Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

3-тиркеме

(КР Министрлер Кабинетинин

2021-жылдын 15-ноябрындагы

 № 251 токтомуна)

 

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу

Дене тарбия жана спорт департаменти жөнүндө

жобо

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Дене тарбия жана спорт департаменти (мындан ары – Департамент) Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин (мындан ары – Министрлик) дене тарбия жана спорт чөйрөлөрүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча функцияларды камсыздоочу  ведомстволук бөлүмү болуп саналат.

2. Департамент өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, башка ченемдик укуктук актыларды, эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жана Министрликтин чечимдерин жетекчиликке алат.

3. Департамент мамлекеттик ишкананын уюштуруу-укуктук формасында иштеген, юридикалык жактын укук жөндөмдүүлүгүнө ээ жана өзүнө бекитилген мүлктү оперативдүү башкарат, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү, мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы менен башка мөөрлөрү, штамптары, Казыналык системасында алыш-бериш, учурдагы жана башка эсептери бар.

4. Департаменттин мүлкү мамлекеттик менчик болуп саналат жана ага оперативдүү башкаруу укугунда бекитилген.

5. Департамент Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин укук улантуучусу болуп саналат.

6. Департаменттин толук фирмалык аталышы:

– мамлекеттик тилде: “Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Дене тарбия жана спорт департаменти”;

– расмий тилде: “Департамент физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики”.

7. Департаменттин юридикалык дареги: 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Тоголок Молдо көчөсү, 17.

 

2. Департаменттин максаты жана милдеттери

 

8. Департаменттин максаты Кыргыз Республикасында дене тарбия жана спортту өнүктүрүү болуп эсептелет.

9. Департаменттин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) сергек жашоо образын жайылтуу;

2) өлкөнүн калкынын дене тарбия жана спорт менен машыгуусуна шарттарды түзүү жана андан ары өркүндөтүү;

3) өлкөнүн эл аралык спорттук беделин калыптандыруу жана чыңдоо.

 

3. Департаменттин функциялары

 

10. Департамент төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) тармактык саясатты ишке ашыруу боюнча функциялары:

– дене тарбия жана спорт чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу маселелери боюнча сунуштарды Министрликтин кароосуна киргизет, аны ишке ашырууну камсыздайт;

– дене тарбия жана спорт чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат жана Министрликке киргизет;

2) жөнгө салуу функциялары:

– белгиленген тартипте Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча консультацияларды, сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт, эл аралык жана коомдук уюмдар менен өз ара аракеттенүүнү уюштурат;

– мамлекеттик спорт мектептерине олимпиадалык резерв статусун белгиленген тартипте ыйгарат;

– дене тарбия жана спорт чөйрөсүндөгү мыйзамга ылайык республикалык дене тарбия-ден соолукту чыңдоочу, спорттук иш-чаралардын, эл аралык мелдештердин жана окутуу-машыктыруучу жыйындардын календарлык планын иштеп чыгат жана бекитет;

– квалификациялык судьялык категорияларды ыйгаруу жана андан ажыратуу жөнүндө жобону иштеп чыгат;

– федерациялардын жана кызыкдар спорттук уюмдардын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Бирдиктүү спорттук классификациясын иштеп чыгат жана бекитет;

– спорттук иш-чараларды, спорттун түрлөрү боюнча эл аралык спорттук мелдештерди өткөрүү регламенттерин иштеп чыгат жана бекитет;

– спорттук наамдарды жана квалификациялык судьялык категорияларды белгиленген тартипте ыйгарат жана андан ажыратат;

– спорттун түрлөрү боюнча резервди кабыл алуунун жана келечектүү спортчуларды даярдоонун планын аныктайт жана бекитет;

– Спорттун түрлөрүнүн жана спорттук дисциплиналардын улуттук реестрин белгиленген тартипте жүргүзөт;

– белгиленген тартипте кесиптик педагогикалык жана окутуу-машыктыруу ишин жүргүзгөн адамдарды каттоого алат;

3) мониторинг жүргүзүү жана контролдоо функциялары:

– спортто допингдик препараттарды пайдаланууга каршы белгиленген тартипте иш жүргүзөт;

– дене тарбия жана спорт маселелерин чечүүдө кызыкдар мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүү жөнүндө сунуштарды Министрликке киргизет;

4) колдоо функциялары:

– спорттук сыйлоо атрибуттарын иштеп чыгат жана бекитет;

– Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык дене тарбия жана спорт чөйрөсүндөгү кадр саясатын ишке ашырат;

– спорттун түрлөрү боюнча окуу-машыктыруучу жыйындарды белгиленген тартипте уюштурат жана өткөрөт;

– спортчулардын жана расмий өкүлдөрдүн эл аралык мелдештерге катышуусун камсыз кылат;

– спорттун түрлөрү боюнча улуттук рекорддорду белгиленген тартипте бекитет;

– спорттук резервди, спорттун түрлөрү боюнча улуттук курама командаларды дүйнөлүк, Азия, олимпиадалык, паралимпиадалык, сурдолимпиадалык, Азия оюндарына жана башка эл аралык мелдештерге даярдоо боюнча иштерди жүзөгө ашырат;

– бюджеттик жана бюджеттен тышкаркы каражаттардын эсебинен дене тарбия жана спорт чөйрөсүнүн материалдык-техникалык базасын өнүктүрөт;

