Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7e06e9e0-87d5-4e01-b0db-272feb251bf6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2019-жылдын 29-марты № 40

Евразия экономикалык бирлигинин Бажы кодекси жөнүндө келишимге кол коюуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

2019-жылдын 21-февралында

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңеши тарабынан

кабыл алынган

1-берене.

"Кыргыз Республикасындагы тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1997-ж., № 8, 376-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-статьяда:

а) сегизинчи жана тогузунчу абзацтардагы "бажылык чек арасынан" деген сөздөр "мамлекеттик чек арасынан" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) ар кандай жөндөмө формалардагы "бажылык" деген сөз алып салынсын;

2) 4-статьянын 1-бөлүгүнүн 4-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

3) 5-статьянын 2-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Мында, эгерде мамлекеттер аралык бажы макулдашууларында башкача каралбаса, бажы бирликтерине катышкан өлкөлөрдө үчүнчү өлкөлөр менен соода жүргүзүүгө карата бирдиктүү бажы тарифи белгиленет.";

4) 9-статьянын 2-бөлүгүнүн 4-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4) мыйзамдарга жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык, ташып чыгуу бажы алымдарынын ставкасын белгилейт;";

5) 10-статьянын 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Мамлекеттик тышкы соода саясаты Евразия экономикалык бирлигинин укугун түзүүчү эл аралык келишимдерге жана актыларга, ушул Мыйзамга, Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарына жана башка укуктук актыларына ылайык, тышкы соода ишин бажылык-тарифтик жөнгө салуу (ташып кирүү жана ташып чыгуу бажы алымдарын колдонуу) жана тарифтик эмес жөнгө салуу (анын ичинде, квоталоо жана лицензиялоо жолу менен) аркылуу жүзөгө ашырылат.";

6) 17-статьянын 5-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Бажы кодексинде" деген сөздөр "бажы иши чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2-берене.

"Баңги кылуучу каражаттар, акыл-эске таасир берүүчү заттар жана прекурсорлор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 9, 316-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-статьянын экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамдуу жүгүртүү - буга уруксаты бар мамлекеттик органдардын, жеке жактардын, менчиктин бардык формаларындагы ишканалардын жана мекемелердин баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду иштеп чыгууга, өндүрүүгө, даярдоого, кайра иштетүүгө, сактоого, ташууга, салып жиберүүгө, берүүгө, сатып өткөрүүгө, бөлүштүрүүгө, алууга, пайдаланууга, Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагына ташып кирүүгө, Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынан ташып чыгууга байланышкан иши;";

2) 5-статьянын биринчи абзацында "ыйгарым укуктуу мамлекеттик бажы кызматынын органы" деген сөздөр "бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 19-статьяда ар кандай жөндөмө формалардагы "Бажы бирлиги" деген сөздөр тийиштүү жөндөмөлөрдө "Евразия экономикалык бирлиги" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) 28-статьянын 1-бөлүгүндө "ыйгарым укуктуу мамлекеттик бажы кызматынын органы" деген сөздөр "бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 33-статьянын 1-бөлүгүндө "ыйгарым укуктуу мамлекеттик бажы кызматынын органынын" деген сөздөр "бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

3-берене.

"Кыргыз Республикасынын бажы органдарында кызмат өтөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 12, 502-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-статьяда "Кыргыз Республикасынын Бажы кодексинен" деген сөздөр "бажы иши чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынан" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 16-статьянын 1-пунктунун 11-пунктчасында "Кыргыз Республикасынын Бажы кодексинин 63-главасында каралган" деген сөздөр "бажы иши чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

4-берене.

"Курал жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1999-ж., № 11, 448-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

29-статьянын 1-бөлүгүнүн 3-пунктунда "Кыргыз Республикасынын Бажы кодекси тарабынан" деген сөздөр "бажы иши чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында" деген сөздөргө алмаштырылсын.

5-берене.

"Экспорттук контроль жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, № 3, 2003-ж., 135-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

7-статьянын төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"контролдонуучу продукцияны экспорттоодо, импорттоодо, реэкспорттоодо жана транзиттөөдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бажы операцияларын жүргүзүү;".

