Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\6f69cce4-f44d-4ed2-a26e-e65575d6209f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ

ЖАРЛЫК

2015-жылдын 6-августу ПЖ № 1

Энергиянын жаңыланма булактарын пайдалануу менен электр энергиясын иштеп чыгуучу станциялар тарабынан берилген электр энергиясына тарифтерди эсептөө усулдугун бекитүү жөнүндө

 «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрдагы № 530 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө» токтомуна ылайык жана энергиянын жаңыланма булактарын пайдалануу менен электр энергиясын иштеп чыгуунун ата мекендик долбоорлорун ишке ашырууга инвестицияларга түрткү берүү максатында,

БУЙРУК КЫЛАМ:

1. Энергиянын жаңыланма булактарын пайдалануу менен электр энергиясын иштеп чыгуучу станциялар тарабынан берилген электр энергиясына тарифтерди эсептөө усулдугу тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Пресс-катчы ушул буйрукту «Эркин Тоо» гезитине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий веб-сайтында жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин веб-сайтында катталган күндөн кийин үч күндүн ичинде жарыяласын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин тарифти, бааны жөнгө салуу жана комплекстүү талдоо бөлүмү:

- расмий жарыяланган күндөн тартып бир жумуш күндүн ичинде ушул буйруктун көчүрмөсүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине мамлекеттик каттоо үчүн жөнөтсүн;

- күчүнө кирген күндөн тартып бир жумуш күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына маалымат үчүн жөнөнтсүн.

4. Ушул буйрук расмий жарыялангандан тартып 15 күндүн ичинде күчүнө кирет.

 

 

Директор

 

Н. Элебаев

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык

комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин 2015-ж.

“6” август № 1 буйругуна Тиркеме

 

Энергиянын жаңыланма булактарын пайдалануу менен электр энергиясын иштеп чыккан станциялар тарабынан берилген электр энергиясына тарифтерди эсептөө усулдугу

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Ушул усулдук энергиянын кайра жаралуучу булактары (мындан ары - ЭКБ) пайдалануу менен электр энергиясын иштеп чыккан станциялар тарабынан берилген электр энергиясына тарифтерди эсептөөнүн бирдиктүү жолун түзүү максатында иштелип чыкты.

2. Ушул усулдук ЭКБны, анын катарында суунун, биомассанын, күн, жер жана шамалдын энергиясын пайдалануу менен иштелип чыккан электр энергиясына тарифтерди эсептөөнүн тартибин белгилейт.

3. Ушул усулдукка ылайык энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу боюнча иштетүүгө жаңыдан берилген объекттер үчүн тарифтер эсептелет.

 

2. Тарифтерди эсептөө

 

Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ЭКБны пайдалануу менен иштелип чыккан электр энергиясына тарифтерди төмөнкү эсептөө формуласы боюнча белгилейт жана кайра карайт:

 мында:

T – белгиленүүчү тарифтин чоңдугу (сом/кВт.с);

T1 – импортту эсепке албастан акыркы керектөөчү үчүн колдонулган тарифтин максималдуу чоңдугу (сом/кВт.с);

- T1 = максималдуу тариф * ,

- Кыргыз Республикасынын «Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө» Мыйзамына ылайык ЭКБна пайдалануу менен иштелип чыккан электр энергиясына тариф импорттун баасын эсепке алуусуз акыркы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына максималдуу тарифти тиешелүү коэффициентке () көбөйтүү жолу менен белгиленет, ал төмөнкүнү түзөт:

     - суунун энергиясын пайдаланган орнотмолор үчүн, коэффициент 2,1ге барабар;

     - биомассанын энергиясын пайдаланган орнотмолор үчүн, коэффициент 2,75ке барабар;

     - шамалдын энергиясын пайдаланган орнотмолор үчүн, коэффициент 2,5ке барабар;

     - күн энергиясын пайдалануучу орнотмолор үчүн, коэффициент 6,0гө барабар;

- жер энергиясын пайдалануучу орнотмолор үчүн коэффициент 3,35ке барабар;

k1 –, иш жүзүндөгү инфляцияны эсепке алуу менен тариф түзөтүлгөн коэффициент – 0,5ге барабар кабыл алынат;

PI – мурдагы жыл үчүн керектөө бааларынын индекси;

k2 – Кыргыз Республикасынын сомунун курсу АКШ долларына карата өзгөрүүсүнө тариф түзөтүлгөн коэффициент – 0,5ге барабар кабыл алынат;

ER1 – Кыргыз Республикасынын сомунун курсу өткөн жылдагы АКШ долларынын курсуна карата орточо арифметикалык чоңдугу;

ER2 – Кыргыз Республикасынын сомунун курсунун өткөн жылдын бир жыл мурунку АКШ долларына карата орточо арифметикалык чоңдугу.

 

3. Тарифтерди белгилөөнүн жана кайра кароонун тартиби

 

     5. Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын «Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө» Мыйзамына жана ушул усулдукка ылайык ЭКБны пайдалануу боюнча долбоорлордун акталуу мезгилинде ЭКБны пайдалануу менен иштелип чыккан электр энергиясына тарифтерди белгилейт.

     6. Инфляцияны жана Кыргыз Республикасынын сомунун курсунун АКШ долларына карата өзгөрүүсүн мүнөздөгөн расмий маалыматтар боюнча тарифтер ОЭКти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жыл сайын кайра каралат.