Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2016-жылдын 30-майындагы № 75 Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\096aad71-243c-42f4-948e-12e0a5ebaf92\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2004-жылдын 21-августу № 165

Муниципалдык кызмат жөнүндө

(КР 2007-жылдын 27-февралындагы № 27, 2007-жылдын 22-мартындагы № 37,
2008-жылдын 28-апрелиндеги № 75, 2011-жылдын 18-ноябрындагы № 215,
2012-жылдын 10-августундагы № 164, 2013-жылдын 24-июлундагы № 157
2014-жылдын 17-июлундагы № 138, 2014-жылдын 18-июлундагы № 144
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

I бөлүм. Жалпы жоболор

II бөлүм. Муниципалдык кызматчынын укуктук статусу

III бөлүм. Муниципалдык кызматты уюштуруу жана аны өтөө

IV бөлүм. Муниципалдык кызматчыларды материалдык жана социалдык-тиричилик жактан камсыз кылуу

V бөлүм. Муниципалдык кызматтын токтотулушу

 

Ушул Мыйзам муниципалдык кызматты уюштуруунун жалпы принциптерин жана муниципалдык кызматчылардын укуктук абалынын негиздерин аныктайт.

 

I бөлүм
Жалпы жоболор

 

1-статья. Муниципалдык кызмат жөнүндө түшүнүк

 

Муниципалдык кызмат - бул жарандардын жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарындагы шайланма болуп саналбаган, жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен акы төлөөнүн негизинде жүзөгө ашырылуучу кесиптик иш.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын жетекчилеринин жана башка шайлануучу кызмат адамдарынын ишинин укуктук негизи жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусун аныктоочу, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкарууну уюштуруу чөйрөсүн жөнгө салуучу мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар болуп саналат.

(КР 2008-жылдын 28-апрелиндеги № 75, 2014-жылдын 18-июлундагы № 144 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

2-статья. Муниципалдык кызмат оруну

 

Муниципалдык кызмат оруну - бул жергиликтүү өзалдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү жана аткаруу органдарындагы ыйгарым укуктары менен жоопкерчилигинин белгиленген көлөмүндөгү кызмат оруну.

Муниципалдык кызмат орундары саясий жана административдик деп бөлүнөт.

Саясий муниципалдык кызмат орундарына жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын жетекчилеринин жана түз же кыйыр шайлоо жолу менен шайлануучу жана башка шайлануучу кызматтары кирет.

Административдик муниципалдык кызмат орундарына жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыктары боюнча эмгек келишимин түзүү жолу менен дайындалуучу муниципалдык кызмат орундары кирет.

(КР 2007-жылдын 22-мартындагы № 37, 2008-жылдын 28-апрелиндеги № 75, 2014-жылдын 18-июлундагы № 144 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

3-статья. Кыргыз Республикасынын жарандарынын муниципалдык

кызматка теңчиликте жетүү укугу

 

Кыргыз Республикасынын жарандары жынысына, расасына, улутуна, тилине, тегине, мүлктүк жана кызмат абалына, жашаган жерине, диний ишенимине, ынанымдарына, коомдук бирикмелерге, саясий партияларга таандыгына карабастан муниципалдык кызматка теңчиликте жете алышат.

 

4-статья. Муниципалдык кызматтын мыйзамдык негизи

 

Кыргыз Республикасындагы муниципалдык кызмат Кыргыз Республикасынын Конституциясына, ушул Мыйзамга, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана жамааттын Уставына ылайык жүзөгө ашырылат.

Муниципалдык кызматчыларга ушул Мыйзамда каралган өзгөчөлүктөрү менен Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарынын күчү жайылтылат.

 

5-статья. Муниципалдык кызматтын принциптери

 

Муниципалдык кызмат төмөндөгүдөй принциптерге негизделет:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын үстөмдүгүнө;

2) адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин артыкчылыгына;

3) өз ыйгарым укуктарынын чегинде жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын өзалдынчалыгына;

4) мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өзалдынча башкаруунун иш-милдеттер чегинин ажыратылышына;

5) муниципалдык кызмат орундарынын саясий жана административдик кызмат орундарынын бөлүнүшүнө;

6) муниципалдык кызматчылардын кесипкөйлүгүнө, компетенттүүлүгүнө, демилгелүүлүгүнө жана чынчылдыгына;

7) өзүнүн кызмат милдеттерин аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн муниципалдык кызматчылардын жоопкерчиликтүүлүгүнө;

8) муниципалдык кызматтын турукташтыгына;

9) айкындуулуктун жана калыстыктын негизинде алардын жөндөмдүүлүгүнө жана кесиптик даярдыгына, иштин бааланышына жана конкурстук негизде кадрларды жогорулатууга ылайык жарандардын муниципалдык кызматка теңчиликте жетишине;

10) муниципалдык кызматчылардын укуктук жана социалдык жактан корголушуна;

11) саясий кызмат орундарын ээлеген муниципалдык кызматчылардын жергиликтүү жамаат алдында, ал эми мамлекет тарабынан бөлүнүп берилген ыйгарым укуктары боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик бийликтин жогору турган органынын контролунда болушуна жана отчеттуулугуна;

12) муниципалдык кызматтын тутумун дайыма өркүндөтүп турууга;

13) жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын жетекчиси алмаштырылгында компетенттүү кадрларды тандап алуунун жана сактап калуунун жолунун уланышына;

14) саясий таасирдин жана муниципалдык кызматчылардын ишине мыйзам-ченемсиз кийлигишүүнүн болбошуна.

 

6-статья. Муниципалдык кызматты каржылоо

 

Муниципалдык кызматты каржылоо жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда республикалык бюджеттин эсебинен жүзөгө ашырылат.

Муниципалдык кызматчылар жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын толук жүзөгө ашырышы үчүн мамлекет зарыл чыгымдар менен камсыз кылууга кепилдик берет.

