Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

5-тиркеме

(КР Министрлер Кабинетинин
2021-жылдын 15-ноябрындагы
№ 251 токтомуна)

 

 

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат,

спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу

Туризм департаменти жөнүндө

жобо

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Туризм департаментинин (мындан ары – Департамент) ишинин укуктук жана уюштуруучулук негиздерин аныктайт.

2. Департамент туризм чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча функцияларды ишке ашырууну камсыз кылуучу Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин (мындан ары – Министрлик) ведомстволук бөлүмү болуп саналат.

3. Департамент өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин, Кыргыз Республикасы катышкан эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

4. Департамент өз ишин аткаруу бийлигинин башка мамлекеттик органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жактардын бирикмелери жана башка уюмдар менен өз ара аракеттенүү менен жүргүзөт.

5. Департамент юридикалык жак болуп саналат, мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган аталышы жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү, ошондой эле белгиленген үлгүдөгү штамптары, фирмалык бланктары жана Казыналык системасында эсептери бар.

Уюштуруу-укуктук формасы - оперативдүү башкаруу укугунда түзүлгөн мамлекеттик мекеме. Департамент өз атынан жарандык-укуктук мамилелерди түзөт, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында мамлекеттин атынан жарандык-укуктук мамилелердин тарабы катары чыгууга укуктуу.

6. Департаменттин толук расмий аталышы:

– мамлекеттик тилде: “Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Туризм департаменти”;

– расмий тилде: “Департамент туризма при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики”.

7. Департаменттин кыскартылган аталышы:

– мамлекеттик тилде: “Туризм департаменти”;

– расмий тилде: “Департамент туризма”.

8. Департаменттин жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Биринчи май району, Киев көчөсү, 96 “Б”.

 

2. Департаменттин максаты

 

9. Департаменттин максаты туризм чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу болуп саналат.

 

3. Департаменттин милдеттери

 

10. Департаменттин милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) туризм чөйрөсүндө мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугун жогорулатуу;

2) туристтик тармакты өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү;

3) өлкөнүн жакшы кадыр-баркын түзүү.

 

4. Департаменттин функциялары

 

11. Департамент өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларды аткарат:

1) тармактык саясат функциялары:

– Кыргыз Республикасынын тиешелүү ченемдик укуктук актыларында жана Кыргыз Республикасы катышкан эл аралык келишимдерде каралган тартипте жана учурларда Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча мамлекеттер аралык башкаруу органдары жана эл аралык уюмдар менен белгиленген тартипте кызматташууну жүргүзөт;

– Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун мыйзамда белгиленген тартипте иштеп чыгат жана Министрликке киргизет;

– Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын колдонуу практикасын жалпылайт, аны өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

– туризм чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырат;

– туризмди мамлекеттик колдоо механизмдерин иштеп чыгат;

– туризм чөйрөсүндөгү концептуалдык-стратегиялык документтерди иштеп чыгат жана иштеп чыгууга катышат;

– дүйнөлүк туризм рыногунун конъюнктурасын изилдейт жана туризм чөйрөсүн өркүндөтүү боюнча сунуштарды белгиленген тартипте киргизет;

– туризмди өнүктүрүүнүн негизги тенденцияларына жана багыттарына комплекстүү талдоо жана болжолдоо жүргүзөт;

– туристтик агымдардын абалына талдоо жүргүзөт;

– туристтик иштин субъекттери көрсөтүүчү кызматтардын сапатына талдоо жүргүзөт;

– туризм секторуна гранттарды, техникалык, донордук жана демөөрчүлүк жардамды тартууга өбөлгө түзүүчү документтик долбоордук базаны даярдайт жана түзөт;

– Кыргыз Республикасынын аймагындагы жаратылыш комплекстерин жана тарыхый-маданий объекттерди өзүнө камтыган туристтик ресурстарды сактоо боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

– өз компетенциясынын чегинде туризм чөйрөсүндөгү эл аралык иш-чараларга Кыргыз Республикасынын катышуусу жана кызматташуусу боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

– Департаменттин компетенциясына кирген чөйрөлөрдө кызматташтык жөнүндө эл аралык келишимдерди ишке ашырат;

– эл аралык уюмдар менен өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү боюнча функцияларды ишке ашырат, ошондой эле компетенциясынын чегинде тиешелүү иш-чараларга катышат;

2) координациялоо, мониторинг жүргүзүү жана контролдоо функциялары:

– туризм чөйрөсүн комплекстүү өнүктүрүү боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууну координациялайт;