6-берене.

"Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 9, 407-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 29-статьяда:

а) 1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Шайкештиги милдеттүү түрдө ырасталууга тийиш болгон продукцияны товарды ээликтен ажыратуу же аны Кыргыз Республикасынын аймагында өз арналышына ылайык пайдалануу мүмкүндүгү каралган бажы жол-жоболорунун астында жайгаштыруу үчүн, бажы органдарына бажы декларациясы менен бирдикте, ушул Мыйзамдын 30-статьясына ылайык таанылган шайкештик сертификаты же шайкештик жөнүндө декларация берилет.";

б) 2-пунктта "бажы аймагынан" деген сөздөр "аймагынан" деген сөзгө алмаштырылсын;

в) 3-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Шайкештиги милдеттүү түрдө ырасталууга тийиш болгон жана ушул статьянын 1 жана 2-пункттарынын жоболоруна ылайык аныкталуучу, Кыргыз Республикасынын аймагына ташып кирилүүчү жана ээликтен ажыратуу мүмкүндүгү каралбаган бажы жол-жоболорунун астында жайгаштырылуучу продукция ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн шайкештик жөнүндө документтер берилбестен Кыргыз Республикасынын бажы органдары тарабынан чыгарылып берилет.".

7-берене.

"Кыргыз Республикасынын Бажы органдарынын тартип уставы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2005-ж., № 1, 6-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1)11-пункттун он биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- товарлардын жана транспорттук каражаттардын Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өтүү эрежелери бузулганда күчөйт.";

2) 12-пунктта "Кыргыз Республикасынын бажы чегарасы" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

8-берене.

"Озон катмарын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2006-ж., № 11, 974-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 4-статьянын сегизинчи абзацында "Бажы бирлигине" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигине" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 9-1-статьяда:

а) аталышында "Бажы бирлигинин" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигинин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) статьянын текстинде "Бажы бирлигинин бажы аймагына ташып келүүгө жана Бажы бирлигинин бажы аймагынан ташып кетүүгө" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагына ташып кирүүгө жана Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынан ташып чыгууга" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 10-статьянын алтынчы абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Озонду бузуучу заттарды жана жабдууларды конфискациялоо бажы иши чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы башка мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат.".

9-берене.

"Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2007-ж., № 5, 463-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

1-статьянын 4-бөлүгүндө "Бажы бирлигинин бажы кодекси" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигинин Бажы кодекси" деген сөздөргө алмаштырылсын.

10-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-берененин 3-бөлүгүндөгү "Бажы бирлигинин" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигинин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 4-берененин 2-бөлүгүнүн 21-23-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"21) "Товарларды импорттоо" - төмөндөгүлөрдү ташып кирүү:

а) Евразия экономикалык бирлигинин Кыргыз Республикасындагы бажы аймагына ички керектөө үчүн чыгаруунун бажы жол-жобосуна жайгаштырылган чет өлкөлүк товарларды;

б) реимпорттоо бажы жол-жобосуна жайгаштырылган, Евразия экономикалык бирлигинин товарларын:

- Евразия экономикалык бирлигинин Кыргыз Республикасындагы бажы аймагына;

- Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналардын жана эркин кампалардын аймактарынан Кыргыз Республикасынын аймагына;

в) Евразия экономикалык бирлигине мүчө башка мамлекеттин аймагынан Кыргыз Республикасынын аймагына Евразия экономикалык бирлигинин төмөнкүдөй товарларын:

- менчикке сатып алынган;

- финансылык ижара келишими боюнча пайдаланууга алынган;

- иштетип алма чийки заттарды кайра иштетүүнүн өнүмдөрү болуп саналган;

г) Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналардын, эркин кампалардын жана бажылык кампалардын аймактарынан Кыргыз Республикасынын аймагына чет өлкөлүк товарларды;

д) Евразия экономикалык бирлигине мүчө башка мамлекеттин аймагынан Кыргыз Республикасынын аймагына иштетип алма чийки заттарды Кыргыз Республикасынын аймагында кайра иштетүү үчүн ташып кирүү, эгерде чийки затты ташып кирүү датасынан тартып 24 ай өтпөсө жана кайра иштетүүнүн өнүмдөрү Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары ташылып чыкпаса.