Мамлекет милдеттүү түрдө бөлүнүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды муниципалдык кызматчылар тарабынан аткаруунун натыйжасында келип чыккан чыгымдарды жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына ордун толтуруп берет.

 

7-статья. Ушул Мыйзамдын иш-аракетинин чөйрөсү

 

Саясий жана административдик муниципалдык кызмат адамдарынын ишин ушул Мыйзам жана Кыргыз Республикасынын дагы башка ченемдик укуктук актылары менен жөнгө салынат.

Ушул Мыйзамдын таасири мамлекеттик кызматкерлерге, аскер кызматчыларына жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын иши жалпы негиздерде эмгек мыйзамдары менен жөнгө салынуучу административдик-техникалык кызматчыларына жайылтылбайт.

(КР 2008-жылдын 28-апрелиндеги № 75 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

II бөлүм
Муниципалдык кызматчынын укуктук статусу

 

8-статья. Муниципалдык кызматчы

 

Кыргыз Республикасынын 18 жашка чыккан, ушул Мыйзамда жана башка Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте муниципалдык кызмат орунунун квалификациялык талаптарына жооп берген жараны муниципалдык кызматчы болуп саналат.

Жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын ишин техникалык жактан камсыз кылуу боюнча милдеттерди аткарган адамдар муниципалдык кызматчылар болуп саналышпайт.

 

9-статья. Муниципалдык кызматчынын укуктары жана милдеттери

 

Муниципалдык кызматчы төмөндөгүлөргө укугу бар:

1) муниципалдык кызматтагы ээлеген орду боюнча өзүнүн укуктары менен милдеттери, өзүнүн ишинин сапатына баа берүүчү чен-өлчөмдөрдү жана кызмат боюнча жогорулоо шарттарын, ошондой эле алардын кызмат милдеттерин аткаруу үчүн зарыл уюштуруу-техникалык жана башка шарттарды аныктоочу документтер менен таанышууга;

2) белгиленген тартипте мамлекеттик бийлик органдарынан, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынан, ошондой эле муниципалитеттин аймагында жайгашкан ишканалардан, мекемелерден жана уюмдардан кызмат милдеттерин аткаруу үчүн зарыл маалыматтарды суратып алууга;

3) кызматы боюнча жогорулоого, мамлекеттик кызматка өтүүнү кошкондо, ишинин натыйжаларын, иш стажын жана квалификациясынын деңгээлин эсепке алуу менен айлык акчасынын өлчөмүн көбөйттүрүүгө, өз демилгеси боюнча ваканттык муниципалдык кызмат ордун ээлөө үчүн конкурска катышууга;

4) өзүнүн өздүк ишиндеги бардык материалдар, өзүнүн иши тууралу пикирлер, өздүк ишине киргизилгенге чейин аттестациянын натыйжалары жана башка документтер менен таанышууга, ошондой эле өзүнүн түшүнүктөрүн өздүк ишине кошууга;

5) кесиптик бирликтерге (ассоциацияларга) кирүүгө;

6) өзүнүн укуктарын, социалдык экономикалык жана кесиптик кызыкчылыктарын коргоо, муниципалдык кызматка байланышкан талаш-тартышты чечүү максатында тиешелүү тартипте сотко, кесиптик жана башка органдарга кайрылууга;

7) жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен кесиптик деңгээлин жогорулатууга (даярдоого, кайра даярдоого, квалификациясын өзгөртүүгө, квалификациясын жогорулатууга);

8) жетекчинин макулдугу менен уюштуруу-укуктук түрлөрүнө жана менчигинин түрүнө карабастан ишканалардын, мекемелердин; уюмдардын чогулуштарына барууга жана катышууга, ошондой эле алардын жетекчилерин белгиленген тартипте жергиликтүү өзалдынча башкарууну өнүктүрүү программалары боюнча чечимдерди, макулдашууларды талкуулоо жана кабыл алуу учурунда кызматтык ыйгарым укуктарын аткаруу үчүн чакырууга;

9) муниципалдык кызматты өркүндөтүү тууралу сунуштарды киргизүү боюнча мамлекеттик бийлик органдарына жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына кайрылууга;

10) ошондой эле жергиликтүү жамааттын Уставында жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган дагы башка укуктарга.

Муниципалдык кызматчы төмөндөгүлөргө милдеттүү:

1) кызматтык милдеттерине ылайык өзүнө берилген укуктардын чегинде ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга;

2) адам, анын укуктары жана эркиндиктери жогорку баалуулук болуп саналат: конституциялык принципке таянуу менен өз ишин жүргүзүүгө;

3) өз ишинде Конституцияны, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, жергиликтүү жамааттын уставын, мамлекеттик бийлик органдары менен жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын укуктук актыларын жетекчиликке алууга;

4) өздөрүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде чыгарылган жетекчиликтин буйруктарын, тескемелерин жана көрсөтмөлөрүн аткарууга;

5) өздөрүнүн кызматтык милдеттеринин чегинде жарандардын, коомдук бирикмелердин, ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын кайрылууларын кароого жана аларга байланыштуу келип чыккан маселелерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жана мөөнөттөрдө чечүүгө;

6) мыйзам, дагы башка ченемдик укуктук актылар менен корголуучу мамлекеттик сырды түзгөн маалыматтарды, ошондой эле кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу өзүнө белгилүү болгон жеке турмушка, жарандардын ар-намысына жана аброюна тиешелүү маалыматтарды, анын ичинде муниципалдык кызматта иштөөнү токтоткондон кийин да жарыя кылбоого;

7) өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл билиминин жана квалификациясынын деңгээлин көтөрүүгө жана жогорулатууга;

8) муниципалдык менчиктин сакталышын жана өөрчүтүлүшүн камсыз кылууга;

9) кызматтык этиканын ченемдерин, иш тартибин, кызматтык нускамаларды сактоого, муниципалдык кызматтын кадыр-баркына шек келтирген иш-аракетти жасабоого.

