Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2017-жылдын 20-июлу № 130

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

2017-жылдын 15-июнунда

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

1-берене.

"Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жарчысы, 2014-ж., № 7, 715-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук формада көрсөтүү үчүн электрондук башкаруунун архитектурасын пайдалануу тартиби "Электрондук башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык аныкталат";

2) 3-берененин он тогузунчу абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүнү электрондук формада көрсөтүү - мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүнү Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу аралыктан көрсөтүү.";

3) 15-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүк пункттары же болбосо электрондук формада Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу көрсөтүлөт.".

2-берене.

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2006-ж., № 11, 981-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 5-статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-5-пункттар менен толукталсын:

"3. Купуя маалыматтарга кирген маалыматтардын тизмеги "Электрондук башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык аныкталат.

4. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын маалыматтарын камтыган төмөнкү маалыматтар ушул Мыйзамдын максаттарында купуя болуп таанылат:

1) мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын ишинин коопсуздугун камсыз кылуунун уюштуруу-техникалык эрежелерине гана таандык болгон;

2) жабык угуулардын жана жыйналыштардын конкреттүү мазмунун, ошондой эле жабык кеңешме өткөрүүдө же добуш берүүдө кызмат адамынын жеке позициясын чагылдырган.

5. Эгерде мыйзамда белгиленген ыйгарым укуктарын ишке ашырууга байланыштуу аларга белгилүү болгон купуя маалыматтарды ачыкка чыгарышса, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликти тартышат.";

2) 16-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Расмий маалымат мамлекеттик органдын же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын Интернеттеги сайтында же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка сайтта элге жарыялоо аркылуу берилет. Расмий маалыматка жетүүнүн башка ыкмалары кошумча каралышы мүмкүн.";

3) 22-статьянын 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3) Интернеттеги сайттар аркылуу камсыз кылынат.";

4) 25-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"25-статья. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын Интернеттеги сайттары

1. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын расмий маалыматтарын жайгаштыруу үчүн Интернетте сайттарды түзүүгө милдеттүү. Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн мамлекеттик органдын (жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын) Интернеттеги сайты дегенде Интернет аркылуу аларга жетүү жүзөгө ашырылган жана "KG" домен зонасындагы бир дарек менен бириктирилген маалыматтардын жыйындысы түшүнүлөт.

2. Мамлекеттик органдын (жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын) Интернеттеги сайтында ушул Мыйзамдын 16-статьясында каралган маалымат жайгаштырылат.

3. Мамлекеттик органдын (жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын) Интернеттеги сайты сайтта жайгаштырылган материалдар жана документтер менен акысыз таанышууну жана акысыз электрондук көчүрүүнү камсыз кылууга тийиш. Мамлекеттик органдын (жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын) Интернеттеги сайтында жайгаштырылган документтердин жана башка расмий маалыматтардын электрондук версияларынын аныктыгы үчүн тиешелүү мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары жоопкерчилик тартышат.

4. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары сайттарды түзүүгө жана колдоого адистештирилген уюмдарды келишимдик негизде тартууга укуктуу. Адистешкен уюм тарабынан камсыз кылынган маалыматтын тууралыгы, толуктугу жана актуалдуулугу жана ушул Мыйзамдын башка талаптарын аткаруу үчүн тиешелүү мамлекеттик орган жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органы жоопкерчилик тартат.

5. Өкмөт Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен бирдикте Кыргыз Республикасынын аймагындагы колдонуудагы бардык ченемдик укуктук актылардын толук тизмегин жана тексттерин камтыган расмий маалыматтардын борбордоштурулган тутумун түзүүнү жана жүргүзүүнү камсыз кылат. Расмий маалыматтардын борбордоштурулган тутумуна жетүү ушул статьяда белгиленген талаптарга ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сайты аркылуу жүзөгө ашырылат.";

5) 31-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"31-статья. Маалымат тутумдарындагы маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн уюштуруу

1. Маалымат тутумдарындагы маалыматка жетүү укугун камсыз кылуу үчүн мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары:

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын маалымат тутумдарын электрондук башкаруунун архитектурасынын коомдук сегментине кошушат;

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын маалымат тутумдарындагы маалыматтарды мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын Интернеттеги сайттарында ачык маалыматтар форматында жайгаштыруу ну уюштурушат;

- жарандар жана уюмдар үчүн оңой жеткиликтүү жерлерде: мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын имараттарында, мамлекеттик жана муниципалдык китепканаларда, почта бөлүмдөрүндө жана мыйзамдарда аныкталган башка жерлерде Интернетке туташтырылган абоненттик пункттарды түзүшөт;

- суроо-талаптарды алуу жана суралган маалыматты берүү үчүн электрондук почта дарегин бөлүп беришет;

- расмий серверде (сайт, порталда) жайгаштырылган маалыматтын мазмуну, тактыгы жана толуктугу үчүн жоопкерчилик тартышат.

2. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын электрондук документтеринде ушул документтер үчүн бардык маалым даректердин көрсөтүлүшү милдеттүү. Маалымат электрондук түрдө берилген учурда анын тактыгы электрондук кол тамга же мыйзамда бекитилген учурларда жана тартипте башка электрондук ыкма менен ырасталат.".

3-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кирүү тартиби

Ушул Мыйзам расмий жарыяланууга жатат жана "Электрондук башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын күчүнө кириши менен бир убакта күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2017-жылдын 25-июлунда № 84-85 (2809-2810) жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

        Президенти

 

А.Ш. Атамбаев