Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Тиркеме

 

 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2019-жылдын 25-ноябрындагы
№ 631
токтомуна)

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын бош кызмат орундарын ээлөөгө ачык конкурс өткөрүү тартиби жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын бош кызмат орундарын ээлөөгө ачык конкурс өткөрүү тартиби жөнүндө жобо (мындан ары - Жобо) Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин (мындан ары - ТИМ) борбордук аппаратында жана ТИМдин Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс өткөрүү шарттарын жана тартибин аныктайт.

2. Ачык конкурс (мындан ары - конкурс) дипломатиялык кызматка кирүүнүн түрлөрүнүн бири болуп саналат.

3. Конкурсту өткөрүүнүн максаты - дипломатиялык кызматтын бош кызмат орундарын ээлөөгө эң даяр талапкерлерди аныктоо.

4. Дипломатиялык кызматтын бош кызмат орундун ээлөөгө конкурстун катышуучусу (мындан ары - талапкер) болуп конкурска катышууга арыз берген жана ушул Жободо белгиленген тартипте конкурска катышууга уруксат берилген адам саналат.

5. Дипломатиялык кызматтын бош кызмат ордун ээлөөгө конкурсту өткөрүү ТИМдин аттестациялык-конкурстук комиссиясы (мындан ары - Комиссия) тарабынан ишке ашырылат.

6. Комиссиянын түзүмү жана курамы ТИМдин жетекчиси тарабынан бекитилет.

7. Конкурсту өткөрүүдө Комиссия:

- конкурсту өткөрүү мөөнөтүн жана ишинин регламентин аныктайт;

- конкурска катышуучулар берген документтерди карайт жана Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тестирлөө борборунда (мындан ары - Тестирлөө борбору) компьютердик тестирлөөдөн өтүүгө уруксат берүү жөнүндө чечимди кабыл алат;

- талапкерди дипломатиялык кызматтын бош кызмат ордуна дайындоого сунуштоо же четке кагуу жөнүндө чечимди кабыл алат;

- айрым талапкерлерди ТИМдин кадрлар резервине киргизүү үчүн сунуштоо жөнүндө чечимди кабыл алат.

8. Комиссиянын ишин уюштуруучулук камсыздоо ТИМдин персоналды башкаруу боюнча түзүмдүк бөлүмүнө жүктөлөт.

2. Конкурсту өткөрүү

9. Конкурс төмөнкүдөй тартипте өткөрүлөт:

- конкурсту өткөрүү жөнүндө жарыяны жарыялоо;

- конкурска катышууну каалаган жарандардан документтерди кабыл алуу;

- конкурсту өткөрүү.

10. Конкурсту өткөрүү өзүнө төмөнкү этаптарды камтыйт:

- конкурстун катышуучуларынын документтеринин ТИМ тарабынан бекитилген дипломатиялык кызматтын бош кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптарга ылайык келүүсүн кароо;

- дипломатиялык кызматтын бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди Тестирлөө борборунда жана мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмдөрүндө негизги жана предметтик тесттер боюнча тестирлөөдөн өткөрүү;

- практикалык тапшырма;

- мамлекеттик тилди билүү деңгээлин "Кыргызтест" системасы боюнча аныктоо;

- аңгемелешүү.

11. Дипломатиялык кызматтын бош кызмат ордун ээлөөгө конкурс өткөрүү жөнүндө жарыя жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат жана төмөнкү маалыматтарды камтууга тийиш:

- ТИМдин аталышын жана юридикалык дарегин;

- дипломатиялык кызматтын бош кызмат ордунун аталышын;

- ТИМ тарабынан бекитилген дипломатиялык кызматтын бош кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптарды;

- конкурска катышуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмесин;

- документтерди кабыл алуу убактысын жана жерин.

Документтер конкурс өткөрүү жөнүндө жарыя жайгаштырылган күндөн тартып он жумуш күндүн ичинде, бирок анда көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилбестен кабыл алынат.

Жарыяда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген кошумча маалыматтар камтылышы мүмкүн.

