Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2019-жылдын 25-июлундагы N 102 Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\8164ac73-b295-4514-87d5-63b5a54dbebc\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2006-жылдын 9-январы № 3

Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин катардагы жана жетекчи курамынын кызмат өтөөсү жөнүндө

(КР 2008-жылдын 11-июнундагы № 113, 2008-жылдын 21-июлундагы № 161,
2013-жылдын 8-июнундагы № 95,
2015-жылдын 15-майындагы № 97,
2016-жылдын 6-апрелиндеги № 36 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун катардагы жана жетекчи курамынын кызмат өтөө тартибин жана шарттарын аныктайт. Ушул Мыйзам, ушул Мыйзамда каралган учурлардан тышкары, Түзөтүү мекемелерин жана соттолгондор менен камакка алынган адамдарды кайтаруу жана айдап узатуу боюнча департаментинин аскер кызматкерлерине колдонулбайт.

(КР 2013-жылдын 8-июнундагы № 95 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1-глава
Жалпы жоболор

 

1-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана Мекемелеринде кызмат өтөө

Жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөө Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын тутумуна кирүүчү жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин иш милдеттерин, укуктарын жана милдеттерин ишке ашыруу боюнча кесиптик иштерин жүзөгө ашыруучу Кыргыз Республикасынын жарандарынын мамлекеттик кызматынын бир түрү болуп саналат.

 

2-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлери

1. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин ишин техникалык жактан камсыз кылуу максатында алардын штаттык тизмесинде жалданма кызматкерлердин (жумушчулардын жана кызматчылардын) тийешелүү кызматтары каралат. Көрсөтүлгөн кызматтардын тизмегин жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси аныктайт.

2. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин жалданма курамынын эмгектик мамилелери Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси менен жөнгө салынат.

 

3-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлеринин атайын наамдары

Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин аттестацияланган курамдагы адамдары үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен төмөндөгүдөй атайын наамдар белгиленет жана ыйгарылат:

- ички кызматтын катардагысы;

- ички кызматтын кенже сержанты;

- ички кызматтын сержанты;

- ички кызматтын улук сержанты;

- ички кызматтын старшинасы;

- ички кызматтын прапорщиги;

- ички кызматтын улук прапорщиги;

- ички кызматтын кенже лейтенанты;

- ички кызматтын лейтенанты;

- ички кызматтын улук лейтенанты;

- ички кызматтын капитаны;

- ички кызматтын майору;

- ички кызматтын подполковниги;

- ички кызматтын полковниги;

- ички кызматтын генерал-майору.

 

4-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлеринин ээлеген кызматтары

Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлери ээлеген кызматтар төмөндөгүдөй топторго бөлүнөт:

катардагы курам (ички кызматтын катардагысы);

кенже жетекчи курам (ички кызматтын кенже сержанты, ички кызматтын сержанты, ички кызматтын улук сержанты, ички кызматтын старшинасы, ички кызматтын прапорщиги, ички кызматтын улук прапорщиги);

ортоңку жетекчи курам (ички кызматтын кенже лейтенанты, ички кызматтын лейтенанты, ички кызматтын улук лейтенанты, ички кызматтын капитаны);

улук жетекчи курам (ички кызматтын майору, ички кызматтын подполковниги, ички кызматтын полковниги);

жогорку жетекчи курам (ички кызматтын генерал-майору).

2-глава
Жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөөгө кабыл алуу

 

5-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарына жана мекемелерине кабыл алынуунун шарттары

1. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарына жана мекемелерине анык аскердик кызматты өтөгөн же үй-бүлөлүк абалына байланыштуу негиздер боюнча альтернативалык (аскерден тышкаркы) кызматтан өткөн, өзүнүн ишкердик жана жеке сапаттары боюнча Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерине коюлуучу талаптарга жооп берген Кыргыз Республикасынын жарандары ыктыярдуу негизде кабыл алынат, анын ичинде:

- катардагы жана кенже жетекчи курамдагы кызмат ордуна - жашы 30дан ашпаган адамдар; жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде эркин жалданма кызмат ордуна 5 жылдан кем эмес эмгек стажы бар, жашы - 35тен ашпаган адамдар;

- ортоңку жана улук жетекчи курамдагы кызмат ордуна - жашы 35тен ашпаган адамдар; жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде эркин жалданма кызмат ордунда 5 жылдан кем эмес эмгек стажы бар, жашы 40тан ашпаган адамдар.

Мында аскердик жана альтернативалык (аскерден тышкаркы) кызматты өтөгөндүгүнө карата талаптар аялдарга жайылтылбайт. Аскерден тышкаркы альтернативалык кызматты өтөгөн жарандар ээлей ала турган кызмат орундарынын тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

2. Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу тутумунун аттестацияланган курамынын жаңы кабыл алынган кызматкерлери Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун окуу жайында милдеттүү баштапкы даярдыктан өтүшөт.

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин окуу жайлары Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерин даярдоону жүзөгө ашыра алат.

3. Аскерге чакырылуучулар жазык-аткаруу тутумунун органдарына кызмат кылууга алынбайт. Күч түзүмдөрүнүн окуу жайларындагы окуу мезгили алгачкы атайын офицердик наам ыйгарылгандан кийин анык мөөнөттүү аскер кызматы катары эсептелет.

4. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын катардагы жана жетекчи курамындагы кызмат орундарына билим деңгээли, жеке жана ишкер сапаттары, ден соолугунун абалы боюнча өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууга жөндөмдүү адамдар кабыл алынат.

Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин ортоңку жана улук жетекчи курамынын кызмат орундарына курагы 40 жаштан ашпаган, орго жана жогорку кесиптик билими бар Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кенже курамынын кызматкерлери дайындалса болот.

5. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин ортоңку, улук жетекчи курамынын кызмат ордуна орто жана жогорку кесиптик билими бар адамдар гана дайындалат, Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин жогорку жетекчи курамынын кызмат ордуна жогорку билимдүү гана адамдар, ал эми ыкчам-кызматтык милдеттерди аткарууну караган кызмат орундарына жогорку юридикалык билими бар адамдар дайындалат. Жогорку юридикалык билими бар адамдар дайындалуучу кызмат орундардын тизмеси жазык-аткаруу тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан аныкталат.

Зарыл болгон учурда ортоңку жана улук жетекчи курамдагы, ыкчам-кызматтык ишке байланышпаган жана жашыруун иш кагаздарына киргизүүнү талап кылбаган кызматтарды контракттык же конкурстук негизде ээлөөгө, анын ичинде мурда укук коргоо органдарында, прокуратура, юстиция органдарында, соттордо жана жазык-аткаруу тутумунун органдары менен мекемелеринде, ошондой эле запастагы офицерлерге, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тармагы боюнча пенсия төлөнүп жаткан же болбосо аскердик пенсия алып жүргөн адамдарга да, аларды андан ары Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын кадрлар курамына алуу менен жол берилет.

6. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарына кызматкерлерди кызматка кабыл алуу, кызмат орундарынан которуу, кызмат боюнча жогорулатуу жана бошотуу алардын улутуна, социалдык тегине, мүлктүк абалына, ынанымына мыйзам чегинде иштеп жаткан коомдук бирикмелердин ишине катышкандыгына же катышпагандыгына, динге карата мамилесине байланыштуу болушу мүмкүн эмес.

Жазык-аткаруу тутумунун органдарына кызматка талапкерлерди тандоонун, контракттарды түзүүнүн жана конкурстарды өткөрүүнүн тартиби менен шарттары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

7. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын аттестацияланган курамдагы кызматына дайындалган аскер кызматын өтөөгө милдеттүүлөр аскердик каттоодон белгиленген тартипте чыгышат жана жазык-аткаруу тутумунун тийешелүү органдарына каттоого турушат.

(КР 2013-жылдын 8-июнундагы № 95, 2015-жылдын 15-майындагы № 97 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

6-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөөгө кабыл алуудагы жана кызмат өтөөдөгү чектөөлөр

1. Жарандар жазык-аткаруу тутумуна кызматка кабыл алынбайт же жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөй албайт, эгерде ал:

- соттун чечими менен ишке жарамдуу эмес же жарамдуулугу чектелүү деп табылса;

- соттун чечими менен ага мамлекеттик кызматкер катары ишти аткарууга же мамлекеттик кызматтын кайсы бир кызмат ордун ээлөөгө тыюу салынса;

- соттуулугу жабылганына же алып салынгандыгына же болбосо ага карата жазык кылмышы үчүн реабилитацияланбаган негиздер боюнча жазыктык куугунтуктоо токтотулганына карабастан, соттолгон же соттуулугу бар болсо;

- жазык-аткаруу тутумунан, ошондой эле башка министрликтерден жана ведомстволордон ушул Мыйзамдын 35-статьясынын 5-пунктунда жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында каралган тартипти одоно бузгандыгы үчүн бошотулса;

- ушул Мыйзамдын 5-статьясында белгиленген жазык-аткаруу тутумуна кызматка алуу шарттарына жооп бербесе.