Жергиликтүү жамааттын Уставы менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген муниципалдык кызматчынын кошумча укуктары жана милдеттери белгилениши мүмкүн.

 

10-статья. Муниципалдык кызматка байланыштуу чектөөлөр

 

Муниципалдык кызматчыга төмөнкүлөргө тыюу салынат:

1) мамлекеттик кызматта болууга;

2) администрациялык муниципалдык кызматты саясий муниципалдык кызмат менен айкалыштырууга;

3) педагогикалык, илимий жана башка чыгармачылык иштен тышкары акы төлөнүүчү бөлөк иш менен алектенүүгө. Мында эгерде Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же мамлекеттик бийлик органдарынын чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, эл аралык же чет өлкөлүк уюмдары менен өз ара негизиндеги сүйлөшүүлөрүндө башкача каралбаса, окутуу, илимий жана башка чыгармачылык иш чет мамлекеттин, эл аралык жана чет өлкөлүк уюмдардын, чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын эсебинен каржыланбайт;

4) жеке өзү же ишенимдүү адамдар аркылуу ишкердик менен алектенүүгө, уюштуруу-укуктук формасына карабастан чарба жүргүзүүчү субъекттерди башкарууга жеке катышууга, ошондой эле өзүнүн кызмат абалын муниципалдык кызматчы же анын үй-бүлө мүчөлөрү үчүн кандай болбосун тике же кыйыр пайда алуу менен ишкердикти жүзөгө ашырууда жеке же юридикалык жактарга көмөк көрсөтүү үчүн пайдаланууга;

5) эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, коммерциялык уюмдун башкаруу органынын мүчөсү болууга;

6) өзү муниципалдык кызматта турган же өзүнө түздөн-түз баш ийген же көзөмөлүндө болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында үчүнчү жактардын иштери боюнча ишке ишенимдүү адам же өкүл болууга;

7) кызматтык маалыматты, материалдык-техникалык, каржы жана маалыматтык камсыз кылуу каражаттарын жана башка мүлктү кызматтык эмес максаттарда пайдаланууга;

8) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралбаган кызматтык милдеттерин аткаруу менен байланыштуу жеке жана юридикалык жактардан сыйакыларды (ссудаларды, акчалай же башка сыйакыны, кызмат көрсөтүүлөрдү, көңүл ачууларга, эс алууларга, транспорт чыгымдарына төлөөнү ж.б.) жана белектерди алууга. Протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын менчиги болуп таанылат жана акт боюнча тийиштүү болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруу органга өткөрүлүп берилет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башчысынын кызмат ордун, муниципалдык кызматты ээлеген, же туруктуу негизде ээлеп турган адам, протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алган белектерди тапшырса, аларды Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте сатып ала алат.

9) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башка жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошондой эле чет мамлекеттердин мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, эл аралык жана коммерциялык эмес уюмдар менен келишүү боюнча эриш-аркак негизде жүзөгө ашырылуучу иш сапарларды кошпогондо, жеке же юридикалык жактардын каражаттарынын эсебинен иш сапарларга чыгууга;

10) иш таштоолорго катышууга, шайлоо кампанияларынын жана референдумдун учурунда шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүгө, ошондой эле мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин буза турган аракеттер менен алектенүүгө;

11) өзүнүн кызматтык ишине байланыштуу жана кызмат убагында саясий партиялардын, коомдук бирикмелердин жана диний уюмдардын иштерин кандайдыр бир формада түзүүгө, аларга катышууга же көмөк көрсөтүүгө; кызмат иштерин партиянын программаларына жана чечимдерине баш ийдирүүгө тыюу салынат. Өкүлчүлүктүү органдарда жана кесиптик бирликтерде фракцияларды түзүүнү кошпогондо, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында саясий партиялардын, диний жана башка коомдук бирикмелердин түзүмдөрүн түзө алышпайт;

12) өзүнүн ыйгарым укугу болбой туруп, кызматы менен байланышкан милдеттенмелерди өзүнө алууга жана убада берүүгө;

13) эгерде Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же мамлекеттик бийлик органдарынын чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, эл аралык же чет өлкөлүк уюмдары менен өз ара негизиндеги сүйлөшүүлөрүндө башкача каралбаса, башкаруу органдарынын, камкорчулук же байкоо кеңештеринин, башка чет өлкөлүк коммерциялык эмес өкмөттүк эмес уюмдардын жана алардын Кыргыз Республикасынын аймагында иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмдөрүнүн курамына кирүүгө;

Ушул статьяда каралган чектөөлөрдү сактабай коюу фактысын белгилөө мамлекеттик кызматчыга карата ээлеген кызмат ордунан бошотууга чейинки тартипке чакыруу жоопкерчилик чарасын колдонуу үчүн негиз болуп саналат.

Жергиликтүү өзалдынча башкаруунун бир эле органында жакын туугандык байланышы бар адамдардын (ата-эненин, жубайлардын, ага-ининин, эже-сиңди, карындашын, балдардын), эгерде алардын иши ошол туугандык байланыштардагы адамдардын бирине тикелей баш ийүүдө же контролдугу астында турса, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкасы каралбаса, бирге иштешине тыюу салынат.

Мамлекеттик бийликке каршы кылмыш жасаганы үчүн соттуулугу бар адам, соттуулугу жоюлганына же алып салынганына карабастан муниципалдык кызматта боло албайт.

Кош жарандыгы бар муниципалдык кызматкер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жетекчи кызмат ордун ээлей албайт.

Муниципалдык кызмат орундарын төмөндөгүдөй адамдар ээлей албайт:

- квалификациялык талаптарга жооп бербегендер;

- эрезеге жетелектер;

- сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп табылгандар;

- мыйзамдарда белгиленген тартипте соттуулугу алына элек же жабыла элек адамдар;

- Кыргыз Республикасынын жарандары болуп саналбагандар.

