Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2017-жылдын 29-июну № 114

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

2017-жылдын 31-майында

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 153-берене төмөнкүдөй мазмундагы 51-пункт менен толукталсын:

"51) "Преференциялык калктуу конуштар" - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу калктуу конуштар.";

2) 21-глава төмөнкүдөй мазмундагы 1591-берене менен толукталсын:

"1591-берене. Жеңилдетилген салык салууга жаткан өнөр жайлык иштин преференциялык түрлөрү

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жеңилдетилген салык салууга жаткан өнөр жайлык иштин преференциялык түрлөрүнүн тизмегин 5 жылда бир жолудан кем эмес бекитет.

Жеңилдетилген салык салууга жаткан өнөр жайлык иштин преференциялык түрлөрүнүн тизмегин кайра бекитүү калктуу конушту өнүктүрүүгө берилген жеңилдиктердин натыйжалуулугун талдоонун негизинде жүзөгө ашырылат.

Мында тизмекке төмөнкүлөр киргизилет:

1) инновациялык технологияларга негизделген өнөр жайлык өндүрүштүн бардык түрлөрү;

2) жеңил жана тамак-аш өнөр жайлары;

3) энергетика;

4) айыл чарба продукциясын кайра иштетүү;

5) чогултуу өндүрүшү;

6) экспортко багытталган кандай болбосун өндүрүш.

Инвестициялык Макулдашуунун шарттарын аткарбоонун же берилүүчү жеңилдиктердин белгиленген мөөнөтүнүн аякташынын кесепетинен өнөр жайлык иштин преференциялык түрлөрүнүн тизмегинен ишканаларды чыгарып салуу тизмектен чыгаруу тууралуу чечим кабыл алынган жылдан кийинки жылдын башынан тартып жүзөгө ашырылат.

2. Жеңилдетилген салык салууга жаткан өнөр жайлык иштин преференциялык түрлөрүнүн тизмегине ишканаларды киргизүү жана андан чыгарып салуу тартиби ишканалардын өңүтүндө жылдар боюнча берилүүчү жеңилдиктерди дифференциациялоо менен жана продукцияны сатуудан алынган акчанын өлчөмүн жана төлөнгөн киреше салыгынын жалпы суммасын эске алуучу ченемди белгилөө менен, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

3. Конкреттүү калктуу конуштун аймагынын чектеринде преференциялык өнөр жай ишканаларына салыктар боюнча жеңилдиктерди берүү жөнүндө чечим жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын токтому менен бекитилген инвестициялык макулдашуунун негизинде кабыл алынат. Инвестициялык макулдашуулар инвестицияларды тартуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан иштелип чыгат.

4. Салыктар боюнча преференциялык өнөр жай ишканаларына берилүүчү жеңилдиктер ушул ишканалардын аларга жеңилдиктер берилген калктуу конуштун чегинен тышкары жайгашкан филиалдарына жана өкүлчүлүктөрүнө жайылтылбайт.";

3) 213-берене төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

"4. Алардын иши ушул Кодекстин 1591-беренесинде белгиленген жеңилдетилген салык салууга жаткан өнөр жайлык иштин преференциялык түрлөрүнө таандык болгон ишканалар үчүн (кенди кайра иштетүүчү, тоо-кен казып алуучу, ошондой эле акцизге караштуу товарларды чыгарган ишканаларды кошпогондо) кирешеге салыктын ставкасы "0" пайыз өлчөмүндө белгиленет.

Ушул бөлүктү колдонуу мөөнөтүнүн чеги сатуудан алынган акчанын өлчөмүнө жана төлөнгөн киреше салыгынын суммасына жараша, кийин 10 жылга чейин узартуу укугу менен 5 жыл.";

4) 315-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 8-пункт менен толукталсын;

"8) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын токтому менен бекитилген жана салыктар боюнча жеңилдиктерди берүүнү караган инвестициялык макулдашуунун шарттарында преференциялык калктуу конуштарда иштеген өнөр жай ишканалары. Инвестициялык макулдашуулар инвестицияларды тартуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан иштелип чыгат.";

5) 330-берененин 4-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

"3) Алардын иши ушул Кодекстин 1591-беренесинде белгиленген жеңилдетилген салык салууга жаткан өнөр жай ишинин преференциялык түрлөрүнө таандык болгон ишканалар үчүн мүлккө салыкты төлөөдөн толугу менен бошотууга.

Ушул пунктту колдонуу мөөнөтүнүн чеги сатуудан алынган акчанын өлчөмүнө жана төлөнгөн киреше салыгынын суммасына жараша, кийин 10 жылга чейин узартуу укугу менен 5 жыл.

Ушул пункттун жоболору өнөр жайлык иштин преференциялык түрлөрүнүн тизмегине киргизилген ишканалар салык салынуучу объекттерди башка чарба жүргүзүүчү субъекттерге пайдаланууга, ишенимдүү башкарууга же ижарага берген учурларда колдонулбайт.";

6) 344-берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"3. Жергиликтүү кеңештер алардын иши ушул Кодекстин 1591-беренесинде белгиленген жеңилдетилген салык салууга жаткан өнөр жай ишинин преференциялык түрлөрүнө таандык болгон ишканалар үчүн калктуу конуштардын жерлери жана айыл чарбалык эмес багыттагы жерлер боюнча жер салыгын төлөөдөн бошотууну берүү укугуна ээ.

Ушул бөлүктү колдонуу мөөнөтүнүн чеги сатуудан алынган акчанын өлчөмүнө жана төлөнгөн киреше салыгынын суммасына жараша, кийин 10 жылга чейин узартуу укугу менен 5 жыл.".

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2017-жылдын 11-июлунда № 80 (2805) жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын

        Президенти

 

А.Ш. Атамбаев