Бири-бири менен жакын туугандык байланышта (ата-энеси, жубайлар, ага-инилер, эже-сиңдилер, балдары, кыздары, ошондой эле жубайынын ага-инилери, эже-сиңдилери, ата-энелери, балдары) болгон кызматкерлерге, эгерде алардын кызмат өтөөсү түздөн-түз бири-биринин баш ийүүсүнө же контролдугуна байланыштуу болсо, жазык-аткаруу тутумунун бир органында же мекемесинде кызмат өтөөгө уруксат берилбейт.

2. Кызматкерлерге төмөнкүлөргө тыюу салынат:

- жеке өзү же ортомчулар аркылуу ишкердик иш менен алектенүүгө;

- мамлекеттик мүлктү, кызматтык унааны, акча каражаттарын, кызматтык маалыматтарды кызматтык эмес максаттарда пайдаланууга;

- өзүнүн кызматтык абалын жеке кызыкчылыгын же жакын туугандарынын кызыкчылыгын түздөн-түз козгогон маселелерди чечүү үчүн пайдаланууга;

- өзүнүн негизги иш-милдетин аткарууга тоскоолдук кылбаган деңгээлде чыгармачылык, илимий жана окутуучулук иштерден тышкары, менчигинин түрүнө карабастан жазык-аткаруу тутумуна кирбеген ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда айкалыштыруу менен иштөөгө;

- саясий партиялардын, коомдук бирикмелердин жана тыюу салынган диний уюмдардын мүчөсү болууга, иштерине катышууга жана аларды колдоп чыгууга;

- иш таштоолорду, митингдерди жана пикеттерди уюштурууга жана аларды өткөрүүгө катышууга.

3. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жана башка чектөөлөр да колдонулат.

(КР 2008-жылдын 21-июлундагы № 161, 2013-жылдын 8-июнундагы № 95 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

3-глава
Атайын наамдарды ыйгаруу тартиби

 

7-статья. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерине атайын наамдарды ыйгаруунун жалпы шарттары

1. Кызматкерлерге атайын наамдар алардын квалификациясын, билимин, кызматка болгон мамилесин, иштеген жылдарын жана ээлеген штаттык кызмат ордун, ошондой эле ушул Мыйзамда каралган башка шарттарды эске алуу менен жекече ыйгарылат.

Кызматкерлерге ыйгарылуучу атайын наамдар алгачкы жана кезектеги болуп бөлүнөт.

2. Катардагы жана кенже жетекчи курамдын кызматкерлерине алгачкы атайын наамдар кызматтарды комплекттөө номенклатурасына ылайык наамдарды ыйгаруу укугу берилген органдын же мекеменин жетекчиси тарабынан ыйгарылат.

3. Ортоңку жана улук жетекчи курамдын кызматкерлерине алгачкы атайын наамдар жазык-аткаруу тутумунун кадрларынын катарына киргизүү менен жазаларды аткаруу тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан ыйгарылат.

4. Аттестацияланган курамдын адамына ички кызматтын полковнигине чейинкини камтыган наамдар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу тартипте ыйгарылат. Жогорку жетекчи курамдын наамдары Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан ыйгарылат.

5. "Ички кызматтын кенже лейтенанты" деген алгачкы атайын наам запастагы "кенже лейтенант" аскер чини бар же жогорку, орто кесиптик окуу жайын аяктаган, ортоңку жана улук жетекчи курамдын кызмат ордуна дайындалган кызматкерлерге, бирок кызмат ордуна дайындалган күндөн тартып 3 айдан эрте эмес мөөнөттө ыйгарылат.

6. Жазык-аткаруу тутумунун, ички иштер органдарынын жана башка укук коргоо органдарынын жана аскердик түзүмдөрдүн жогорку кесиптик окуу жайларын аяктагандан кийин кызматкерлерге "ички кызматтын лейтенанты" деген алгачкы наам ыйгарылат.

7. Улук жетекчи курамдын алгачкы жана кезектеги атайын наамдары жазык-аткаруу тутумунун кызматкеринин жогорку билими бар болсо гана ыйгарылат.

8. Жазык-аткаруу тутумуна кызматка кабыл алынган жана окумуштуулук даражасы же илимий наамы бар Кыргыз Республикасынын окуу жайларынын профессордук-окутуучулук курамынын адамдарына алгачкы атайын наамдар жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин чечими боюнча төмөнкү тартипте: илимдин кандидаттарына, доценттерге - "ички кызматтын капитаны" наамынан төмөн эмес; илимдин докторлоруна, профессорлорго - "ички кызматтын майору" наамынан төмөн эмес ыйгарылат.

9. Кызмат өтөө учурунда илимий даража же окумуштуулук наам алган кызматкерге кезектеги атайын наам ушул статьянын 8-бөлүгүнө ылайык ыйгарылат.

10. Жетекчи курамдын кызматкерлерине кезектеги атайын наамдар жакшы аттестациялангандан кийин, ээлеген кызмат ордун эске алуу менен ошондой эле мурдагы наамы боюнча кызмат өтөгөн жылдарынын белгиленген мөөнөтү аяктаганда ыйгарылат.

11. Ортоңку жана улук жетекчи курамдын кызматкерлерине кезектеги атайын наамдар жазаларды аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан ыйгарылат.

12. Окуу жайлардын угуучуларына жана адъюнкттарга кезектеги атайын наамдар окууга киргенге чейин ээлеген штаттык кызмат орундарына ылайык окуу убагында ыйгарылат.

13. Ээлеген кызматына ылайык келген кезектеги атайын наам, эгерде мөөнөтүн узартуу башка техникалык себептерден келип чыкпаса (кадрлар кызматына сунуш түшпөсө же кечигип түшсө), кызматкерге анын мурдагы наамы боюнча өтөгөн кызматынын мөөнөтү аяктаган күнү түздөн-түз жетекчисинин сунуштамасынын негизинде ыйгарылат.

(КР 2013-жылдын 8-июнундагы № 95 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

7-1-статья. Кызматка кабыл алынарда запаста турган же башка укук коргоо органдарынан же аскердик түзүмдөрдөн которулган адамдарга атайын наамдарды ыйгаруу

1. Мамлекеттик кызматчылардын класстык чени бар кызматкерлерге ортоңку, улук жана жогорку жетекчи курамдын алгачкы жана кезектеги атайын наамдары кайра аттестациядан өтүү тартибинде ыйгарылбайт.

2. Запастагы офицердик курамдын же башка укук коргоо органдарынан, аскердик түзүмдөрдөн которулуп келген адамдар ортоңку, улук жана жогорку жетекчи курамдын кызматына дайындалгандан кийин, алардын аскердик, атайын наамдарына, атайын класстык чендерине ылайыктуу атайын наамдарды ыйгаруу менен жазык-аткаруу тутумунун кадрларынын катарына киргизилет. Штаттык кызматка ылайык эгерде алар кадрларга киргизилген күнгө чейин, кызматын (ишин) аткаруу учурунда же запаста жүргөндө аларга берилген аскердик, атайын наамдарга, атайын класстык чендерге белгиленген мөөнөттөрдү өтөп бүтүшсө, атайын наам мурдагы аскердик, атайын наамынан, атайын класстык ченинен бир даражага жогору ыйгарылышы мүмкүн.

3. Жазык-аткаруу тутумуна кабыл алынуучу аскердик же атайын наамы жок адамдарга, алар кенже жетекчи курамдын кызмат ордуна дайындаганда "ички кызматтын кенже сержанты" деген алгачкы атайын наам, ал эми офицердик курамдын кызмат ордуна дайындалганда - "ички кызматтын кенже лейтенанты" деген наам ыйгарылат.

4. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органына жана мекемесине жаңы кабыл алынган жогорку билимдүү кызматкер өз ыктыяры менен кенже жетекчи курамдын кызмат ордуна дайындалышы мүмкүн. Мындай учурда ага "ички кызматтын старшинасы" деген наамдан төмөн эмес кенже жетекчи курамдын алгачкы атайын наамы ыйгарылат.

(КР 2013-жылдын 8-июнундагы № 95, 2015-жылдын 15-майындагы № 97 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

8-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлеринин наамдарын төмөндөтүү

1. Кенже, ортоңку жана улук жетекчи курамдагы кызматкерлердин наамдарын бир тепкичке төмөндөтүү жазаларды аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин чечими менен тартиптик жаза чарасы катары жүргүзүлөт.

2. Наамы төмөндөтүлгөн адамдардын мурдагы наамы бир жылдан кем эмес мөөнөт өткөндөн кийин, жакшы аттестацияланган учурда, ээлеген штаттык кызматына карабастан, наамды төмөндөтүү жөнүндө чечим кабыл алган начальниктердин, ага тең же андан жогорку жетекчинин буйругу менен калыбына келтирилет. Мурдагы наамы калыбына келтиргенге жана ага кезектеги наам берилгенге чейин наамын кайталап төмөндөтүүгө жол берилбейт.

