Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7e06e9e0-87d5-4e01-b0db-272feb251bf6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2019-жылдын 23-январы № 14

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жылга бюджети жана 2020-2021-жылдарга божомолу жөнүндө

2018-жылдын 20-декабрында

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңеши тарабынан

кабыл алынган

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жылга бюджети кирешелер жана чыгашалар боюнча 15720544,3 миң сом суммасында 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.

(КР 2020-жылдын 21-январындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин 2020-2021-жылдарга божомолу 2-тиркемеге ылайык жактырылсын.

3-берене.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жылга бюджетинин киреше бөлүгү 3-тиркемеге ылайык түзүлсүн.

4-берене.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин 2019-жылга чыгаша бөлүгү 4 жана 5-тиркемелерге ылайык бекитилсин.

5-берене.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-2021-жылдарга бюджети программалык негизде 6-тиркемеге ылайык жактырылсын.

6-берене.

1. Республикалык бюджеттен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна өткөрүп берилүүчү ассигнованиелердин өлчөмү төмөнкү суммада белгиленсин:

1) 2019-жылга - 11129175,1 миң сом;

2) 2020-жылга божомол - 10286200,0 миң сом, 2021-жылга - 10324420,0 миң сом.

Бюджетти божомолдоо жана аткаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине республикалык бюджеттен өткөрүп берилүүчү ассигнованиелерди бекитилген жылдык көлөмдүн он экиден бир бөлүгүндө тең өлчөмдө жыл ичинде толук көлөмдө бөлүүнү камсыз кылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетинен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине өткөрүп берилүүчү каражаттардын көлөмү төмөнкү суммада белгиленсин:

1) 2019-жылга - 2388285,3 миң сом;

2) 2020-жылга божомол - 2505432,0 миң сом, 2021-жылга - 2666376,8 миң сом.

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүнүн каражаттарын бекитилген жылдык көлөмдүн он экиден бир бөлүгүндө тең өлчөмдө жыл ичинде толук көлөмдө которууну камсыз кылсын.

(КР 2020-жылдын 21-январындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

7-берене.

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин 2019-жылдын башына карата жүгүртүлүүчү кассалык накталай акчанын көлөмү 180000,0 миң сом суммасында белгиленсин.

2. Жыл ичинде түзүлгөн жүгүртүлүүчү кассалык накталай акча милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча келип түшкөн каражаттардын эсебинен бюджеттик жылдын аягына чейин милдеттүү түрдө аны калыбына келтирүү менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун чыгашалары боюнча милдеттенмелерин аткарууга багытталсын.

8-берене.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү төмөнкү сунуштарды киргизүүгө укуктуу:

1) эгерде бул Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин киреше бөлүгүнүн азайышына алып келбесе, ушул Мыйзамдын 1-беренеси менен бекитилген суммалардын чегинде ушул Мыйзамдын тиркемесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө;

2) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет жана финансы боюнча комитети менен макулдашуу боюнча, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдоруна жана/же тескемелерине ылайык ушул Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Мыйзам долбоору киргизилгенге чейин киреше булактарын көрсөтүү менен кечиктирилгис иш-чараларды аткаруу үчүн зарыл болгон бекитилген бюджеттен тышкары кошумча каржылоо жөнүндө;

3) Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин киреше бөлүгү жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджети аткарылбаган учурда, Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинен ассигнованиелердин көлөмүн жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүнүн келип түшүүлөрүн азайтуу жагына өзгөртүү жөнүндө.

9-берене.

Ушул Мыйзамга өзгөртүүлөр бюджеттик жылдын ичинде эки жолудан ашык эмес - учурдагы бюджеттик жылдын 1-июнуна чейин жана 1-ноябрына чейин киргизилээри белгиленсин.

10-берене.

1. Бирдиктүү төлөөчү системасынын саламаттык сактоо уюмдары тарабынан көрсөтүлгөн медициналык жана башка кызматтарга акы төлөө боюнча эсептешүү үчүн 2019-жылы пайдаланылуучу базалык ченемдер 7-тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Базалык мамлекеттик медициналык камсыздандыруу боюнча калктын жан башына эсептик көрсөткүчү 2019-жылы 1500 (бир миң беш жүз) сом өлчөмүндө белгиленсин.