22) "Евразия экономикалык бирлигинин укугун түзүүчү эл аралык келишимдер жана актылар" - 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин 6-беренесинин 1-пунктунда көрсөтүлгөн, Евразия экономикалык бирлигинин органдарынын эл аралык келишимдери жана актылары.

23) "Кыйыр салыктар боюнча салыктык отчеттуулук" - Евразия экономикалык бирлигине мүчө-мамлекеттердин аймактарынан Кыргыз Республикасынын аймагына товарларды импорттоодо алынуучу кошумча нарк салыгы жана акциз салыгы боюнча салыктык отчеттуулук.";

3) 14-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Ушул Кодекске жаңы салыктарды белгилөө, салыктардын ставкаларын жогорулатуу бөлүгүндө, салыктык жеңилдиктерди алып салуу жана/же салыктарды төлөөдөн бошотууну алып салуу жана/же жаңы салыктык жеңилдиктерди берүү жана/же салыктарды төлөөдөн бошотууну берүү боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүүчү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аларды күчүнө киргизүүнүн башкача тартиби белгиленбесе, алар расмий жарыяланган күндөн баштап кеминде 2 ай өткөндөн кийин, алдыдагы салыктык мезгилдин биринчи күнүнөн тартып күчүнө кирет.";

4) 44-берененин 1-бөлүгүнүн 12-пунктунда "Бажы бирлигине" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигине" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 52-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"52-берене. Салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө салык жана бажы органдарынын ыйгарым укуктарын ажыратуу

1. Евразия экономикалык бирлигине мүчө-мамлекеттердин өз ара соода жүргүзүүсүндөгү товарларды импорттоодо жана экспорттоодо, жумуштарды аткарууда, кызматтарды көрсөтүүдө, КНС жана акциз салыгын администрациялоо салык кызматы органдары тарабынан жүзөгө ашырылат.

2. Бажы органдары КНС жана акциз салыгын администрациялоону жүзөгө ашырат:

1) Евразия экономикалык бирлигинин Кыргыз Республикасындагы бажы чек арасы аркылуу товарларды жылыштырууда;

2) товарларды эркин бажы зонасынын, эркин кампанын же бажылык кампасынын бажы жол-жоболоруна жайгаштырууда, ошондой эле эркин бажы зонасынын, эркин кампанын же бажылык кампанын бажы жол-жоболорун бүткөрүүдө.

3. Эркин бажы зонасынын, эркин кампанын жана бажылык кампанын бажы жол-жоболорун бүткөрүүдө салыктарды администрациялоонун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.";

6) 70-берененин 3-бөлүгүндө "Бажы бирлигинин" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигинин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

7) 79-берененин 12-бөлүгүндө "Бажы бирлигинин" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигинин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

8) 88-берененин 3-бөлүгүндө "Бажы бирлигине" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигине" деген сөздөргө алмаштырылсын;

9) 100-берененин 5-бөлүгүнүн 2-пунктунун "е" пунктчасында "Бажы бирлигине" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигине" деген сөздөргө алмаштырылсын;

10) 153-берене төмөнкүдөй мазмундагы 54-пункт менен толукталсын:

"54) "Кыргыз Республикасынын аймагында жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү берүү орду" - жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү берүү орду деп Кыргыз Республикасынын аймагы таанылат, эгерде:

а) жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан кыймылсыз мүлккө тикелей байланышта болсо.