Ушул статьянын 4-бөлүгүнүн мамлекеттик бийликке каршы кылмыш жасагандыгы үчүн соттуулугу алып салынган же жоюлган адамдын муниципалдык кызматта болуу укугун чектөө бөлүгүндөгү жоболору муниципалдык кызматтын шайлануучу кызматына талапкер болгон адамдарга жайылтылбайт.

(КР 2007-жылдын 27-февралындагы № 27, 2012-жылдын 10-августундагы № 164, 2014-жылдын 17-июлундагы № 138 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

III бөлүм
Муниципалдык кызматты уюштуруу жана аны өтөө

 

11-статья. Муниципалдык кызмат орундарынын классификациясы

 

Муниципалдык кызмат орундары төмөндөгүдөй класстык бөлүнөт:

- башкы муниципалдык кызмат орундары:

- улук муниципалдык кызмат орундары;

- кенже муниципалдык кызмат орундары.

(КР 2007-жылдын 22-мартындагы № 37 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

12-статья. Муниципалдык кызматчылардын класстык чендери

 

Класстык чендер Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан аныкталган тартипте муниципалдык кызматтын саясий жана административдик кызмат орундарын ээлеген адамдарга ыйгарылат жана алар муниципалдык кызматчылардын муниципалдык кызматтын кызмат орундарынын классификациясына ылайык муниципалдык кызматтын муниципалдык кызмат орундарына коюлуучу классификациялык талаптарына, муниципалдык кызматчылардын кесиптик даярдыгынын деңгээлине ылайык келер-келбестигин көрсөтүп турат.

Кыргыз Республикасында муниципалдык кызматчылардын төмөндөгүдөй класстык чендери жана алардын муниципалдык кызматтын муниципалдык кызмат орундарынын классификациясына ылайык келиши белгиленет:

- башкы муниципалдык кызмат орундары үчүн - Кыргыз Республикасынын 1, 2 жана 3-класстардагы муниципалдык кеңешчиси;

- улук "муниципалдык кызмат орундары үчүн - Кыргыз Республикасынын 1, 2 жана 3-класстардагы муниципалдык кызматынын кеңешчиси;

- кенже муниципалдык кызмат орундары үчүн - Кыргыз Республикасынын 1, 2 жана 3-класстардагы муниципалдык кызматтын инспектору.

Саясий муниципалдык кызмат ордунда иштеген муниципалдык кызматкерлерге Кыргыз Республикасынын 1, 2 жана 3-класстагы муниципалдык кеңешчиси класстык чини ыйгарылат жана ага аттестация же квалификациялык экзамен өткөрүүсүз ээ болот.

Административдик муниципалдык кызматты ээлеген муниципалдык кызматкерлердин класстык чин алуу тартиби Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилген ченемдик укуктук актылар менен аныкталат.

Муниципалдык кызматчылардын класстык чендери муниципалдык кызматчылар муниципалдык кызматтын башка муниципалдык кызмат орундарына которулганда же киргенде, ошондой эле муниципалдык кызматчылар муниципалдык кызматтан бошотулганда сакталат.

Муниципалдык кызматчыларды мамлекеттик кызматтын мамлекеттик кызмат орундарына которууга же киргизүүдө жана тескерисинче болгондо муниципалдык кызматчылардын класстык чендерин аларга мамлекеттик кызматчылардын тиешелүү класстык чендери ыйгарылганда сакталат жана эсепке алынат.

Квалификациялык экзамендерди, аттестацияны, класстык чиндерди өткөрүүнүн тартиби муниципалдык кызматчылар муниципалдык кызматтын башка муниципалдык кызмат орундарына болбосо мамлекеттик кызматтын мамлекеттик кызмат орунуна которулганда же киргенде, ошондой эле муниципалдык кызматтын муниципалдык кызматчысы бошотулганда, аларды ыйгаруунун жана сактоонун тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленет.

(КР 2008-жылдын 28-апрелиндеги № 75 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

13-статья. Муниципалдык кызматчынын кирешелери тууралу жана анын

менчик укугуна таандык болгон мүлк жөнүндө маалыматтар

 

Муниципалдык кызматчы ар жыл сайын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык муниципалдык кызмат орундарында иштеген мезгилде, ошондой эле муниципалдык кызматка киргенде салык кызматынын органдарынан өзү алган кирешелери тууралу жана салык салууга объект болуп саналган өзүнө менчик укугунда таандык болгон мүлк жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү.

Муниципалдык кызматчы тарабынан салык кызматынын органдарына тапшырылуучу маалыматтар сот органдарынын суроо-талабы боюнча маалыматтар берилген учурдан тышкары кызматтык жана коммерциялык сырды түзөт жана жарыя кылууга жатпайт.

 

14-статья. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын өз ара

катышы

 

Муниципалдык кызматтардын муниципалдык кызмат орундары мамлекеттик кызматтардын кызмат орундарынын төмөндөгүдөй өз ара катышынан турат:

башкы муниципалдык кызмат орундары мамлекеттик кызматтын мамлекеттик кызмат орундары менен теңештирилет;

улук муниципалдык кызмат орундары мамлекеттик кызматтын улук мамлекеттик кызмат орундары менен теңештирилет;

кенже муниципалдык кызмат орундары мамлекеттик кенже мамлекеттик кызмат орундары менен теңештирилет.

Өз ара катыш мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын класстык ченин эсепке алуу менен аныкталат.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын аталган өз ара катыш кызматчылардын эмгек акысын төлөө шарттарына жана социалдык кепилдиктерине карата жайылтылат.

 

15-статья. Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызмат орундарынын

реестри

 

Муниципалдык кызмат орундарынын тизмегин Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызмат орундарынын Реестри түзөт, ал Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилет.

