Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2018-жылдын 4-июну № 270

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-мартындагы № 201 "Кыргыз Республикасында билим берүү системасын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

2012-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын андан ары ишке ашырууну камсыздоо максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-мартындагы № 201 "Кыргыз Республикасында билим берүү системасын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 1-пункту төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:

"- 2012-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруунун үч жылдык планы катары 2018-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер планы 5-тиркемеге ылайык.";

- ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда 5-тиркеме менен толукталсын.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Премьер-министри

 

М. Абылгазиев

 

Тиркеме

 

"5-тиркеме

2012-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруунун үч жылдык планы катары 2018-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча
ИШ-АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ

Максаты: натыйжага багытталган билим берүүнүн базалык негиздерин түзүү жана туруктуу өнүктүрүү үчүн билим берүүгө акырындык менен өтүү

Милдеттер/ишке ашыруу формасы катары чаралар

Индикатордун аталышы

Индикаторлор

Жооптуу аткаруучулар

Каржылоо булактары

Базалык 2017-жыл

2018-жыл

2019-жыл

2020-жыл

1. Мектепке чейинки билим берүү

1-милдет. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарына барбаган балдарды жалпы билим берүү уюмдарынын жана МЧБУ даярдоо топторунун базасында мектепке даярдоо программасы менен камтууну камсыздоо

1

Мектепке чейинки билим берүү уюмдарына барбаган балдарды мектепке даярдоо программаларын ишке ашыруу

Мектепке даярдоодон өткөн 5,5-7 жаштагы балдардын саны (адам)

137 миң

Факт боюнча

Факт боюнча

Факт боюнча

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

2

Балдарды эрте өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү жана мектепке даярдоонун милдеттүүлүгү жөнүндө калкка маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзүү

Маалыматтык жана агитациялык материалдарды БИМдин сайтына, Кут Билим гезитине жана башка жалпыга маалымдоо каражаттарына жайгаштыруу жана маалыматтык кампанияларды жүргүзүү

Жылына 2ден кем эмес маалыматтык кампания

Жылына 2ден кем эмес маалыматтык кампания

Жылына 2ден кем эмес маалыматтык кампания

Жылына экиден кем эмес маалыматтык кампания

БИМ, макулдашуу боюнча: ЮНИСЕФ, ДБ, АХФ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

 

2-милдет. Мектепке чейинки билим берүүнүн мазмунун өзгөртүү

3

МЧБУга мамлекеттик жана расмий тилдерде окутуунун көп тилдүү билим берүү программаларын киргизүү

Көп тилдүү билим берүү программаларын киргизүүчү МЧБУнун саны (бирд.)

17

25

35

50

БИМ, макулдашуу боюнча: ЮНИСЕФ, ЕККУ УАИЖК,

СКФ КФ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

4

Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн мектепке чейинки билим берүү программаларын иштеп чыгуу

Программалардын болушу

-

Программаларды иштеп чыгуу

Программаларды апробациялоо

Программаларды киргизүү

БИМ, ЮНИСЕФ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

5

МЧБУга 3 жаштан 6 жашка чейинки балдар үчүн өнүктүрүү, окутуу жана тарбиялоо программаларын киргизүү

3 жаштан 6 жашка чейинки балдар үчүн өнүктүрүү, окутуу жана тарбиялоо программаларын киргизүүчү МЧБУнун пайызы жана саны

35,1%:

120 МЧБУ - ДБ,

150 МЧБУ АХФ,

106 МЧБУ - ЮНИСЕФ

30%:

388 МЧБУ - ДБ,

2 МЧБУ - АХФ

70,1%:

907 - МЧБУ - ДБ,

2 МЧБУ - АХФ

100%

1296 МЧБУ

БИМ, макулдашуу боюнча:

ДБ, АХФ, ЮНИСЕФ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

 

3-милдет. МЧБУ тармагын кеңейтүү

6

Региондордун мектепке чейинки билим берүүгө болгон муктаждыктарын эске алуу менен заманбап МЧБУну куруу

Бюджеттин эсебинен курулган МЧБУнун саны

Факт боюнча

Факт боюнча

Факт боюнча

Факт боюнча

Курулуш агенттиги, ФМ, БИМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджеттин каражаттарынын жана башка каржылоо булактарынын эсебинен

7

3-5 жаштагы балдар үчүн мектепке чейинки өнүктүрүү борборлорун түзүү

Борборлордун саны жана балдардын камтылышы

-

-

4000 баланы камтыган 50 борбор

8000 баланы камтыган 100 борбор

БИМ, ДБ (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

 

4-милдет. МЧБУну ченемдик каржылоо

8

МЧБУну ченемдик бюджеттик каржылоого өткөрүү

Ченемдик бюджеттик каржылоого өткөн МЧБУнун саны

40дан кем эмес МЧБУда пилоттук долбоор

40дан кем эмес МЧБУда пилоттук долбоор

80ден кем эмес МЧБУда пилоттук долбоор

120дан кем эмес МЧБУда пилоттук долбоор

БИМ, ФМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

 

5-милдет. Педагогдордун квалификациясын жогорулатуу

9

Курстарда жана окутуу тренингдеринде МЧБУ педагогдорунун квалификациясын жана педагогикалык билиминин деңгээлин жогорулатуу

Квалификацияны жогорулатуудан өткөн МЧБУ педагогдорунун саны (адам)

205, 600 - АХФ

100, 140 - АХФ, 500 - ЮНИСЕФ

100, 120 - АХФ

100, 320 - АХФ

БИМ, РПККЖжКДИ, макулдашуу боюнча:

АХФ, ЮНИСЕФ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттар

 

2. Мектептик билим берүү

 

1-милдет. Жалпы билим берүү уюмдарында билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу

10

Окутууга карата компетенттүү мамилени эске алуу менен жалпы билим берүү уюмдарында билим берүүнүн мазмунун модернизациялоо

Предметтик стандарттарды бекитүү (10-11-класстар)

Стандарттардын долбоору

Апробациялоонун жыйынтыгы боюнча стандарттардын долбоорун толуктап иштеп чыгуу

Стандарттарды бекитүү

Ишке киргизүү

БИМ, ЭАУ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

11

Жалпы билим берүү уюмдарынын 10-11-класстарынын окуучуларын профилдик окутуу менен камтууну кеңейтүү

Профилдик класстар бар жалпы билим берүү уюмдарынын саны (10 жана 11-класстар)

134

140

150

180

БИМ, ЭАУ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

12

Билим берүүнүн сапатын жана билим берүүнүн натыйжаларын баалоо системасын жакшыртуу

Билим берүүнүн сапатын баалоо системасынын концепциясынын жана аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планынын болуусу

-

Билим берүүнүн сапатын баалоо системасынын концепциясын иштеп чыгуу жана бекитүү

Ишке киргизүү

Ишке киргизүү

БИМ, ДБ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

Окуучулардын билим алуу жагынан жетишкендиктерин улуттук баалоо жүргүзүлдү (ОБЖУБ)

-

-

ОБЖУБну үзгүлтүксүз жүргүзүү

-

БИМ, ЭАУ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

Билим берүүдөгү менеджмент боюнча модулдук магистрдик программа иштелип чыкты

-

Программаны иштеп чыгуу

Программаны бекитүү

Ишке киргизүү

БИМ, жождор

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

13

lib.kg ачык билим берүү ресурстарынын репозитарийинин көлөмүн жогорулатуу

lib.kg платформасында электрондук форматта жайгаштырылган окуу китептеринин, маалыматтык, методикалык жана башка билим берүү материалдарынын саны