3. Жогорку жетекчи курамдагы адамдардын наамдары да төмөндөтүлүшү, кийин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык калыбына келтирилиши мүмкүн.

(КР 2013-жылдын 8-июнундагы № 95 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

9-статья. Атайын наамдарда кызмат өтөө мөөнөттөрү

1. Кенже жетекчи курамдагы наамдар боюнча өтөгөн жылдардын мөөнөттөрү төмөндөгүдөй белгиленет:

- ички кызматтын кенже сержанты, ички кызматтын сержанты наамында - 1 жыл;

- ички кызматтын улук сержанты наамында - 2 жыл;

- ички кызматтын старшинасы наамында - 3 жыл;

- ички кызматтын прапорщиги наамында - 4 жыл.

2. Ички кызматтын катардагысы, ички кызматтын улук прапорщиги наамдары боюнча кызмат өтөгөн жылдарга мөөнөт белгиленбейт.

3. Офицердик курамдагы адамдардын наамдар боюнча кызмат өтөгөн жылдардын мөөнөттөрү төмөндөгүдөй белгиленет:

- ички кызматтын кенже лейтенанты наамында - 1 жыл;

- ички кызматтын лейтенанты наамында - 2 жыл;

- ички кызматтын улук лейтенанты наамында - 3 жыл;

- ички кызматтын капитаны наамында - 4 жыл;

- ички кызматтын майору наамында - 5 жыл;

- ички кызматтын подполковниги наамында - 6 жыл.

4. Ички кызматтын полковниги наамында кызмат өтөө мөөнөтү ушул берененин экинчи абзацында каралган учурларды кошпогондо, белгиленбейт.

"Ички кызматтын генерал-майору" жогорку атайын наамы Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын кызматын ээлеген адамга 6 айдан эрте эмес, ал эми жогорку атайын наамы бар адамдардын ээлөөсүн караган башка кызматтарды үзгүлтүксүз ээлегендерге - алар дайындалган күндөн тартып 2 жылдан эрте эмес ыйгарылат.

"Ички кызматтын полковниги" атайын наамына ээ болгон жана штаттык категориялары жогорку атайын наамы бар адамдардын ээлөөсүн караган кызмат орундарына дайындоого чейин саясий жана жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлегендердин саясий жана жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген мөөнөтү "Ички кызматтын генерал-майору" жогорку атайын наамын ыйгарууга каралган мөөнөткө эсептелинет.

5. Кызмат өтөө мөөнөтү наамды ыйгаруу жөнүндө буйрукка кол коюлган күндөн тартып эсептелет. Жетекчи курамдагы адамдардын төмөндөтүлгөн наамда жүргөн убагы калыбына келтирилген наамда кызмат өтөө мөөнөтүнө кирбейт.

6. Оор кылмышты ачкандыгы же токтоткондугу жана бул учурда эрдик жана каармандык көрсөткөндүгү, ошондой эле кызматтык ишинде башка жогорку көрсөткүчтөрү үчүн аттестацияланган курамдын адамдарына мурунку наамда белгиленген кызмат өтөө мөөнөтүнүн жарымынан кем эмеси өткөндө, башкача айтканда мөөнөтүнөн мурда же мурунку наамдан бир жарым мөөнөтү өткөндө жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан ээлеген штаттык кызмат орду боюнча каралган наамдан бир даражага жогору кезектеги атайын наам ыйгарылат.

7. Ээлеген штаттык кызмат орду боюнча каралган атайын наамды мөөнөтүнөн мурда же бир баскычка жогору ыйгаруу Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөөнүн бүткүл мезгили ичинде бир гана жолу жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын Президенти ыйгарууларды жүргүзгөн учурларды кошпогондо, ушул негиздер боюнча наамдардын бир учурда ыйгарылышына жол берилбейт.

8. Пенсия чектөөдө эске алынуучу 20 жылдык жана андан ашуун кызмат өтөгөн жылдары бар, ыйгарылган наамында белгиленген мөөнөттөгү кызматын өтөгөн жана жакшы аттестацияланган офицердик курамдын адамдарына аларды курагы же оорусу боюнча кызматтан бошотуу менен ээлеген штаттык кызматы боюнча каралган наамына карабастан, ички кызматтын подполковнигине чейинки кезектеги наам Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан ыйгарылышы мүмкүн.

(КР 2013-жылдын 8-июнундагы № 95 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

10-статья. Кезектеги атайын наамдарды берүүнү кечиктирүү

1. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин тартиптик жаза чарасы (оозеки жарыялангандарын кошпогондо) колдонулган кызматкерлерине, болбосо кылмыш иши козголгондорго, же кызматтык тартипти бузуу фактылары боюнча кызматтык текшерүү жүргүзүлүп жаткандарды кезектеги атайын наамды ыйгарууга көрсөтүү тартиптик жаза чарасы тийешелүү түрдө алынганга же жазык иши кыскартылганга же болбосо кызматтык текшерүү аяктаганга чейин жүргүзүлбөйт.

1-1. Бала багуу боюнча өргүүдө жүргөн кенже жана жетекчи курамдын кызматкерлерине кезектеги атайын наамдар бала багуу боюнча өргүүдөн чыккан күндөн тартып 3 айдын ичинде ыйгарылат.

2. Жазык-аткаруу тутумунун органынын же мекемесинин кызматкерин атайын наамды ыйгарууга көрсөтүүнү негизсиз кечиктирген жазык-аткаруу тутумунун органынын же мекемесинин начальниги тартиптик жоопкерчилик тартат.

3. Биринчи же кезектеги атайын наамды ыйгарууга көрсөтүү негизсиз кечиктирилген учурда жазык-аткаруу тутумунун органынын же мекемесинин кызматкери көрсөтүлгөн атайын наам өз учурунда ыйгарылганда алуусу тийиш болгон каражаттын тийешелүү түрлөрүнүн ордун толтуруп алууга укуктуу.

(КР 2013-жылдын 8-июнундагы № 95 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

11-статья. Кызматтан которууда атайын наамдарды ыйгаруу

(КР 2013-жылдын 8-июнундагы № 95 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)         

 

12-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдары менен мекемелеринин кызматкерлерин атайын наамдарынан ажыратуу

Аттестациялык курамдын адамдары төмөнкүдөй учурларда наамдарынан ажыратылышы мүмкүн:

- катардагы жана кенже жетекчи курамда - соттун өкүмү боюнча, ошондой эле жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси белгилеген тартипте;

- ортоңку жана улук жетекчи курамда - соттун өкүмү боюнча же болбосо жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин чечими боюнча;

- жогорку жетекчи курамда - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык.

4-глава
Жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөө

 

13-статья. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерин кызмат ордуна дайындоо жана аларды кызмат боюнча которуштуруу

1. Жазаларды аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат.

2. Жазаларды аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин орун басарлары жазаларды аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызмат ордуна дайындалышат жана кызмат ордунан бошотулушат.

3. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин башка кызматкерлери кызмат ордуна жазык-аткаруу тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен белгиленген тартипте дайындалышат жана бошотулушат.

4. Аттестацияланган курамдагы адамдар айкалыштыруучу кызматтар жана ал кызматтарга тиешелүү наамдар жазык-аткаруу тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси бекиткен тизмек боюнча аныкталат.

5. Кадрларды тандоо, жайгаштыруу, Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин аттестацияланган курамдагы кызматтарынын сапаттуу жабдылуусун камсыз кылуу бардык даражадагы жетекчилердин милдети болуп саналат.

6. Аттестацияланган курамды штаттык кызмат орундарына дайындоо жана кызмат боюнча которуштуруу түздөн-түз начальниктер тарабынан алардын жазык-аткаруу тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси аныктаган компетенциясына жараша жүргүзүлөт.

7. Аттестацияланган курамдагы адамдарды кызмат боюнча которуштуруу төмөндөгүдөй жүргүзүлөт:

- жогору турган кызматка - кызматы боюнча көтөрүү иретинде;

- бирдей кызматка - жазык-аткаруу тутумунун органынын же мекемесинин кызматкерлеринин штатын же санын кыскартууга байланыштуу (мындан ары - уюштуруу-штаттык иш чараларына), иш тажрыйбасын эске алуу менен, адистиги боюнча кыйла максаттуу пайдалануу үчүн, же болбосо жеке өтүнүчү боюнча, ал эми офицердик курамдагы адамдарды болсо - белгилүү мөөнөткө кызмат өтөөчү жерлердин алмаштырылганына байланыштуу;

- кызматтын кызыкчылыгында кызматкердин башка кызмат ордуна которулгандыгына байланыштуу - ротациялоого (түздөн-түз начальниктин же кадрдык аппараттын начальнигинин сунуштамасынын негизинде). Кызматкер 5 жылда бир жолудан көп эмес ротацияланууга жатат;

- Кыргыз Республикасынын же башка мамлекеттердин Ички иштер министрлиги тармагынын окуу жайларынын күндүзгү окуу бөлүмүнө окууга өткөнүнө байланыштуу кызматынан бошогондо, ошондой эле окууну бүтүргөндөн кийин кызмат ордуна дайындалганда;

- төмөнүрөөк турган кызматка - штаттар кыскартылганда;

- бирдей кызматка которууга мүмкүнчүлүк болбогондо жана аттестацияланган курамдагы адамдын макулдугу менен;

- ден соолугуна байланыштуу аскердик-врачтык комиссиянын токтомуна ылайык жана анын макулдугу менен;

- жеке өтүнүчү боюнча;

- аттестациялык тартипте ээлеген кызматына ылайык келбегендиги боюнча;

- Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин Тартиптик уставына ылайык тартиптик жаза берүү иретинде.

8. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерин кызмат боюнча которууда ал негизги же профилдик адистиги же тажрыйбасына ылайык иш менен камсыздалат. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерин жаңы адистик боюнча которуу зарыл болгондо, ал тиешелүү окуу курстарынан кайра даярдоодон өтүүсү керек.

9. Кадрлардын карамагына кызматкер төмөндөгү учурларда киргизилет:

- уюштуруу-штаттык иш-чаралар өткөрүлгөндө;

- жазык-аткаруу тутумунун органы же мекемеси жоюлганда;

- кызматкер мурда ээлеген кызмат ордуна калыбына келтирилгенде;

- аны башка кызмат ордуна дайындоо мүмкүн болбогондо;

- Тартип уставына ылайык кызмат ордунан бошотулганда;

- башка укук коргоо органдарынан жана аскер түзүмдөрүнөн которулганда;

- ушул Мыйзамдын 23-статьясынын 3-пунктунда каралган учурларда.

Кызматкерлер кадрлардын карамагына 4 айдан ашпаган мөөнөткө киргизилет, андан кийин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте бошотулууга тийиш.

Кадрлардын карамагында турган адамдарга 4 айдын ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте жана өлчөмдөрдө акчалай маяна төлөп берилет.

Уюштуруу-штаттык иш-чараларды өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органынын же мекемесинин жаңыдан бекитилген штаттык тизмеси боюнча тиешелүү кызмат орундарына ылайык келген кызмат орундарын ээлеген кызматкерлер, анын ичинде ошого окшош функционалдык милдеттерин аткаруу учурунда ал кызматтарга дайындоонун артыкчылыктуу укуктарына ээ болушат.

Кадр кызматынын көрсөтмөсү боюнча кадрлардын карамагында турган кызматкерлер мекемелер өткөргөн профилактикалык-издөө иш-чараларына, ошондой эле мекемелерден качып кеткен соттолгондорду издеп табуу боюнча иш-чараларга тартылышы мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлеринин жазаларды аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кадрларынын карамагында болгон мөөнөтүнө ооруган учурдагы же кезектеги же кошумча эмгек өргүүсүндө болгон мезгилдери эсептелбейт.

(КР 2013-жылдын 8-июнундагы № 95, 2016-жылдын 6-апрелиндеги № 36 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

14-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерин кызматтан төмөндөтүү

1. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерин кызматынан тартиптик жаза иретинде төмөндөтүү Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин Тартиптик уставында ушундай укук берилген начальник тарабынан жүргүзүлөт.

2. Офицердик курамдагы адамдарды штат кыскарган учурда ден соолугуна байланыштуу төмөнүрөөк кызматка которуу түздөнтүз начальниктер тарабынан аларга берилген укуктардын чегинде, бирдей кызматка которууга мүмкүнчүлүк болбогон шарттарда жүргүзүлөт.

3. Которуунун негизи бирдей же төмөнкү кызматка которуу жөнүндө өздүк курам боюнча буйрукта көрсөтүлөт.

4. Кызматтан которулган жетекчи курамдагы адамдар жаңы кызмат ордуна иштерин жана кызматын өткөргөндөн кийин, бирок жазык-аткаруу тутумунун органы же мекемеси кызматтан которуу жөнүндө буйрукту же жазуу жүзүндөгү билдирүүнү алгандан кийин, алар кезектеги өргүүдө же дарыланууда болгондон башка учурларда, бир айлык мөөнөттөн кечиктирилбестен жиберилүүгө тийиш. 

15-статья. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлеринин анты

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин аттестациялык курамынын адамдары төмөндөгүдөй ант беришет:

"Мен, Ф.А.А., Кыргыз Республикасынын жараны, Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органына жана мекемесине мамлекеттик кызматка кирип жатып, өз элиме берилип кызмат кылууга;

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана башка ченемдик укуктук актыларынын талаптарын кынтыксыз жетекчиликке алууга;

жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын кылмыштуу жана башка мыйзамсыз кол салуулардан өмүрүмдү аябастан коргоого;

мыйзамдуулукту сактоого, чынчыл, кыраакы кызматкер болууга, инсанды урматтоого, мамлекеттик жана кызматтык сырды сактоого;

кызматтын кызыкчылыгында зарыл болгон жерде кызмат өтөөгө;

кызматтык парзымды жана мага жүктөлгөн милдеттерди чын дилимден аткарууга салтанаттуу ант берем.

Берген антымды бузсам, мени Кыргыз Республикасынын мыйзамдары катуу жазаласын".

(КР 2013-жылдын 8-июнундагы № 95 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

16-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлеринин кийиминин формасы

1. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлери үчүн формалуу кийимдерди кийүү каралган. Ал кийимдердин формасы, жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлеринин айырмалоо белгилери жана аларды буюм акылары: менен жабдуу ченемдери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет. Формалуу кийим кийүү тартиби жана эрежелери жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан белгиленет. Формалуу кийим акысыз берилет.

2. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кынтыксыз кызмат өтөгөн жана пенсия алуу укугу менен кызматтан бошотулган кызматкерлерге Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте форма кийимин кийип жүрүүгө уруксат берилет.

(КР 2013-жылдын 8-июнундагы № 95 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

17-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлеринин куралдары жана атайын каражаттары

Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлери тийиштүү даярдыктан өткөндөн кийин, кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда ок атуучу куралдарды жана атайын каражаттарды алып жүрүүгө укуктуу. Ок атуучу куралдарды жана атайын каражаттарды дайыма алып жүрүүгө жана сактоого укук берилген жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлеринин кызматтык тизмеги, ошондой эле көрсөтүлгөн куралдарды жана атайын каражаттарды алып жүрүү жана сактоо тартиби жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан белгиленет.

Ок атуучу куралдарды жана атайын каражаттарды колдонуу "Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун органдары жана мекемелери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен жөнгө салынат.

 

18-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде атайын наамдарды ыйгаруунун жана кызмат өтөгөн жылдарды эсептөөнүн өзгөчөлүктөрү

Коргоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана жоюу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, мамлекеттик чек араны коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, улуттук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, баңгизаттарды контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын (анын ичинде запаста турган) кызматкерлерине жана аскер кызматчыларына, ошондой эле аларды Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза аткаруу системасынын органдарына жана мекемелерине кызматка алуу учурунда ички иштер чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын катардагы жана жетекчи курамындагы адамдарга, ушул Мыйзамдын 3-статьясына ылайык мурда бар аскердик же атайын наамдарына тең келүүчү атайын наамдар ыйгарылат.

Көрсөтүлгөн адамдардын саналып өткөн органдардагы иш (кызматтык) стажы алардын жазык-аткаруу тутумунун органдарындагы жана мекемелериндеги кызмат өтөгөн мөөнөтүнө кошулуп эсептелет.

Офицердик курамдын аскердик наамы болбогон жана аскер кызматына чакырылган жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерине алардын атайын наамына ылайык келген офицердик курамдын алгачкы аскердик наамы ыйгарылбайт.

(КР 2008-жылдын 11-июнундагы № 113, 2013-жылдын 8-июнундагы № 95 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

19-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөө

Аттестацияланган курамга кирген адамдар тийиштүү окуу жайлардын окуучулары, угуучулары жана студенттери үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жеңилдиктерден пайдалануу менен жалпы билим берүүчү жана башка окуу жайларда, ал эми эл аралык келишимдерге ылайык - чет мамлекеттердин окуу жайларында окуй алышат. Кызматкерлер өзүнүн кесиптик деңгээлин жана квалификациясын жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси аныктаган тартипте жогорулатышат.

Аттестацияланган курамга кирген адамдардын ичинен кош бойлуу аялдар жана энелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген баардык укуктардан жана жеңилдиктерден пайдаланышат.

Кызматкерлер бала багуу боюнча өргүүгө чыккан мезгилде алардын ордун аттестацияланган курамдагы адамдардын же жарандык калк ичинен (ыкчам-кызматтык иш менен байланышпаган жана жашыруун иш кагаздарга уруксат алууну талап кылбаган кызматтарга)", атайын наам ыйгарылбастан алынган адамдар менен алмаштырууга уруксат берилет.