Муниципалдык кызмат орундарынын Реестри категориялар боюнча кызмат орундарынын бир түргө келтирилген аталыштарын камтыйт жана Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилет.

 

15-1-статья. Терс негиздер боюнча муниципалдык кызматтан

бошотулган адамдардын реестри

 

Терс негиздер боюнча муниципалдык кызматтан бошотулган адамдардын реестри Эмгек кодексинин 83-статьясынын 5-пунктунда, 6-пунктунун "а", "б", "в", "д" пунктчаларында, 7, 9, 10 жана 11-пункттарында каралган негиздер боюнча ээлеген кызматтан бошотулган муниципалдык кызматчылар жөнүндө жеке маалыматтарды камтыйт.

Терс негиздер боюнча муниципалдык кызматтан бошотулган адамдардын реестрин мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жүргүзөт.

Терс негиздер боюнча муниципалдык кызматтан бошотулган адамдардын Реестрин түзүүнүн, жүргүзүүнүн, өзгөртүүнүн жана толуктоонун тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет.

Терс негиздер боюнча муниципалдык кызматтан бошотулган адамдардын Реестри бошогон администрациялык кызмат орундарды ээлөөгө конкурстук тандоодо колдонулушу мүмкүн. Реестрдин маалыматтары талапкерди ишке алуудан баш тартуу үчүн негиз болуп кызмат кылбайт.

(КР 2013-жылдын 24-июлундагы № 157 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

16-статья. Муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарына ат салышуучу жарандарга коюлуучу квалификациялык талаптар

 

Муниципалдык кызмат орундарын ээлөөчү муниципалдык кызматчыларга коюлуучу квалификациялык талаптарга төмөндөгүлөр киргизилет:

- муниципалдык кызмат орундарынын топторун жана адистешүүсүн эсепке алуу менен кесиптик билимдин деңгээли;

- адистик боюнча иш стажы жана тажрыйбасы;

- тиешелүү милдеттерди аткарууга карата Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билиши.

Муниципалдык кызмат орундарына ат салышкан жарандарда төмөндөгүлөр болушу зарыл:

башкы муниципалдык кызмат орундары үчүн - муниципалдык же мамлекеттик кызмат стажы кеминде үч жыл , же болбосо жыйындысында үч жылдан кем эмес же адистик боюнча иш стажы кеминде беш жыл, муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон өтүшү менен жогорку кесиптик билими;

улук муниципалдык кызмат орундары үчүн - муниципалдык же мамлекеттик кызмат стажы кеминде эки жыл , же болбосо жыйындысында эки жылдан кем эмес же адистиги боюнча иш стажы кеминде үч жыл, муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон өтүшү менен жогорку кесиптик билими же дагы башка жогорку билими;

кенже муниципалдык кызмат орундары үчүн - муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон өтүшү менен орто кесиптик билими же орто билими.

Муниципалдык кызмат орундарына коюлуучу кошумча талаптар Кыргыз Республикасынын дагы башка ченемдик укуктук актылары менен аныкталышы мүмкүн.

(КР 2014-жылдын 17-июлундагы № 138, 2014-жылдын 17-июлундагы № 138 мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

17-статья. Муниципалдык кызматчыны сыйлоо

 

Өз кызмат милдеттерин ийгиликтүү жана ак ниет аткаргандыгы, узак мөөнөт жана кынтыксыз иштегендиги, ошондой эле иштеги дагы башка ийгиликтери үчүн муниципалдык кызматчыларга төмөндөгүдөй сыйлар каралат:

- алкыш жарыялоо;

- беш айлык акыга чейинки өлчөмдө акчалай сыйлыктар;

- баалуу белектер менен сыйлоо;

- жогору турган кызмат орундарына жогорулатуу;

- Кыргыз Республикасынын сыйлыктарына көрсөтүү;

- жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары тарабынан белгиленген дагы башка сыйлыктар.

 

18-статья. Муниципалдык кызматчынын тартиптик жоопкерчилиги

 

Кызматтык жоругу, муниципалдык кызматчынын өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарбагандыгы жана талаптагыдай аткарбагандыгы, эмгек тартибин бузгандыгы, жүктөлгөн кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чапкандыгы, муниципалдык кызматка байланышкан ушул Мыйзамда белгиленген чектөөлөрдү сактабагандыгы үчүн муниципалдык кызматчыга төмөндөгүдөй тартиптик айыптар салынат:

1) сын-пикир;

2) сөгүш;

3) катуу сөгүш;

4) кызматына толук ылайык келбей тургандыгы жөнүндө эскертүү;

5) класстык ченин төмөндөтүү;

6) кызмат орунунан төмөндөтүү;

7) ар айлык кошумча акысын азайтуу;

8) ээлеген кызматынан бошотуу.

Муниципалдык кызматчыга тартиптик жаза кызматчыны кабыл алууга жана бошотууга укукка ээ кызмат адамы тарабынан берилет.

Тартиптик жазаны колдонуунун тартиби жана шарттары Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык белгиленет.

 

19-статья. Муниципалдык кызматчы үчүн кепилдиктер

 

Муниципалдык кызматчыга төмөндөгүдөй кепилдиктер берилет:

1) кызматтык милдеттерди аткарууну камсыз кылуучу иш шарттары;

2) эмгек акысы, дагы башка төлөмдөр;

3) ар жылдык акы төлөнүүчү өргүү;

4) кызматтык милдеттерин аткарышына байланыштуу анын ден соолугуна жана мүлкүнө залал келтирген учурда, милдеттүү түрдө мамлекеттик камсыздандыруу;

5) муниципалдык кызматта иштеп турган мезгилде же ал ишти токтоткондон кийин, бирок кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу ооруп калган же эмгекке жарамдуулугун жоготкондо милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу;

6) өзүн жана үй-бүлө мүчөлөрүн мыйзамдарда белгиленген тартипте кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу зордук-зомбулуктан, коркутуудан, дагы башка укукка сыйбаган иш-аракеттерден коргоо.