12. Кыргыз Республикасынын 21 жашка толгон жана ТИМ тарабынан бекитилген квалификациялык талаптарга жооп берген жарандары дипломатиялык кызматтын бош кызмат ордун ээлөөгө конкурска катышууга укуктуу.

13. Төмөнкү учурларда жарандын конкурска катышуусуна жол берилбейт:

- соттун чечими менен ал аракетке жөндөмсүз деп таанылса;

- соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими менен аныкталган мөөнөттүн ичинде мамлекеттик (муниципалдык) кызматтын мамлекеттик (муниципалдык) кызмат орундарын ээлөө укугунан ажыратылса;

- жаран мамлекеттик кызматчы менен жакын туугандыкта болсо (ата-энеси, күйөөсү (аялы), балдары, асырап алуучулар, асырап алынгандар, ата-энеси бир жана ата-энеси башка эркек жана кыз бир туугандар, чоң ата, чоң эне, таята, таяне, неберелери), эгерде анын алдыдагы кызматы бири-биринин түздөн-түз баш ийүүсүндө же контролунда болууга байланыштуу болсо;

- ТИМ тарабынан бекитилген квалификациялык талаптарга ылайык келбесе;

- ушул Жобонун 14-пунктуна ылайык конкурска катышууга керектүү документтер жок болсо;

- мыйзамда белгиленген тартипте алып салынбаган жана жоюлбаган соттуулугу болсо.

3. Документтерди кабыл алуу жана кароо

14. Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди берүү зарыл:

- жеке арызын, кадрларды эсепке алуу баракчасын, өмүр баянын (соттуулугу бар же жоктугу жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен), резюмесин, фото сүрөтүн;

- паспортунун көчүрмөсүн;

- жогорку кесиптик билимин, эмгек стажын ырастаган документтерди (нотариалдык же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматтары тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, окумуштуулук даражаны жана окумуштуулук наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү);

Ушул Жободо белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандардын конкурска катышуусуна жол берилбейт.

15. Конкурска катышууга байланышкан чыгымдарды (конкурс өткөрүлүүчү жерге баруу жана кайра келүү, турак жайды жалдоо, жашоо, байланыш каражаттарынын кызмат көрсөтүүлөрүн пайдалануу ж.б.) жарандар өз каражаттарынын эсебинен төлөшөт.

16. Талапкерлердин документтерин кароо документтерди кабыл алуу аяктагандан кийин беш жумуш күндөн кечиктирилбестен жүргүзүлөт.

Эгерде улуттук коопсуздук маселелерин тейлеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан талапкерге мамлекеттик сырларга жетүү мүмкүндүгүн берүүдөн баш тартылса, ал (конкурстун кайсы этабында болбосун) конкурска катышуудан четтетилет.

4. Талапкерлердин жалпы жана кесиптик билимин, билүүсүн жана көндүмдөрүн текшерүү

17. Талапкерлердин жалпы жана кесиптик билимин, билүүсүн жана көндүмдөрүн текшерүү Тестирлөө борборунда компьютердик тестирлөөдөн өткөрүү түрүндө жүргүзүлөт.

18. Билиминин жалпы деңгээлин текшерүү негизги предметтер боюнча компьютердик тестирлөө түрүндө жүргүзүлөт. Талапкерлердин кесиптик билимдерин жана билүүсүн текшерүү предметтик тесттер боюнча бааланат.

19. Компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө 50дөн кем эмес пайыз алган талапкерлердин конкурстун кийинки этабына катышуусуна жол берилет.

5. Практикалык тапшырма

20. Практикалык тапшырма чет тилин билүү деңгээлин жана кесиптик компетенцияларын аныктоо максатында жүргүзүлөт: дипломатиялык кызматтын бош кызмат ордунун функциялык милдеттерине тиешелүү билүүлөр, көндүмдөр жана билимдер.

21. Практикалык тапшырманы (тест, эссе, угуу, жазуу жүзүндөгү тапшырма) өткөрүү форматын аныктоо үчүн билим берүү жана илимий мекемелер, эксперттер, адистер жана жогорку билим берүү мекемелеринин квалификациялуу педагогдору тартылат.

