Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2018-жылдын 11-апрели № 201

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы "Электрондук өз ара аракеттенүү борбору" мамлекеттик ишканасын түзүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында электрондук өз ара аракеттенүү системасын талаптагыдай жана натыйжалуу ишке киргизүү максатында, "Электрондук башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдында "Электрондук өз ара аракеттенүү борбору" мамлекеттик ишканасы түзүлсүн (мындан ары - Борбор).

2. Борбор "Түндүк" электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасынын оператору болуп аныкталсын.

3. Борбордун Уставы тиркемеге ылайык бекитилсин.

4. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги белгиленген тартипте:

- 2018-жылы "Түндүк" электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасынын жана Борбордун иштешин камсыз кылуу үчүн жалпы мамлекеттик иш-чаралардын "субсидиялар" беренеси боюнча 14100000 (он төрт миллион бир жүз миң) сом өлчөмүндө каражатты "Кыргыз Республикасынын 2018-жылга республикалык бюджети жана 2019-2020-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган каражаттардын чегинде издеп тапсын;

- "Түндүк" электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасынын жана Борбордун иштөөсүн камсыз кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети берген өлчөмдө жалпы мамлекеттик иш-чаралардын "субсидиялар" беренеси боюнча финансы каражаттарын жыл сайын республикалык бюджетте карасын.

5. Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн иш башкармалыгы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд менен бирдикте Борборду туруктуу жайгаштыруу үчүн кызматтык жайды караштырсын.

6. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар:

- Борбордун ишине зарыл болгон маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында беришсин;

- Борбордун ишине зарыл болгон көмөк көрсөтүшсүн.

7. Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети белгиленген тартипте Борборду юстиция органдарында мамлекеттик каттоодон өткөрсүн жана ушул токтомдон келип чыгуучу башка чараларды көрсүн.

8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июлундагы № 402 "Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин маселелери жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин башкаруу схемасы төмөнкүдөй мазмундагы позиция менен толукталсын:

"Электрондук өз ара аракеттенүү борбору" мамлекеттик ишканасы".

9. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн транспорт, курулуш жана коммуникациялар бөлүмүнө жүктөлсүн.

10. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

С.Исаков

 

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы "Электрондук өз ара аракеттенүү борбору" мамлекеттик ишканасынын
УСТАВЫ

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы "Электрондук өз ара аракеттенүү борбору" мамлекеттик ишканасы (мындан ары - Борбор) уюштуруу-укуктук формасында түзүлгөн - мамлекеттик ишкана жана оперативдүү башкаруу укугуна негизделген юридикалык жак болуп саналат.

2. Борбор өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин актыларын жана ушул Уставды жетекчиликке алат.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Борбордун уюштуруучусу болуп саналат.

4. Борбордун фирмалык аталышы:

- мамлекеттик тилде: Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы "Электрондук өз ара аракеттенүү борбору" мамлекеттик ишканасы;

- расмий тилде: "Государственное предприятие "Центр электронного взаимодействия" при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики";

- англис тилинде: "The State Enterprise "Electronic Interoperability Center" under the State committee of information technologies and communications of the Kyrgyz Republic".

Кыскартылган аталышы:

мамлекеттик тилде: "ЭАБ" МИ;

расмий тилде: ГП "ЦЭВ";

англис тилинде: SЕ "CEI".

5. Борбордун өз алдынча балансы бар, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Уставга ылайык келишимдерди түзүүгө жана башка бүтүмдөрдү жасоого укуктуу.

6. Борбор бекитилген тартипте Кыргыз Республикасынын банктарында жана чет өлкөлүк банктарда эсептешүү жана башка эсептерди, анын ичинде валюталык эсептерди ачууга укуктуу.

7. Борбор ыкчам башкарууга берилген мамлекеттик-мүлктүн сакталышын камсыз кылууга жана аларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте пайдаланууга милдеттүү.

8. Борбордун мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы жазылган мөөрү, штампы, белгиленген үлгүдөгү бланктары жана башка көрмө жекелештирүү каражаттары бар.

9. Борбордун юридикалык дареги: 720010, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көч., 41.

2. Борбордун максаты, милдеттери жана функциялары

10. Борбордун максаты мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик мекемелердин жана ишканалардын, ошондой эле юридикалык жана жеке жактардын ортосунда, анын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук форматта берүүдө электрондук өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу болуп саналат.

