чыгаруу үчүн 2014-жылдын 1-январынан тартып колдонуудагы кызматтык маяналардын, атайын класстык чени үчүн, көп жыл кызмат өтөгөндүгү үчүн кошумча чегерүүлөрдүн өлчөмдөрү колдонулат.

4-берене.

Ушул Мыйзам 2016-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

            Президенти

 

А.Ш. Атамбаев