– Кыргыз Республикасынын жарандарын дене тарбия жана спорт менен машыгууларга тартуу боюнча иш жүргүзөт;

– дене тарбия жана спорт маселелери боюнча методикалык жана консультациялык жардамдарды көрсөтөт;

– дене тарбия жана спорт маселелери боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырууда мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине көмөк көрсөтөт;

– дене тарбия жана спорт маселелери боюнча мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн, ошондой эле өз ишинин чөйрөсүндө илимий изилдөөлөрдү жана иштеп чыгууларды жүргүзүүгө мамлекеттик заказды ишке ашырат;

– Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүүгө катышат;

– дене тарбия жана спорт маселелери боюнча мамлекеттик саясатты өнүктүрүүгө байланышкан эл аралык, республикалык, региондук жана жергиликтүү иш-чараларды белгиленген тартипте уюштурат жана өткөрөт.

 

4. Департаменттин укуктары

 

11. Департамент төмөнкүлөргө укуктуу:

1) Департаменттин карамагында турган  мекемелерди түзүү, кайра уюштуруу жана жоюу боюнча сунуштарды Министрликке киргизүүгө;

2) Министрлик менен макулдашуу боюнча чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен эл аралык келишимдердин, макулдашуулардын жана башка документтердин долбоорлорун иштеп чыгууга жана аларга белгиленген тартипте кол коюуга катышууга;

3) спортчулар, машыктыруучулар жана адистер, анын ичинде чет өлкөлүк адистер менен келишимдерди (контракттарды) түзүүгө;

4) коомдук, спорттук уюмдары менен өз ара кызматташуу жөнүндө келишимдерди түзүүгө;

5) мелдештердин жана конкурстардын жеңүүчүлөрүн жана байге ээлерин сыйлоого;

6) Департаменттин кызматкерлерин даярдоо жана алардын квалификациясын жогорулатуу системасын уюштурууга;

7) Департаменттин карамагындагы аймактык органдар, мекемелер аткарууга милдеттүү болгон ички ведомстволук актыларды кабыл алууга;

8) Департаменттин ишинин маселелери боюнча мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн эл аралык уюмдардын жана мекемелердин каражаттарын, донорлордун гранттарын белгиленген тартипте тартууга;

9) бюллетендерди, журналдарды жана башка басылмаларды чыгарууга;

10) мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык акысыз жана акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүгө;

11) мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга;

12) Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча конкурстарды, кеңешмелерди, семинарларды жана конференцияларды өткөрүүгө, жарнамалык-басылма ишин жүргүзүүгө.

 

5. Департаменттин ишин уюштуруу

 

12. Департаменттин иши Министрлик тарабынан координацияланат жана контролдонот. Департаменттин түзүмүн Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри (мындан ары – министр) бекитет.

13. Департаментти министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана кызмат ордунан бошотулуучу министрдин орун басары рангындагы директор башкарат.

Департаменттин директору түздөн-түз министрге баш иет жана ага жүктөлгөн милдеттердин чегинде Департаменттин ишин уюштурат.

14. Департаменттин директору:

1) Департаменттин ишине жалпы жетекчилик кылат;

2) Департаментке жүктөлгөн Департаменттин милдеттеринин жана функцияларынын аткарылышы үчүн жоопкерчилик тартат;

3) аймактык органдардын түзүмүн жана штаттык санын иштеп чыгат жана министрдин бекитүүсүнө киргизет;

4) бекитилген жалпы сандын жана эмгек акы фондунун чегинде борбордук аппараттын, аймактык органдардын штаттык ырааттамасын иштеп чыгат жана министрдин бекитүүсүнө киргизет;

5) Департаменттин карамагындагы аймактык органдар жана мекемелер жөнүндө жоболорду иштеп чыгат жана министрдин бекитүүсүнө киргизет;

6) Департаменттин карамагындагы мекемелердин түзүмүн жана штаттык санын иштеп чыгат жана министрдин бекитүүсүнө киргизет;

7) борбордук аппараттын кызматкерлерин мамлекеттик жарандык кызмат чөйрөсүндөгү Кыргыз Републикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кызмат ордуна дайындайт жана кызмат ордунан бошотот;

8) Департаменттин аймактык органдардын жетекчилерин мамлекеттик жарандык кызмат чөйрөсүндөгү Кыргыз Републикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кызмат ордуна дайындайт жана кызмат ордунан бошотот;

9) Департаменттин карамагындагы мекемелердин жетекчилерин кызмат ордуна дайындоо жана кызмат ордунан бошотуу жөнүндө министрге сунуш киргизет;

10) Департаменттин карамагындагы аймактык органдар, мекемелер милдеттүү аткаруучу буйруктарды жана башка ведомстволук актыларды чыгарат, өз компетенциясынын чегинде алардын аткарылышын контролдойт;

11) бюджеттик каражаттардын пайдаланылышын контролдойт;

12) Департаменттин кызматкерлерине карата сыйлоо жана жаза чараларын колдонот.

15. Департаментте директордун орун басары болот. Директордун орун басары директордун сунушунун негизинде министрдин сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат. Директор жок учурда анын милдеттерин директордун орун басары аткарат.

 

6. Кайра уюштуруу же жоюу

 

16. Департаментти кайра уюштуруу же жоюу Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

17. Департаменттин иши токтотулган учурда документтер “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.

 

______________________________________________________