Ушул пунктчанын жоболору кыймылсыз мүлктү ижарага берүү, жалдоо жана башка негиздерде пайдаланууга берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөргө карата да колдонулат;

б) жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан кыймылдуу мүлккө тикелей байланышта болсо;

в) маданият, көркөм өнөр, окутуу (билим берүү), дене тарбия, туризм, эс алуу жана спорт чөйрөлөрүндөгү кызмат көрсөтүүлөр Кыргыз Республикасынын аймагында берилсе;

г) Кыргыз Республикасынын салык төлөөчүлөрү тарабынан төмөндөгүлөр сатып алынса:

- консультациялык, юридикалык, бухгалтердик, аудитордук, инжинирингдик, жарнамалык, дизайнердик, маркетингдик кызмат көрсөтүүлөр, маалыматтарды иштөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр, ошондой эле илимий-изилдөөчүлүк, тажрыйбалык-конструктордук жана тажрыйбалык-технологиялык (технологиялык) жумуштар;

- программалык камсыздоону жана маалыматтар базаларын (эсептеп чыгаруу техникасынын программалык каражаттарын жана маалыматтык өндүрүмдөрүн) иштеп чыгуу, аларды адаптациялоо жана модификациялоо, мындай программаларды жана маалыматтар базаларын коштоо боюнча жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр;

- эгерде персонал сатып алуучу иш кылган жерде иштесе, персоналды берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр.

Ушул пункттун жоболору төмөнкүдөй учурларда да колдонулат:

- патенттерди, лицензияларды, мамлекет тарабынан корголуучу өнөр жайлык менчик объекттерине, соода маркаларына, товардык белгилерге, фирмалык аталыштарга, тейлөө белгилерине, автордук, аралаш укуктарга же башка ушундай укуктарга болгон укуктарды ырастоочу башка документтерди өткөрүп берүүдө, берүүдө жана башкага ыйгарууда;

- транспорттук каражаттарды ижарага берүүнү, лизингге берүүнү жана башка негиздерде пайдаланууга берүүнү кошпогондо, кыймылдуу мүлктү ижарага берүүдө, лизингге берүүдө жана башка негиздерде пайдаланууга берүүдө;

- ушул пунктта каралган жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу үчүн башка жакты келишимдин (контракттын) негизги катышуучусу үчүн өз атынан же болбосо келишимдин (контракттын) негизги катышуучусунун атынан жумушка тартуучу жак тарабынан кызматтарды көрсөтүүдө;

д) эгерде ушул пункттун "а" - "г" пунктчаларында башкача каралбаса, жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөр Кыргыз Республикасынын салык төлөөчүлөрү тарабынан аткарылат.

Ушул пункттун жоболору транспорттук каражаттарды ижарага берүүдө, лизингге берүүдө жана башка негиздерде пайдаланууга берүүдө да колдонулат.";

11) 159-1-беренеде:

а) 1-бөлүктүн 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3) электр энергетикасы;";

б) 4-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Салыктар боюнча берилүүчү жеңилдиктер 2019-жылдын 1-январынан кийин мамлекеттик каттоодон өткөн преференциялык жаңы өнөр жай ишканаларына жайылтылат жана бул ишканалардын ушул жеңилдиктер берилген калктуу конуштун чегинен сырткары жайгашкан филиалдарына жайылтылбайт.";

12) 224-берененин 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) "Салык салынуучу импорт" - ушул Кодекске ылайык КНСтен бошотулган импортту кошпогондо, товарды импорттоо.";

13) 234-беренеде:

а) 2-бөлүктүн 1-пунктунда "керектөөчүгө" деген сөз "сатып алуучуга" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 6-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Евразия экономикалык бирлигине мүчө-мамлекеттерден товарларды импорттоону кошпогондо, товарларды импорттоодо КНС боюнча салыктык милдеттенменин датасы бажылык укук мамилелерин жөнгө салуучу, Евразия экономикалык бирлигинин укугун түзүүчү эл аралык келишимдерге жана актыларга жана бажы иши чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталат.";

14) 236-берене күчүн жоготту деп таанылсын;

15) 257-берененин 1-бөлүгүндө:

а) 4-пунктта "Бажы бирлигинин бажы мыйзамдарында" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигинин укугун түзүүчү, бажылык укук мамилелерин жөнгө салуучу эл аралык келишимдерде жана актыларда" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 8-1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"8-1) ушул Кодекстин 256-3-беренесинин 2-бөлүгүндө белгиленген тартипте жана шарттарда, социалдык жактан маанилүү объект жөнүндө келишим боюнча;";