11. Борбордун милдеттери:

- мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик мекемелердин жана ишканалардын, ошондой эле жеке жана юридикалык жактардын маалыматтык системаларын "Түндүк" электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасына (мындан ары - "Түндүк" ЭВӨС) туташтырууну камсыз кылуу;

- жиберилүүчү маалымат "Түндүк" ЭВӨСкө келип түшкөн учурдан тартып "Түндүк" ЭВӨСкө туташтырылган маалыматтык системага берилгенге чейин аталган маалыматты санкциясыз жетүүдөн, аны бурмалоодон же бөгөт коюудан коргоону камсыз кылуу;

- "Түндүк" ЭВӨСтү пайдаланууга берүү;

- "Түндүк" ЭВӨСтү башкаруу;

- "Түндүк" ЭВӨСтүн алкагында электрондук башкарууну жүзөгө ашырууда мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик мекемелердин жана ишканалардын, ошондой эле жеке жана юридикалык жактардын ортосунда маалымат алмашууну камсыз кылуу.

12. Борбор төмөнкүдөй функцияларга ээ:

- мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик мекемелердин жана ишканалардын маалыматтык системаларынын, ошондой эле жеке жана юридикалык жактардын "Түндүк" ЭВӨСтө өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу, ошондой эле маалыматтык системаларды "Түндүк" ЭВӨСкө туташтырууну уюштурууну жана координациялоону камсыз кылуу;

- "Түндүк" ЭВӨСтүн катышуучуларынын маалыматтык системаларынын администраторлоруна методологиялык колдоо көрсөтүү;

- "Түндүк" ЭВӨСтүн бирдиктүү классификаторлорун жана маалымдамаларын жүргүзүү;

- "Түндүк" ЭВӨСтүн инфраструктурасын өнүктүрүү долбоорлорун иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- "Түндүк" ЭВӨСту пайдаланууга жана "Түндүк" ЭВӨСтүн маалыматтык коопсуздугу саясатын ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү;

- мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, мамлекеттик мекемелерге жана ишканаларга, ошондой эле жеке жана юридикалык жактарга "Түндүк" ЭВӨСкө байланышкан маселелер боюнча консультацияларды берүү, ошондой эле тиешелүү окууларды өткөрүү;

- "Түндүк" ЭВӨСтүн пайдаланылышына отчеттуулук жана статистика жүргүзүү;

- маалыматтык системаларды, ресурстарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү "Түндүк" ЭВӨСтүн каталогунда каттоо;

- мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ведомстволор аралык макулдашууда аныкталган тартипте улуттук коопсуздук маселелерин тейлеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кийин кабарлоо менен, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик маалыматтык системалардын жана маалыматтык технологиялардын кибер коопсуздугун жана кибер коргоону камсыз кылуу боюнча сунуштарды киргизүү;

- мамлекеттик маалыматтык системалардын кибер коопсуздугун, алардын бүтүндүгүн, жеткиликтүүлүгүн жана купуялуулугун камсыз кылуу, мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында маалыматтык технологияларды пайдалануу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын компетенттүү мамлекеттик органдары менен өз ара аракеттенүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка функцияларды жана иштин түрлөрүн аткаруу.

3. Борбордун укуктары жана милдеттери

13. Борбор өз ишинде төмөнкүлөргө укуктуу:

- мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, менчигинин түрүнө карабастан ишканалардан, мекемелерден жана уюмдардан зарыл болгон маалыматты белгиленген тартипте суроого жана алууга;

- "Түндүк" ЭВӨС аркылуу маалымат алмашуу максатында, өз маалыматтар базаларында мамлекеттик сырга кирген маалыматты камтыган жана электрондук башкаруунун мамлекеттик инфраструктурасынын курамына кирбеген мамлекеттик маалыматтык системалардан сырткары, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтык системаларына жетүү мүмкүнчүлүгүн алууга;

- электрондук башкаруу инфраструктурасын түзүү, өзгөртүү жана модернизациялоо боюнча сунуштарды киргизүүгө;

- мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, мекемелерге, ишканаларга жана уюмдарга мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү жана электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү процесстерин оптималдаштыруу жана автоматташтыруу боюнча сунуштарды киргизүүгө;

