Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\f907977b-41b0-4822-91d0-88c143005138\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2017-жылдын 19-апрели № 62

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, "Жер казынасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

(КР 2018-жылдын 19-майындагы N 49 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

2017-жылдын 16-мартында

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 256-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"256-берене. Металл камтылган кендердин, концентраттардын, эритиндилердин жана аффинирленген металлдардын берими жана экспорту

Металл камтылган кендердин, концентраттардын, эритиндилердин жана аффинирленген металлдардын берими жана экспорту КНСтен бошотулган берим болуп саналат.";

2) 261-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"261-берене. Товарларды экспорттоо

1. Металл камтылган кендерди, концентраттарды, эритиндилерди жана аффинирленген металлдарды экспорттоону кошпогондо, товарларды экспорттоо КНСтин нөлдүк ставкасы менен берим болуп саналат.

2. Евразиялык экономикалык бирликтин мүчө-мамлекеттерине товарларды экспорттоодо, ошондой эле иштетип алма чийки заттарды кайра иштетүү боюнча иштерди аткарууда КНСти төлөөчү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген тизмекке ылайык КНС боюнча салык отчету менен бир убакта документти салык органына берүүгө милдеттүү.";

3) 301-берененин 2-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

4) 302-304-беренелер төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"302-берене. Салык салуу объектиси

1. Төмөнкү максаттарда жер казынасын пайдалануу укугу бонус салыгын салуу объекттери болуп саналат:

1) пайдалуу кен чыккан жерлерди иштетүү, анын ичинде жер алдындагы сууларды алуу (жер алдынан чыгаруу);

2) пайдалуу кендерди чалгындоо;

3) пайдалуу кендерди издөө;

4) коммерциялык максаттар үчүн минералогиялык, палеонтологиялык коллекцияларды жыйноо;

5) декоративдүү максаттар үчүн таш материалдарын жыйноо жана таш менен жасалгалоо жана курулуш материалдары түрүндө пайдалануу.

2. Төмөнкүлөр да бонус салыгын салуунун объекттери болуп саналат:

1) күрөөнү өндүрүүнүн натыйжасында жер казынасын пайдалануу укугунун башка жакка өтүшү;

2) уставдык капиталдын катышуучуларынын (акционерлеринин) курамын жана/же үлүштөрүн (акцияларын) өзү менен кошо өзгөрүүгө алып келбеген юридикалык жактын жолун жолдоочулугунун, аны кайра куруунун натыйжасында жер казынасын пайдалануу укугун өткөрүп берүү учурларын кошпогондо, жер казынасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жер казынасын пайдалануу укугунун башка жакка өткөрүлүп берилиши;

3) фонддук биржаларда листингден өткөн юридикалык жактарды жана Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында каралган универсалдуу укуктун жолун жолдоочулугунун натыйжасында менчик үлүштөрүнүн өткөнүн кошпогондо, жер казынасын пайдалануу укугуна ээ юридикалык жактын уставдык капиталында менчик үлүштөрүнүн (акцияларынын) өзгөрүшү;

4) кошумча чалгындоо жүргүзүүнүн, запастарын кайра эсептөөнүн же башка себептердин натыйжасында жер казынасын пайдалануу укугун берген учурдагы пайдалуу кен чыккан жерлердин запастарынын санынын андан ары көбөйүшү;

5) жер казынасын пайдалануучуга берилген жер казынасынын участогунун өлчөмүнүн көбөйүшү;

6) жер казынасын пайдалануу укугун алгач алган учурда билдирилбеген жаңы пайдалуу кен чыккан жерлерге пайдалануу укугунун берилиши.

Ушул бөлүктө көрсөтүлгөн учурлар ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жер казынасын пайдалануу укугунун түрлөрүнө жайылтылат.