Жергиликтүү өзалдынча башкаруу органы жоюлган, ошол органдын кызматчыларынын штаты кыскартылган учурда, муниципалдык кызматчыга ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жоюлушуна байланыштуу аларды жумуштан бошоткон учурда, Кыргыз Республикасынын эмгек жөнүндө мыйзамдары менен кызматчылар үчүн белгиленген кепилдиктер берилет.

Жергиликтүү жамааттын Уставы менен муниципалдык кызматчыга кошумча кепилдиктер каралышы мүмкүн.

 

20-статья. Муниципалдык кызматты өтөө

 

Муниципалдык кызматка кирүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

Муниципалдык кызматты өтөөнүн тартиби, муниципалдык кызматтын муниципалдык кызмат орундарына коюлуучу талаптар Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен кошумча аныкталышы мүмкүн.

Башкы жана улук муниципалдык кызмат орундарын ээлеген, муниципалдык кызматчы наамын дискредитациялашына байланыштуу иштен бошотулган муниципалдык кызматчылар муниципалдык кызмат орундарын ээлей албайт же ошол кызмат ордуна теңдеш кызмат оруну берилбейт.

Эгерде муниципалдык кызматчы өзүнүн бошотулганы негизсиз экендигин далилдей алса, аны бошотууга чечим кабыл алган кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке тартылат.

(КР 2014-жылдын 18-июлундагы № 144 мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

21-статья. Муниципалдык кызматтагы сыноо мөөнөтү

 

Муниципалдык кызматка биринчи кирип жаткан жана иш стажы болбогон адис зарыл тажрыйба алганын жана кесиптик сапаттарын текшерүү үчүн, тиешелүү муниципалдык органдын жетекчиси аны ээлеген кызмат орду боюнча айлык акы төлөп берүү менен үч айга чейин сыноо мөөнөтүн коюп, муниципалдык кызматка дайындай алат. Алдынала сыноо мөөнөтүндө кызматчы жүйөлүү себептер боюнча жумушта болбогон, убактылуу эмгекке жарамсыз учуру алдынала сыноо мөөнөтүнө киргизилбейт.

Эгерде сыноо мөөнөтү өткөндөн кийин сыноонун натыйжасы канааттандыраарлык эмес деп табылса, анда муниципалдык кызматчы башка төмөн турган муниципалдык кызмат ордуна дайындалышы же муниципалдык кызматтан бошотулушу мүмкүн.

Сыноо мезгилинде муниципалдык кызмат ордун ээлеген адамга ушул Мыйзамдын таасири жайылтылат.

 

22-статья. Муниципалдык кызматчыларды ротация кылуу (ордун которуу)

 

Муниципалдык кызмат орундарынын айрым категорияларын ээлеген муниципалдык кызматчыларды ротация кылуу (ордун которуу) муниципалдык кызматчылардын дараметин натыйжалуу пайдалануу, алардын кызматтык жана кесиптик жактан өсүүсү үчүн зарыл шарттарды түзүү, кызматтык мансабы жана муниципалдык кызматта кадрлардын туруктуу иштеши үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу, ошондой эле коррупция тобокелчилигин төмөндөтүү максатында жүргүзүлөт.

Муниципалдык кызматчыларды ички жана ведомство аралык ротациялоо төрт жылдан ашырбастан бир жолу жүргүзүлөт.

Эгерде түзүлгөн жагдай ушундай чараларды көрүүнү талап кылса, муниципалдык кызматка олуттуу зыян келтирбөө үчүн муниципалдык кызматчы башка ишке, башка жерге, башка муниципалдык органга ротациянын мөөнөтү келгенге чейин бирдей эле же ошого теңдеш кызмат ордуна которулушу мүмкүн.

Негиздемени, ротациянын схемасын жана кабыл алуучу тарап менен макулдашууну муниципалдык кызматчы иштеген муниципалдык орган даярдайт.

Ротация жүргүзүү үчүн муниципалдык кызматчынын макулдугу талап кыланат.

 

23-статья. Муниципалдык кызматтын ваканттык административдик

кызмат орунун ээлөөгө конкурс

 

Муниципалдык кызматтын ваканттык административдик кызмат орунун ээлөөгө конкурс ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык ага катышууга арыз берген жарандардын ортосунда өткөрүлөт.

Конкурс документтер - конкурсу жана сыноо - конкурсу формасында муниципалдык кызматтын ваканттык административдик кызмат орунун ээлөөгө конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө Жободо белгиленген Кыргыз Республикасынын Президенти бекиткен тартипте конкурстук комиссиясы тарабынан сыноо өткөрүлөт.

Конкурс өткөрүүнүн датасы, орду жана шарттары жөнүндөгү маалымат жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарында кулактандыруу берүү жолу менен жарыяланууга тийиш.

Ар бир катышуучуга конкурстун натыйжалары тууралу ал аяктаган күндөн тартып бир айдын ичинде жазуу жүзүндө билдирилет.

Конкурстук комиссиянын чечими муниципалдык кызматтын тиешелүү кызмат орунуна дайындоо үчүн эмгек келишимин (контрактын) түзүү болбосо ушундай дайындоодон жүйөлөштүрүлгөн баш тартуу негиз болуп саналат.

 

24-статья. Административдик кызмат орунун ээлеген муниципалдык

кызматчыларды аттестациялоо

 

Муниципалдык кызматчы эки жылда бирден көп эмес жана ээлеген кызмат ордуна, анын кесиптик деңгээлине ылайык келе тургандыгын, кызматынан өсүү келечегин аныктоо үчүн, класстык чин ыйгаруу үчүн төрт жылда бир аттестациядан өткөрүлүүгө тийиш.

Муниципалдык кызматчыларды аттестациядан өткөрүүнүн тартиби, шарттары, аттестациялык комиссияны түзүүнүн тартиби, курамы Административдик кызмат орунун ээлеген муниципалдык кызматчыларды аттестациядан өткөрүү тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилген жобого ылайык аныкталат.

