Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\926088aa-e246-4874-941b-e0ebb6f59409\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРИ

БУЙРУК

2015-жылдын 6-августу ПЖ № 1

Энергиянын жаңыланма булактарын пайдалануу менен электр энергиясын иштеп чыгуучу станциялар тарабынан берилген электр энергиясына тарифтерди эсептөө усулдугун бекитүү жөнүндө

 «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрдагы № 530 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө» токтомуна ылайык жана энергиянын жаңыланма булактарын пайдалануу менен электр энергиясын иштеп чыгуунун ата мекендик долбоорлорун ишке ашырууга инвестицияларга түрткү берүү максатында,

БУЙРУК КЫЛАМ:

1. Энергиянын жаңыланма булактарын пайдалануу менен электр энергиясын иштеп чыгуучу станциялар тарабынан берилген электр энергиясына тарифтерди эсептөө усулдугу тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Пресс-катчы ушул буйрукту «Эркин Тоо» гезитине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий веб-сайтында жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин веб-сайтында катталган күндөн кийин үч күндүн ичинде жарыяласын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин тарифти, бааны жөнгө салуу жана комплекстүү талдоо бөлүмү:

- расмий жарыяланган күндөн тартып бир жумуш күндүн ичинде ушул буйруктун көчүрмөсүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине мамлекеттик каттоо үчүн жөнөтсүн;

- күчүнө кирген күндөн тартып бир жумуш күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына маалымат үчүн жөнөнтсүн.

4. Ушул буйрук расмий жарыялангандан тартып 15 күндүн ичинде күчүнө кирет.

 

Директор Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики

 

 

Н.Элебаев

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттигинин 2015-жылдын 6-августундагы № 1 буйругуна тиркеме

Энергиянын жаңыланма булактарын пайдалануу менен электр энергиясын иштеп чыккан станциялар тарабынан берилген электр энергиясына тарифтерди эсептөө
УСУЛДУГУ

 

(КР ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 3 буйругунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Ушул усулдук энергиянын кайра жаралуучу булактары (мындан ары - ЭКБ) пайдалануу менен электр энергиясын иштеп чыккан станциялар тарабынан берилген электр энергиясына тарифтерди эсептөөнүн бирдиктүү жолун түзүү максатында иштелип чыкты.

2. Ушул усулдук ЭКБны, анын катарында суунун, биомассанын, күн, жер жана шамалдын энергиясын пайдалануу менен иштелип чыккан электр энергиясына тарифтерди эсептөөнүн тартибин белгилейт.

3. Ушул усулдукка ылайык энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу боюнча иштетүүгө жаңыдан берилген объекттер үчүн тарифтер эсептелет.

2. Тарифтерди эсептөө

4. Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ЭКБны пайдалануу менен иштелип чыккан электр энергиясына тарифтерди төмөнкү эсептөө формуласы боюнча белгилейт жана кайра карайт:

 

Т = Тм х К

 

Т - ЭКБны пайдалануу менен иштелип чыккан электр энергиясына белгиленүүчү тарифтин чоңдугу (сом/кВт.с);

Тм - акыркы керектөөчү үчүн колдонулуучу тарифтин максималдуу чоңдугу (сом/кВт.с);

К - акыркы керектөөчү үчүн электр энергиясына максималдуу тариф көбөйтүлүүчү коэффициент;

- Кыргыз Республикасынын "Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө" Мыйзамына ылайык ЭКБна пайдалануу менен иштелип чыккан электр энергиясына тариф акыркы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына максималдуу тарифти тиешелүү коэффициентке (k0) көбөйтүү жолу менен белгиленет, ал төмөнкүнү түзөт:

- суунун энергиясын пайдаланган орнотмолор үчүн, коэффициент 2,1ге барабар;

- биомассанын энергиясын пайдаланган орнотмолор үчүн, коэффициент 2,75ке барабар;

- шамалдын энергиясын пайдаланган орнотмолор үчүн, коэффициент 2,5ке барабар;

- күн энергиясын пайдалануучу орнотмолор үчүн, коэффициент 6,0гө барабар;

- жер энергиясын пайдалануучу орнотмолор үчүн коэффициент 3,35ке барабар;

(13-абзац КР ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 3 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

(14-абзац КР ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 3 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

(15-абзац КР ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 3 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

(16-абзац КР ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 3 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

(17-абзац КР ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 3 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

(КР ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 3 буйругунун редакциясына ылайык)

3. Тарифтерди белгилөөнүн жана кайра кароонун тартиби

5. Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын "Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө" Мыйзамына жана ушул усулдукка ылайык ЭКБны пайдалануу боюнча долбоорлордун акталуу мезгилинде ЭКБны пайдалануу менен иштелип чыккан электр энергиясына тарифтерди белгилейт.

6. Тарифтер ОЭКти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жыл сайын 1-августтан тартып кайра каралат.

(КР ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 3 буйругунун редакциясына ылайык)