303-берене. Салыктык база

Төмөнкүлөр бонусту эсептөө үчүн салыктык база болуп саналат:

1) пайдалуу кен чыккан жерлерди иштетүүдө (жер алдындагы сууларды чыгарууну кошпогондо) - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик балансында эсепке алынган пайдалуу кендердин запастарынын саны;

2) жер алдындагы сууларды алууда - алууга жаткан билдирилген суунун көлөмү;

3) пайдалуу кендерди чалгындоодо жана издөөдө - лицензияланган аянттын өлчөмү;

4) коммерциялык максаттар үчүн минералогиялык, палеонтологиялык коллекцияларды жана декоративдүү максаттар үчүн таш материалдарын жыйноодо жана таш менен жасалгалоо жана курулуш материалдары түрүндө пайдаланууда - лицензияланган аянттын өлчөмү;

5) жер казынасын пайдалануу укугу өткөрүлгөндө, өткөрүп берилгенде - жер казынасын пайдалануучунун (иштетүү укугу боюнча) отчётуна ылайык көрсөтүлгөн учурда, иштетилбей калган пайдалуу кендердин запастарынын саны же лицензияланган аянттын өлчөмү;

6) пайдалануу укугуна ээлердин уставдык капиталындагы менчик үлүштөрү өзгөргөндө - жер казынасын пайдалануучунун (иштетүү укугу боюнча) отчётуна ылайык көрсөтүлгөн учурда, иштетилбей калган пайдалуу кендердин запастарынын саны же лицензияланган аянттын өлчөмү, бул үлүштүн салыштырмалуу өзгөрүшү;

7) пайдалуу кендердин запастарынын саны көбөйгөндө - Кыргыз Республикасынын пайдалуу кендеринин запастары боюнча мамлекеттик комиссия тарабынан эсепке алынган пайдалуу кендердин көбөйгөн запастарынын саны.

304-берене. Бонустун ставкасы

Иштетүү үчүн пайдалуу кендердин запастарынын санына, ошондой эле пайдалуу кендерди издөө жана чалгындоо жана коммерциялык максаттар үчүн минералогиялык, палеонтологиялык коллекцияларды жана декоративдүү максаттар үчүн таш материалдарын жыйноо жана таш менен жасалгалоо жана курулуш материалы түрүндө пайдалануу үчүн лицензияланган аянттын өлчөмүнө жараша классификациялык таблица боюнча пайдалуу кендердин түрлөрү боюнча бонустун ставкасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленилет.";

5) 306-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"306-берене. Салыктык отчётту берүүнүн жана төлөөнүн мөөнөттөрү

1. Ушул Кодекстин 302-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган учурларда, бонус салыгын төлөөчү салык органына жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылган тийиштүү эсептөөлөрдү берет жана жер казынасын пайдалануу укугуна документ берилген күндөн тартып 30 күндөн кечиктирбестен эсептик катталган жер боюнча бонусту төлөйт.

2. Ушул Кодекстин 302-беренесинин 2-бөлүгүндө каралган учурларда, бонус салыгын төлөөчү салык органына жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылган тийиштүү эсептөөлөрдү берет жана кийинки ай үчүн айдын акыркы күнүнөн кечиктирбестен эсептик катталган жер боюнча бонусту төлөйт, мындай учурда:

1) жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан күрөө үчүн өндүрүп алуунун же андай укукту берүүнүн натыйжасында жер казынасын пайдалануу укугу өткөндүгү жөнүндө чечим кабыл алынганда;

2) юридикалык жактын - жер казынасын пайдалануучунун уставдык капиталында менчик үлүшүнүн өзгөрүлгөндүгүн каттоо жүргүзүлгөндө;

3) Кыргыз Республикасынын пайдалуу кендеринин запастары боюнча мамлекеттик комиссиясы тарабынан пайдалуу кендердин запастарынын көбөйгөндүгү эсепке алынганда;

4) жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан лицензиялык аянттын өлчөмүнүн көбөйгөндүгү же мурда билдирилбеген пайдалуу кендердин жаңы түрлөрүнө жер казынасын пайдалануу укугун берүү жөнүндө чечим кабыл алынганда.".

2-берене.

(КР 2018-жылдын 19-майындагы N 49 Мыйзамына ылайык күчүн жоготот)

 

3-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

 Президенти

 

А.Ш. Атамбаев