Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7e06e9e0-87d5-4e01-b0db-272feb251bf6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2019-жылдын 12-апрели № 48

"Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

2019-жылдын 27-февралында

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңеши тарабынан

кабыл алынган

1-берене.

"Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2016-ж., № 5, 414-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 8-берененин 17-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"17. Статс-катчынын кызмат ордун жогорку билими, административдик мамлекеттик жана/же муниципалдык жогорку же башкы кызмат орундарында же болбосо атайын, саясий мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат орундарында 5 жылдан кем эмес жыйынды иш стажы бар адамдар ээлей алышат.

Статс-катчынын кызмат ордун ошондой эле башка иш чөйрөлөрүндө 7 жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы бар адамдар, бирок мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат орундарында 3 жылдан кем эмес жыйынды иш стажы болгон шартта ээлей алышат.

Статс-катчынын кызмат ордун элөө үчүн иш стажына акы төлөнбөөчү негизде жүзөгө ашырылуучу саясий муниципалдык кызмат орундарындагы адамдардын иши кирбейт.";

2) 14-берене төмөнкүдөй мазмундагы 2-1-бөлүк менен толукталсын:

"2-1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын стажына мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардагы, анын ичинде СССРдин жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндөгү мөөнөттүү кызматтагы эмгек ишинин, мурдагы СССРдин партиялык, комсомолдук жана мамлекеттик органдарынын аппараттарындагы ишинин, ошондой эле убактылуу болбогон кызматчынын ордун ээлөө боюнча эмгек ишинин убактысы кирет.";

3) 16-беренеде:

а) 11-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"11. Мамлекеттик кызмат ордуна дайындалгандан кийин муниципалдык кызматчыларга ыйгарылуучу класстык чени бар кызматчыга мурдагы кызмат орду боюнча муниципалдык кызматтын тийиштүү класстык ченине ылайык келген мамлекеттик жарандык кызматтын класстык чени баа берүү жүргүзүлбөстөн ыйгарылат.

Муниципалдык кызмат ордуна дайындалгандан кийин мамлекеттик жарандык кызматчыларга ыйгарылуучу класстык чени бар кызматчыга мурдагы кызмат орду боюнча мамлекеттик кызматтын класстык ченине ылайык келген муниципалдык кызматтын класстык чени баа берүү жүргүзүлбөстөн ыйгарылат.";

б) 13-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"13. Аскердик же атайын наамдары, атайын класстык чендери, дипломатиялык рангдары бар кызматчыларга бул аскердик же атайын наамга, атайын класстык ченге, дипломатиялык рангга ылайык келген класстык чен баа берүү жүргүзүлбөстөн ыйгарылат.";

4) 18-беренеде:

а) берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-1-бөлүк менен толукталсын:

"3-1. Кадрлардын улуттук резерви, аны ичинде дайындоосу ушул Мыйзамдын 24-беренесине ылайык өзгөчө (конкурстан сырткары) тартипте жүзөгө ашырыла турган кызмат орундарын ээлөөдө пайдаланылышы мүмкүн.";

б) 5-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 4-пункт менен толукталсын:

"4) аскер кызматына чакырылганына же аны алмаштыруучу альтернативдик жарандык кызматка жөнөтүлгөнүнө байланыштуу кызматынан бошотулган адамдардан.";

5) 23-беренеде:

а) 6-бөлүгүндө:

- "бош кызмат орду пайда болгондон кийин 10 жумушчу күндүн ичинде" деген сөздөр алып салынсын;

- мамлекеттик тилдеги бөлүгү "жолу" деген сөздөн кийин "менен" деген сөз менен толукталсын;

б) мамлекеттик тилдеги 9-бөлүгүнүн биринчи абзацында "же" деген сөз "жана" деген сөзгө алмаштырылсын;

6) 24-берене төмөнкүдөй мазмундагы 13-1-бөлүк менен толукталсын:

"13-1. Ушул беренеде белгиленген кызмат орундарына дайындоодо Кадрлардын улуттук резерви пайдаланылышы мүмкүн.";

7) 28-беренеде:

а) 11-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"11. Кызматчыларды окутууга мамлекеттик тапшырыкты Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы ишке ашырат.";

б) 13-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Өкмөттүн чечими боюнча мамлекеттик тапшырыктын алкагында саясий мамлекеттик кызмат орундарын, атайын мамлекеттик кызмат орундарын жана саясий муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган адамдар да окутулушу мүмкүн.";

в) мамлекеттик тилдеги 19-бөлүгүндө "ашпаган" деген сөз "ашык" деген сөзгө алмаштырылсын;

8) 30-берененин 10-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашуу боюнча кызматчыны мамлекеттик кызматтын ушул Мыйзамдын 1-беренесинде көрсөтүлгөн башка түрүнө, мамлекеттик кызматтын тийиштүү түрлөрүнө кирүү жана иштөө тартибин жөнгө салуучу мыйзамдарда белгиленген квалификациялык жана башка талаптарга туура келишин эсепке алуу менен ротациялоого жол берилет.";

9) 34-берененин 4-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине же ыйгарым укуктуу кызмат адамына тартип комиссиясы тарабынан жаза чарасынын конкреттүү түрүн колдонуу жөнүндө сунушту киргизүүгө карата ушул бөлүктүн жоболору статс-катчыларга, ошондой эле ушул Мыйзамдын 24-беренесинин 2-6, 10 жана 11-бөлүктөрүнө ылайык кызмат орундарына дайындалышкан кызматчыларга карата жайылтылбайт.";

10) 47-берененин 1-бөлүгүнүн 12-пункту "кызматта" деген сөздөн кийин "жана муниципалдык кызматта" деген сөздөр менен толукталсын;

11) 48-беренеде:

а) 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 7-пункт менен толукталсын:

"7) мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кабыл алуунун белгиленген эрежелерин бузганда.";

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"3. Аскер кызматына чакырылганына же аны алмаштыруучу альтернативдүү жарандык кызматка жөнөтүлгөнүнө байланыштуу кызматынан бошотулуп жаткан кызматчы, чакыруудан кайтып келгенден кийин, бир айдын ичинде анын жазуу жүзүндөгү арызынын негизинде, тиешелүүлүгүнө жараша ошол мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын кадрларынын ички резервине киргизилет.".

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2019-жылдын 16-апрели N 29 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып алты айлык мөөнөттө аны ишке ашыруу боюнча зарыл чараларды көрсүн.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

С. Жээнбеков