453 окуу китеби, 621 диссертациялык материал, 794 сейрек китептер

Факт боюнча

Факт боюнча

Факт боюнча

БИМ, СКФ КФ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

14

Ачык билим берүү ресурстарын иштеп чыгуу жана мамлекеттик тилге которуу

Жалпы билим берүү уюмдарынын стандарттарына жана программаларына шайкеш келген мамлекеттик тилдеги ачык электрондук ресурстардын саны

-

10%

30%

50%

БИМ, СКФ КФ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин жана донордук каражаттардын эсебинен

15

Жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу системасын реформалоо

Жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдеринин жана жетектөөчү кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу программаларынын жана модулдарынын электрондук депозитарийинин болушу

-

Квалификацияны жогорулатуу программаларынын жана модулдарынын депозитарийин иштеп чыгуу

Квалификацияны  жогорулатууга өтүнмөлөрдү ишке ашыруу механизмин апробациялоо, иштетүү

Ишке киргизүү

БИМ, РПККЖжКДИ, ЭАУ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу үчүн нускама жана методикалык материалдардын болушу

-

Нускама жана методикалык материалдарды иштеп чыгуу

Ишке ашыруу механизмин апробациялоо, иштетүү

Окуучулардын билим алуу жетишкендиктеринин сапатын баалоонун натыйжаларына негизденген жалпы билим берүү уюмун кесиптик өнүктүрүүнүн жеке программалары ишке киргизилди

БИМ, РПККЖжКДИ, ЭАУ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

Жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдерине квалификациясын жогорулатуу кызматтарын көрсөтүү үчүн ваучердик механизмдин моделин иштеп чыгуу

ЧУА талдоо

ЧУАны талдоо жана квалификациясын жогорулатуу кызматтарын көрсөтүүнүн ваучердик механизмин пилоттук түрдө ишке киргизүү жөнүндө ЧУАны иштеп чыгуу

Ишке ашыруу механизмин иштетүү

Ишке ашыруу механизмин иштетүү

БИМ, ФМ, АӨБ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

16

Жождордо жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдери үчүн кайра даярдоо жана кайра квалификациялоо боюнча кошумча билим берүү программаларын ачуу

Ачык модулдук программалардын саны жана кайра даярдоо программаларын угуучулардын саны

-

Факт боюнча

Факт боюнча

Факт боюнча

БИМ, жождор

БИМдин бекитилген бюджетинин, жождордун өздүк каражаттарынын жана угуучулардын каражаттарынын чегинде

17

Жалпы билим берүү уюмдарынын тармактарынын ченемдик каржылоо стандарттарына ылайык иштешин колдоо

Ченемдик каржылоого ылайык ар бир окуучуга кеткен чыгымдарды жабуу пайызы

87,6%

90,5%

93%

95%

БИМ, ФМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

 

3-милдет. Билим берүү чөйрөсүн санариптик трансформациялоо

18

Жалпы билим берүү уюмдарын компьютердик техника менен камсыздоо

Окутууда колдонуу үчүн компьютердик техника менен камсыз болгон жалпы билим берүү уюмдарынын үлүшү

74,8 %

85%

90%

100%

БИМ,  ФМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

19

Жалпы билим берүү уюмдарын "SMART-мектептер" деңгээлине чейин кошумча жабдуулар менен жабдуу

"SMART-мектептердин" саны

-

-

20

10

БИМ, АӨБ (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

20

Жалпы билим берүү уюмдарында электрондук окутууну өнүктүрүү жана шарттарды түзүү

Интеграцияланган предметтер боюнча пилоттук электрондук курстар иштелип чыкты

-

1

2

3

БИМ, жождор

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

Табигый-илимий билим берүү жаатында жаңы интеграцияланган курстарды колдоо үчүн электрондук лабораториялардын болуусу

 

Электрондук лабораторияларды иштеп чыгуу/адаптациялоо

Электрондук лабораторияларды иштеп чыгуу/адаптациялоо

Электрондук лабораторияларды иштеп чыгуу/адаптациялоо

БИМ, ЭАУ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

21

Жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдеринин маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жаатындагы квалификациясын жогорулатуу процессин камсыздоо

Квалификацияны жогорулатуу курстарынан өткөн "Информатика" предметин окутуучу мугалимдердин үлүшү

3%

+6%

+6%

+20%

БИМ, РПККЖжКДИ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

Мугалимдердин маалыматтык-коммуникациялык компетенттүүлүгүн баалоо боюнча колдонмону адаптациялоо (ЮНЕСКО)

-

МТК-компетенциялары боюнча колдонмо адаптацияланды

Колдонмонун негизинде МТК курстарынын/модулдарынын программасы иштелип чыккан жана ишке киргизилген

Ишке киргизүү

БИМ, РПККЖжКДИ, ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссия (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде, донордук каражаттардын эсебинен

Өзүнүн маалыматтык-коммуникациялык компетенттүүлүгүн жогорулатуу үчүн квалификациясын жогорулатуу модулдук курстарынан өткөн предметтик мугалимдердин үлүшү

-

-

Республиканын мугалимдеринин санынын +3%ы

+5%

БИМ, ЭАУ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде, донордук каражаттардын эсебинен

 

3-милдет. Инклюзивдик билим берүү

22

Билим берүү объекттеринин имараттарын долбоорлоодо аларды ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын, анын ичинде кресло-колясканын жардамы менен же башка көмөкчү каражаттардын жардамы менен кыймылдоочу адамдардын колдонуусун эске алуу

ДМЧА керектөөлөрүн эске алуу менен жаңы билим берүү объекттеринин имараттары курулган жана жабдылган

70

Факт боюнча

Факт боюнча

Факт боюнча

Курулуш агенттиги, БИМ, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен

23

Инклюзивдик билим берүү боюнча билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин, мугалимдеринин, тарбиячыларынын квалификацияларын жогорулатуу жана жогорку окуу жайлардын, орто кесиптик окуу жайлардын (педагогикалык багыттагы) студенттерин окутуу курстарын өткөрүү

Жыл сайын семинарларды өткөрүү

1

Факт боюнча

Факт боюнча

Факт боюнча

БИМ, СКФ КФ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде, донордук каражаттардын эсебинен

Бардык адистиктеги мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу программаларында ДМЧА окутуу маселелеринин болуусу

Модулдарды иштеп чыгуу

Апробациялоо

Ишке киргизүү

Ишке киргизүү

БИМ, РПККЖжКДИ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

24

Инклюзивдик ыкма шартында ДМЧ балдар үчүн окутуу стандарттарын апробациялоо

ДМЧ балдар үчүн стандарттар иштелип чыккан жана апробацияланган

ДМЧ балдар үчүн билим берүү стандартынын долбоорун иштеп чыгуу

Апробациялоо

Апробациялоо

Апробациянын жыйынтыгы боюнча стандартты кайра кароо

БИМ, СКФ КФ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде, донордук каражаттардын эсебинен

25

ДМЧ балдар үчүн мектептик билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу

Ченемдик бюджеттик каржылоодо ДМЧ коэффициентин пайдалануу

Факт боюнча

Инклюзивдик жалпы билим берүү уюмдарынын 80%ын пайдалануу

Инклюзивдик жалпы билим берүү уюмдарынын 90%ын пайдалануу

Инклюзивдик жалпы билим берүү уюмдарынын 100%ын пайдалануу

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

 