(КР 2013-жылдын 8-июнундагы № 95 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

20-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерин сыйлоо

Өздөрүнүн милдеттерин үлгүлүү аткарышкан, жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен аттестацияланган курамдагы адамдар Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин Тартиптик уставына ылайык түздөнтүз жетекчилер тарабынан сыйлануусу мүмкүн.

Аттестацияланган курамдагы адамдар кызмат милдетин аткарган учурда эрдик жана каармандык көрсөткөндүгү жана башка өзгөчө эмгектери үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарына көрсөтүлүшү мүмкүн.

 

21-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерине колдонулуучу тартиптик жазалар

Кызмат тартибин бузгандыгы үчүн жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин Тартиптик уставына ылайык тартиптик жаза чаралары колдонулушу мүмкүн.

 

22-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөгөн жылдарды эсептөөнүн өзгөчөлүктөрү

Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерине жана аскер кызматчыларына (мөөнөттүү аскер кызматчыларынан тышкары) пенсия чектөө үчүн иштеген жылдарын эсептөөгө жеңилдик белгиленет: эки күндүк кызматы - үч күнгө, ал эми жугуштуу оорулууларды кармоо жана дарылоо мекемелеринде алардын мурда белгиленген жеңилдиктерин сактоо менен, бир күндүк кызматы эки күнгө эсептелет.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлеринин укук коргоо органдарында, прокуратура, юстиция, сот органдарында, жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде мамлекеттик кызматкер, жазык-аткаруу тутумунун кызматкери катары иштеген иштери пенсия чектөө үчүн алардын жалпы жана үзгүлтүксүз эмгек стажына жана иштеген жылдарын эсептөөгө толугу менен киргизилет.

Аттестацияланган курамга кирген адамдарга пенсия чектелген учурда эсептелүүчү иштеген жылдарына жазык-аткаруу тутумунун, ички иштер органдарынын мекемелерине кызматка кабыл алынганга чейинки жарандык жогорку жана атайын орто окуу жайларында окуунун күндүзгү бөлүмүндөгү окуган мезгилинин (беш жылга чейинки чектерде) бир окуу жылы - бир эмгек жылы катары эсептелинет.

(КР 2008-жылдын 11-июнундагы № 113, 2013-жылдын 8-июнундагы № 95, 2015-жылдын 15-майындагы № 97 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

23-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарына иштөөгө жиберүү жана эл аралык уюмдарга жиберүү

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутат болуп шайланган, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына кызматка дайындалган жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлери жазык-аткаруу тутумунун кадрларында калтырылуу менен алардын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бүткүчө иштөөгө жиберилет.

Иштөөгө жиберүү жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен жол-жоболоштурулат.

1-1. Жазаларды аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жүктөлгөн милдеттери аткаруу максатында кызматкер өз макулдугу боюнча жетекчиси тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерге ылайык эл аралык уюмдарга андан ары кызмат өтөө үчүн жиберилиши мүмкүн. Эл аралык уюмдарга жиберилген кызматкер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана эл аралык келишимдерде каралган өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен ушул Мыйзамда белгиленген тартипте кызмат өтөйт.

2. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун кадрларында калтырылуу менен Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына иштөөгө жиберилген катардагы жана жетек-

чи курамдагы адамдарга тийиштүүлүгүнө жараша Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты тарабынан белгиленген өл-

чөмдөгү эмгек акы төлөнүп берилет. Эгер Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты төлөгөн эм-

гек акы иштөөгө жөнөтүлгөнгө чейин алып жүргөн эмгек акысынан аз болсо (иштөөгө жиберилгенден кийинки айлыктын көбөйүшүн эске алуу менен) тийиштүү айырма Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты тарабынан төлөнүп берилет.

3. Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратында, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратында кызмат өтөө мөөнөтү, иши бүткөндөн кийин иштөөгө жиберилген кызматкерлер жазык-аткаруу тутумунун кадрларынын карамагына келишет жана мамлекеттик бийликтин жана жогорку башкаруу органдарына иштөөгө жиберилгенге чейин ээлеген ордуна же ошого тете кызмат ордуна орноштурулуусу тийиш.

4. Жазык-аткаруу тутумунун кадрларында калтырылуу менен Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына иштөөгө жиберилген офицердик курамдагы адамдарга кезектеги наамдар ушул Мыйзамдын 3-главасында белгиленген тартипте ыйгарылат.

Ички кызматтын офицердик курамынын полковнигине чейинки кезектеги наамды ыйгаруу мурда ыйгарылган наамда иштеген жылдары үчүн белгиленген мөөнөт бүткөндө Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына иштөөгө жиберилгенге чейин ээлеп турган акыркы штаттык кызмат ордуна наамы ылайык келгенде, иштөөгө жиберилгенден кийин киргизилген бул кызмат боюнча штаттагы наамга өзгөртүүнү эске албастан жүргүзүлөт.

5. Жазык-аткаруу тутумунун кадрларында калтырылуу менен Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына иштөөгө жиберилген катардагы жана жетекчи курамдагы адамдарды аттестациялоо жүргүзүлбөйт.

6. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин аттестацияланган курамдагы адамдарын шайлануучу башка кызмат орундарына иштөөгө жиберүү ушундай эле тартипте жана шартта жүргүзүлөт.

7. Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына иштөөгө жиберилген Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерине ай сайын төлөнүүчү компенсациялык (азык-түлүк үлүшүнүн ордуна акчалай компенсация, буюм мүлкүнүн ордуна акчалай компенсация) төлөмдөр сакталат". Белгиленген төлөмдөрдү төлөө жазык аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт. Төлөмдөр төлөнбөгөн же өз убагында төлөнбөгөн учурда күнөөлүү кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

8. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин ортоңку, улук жана жогорку жетекчи курамдагы адамдарын кызматкерлерине аскердик наам, атайын класстык чиндер жана атайын наамдарды ыйгаруучу министрликтерге жана ведомстволорго которуу офицердик курамдагы адамдын каалоосун эске алуу жана тийиштүү ведомство менен макулдашуу боюнча жеке тартипте жүргүзүлөт жана жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен жол-жоболоштурулат.

(КР 2013-жылдын 8-июнундагы № 95 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

5-глава
Жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөөнүн шарттары

 

24-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин ички тартиби

Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин ички иш тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жана жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси аныктаган тартипте белгиленет.

Түздөнтүз жетекчилер өз кызматкерлеринин кызмат өтөөсү үчүн зарыл шарттарды түзүүгө, алардын кызматтык өсүүсү жана эс алуусу үчүн ыңгайлуу социалдык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө милдеттүү. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин начальниктери жана башка кызмат адамдары ушул Мыйзамдын жана кызмат өтөө, кадрлар менен иштөө маселелери боюнча дагы башка ченемдик-укуктук актылардын талаптарынын так сакталуусуна жеке жооп беришет. Аттестацияланган курамдагы адамдардын бузулган укуктары токтоосуз калыбына келтирилүүгө тийиш; андай тартип бузууга күнөөлүү кызмат адамдары жоопкерчиликке тартылышат, ал эми Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда келтирилген материалдык зыяндарды төлөп беришет.

Аттестацияланган курамдагы адамдар төмөндөгүлөр үчүн жооп беришет:

а) тартип бузгандыгы үчүн - Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин Тартиптик уставына ылайык;

б) администрациялык укук бузгандыгы үчүн - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тартиптик жана администрациялык жоопкерчиликке тартылышат;

в) кылмыш жасагандыгы үчүн - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылышат;

г) материалдык зыян келтиргендиги үчүн - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык материалдык жоопкерчилик тартышат.

 

25-статья. Өргүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин катардагы жана жетекчи курамдагы адамдарына төмөндөгүдөй өргүүлөр берилет:

- кезектеги;

- окуп жүргөндөгү;

- кошумча (кызматтын өзгөчө мүнөзү үчүн; сыйлоо түрүндөгү);

- социалдык (бала багууга байланыштуу; окуп жүргөндөгү, чыгармачылык өргүүлөр; жеке өзүнө байланышкан үй-бүлөлүк жүйөлүү себептер боюнча; кош бойлуулугу жана төрөткө байланыштуу өргүүлөр).

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында иш күн эмес деп белгиленген майрам күндөрү өргүүнүн узактыгын аныктаганда эсепке алынбайт.

Майрамдарга байланыштуу дем алыш күндөр бүткүл республиканын масштабында которулганда алар кезектеги өргүүгө кошулат.