3. Гемодиализ кызмат көрсөтүүлөрүн мамлекеттик сатып алуулары Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилүүчү терминалдык стадиядагы өнөкөт бөйрөк оорусу менен ооруган, өтө муктаж болгон бейтаптарга гемодиализ кызматын көрсөтүүчү жеке менчик саламаттык сактоо уюмдарынын тизмесине киргизилген саламаттык сактоо уюмдары менен түз келишим түзүү методу менен жүзөгө ашырылары белгиленсин.

11-берене.

1. Келишимдик негизде көрсөтүлгөн кызматтарга жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн саламаттык сактоо уюмдарынын бюджеттерин түзүүнү жана аткарууну администрациялоо боюнча ыйгарым укуктар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна жүктөлө тургандыгы белгиленсин.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жана Бирдиктүү төлөөчү системасында иштеген саламаттык сактоо уюмдарынын эсептеринде пайдаланылбаган каражаттардын калдыктары кийинки бюджеттик жылга которулат.

3. Республикалык бюджеттен ассигнованиелер толук эмес көлөмдө бөлүнгөн учурда, карыздын суммасы кийинки бюджеттик жылга өтөт жана республикалык бюджеттин долбоорунда каралат.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду бюджетти аткаруу процессинде Бирдиктүү төлөөчү системасында иштеген саламаттык сактоо уюмдарына келишимдик негизде көрсөтүлгөн кызматтар үчүн өз убагында жана толук акы төлөөнү жүзөгө ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат.

5. Өздүк чыгашалардын толуктугун камсыз кылуу жоопкерчилиги Бирдиктүү төлөөчү системасында иштеген саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилерине жүктөлөт.

6. Саламаттык сактоо уюмдары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан бюджеттик жөнгө салуу, ошондой эле саламаттык сактоо жана медициналык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарды бузуу менен пайдаланылган каражаттар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин киреше бөлүгүнө которулууга тийиш экени белгиленсин.

12-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланууга тийиш жана 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзамды ишке ашырууга багытталган зарыл чараларды көрсүн.

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

С.Ш. Жээнбеков

 

 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жылга бюджети жана 2020-2021-жылдарга божомолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
1-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жылга
бюджети

(КР 2020-жылдын 21-январындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

(миң сом менен)

Код

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

2019-жыл

 

Бардык ресурстар:

15030944,1

1

Кирешелер

14850944,1

12

Социалдык муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

10000,0

1231

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башка кирешелери

10000,0

13

Алынган расмий трансферттер

13270627,0

1312

Эл аралык уюмдардан алынган трансферттер

30000,0

1333

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери тарабынан республикалык бюджеттен алынган каражаттар

10852341,7

1335

Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар

2388285,3

14

Салыктык эмес кирешелер

1570317,1

1423

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшкөн каражаттар

1570317,1

 

а.и. кошумча төлөм каражаттары

549611,0

 

Жыл башына карата калдык

180000,0

 

Жалпы бардык чыгашалар:

15030944,1

2

Чыгашалар

15030944,1

211

Эмгек акы

85048,0

212

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр

14669,9

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

14901594,1

222

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу

7204,1

223

Коммуналдык кызматтар

1310,3

311

Негизги фонддор

21117,7

 

 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жылга бюджети жана 2020-2021-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
2-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин 2020-2021-жылдарга
болжолу

(миң сом менен)

Код

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

2020-жыл

2021-жыл

Бардык ресурстар:

14640464,8

14932071,1

1

Кирешелер

14450464,8

14732071,1

12

Социалдык муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

10000,0

10000,0

1231

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башка кирешелери

10000,0

10000,0

13

Алынган расмий трансферттер

12791632,0

12990796,8

1333

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери тарабынан республикалык бюджеттен алынган каражаттар

10286200,0

10324420,0

1335

Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар

2505432,0

2666376,8

14

Салыктык эмес кирешелер

1648832,8

1731274,3

1423

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшкөн каражаттар

1648832,8

1731274,3

 

а.и. кошумча төлөм каражаттары

577091,5

605946,0

 

Жыл башына карата калдык

190000,0

200000,0

 

Жалпы бардык чыгымдар:

14640464,8

14932071,1

2

Чыгашалар

14640464,8

14932071,1

211

Эмгек акы

85048,0

85048,0

212

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр

14669,9

14669,9

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

14505114,8

14785721,1

222

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу

7204,1

7204,1

223

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр

1310,3

1310,3

311

Негизги фонддор

27117,7

38117,7

 

 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жылга бюджети жана 2020-2021-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
3-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жылга бюджети – Кирешелер

(КР 2020-жылдын 21-январындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

(миң сом менен)

Код

Кирешелердин аталышы

2019-жыл

 

Жыл башындагы калдыкты эске алуу менен кирешелер

15720544,3

 

Жыл башына карата калдык

278135,2

1

Кирешелер

15442409,1

12

Социалдык муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

10441,4

1 231

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башка кирешелери

10441,4

12 311 200

ММК полисин берүүдөн түшкөн каражаттар

10000,0

12 311 500

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин каражаттарын максаттуу эмес же мыйзамдуу эмес пайдалануунун натыйжасында төлөтүп алынган каражаттар

333,0

12 311 900

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка кирешелер

108,4

13

Алынган расмий трансферттер

13526718,7

1 312

Эл аралык уюмдардан трансферттер

9258,3

13 121 100

Учурдагылар

9258,3

1 333

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери тарабынан республикалык бюджеттен алынган каражаттар

11129175,1

13 332 100

Республикалык бюджеттен базалык медициналык мамлекеттик камсыздандырууга алынган каражаттар

10699537,4

13 332

Калктын жеңилдетилген катмарына компенсация катары камсыздандырылган төлөмдөр үчүн республикалык бюджеттен алынган каражаттар

429637,7

13 332 210

16 жашка чейинки балдарды милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары республикалык бюджеттен алынган каражаттар

322932,7

13 332 220

Пенсионерлерди милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары республикалык бюджеттен алынган каражаттар

73448,3

13 332 230

Бала күнүнөн майыптарды жана социалдык жөлөкпул алган адамдарды милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары республикалык бюджеттен алынган каражаттар

9394,8

13 332 240

Баштапкы кесиптик окуу жайларынын окуучуларын, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын студенттерин 21 жашка толгонго чейин милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары республикалык бюджеттен алынган каражаттар

20920,7

13 332 250

Калкты жумуш менен камсыз кылуу мамлекеттик кызматында расмий катталган жумушсуз жарандарды милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары республикалык бюджеттен алынган каражаттар

2602,9

13 332 260

Мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматчыларын, офицерлерди, прапорщиктерди, мөөнөттөн тышкары кызмат өтөгөн аскер кызматчыларын милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары республикалык бюджеттен алынган каражаттар

338,3

1 335

Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар

2388285,3

13 351 100

Социалдык фонддун бюджетинен милдеттүү медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар

2388285,3

14

Салыктык эмес кирешелер

1905249,0

1 423

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр

1905249,0

 

а.и. атайын каражаттар

815704,1

 

а.и. тең төлөм каражаттары

611299,3

 

а.и. "Онкологиялык кызматты колдоо фонду" КФ каражаттары

478245,6

 

 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жылга бюджети жана 2020-2021-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
3а-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун
кирешелери

(миң сом менен)

 

2017-жыл үчүн аткарылыш

2018-жылга такталган пландоо

2019-жылга бюджет долбоору

+/- 2019-ж. 2018-ж.
такт.
карата.

%

2020-жылга бюджет божомолу

2021-жылга бюджет божомолу

БАРДЫК КИРЕШЕЛЕР

13134343,2

14818832,6

15030944,1

212111,5

1,4%

14640464,8

14932071,1

Социалдык фонддун бюджетинен каражаттар

2167451,6

2328445,8

2388285,3

59839,5

26%

2505432,0

2666376,8

БММКга республикалык бюджеттен каражаттар

9489608,6

10137059,5

10422704,0

285644,5

2,8%

9856562,3

9894782,3

16 жашка чейинки балдарды милдеттүү медициналык камсыздандырууга республикалык бюджеттен каражаттар

322932,7

322932,7

0,0

0,0%

322932,7

322932,7

Пенсионерлерди милдеттүү медициналык камсыздандырууга республикалык бюджеттен каражаттар