16) 259-берененин 2-бөлүгүндө "9406003100" деген цифралар "9406903100" деген цифраларга алмаштырылсын;

17) 274-берененин 3-бөлүгүндө "Бажы бирлигинин мыйзамдарында" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигинин укугун түзүүчү, бажылык укук мамилелерин жөнгө салуучу эл аралык келишимдерде жана актыларда" деген сөздөргө алмаштырылсын;

18) 40-1-главада:

а) аталышында "Бажы бирлигинде" деген сөздөр "Евразиялык экономикалык бирликте" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 282-1-беренеде:

- "Бажы бирлигине" деген сөздөр "Евразиялык экономикалык бирликке" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 5-бөлүк күчүн жоготту деп таанылсын;

в) 282-2 - 282-6, 282-10 - 282-20-беренелердин аталыштарында жана тексттеринде ар кайсы жөндөмө формаларындагы "Бажы бирлиги" деген сөздөр тийиштүү жөндөмөлөрдө "Евразиялык экономикалык бирлик" деген сөздөргө алмаштырылсын;

19) 283-1-беренеде "Бажы бирлигинде" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигинде" деген сөздөргө алмаштырылсын;

20) 286-беренеде:

а) 1-бөлүктүн 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3) акциздик товардын Евразия экономикалык бирлигинин укугун түзүүчү, бажылык укук мамилелерин жөнгө салуучу эл аралык келишимдерге жана актыларга жана бажы иши чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталуучу бажылык наркы; жана/же";

б) 3-бөлүктө "Бажы бирлигине" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигине" деген сөздөргө алмаштырылсын;

21) 288-беренеде "Бажы бирлигине" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигине" деген сөздөргө алмаштырылсын;

22) 290-беренеде:

а) 1-бөлүктүн 2 жана 3-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) Евразия экономикалык бирлигинин мүчөсү болуп саналбаган мамлекеттердин аймагынан импорттолуучу, акциздик жыйым маркасы менен белгиленүүгө тийиш болбогон акциздик товарлар боюнча - Евразия экономикалык бирлигинин укугун түзүүчү, бажылык укук мамилелерин жөнгө салуучу эл аралык келишимдерге жана актыларга жана бажы иши чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бажы төлөмдөрүн төлөө үчүн аныктала турган күндө;

3) Евразия экономикалык бирлигине мүчө-мамлекеттердин аймагынан импорттолуучу, акциздик салык маркасы менен белгиленүүгө тийиш болбогон акциздик товарлар боюнча - отчеттук салык мезгилинен кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кеч эмес.";

б) 2, 3 жана 4-бөлүктөрдө "Бажы бирлигине" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигине" деген сөздөргө алмаштырылсын;

23) 290-1-беренеде "Бажы бирлигине" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигине" деген сөздөргө алмаштырылсын;

24) 291-беренеде "Бажы бирлигине" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигине" деген сөздөргө алмаштырылсын;

25) 292-берененин 1-бөлүгүнүн 6 жана 7-пункттарында "жүктүк" деген сөз алып салынсын;

26) 293-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу товарларды жылыштырууда акцизди төлөөнүн өзгөчөлүктөрү Евразия экономикалык бирлигинин укугун түзүүчү, бажылык укук мамилелерин жөнгө салуучу эл аралык келишимдер жана актылар жана бажы иш чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат.";

27) 295-берененин 4-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Акциздик жыйым маркаларынын формасы, аларды берүүнүн жана колдонуунун тартиби, ошондой эле маркалануучу алкоголдук продукцияны ташып келүүдө депозиттик төлөмдү колдонуунун жана администрациялоонун тартиби жана депозиттик төлөмдүн өлчөмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.";

28) 297-беренеде:

а) 2-бөлүктүн 2-пунктунда "Бажы бирлигинин" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигинин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 3-бөлүктүн 5 жана 6-пункттарында "жүктүк" деген сөз алып салынсын;

в) 5-бөлүктө "Бажы бирлигине" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигине" деген сөздөргө алмаштырылсын.

11-берене.

"Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 7, 758-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

22-1-берененин алтынчы абзацында "Бажы бирлигинин" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигинин" деген сөздөргө алмаштырылсын.

