Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

1-тиркеме

 

 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2021-жылдын 5-мартындагы
№ 78
токтомуна)

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө
жобо

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги (мындан ары - Министрлик) ченемдик укуктук жөнгө салуу, соттук-эксперттик, адвокаттык, нотариалдык, пробациялык жана жазык-аткаруу иштери жаатындагы, архив иши, калкты, автотранспорт каражаттарын жана алардын чиркегичтерин, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын каттоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу боюнча функцияларды камсыз кылуучу аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы болуп саналат.

2. Министрлик өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамдарда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Кыргыз Республикасынын юстиция органдарынын бирдиктүү системасын Министрликтин борбордук аппараты, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрү, ошондой эле Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн карамагында турган уюмдар жана мекемелер түзөт.

4. Министрлик юридикалык жактын статусуна ээ, өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү тартылган мөөрү бар.

5. Министрликтин толук аталышы:

- мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги";

- расмий тилде: "Министерство юстиции Кыргызской Республики".

Министрликтин кыскартылган аталышы:

- мамлекеттик тилде: "Юстмин";

- расмий тилде: "Минюст".

6. Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Жаш Гвардия проспекти, 32.

2. Министрликтин милдеттери

7. Министрликтин милдеттери:

1) белгиленген иш чөйрөсүндө мамлекеттин ишин ченемдик укуктук жактан камсыз кылуу;

2) адам жана жаран укуктарын жана эркиндиктерин өз ыйгарым укугунун чегинде камсыз кылуу;

3) аткаруу бийлигинин органдарынын мыйзам долбоорлоо ишин координациялоону камсыз кылуу;

4) тапшырылган ыйгарым укуктардын чегинде каттоону камсыз кылуу;

5) кылмыш жазаларынын жана жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чараларынын аткарылышын, пробациялык көзөмөлдү, шарттуу соттолгондорду, жаза өтөө мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу менен соттолгондорду, түзөтүү мекемелеринен шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотулган адамдарды, ошондой эле пробациялык иш чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык пробациялык баяндаманы түзүү боюнча функциялардын аткарылышын көзөмөлдөөнү жана контролдоону камсыз кылуу;

6) бирдиктүү маалыматтык-каттоо ресурстарынын негизинде заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу менен бирдиктүү мамлекеттик каттоо-эсепке алуу системасын иштетүүнү, өнүктүрүүнү жана түзүүнү камсыз кылуу, электрондук документ жүгүртүү системасын ишке киргизүү;

7) Министрликтин компетенциясына кирген мамлекеттик маалыматтык-каттоо ресурстарынын, маалыматтык системалардын жана тармактардын коопсуздугун камсыз кылуу жана коргоо;

8) Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын абалын талдоо жана аларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

9) Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестрин камсыз кылуу, сактоо, актуалдаштыруу жана өнүктүрүү;

10) соттук-эксперттик ишти уюштуруу жана жүзөгө ашыруу;

11) жазык-процесстик мыйзамдарга ылайык камакта адамдарды (мындан ары - камактагылар) кармоону камсыз кылуу;

12) пенитенциардык мекемелерди, ошондой эле жазык-аткаруу системасынын (мындан ары - ЖАС) башка бөлүмдөрүн жана мекемелерин кайтарууну камсыз кылуу;

13) соттолгондорду жана камактагыларды кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүүнү камсыз кылуу;

14) коомдук коопсуздукту жана өзгөчө абалдын укуктук режимин камсыз кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарына жана тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарына көмөктөшүү;

15) ЖАСтын кызматкерлерин, аскер кызматчыларын жана пенсионерлерин укуктук жана социалдык жактан коргоону камсыз кылуу;

16) соттолгондордун ден соолугун коргоону камсыз кылуу;

17) ыкчам-издөө ишин жүзөгө ашыруу, ошондой эле кылмыштардын бетин ачууда жана алдын алууда аны жүзөгө ашыруучу органдарга көмөктөшүү.