73448,3

73448,3

0,0

0,0%

73448,3

73448,3

Бала кезинен тубаса майыптарды жана социалдык жөлөкпул алган адамдарды милдеттүү медициналык камсыздандырууга республикалык бюджеттен каражаттар

9394,8

9394,8

0,0

0,0%

9394,8

9394,8

Орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын студенттерин милдеттүү медициналык камсыздандырууга республикалык бюджеттен каражаттар

20920,7

20920,7

0,0

0,0%

20920,7

20920,7

Жумушсуз жарандарды милдеттүү медициналык камсыздандырууга республикалык бюджеттен каражаттар

2602,9

2602,9

0,0

0,0%

2602,9

2602,9

Аскер кызматчыларын милдеттүү медициналык камсыздандырууга республикалык бюджеттен каражаттар

338,3

338,3

0,0

0,0%

338,3

338,3

Акы төлөөчү кызматтарды көрсөтүүдөн келип түшүүлөр

1222003,6

1148878,3

1570317,1

421438,8

36,7%

1648832,8

1731274,3

анын ичинде:

акы төлөөчү кызматтардан атайын каражаттар

770955,2

627507,3

1020706,1

393198,8

62,7%

1071741,3

1125328,3

кошумча акы төлөөдөн түшүүлөр

451048,4

521371,0

549611,0

28240,0

5,4%

577091,5

605946,0

"Онкологиялык кызматты колдоо фонду" КФ каражаттары

478245,6

-478245,6

-100%

ММК полисин берүүдөн түшүүлөр

10197,8

11004,0

10000,0

-1004,0

-9,1%

10000,0

10000,0

Эл аралык уюмдардан трансферттер

245558,4

30000,0

-215558,4

-87,8%

Жыл башына карата калдыктар

245081,6

40003,3

180000,0

139996,7

350,0%

190000,0

200000,0

 

 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жылга бюджети жана 2020-2021-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
4-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жылга бюджети - Чыгашалар
(ведомстволук классификациясы жана экономикалык классификациясы боюнча чыгашалар)

(КР 2020-жылдын 21-январындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

(миң сом менен)

Код

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

2019-жыл

36

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

15030944,1

36110

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (аппарат)

46719,0

211

Эмгек акы

28000,0

212

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү

4830,0

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

7999,0

222

Товарларды жана кызматтарды сатып алуу

1020,0

311

Негизги фонддор

4870,0

БАРДЫГЫ:

46719,0

36121

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (ведомствого караштуу мекемелер)

88281,0

211

Эмгек акы

57048,0

212

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү

9839,9

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

11228,0

222

Товарларды жана кызматтарды сатып алуу

2979,1

223

Коммуналдык кызматтар

1310,3

311

Негизги фонддор

5875,7

БАРДЫГЫ:

88281,0

36141

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду -
Бирдиктүү төлөөчү (саламаттык сактоонун ведомстволук караштуулуктагы мекемелери)

14046578,3

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

14046578,3

 

БАРДЫГЫ:

14046578,3

36210

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (мамлекеттик программалар, иш-чаралар жана төлөмдөр)

617069,6

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

617069,6

 

БАРДЫГЫ:

617069,6

36220

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (техникалык жабдууларды жакшыртуу жана медицина тармагында жаңы технологияларды киргизүү)

25000,0

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

25000,0

БАРДЫГЫ:

25000,0

36230

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду
(Бирдиктүү төлөөчү системасын маалыматтык-комуникациялык камсыздоо жана банктык тейлөө) (аппарат)

10194,5

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

350,0

222

Товарларды жана кызматтарды сатып алуу

2344,5

311

Негизги фонддор

7500,0

БАРДЫГЫ:

10194,5

36230

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (Бирдиктүү төлөөчү системасын маалыматтык-коммуникациялык камсыздоо жана банктык тейлөө)
(ведомствого караштуу мекемелер)

4805,5

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

1073,0

222

Товарларды жана кызматтарды сатып алуу

860,5

311

Негизги фонддор

2872,0

 

БАРДЫГЫ:

4805,5

36240

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (ММК полисин даярдоо)

2000,0

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

2000,0

 

БАРДЫГЫ:

2000,0

36310

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (камсыздоо запасы)

