Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2018-жылдын 7-августундагы
№ 362 токтому менен
бекитилген

"Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын күнү жайылтылуучу адамдардын дипломатиялык белектерди эсепке алуусунун, каттоосунун, баалоосунун, сактоосунун, пайдалануусунун жана сатып алуусунун
ТАРТИБИ

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Тартип дипломатиялык белектерди баалоонун, эсепке алуунун, каттоонун, пайдалануунун эрежесин, ошондой эле баалоо, сактоо, пайдалануу жана сатып алуунун, ошондой эле "Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын күчү жайылтылуучу адамдарга дипломатиялык белектерди каттоочу журналдын формасын аныктайт.

2. "Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6 жана 12-беренелерине ылайык бул Тартиптин күчү төмөнкүлөргө жайылтылат:

1) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестринде каралган мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдарга;

2) иши мамлекеттен же жергиликтүү бюджеттерден каржылануучу же уставдык капиталында мамлекеттин үлүшү бар мекемелердин, уюмдардын же ишканалардын жетекчилерине, ошондой эле мамлекеттик мүлктү ишенимдүү башкаруучуларга;

3) мамлекеттик же муниципалдык кызматчынын статусуна ээ болбогон, бирок мамлекеттик органдарда иштеген адамдарга.

Мамлекеттик же муниципалдык кызматчынын статусуна ээ болбогон, бирок мамлекеттик органдарда иштеген адамдар деп Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлери же ордунда жок болгон мамлекеттик жарандык кызматчыны же муниципалдык кызматчыны убактылуу алмаштырган адамдар түшүнүлөт.

3. Ушул тартиптин 2-пунктунда көрсөтүлгөн адамдарга кызматтык милдеттерин аткаруусуна байланыштуу дипломатиялык белектерди расмий протоколдук иш-чаранын алкагында гана алууга уруксат берилет.

2. Дипломатиялык белектерди эсепке алуу, каттоо, баалоо, сактоо, пайдалануу жана сатып алуу

4. Ушул Тартиптин 2-пунктунда көрсөтүлгөн адамдар дипломатиялык белектерди алган баардык учурлары тууралуу ушул Тартиптин 8-пунктунда каралган тартипте иш берүүчүгө (жогору турган органга) кабарлоого милдеттүү.

5. Ушул Тартиптин 2-пунктунда көрсөтүлгөн адамдардын иш берүүчүсү (жогору турган орган) буйрук (токтом, тескеме) менен ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмдү же штаттагы кызматкерлердин ичинен материалдык жооптуу адамды аныктайт, ага берилген дипломатиялык белектердин ушул Тартиптин 1-тиркемесине ылайык форма боюнча эсепке алынышын жана журналдын жүргүзүлүшүн камсыздоо тапшырылат.

6. Дипломатиялык белектин алынганы жөнүндө билдирүү (мындан ары - билдирүү) ушул Тартиптин 2-тиркемесине ылайык форма боюнча дипломатиялык белекти алган күндөн тартып үч иш күндөн кечиктирбестен ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмгө же материалдык жооптуу адамга жиберилет, ал эми дипломатиялык белектер кызматтык иш сапар учурунда алынса - кызматтык иш сапардан кайтып келген күндөн тартып үч иш күндөн кечиктирбестен берилет.

Дипломатиялык белектин наркын тастыктаган документтер (кассалык чек, товардык чек, дипломатиялык белек үчүн төлөнгөн акыны/сатып алууну далилдеген башка документ) билдирүүгө тиркелет (эгерде бар болсо).

Ушул Тартиптин 2-пунктунда көрсөтүлгөн, дипломатиялык белектерди ушул Тартипте белгиленген жол-жоболорго ылайык өткөрүп берген адамдар ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмгө же материалдык жооптуу адамга бул дипломатиялык белектерди сатып алуу ниети жөнүндө билдириши керек. Дипломатиялык белекти сатып алуу ниети билдирүүдө көрсөтүлөт.