4-милдет. Балдарга карата жакшы шартты түзгөн ачык билим берүү чөйрөсүн өнүктүрүү

26

Жалпы билим берүү уюмдарында коопсуз билим берүү чөйрөсүн камсыздоо боюнча механизмдерди апробациялоо

Пилоттук жалпы билим берүү уюмдарынын саны

1

+2

+7

10

БИМ, макулдашуу боюнча: "БИОМ" ЭК КБ, К.Аденауэр атындагы фонд, ЕБ

Донордук каражаттардын эсебинен

27

Жождордо Коопсуз билим берүү чөйрөсүнүн моделдик борборлорун түзүү

Жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдерин даярдоочу жождордогу моделдик борборлордун саны

-

-

3

3

БИМ, макулдашуу боюнча: "БИОМ" ЭК КБ, К.Аденауэр атындагы фонд, ЕБ

Донордук каражаттардын эсебинен

28

Коопсуз мектеп чөйрөсүн түзүү үчүн жалпы билим берүү уюмдарынын администрациясынын жана райондук/шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн/башкармалыктарынын кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу

Квалификацияны жогорулатууга тартылган жалпы билим берүү уюмдарынын саны

-

-

300

-

БИМ, макулдашуу боюнча: "БИОМ" ЭК КБ, К.Аденауэр атындагы фонд, ЕБ

Донордук каражаттардын эсебинен

29

Жалпы билим берүү уюмдары үчүн кадрларды даярдоо системасына коопсуз билим берүү чөйрөсүн башкаруу жана финансылык камсыздоо маселелерин киргизүү

Жалпы билим берүү уюмдарында коопсуз билим берүү чөйрөсүн түзүү жана каржылоо маселелери боюнча жождордун студенттери үчүн курстардын саны

-

-

-

Студенттер үчүн 2 пилоттук курс иштелип чыкты

БИМ, макулдашуу боюнча: "БИОМ" ЭК КБ, К.Аденауэр атындагы фонд, ЕБ

Донордук каражаттардын эсебинен

 

5-милдет. Жарандык, көп маданияттуу жана көп тилдүү билим берүүнү өнүктүрүү

30

Мамлекеттик, расмий жана чет тилдеринде окутуунун деңгээлдерин салыштыруунун негизинде предметтик стандарттарды жаңылоо

Такталган стандарттардын болушу

-

Тилдик билим берүү жаатындагы бардык предметтик стандарттар боюнча билим берүү жетишкендиктери деңгээлдик мамилеге негизделген

Планга ылайык ишке киргизүү

Планга ылайык ишке киргизүү

БИМ, КБА, РПККЖжКДИ, "Кыргызтест" ММ, макулдашуу боюнча: СИБ КБ, ЮНИСЕФ, ЕККУ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

Тилдик стандарттардын негизинде мамлекеттик, расмий жана англис тилдери боюнча Типтүү окутуу программаларынын болушу

-

Программаларды иштеп чыгуу

Программаларды ишке киргизүү

Программаларды ишке киргизүү

БИМ, КБА, макулдашуу боюнча: СИБ КБ, ЮНИСЕФ, ЕККУ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

31

Көп тилдүү билим берүү шарттарында иштөө үчүн жогорку окуу жайлардын жана орто кесиптик окуу жайлардын педагогикалык адистиктердин бүтүрүүчүлөрүнө жана педагогдорго карата квалификациялык талаптарды иштеп чыгуу

Квалификациялык талаптардын болуусу

-

Квалификациялык талаптарды иштеп чыгуу

Бекитүү жана ишке киргизүү

Ишке киргизүү

БИМ, РПККЖжКДИ, макулдашуу боюнча: СИБ КБ, ЕККУ, ЮНИСЕФ, ЕБ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде, донордук каражаттардын эсебинен

32

Педагогикалык адистиктердин бүтүрүүчүлөрү үчүн мамлекеттик, расмий жана чет тилдерди билүү деңгээлине карата талаптарды киргизүү

Педагогикалык багытта билим алган студенттердин тилдик компетенттүүлүгүн баалоо жана окутууга карата деңгээлдик мамилени киргизүүчү жождордун саны

-

3 жож

4 жож

6 жож

БИМ, "Кыргызтест" ММ, жождор, макулдашуу боюнча: ЮНИСЕФ, ЕККУ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде, жождордун каражаттарынын, донордук каражаттардын эсебинен

33

Көп тилдүү билим берүү уюмдарында иштөө үчүн педагогикалык адистиктер боюнча билим алган студенттерди даярдоо жана мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу

Көп тилдүү билим берүү уюмдарында иштөө үчүн даярдыкка ээ болгон педагогикалык адистиктер боюнча билим алган студенттердин саны

200

200

200

200

БИМ, РПККЖжКДИ, жождор

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде, жождордун каражаттарынын эсебинен

Көп тилдүү билим берүү методикасы боюнча квалификацияны жогорулатуу курстарында окутулган билим берүү уюмдарынын педагогдорунун саны (адам)

500

500

500

500

БИМ, РПККЖжКДИ, ЭАУ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде, донордук каражаттардын эсебинен жана өздүк каражаттардын эсебинен

34

Өспүрүмдөрдүн жана жаштардын демократиялык жарандуулугун калыптандырууга көмөк көрсөтүү

Жарандык билим берүү боюнча жаңыланган стандарттын болушу

-

Жарандык билим берүү боюнча стандартты иштеп чыгуу

Ишке киргизүү

Ишке киргизүү

БИМ, макулдашуу боюнча: ЮНИСЕФ, DFID (Улуу Британия)

Донордук каражаттардын эсебинен

5-6-класстар үчүн жаран таануу боюнча окуу китептеринин болушу

-

Окуу китептерин иштеп чыгуу

Окуу китептерин апробациялоо

Окуу китептерин пайдаланууга киргизүү

БИМ, макулдашуу боюнча: ЮНИСЕФ, DFID (Улуу Британия)

Донордук каражаттардын эсебинен

 

6-милдет. Документтерди жана окуу-методикалык комплекстерди (ОМК) дискриминациялоого каршы жана гендердик экспертизалоо механизмин киргизүү

35

Билим берүү стандарттарынын, программаларынын жана ОМК долбоорлоруна дискриминациялоого каршы (көп маданияттуу өнүктүрүү аспекттерин кошкондо) жана гендердик экспертиза жүргүзүүнү киргизүү

Дискриминациялоого каршы жана гендердик экспертиза жүргүзүү регламентинин болушу

-

Регламентти иштеп чыгуу жана бекитүү

Иштелип чыгуучу окуу китептерин экспертизалоо процессине киргизүү

Ишке киргизүү

БИМ, макулдашуу боюнча: UN-women, ЕБ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

Стандарттардын, программалардын, ОМК авторлорунун жана мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу үчүн билим берүү системасында дискриминациялоого каршы жана гендердик экспертиза жүргүзүү маселелери боюнча модулдардын болушу

-

Модул иштелип чыкты

Модул боюнча пилоттоо жүргүзүү жана бекитүү

Ишке киргизүү

БИМ, UN-women (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

 

7-милдет Мектептеги тамактануу процессинин сапатын, натыйжалуулугун жана туруктуулугун жогорулатуу