190296,2

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

190296,2

 

БАРДЫГЫ:

190296,2

 

БАРДЫК чыгашалар:

15030944,1

211

Эмгек акы

85048,0

212

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү

14669,9

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

14901594,1

222

Товарларды жана кызматтарды сатып алуу

7204,1

223

Коммуналдык кызматтар

1310,3

 

Бардык операциялык чыгашалар:

15009826,4

311

Негизги фонддор

21117,7

 

Бардык финансылык эмес активдер:

21117,7

 

БАРДЫК ЧЫГАШАЛАР:

15030944,1

 

 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жылга бюджети жана 2020-2021-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
5-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жылга бюджети - Чыгашалар
(функциялык классификация боюнча)

(КР 2020-жылдын 21-январындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

(миң сом менен)

Код

Көрсөткүчтөрдүн аталышы (функциялары боюнча)

2019-жыл

36

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду - Бирдиктүү төлөөчү

15030944,1

7071

Медициналык буюмдар, жабдыктар жана аппаратуралар

331069,6

70711

Медициналык буюмдар, жабдыктар жана аппаратуралар

331069,6

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

331069,6

 

а.и. МГП боюнча дары-дармек менен жеңилдетилген камсыздоо

55000,0

 

а.и. ММК боюнча дары-дармек менен жеңилдетилген камсыздоо

276069,6

7072

Амбулаториялык кызматтар

5921165,7

70721

Жалпы профилдеги медициналык кызмат көрсөтүүлөр

5332243,1

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

546243,1

70722

Адистештирилген медициналык кызмат көрсөтүүлөр

294360,4

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

294360,4

70723

Стоматологиялык кызмат көрсөтүүлөр

294562,2

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

294562,2

7073

Ооруканалардын кызмат көрсөтүүлөрү

8107447,3

70731

Жалпы профилдеги ооруканалардын кызмат көрсөтүүлөрү

5261909,6

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

5261909,6

70732

Адистештирилген ооруканалардын кызмат көрсөтүүлөрү

1856704,6

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

1856704,6

70733

Медициналык борборлордун, гинекологиялык ооруканалардын жана төрөт үйлөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрү

325169,6

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

325169,6

70735

Балдарды дарылоо боюнча медициналык борборлордун жана ооруканалардын кызмат көрсөтүүлөрү

663663,5

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

663663,5

7074

Саламаттык сактоо жаатында кызмат көрсөтүүлөр

131700,2

70741

Тез жана кечиктирилгис медициналык жардам станциялары

131700,2

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

131700,2

7075

Саламаттык сактоо жагында илимий изилдөөлөр жана тажрыйбалык-конструктордук иштеп чыгуулар

158265,1

70751

Саламаттык сактоо жагында илимий изилдөөлөр жана тажрыйбалык-конструктордук иштеп чыгуулар

158265,1

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

158265,1

7076

Башка категорияларга кирбеген саламаттык сактоо маселелери

367296,2

70761

Башка категорияларга кирбеген саламаттык сактоо маселелери

152000,0

211

Эмгек акы

85048,0

212

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү

14669,9

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

22650,0

222

Товарларды жана кызматтарды сатып алуу

7204,1

223

Коммуналдык кызматтар

1310,3

311

Негизги фонддор

21117,7

70769

Саламаттык сактоо жаатындагы башка кызматтар

215296,2

221

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

215296,2

 

Бардыгы:

15030944,1

 

 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жылга бюджети жана 2020-2021-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
5a-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун
чыгашалары

(миң сом менен)

 

2017-жыл үчүн бюджеттин аткарылышы

2018-жылга такталган бюджет

2019-жылга бюджет долбоору

+/- 2019-ж. 2018-ж.
такт.
карата

%

2020-жылга бюджет божомолу

2021-жылга бюджет божомолу

БАРДЫК ЧЫГАШАЛАР

13134343,2

14340587,0

15030944,1

690357,1

4,8%

14640464,8

14932071,1

Мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча жеңилдетилген шартта дары-дармек менен камсыз кылуу

35826,5

42676,5

55000,0

12323,5

28,9%

55000,0

55000,0

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу программасы боюнча жеңилдетилген шартта дары-дармек менен камсыз кылуу