7. Кассалык чеги, товардык чеги, дипломатиялык белек үчүн төлөнгөн акыны/сатып алууну далилдеген башка документи жок дипломатиялык белектер алардын баасы аныкталганга чейин ушул Тартиптин 3-тиркемесине ылайык дипломатиялык белектерди сактоого кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмгө же материалдык жооптуу адамга дипломатиялык белекти алган күндөн тартып беш иш күндөн кечиктирбестен, ал эми дипломатиялык белектер кызматтык иш сапар учурунда алынса - кызматтык иш сапардан кайтып келген күндөн тартып беш иш күндөн кечиктирбестен сактоого өткөрүп берилет.

Дипломатиялык белек кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча өткөрүп берилгенге чейин жоголгондугу же бузулгандыгы үчүн жоопкерчиликти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ушул Тартиптин 2-пунктунда көрсөтүлгөн адам тартат.

8. Кассалык чеги, товардык чеги, дипломатиялык белек үчүн төлөнгөн акыны/сатып алууну далилдеген башка документи жок дипломатиялык белектердин наркын жана баасын көз карандысыз баалоочулар же эксперттер аныкташат. Дипломатиялык белектердин наркы дипломатиялык белектер кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча өткөрүп берилген күндөн тартып жыйырма иш күндөн кечиктирбестен аныкталат.

Баалоочунун дипломатиялык белектин наркын жана баасын аныктоо боюнча кызматына акы белекти сатып алууну каалаган адамдын өз каражатынын эсебинен төлөнөт.

9. Жазуулары жана гравировкасы бар, ысымы жазылган дипломатиялык белектер, ошондой эле аялдардын жана эркектердин гардеробунун буюмдары дипломатиялык белек берилген адамдын менчигинде калат.

Эгерде дипломатиялык белектер тарыхый, көркөм, илимий же маданий баалуулукка ээ болуп жана ал кайталангыстыгынан же базарда жоктугунан аны баалоо татаал болсо, алар сатып алынбайт. Мындай дипломатиялык белектер көпчүлүктүн көрүүсү үчүн тиешелүү органдын имаратынын ал үчүн арналган ордунда, же музей фондуна коюлат.

Дипломатиялык белектин өзгөчө наркын жана баалуулугун аныктоо үчүн тиешелүү эксперттер же ыйгарым укуктуу органдар (тарых, археология, искусство, адабият ж.б. жаатындагы) тартылат. Эгерде андай эксперттер же ыйгарым укуктуу органдар дипломатиялык белектин өзгөчө наркын жана баалуулугун акы төлөмө негизде аныкташса, анда акы иш берүүчүнүн (жогору турган органдын) эсебинен төлөнөт.

10. Дипломатиялык белектин наркы иш берүүчүнүн (жогору турган органдын) алыш-бериш эсебине төлөнгөндөн жана төлөнгөнү жөнүндө квитанция көрсөтүлгөндөн кийин, белек ушул Жобонун 4-тиркемесине ылайык форма боюнча түзүлгөн дипломатиялык белекти кайтарып берүү актысында каралган тартипте аны алган адамга берилет.

 

 

 

"Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын күчү жайылтылуучу адамдардын дипломатиялык белектерди эсепке алуусунун, каттоосунун, баалоосунун, сактоосунун, пайдалануусунун жана сатып алуусунун тартибине
1-тиркеме

 

Форма

Дипломатиялык белектерди эсепке алуу
ЖУРНАЛЫ

Дипломатиялык белекти алгандыгы жөнүндө билдирилген күн

Дипломатиялык белекти алган адамдын кызмат орду жана аты-жөнү

Дипломатиялык белектин аталышы

Буюмдардын саны

Анын сом менен наркын ырастаган документтердин реквизиттери

Жооптуу адамдын кызмат орду жана аты-жөнү

Бааланган күн

Дипломатиялык белектин наркы, сом менен

Тараптардын колу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: эсепке алуу журналынын бардык беттерине номер коюлуп, көктөлүп жана жетекчинин колу коюлуп, мөөр менен күбөлөндүрүлүшү керек.