22. Практикалык тапшырманы анын максималдуу маанисинин 50 пайызынан кем эмес деңгээлде аткарган талапкерлерге конкурстун кийинки этабына катышууга жол берилет.

6. Мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо

23. Мамлекеттик тилди билүү деңгээли "Кыргызтест" системасы боюнча аныкталат.

24. Мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо боюнча конкурстун этабынын босоголук маанисинен өткөн талапкерлерге конкурстун кийинки этабына катышууга жол берилет.

Босоголук маани болуп "Кыргызтест" системасынын деңгээлине ылайык кызматтык ишти жүргүзүү үчүн жетиштүү жана зарыл болгон билиминин болушун күбөлөндүрүүчү деңгээл саналат.

7. Аңгемелешүү

25. Комиссиянын мүчөлөрү талапкерлер менен жеке сапаттарын, жалпы дүйнө таанымын, конкурска катышуу мотивдерин, дипломатиялык кызматка байланышкан үмүттөрүн аныктоо үчүн аңгемелешүү жүргүзүшөт.

26. Аңгемелешүүнү жүргүзүүдө видео жазуу жана аудио жазуу жүргүзүлөт.

8. Конкурстун жыйынтыгы боюнча чечим кабыл алуу

27. Комиссия жалпысынан конкурстун бардык этаптарынын максималдуу маанилеринен конкурстун ар бир этабынын үлүштүк бөлүгүн аныктайт. Конкурстун бардык этаптарынын максималдуу мааниси жалпысынан 100 баллды түзөт.

28. Комиссия эң жогорку балл алган талапкерди дипломатиялык кызматтын бош кызмат ордуна дайындоого сунуштоо жөнүндө чечимди кабыл алат, ал конкурстун бардык этаптары боюнча анын жыйынтыгын кошуу аркылуу аныкталат.

Эгерде талапкерлер жалпысынан бирдей сандагы балл алышса, Комиссия Тестирлөө борборунда предметтик тесттер боюнча эң көп балл алган талапкерди сунуштайт.

Эгерде талапкерлер конкурстун ар бир этабы боюнча бирдей сандагы балл алышса, чечим Комиссия тарабынан билимин, эмгек стажын, квалификациясын жогорулатуу курстарын эске алуу менен, жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл алынат.

29. Комиссиянын конкурсту өткөрүүнүн жыйынтыгы боюнча чечими талапкердин катышуусуз кабыл алынат. Талапкерлерге конкурстун жыйынтыгы ал аяктагандан кийин жарыяланат.

30. Комиссиянын жыйыны, эгерде ага анын курамынын жарымысынан кем эмес мүчөлөрү катышса укуктуу болуп саналат.

31. Конкурстун жыйынтыгы протокол менен таризделет, ага Комиссиянын жыйынына катышкан анын төрагасы, катчысы жана мүчөлөрү кол коюшат.

32. Конкурстун жыйынтыгы боюнча конкурстун бардык этаптарынын жыйынтыгы боюнча баллдын жалпы санынан 70 пайыздан кем эмес балл алган, бирок дипломатиялык кызматтын бош кызмат ордуна дайындоого сунушталбаган талапкерлер Комиссия тарабынан ТИМдин кадрлар резервине киргизүү үчүн сунушталат.

33. Конкурс өткөрүүгө байланышкан талаш-талаштарды ТИМ жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзамдарга ылайык карайт.

9. Дипломатиялык кызматтагы сыноо мөөнөтү

34. Конкурстан өткөн дипломатиялык кызматтын кызматкери кесиптик сапаттарын текшерүү үчүн ТИМдин жетекчиси тарабынан кызмат ордуна үч айлык сыноо мөөнөтү менен, ээлеген кызмат орду боюнча эмгек акы төлөө аркылуу дайындалат. Сыноо мөөнөтүнө убактылуу эмгекке жараксыздык мезгили жана дипломатиялык кызматтын кызматкери жүйөлүү себептер боюнча иште жок болгон башка мезгилдер кирбейт.