– туризм чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты түзүү боюнча аткаруу бийлигинин органдарынын ишин тармактар аралык жана региондор аралык координациялоону жүзөгө ашырат;

– туризм чөйрөсүндөгү уюмдардын ишине мониторинг жүргүзөт;

– башка мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенип, туризм чөйрөсүндө белгиленген максаттуу көрсөткүчтөрдүн аткарылышын белгиленген тартипте контролдойт;

– Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана өкмөттүк эмес түзүмдөр менен өз ара аракеттенет;

3) колдоо функциялары:

– Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча маалыматтык-аналитикалык материалдарды даярдоону жана жайылтууну ишке ашырат;

– туристтик иш-чараларды өткөрүү учурунда коомдук туристтик бирикмелерге маалыматтык жана административдик колдоону жүзөгө ашырат;

– Кыргыз Республикасынын туристтик потенциалын пропагандалоого өбөлгө болгон билим берүүчү, маркетингдик иш-чараларды жана жарнамалык роликтерди иштеп чыгат;

– туризм чөйрөсүндөгү субъекттерге методикалык жана консультациялык жардам көрсөтөт;

– башка өлкөлөрдө ата мекендик туристтик уюмдардын кызыкчылыктарын илгерилетүүгө көмөк көрсөтөт;

– туризм чөйрөсүндө улуттук жана эл аралык уюмдар менен байланыштарды түзөт жана биргелешкен изилдөө иштерин жүргүзөт;

– Туристтик иштин объекттеринин жана субъекттеринин бирдиктүү реестрин жүргүзөт;

– Департаменттин компетенциясынын алкагында кызматташтык жөнүндө зарыл макулдашууларга, протоколдорго жана башка документтерге кол коёт.

Департамент мыйзамдарга ылайык башка функцияларды да ишке ашырат.

 

5. Департаменттин укуктары

 

12. Департамент функцияларды жана милдеттерди ишке ашыруу үчүн төмөнкүдөй укуктарга ээ:

1) туризм чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын негизги багыттары жана Департаменттин ишинин маселелери боюнча сунуштарды киргизүүгө;

2) Министрлик менен макулдашуу боюнча чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен эл аралык келишимдердин, макулдашуулардын жана башка документтердин долбоорлорун иштеп чыгууга жана аларга белгиленген тартипте кол коюуга катышууга;

3) Департаменттин ишинин маселелери боюнча координациялык жана кеңешүүчү органдарды (кеңештерди, комиссияларды, топторду), анын ичинде ведомстволор аралык органдарды түзүүгө;

4) Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча, анын ичинде ведомстволор аралык жана өкмөттөр аралык деңгээлдерде эл аралык институттардын, комиссиялардын, эксперттик топтордун, атайын жумушчу топтордун ишине катышууга;

5) Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча мамлекеттер аралык (региондук) уюмдарда Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын коргоого;

6) туризм чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашыруу үчүн эл аралык уюмдардын жана мекемелердин каражаттарын, донор өлкөлөрдүн гранттарын белгиленген тартипте тартууга;

7) мамлекеттик программаларды, концепцияларды жана башка долбоорлорду иштеп чыгуу үчүн Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, административдик ведомстволорунун, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын, илимий-изилдөө жана башка ишке тартылган уюмдардын, мекемелердин өкүлдөрүн, Департаменттин ишинин багыттары боюнча сунуштарды иштеп чыгуу үчүн эксперттерди тартууга;

8) аткаруу бийлигинин органдарынан, ишканалардан, уюмдардан жана мекемелерден туризм чөйрөсүн өнүктүрүү маселелери боюнча материалдарды, сунуштарды жана корутундуларды сурап алууга;

9) сот органдарына доо арыздары менен кайрылууга жана сотторго катышууга;

10) негизги фонддордон, жүгүртүү каражаттарынан, башка материалдык баалуулуктардан жана финансылык ресурстардан турган Департаментке бекитилип берилген мүлктү белгиленген тартипте пайдаланууга жана аларды башкарууга;

11) Департаменттин адистери үчүн жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө квалификациясын туруктуу негизде жогорулатууну, тренингдерди жүргүзүүнү, тажрыйба алмашууну камсыз кылууга;

12) Департаменттин бюджетин түзүүгө, ошондой эле тармакты реформалоого катышууга жана сунуштарды киргизүүгө;

13) иштин белгиленген чөйрөсүндө маалыматты жарыялоо, Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча башка материалдарды жайгаштыруу үчүн жалпыга маалымдоо басма каражаттарын белгиленген тартипте уюштурууга;

14) мыйзамдарда каралган башка укуктарды ишке ашырууга.