 

26-статья. Кезектеги ар жылдык өргүү

1. Кезектеги өргүүлөр аттестацияланган курамдагы адамдарга Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин тармагы боюнча пенсия чектеген учурда эсепке алынуучу кызмат өтөгөн жылдарына жараша (календарлык эсеп менен) берилет:

- 10 жылдан аз иштегендерге - жыл сайын 30 календарлык күн;

- 10дон 15 жылга чейин иштегендерге - жыл сайын 35 календарлык күн;

- 15тен 20 жылга чейин иштегендерге, ошондой эл иштеген жылдарына карабастан, илимдин кандидаты окумуштуулук даражасы, доцент окумуштуулук наамы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери ардак наамы барларга - жыл сайын 40 календарлык күн;

- 20 жыл жана андан ашык иштегендерге, ошондой эле иштеген жылына карабастан, илимдин доктору окумуштуулук даражасы, профессордук наамы барларга - жыл сайын 50 календарлык күн.

2. Кызматкердин каалоосу боюнча кезектеги өргүү эки бөлүнүп берилиши мүмкүн, мындай учурда өргүүнүн бир бөлүгү 10 календарлык күндөн кем болбоосу керек. Өргүү өткөрүүчү жерге баруу жана кайра келүү үчүн берилүүчү акча каражаттары, ошондой эле жол жүрүүгө кетүүчү убакыт өргүүнүн бир бөлүгүнө гана берилет.

3. Узактыгы 45 календарлык күндүк болгон кезектеги оргүүлөр иштеген жылына карабастан тоолуу жерлерде (1500 метр жана андан бийикте) кызмат өтөгөн аттестацияланган курамдагы адамдарга да берилет.

4. Иштеген убактысы аттестацияланган курамга жеңилдетилген шартта пенсия чектөө үчүн кызмат өтөгөн жылдары эсептөөгө кошулуучу жана 45 календарлык күнгө созулуучу кезектеги өргүүлөргө укук берүүчү климаттык шарты катаал жерлердин тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

5. Жазык-аткаруу тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин чечими боюнча, өзгөчө учурларда, өтөгөн жылдарына карабастан узак эс алууга муктаж болгон аттестацияланган курамдагы адамдарга өтө татаал шартта же өзгөчө кырдаалда кызмат өтөгөндүгүнө байланыштуу узактыгы 45 календарлык күнгө созулуучу кезектеги өргүүлөр берилиши мүмкүн.

Интернационалист-жоокерлердин ичинен кызматкерге кызматынын мүнөзүнүн өзгөчөлүктөрүнө карабастан узактыгы 14 календардык күн кошумча өргүү эмгек акысын сактабай туруп берилет.

6. Катардагы жана жетекчи курамдагы адамдарды кезектеги өргүүсүнөн чакыртып алууга жол берилбейт. Иш боюнча өтө зарыл болгон учурларда түздөн-түз начальнигинин жазуу жүзүндөгү уруксаты менен гана кезектеги өргүүдөн чакыртып алууга болот. Кезектеги өргүүдөн чакыртып алганда анын пайдаланылбаган бөлүгү, эреже катары, ошол жыл ичинде берилет. Эгер өргүүнүн пайдаланылбаган бөлүгү 10 календарлык күн же андан көп болсо, катардагы жана жетекчи курамдагы адамдарга өргүүнү өткөрүүчү жерге баруу жана кайра келүү үчүн жол кире документтери жана өргүүдөн сырткары жолдо жүрүүгө кошумча убакыт берилет. Аттестацияланган курамдагы адамдын каалоосу боюнча өргүүнүн пайдаланылбаган бөлүгү кийинки жылдагы кезектеги өргүүгө кошулушу мүмкүн.

7. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынан жана мекемелеринен жашы, оорусу, ден соолугу боюнча же штаттын кыскарганына байланыштуу бошотулуп жаткан аттестацияланган курамдагы адамдарга алардын каалоосу боюнча ошол бошонгон жылы ушул статьясынын 2-пунктунда белгиленген мөөнөткө кезектеги өргүү берилет.

8. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынан жана мекемелеринен бошотулган аттестацияланган курамдагы адамдарга (ушул статьясынын 7-пунктунда көрсөтүлгөндөн башкаларга) бошогон жылы пайдаланылбаган кезектеги өргүүсү үчүн ошол жылдагы иштеген убактысына жараша акчалай компенсация төлөнөт.

9. Кызматкерге үй-бүлөлүк жагдайы боюнча же башка жүйөлүү себептерге байланыштуу узактыгы 5 календардык күндү түзгөн кыска мөөнөттүү өргүү төмөнкү учурларда берилет:

- никеге турганда;

- жакын тууганы (жубайы, ата-энеси, уул-кызы, бир тууганы, жубайынын ата-энеси же кызматкерди баккан адам) катуу ооруса же каза (курман) болсо;

- үй-бүлөсү же жакын тууганы өрткө же башка табигый кырсыкка учураса;

- үй-бүлөдө бала төрөлсө.

Кыска мөөнөттүү өргүү кезектеги өргүүнүн эсебине кирбейт жана өргүү берген жетекчинин макулдугу менен гана 5 күнгө чейин узартылышы мүмкүн.

10. Кызматкерге эмгектик өргүү кызмат өтөгөн биринчи календарлык жылда берилгенде анын кызмат орунга дайындалган күнүнөн башталган убакыт эске алынат. Иштеген биринчи жылы эмгектик өргүү 11 ай иштегенден кийин гана берилет. Иштегенден 6 ай өткөндөн кийин эмгектик өргүү тараптардын макулдашуусу боюнча берилет, 11 ай өткөнгө чейин өргүү аялдарга - кош бойлуулугу жана төрөт боюнча өргүүгө чыгаардын алдында же дароо андан кийин, 3 айга чейинки жаштагы бала (балдарды) багып алган кызматкерлерге, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда берилет.

(КР 2013-жылдын 8-июнундагы № 95 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

27-статья. Окуп жүргөндөгү өргүү

Окуу жайларынын сырттан окуу бөлүмдөрүндө окуп жатышкан аттестацияланган курамдагы адамдарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жана шарттарда окуп жүргөндөгү өргүү берилет.

 

28-статья. Оорусу боюнча өргүү

Аттестацияланган курамдагы адамдарга оорусу боюнча өргүү аскердик-врачтык комиссиянын корутундусунун негизинде жана жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси белгилеген тартипте берилет. Көрсөтүлгөн өргүүнүн узактыгы илдеттин мүнөзүнө жараша аныкталат.

 

29-статья. Кошумча өргүү

Аттестацияланган курамдагы адамдарга милдеттерин зыяндуу шарттарда аткаргандыгы үчүн кошумча өргүү жумушчулардын жана кызматчылардын ушундай эле категориясына карата аныкталгандай өргүүнүн узактыгы белгиленет.

Кызматы такай нерв, сезим, акыл жана кара күчкө салып чымырканын иштөө менен байланышкан аттестацияланган курамдагы адамдарга кызматтын өзгөчө мүнөзү, кесипкөй иш жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүү үчүн он беш календарлык күнгө чейинки кошумча өргүү берилет.

Кошумча өргүүлөрдү берүү тартиби жана шарттары жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан белгиленет.

 

30-статья. Социалдык өргүү

Социалдык өргүүлөрдүн узактыгы, аларды берүүнүн жана төлөөнүн шарттары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгилеген тартипте белгиленет. Социалдык өргүүлөр кезектеги эмгек өргүүлөрүнөн сырткары берилет.

 

31-статья. Аттестациялоо

1. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин иштерин өркүндөтүү, алардын иштеринин натыйжалуулугун жогорулатуу, кадрларды тандоону, жайгаштырууну жана тарбиялоону жакшыртуу, кызматкерлердин кесиптик чеберчиликтерин жана квалификациясын, демилгелүүлүктөрүн, чыгармачыл жигердүүлүктөрүн жана тапшырылган иш үчүн жоопкерчиликтерин арттыруу максатында катардагы жана жетекчи курамдагы адамдарды аттестациялоо жүргүзүлөт.

2. Аттестациялоодо алардын ишкердик, кесиптик, моралдык жана жеке сапаттары, маданий деңгээли жана адамдар менен иштеше билүү жөндөмү ар тараптан бааланат, ээлеген кызмат ордуна ылайыктуулугу жөнүндө жыйынтыктар чыгарылат жана андан ары кызмат өтөөсү жөнүндө сунуштар берилет.

3. Ортоңку, улук жана жогорку жетекчи курамдагы адамдарды аттестациялоо жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөгөндөргө - төрт жыл өткөндөн кийин жыл сайын, ал эми катардагы жана кенже жетекчи курамдагы адамдарга - үч жыл кызмат өтөгөндө жыл сайын жүргүзүлөт.

4. Кыргыз Республикасынын же башка мамлекеттердин Ички иштер министрлигинин окуу жайларынын угуучулары (адьюнкттар) жана курсанттары окуу жайды (адьюнктураны) бүткөндө аттестацияланышат.

Контракттык негизде Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин ортоңку жана улук жетекчи курамынын кызмат орундарын ээлешкен Кыргыз Республикасынын жарандары белгиленген тартипте аттестациядан өтүшөт.

5. Жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин чечими боюнча баардык катардагы жана жетекчи курамды же анын айрым категорияларын аттестациялоо башка мөөнөттөрдө да өткөрүлүшү мүмкүн.