36

Пилоттук жалпы билим берүү уюмдарында мектептеги тамактануунун сапатын, баланстуулугун жана коопсуздугун уюштурууну жакшыртуу

Тамак-аш блокторунда керектүү оңдоо-калыбына келтирүү иштери (анын ичинде суу-санитардык абалын кошкондо) жүргүзүлгөн жана жабдуулар менен жабдылган жалпы билим берүү уюмдарынын саны

836

+150

+150

+150

БИМ, ССМ, макулдашуу боюнча: ЖӨБО, БУУнун ДАП, Мерсико

Донордук каражаттардын эсебинен

Өлкөдөгү жалпы билим берүү уюмдарынын жалпы санынан ысык тамак берүүчү жалпы билим берүү уюмдарынын үлүшү

51,2%

57,9%

64,6%

71,3%

БИМ, ССМ, макулдашуу боюнча: ЖӨБО, БУУнун ДАП Мерсико

БИМдин бекитилген бюджетинин, жергиликтүү бюджеттердин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

37

Окуучуларда туура тамактануу принцибине негизденген компетенттүүлүктү калыптандыруу

Окуучуларды туура тамактануу принциптерине окутууну уюштуруу

Окуучуларды окутуу үчүн интерактивдүү сабактар жана оюндар иштелип чыккан

Сабактарды апробациялоо

Сабактарды киргизүү

Сабактарды киргизүү

БИМ, ССМ, макулдашуу боюнча: БУУнун ДАП, Мерсико

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

 

3. Кесиптик билим берүү (башталгыч, орто, жогорку)

 

1-милдет. Кесиптик билим берүүнүн бардык деңгээлдери үчүн улуттук квалификациялык системаны түзүү

38

Улуттук жана эл аралык эмгек рыногу менен бардык деңгээлдеги кесиптик билим берүү системасынын өз ара аракеттенүү механизмдерин иштеп чыгуу

Квалификациялардын жана даражалардын/дипломдордун таануу жана салыштыруу инструменттеринин болуусу

Улуттук квалификация системасынын концепциясынын жана аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планынын долбоору иштелип чыкты

Ведомстволор аралык жумушчу топ түзүү жана Концепцияны ишке ашыруу иш-чараларынын планын бекитүү

Иш-чаралар планын аткаруу

Иш-чаралар планын аткаруу

БИМ, КББА, ЭСӨМ, ЭМ, макулдашуу боюнча: АӨБ, ДБ, ЕБ, GIZ

БИМдин, КББАнын бекитилген бюджеттеринин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

КУА деңгээли аныкталган жана БКБ жана ОКБ, ЖКБ деңгээлдери үчүн КУА ченемдери жана баяндоо эрежелери (дескрипторлор) бекитилген

-

КУАнын болушу Дескрипторлор бекитилген

КУАны пайдалануу

КУАны пайдалануу

БИМ, КББА, ЭСӨМ, ЭМ, макулдашуу боюнча: АӨБ, ЕБ

БИМдин, КББАнын бекитилген бюджеттеринин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

39

Квалификациялардын тармактык алкактарын жана кесиптик стандарттарды (БКБ, ОКБ жана ЖКБ деңгээлдери үчүн) иштеп чыгуу

Квалификациялардын тармактык алкактарын иштеп чыгуунун методологиясынын болушу

-

Методологияны иштеп чыгуу жана пилоттоодон өткөрүү

Методологияны бекитүү

Методологияны ишке киргизүү

БИМ, КТБА, ЭСӨМ

БИМдин жана КББАнын бекитилген бюджеттеринин чегинде

БКБ, ОКБ жана ЖКБ деңгээлдерине пилоттук тармактар үчүн квалификациялардын тармактык алкактарынын болушу

-

2 пилоттук тармак аныкталды

4 пилоттук тармак аныкталды

6 пилоттук тармак аныкталды

БИМ, КТБА, ЭСӨМ

БИМдин, КББАнын бекитилген бюджеттеринин чегинде

Кесиптик стандарттардын макетинин болушу (БКБ, ОКБ жана ЖКБ деңгээлдери үчүн)

-

Иштеп чыгуу

Бекитүү

Ишке киргизүү

БИМ, КТБА, ЭСӨМ, ЭМ

БИМдин, КББАнын бекитилген бюджеттеринин чегинде

БКБ, ОКБ жана ЖКБ деңгээлдери үчүн кесиптик стандарттарды иштеп чыгуунун методологиясынын болушу

-

Иштеп чыгуу

Бекитүү

Ишке киргизүү

БИМ, КТБА, ЭСӨМ, ЭМ

БИМдин, КББАнын бекитилген бюджеттеринин чегинде

40

 

БКБ, ОКБ, ЖКБ деңгээлдеринде пилоттук тармактар үчүн кесиптик стандарттардын болуусу

-

-

-

6 пилоттук тармак

БИМ, КТБА, ЭСӨМ, ЭМ

БИМдин, КББАнын бекитилген бюджеттеринин чегинде

 

2-милдет. Бардык деңгээлдеги кесиптик билим берүүнүн мазмунун жакшыртуу

41

Кесиптик стандарттарга ылайык БКБ, ОКБ, ЖКБ билим берүү стандарттарын жана пилоттук окутуу программаларын иштеп чыгуу

Жумуш берүүчүлөр менен биргеликте иштелип чыккан билим берүү стандарттарынын жана окутуу программаларынын саны:

-

 

 

 

БИМ, КТБА, ЭСӨМ, ЭМ

БИМдин, КББАнын бекитилген бюджеттеринин чегинде

- БКБ жана ОКБ,

 

 

30

10

- ЖКБ деңгээли үчүн

 

 

4

6

 

3-милдет. Башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүүчү окуу жайларда окутуунун жана билим берүү чөйрөсүнүн сапатын жакшыртуу

42

БКБ жана ОКБ педагогдорунун потенциалын жогорулатуу системасын түзүү

БКБ жана ОКБ педагогдорунун потенциалын жогорулатуу программасынын болушу

Проблемаларды талдоо

Программаны иштеп чыгуу

Программаны апробациялоо

Программаны ишке киргизүү

БИМ, КББА, ОЖ, АӨБ (макулдашуу боюнча)

БИМдин, КББАнын бекитилген бюджеттеринин чегинде, окуу жайлардын жана донордук уюмдардын каражаттарынын эсебинен

43

Жумуш берүүчүлөрдү окуу жайлары менен өз ара аракеттенүүгө тартуу

Жумуш берүүчүлөр менен түзүлгөн келишимдердин негизинде:

- БКБ,

- ОКБ,

- ЖКБ

деңгээлиндеги окуучулардын жана студенттердин өндүрүштө практикадан өтүүсүн камсыздаган окуу жайларынын саны

-

Факт боюнча

Факт боюнча

Факт боюнча

БИМ, ОЖ, СӨП (макулдашуу боюнча)

БИМдин, КББАнын бекитилген бюджеттеринин чегинде, окуу жайлардын жана тартылган каражаттардын эсебинен

КУАка ылайык:

- БКБ,

- ОКБ,

- ЖКБ деңгээлиндеги бүтүрүүчүлөрдүн квалификациясын баалоого жумуш берүүчүлөрдү тартуучу окуу жайлардын саны

-

-

Факт боюнча

Факт боюнча

БИМ, ОЖ, макулдашуу боюнча: СӨП, GIZ

БИМдин, КББАнын бекитилген бюджеттеринин чегинде, окуу жайлардын жана тартылган каражаттардын эсебинен