228560,0

276758,9

276069,6

-689,3

-0,2%

280000,0

290000,0

Жалпы профилдеги медициналык кызмат көрсөтүүлөр

4383036,6

4582493,2

5346243,1

749749,9

16,4%

5163622,3

5260207,7

Адистештирилген медициналык кызмат көрсөтүүлөр (Милдеттүү медициналык камсыздандыруу программасы боюнча жеке менчик саламаттык сактоо уюмдары)

6878,4

8159,5

8360,4

200,9

2,5%

8145,4

8297,7

Адистештирилген медициналык кызмат көрсөтүүлөр (гемодиализ)

189201,7

354000,0

286000,0

-68000,0

-19,2%

278643,9

283856,0

Стоматологиялык кызматтар

296852,8

319409,4

294562,2

-24847,2

-7,8%

286985,9

292354,0

Жалпы профилдеги ооруканалардын кызматтары

4970102,1

5343017,3

5261909,6

-67107,7

-1,3%

5140210,8

5236358,3

Адистештирилген ооруканалардын кызматтары

1684990,7

1708754,8

1856704,6

147949,8

8,7%

1808949,3

1842785,6

Медициналык борборлордун, гинекологиялык ооруканалардын жана төрөт үйлөрүнүн кызматтары

259026,2

322637,3

325169,6

2532,3

0,8%

316806,1

322731,9

Балдар үчүн ооруканалардын жана калыбына келтирүүчү дарылоо борборлордун кызматтары

640338,8

729185,3

663663,5

-65521,8

-9,0%

646593,8

658688,3

Тез жана кечиктирилгис медициналык жардам станциялары

120773,3

131170,0

131700,2

530,2

0,4%

128312,8

130712,9

Саламаттык сактоо жаатында илимий изилдөө жана тажрыйба жүргүзүү-конструктордук иштеп чыгуулар

157203,6

176106,2

158265,1

-17841,1

-10,1%

154194,4

157078,7

Административдик чыгашалар

126890,1

126563,8

137000,0

10436,2

8,2%

142000,0

152000,0

Маалыматтык камсыздоого кеткен чыгашалар

9662,4

14654,8

15000,0

345,2

2,4%

16000,0

17000,0

Саламаттык сактоону колдоого жана өнүктүрүүгө чыгашалар

25000,0

25000,0

25000,0

0,0

0,0%

25000,0

25000,0

Камсыздоо запасы

180000,0

190296,2

10296,2

5,7%

190000,0

200000,0

 

 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жылга бюджети жана 2020-2021-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
6-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-2021-жылдарга программалык негиздеги
бюджети

(КР 2020-жылдын 21-январындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

(миң сом менен)

ПР коду

ЧАРА коду

ДЕМ коду

Бюджеттик программалар/
Бюджеттик чаралар

Каржылоо (программалар/чаралар боюнча)

2019-жыл

2020-жыл

2021-жыл

001

0

1-программа. Пландоо, башкаруу жана тескөө

Программанын максаттары: Бирдиктүү төлөөчү катары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондун (мындан ары - Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду) институттук жактан бекемдөө. Башка программаларды жүзөгө ашырууга координациялык жана уюштуруучулук таасир этүү

001

01

0

Жалпы жетекчиликти камсыздоо

3083,6

2920,9

2920,9

001

02

0

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетин пландоону, бекитүүнү жана аткарууну камсыздоо

6425,4

6756,4

6756,4

001

03

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджети боюнча эсепке алууну жана отчеттуулукту камсыздоо

1753,8

1841,6

1841,6

001

04

0

Бирдиктүү төлөөчү системасында саламаттык сактоо уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү медициналык кызматтардын сапатын баалоону камсыздоо

3082,0

3254,1

3254,1

001

05

0

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетин натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча комплекстүү чараларды көрүүнү камсыздоо

3456,5

4962,7

4962,7

001

06

0

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан жүзөгө ашырылуучу программалардын алкагында медициналык кызмат алуудагы укуктары тууралуу калктын маалымдуулугунун деңгээлин жогорулатуу боюнча ишти камсыздоо

3570,2

3824,8

3824,8

001

07

0

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун маалымат системаларын жана маалымат базаларын коштоп жүрүүнү камсыздоо