6. Катардагы жана жетекчи курамды аттестациялоого даярдоонун жана аттестациялоону жүргүзүүнүн, аттестациялоонун жыйынтыктары менен сунуштарын ишке ашыруунун, ошондой эле аттестациялоону өткөрүүнүн тартибин бузуулар жана калыс эместиктер жөнүндө даттанууларды кароонун тартиби жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан аныкталат.

(КР 2013-жылдын 8-июнундагы № 95 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

32-статья. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерине берилүүчү жеңилдиктер жана кепилдиктер

1. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин аттестацияланган курамга кирген кызматкерлерине кезектеги эмгек өргүүсүнө чыкканда кызматы боюнча акчалай маянасынын төрт эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөкпул төлөнүп берилет.

2. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерине жана алар менен бирге жашаган үй-бүлө мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жеңилдиктер жана артыкчылыктар берилет.

 

33-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерин акчалай маяна, кийим-кече жана азык-түлүк менен камсыз кылуу

1. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлеринин акчалай маянасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

2. Иштеген жылдары боюнча пенсияга чыгууга укугу бар жана ишин улантып жаткан аттестацияланган курамдагы адамдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган өлчөмдөрдө кошумча төлөө жүргүзүлөт.

3. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган ченемдер боюнча азык-түлүк чен азыгы же болбосо азык-түлүк чен азыгынын ордуна акчалай компенсация менен камсыз кылынат.

4. Кылмыш жасаганы үчүн кармалган жана ага карата камакка алуу - бөгөт коюу чарасы тандалып алынган күндөн тартып кызматкерлерге акчалай маяна төлөө токтотулат. Реабилитациялоочу негиздер же актоо өкүмү чыгарылганы боюнча кылмыш иши кыскартылганда акчалай маяна төлөө ал токтотулган күндөн тартып кайра жаңыртылат.

Кызматкер ээлеген кызматынан убактылуу четтетилген учурда ага акчалай маяна төлөп берүү тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

(КР 2016-жылдын 6-апрелиндеги № 36 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

34-статья. Кызмат өтөгөн жылдары үчүн кошумча

1. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерине иштеген жылдары үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан аныкталган пайыздык кошумча ай сайын төлөнөт.

2. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерине укук коргоо органдарында, прокуратура, юстиция органдарында, соттордо, жазык-аткаруу тутумунун органдары менен мекемелеринде мамлекеттик кызматкер, жазык-аткаруу тутумунун кызматкери катары иштеген убактысы пайыздык кошумча чегерүү үчүн иштеген жылдарына толук киргизилет.

3. Катардагы жана жетекчи курамдагы адамдарга иштеген жылдары үчүн пайыздык кошумча ай сайын төлөнөт.

Айкалыштырып иштеген кызмат орундар боюнча маяналарга пайыздык кошумча чегерилбейт.

4. Кошумча төлөп берүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

(КР 2008-жылдын 11-июнундагы № 113 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

6-глава
Жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөөнү токтотуу

 

35-статья. Кызмат өтөөнү токтотуу үчүн негиздер

1. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөөнү токтотууга төмөнкүлөр негиз болуп саналат:

- Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынан жана мекемелеринен кызматтан бошотуу;

- кызматкерди белгиленген тартипте дайынсыз жок деп таануу;

- кызматкердин каза (курман) болушу;

- аскердик түзүмдөргө, башка аскерлештирилген уюмдарга андан ары кызмат өтөө үчүн командировкага жиберүү:

- Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу, же жарандыкты жоготуу.

2. Аттестацияланган курамдагы адамдарды кызматтан бошотуу төмөндөгүдөй жүргүзүлөт:

- эгерде бошонуучулар тийиштүү аскердик наамы бар жана ден соолугу боюнча аскердик кызматка жарактуу же жарактуулугу чектелүү адамдардын запаста турушу үчүн ушул Мыйзамдын 36-статьясында белгиленген чектелген куракка жете электерди запаска чыгаруу (аскердик каттоого алуу) менен;

- эгерде бошонуучулар тийиштүү аскердик наамы бар адамдардын запаста турушу үчүн ушул Мыйзамдын 36-статьясында белгиленген чектелген куракка жетсе, же аскердик-врачтык комиссия аны ден соолугу боюнча аскердик кызматка жарабайт деп тапса, отставкага чыгаруу (аскердик каттоодон чыгаруу) менен.

3. Катардагы жана кенже жетекчи курамдагы адамдар төмөндөгү учурларда кызмат өтөөдөн запаска (аскердик каттоого алуу менен) чыгарылат:

- жаш курагы боюнча, алар үчүн ушул Мыйзамдын 36-статьясында белгиленген жашка жеткенде;

- оорусу боюнча - тынчтык учурда аскердик кызматка жараксыздыгы (согуш учурунда - экинчи даражадагы чектелген жарактуулугу) жөнүндө аскердик-врачтык комиссиянын корутундусунун негизинде;

- ден соолугунун чектелген абалы боюнча - ден соолугуна байланыштуу ээлеген кызмат милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү болбой, ден соолугунун абалын эске алуу менен ал иштей алгыдай башка кызматка которууга мүмкүнчүлүк болбогондо аскердик-врачтык комиссиянын кызматка жарактуулугу чектелүү экендиги жөнүндө корутундусунун негизинде;

- эгер ал узартылбаса, контракттын мөөнөтү бүткөндө;

- аттестациялоо тартибинде кызмат ордуна ылайыксыз болсо;

- тартипти одоно бузгандыгы үчүн;

- жеке өтүнүчү боюнча;

- штат кыскаргандыгына байланыштуу - уюштуруу-штаттык иш-чараларына байланыштуу кызматка пайдаланууга мүмкүн болбогондо.

4. Ортоңку, улук жана жогорку жетекчи курамдагы адамдар (ушул пункттун он экинчи абзацын кошпогондо, аскердик каттоого алуу менен) төмөндөгү учурларда кызмат өтөөдөн запаска чыгарылат:

- жаш курагы боюнча, алар үчүн ушул Мыйзамдын 36-статьясында белгиленген жашка жеткенде;

- оорусу боюнча - тынчтык учурда аскердик кызматка жараксыздыгы (согуш учурунда - экинчи даражадагы чектелген жарактуулугу) жөнүндө аскердик-врачтык комиссиянын корутундусунун негизинде;

- ден соолугунун чектелген абалы боюнча - ден соолугуна байланыштуу ээлеп турган кызматтагы милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү болбой жана ден соолугунун абалын эске алуу менен ал иштей алгыдай башка кызмат ордуна которууга мүмкүнчүлүк болбогондо аскердик-врачтык комиссиянын кызматка жарактуулугу чектелүү экендиги жөнүндө корутундусунун негизинде;

- штат кыскаргандыгы боюнча - уюштуруу-штаттык иш-чараларына байланыштуу кызматка пайдаланууга мүмкүн болбогондо;

- аттестациялоо тартибинде кызмат ордуна ылайыксыз болсо;

- жеке өтүнүчү боюнча;

- белгиленген тартипте башка министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге жана администрациялык ведомстволорго кызматка которулганына байланыштуу;

- тартипти одоно бузгандыгы үчүн;

- айыптоочу өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин кылмышы үчүн соттолгондугуна байланыштуу;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутат болуп шайланган, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына кызматка дайындалган жана эл аралык уюмдарга жиберилген кызматкерлерден тышкары, белгиленген тартипте башка министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге, администрациялык ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдарга которулгандыгына байланыштуу;

- Кыргыз Республикасынын жарандыгын токтоткондугуна байланыштуу;

- башка мамлекеттин жараны болгондугуна байланыштуу;

- карамагында жүрүү мөөнөтү аяктагандыгы боюнча;

- Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарына жана мекемелерине кызматка кабыл алынып жатканда жасалма документтерди жана жалган маалыматтарды бергендиги үчүн;

- ротация иретинде которуудан жүйөлүү себептерсиз баш тарткандыгы үчүн;

- кылмыш жоопкерчилигине тартылып, бирок кийин кылмыш иши тергөө органдары же сот тарабынан кылмыш иши реабилитациялоочу эмес негиздер боюнча токтотулганда;

- кызматкердин жакын тууганы өзгөчө оор кылмышы үчүн соттолгондо.

5. Кызматтык тартипти одоно бузууга төмөнкүлөр кирет:

- кызматкер тарабынан ушул статьянын 7-пунктунда белгиленген аракеттерди аткаруусу;

- кызматкердин аскердик куралды жоготуусу (согушта жана кылмыштуу кол салуудан жоготкондон башка учурларда);

- ишке чыкпагандыгы, анын ичинде кызматкердин жүйөлүү себептерсиз күн сайын белгиленген кызматтык убакыттын ичинде катары менен 3 сааттан ашык жок болушу;

- кызматкердин кызматка алкоголдук, баңги же токсикалык мас абалда (жылдын ичинде үч жолудан ашык) келиши;

- Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин ыкчам-режимдик жана уюштуруу иштерине терс кесепеттерди алып келген, өз ыктыяры менен кызмат ордун таштоосу.