44

БКБ жана ОКБ программаларын ишке ашыруу үчүн алдыңкы тажрыйбаны окутуу борборлорун түзүү

Окутуу борборлорунун болушу

Эл аралык тажрыйбаны талдоо

Окуу борборлорун тандоо

Окуу борборлорун түзүү

Борборлордун ишин апробациялоо

БИМ, КББА, ОЖ, АӨБ (макулдашуу боюнча)

БИМдин, КББАнын бекитилген бюджеттеринин чегинде, окуу жайлардын жана донордук уюмдардын каражаттарынын эсебинен

45

БКБ жана ОКБ билим берүү уюмдарынын профилин иш жүзүндөгү региондук эмгек рыногундагы керектөөлөргө багыттоо

БКБ жана ОКБ рационализациялоо программасынын болушу

Программанын долбоорун жана аны ишке ашыруу планын иштеп чыгуу

Программаны бекитүү

Программаны апробациялоо

Программаны апробациялоо

БИМ, КББА, ОЖ, АӨБ (макулдашуу боюнча)

БИМдин КББАнын бекитилген бюджеттеринин чегинде, окуу жайлардын жана донордук уюмдардын каражаттарынын эсебинен

46

БКБ, ОКБ жана жождордун (бюджеттик бөлүмдөрдүн) бүтүрүүчүлөрүнүн иш менен толук камсыз болуусуна байкоо жүргүзүү системасын киргизүү

Байкоо жүргүзүү системасы колдонулууда жана мурунку окуу жылында окууну аяктаган бардык БКБ, ОКБ жана жождордун бүтүрүүчүлөрүнүн минимум 50%ын камтууда

2016-жылы бүтүрүүчүлөрдүн 58,4%дан 64%га чейинине сурамжылоо жүргүзүлдү

Факт боюнча

Факт боюнча

Факт боюнча

БИМ, КББА, ОЖ

БИМдин КББАнын бекитилген бюджетинин чегинде, окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

 

4-милдет. Кесиптик билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде электрондук окутууну киргизүү үчүн ченемдик укуктук базаны түзүү

47

Электрондук окутуу системасын киргизүүнү караган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу

Билим берүү уюмдарына БКБ, ОКБ жана ЖКБ деңгээлинде электрондук окутуу системасын киргизүүгө мүмкүндүк берүүчү ЧУАнын болушу

-

ЧУАны иштеп чыгуу

ЧУАны бекитүү

ЧУАны ишке ашыруу

БИМ, ОЖ, ЭАУ (макулдашуу боюнча)

БИМдин, КББАнын бекитилген бюджеттеринин чегинде, донордук уюмдардын каражаттарынын эсебинен

 

5-милдет. Кыргыз Республикасындагы кесиптик билим берүү системасынын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө жумуш берүүчүлөр менен калктын маалымдуулук деңгээлин жогорулатуу

48

Кесиптик билим берүүнүн бардык деңгээлдеринин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө жумуш берүүчүлөр менен калктын маалымдуулук деңгээлин жогорулатуу

Кесиптик багыт берүү ишинин бирдиктүү планынын болушу

БКБ, ОКБ жана ЖКБ системаларында кесиптик багыт берүү ишинин медиа-планынын болуусу

Кесиптик билим берүүнүн бардык деңгээлдери үчүн кесиптик багыт берүү ишинин бирдиктүү планын иштеп чыгуу жана бекитүү

Бирдиктүү планды ишке киргизүү

Бирдиктүү планды ишке киргизүү

БИМ, ОЖ, ЭАУ (макулдашуу боюнча)

БИМдин, КББАнын бекитилген бюджеттеринин чегинде, окуу жайлардын жана донордук уюмдардын каражаттарынын эсебинен

 

4. Башталгыч кесиптик билим берүү

 

1-милдет. БКБны башкаруунун жана каржылоонун натыйжалуу системасын камсыздоо

49

БКБ чөйрөсүндөгү саясий чараларды ишке ашыруу жана мониторинг жүргүзүү үчүн натыйжалуу башкаруучулук потенциалын камсыздоо

БКБ системасында окутулган жетектөөчү кадрлардын үлүшү

50%

60%

80%

100%

БИМ, КББА, ОЖ

КББАнын бекитилген бюджетинин чегинде, окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

50

БКБ системасын каржылоону натыйжалуу башкарууну камсыздоо

Финансылык отчетторду электрондук түрдө берүүчү окуу жайлардын үлүшү

30%

40%

80%

100%

БИМ, КББА, ОЖ

Окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

Ченемдик бюджеттик (жан башына) каржылоо системасын киргизген окуу жайлардын үлүшү

20%

20%

20%

20%

БИМ, КББА, ОЖ

КББАнын бекитилген бюджетинин чегинде, окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

Эсептешүү системасындагы накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшү (эмгек акы жана стипендиялар)

30%

40%

80%

100%

БИМ, КББА, ОЖ

Окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

1С программасын колдонуучу окуу жайлардын үлүшү

30%

50%

70%

100%

БИМ, КББА, ОЖ

КББАнын бекитилген бюджетинин чегинде, окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

 

2-милдет. БКБ системасында окутуу-тарбиялоо процессинин жана окутуунун сапатын жогорулатуу

51

Инженердик-педагогикалык кызматкерлердин потенциалын жогорулатуу

Окуу жайлардын жана жумуш берүүчүлөрдүн өндүрүштүк базасында окутулган мастерлердин үлүшү

20%

30%

40%

50%

БИМ, КББА, ОЖ

КББАнын бекитилген бюджетинин чегинде, окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

52

БКБ окуу жайларынын китепкана фондун жаңылоо

Окуу жайлардын китепкана фондун электрондук китептерди кошкондо, жаңы окуу китептери менен толуктоонун пайызы

40%

50%

55%

60%

БИМ, КББА, РИМБ, ОЖ

КББАнын бекитилген бюджетинин чегинде, окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

53

БКБ системасында электрондук окутууну өнүктүрүү

БКБ системасында электрондук курстарды түзүү боюнча сунуштардын болушу жана БКБ билим берүү программалары/квалификацияны жогорулатуу программалары боюнча электрондук курстарды түзүү

-

Электрондук курстарды түзүү боюнча сунуштар бекитилди

Сунуштарды киргизүү

Сунуштарды киргизүү

БИМ, КББА, РИМБ

КББАнын бекитилген бюджетинин чегинде

54

БКБ окуу жайларында заманбап билим берүү чөйрөсүн калыптандыруу

Суммардык үлүшү:

- имараттары оңдолгон окуу жайлардын;

- өндүрүштүк заманбап окуу жабдуулары менен жабдылган окуу жайлардын;

- билим берүү процессине мультимедиялык жана инновациялык технологияларды киргизген окуу жайлардын

70%

73%

78%

80%

БИМ, КББА, ОЖ,

АӨБ (макулдашуу боюнча)

КББАнын бекитилген бюджетинин чегинде, донордук каражаттардын эсебинен

Окутуу процессин ишке ашыруу үчүн Интернет жеткиликтүү болгон окуу жайлардын пайызы

20%

40%

70%

100%

БИМ, КББА, ОЖ, АӨБ (макулдашуу боюнча)

КББАнын бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

 

3-милдет. ДМЧАга жана калктын социалдык жактан аялуу топторундагы жарандарга башталгыч кесиптик билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу

55

ДМЧА жана калктын социалдык жактан аялуу категорияларынын БКБ системасында билим алууларына шарттарды түзүү

ДМЧАны инклюзивдик окутуу үчүн шарттарды түзгөн окуу жайлардын саны (бирд.)