2383,8

2729,3

2729,3

001

08

0

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун маалымат системаларын жана маалымат базаларын өнүктүрүү

15000,0

16000,0

17000,0

001

09

0

Камсыздоо кызматынын ишин камсыз кылуу

27525,0

27429,2

37429,2

001

10

0

Региондук деңгээлдеги жалпы координациялоо

88281,0

88281,0

88281,0

1-программа боюнча жыйынтыктар

154561,3

158000,0

169000,0

002

0

2-программа. Баштапкы медициналык-санитардык жардам кызматын көрсөтүү

Программанын максаты: баштапкы медициналык-санитардык жардамдын деңгээлинде ооруну эрте аныктоо, ооруларды диагностикалоо, медициналык жана профилактикалык жардам көрсөтүүнүн сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатуу

002

01

0

Республиканын калкына шашылыш (тез) медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо

448499,0

452984,0

454796,0

002

02

0

Баштапкы медициналык-санитардык жардамдын деңгээлинде республиканын калкына базалык медициналык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо

4448140,8

3738015,6

3797823,8

002

04

0

Баштапкы медициналык-санитардык жардам кызматынын уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү кургак учук менен күрөшүү боюнча медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо

33372,0

35000,0

35000,0

002

05

0

Мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча дары-дармек менен жеңилдетип камсыздоонун республиканын калкына жеткиликтүү болушун камсыз кылуу (терминалдык стадиядагы онкологиялык оорулууларды; параноялык шизофрения жана өнөкөт жөөлүү менен ооругандарды; ар түрдүү генездеги аффективдүү бузулууларды; талма менен ооругандарды; бронх астмасы менен ооругандарды)

48000,0

55000,0

55000,0

002

06

0

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча дары-дармек менен жеңилдетип камсыздоонун республиканын камсыздандырылган калкына жеткиликтүү болушун камсыздоо

286430,0

280000,0

290000,0

002

07

0

Калкка Мамлекеттик кепилдиктер программасынын көлөмүнөн тышкары акы төлөнүүчү медициналык кызматтарды көрсөтүү

336895,1

266881,8

280225,9

002

08

0

Бирдиктүү төлөөчү системасында иштеген саламаттык сактоо уюмдары тарабынан медициналык эмес жана башка кызматтарды көрсөтүү

85055,2

73280,4

76944,4

002

09

0

Үй-бүлөлүк дарыгерлер топторун иш сапатынын максаттуу көрсөткүчтөрүнө жетишкендиги үчүн өбөлгөлөө аркылуу калкка медициналык жардам көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу

66919,0

100000,0

100000,0

2-программа боюнча жыйынтык

5753311,1

5001161,8

5089790,1

003

0

3-программа. Саламаттык сактоо уюмдары тарабынан стационардык деңгээлде кызмат көрсөтүү

Программанын максаты: Мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында стационардык деңгээлде кепилденген медициналык жардам көрсөтүүнүн сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатуу

003

01

0

Мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында стационардык жардамдын деңгээлинде республиканын калкына медициналык кызматтын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо

6438252,3

6570871,6

6677964,0

003

02

0

Стационардык деңгээлдеги саламаттык сактоо уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү кургак учукка каршы медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо

660981,1

705187,5

716470,5

003

03

0

Адистештирилген онкологиялык жана гематологиялык жардамдын деңгээлинде медициналык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо

172714,2

176513,9

179338,2

003

04

0

Адистештирилген кардиохирургиялык жардамдын деңгээлинде медициналык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо

55500,7

56318,2

57219,3

003

05

0

Адистештирилген психиатриялык жардамдын деңгээлинде медициналык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо

279277,5

277741,2

282185,0

003

06

0

Калкка Мамлекеттик кепилдиктер программасынын көлөмүнөн тышкары акы төлөнүүчү медициналык кызматтарды көрсөтүү

478809,0

495628,2

520409,6

003

07

0

Бирдиктүү төлөөчү системасында иштеген саламаттык сактоо уюмдары тарабынан медициналык эмес жана башка кызматтарды көрсөтүү

526244,1

813042,4

853694,4

003

08

0

Калкка стационардык медициналык жардам көрсөтүүнүн сапатын уюмдун иш сапатынын максаттуу көрсөткүчтөрүнө жетишкендиги үчүн өбөлгөлөө жолу менен жакшыртуу