3. Министрликтин функциялары

8. Министрлик төмөнкүдөй функцияларды ишке ашырат:

1) ченем жаратуу жана экспертиза жүргүзүү функциялары:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын системалаштыруу жана кодификациялоо боюнча иштерди аткарат;

- мамлекеттик органдардын сунуштарынын негизинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин пландарын түзөт жана жалпылайт, аларды белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет жана алардын аткарылышын контролдойт;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын ишинин алкагында мыйзамдарды инвентаризациялайт;

- белгиленген иш чөйрөдө ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгат, ошондой эле ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун даярдоого катышат;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын чечимдерин аткарууга багытталган мыйзам долбоорлорун иштеп чыгат;

- республикалык бюджеттин долбоорунун юстиция органдарын каржылоого тиешелүү бөлүгүн түзүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- мамлекеттик органдар тарабынан Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизилүүчү ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна укуктук, укук коргоо, коррупцияга каршы жана гендердик экспертизаларды жүргүзөт;

- укуктук пропагандалоо боюнча иш-чараларды жүргүзөт;

- ченемдик укуктук актылардын долбоорлорунун экспертизаларынын адистештирилген түрлөрүн (укуктук, укук коргоо, гендердик, коррупцияга каршы жана экологиялык) жүргүзүү боюнча ишти жүзөгө ашыруучу жеке жана юридикалык жактарды аккредитациялоону жүргүзөт;

- Министрликтин ишинин чөйрөсүнө киргизилген маселелер боюнча эл аралык байланыштарды белгиленген тартипте өнүктүрөт, эл аралык келишимдердин долбоорлорунун Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын жоболоруна шайкеш келишине баа берет;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- элдик мыйзам чыгаруу демилгеси укугун ишке ашырууга демилгеленүүчү Мыйзамдын долбоорун жана демилгечи топту каттайт;

2) тармактык саясатты ишке ашыруу функциялары:

- калкты жана жарандык абалдын актыларын, кыймылдуу мүлктү каттоо системасын уюштурууну камсыз кылат;

- мамлекеттик маанидеги жекелештирилген документтерди, ошондой эле ким экендигин күбөлөндүрүүчү документтерди даярдоо, каттоо, эсепке алуу, берүү, коргоо, сактоо жана жок кылуу системасын уюштурууну камсыз кылат;

- мамлекеттик каттоонун обочолонгон маалыматтык системаларын технологиялык бириктирүүнү жана бирдиктүү маалыматтык-каттоо ресурсун түзүүнү камсыздайт;

- Кыргыз Республикасынын ар бир жаранына, чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга идентификациялык жеке номерди ыйгарат;

- берилүүчү маалыматтарды санкцияланбаган алуудан, бурмалоодон же өзгөртүүдөн коргоону камсыз кылат;

- мамлекеттик маалыматтык-каттоо ресурстарын түзүүнү, сактоону, пайдаланууну, өнүктүрүүнү жана коопсуздугун камсыз кылат;

- Кыргыз Республикасынын архивдик документтер чөйрөсүн жөнгө салуучу мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын архив ишин башкарат;

- белгиленген тартипте соттук-эксперттик ишти жүргүзөт;

- жазык жазаларынын жана жазык-укуктук таасир этүү чараларынын аткарылышын камсыз кылат;

- соттолгондор менен социалдык-укуктук ишти жүргүзөт жана пенитенциардык мекемелерде жазаларды өтөөнүн шарттарын камсыз кылат;

- жазык-процесстик мыйзамдар менен ЖАС органдарынын компетенциясына киргизилген пенитенциардык мекемелерде ыкчам-издөө жана режимдик ишти, сотко чейинки өндүрүштү жүргүзөт;

- мыйзамдарда белгиленген ченемдер боюнча ЖАСты материалдык-тиричиликтик, азык-түлүк жана башка ресурстук камсыздоону уюштурат;

- соттолгондорду жана камактагыларды кармоону, кайтарууну жана конвой менен коштоп жүрүүнү камсыз кылат;

- жазык, жарандык жана административдик иштер боюнча соттук экспертизалардын өндүрүшүн камсыз кылат;

3) координациялоо функциялары:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан демилгеленген мыйзам долбоорлорунун кабыл алынышын камсыздоо максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги туруктуу өкүлү менен өз ара аракеттенүүнү камсыздайт;

- аткаруу бийлигинин органдарынын мыйзам долбоорлоо иштерин координациялайт;

- Эл аралык гуманитардык укукту имплементациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын ишин уюштуруучулук-методикалык жана техникалык жактан камсыздайт;

- мамлекеттик органдардын укуктук пропагандалоо боюнча иштерин координациялайт;

- мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча ишти координациялайт;

- пробациялык ишти координациялайт;

- ЖАСтын ишин координациялайт;

- соттук-эксперттик ишти координациялайт;

- калкты, автотранспорт каражаттарын жана алардын чиркегичтерин, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоону координациялайт;

- соттук эксперттин ведомстволук таандыгына карабастан эксперттик изилдөөлөрдүн сапатына бирдиктүү методикалык контроль жүргүзөт;

4) жөнгө салуу функциялары:

- жеке нотариалдык иш жүргүзүү укугуна лицензиялоону жүзөгө ашырат;

- адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензиялоону жүзөгө ашырат;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фондун түзүүнү, аны Кыргыз Республикасынын тарыхый-маданий мурастары жөнүндө документтер менен толуктоону уюштурат;

- белгиленген тартипте соттук эксперттердин компетенттүүлүк сертификаттарын берет;

5) кызматтарды көрсөтүү боюнча функциялар:

- Кыргыз Республикасынын жарандарына мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтөт;

- юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана жалпыга маалымдоо каражаттарын мамлекеттик каттоону, кайра каттоону жана ишин токтотууну каттоону жүзөгө ашырат;

- Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- нотариалдык иштерди жүргүзөт;

- мамлекеттик жана жеке нотариустардын мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- адвокаттардын мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- ведомстволук нотариалдык архивди жүргүзөт;

- кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестринде каттайт;

- Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- сот жана укук коргоодон тышкары, Кыргыз Республикасынан чыккан документтерди аппостилдештирет;

- кызыкдар жеке жана юридикалык жактарга Кыргыз Республикасынын укуктук маалыматтардын борборлоштурулган маалыматтар банкынан маалыматтарды берет;

- Министрликтин ыйгарым укуктарынын чегинде сот органдарында, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын жыйындарыңда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кызыкчылыктарын мыйзамдарда белгиленген тартипте коргойт;

- Кыргыз Республикасынын тиешелүү кызмат адамдарынын жана чет мамлекеттердин кызмат адамдарынын аты-жөнү, колу жана бекитип берилген мөөрлөрү жөнүндө маалыматтарды камтыган маалыматтар банкын түзөт;

- жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоону ишке ашырат;

- Кыргыз Республикасынын жарандарын, чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды каттоону жана эсепке алууну, Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу жана андан чыгуу маселелери боюнча документтерди тариздөөнү ишке ашырат, жашап туруу укугун алууга документтерди жана Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары убактылуу жана туруктуу жашоого чыгуу документтерин тариздейт;

- автомототранспорт каражаттарын жана алардын чиркегичтерин, атайын технологиялык машиналарды, окуу уюмдарынын айдоочулук курамын жана окуучуларын каттайт жана кайра каттайт;

- Кыргыз Республикасынын жарандарынын жеке жана биометрикалык маалыматтарын чогултууну, иштеп чыгууну жана сактоону ишке ашырат;

- шайлоочуларды эсепке алуу системасын пайдалануу менен шайлоочулар жөнүндө маалыматтардын - алардын биометрикалык жана жеке маалыматтарынын негизинде шайлоочулардын тизмесин түзөт;

6) камсыздоо функциялары:

- юстиция органдарынын кадрларын тандоо, жайгаштыруу жана квалификациясын жогорулатуу маселелеринде мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ишине көмөк көрсөтөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юстиция органдарынын системасында кадрдык иштерди жүргүзөт;

- нотариустар үчүн квалификациясын жогорулатуу курстарын уюштурат;

- Кыргыз Республикасынын укуктук маалыматтардын борборлоштурулган банкын жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын соттук эксперттеринин жана соттук-эксперттик изилдөөлөрдүн методикаларынын мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- юстиция органдарын, анын ичинде алардын имараттарын куруу жана оңдоо боюнча материалдык-техникалык камсыздоону жана каржылоону уюштурат, бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту уюштурууну камсыз кылат, юстиция органдарынын кызматкерлерин материалдык жана социалдык камсыздоо маселелери боюнча чечимдерди кабыл алат, ошондой эле юстиция органдарынын ишин уюштуруу боюнча башка чараларды көрөт;

- ички контролдоо системасынын бекемдигин жана натыйжалуулугун, финансылык жана башкаруу маалыматтарынын ишенимдүүлүгүн жана аныктыгын, иштин жана башкаруунун үнөмдүүлүгүн жана натыйжалуулугун, активдердин сакталышын жана юстиция органдарында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышын талдайт, баалайт жана мониторинг жүргүзөт;

- Министрликтин архивдик документтерин комплекттөө, сактоо, эсепке алуу жана пайдалануу боюнча ишти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзөт;

- ведомстволук нотариалдык архивдин нотариалдык документтерин комплекттөө, сактоо, эсепке алуу жана пайдалануу боюнча ишти мыйзамдарга ылайык жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын ишин уюштуруучулук жана координациялык камсыздоону ишке ашырат;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде адам укуктары боюнча эл аралык органдардын сунуштамаларын аткаруу жана адам укуктары боюнча эл аралык органдарга мезгилдүү баяндамаларды даярдоо боюнча иш чараларды ишке ашырууга көмөк көрсөтөт;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде адам укуктары чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринин жоболорун аткаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын улуттук мезгилдүү баяндамаларын берүүгө катышат.