10

12

20

30

БИМ, КББА, ОЖ, макулдашуу боюнча: АӨБ, ЕБ ЕБФ, GIZ

КББАнын бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

Калктын социалдык жактан аялуу категорияларын жана ДМЧАны окутуу үчүн иштелип чыккан инклюзивдик программалардын саны

5

10

15

25

БИМ, КББА, ОЖ, макулдашуу боюнча: АӨБ, ЕБ, ЕБФ, GIZ

КББАнын бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

56

Башталгыч кесиптик билим алуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө аялдардын маалымдуулугунун деңгээлин жогорулатуу

БКБ окуу жайларына тапшырган абитуриенттердин ичинен аялдардын үлүшү

30%

32%

35%

37%

БИМ, КББА, ОЖ, макулдашуу боюнча: АӨБ, ЕБ, ЕБФ, GIZ

КББАнын бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

 

4-милдет. БКБ системасы менен эмгек рыногунун керектөөлөрүнүн ортосундагы өз ара байланышты камсыздоо

57

БКБ билим берүүнүн мазмунунун эмгек рыногунун керектөөлөрүнө шайкеш келүүсүн камсыздоо

Жаңыланган БКБ кесиптердин тизмесинин болушу

-

Тизмесинин долбоору иштелип чыккан

Бекитилген Тизменин болушу

Ишке киргизүү

БИМ, КББА

КББАнын бекитилген бюджетинин чегинде, окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

Жумуш берүүчүлөр менен биргеликте иштелип чыккан билим берүү стандарттарынын жана окуу программаларынын саны

45

50

55

60

БИМ, КББА, ОЖ

КББАнын бекитилген бюджетинин чегинде, окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

Компетенттик негизде иштелип чыккан модулдук окуу программаларынын саны

5

+5

+5

+5

БИМ, КББА, ОЖ

КББАнын бекитилген бюджетинин чегинде, окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

58

Эмгек рыногун кадрлар менен камсыздоо үчүн социалдык өнөктөштүктү өнүктүрүү

Экономика секторунда талап кылынган кесиптер боюнча окутулган жарандардын саны (республикалык бюджеттин эсебинен жана контракттык-кыска мөөнөттүү негизде)

6500

6500

6500

6500

БИМ, КББА, ОЖ

КББАнын бекитилген бюджетинин чегинде, окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

Түзүлгөн контракттардын негизинде жумушка орношкон БКБ бүтүрүүчүлөрүнүн пайызы

15%

+3%

+3%

+3%

БИМ, КББА, ОЖ

КББАнын бекитилген бюджетинин чегинде, окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

59

БКБда билим берүү процессинин сапатын жогорулатуу

Аккредитациядан өткөн окуу жайлардын саны

5

Факт боюнча

Факт боюнча

Факт боюнча

БИМ, КББА, ОЖ, аккредитациялык агенттиктер

Окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

 

5. Орто кесиптик билим берүү

 

1-милдет. Каржылоону башкаруунун натыйжалуу системасын жана механизмдерин түзүү

60

Эмгек рыногунун керектөөлөрүн талдоонун негизинде ОКБ уюмдарына кабыл алуу планын түзүү

Мамлекеттик органдардын берген өтүнмөлөрүнө ылайык эмгек рыногунун керектөөлөрүнө шайкеш келген ОКБ адистиктеринин үлүшү (бюджеттик кабыл алуу ишке ашырылуучу), (%)

96%

90%дан кем эмес

90%дан кем эмес

90%дан кем эмес

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

Жумуш берүүчүлөрдөн адистерди даярдоого заказ алуучу билим берүү уюмдарынын үлүшү (%)

18%

18%дан кем эмес

18%дан кем эмес

18%дан кем эмес

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

61

ОКБ пилоттук окуу жайларында ченемдик бюджеттик каржылоону киргизүү

Адистиктердин топтору боюнча ОКБ окуу жайлары үчүн ченемдик бюджеттик каржылоонун формуласынын болуусу

-

-

ЧУА долбоорун иштеп чыгуу

ЧУАны бекитүү жана апробациялоо

БИМ, ФМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

 

2-милдет. Окутуу-тарбиялоо процессинин сапатын жогорулатуу жана сапатка кепилдик берүү системасын өркүндөтүү

62

Ишкердикке окутуу методдорун киргизүү

Ишкердикке окутуу боюнча модулдардын болуусу

ОКБ МБС үчүн ишкердикке окутууга кредиттердин санын аныктоо

Окутуучу модулдарды иштеп чыгуу

Окуу программаларына окутуучу модулдарды киргизүү

Окутуучу модулдарды пилоттоо

БИМ, Орто кесиптик окуу жайлардын директорлор кеңеши, АӨБ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде, донордук каражаттардын эсебинен

63

Заманбап билим берүү чөйрөсүн түзүү

Оңдоо иштеринен өткөн жана заманбап өндүрүштүк окуу жабдуулары менен жабдылган орто кесиптик окуу жайлардын саны

18

Факт боюнча

Факт боюнча

Факт боюнча

БИМ, ОЖ, АӨБ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде, донордук каражаттардын эсебинен

64

ОКБга мультимедиялык технологияларды киргизүү

Билим берүү процессине мультимедиялык жана инновациялык технологияларды киргизген окуу жайлардын үлүшү

48%

55%

60%

70%

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

ОКБ билим берүү программалары боюнча иштелип чыккан пилоттук электрондук курстардын болуусу

-

1 курс

2 курс

3 курс

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

65

ОКБда заманбап билим берүү чөйрөсүн өнүктүрүү

Окуу процессин камсыздоо үчүн Интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар окуу жайлардын саны

48%

60%

65%

75%

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

Электрондук китептерди кошкондо, окуу жайлардын китепкана фондун жаңылоо

15%

30%

55%

80%

БИМ, ОЖ

Окуу жайлардын каражаттарынын жана бюджеттен сырткаркы каражаттардын эсебинен

66

Сапатка кепилдик берүү системасын өнүктүрүү

Аккредитациядан өткөн окуу жайлардын саны

15

Факт боюнча

Факт боюнча

Факт боюнча

БИМ, аккредитациялык агенттиктер, ОЖ

Окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

 

3-милдет. Башкаруучу жана педагогикалык персоналдын квалификациясын жогорулатуу

67

Педагогикалык персоналдын квалификациясын жогорулатуу

Билим берүү программаларын жана модулдарды иштеп чыгуу боюнча квалификациясын жогорулатуудан өткөн педагогикалык кадрлардын саны

333 адам

+5%

+10%

+15 %

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

68

Башкаруучу кадрлардын квалификациясын жогорулатуу

Квалификациясын жогорулатуудан өткөн билим берүү мекемелеринин жетекчилеринин жетектөөчү кадрлардын жалпы санына карата пайызы

5%

10%

15%

20%

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

 

4-милдет. Калктын ОКБ системасында билим алуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу

69

ДМЧА үчүн ОКБ системасында билим алууга шарттарды түзүү

ДМЧАны инклюзивдик окутууга шарттарды түзгөн окуу жайлардын саны (бирд.)

