Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a4247512-9e5b-4441-a203-b7088d5b5d20\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2016-жылдын 26-июлу № 140

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 4-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 25-пункт менен толукталсын:

"25) "Контролдук баалардын минималдык деңгээли" - Кыргыз Республикасынын аймагына импорттолуучу товарлардын ушул Кодексте аныкталган учурларда жана тартипте белгиленүүчү баасы.";

2) 44-берененин 1-бөлүгүнүн 12-пунктунун "а" пунктчасында "акциздик" деген сөз алып салынсын;

3) 120-беренеде:

а) 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 8-пункт менен толукталсын:

"8) ушул беренеге ылайык аларга карата контролдук баалардын минималдык деңгээли белгиленген товарлар менен бүтүмдөрдө.";

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 8 жана 9-бөлүктөр менен толукталсын:

"8. Алар үчүн контролдук баалардын минималдык деңгээли белгиленүүчү товарлардын тизмегин, контролдук баалардын минималдык деңгээлинин өлчөмүн, контролдук баалардын минималдык деңгээлин аныктоонун, колдонуунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

9. Аларга карата контролдук баалардын минималдык деңгээли белгиленген импорттолуучу товарлар боюнча, ушул Кодекстин максаттары үчүн ушул берененин 8-бөлүгүнө ылайык белгиленген деңгээлден төмөн болбогон баа кабыл алынат.";

4) 265-беренеде:

а) 3-бөлүгүндө "120-беренесинде каралгандан башка учурларда" деген сөздөр "120-беренесине ылайык колдонулуучу рыноктук баалардын деңгээлине ылайык келүүчү нарк боюнча беримдерди кошпогондо," деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 7-бөлүгүнүн 2-пунктунда "өндүрүүгө кеткен" деген сөздөрдөн кийин ", Кыргыз Республикасынын бухгалтердик эсеп жөнүндө мыйзамдарына ылайык чегерилген амортизациянын суммасына азайтылган" деген сөздөр менен толукталсын.

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1999-ж., № 2, 77-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 27-статьяда:

а) 12-пунктунда "бажы укуктарын" деген сөздөр "бажы жана (же) салык укуктарын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) эскертүүдө "эрежелерин" деген сөздөрдөн мурда "жана (же) салык" деген сөздөр менен толукталсын;

2) Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 21311-статья менен толукталсын:

"21311-статья. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган документтерсиз Кыргыз Республикасынын ички мамлекеттик чек арасы аркылуу товарларды жана транспорт каражаттарын алып өтүү

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган документтерсиз Кыргыз Республикасынын ички мамлекеттик чек арасы аркылуу товарларды жана транспорт каражаттарын алып өтүү, контрабанданын белгилери жок болгондо -

жарандарга - укук бузуунун түздөн-түз объектиси болуп саналган товарларды конфискациялоо менен же болбосо товарлардын наркын өндүрүп алуу менен, эсептешүү көрсөткүчүнүн элүү өлчөмүндө, жеке ишкерлерге жана юридикалык жактарга - укук бузуунун түздөн-түз объектиси болуп саналган товарларды конфискациялоо менен же болбосо бул товарлардын наркын өндүрүп алуу менен, эсептешүү көрсөткүчүнүн эки жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган ошол эле аракет администрациялык жаза чарасы колдонулгандан кийин жыл ичинде кайталанып жасалса, -

жарандарга - укук бузуунун түздөн-түз объектиси болуп саналган товарларды конфискациялоо менен болбосо товарлардын наркын өндүрүп алуу менен, эсептешүү көрсөткүчүнүн жүз өлчөмүндө, жеке ишкерлерге жана юридикалык жактарга - укук бузуунун түздөн-түз объектиси болуп саналган товарларды конфискациялоо менен же болбосо бул товарлардын наркын өндүрүп алуу менен, эсептешүү көрсөткүчүнүн беш жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Эскертүү. Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган аракеттерди биринчи жолу жасаган адам Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында белгиленген тартипте товарларды декларациялоо жана салык отчётун берүү менен, салыктык санкцияны жана туумду кошуп алганда эсептелген салыктарды ыктыярдуу төлөгөн учурда администрациялык жаза чарасынан бошотулат.";

3) Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 3014-статья менен толукталсын:

"301-4-статья. Товарларды ЕАЭБке мүчө-мамлекеттердин аймагынан Кыргыз Республикасынын аймагына контролдук баалардын минималдык деңгээлинен төмөнкү баа боюнча импорттоо

Товарлардын ЕАЭБке мүчө-мамлекеттердин аймагынан Кыргыз Республикасынын аймагына контролдук баанын минималдык деңгээлинен төмөнкү баа боюнча импорттоо -

жарандарга - укук бузуунун түздөн-түз объектиси болуп саналган товарларды конфискациялоо менен же болбосо товарлардын наркын өндүрүп алуу менен, эсептешүү көрсөткүчүнүн элүү өлчөмүндө, жеке ишкерлерге жана юридикалык жактарга - укук бузуунун түздөн-түз объектиси болуп саналган товарларды конфискациялоо менен же болбосо бул товарлардын наркын өндүрүп алуу менен, эсептешүү көрсөткүчүнүн жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган ошол эле аракет администрациялык жаза чарасы колдонулгандан кийин жыл ичинде кайталанып жасалса, -

жарандарга - укук бузуунун түздөн-түз объектиси болуп саналган товарларды конфискациялоо менен же болбосо товарлардын наркын өндүрүп алуу менен, эсептешүү көрсөткүчүнүн жүз өлчөмүндө, жеке ишкерлерге жана юридикалык жактарга - укук бузуунун түздөн-түз объектиси болуп саналган товарларды конфискациялоо менен же болбосо бул товарлардын наркын өндүрүп алуу менен, эсептешүү көрсөткүчүнүн эки жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Эскертүү. Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган аракеттерди биринчи жолу жасаган адам Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында белгиленген тартипте товарларды декларациялоо жана салык отчётун берүү менен, салыктык санкцияны жана туумду кошуп алганда эсептелген салыктарды ыктыярдуу төлөгөн учурда администрациялык жаза чарасынан бошотулат.";

4) 508-статьянын 1-бөлүгү "21310" жана "3012," деген цифралардан кийин тиешелүүлүгүнө жараша ", 21311" жана "3014," деген цифралар менен толукталсын;

5) 535-статьяда:

а) 1-бөлүгү "Кодекстин" деген сөздөн жана "3012" деген цифралардан кийин тиешелүүлүгүнө жараша "21311," жана ", 3014" деген цифралар менен толукталсын;

б) эскертүү "Эскертүү." деген сөздөн жана "3012" деген цифралардан кийин тиешелүүлүгүнө жараша "21311-статьяда," деген сөздөр жана ", 3014" деген цифралар менен толукталсын;

6) 5561-статьянын 1-пунктунун 1-пунктчасынын жыйырма үчүнчү абзацы "285" деген цифралардан мурда жана "3012," деген цифралардан кийин тиешелүүлүгүнө жараша "21311," жана "3014," деген цифралар менен толукталсын.

3-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А.Ш. Атамбаев