6. Аттестацияланган курамдагы адамдар төмөндөгү учурларда аскердик каттоодон алынуу менен отставкага чыгарылат:

- жаш курагы боюнча, тийиштүү аскердик наамы бар адамдардын запаска чыгышы үчүн ушул Мыйзамдын 36-статьясында белгиленген чектелген куракка жеткенде;

- оорусу боюнча - аскердик-врачтык комиссиянын аскердик кызматка жараксыздыгы жөнүндө корутундусунун негизинде.

7. Катардагы жана жетекчи курамдын наамына шек келтирген жорук жасаган аттестацияланган курамдагы адамдар кызматтан бошотулат.

8. Бошотулуучу адам ушул статьясынын 2-пунктунда каралгандан башка учурларда, бошотулуп жаткандыгы жөнүндө бошотуулардын алдында 2 айдан кеч эмес тийиштүү начальниктери тарабынан кабарландырылат. Кызматтан өз өтүнүчү менен бошонууну каалаган адам бошонууну пландаган күндөн 2 жума (14 календарлык күн) мурда түздөн-түз начальнигине эскертет жана ал жөнүндө рапорт берет.

9. Катардагы жана кенже жетекчи курамдагы адамдарды кызматтан бошотууну жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан ушундай укук берилген начальниктер жүргүзөт.

10. Ортоңку, улук жана жогорку жетекчи курамдагы адамдарды запаска жана отставкага чыгаруу жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси белгилеген тартипте жүргүзүлөт.

11. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде жана аскер кызматында кынтыксыз кызмат өтөгөн ортоңку жана улук жетекчи курамдагы адамдар жаш курагы боюнча запаска же отставкага чыгарылып жатканда бошотууну жүргүзгөн начальниктердин буйругу менен белгиленген формадагы кийимдерди кийип жүрүү укугу берилиши мүмкүн. Ошол эле начальниктер тарабынан кылмыш кылганы үчүн соттолгон же Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарына жана мекемелерине шек келтирген иштерди жасаган адамдар белгиленген формадагы кийимдерди кийүү укугунан ажыратылышы мүмкүн.

12. Аттестацияланган курамдагы каза болгон, курман болгон, дайынсыз жок болгон деп таанылган, ошондой эле наамынан ажыратылган адамдар жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин аттестацияланган курамынын тизмесинен чыгарылат.

13. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынан жана мекемелеринен чыгарылгандан кийин аттестацияланган курамдагы адамдар аскер комиссариаттары тарабынан аскердик каттоого алынат.

14. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин катардагы жана жетекчи курамындагы адамдардын согуш учурунда кызмат өтөөсүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат.

(КР 2013-жылдын 8-июнундагы № 95, 2015-жылдын 15-майындагы № 97 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

36-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөө үчүн белгиленген курактык чектөөлөр

1. Жазык-аткаруу тутумунун органдарындагы жана мекемелериндеги катардагы жана кенже жетекчи курамдын адамдары: эркектер - 45 жашка чейин, аялдар - 40 жашка чейин кызмат өтөй алышат. Зарыл болгон учурда кызмат өтөө мөөнөтү ар бир конкреттүү учурда 5 жылга чейин, ал эми жогорку квалификациялуу адистерге карата алардын ишке жарактуулугуна жана ден соолугуна жараша узартылышы мүмкүн.

2. Жазык-аткаруу тутумунун органдарындагы жана мекемелериндеги ортоңку, улук жана жогорку жетекчи курамдагы адамдар жашы боюнча төмөндөгүдөй чектелген куракка чейин кызмат өтөшөт:

Наамдар

Запаска чыгуу курагы

Отстав- кага чыгуу курагы

Ички кызматтын кенже лейтенантынан ички кызматтын капитанына чейин

45 жаш

50 жаш

Ички кызматтын майорунан ички кызматтын полковнигине чейин кошо

50 жаш

55 жаш

Ички кызматтын генерал-майорлору, ошондой эле илимий даражалары, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери деген ардак наамы барлар

55 жаш

60 жаш

3. Жаш курагы жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөө боюнча белгиленген чектелген куракка жеткен ортоңку, улук жана жогорку жетекчи курамдагы адамдар запаска (аскердик каттоого алынуу менен) же отставкага чыгарылат.

4. Жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөөдө жаш курагы белгиленген чектелген куракка жетпеген, же болбосо жаш курагы кызмат өтөө белгиленген чектелген курактан ашса да, кызмат кылууга калтырылган аттестацияланган курамдагы адамдар, жаш курагы белгиленген чекке жеткенге чейин же калтырылган мөөнөтү аяктаганга чейин (аскердик каттоого алынуу менен) запаска же отставкага чыгарылуусу мүмкүн.

 

37-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу

1. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн пенсия менен камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аскер кызматын өтөгөн, укук коргоо органдарында кызмат өтөгөн адамдар жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү үчүн белгиленген шарттарда жана ченемдер боюнча жүзөгө ашырылат.

Жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөөнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерине пенсия чектөө үчүн тийешелүү иштеген жылдарын эсептөө тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

2. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн пенсия менен камсыз кылууну уюштуруу жазык-аткаруу тутумунун пенсия кызматына жүктөлөт.

(КР 2016-жылдын 6-апрелиндеги № 36 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

7-глава
Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлеринин жазык-аткаруу тутумунун органдарындагы жана мекемелериндеги кызмат ордун жана кызмат өтөөсүн калыбына келтирүү

 

38-статья. Бошотуу жөнүндө чечимдерге даттануу тартиби

Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлери жазык-аткаруу тутумунун органдарынан жана мекемелеринен бошотуу жөнүндө чечимге макул болбогон учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ал чечимге даттанууга укуктуу. 

39-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлеринин жазык-аткаруу тутумунун органдарындагы жана мекемелериндеги кызмат өтөөсүн калыбына келтирүү

1. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматтан белгиленген тартипте мыйзамсыз бошотулганы таанылган кызматкерлер жазык-аткаруу тутумунун органдарындагы жана мекемелериндеги өздөрү мыйзамсыз бошотулган кызмат орундарында кайрадан калыбына келтирилүүгө тийиш.

2. Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерин жазык-аткаруу тутумунун органдарындагы жана мекемелериндеги кызматтарында кайра калыбына келтирүү жөнүндө жогорку органдын чечими дароо аткарылууга тийиш.

3. Жазык-аткаруу тутумунун органдарындагы жана мекемелериндеги кызматы калыбына келтирилген жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерине иштен бошотулган күндөн тартып жазык-аткаруу тутумунун органдарындагы жана мекемелериндеги кызматына калыбына келтирилген күнгө чейинки убакыт аларга кезектеги атайын наамды ыйгаруу, кызмат мөөнөтү үчүн кошумча акы төлөп берүү үчүн иштеген жылдарына кошулат.

4. Жазык-аткаруу тутумунун органдарындагы жана мекемелериндеги кызматы кайрадан калыбына келтирилген жазык-аткаруу тутумунун органдарынын кызматкерлерине иштен бошотулган күндөн тартып жазык-аткаруу тутумунун органдарындагы жана мекемелериндеги кызматы калыбына келтирилген күнгө чейинки тийешелүү акчалай маянасы төлөнүп берилет.

5. Жазык-аткаруу тутумунун органынын же мекемесинин кызматтан бошотуу жөнүндө же жазык-аткаруу тутумунун органдарынын же мекемелеринин кызматкерин башка кызматка которуу жөнүндө ушул Мыйзамды бузуу менен чечим чыгарган же ал кызматкердин жазык-аткаруу тутумунун органдарындагы же мекемелериндеги кызматына калыбына келтирүү жөнүндө чечимдин аткарылышын кечиктирген жазык-аткаруу тутумунун органдарынын же мекемелеринин начальниги ушул Мыйзамда аныкталган ченемдерге ылайык жоопкерчилик тартат.

 

40-статья. Жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөө жөнүндө мыйзамдарды бузгандык үчүн жоопкерчилик

Жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга, жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерин укуктук жана социалдык жактан коргоо кепилдиктерин сактабагандыгына күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

8-глава
Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлеринин сөөгүн коюу

 

41-статья. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлеринин сөөгүн коюу

1. Кызматкер курман болгон учурда анын үй-бүлөсүнө сөөгүн коюу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган өлчөмдө жана тартипте жөлөк пул төлөнөт.

2. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлеринин сөөгүн коюуда жасалуучу зыйнаттын тартибин жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси аныктайт.

(КР 2016-жылдын 6-апрелиндеги № 36 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

9-глава
Корутунду жоболор

 

42-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кирүү тартиби

1. Ушул Мыйзам жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алты ай ичинде өз чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

            Президенти

 

К.Бакиев