9. Министрлик ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен өзүнө жүктөлгөн башка функцияларды да ишке ашырат.

4. Министрликтин укуктары

10. Министрлик өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруу максатында төмөнкүдөй укуктарга ээ болот:

- аткаруу бийлигинин органдарынын мыйзам долбоорлоо иштерин пландоо жана пландарды аткаруу маселелерин контролдоо;

- аткаруу бийлигинин органдарынан ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча иштерди жүргүзүүнү талап кылуу;

- ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу үчүн мамлекеттик органдардын, илимий-изилдөө жана окуу жайларынын, коомдук жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн белгиленген тартипте ишке тартуу;

- берилген ыйгарым укуктарынын чегинде аткаруу бийлигинин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, мекемелерден жана уюмдардан зарыл болгон маалыматты, документтерди жана материалдарды суроо;

- ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу үчүн мыйзамдарда белгиленген тартипте эл аралык, донордук жана коомдук уюмдардын финансылык каражаттарын тартуу;

- белгиленген тартипте эл аралык кызматташтыкты жүргүзүү;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде буйруктарды жана башка актыларды чыгаруу;

- мамлекеттик органдар, коомдук бирикмелер жана уюмдар менен өз ара аракеттенүү жөнүндө макулдашууларды түзүү;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча материалдарды жайгаштыруу үчүн белгиленген тартипте жалпыга маалымдоо каражаттарын уюштуруу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка укуктарды жүзөгө ашыруу.

5. Министрликтин ишин уюштуруу

11. Министрликти Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана кызмат ордунан бошотулуучу Кыргыз Республикасынын юстиция министри (мындан ары - министр) башкарат.

12. Министрликте статс-катчы жана министрдин орун басарлары кызмат орундары каралган.

Статс-катчыны кызмат ордуна дайындоо жана бошотуу тартиби, анын функциялары жана ыйгарым укуктары мамлекеттик жарандык кызмат жөнүндө мыйзамдар менен аныкталат. Министр тарабынан статс-катчыга башка функциялар жана ыйгарым укуктар жүктөлүшү мүмкүн.

Министрдин орун басарлары министрдин сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат, министрге түздөн-түз баш ийишет жана жүктөлгөн милдеттенмелеринин чегинде Министрликтин ишин уюштурушат.

13. Министр:

- жеке башкаруучулук негизде Министрликтин ишин жалпы жетектейт жана Министрликке жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- Кыргыз Республикасынын, чет өлкөлөрдүн мамлекеттик органдары, ишканалары, мекемелери менен болгон мамилелерде Министрликтин атынан чыгат, өз ыйгарым укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча өз ара аракеттешүү жана кызматташтык жөнүндө эл аралык келишимдерге белгиленген тартипте кол коёт;

- министрдин орун басарларынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт, уюштуруу, кадрдык, финансылык жана Министрликтин компетенциясына кирген башка маселелерди чечүү боюнча Министрликтин системасынын башка кызмат адамдарынын ыйгарым укуктарын белгилейт;

- мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча статс-катчыга Министрликтин компетенциясына кирген айрым функциялык милдеттерди аткарууну жүктөйт;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин номенклатурасына кирген адамдарды кызматка дайындоо жана кызматтан бошотуу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине сунуштамаларды киргизет;

- ЖАСтын ведомстволук бөлүмүнүн жетекчисинин орун басарларын кызматка дайындоо жана кызматтан бошотуу боюнча сунуштамаларды Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине киргизет;

- статс-катчынын сунуштамасы боюнча ведомстволук бөлүмдөрдүн жетекчилеринен сырткары, мамлекеттик жарандык кызмат жөнүндө мыйзамдарга ылайык административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген кызматкерлерди кызмат ордуна дайындайт жана кызмат ордунан бошотот;

- укук коргоо жана аскердик кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык ЖАСтын кызматкерлерин жана аскер кызматчыларын дайындайт;

- Министрликтин борбордук аппаратынын, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүнүн түзүмүн бекитет, ал Министрликтин милдеттери менен функцияларынын өзгөрүшүнө байланыштуу гана өзгөрүшү мүмкүн.