Муниципалдык кызматчыны аттестациядан өткөрүүнүн натыйжалары боюнча төмөндөгүдөй чечим кабыл алынат:

- муниципалдык кызматтын кызмат ордун ээлөөгө ылайык келет, кезектеги класстык чинди ыйгарууга сунуш кылынат;

- муниципалдык кызматтын ээлеп турган кызмат орунуна ылайык келет, кезектеги класстык чинди ыйгарууга сунуш кылынбайт;

- муниципалдык кызматтын ээлеп турган кызмат орунуна ылайык келбейт.

Аттестациянын натыйжалары муниципалдык кызматтын аттестациялык барагына киргизилет. Жыйналышта болгон жана добуш берүүгө катышкан аттестациялык комиссиянын төрагасы, катчысы жана мүчөлөрү кол коюшат. Муниципалдык кызматчы аттестациялык барак менен тилкат аркылуу таанышат.

 

25-статья. Муниципалдык кызматчыны окутуу

 

Муниципалдык кызмат орунуна дайындалган муниципалдык кызматчы жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын жетекчисинин чечими менен конкурстук комиссиясы аны муниципалдык кызмат орунуна бекиткенге чейин жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен аткарып жаткан тиешелүү иш-милдеттерине жараша программа боюнча кыска мөөнөттүү кайра даярдоочу же квалификациясын жогорулатуу курстарынын тиешелүү окутуусунан өтөт.

Окуп келген муниципалдык кызматчы кызмат боюнча жогорулатууда жана эмгек акысын көбөйткөндө артыкчылыкка ээ болот.

 

26-статья. Муниципалдык кызматчыларды кайра даярдоо жана

квалификациясын жогорулатуу тутуму

 

Муниципалдык кызматчыларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу региондук жана башка окуу борборун ачуу максатын көздөгөн жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын кызматчыларын кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу алкаганда жүзөгө ашырылат.

Мамлекет аталган борборлордун ишин финансылык жана материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу маселелерин чечүүгө колдоо көрсөтөт жана тышкы финансылык жана техникалык жардам ресурстарын тартууга көмөк көрсөтөт.

 

27-статья. Муниципалдык кызматтын кадрлар резерви

 

Муниципалдык кызматтын кадрлар резерви (мындан ары - кадрлар резерви) - бул муниципалдык кызматтын муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө атайын топтолгон талапкерлердин тобу.

Кадрлар резерви талапкерлердин арасында тиешелүү конкурстарды өткөрүү аркылуу жергиликтүү өзалдынча башкаруу иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан төмөндөкүлөрдөн түзүлөт:

- жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн конкурсунан өткөн адамдар, кенже административдик муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө конкурстан өткөндөрдөн;

- жергиликтүү өзалдынча башкаруунун жетекчисинин сунуштамасы боюнча кызматка көтөрүлүүгө ат салышкан муниципалдык кызматчылардан;

- мекеменин жоюлушуна, штаттын кыскарышына, узакка созулган эмгекке жарамсыздыкка же ден соолугунун абалы боюнча убактылуу ылайык келбегенине байланыштуу кызмат орундарынан бошотулган муниципалдык кызматчылардан;

- кызмат ордуна дайындоого көрсөтүлүп, бирок өзүлөрүнө көзкаранды болбогон себептерден улам кызмат ордуна дайындалбай калган муниципалдык кызматчы катары кызматта турбагандардан;

- аттестациянын натыйжалары боюнча кызматынан жогорулоого сунуштоо кылынган жана өздөрүн резервге кошууга табыштама берген ошол органдарда муниципалдык кызмат орундарын ээлеген муниципалдык кызматчылардын арасынан.

Кадрлардын резервине киргизүүнүн дагы башка шарттары жана тартиби жана андан чыгаруу резервде турган адамдардын укуктары жергиликтүү өзалдынча башкаруу иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат.

 

IV бөлүм
Муниципалдык кызматчыларды материалдык жана социалдык-тиричилик
жактан камсыз кылуу

 

28-статья. Муниципалдык кызматчынын эмгегине акы төлөө

 

Муниципалдык кызматчынын эмгегине акы төлөөнүн бирдиктүү тутуму Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматчыларынын эмгегине акы төлөөнүн шарттарын жөнгө салуучу мыйзамга ылайык аныкталат.

Муниципалдык кызматчынын эмгегине акы төлөөнүн бирдиктүү тутуму Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган кызматтык маянадан жана үстөк акылардан турган эмгек акыны камтыйт.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кызматтык маяналарга башка да үстөк акыларды жана жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгү болгондо, жергиликтүү кеңештер тарабынан бекитилген төлөмдөрдү (материалдык жардам, дарылоо каражаттарды, турак жай-коммуналдык кызмат көрсөтүүгө акы төлөө жагынан жеңилдиктерди) белгилей алат.

(КР 2011-жылдын 18-ноябрындагы № 215, 2014-жылдын 18-июлундагы № 144 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

29-статья. Муниципалдык кызматчынын өргүүгө чыгуусу

 

Муниципалдык кызматчыга ден соолугун чыңдоо үчүн мыйзамда белгиленген эмгек акы өлчөмүндөгү жөлөкпул төлөп берүү менен узактыгы отуз календардык күн болгон акы төлөнүүчү жылдык өргүү белгиленет.

Муниципалдык кызматта беш, он жана он беш жылдан ашуун иш стажы болгондо акы төлөнүүчү өргүү тиешелүүлүгүнө жараша эки, төрт жана алты календардык күнгө көбөйөт.

Айрым учурларда муниципалдык кызматчыга жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан эмгек акысы төлөнбөстөн өргүү берилиши мүмкүн.