 

6. Ишти уюштуруу

 

13. Департаментти Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин (мындан ары – министр) сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана кызмат ордунан бошотулуучу министрдин орун басары рангындагы директор жетектейт.

Департаменттин директору министрге түздөн-түз баш иет жана ага жүктөлгөн милдеттердин чегинде Департаменттин ишин уюштурат.

14. Департаментте директордун орун басарынын кызмат орду каралган. Директордун орун басары директордун сунушунун негизинде министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат.

Директордун орун басары директорго түздөн-түз баш иет жана жүктөлгөн милдеттеринин чегинде өзүнүн ишин жүргүзөт, директор жокто анын кызматтык милдеттерин аткарат.

15. Департаменттин директору:

1) Департаменттин ишине жалпы жетекчилик кылат жана Департаментке жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

2) Кыргыз Республикасынын, чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ишканалары, мекемелери жана уюмдары менен болгон мамилелерде Департаменттин атынан чыгат, өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген тартипте Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча эл аралык келишимдерге кол коёт;

3) директордун орун басарынын кызматтык милдеттерин аныктайт, Департаменттин компетенциясына кирген уюштуруу, кадрдык, финансылык жана башка маселелерди чечүү боюнча Департаменттин башка кызмат адамдарынын ыйгарым укуктарын белгилейт;

4) Департаменттин кызматкерлерин кызмат ордуна дайындайт жана кызмат ордунан бошотот, мыйзамдарда каралган белгиленген тартипте аларга карата сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

5) Департаменттин түзүмүнүн долбоорун министрге бекитүүгө киргизет;

6) Департаменттин кызматкерлерине белгиленген тартипте класстык чендерди ыйгарат;

7) ведомстволук сыйлыктарды (төш белгилер, сыйлыктар, грамоталар) уюштуруу жана Департаменттин өзгөчө айырмаланган кызматкерлерин, ошондой эле Департаменттин милдеттерин аткарууга көмөк көрсөткөн жарандарды сыйлоо боюнча сунушту маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрине белгиленген тартипте киргизет;

8) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аткарууга милдеттүү болгон, анын ичинде мамлекеттик органдардын жетекчилери менен биргеликте же макулдашуу боюнча буйруктарды жана башка актыларды чыгарат, алардын аткарылышын текшерүүнү уюштурат;

9) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Департаменттин мүлкүн, финансылык каражаттарын башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алат, ишеним каттарды берет, финансылык жана эмгек тартибинин сакталышын камсыз кылат;

10) Департаменттин, ошондой эле аймактык бөлүмдөрүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген чечимдерин жокко чыгарат;

11) Департаменттин штаттык ырааттамасын министрдин макулдугу менен бекитилген штаттык сандын жана эмгек акы фондунун чегинде бекитет, аны өзгөртүү Департаменттин милдеттеринин жана функцияларынын өзгөрүшүнө байланыштуу гана мүмкүн болот. Ошол эле учурда директорду дайындоо Департаменттин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп саналбайт;

12) Департаменттин алдына коюлган маселелерди чечүү үчүн башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

 

7. Мүлкү жана каражаттары

 

16. Департаменттин мүлкүн негизги жана жүгүртүү каражаттары, ошондой эле ыкчам башкаруу укугунда бекитилген башка материалдык баалуулуктар түзөт, алардын наркы баланста чагылдырылат.

17. Департамент менчик ээсинин макулдугу менен гана ага бекитилген мүлктү ажыратууга же башкача ыкма менен тескөөгө укуктуу.

18. Департамент эксплуатациялоо ченемдерин жана эрежелерин сактоо менен мүлктүн сактыгын жана натыйжалуу колдонулушун камсыз кылат.

19. Департамент мыйзамдарда белгиленген тартипте бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту, ошондой эле статистикалык отчеттуулукту жүргүзөт.

20. Департаменттин ишин каржылоо белгиленген тартипте республикалык бюджетте каралган каражаттардын жана мыйзамдарда уруксат берилген башка булактардын эсебинен жүргүзүлөт.

 

8. Корутунду жоболор

 

21. Департамент өз ишинде Министрликке отчет берет.

22. Департаменттин ишин кайра уюштуруу жана токтотуу жарандык мыйзамдарга ылайык жүзөгө ашырылат.

23. Департаменттин иши токтотулган учурда иштин жүрүшүндө пайда болгон документтер “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.

 

___________________________________________________