Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\6ee45ebf-b582-4f35-a09e-4b3ec540afb9\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2016-жылдын 22-марты № 24

Айрым мыйзам актыларына лицензиялоону жүзөгө ашыруу бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

(КР 2017-жылдын 10-майындагы № 78 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1-берене.

"Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 12, 505-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

11-14 жана 28-статьялар күчүн жоготту деп таанылсын.

2-берене.

"Кооптуу жүктөрдү ташуучунун жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 6/2, 652-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

3-берененин үчүнчү абзацында "расмий уруксаты (лицензиясы)" деген сөздөр "лицензиясы" деген сөзгө алмаштырылсын.

3-берене.

"Кооптуу өндүрүш объекттерин пайдалануучу уюмдардын жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 6/2, 666-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

1-берененин үчүнчү абзацында "атайын уруксаты (лицензиясы)" деген сөздөр "лицензиясы" деген сөзгө алмаштырылсын.

4-берене.

"Ташуучунун жүргүнчүлөрдүн алдындагы жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 6/2, 653-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

1-берененин үчүнчү абзацында "атайын уруксаты (лицензиясы)" деген сөздөр "лицензиясы" деген сөзгө алмаштырылсын.

5-берене.

"Эмгектик (кызматтык) милдеттерин аткарууда кызматкердин өмүрүнө жана ден-соолугуна зыян келгендиги үчүн жумуш берүүчүнүн жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 6/2, 658-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

1-берененин жыйырма биринчи абзацында "атайын уруксаты (лицензиясы)" деген сөздөр "лицензиясы" деген сөзгө алмаштырылсын.

6-берене.

"Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 7, 761-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 8-беренеде:

а) тогузунчу абзацында ", чакыртып алат (жокко чыгарат)" деген сөздөр алып салынсын;

б) онунчу абзацы "реестрин" деген сөздөн мурда "лицензияларынын" деген сөз менен толукталсын;

2) 9-берененин алтынчы абзацында "жана чакыртып алат (жокко чыгарат)" деген сөздөр алып салынсын;

3) 12-берененин 2-бөлүгүнүн 6-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6) лицензияны жокко чыгаруу жөнүндө маселени кароо үчүн сот органдарына доо арыз берүүгө;";

4) 40-берененин 1-бөлүгүнүн төртүнчү абзацы "башкаруу боюнча иш" деген сөздөрдөн мурда "ишенимдүү" деген сөз менен толукталсын;

5) 45-беренеде:

а) берененин аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Инвестициялык активдерди ишенимдүү башкаруу боюнча иш";

6) 1-бөлүгүндө "инвестициялык активдерди башкаруу боюнча иши" деген сөздөр "инвестициялык активдерди ишенимдүү башкаруу боюнча иши" деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) 2-бөлүгүндө "инвестициялык активдерин башкаруу боюнча иши" деген сөздөр "инвестициялык активдерди ишенимдүү башкаруу боюнча иши" деген сөздөргө алмаштырылсын;

г) 3-бөлүгүнүн 4-пунктунда "инвестициялык активдерди башкаруу боюнча" деген сөздөр "инвестициялык активдерди ишенимдүү башкаруу боюнча" деген сөздөргө алмаштырылсын;

д) 7-бөлүгүндө "инвестициялык активдерди башкаруу боюнча иш" деген сөздөр "инвестициялык активдерди ишенимдүү башкаруу боюнча иш" деген сөздөргө алмаштырылсын;

6) 52-берененин 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "активдерди" деген сөздөн кийин "ишенимдүү" деген сөз менен толукталсын.

7-берене.

"Финансы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж. № 7, 759-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 3-берене төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

"комиссиялык жыйымдар - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган өлчөмдө жана тартипте ыйгарым укуктуу органга жөнгө салынчу субъекттер тарабынан төлөнүп берилүүчү жыйымдар;";

2) 5-берененин жетинчи абзацында "жана башка уруксат берүүчү документтерди", "жана башка уруксат берүүчү документтердин", "жана аларды кайра чакыртып алат (жокко чыгарат)" деген сөздөр алып салынсын;

3) 6-берененин тогузунчу абзацында "жана башка уруксат берүүчү документтерди", "жана башка уруксат берүүчү документтердин", "жана чакырып алуу (жокко чыгаруу)" деген сөздөр алып салынсын;

4) 10-берененин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунун биринчи жана экинчи абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) лицензиясы токтото турулган же жокко чыгарылган кесипкөй катышуучуну төмөнкүлөргө милдеттендирүүгө:

лицензиялары токтото турулганы, жокко чыгарылганы жөнүндө кардарларга билдирүүгө;";

5) 19-берененин 2-бөлүгүнүн он тогузунчу абзацында "жана башка уруксат документтерди", "жана кайра чакыртып алуу" деген сөздөр алып салынсын;

6) 23-берененин 1-бөлүгүнүн үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда жана тартипте ыйгарым укуктуу орган тарабынан алынуучу комиссиялык жыйымдар жана төлөмдөр;";

7) 28-берененин 1-бөлүгүндө:

а) үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

б) бешинчи абзацында "же кайра алып коюу" деген сөздөр алып салынсын.

8-берене.

(КР 2017-жылдын 10-майындагы № 78 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту )

9-берене.

"Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-ж., № 11, 1193-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 36-берененин 1-бөлүгүндө:

а) 2-пунктунда "жана чакырып алууну" деген сөздөр алып салынсын;

б) 8-пунктунда "же чектөөнү же болбосо лицензияны чакырып алуу тууралуу чечим кабыл алууну" деген сөздөр алып салынсын;

2) 37-берененин 1-бөлүгүнүн 4-пунктунда "жана чакырып алуу" деген сөздөр алып салынсын.

10-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А.Ш. Атамбаев