142633,9

100000,0

100000,0

3-программа боюнча жыйынтык

8754412,8

9195303,0

9387281,0

004

0

4-программа. Калкка Мамлекеттик кепилдиктер программасынын көлөмүнөн тышкары көрсөтүлүүчү медициналык жана башка кызматтардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо

Программанын максаты: менчигинин түрүнө карабастан саламаттык сактоо уюмдары тарабынан кеңири спектрдеги кызмат көрсөтүү аркылуу жарандардын канааттангандык деңгээлин жогорулатуу

004

01

0

Бешинчи терминалдык стадиядагы өнөкөт бөйрөк оорусу менен ооруган өтө муктаж бейтаптарга жеңилдетилген шартта гемодиализ менен дарылоонун жеткиликтүүлүгүн камсыздоо

580013,5

286000,0

286000,0

004

02

0

"Онкологиялык кызматты колдоо фонду" коомдук фондунун каражаттары

478245,6

 

 

4-программа боюнча жыйынтык

1058259,1

286000,0

286000,0

БАРДЫГЫ:

15720544,3

14640464,8

14932071,1

ПР коду - программанын коду

Ч коду - чара коду

ДЕМ коду - демилге коду

 

 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жылга бюджети жана 2020-2021-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
7-тиркеме

 

Бирдиктүү төлөөчү тутумунда иштеген саламаттык сактоо уюмдары тарабынан көрсөтүлгөн медициналык жана башка кызматтарга акы төлөө боюнча эсептөөлөрдү жүргүзүү үчүн колдонулуучу
базалык ченемдер

(миң сом менен)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

2019-жыл

1

Стационарлардын медициналык кызматтарына акы төлөөнүн базалык ставкасы

5100,20

Камсыздандырылган жарандар үчүн базалык ставкага түзөтүүчү коэффициенттер

1,4902

2

Кургак учукка каршы саламаттык сактоо уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү медициналык кызматтарга акы төлөөнүн базалык ставкасы

39577,90

Камсыздандырылган жарандар үчүн базалык ставкага түзөтүүчү коэффициенттер

1,0632

3

Адистештирилген саламаттык сактоо уюмдарында медициналык кызматтарга акы төлөөнүн базалык ставкасы:

- онкологиялык кызмат

10559,80

- гематологиялык кызмат

32909,36

- кардиохирургиялык кызмат

2962,97

- психиатрииялык кызмат

20984,64

4

Үй-бүлөлүк дарыгерлер топторун каржылоонун киши башына ченеми

173,14

Камсыздандырылган жарандар үчүн киши башына ченемге түзөтүүчү коэффициенттер

2,1551

5

Үй-бүлөлүк медицина борборлорун каржылоонун киши башына ченемдери

166,36

6

Стоматологиялык бейтапканаларды каржылоонун киши башына ченемдери

139,48

7

Медициналык тез жардамдын 1 тилкелик бригадасын каржылоонун ченеми

570054,64

8

Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун Базалык программасы боюнча жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылууга киши башына ченеми

70,00

9

Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун Базалык программасы боюнча камсыздандырылган жарандарга киши башына ченеми ("Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемеси)

200,00

10

Камсыздандырылган жарандар үчүн Базалык программа боюнча иштеген стационарлардын медициналык кызматтарына акы төлөөнүн базалык ставкасы

2500,00

11

Ден соолугу чың жаңы төрөлгөн ымыркайлар боюнча 1 дарыланып чыккан учурдун ордун толтуруунун акы төлөө ченеми

750,00

12

Бишкек шаардык кургак учукка каршы күрөшүү борборунун Бишкек шаарынын катталган калкына карата акы төлөөнүн киши башына ченеми

24,33

13

Гемодиализ кызматын көрсөтүүчү, жеке менчик саламаттык сактоо уюмдары үчүн гемодиализдин 1 сеансынын ордун толтурууга акы төлөө ченеми

4700,00

14

Амбулаториялык деңгээлде төмөнкү ооруларды ийгиликтүү дарылагандыгы үчүн акы төлөө өлчөмү:

- дарыны сезгич кургак учук

12000,00

- дарыга туруктуу кургак учук

24000,00