12-берене.

"Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү, алкоголдук продукцияны, сергитүүчү алкоголсуз жана алкоголу аз ичимдиктерди чекене сатууну жана керектөөнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 9, 856-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 6-берененин 7-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын бажы аймагында эркин жүгүртүү үчүн чыгарууга" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагында ички керектөө үчүн чыгарууга" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 8-берененин 1-бөлүгүнүн төртүнчү абзацында "жүктүн бажылык декларациясынын" деген сөздөр "товарларга декларациянын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 10-беренеде:

а) 3-5-бөлүктөрдө ар кандай жөндөмө формалардагы "бажы" деген сөз алып салынсын;

б) 6-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Маркировкалоодо жана таңгактоодо интеллектуалдык менчик жаатындагы мыйзамдарды бузууга жол берилген алкоголдук продукцияны Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагына ташып кирүүгө тыюу салынат.".

13-берене.

"Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2014-ж., № 1, 6-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 4-беренеде:

а) "Кыргыз Республикасында" деген сөздөр "1. Кыргыз Республикасында" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

"2. Евразия экономикалык бирлигинин Бажы кодексинин 455-беренесинде белгиленген эркин бажы зонасы бажы жол-жобосунун өзгөчөлүктөрүн колдонуу максаттары үчүн Кыргыз Республикасында "Нарын" ЭЭЗ аныкталсын.";

2) 6-берененин 2-бөлүгүнүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Аймактын периметрин тосмолоого жана видео байкоо системасы менен жабдууга карата талаптарды кошуп алганда, ЭЭЗ аймагын ыңгайлаштырууга карата талаптар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

ЭЭЗ аймагында контролдоо-өткөрүү режимин камсыз кылууга карата талаптар, анын ичинде мындай аймакка адамдарды киргизүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.";

3)13-беренеде:

а) 1-бөлүктө "жеңилдетилген" деген сөз "атайын" деген сөзгө алмаштырылсын;

б) 3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Региондорду тездетип өнүктүрүү максатында түзүлгөн ЭЭЗ субъекттерине Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык салык төлөмдөрүн жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төлөмдөрдү төлөө боюнча кошумча жеңилдиктер берилиши мүмкүн.".

14-берене.

"Ветеринария жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2014-ж., № 11, 939-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1)13-беренеде:

а) 2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Кыргыз Республикасынын аймагын ветеринардык-санитардык коргоо мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрмө пункттарда жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте бажылык жол-жоболоштуруу орундарында уюштурулат.";

б) 3-бөлүктө "жана терминалдардын" деген сөздөр алып салынсын;

в) 4-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Мамлекеттик ветеринардык көзөмөлгө алынуучу товарларды Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүү алар милдеттүү ветеринардык контролдон өткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын Башкы мамлекеттик ветеринардык инспекторунун уруксаты боюнча жүзөгө ашырылат.";

г) 5-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Ветеринардык көзөмөлгө алынуучу товарлардын тизмеги Евразия экономикалык бирлигинин укугун түзүүчү эл аралык келишимдерге жана актыларга ылайык белгиленет.".

15-берене.

"Кыргыз Республикасынын бажы тарифи жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2014-ж., № 11, 937-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

4-берененин 3-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөр "Евразия экономикалык бирлигинин" деген сөздөргө алмаштырылсын.

16-берене.

Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

1) "Антидемпинг жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1999-ж., № 3, 92-ст.);

2) "Коргоо чаралары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1999-ж., № 2, 82-ст.);

3) "Реабилитациялык борборлор, балдар үйлөрү, майыптар үйлөрү жана кары-картаңдар үйлөрү үчүн ташып келинүүчү товарларды бажы алымдарын, төлөмдөрдү жана жыйымдарды төлөөдөн бошотуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 5, 222-ст.).

17-берене.

Ушул Мыйзам, 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу келишим күчүнө кирген датадан тартып күчүнө кирүүчү 10-берененин 2-пунктун кошпогондо, расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2019-жылдын 9-апрелиндеги N 26-27 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алты айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

С. Жээнбеков