 

 

 

"Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын күчү жайылтылуучу адамдардын дипломатиялык белектерди эсепке алуусунун, каттоосунун, баалоосунун, сактоосунун, пайдалануусунун жана сатып алуусунун тартибине
2-тиркеме

 

Форма

Дипломатиялык белекти алгандык жөнүндө
БИЛДИРҮҮ

20__-жылдын "__" ___________ № _________

Мен, "Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-беренесинин 3 жана 4-бөлүктөрүнө ылайык, _____________________________________________________

(расмий протоколдук иш-чаранын аталышы)

байланыштуу алынган төмөнкү дипломатиялык белектерди кабыл алууну өтүнөм:

Дипломатиялык белектин аталышы, анын мүнөздөмөсү жана сүрөттөлүшү

Буюмдардын саны

Наркын ырастаган документтин реквизиттери(*)

Наркы, сом менен(*)

 

Жыйынтыгы

 

Жыйынтыгы

 

(*) Дипломатиялык белектин наркын ырастаган документтери болсо толтурулат.

__________________________ баалоо жол-жобосу өткөрүлгөндөн кийин аталган дипломатиялык белекти сатып алууну каалайм (каалабайм) (дипломатиялык белектин наркын ырастаган документти тиркейм).

__________________________________________________________________

(дипломатиялык белекти өткөрүп берген адамдын кызмат орду жана колу)

__________________________________________________________________

(дипломатиялык белекти өткөрүп алган адамдын кызмат орду жана колу)

 

 

 

"Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын күчү жайылтылуучу адамдардын дипломатиялык белектерди эсепке алуусунун, каттоосунун, баалоосунун, сактоосунун, пайдалануусунун жана сатып алуусунун тартибине
3-тиркеме

 

Форма

Дипломатиялык белектерди кабыл алуу-өткөрүп берүү
АКТЫСЫ

20__-жылдын "__" ___________ № _________

Биз, төмөндө кол койгондор, __________________________ (аты-жөнү, кызматы) төмөнкү дипломатиялык белектерди өткөрүп бергендиги, ал эми сактоочунун атынан _________________ (ыйгарым укуктуу адамдын аты-жөнү, кызматы) жооптуу сактоого кабыл алгандыгы жөнүндө ушул актыны түздүк:

Дипломатиялык белектин аталышы, анын мүнөздөмөсү жана сүрөттөлүшү

Буюмдардын саны

Наркын ырастаган документтин реквизиттери(*)

Наркы, сом менен(*)

 

Жыйынтыгы

 

Жыйынтыгы

 

(*) Дипломатиялык белектин наркын ырастаган документтери болсо толтурулат.

Тиркеме: (документтин аталышы: чек, кепилдик талону ж.б.) ___________ барак.

Бул акты эки нускада, ар бир тарап үчүн бирден түзүлдү.

 

Жооптуу сактоого кабыл алдым

 

Жооптуу сактоого өткөрүп бердим

 

 

 

Аты-жөнү, колу

 

Аты-жөнү, колу

 

 

 

"Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын күчү жайылтылуучу адамдардын дипломатиялык белектерди эсепке алуусунун, каттоосунун, баалоосунун, сактоосунун, пайдалануусунун жана сатып алуусунун тартибине
4-тиркеме

 

Форма

№ ______________ дипломатиялык белекти кайтарып берүү
АКТЫСЫ

20__-жылдын "__" ___________ № _________

Дипломатиялык белектин сакталышына жооптуу адам ______________________ (дипломатиялык белекти өткөрүп берген адамдын аты-жөнү, кызматы) "Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык, ошондой эле 20__-жылдын "___" _____________ (_____________) негизинде, 20___-жылдын "___" _________________ кабыл алынган, наркы (дипломатиялык белектин наркы сом менен, сөз жүзүндө) дипломатиялык белекти ___________________ (аты-жөнү, кызматы) кайтарып берди.

 

Дипломатиялык белекти алган адам

 

Дипломатиялык белекти кайтарып берген адам

 

 

 

Аты-жөнү, колу

 

Аты-жөнү, колу