1

+1

+1

+1

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

ДМЧАны окутуу үчүн иштелип чыккан инклюзивдик программалардын саны

1

+1

+1

+1

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

70

Аялдардын ОКБны алуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалымдуулугун жогорулатуу

ОКБ окуу жайларына тапшырган абитуриенттердин санынан аялдардын үлүшү

56,4%

+2%

+2%

+2%

БИМ, ОЖ

Окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

 

6. Жогорку кесиптик билим берүү

 

1-милдет. ЖКБ системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу

71

Жогорку кесиптик билим берүү чөйрөсүндөгү укуктук-ченемдик актыларды жакшыртуу

Кадрларды даярдоонун эки деңгээлдик түзүмүнө толук өтүүгө байланыштуу жакшыртылган ЧУАлардын болуусу

ЧУАны инвентаризациялоо жана талдоо

ЧУАлардын долбоорун иштеп чыгуу

Жаңыланган ЧАУларды бекитүү

Кабыл алынган ЧУАларды ишке ашыруу

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

72

ЖКБ системасына электрондук окутуу форматын өнүктүрүү

"Аралыктан билим берүү технологиялары" жаңы электрондук форматында сырттан окууну ишке ашырган жождордун үлүшү

20%

40%

80%

100%

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

Электрондук курстарды ишке ашыруучу жождордун үлүшү

12,7%

15%

20%

30%

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

Жождордо пилоттук массалык ачык онлайн курстарынын болуусу

-

2

4

6

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

 

2-милдет. Жогорку кесиптик билими бар адистерди даярдоо түзүмүн өзгөртүү

73

Эмгек рыногунун керектөөлөрүн талдоонун негизинде гранттык окутууга жождорго кабыл алуу планын түзүү

Мамлекеттик органдардын берген өтүнмөлөрүнө ылайык эмгек рыногунун керектөөлөрүнө шайкеш келүүчү ЖКБ багыттарынын жана адистиктеринин үлүшү (бюджеттик кабыл алуу ишке ашырылуучу) (%)

100%

100%

100%

100%

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

Жумуш берүүчүлөрдөн адистерди бюджеттик каражаттардын эсебинен даярдоого заказ алуучу мамлекеттик жогорку окуу жайлардын орточолонгон үлүшү (%)

67,7%

65%дан кем эмес

65%дан кем эмес

65%дан кем эмес

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

74

Педагогикалык жана медициналык багыттар боюнча кадрларды даярдоого мамлекеттик заказдарды аткарууга мониторинг жүргүзүү

Педагогикалык жана медициналык багыттарга карата бөлүштүрүү боюнча ишке орношуудан баш тарткан учурда бюджеттик грантты кайра кайтаруу мүнөзү жөнүндө келишимдерди түзгөн студенттердин пайызы (%)

100%

100%

100%

100%

БИМ, ССМ, ОЖ

БИМдин жана ССМдин бекитилген бюджетинин чегинде

Бүтүүчү жылында бөлүштүрүү боюнча иш ордуна келген бүтүрүүчүлөрдүн үлүшү: педагогикалык багыттар боюнча

73%

Факт боюнча

Факт боюнча

Факт боюнча

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

 

3-милдет. Башкаруучу жана педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу

75

Жождордун профессордук-окутуучу курамынын квалификациясын жогорулатуу

Акыркы жылы квалификациясын жогорулатуудан өткөн жождордун профессордук-окутуучу курамынын кызматкерлеринин орточолонгон үлүшү (%)

25%дан кем эмес

25%дан кем эмес

25%дан кем эмес

25%дан кем эмес

БИМ, ОЖ

Окуу жайлардын каражаттарынын чегинде

 

4-милдет. Жогорку кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо системасын өркүндөтүү

76

Аккредитациялоо жол-жоболорун жана стандарттарын ишке киргизүүнү камсыздоо

Аккредитациядан өткөн окуу жайлардын/программалардын саны

39 программа боюнча 11 жож

Факт боюнча

Факт боюнча

Факт боюнча

БИМ, аккредитациялык агенттиктер, жождор

Окуу жайлардын каражаттарынын чегинде

 

7. Чоңдорго билим берүү жана формалдуу эмес билим берүү

 

1-милдет. Экономикалык жактан активдүү калкты эмгек рыногунун тез өзгөрүүчү талаптарына адаптациялоо үчүн шарттарды түзүү

77

Жогорку билими бар адистердин алган билимдеринин профилин эске алуу менен кесиптик кайра даярдоо программаларынын болжолдуу тизмесин түзүү

Тизменин болуусу

-

-

Иштеп чыгуу

Жумуш берүүчүлөрдүн өтүнмөлөрү боюнча тизмени жаңылоо

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

78

Региондук эмгек рыногунун керектөөлөрүн эске алуу менен жумуш берүүчүлөрдүн өтүнмөлөрү боюнча кошумча билим берүүнүн кесиптик программаларын иштеп чыгуу жана бекитүү

Бекитилген программалардын саны

-

Факт боюнча

Факт боюнча

Факт боюнча

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

Жумуш берүүчүлөрдүн өтүнмөлөрү боюнча иштелип чыккан программалардын пайызы

-

-

1-жарым жылдык - 30%,

2-жарым жылдык - 35%

1-жарым жылдык - 38%,

2-жарым жылдык - 40%

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

Кесиптик даярдоо программаларын ишке ашыруучу жождордун пайызы

-

-

1-жарым жылдык - 10%,

2-жарым жылдык - 12%

1-жарым жылдык - 14%,

2-жарым жылдык - 15%

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде, окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

79

Чоңдорго формалдуу эмес билим берүү программалары үчүн жумуш берүүчүлөр тарабынан талап кылынган жалпы компетенцияларды иштеп чыгуу

Иштелип чыккан программалык модулдардын саны

-

-

I кв. + 1, III кв. + 1

I кв. + 2, III кв. + 2

БИМ, КЧБА (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

Жумуш берүүчүлөрдүн өтүнмөлөрү боюнча иштелип чыккан программалардын пайызы

8%

8%

12%

16%

БИМ, КЧБА (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

 

2-милдет. Чоңдор үчүн билим берүүнүн сапатына кепилдик берүү системасын түзүү

80

Кесиптик кайра даярдоо программаларынын угуучуларына жыйынтыктоочу аттестациялоону жөнгө салуучу типтүү жобону иштеп чыгуу

Типтүү жобонун болушу

-

Типтүү жобону иштеп чыгуу

Типтүү жобону бекитүү

Типтүү жобону киргизүү

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

Кесиптик даярдоо программаларынын бүтүрүүчүлөрүнүн саны

-

Факт боюнча

Жылдын жыйынтыгы менен 2%га өсүү

Жылдын жыйынтыгы менен 2%га өсүү

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

 

8. Билим берүүдөгү башкаруу, мониторинг жүргүзүү жана стратегиялык пландоо

 

1-милдет. Кеңири сектордук ыкманын (SWAp) негизинде бюджетти колдоо

81

БИМдин тикелей бюджеттик колдоону ишке ашыруу үчүн эл аралык өнөктөштөрдүн алдындагы милдеттенмелеринин матрицаларынын шарттарына жетүүсүн камсыздоо

БИМдин тикелей бюджеттик колдоону ишке ашыруу үчүн эл аралык өнөктөштөрдүн алдындагы милдеттенмелеринин матрицаларынын шарттарын аткаруу пайызы