- өз милдеттерин ишке ашыруучу үчүн эл аралык финансы жана башка уюмдардын гранттарын жана каражаттарын белгиленген тартипте тартууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте обочолонгон мүлккө ээ болууга, өзүн атынан мүлктүк же жеке мүлктүк эмес укуктарга ээ болууга, милдеттерди аткарууга, соттордо доогер жана жооп берүүчү болууга;

- ушул Уставда каралган милдеттерин ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эмгек макулдашууларын жана башка жарандык-укуктук келишимдерди түзүүгө;

- маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жаатындагы мамлекеттик жана техникалык стандарттардын долбоорлорун иштеп чыгууга катышууга;

- маалыматтык системаларды жана ресурстарды түзүү жана пайдалануу боюнча ченемдик укуктук актылардын жана башка документтердин долбоорлорун иштеп чыгууга катышууга.

14. Борбор өз ишинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана түзүлгөн келишимдерге ылайык функцияларды жана милдеттенмелерди аткарууга милдеттүү.

4. Борборду башкаруу

15. Борбордун ишин жалпы координациялоону Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети (мындан ары - МТБМК) ишке ашырат.

16. Борбордун түзүмүн жана штаттык ырааттамасын директордун сунушу боюнча МТБМК бекитет. Борбордун кирешелеринин жана чыгашаларынын сметасы МТБМК менен макулдашылат.

17. Борбордун ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу директор башкарат.

18. Директордун бир орун басары болот, ал Борбордун директорунун сунушу боюнча МТБМК төрагасы тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат. Директордун орун басары Борбордун директору жок учурда Борбордун директорунун милдетин аткарат.

19. Борбордун кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон  маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ жана аны ачыкка чыгаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке жоопкерчилик'' тартышат.

20. Борбордун директору:

- Борбордун ишин жетектейт жана Борборго жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышына жана анын ишинин жыйынтыгына жеке жоопкерчилик тартат;

- мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер жана ишканалар тарабынан электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын аткарылышы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине маалымат берет;

- ишеним катсыз Борбордун атынан иш жүргүзөт, бардык мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, юридикалык жана жеке жактар менен өз ара мамилелерде Борбордун кызыкчылыгын билдирет, келишимдерди түзөт, ишеним каттарды берет, банктарда алыш-бериш жана башка эсептерди ачат, банктык жана финансылык документтерге кол коёт;

- өз компетенциясынын чегинде Борбордун бардык кызматкерлери үчүн милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат, көрсөтмөлөрдү берет жана алардын аткарылышын контролдоону уюштурат;

- Борбордун кызматкерлеринин функционалдык милдеттерин бекитет;

- Борбордун кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Борбордун кызматкерлерине карата тартиптик жаза чараларын колдонот жана сыйлайт;

- Борбордун милдеттерин жана функцияларын аткаруу үчүн зарыл болгон, ушул Уставда белгиленген башка иш-аракеттерди аткарат.

5. Эсепке алуу жана отчеттуулук

21. Борбор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте бухгалтердик эсеп жүргүзөт.

22. Борбор жыл сайын белгиленген тартипте МТБМКга финансылык-чарбалык иштин жыйынтыгы боюнча отчетторду берет.

6. Борбордун мүлкү

23. Борбордун мүлкү мамлекеттин менчиги болуп саналат.

Борбор мүлктү өз ишинин максаттарына, менчик ээсинин тапшырмаларына жана мүлктүн багытына ылайык пайдаланууга укуктуу.

24. Борбордун каржылоо булактары болуп төмөнкүлөр саналат:

- чарбалык иштин натыйжасында алынган каражаттар;

- гранттык жана кредиттик каражаттар;

- эл аралык уюмдардын, юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу төгүмдөрү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка кирешелер.

25. Борбордун тапкан кирешелери, ошондой эле өздүк каражаттарынын эсебинен сатып алынган мүлкү Борбордун өз алдынча карамагына түшөт жана өз алдынча баланста эсепке алынат.

7. Борборду жоюу жана кайра уюштуруу

26. Борборду жоюу жана кайра уюштуруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

27. Жоюлгандан кийин калган мүлк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык пайдаланылат.

28. Борборду кайра уюштурууда же жоюуда иштен бошотулган кызматкерлерине компенсация төлөнөт, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка жеңилдиктер жана кепилдиктер берилет.

29. Борбордун иштөө процессинде келип чыккан документтер "Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык пайдаланылат жана сакталат.