Мында министрди дайындоо Министрликтин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп саналбайт;

- мыйзамдарда белгиленген эмгек акы фондунун жана Министрликтин кызматкерлеринин санынын чегинде Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн штаттык ырааттамасын бекитет;

- борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрү жана аймактык бөлүмдөрү жөнүндө жоболорду бекитет;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна ведомстволук бөлүмдөр жөнүндө жоболордун долбоорлорун сунуштайт;

- ЖАСтын кызматкерлерине жана аскер кызматчыларына белгиленген тартипте атайын класстык чиндерди, класстык чиндерди, ошондой эле атайын жана аскердик наамдарды ыйгарат жана мыйзамдарда белгиленген тартипте жогорку атайын класстык чиндерди, класстык чиндерди, атайын жана аскердик наамдарды ыйгаруу жөнүндө сунуштамаларды киргизет;

- Министрликтин өзгөчө айырмаланган кызматкерлерин белгиленген тартипте мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоого жана аларга ардак наамдарды ыйгарууга сунуштайт;

- мамлекеттик сыйлыктар чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте адвокаттык иш, жеке юридикалык практика жана жеке нотариалдык иш жүргүзгөн адамдарды мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө сунуштамаларды киргизет;

- Министрликтин системасынын кызматкерлерине карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартиптик жоопкерчилик чараларын көрөт;

- мыйзамдарга ылайык Министрликтин системасында аткарууга милдеттүү болгон буйруктарды жана башка актыларды, анын ичинде мамлекеттик органдардын жетекчилери менен биргеликте же макулдашуу боюнча чыгарат, алардын аткарылышын текшерүүнү уюштурат;

- юстиция органдарынын системасынын кызматкерлерин, ошондой эле Министрликтин милдеттерин аткарууда көмөктөшкөн жарандарды сыйлоо үчүн Министрликтин сыйлыктарын белгиленген тартипте уюштурат, бул сыйлыктар жана алардын сүрөттөлүшү жөнүндө жоболорду белгиленген тартипте бекитет, аталган адамдарды Министрликтин төш белгилери, ардак грамоталары менен сыйлайт жана аларга карата сыйлоонун мыйзамдарда каралган башка түрлөрүн колдонот;

- Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн айырмалоочу белгилерин, башка расмий символдорун белгилөө жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте киргизет, ошондой эле ушул айырмалоочу белгилер жана башка расмий символдор жөнүндө жобону жана алардын сүрөттөлүшүн белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет;

- юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана ишин токтотууну каттоо жөнүндө мыйзамда каралган учурларда жокко чыгарылышы мүмкүн болгон чечимдерден сырткары, Министрликтин, ошондой эле ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн мыйзамдарга каршы келген чечимдерин жокко чыгарат;

- Министрликтин алдына коюлган маселелерди чечүү үчүн башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

Министр төмөнкүлөргө укуктуу:

1) өзүнүн төмөнкүдөй ыйгарым укуктарын өткөрүп берүүгө:

- статс-катчыга жана ведомстволук бөлүмдөрдүн жетекчилерине ЖАСтын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана кызматкерлерин кызмат ордуна дайындоо жана бошотуу боюнча;

- статс-катчыга, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилерине юстиция органдарынын системасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартиптик таасир этүү чараларын көрүү боюнча;

- ЖАСтын кызматкерлерине жана аскер кызматчыларына атайын класстык чендерди, класстык чендерди, ошондой эле атайын жана аскердик наамдарды белгиленген тартипте ыйгаруу боюнча;

2) өз милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурда белгиленген тартипте ээлеген кызмат ордунан бошотуу жөнүндө сунуштаманы бир эле мезгилде жиберүү менен Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн жетекчилерин он төрт күнгө милдеттерин аткаруудан четтетүүгө.

14. Статс-катчы юстиция органдарынын системасында административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик жарандык кызматчыларды кызмат ордуна дайындоо, которуу, ротациялоо жана кызмат ордунан бошотуу үчүн сунуштамаларды даярдайт.

15. Министрликте 11 адамдан турган коллегия түзүлөт. Министр (коллегиянын төрагасы), статс-катчы жана министрдин орун басарлары кызматы боюнча коллегиянын мүчөлөрү болуп эсептелет. Коллегиянын курамына милдеттүү түрдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү кирет. Коллегия мүчөлөрүнүн жекече курамы министр тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тейлеген түзүмдүк бөлүмү менен макулдашуу боюнча бекитилет.

Коллегиянын иши министрдин буйругу менен бекитилген Коллегия жөнүндө жобо менен аныкталат.

16. Министрликтин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында Коомдук кеңеш түзүлөт, ал коомдук башталышта иштеген консультативдик-байкоочу орган болуп саналат.