100%

100%

100%

100%

БИМ, макулдашуу боюнча: АӨБ, ЕБ

Республикалык бюджеттин каражаттарынын, БИМ бюджетинин жана донордук каражаттардын эсебинен

 

2-милдет. Билим берүү кызматтарын көрсөтүүдө Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарынын жана билим берүүнү мамлекеттик башкаруу органдарынын ишинин ачык-айкындуулугун жана отчеттуулугун камсыздоо

82

Региондук билим берүүнү мамлекеттик башкаруу органдарынын, билим берүү уюмдарынын ишине ички аудит менен текшерүү жүргүзүү

Региондук билим берүүнү мамлекеттик башкаруу органдарынын, билим берүү уюмдарынын ишине ички аудит менен текшерүүлөрдүн саны

166

Текшерүү планы боюнча жана зарылдыгына жараша

Текшерүү планы боюнча жана зарылдыгына жараша

Текшерүү планы боюнча жана зарылдыгына жараша

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

Аудиттин сунуштамаларын аткаруучу уюмдардын саны

36%

100%

100%

100%

БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттарынын чегинде

83

БИМдин алдындагы Улуттук билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялар борборунун ишин камсыздоо

Борборду өнүктүрүү планынын болуусу

Жумушчу топту түзүү

Өнүктүрүү планын иштеп чыгуу жана бекитүү

Планды ишке киргизүү

Планды ишке киргизүү

БИМ, ЭАУ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде, донордук каражаттардын эсебинен

84

Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын иштешин камсыздоо

Билим берүү деңгээлдери боюнча актуалдуу маалыматтар менен билим берүүнүн башкаруунун маалыматтык системасын толтуруу пайызы

Актуалдуу маалыматтар боюнча 50%га толтурулган

Актуалдуу маалыматтар боюнча 70%га толтурулган

Актуалдуу маалыматтар боюнча 90%га толтурулган

Актуалдуу маалыматтар боюнча 100%га толтурулган

БИМ, ОЖ, ЭАУ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде, окуу жайлардын каражаттарынын жана донордук каражаттардын эсебинен

85

Иштин натыйжалуулугун баалоону, билим берүү жана илим бөлүгүндөгү стратегиялык документтерди, БӨС 2020 ишке ашыруу планы катары 2018-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын билим берүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер планын ишке ашырууга мониторингди жыл сайын жүргүзүү

Билим берүү жана илим бөлүгүндөгү стратегиялык документтерди, БӨС 2020 ишке ашыруу планы катары 2018-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын билим берүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер планын ишке ашыруудагы жүргүзүлгөн баалоолордун жана квартал сайын берилүүчү отчеттордун саны

Жыл сайын 2 жолку баалоо жана квартал сайын берилүүчү отчеттор

Жыл сайын 2 жолку баалоо жана квартал сайын берилүүчү отчеттор

Жыл сайын 2 жолку баалоо жана квартал сайын берилүүчү отчеттор

Жыл сайын 2 жолку баалоо жана квартал сайын берилүүчү отчеттор

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

86

2040-жылга чейинки мезгилге билим берүүнү өнүктүрүүнүн стратегиялык документинин долбоорун иштеп чыгуу

Стратегиялык документтин долбоорлорунун болуусу

Эксперттик сунуштар иштелип чыккан

Кырдаалды талдоо

Билим берүү секторунун серебинин болушу

Документтин долбоорун иштеп чыгуу

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

87

Берилген өтүнмөлөргө ылайык лицензиялык экспертиза жүргүзүү жана лицензиялоо жана аккредитациялоо маселелери боюнча маалыматтык ачык-айкындуулукту камсыздоо

Берилген лицензиялардын суммасынын, жүйөлүү баш тартуулардын жана лицензияларды алууга түшкөн арыздардын жалпы санынын катышы (%)

100% (542 юридикалык жак, анын ичинен - 445и лицензия алды, ал эми 97сине лицензиялоодон баш тартылды)

100%

100%

100%

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттарынын эсебинен

БИМдин сайтында аккредитациясы бар/жок окуу жайлардын тизмесинин болушу (көз карандысыз/ мамлекеттик); окуу жайлардын сайтында ар бир багыт жана адистикке алынган лицензиялар жана аккредитациялар жөнүндө маалыматтын болуусу

-

Жыл сайын жаңылоо

Жыл сайын жаңылоо

Жыл сайын жаңылоо

 БИМ, ОЖ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

Реестрге киргизилген көз карандысыз аккредитациялык агенттиктердин саны (бирд.)

4

Факт боюнча

Факт боюнча

Факт боюнча

БИМ, УАК

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

Кыскартуулардын тизмеси:

АӨБ

-

Азия өнүктүрүү банкы

КББА

-

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Кесиптик башталгыч билим берүү агенттиги

ДБ

-

Дүйнөлүк банк

ЕККУ ББК

-

Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Улуттук азчылыктардын иштери боюнча Башкы комиссары

ЖКБ

-

Жогорку кесиптик билим берүү

БУУ ДАП

-

Бириккен улуттар уюмунун Дүйнөлүк азык-түлүк программасы

Жож

-

Жогорку окуу жайы

Курулуш агенттиги

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги

МБС

-

Мамлекеттик билим берүү стандарты

МЧБУ

-

Мектепке чейинки билим берүү уюму

ЕБ

-

Европа Бирлиги

ЕБФ

-

Европа билим берүү фонду

КБА

-

Кыргыз билим берүү академиясы

КЧБА

-

Кыргыз чоңдорго билим берүү ассоциациясы

ДМЧА

-

Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар

Мерсико

-

"Кайрымдуулук корпусу" эл аралык өкмөттүк эмес уюм

ССМ

-

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

ЭУ

-

Эл аралык уюмдар

БИМ

-

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

ЭСӨМ

-

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги

ФМ

-

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

ЭМ

-

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

УАБ

-

Улуттук аккредитациялоо борбору

ОБАЖУБ

-

Окуучулардын билим алуу жетишкендиктерин улуттук баалоо

ЧУА

-

ченемдик укуктук акты

БКБ

-

Башталгыч кесиптик билим берүү

КУА

-

Квалификациялардын улуттук алкактары

ЕККУ

-

Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму

ДМЧ

-

ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген

ЖӨБО

-

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

КБ

-

коомдук бирикме

"БИОМ" ЭК КБ

-

"БИОМ" экологиялык кыймылы" коомдук бирикмеси

КТА

-

Квалификациялардын тармактык алкактары

СКФ КФ

-

"Сорос-Кыргызстан Фонду" коомдук фонду

РПККЖжКДИ

-

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту

РИМБ

-

Республикалык илимий- методикалык борбор

ОКБ

-

Орто кесиптик билим берүү

СӨЖП

-

Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы

ОЖ

-

Окуу жайлар

АХФ

-

Ага Хан Фондунун Кыргыз Республикасындагы филиалы

ЮНЕСКО

-

БУУнун билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча уюму

ЮНИСЕФ

-

Бириккен улуттар уюмунун балдар фонду

DFID

-

Улуу Британиянын эл аралык өнүктүрүү министрлиги

GIZ

-

Эл аралык кызматташтык боюнча Германия коому

SWAp

-

Каржылоодо кеңири сектордук мамиле

UN-women

-

Бириккен улуттар уюмунун гендерлик теңчилик жана аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселелери боюнча уюму".