Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2017-жылдын 1-декабры № 197 (2)

2015-жылдын 20-майындагы № 106 "Аскердик абал жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" жана 2015-жылдын 14-июлундагы № 163 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдары кабыл алынгандыгына байланыштуу айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

2017-жылдын 19-октябрында

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

1-берене.

"Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 2, 116-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) мамлекеттик тилдеги 27-беренесинин 1-бөлүгүнүн он сегизинчи абзацындагы "аскердик" деген сөз "согуштук" деген сөзгө алмаштырылсын;

2) мамлекеттик тилдеги 31-беренесинин 6-бөлүгүндөгү "согуш абалын" деген сөздөр "согуштук абалды" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2-берене.

"Аскер кызматчыларынын жана окуу менен атайын жыйындарга чакырылган аскерге милдеттүүлөрдүн жана аларга теңештирилген адамдардын өмүрүн жана саламаттыгын милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2005-ж., № 1, 42-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

Мыйзамдын мамлекеттик тилдеги преамбуласынын экинчи абзацындагы "Аскердик" деген сөз "Согуштук" деген сөзгө алмаштырылсын.

3-берене.

"Коргоо жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 7, 752-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 6-беренеде:

а) 1-бөлүгүнүн төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Куралдуу Күчтөрдүн милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:";

б) мамлекеттик тилдеги 1-бөлүгүнүн он үчүнчү абзацындагы "аскердик" деген сөз "согуштук" деген сөзгө алмаштырылсын;

в) 2-бөлүгүндөгү "2. Куралдуу" деген сөздөр "3. Куралдуу" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) мамлекеттик тилдеги 7-берененин 3-бөлүгүнүн экинчи абзацындагы "Аскердик" деген сөз "Согуштук" деген сөзгө алмаштырылсын;

3) мамлекеттик тилдеги 11-берененин 3-пунктундагы "аскер абалын" деген сөздөр "согуштук абалды" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) мамлекеттик тилдеги 4-бөлүмдүн аталышындагы "Согуштук (куралдуу жаңжал) абал. Аскердик абал" деген сөздөр "Согуш (куралдуу жаңжал) абалы. Согуштук абал" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) мамлекеттик тилдеги 19-беренеде:

а) берененин аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"19-берене. Согуш (куралдуу жаңжал) абалы";

б) 1-бөлүгүндөгү "Согуштук абал" деген сөздөр "Согуш абалы" деген сөздөргө алмаштырылсын;

6) мамлекеттик тилдеги 20-беренесинин аталышындагы жана текстиндеги "Аскердик" деген сөз "Согуштук" деген сөзгө алмаштырылсын;

7) 21-беренеде:

а) мамлекеттик тилдеги 1-бөлүгүндөгү "аскердик" деген сөз "согуштук" деген сөзгө алмаштырылсын;

б) 2-бөлүгүндөгү "Куралдуу Күчтөрдүн аскердик башкаруу органдарынын, бирикмелеринин жана бөлүктөрүнүн, Кыргыз Республикасынын ички иштер жана улуттук коопсуздук органдарынын, мамлекеттик органдарынын, анын ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын күчтөрү жана каражаттары" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, Кыргыз Республикасынын башка аскердик түзүлүштөрүнүн жана укук коргоо органдарынын бирикмелери, бөлүктөрү, мекемелери, башка мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары" деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

- Кыргыз Республикасынын аймагын ыкчам жабдуу боюнча жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырат;

- аймактык коргонууну уюштуруу тартибин аныктайт.".

4-берене.

"Кыргыз Республикасындагы мобилизациялык даярдык жана мобилизация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 12, 524-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

мамлекеттик тилдеги 2-статьясынын 3-пунктунун 16-пункчтасындагы "аскердик" деген сөз "согуштук" деген сөзгө алмаштырылсын.

5-берене.

"Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2015-ж., № 5, 514-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) мамлекеттик тилдеги 10-беренесинин 7-бөлүгүндөгү "аскердик" деген сөз "согуштук" деген сөзгө алмаштырылсын;

2) мамлекеттик тилдеги 43-беренесинин 3-пунктундагы "аскердик" деген сөз "согуштук" деген сөзгө алмаштырылсын.

6-берене.

"Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2005-ж., № 3, 187-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

мамлекеттик тилдеги 95-статьясынын төртүнчү абзацындагы "согуш абалы" деген сөздөр "согуштук абал" деген сөздөргө алмаштырылсын.

7-берене.

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 10, 1514-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) мамлекеттик тилдеги 3-беренесинин 1-бөлүгүнүн 28-пунктундагы "согуш абалын киргизүү" деген сөздөр "согуштук абалды киргизүү" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2) мамлекеттик тилдеги 120-беренесинде:

а) аталышындагы "аскердик" деген сөз "согуштук" деген сөзгө алмаштырылсын;

б) 1-бөлүгүндөгү "аскердик" деген сөз "согуштук" деген сөзгө алмаштырылсын;

в) 4-бөлүгүндөгү "аскердик" деген сөз "согуштук" деген сөзгө алмаштырылсын;

г) 7-бөлүгүндөгү "аскердик" деген сөз "согуштук" деген сөзгө алмаштырылсын.

8-берене.

"Ички жер которуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 10, 434-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

мамлекеттик тилдеги 8-статьясынын жетинчи абзацындагы "аскердик" деген сөз "согуштук" деген сөзгө алмаштырылсын.

9-берене.

"Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 1001-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

мамлекеттик тилдеги 4-беренесинин 3-бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарындагы "согуш абалы" деген сөздөр "согуштук абал" деген сөздөргө алмаштырылсын.

10-берене.

"Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ("Эркин Тоо" газетасы, 2017-жылдын 20-июну, № 74) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

мамлекеттик тилдеги 3-беренесинин 7-пунктундагы "аскердик абалды" деген сөздөр "согуштук абалды" деген сөздөргө алмаштырылсын.

11-берене.

"Кыргыз Республикасындагы саламаттык сактоо уюмдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ("Эркин Тоо" газетасы, 2004-жылдын 27-августу, № 73-74) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

мамлекеттик тилдеги 23-статьясынын 2-бөлүгүнүн төртүнчү абзацындагы "согуш абалы" деген сөздөр "согуштук абал" деген сөздөргө алмаштырылсын.

12-берене.

"Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 6/2, 570-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

мамлекеттик тилдеги 31-беренесинде:

а) 1-бөлүгүндөгү "согуш абалы мезгилинде" деген сөздөр "согуштук абалдагы мезгилде" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 2-бөлүгүндөгү "согуш абалында" деген сөздөр "согуштук абалда" деген сөздөргө алмаштырылсын.

13-берене.

"Улуттук коопсуздук жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 4, 196-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

мамлекеттик тилдеги 10-статьясынын 3-бөлүгүнүн бешинчи абзацындагы "аскердик" деген сөз "согуштук" деген сөзгө алмаштырылсын.

14-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

С.Жээнбеков