 

30-статья. Муниципалдык кызматчыны пенсия менен камсыз кылуу

 

Муниципалдык кызматчыны пенсия менен камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын пенсия менен камсыз кылуу жаатындагы мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

 

31-статья. Муниципалдык кызмат стажы

 

Муниципалдык кызмат стажын эсептөөдө жарандардын мурдагы СССРдин партиялык, советтик, профсоюздук жана комсомолдук органдарынын аппараттарындагы бошотулган кызмат орундарындагы, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарындагы кызмат орундарындагы иши, ошондой эле СССРдин жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндөгү жана укук коргоо органдарындагы кызмат өтөө жана туруктуу негизде депутаттык милдеттерин аткаруу, эгерде мыйзамда башкача белгиленбесе, муниципалдык кызмат стажына кошулуп эсептелет.

Муниципалдык кызматчы мамлекеттик кызматка киргенде муниципалдык кызмат стажы мамлекеттик кызматчыга тийиштүү жеңилдиктери жана башка укуктары менен бирге мамлекеттик кызмат стажына кошулуп эсептелет.

 

32-статья. Муниципалдык кызматчынын жеңилдиктери

 

Муниципалдык кызматчылар кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу өмүрүнө, саламаттыгына же мүлкүнө зыян келтирилген, ошондой эле кызмат өтөө мезгилинде келип чыгуучу ооруга чалдыккан же эмгекке жарамдуулугун жоготкон учурга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте республикалык бюджеттин каражатынын эсебинен милдеттүү мамлекеттик камсыздандырууга алынууга тийиш.

Муниципалдык кызматчы өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын аткаруусуна байланыштуу мертинүүсүнүн же кесиптик ооруга чалдыгуусунун натыйжасында майыптыкка дуушар болгон учурда, ага өлчөмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган жөлөкпул төлөнүп берилет.

Муниципалдык кызматчы өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын аткаруу учурунда каза болгондо үй-бүлөсүнө Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде белгиленген өлчөмдө бир жолку акчалай жөлөкпул төлөнүп берилет.

 

V бөлүм
Муниципалдык кызматтын токтотулушу

 

33-статья. Муниципалдык кызматтын токтотулушунун негиздери

 

Кыргыз Республикасынын эмгек жөнүндө мыйзамдарында каралган негиздерден тышкары муниципалдык кызматчыны иштен бошотуу, кабыл алуу жана бошотуу укугуна ээ жетекчилердин демилгеси боюнча да төмөндөгүдөй учурларда жүзөгө ашырылышы мүмкүн:

- Кыргыз Республикасынын жарандыгы токтотулганда;

- ушул Мыйзам менен муниципалдык кызматчы үчүн белгиленген милдеттер жана чектөөлөр сакталбаса;

- мыйзам менен корголуучу мамлекеттик, дагы башка сырды түзгөн маалыматтар жарыя кылынса.

- кызыкчылыктардын кагылышуусунун тарабы болуп саналганда, анын алдын алуу жана/же аны жөнгө салуу боюнча өз убагында аракеттерди көрбөсө;

- мүлкү жана кирешелери жөнүндө декларация бербесе же так эмес же толук эмес маалыматтарды берсе;

- башка мамлекеттин жарандыгы бар экендигин жаап-жашырса.

Муниципалдык кызматчылардын жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын эмгектик талаш-тартышы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте каралат.

Муниципалдык кызматчыны пенсияга чыгаруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жүзөгө ашырылат.

Муниципалдык кызматчынын наамын булгаганы үчүн муниципалдык кызматчы Эмгек кодексинин 83-статьясынын 5-пунктунда, 6-пунктунун "а", "б", "в", "д" пунктчаларында, 7, 9, 10 жана 11-пункттарында каралган негиздер боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын администрациясынын демилгеси боюнча кызматтан бошотулган учурда, аталган органдын администрациясы жети күндүк мөөнөттө тиешелүү маалыматты мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берүүгө милдеттүү.

Муниципалдык кызматчыны ушул статьянын 4-бөлүгүндө каралган негиздер боюнча кызматтан бошотуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын чечими соттун күчүнө кирген актысы менен жокко чыгарылса, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жети күндүк мөөнөттө мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга бул жөнүндө маалымдоого милдеттүү.

(КР 2008-жылдын 28-апрелиндеги № 75, 2012-жылдын 10-августундагы № 164, 2013-жылдын 24-июлундагы № 157 Мыйзамдарынын редакциясына ылайык)

34-статья. Жергиликтүү өзалдынча башкаруу органы жоюлган, штаты

кыскартылган жана кайра уюштурулганда муниципалдык

кызматчынын укуктук абалы

 

Жергиликтүү өзалдынча башкаруу органы жоюлган, уюштурулган же штаты кыскарганда муниципалдык кызматчыга жергиликтүү өзалдынча башкаруунун ошол эле органында иштөөгө мүмкүнчүлүк болбосо, анын кесибин, квалификациясын жана мурда ээлеген кызмат ордун эске алуу менен башка кызмат орду сунуш кылынууга тийиш.

Эмгекке орноштурууга мүмкүнчүлүк болбогондо белгилүү бир мөөнөткө эмгек келишимин (контрактын) түзгөн муниципалдык кызматчыга кайра даярдоо мезгилинде мурда иштеген кызмат орду боюнча акчалай каражатын сактоо менен жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен кайра даярдоо (квалификациясын өзгөртүү) кепилдиги берилет.

Жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын жоюлушуна же штаты кыскарышына байланыштуу кызматтан бошотулганда муниципалдык кызматчыга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык компенсация төлөп берилет.

 

35-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, областтардын, райондордун, шаарлардын, айылдардын, шаарчалардын жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар:

- ушул Мыйзамды ишке ашыруу боюнча тиешелүү чараларды көрсүн;

- өз чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөт ичинде тиешелүү тартипте өз мыйзам актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирүү боюнча сунуш киргизсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Акаев