Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

                 Кыргыз Республикасынын

       2011-жылдын 25-ноябрындагы № 223 Мыйзамына ылайык

                     КҮЧҮН ЖОГОТТУ 

 

 

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2006-жылдын 17-январы № 5

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

               "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин

              Регламенти жөнүндө" Кыргыз Республикасынын

                мыйзамына толуктоолор киргизүү тууралу

 

 2005-жылдын 21-ноябрында            Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

 

     1-статья. 2005-жылдын 3-январындагы №  3  "Кыргыз  Республикасынын 

Жогорку Кењешинин Регламенти жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына

төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

     1. 12-статьянын биринчи абзацы "Кыргыз Республикасынын Президенти-

нин ыйгарым укуктуу өкүлү," деген сөздөрдөн кийин "Кыргыз Республикасы-

нын Президентинин атайын өкүлү," деген сөздөр менен толукталсын.

     2. 23-статьяда:

     биринчи абзацы "Жогорку Кењештеги анын ыйгарым укуктуу өкүлү," де-

ген   сөздөрдөн  кийин  "Кыргыз  Республикасынын  Президентинин  атайын

өкүлү," деген сөздөр менен толукталсын;

     экинчи абзацы "Кыргыз Республикасынын Президентинин Жогорку Кењеш-

теги ыйгарым укуктуу өкүлү," деген сөздөрдөн кийин "Кыргыз  Республика-

сынын Президентинин атайын өкүлү," деген сөздөр менен толукталсын.

     3. 83-статьянын үчүнчү абзацы "Кыргыз Республикасынын  Президенти-

нин ыйгарым укуктуу өкүлү," деген сөздөрдөн кийин" Кыргыз Республикасы-

нын Президентинин атайын өкүлү," деген сөздөр менен толукталсын.

     4. 89-статьянын  үчүнчү абзацы "Кыргыз Республикасынын Президенти-

нин ыйгарым укуктуу өкүлүнө," деген сөздөрдөн кийин "Кыргыз Республика-

сынын Президентинин атайын өкүлүнө," деген сөздөр менен толукталсын.

     5. 102-статьянын экинчи абзацы "Кыргыз Республикасынын Президенти-

нин ыйгарым укуктуу өкүлү," деген сөздөрдөн кийин "Кыргыз Республикасы-

нын Президентинин атайын өкүлү," деген сөздөр менен толукталсын.

     6. 104-статьянын төртүнчү абзацы "Кыргыз Республикасынын Президен-

тинин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн," деген сөздөрдөн кийин "Кыргыз  Респуб-

ликасынын  Президентинин атайын өкүлүнүн," деген сөздөр менен толуктал-

сын.

     7. 126-статьянын  биринчи абзацы "Кыргыз Республикасынын Президен-

тинин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн," деген сөздөрдөн кийин "Кыргыз  Респуб-

ликасынын  Президентинин атайын өкүлүнүн," деген сөздөр менен толуктал-

сын.

     8. 132-статьяда:

     биринчи абзацы   "Кыргыз   Республикасынын   Президентинин    жана

Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү," деген сөздөрдөн кийин "Кыргыз Рес-

публикасынын Президентинин атайын өкүлү," деген сөздөр менен  толуктал-

сын.

     Экинчи жана бешинчи абзацтарындагы "Кыргыз Республикасынын  Прези-

дентинин  ыйгарым укуктуу өкүлдөрү," деген сөздөр "Кыргыз Республикасы-

нын Президентинин жана Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү,  Кыргыз Рес-

публикасынын Президентинин атайын өкүлү," деген сөздөр менен алмаштыры-

лып, андан ары текст боюнча кетсин.

 

     2-статья. Ушул Мыйзам кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти                                         К.Бакиев