Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин
2017-жылдын 1-июнундагы
№ 1-н буйругу менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү окуу жайларынын окуучуларын дене-бой жактан даярдоо боюнча типтүү ченемдик талаптар жөнүндө
ЖОБО

I. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү окуу жайларынын окуучуларын дене-бой жактан даярдоо боюнча типтүү ченемдик талаптардын (мындан ары - Ченемдер) максатын, милдетин, түзүмүн, ошондой эле талаптарды, аларды тапшыруунун тартибин жана шарттарын аныктайт.

2. Ченемдерди тапшыруу жана алардын талаптарын аткаруу окуучунун ыктыярдуу чечими болуп саналат.

II. Максаты жана милдети

3. Ченемдерди киргизүүнүн максаты төмөнкүлөр болуп саналат:

- Балдардын жана жаштардын, Кыргыз Республикасынын өсүп келе жаткан муундарынын ден соолугун чыңдоо үчүн дене тарбия жана спорттун каражаттарын колдонуу;

- Кыргыз Республикасынын мектеп окуучуларынын дене-бой жактан даярдыгынын деңгээлин баалоонун бирдиктүү тутумун түзүү;

- Жалпы билим берүү мекемелеринде, гимназияларда жана лицейлерде дене-тарбия - ден соолукту чыңдоо иштерин өркүндөтүү;

- Дени сак жашоону пропагандалоо.

4. Ченемдерди киргизүү боюнча негизги милдеттер төмөнкүлөр болуп саналат:

а) Кыргыз Республикасынын 7 жаштан 18 жашка чейинки калкын дене тарбия жана спорт менен активдүү жана системалуу түрдө алектенүүгө тартуу;

б) мектеп окуучуларынын дене-боюнун даярдыгынын деңгээлине контроль жүргүзүү;

в) мектеп окуучуларын дене тарбия жана спорт менен системалуу түрдө алектенүү жүйөөлөрүн жогорулатуу, эмгекке жана мекенди коргоого даярдоо;

г) өсүп келе жаткан муунду патриоттуулукка тарбиялоо, дени сак жашоого туруктуу умтулууну калыптандыруу.

III. Окуучулардын дене-бой даярдыгынын Ченемдеринин түзүмү

5. Ченемдер мектеп окуучуларынын жаш курактарына ылайык төмөнкүдөй 5 баскычка бөлүнөт (1-тиркеме):

1-баскыч 8-9 жаштагы балдар жана кыздар;

2-баскыч 10-11 жаштагы балдар жана кыздар;

3-баскыч 12-13 жаштагы балдар жана кыздар;

4-баскыч 14-15 жаштагы балдар жана кыздар;

5-баскыч 16-17 жаштагы балдар жана кыздар.

IV. Сыноонун ченемдери жана түрлөрү

6. Ченемдер Кыргыз Республикасынын мектеп окуучуларынын дене-боюнун даярдыгынын деңгээлине ченемдерди жана талаптарды (сыноолорду), ошондой эле ар бир жаш курагынын баскычтары боюнча апталык кыймылдуу активдүүлүктү карайт (1-тиркеме).

7. Мектеп окуучуларынын дене-боюнун даярдыгынын деңгээлин баалоо төмөнкүлөргө мүмкүндүк берүүчү сыноолордун (тесттердин) белгиленген санын аткаруунун жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт:

- негизги дене боюнун сапатын өнүктүрүүнүн жана прикладдык кыймылдуулуктун жөндөмдөрүнүн жана көндүмдөрүнүн деңгээлин аныктоо;

- жыныстык жана жаш курактык өзгөчөлүктөрүнө ылайык негизги дене-бойду даярдоонун сапаттарын, билимдерин, жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүнүн ар тараптуулугун баалоо.

8. Дене-бой даярдыгынын тесттери негизги дене-бой сапаттарын (күчүн, чыдамдуулугун, тездигин, жеңилдигин жана ийкемдүүлүгүн) өнүктүрүүнүн деңгээлин чагылдыруучу милдеттүү сыноолордун 4 түрүн жана атайын дене-бой сапатын жана прикладдык даярдыгын өнүктүрүүнүн деңгээлин чагылдыруучу кошумча сыноолордун 3 түрүн камтыйт.

9. Тийиштүү баскычтардын ченемдери жана талаптары 2-тиркемеде келтирилген.

V. Сыноолорду жүргүзүүнүн тартиби

10. Дене тарбия сабактары, окутуу-машыгуу сабактары, ошондой эле дене тарбия көнүгүүлөрү жана Ченемдерди тапшыруу боюнча мелдештер менен өз алдынча алектенүүлөрү жалпы билим берүүчү мектептерде (гимназияларда, лицейлерде) ченемдик талаптарды тапшырууга даярдануунун негизги формалары болуп саналат.

11. Дене тарбия сабактарына катышууга врачтын уруксааты бар окуучуларга Ченемдерди тапшыруу боюнча мелдештерге жол берилет.

12. Сыноолордун түрлөрү боюнча мелдештер жалпы билим берүүчү мектептердин 4, 9, 11-класстарында, лицейлердин жана гимназиялардын бүтүрүүчү класстарында жүргүзүлөт.

13. Сыноолордун түрлөрү боюнча ченемдерди кабыл алуу жалпы билим берүүчү мектептердин (гимназиялардын, лицейлердин) базасында жүргүзүлөт.

14. Ченемдерди аткаргандарга "күмүш" же "алтын белгисинин" күбөлүгү (сертификаты) берилет, үлгүсү жана сүрөттөлүшү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин биргелешкен буйругу менен бекитилет.

15. Ченемдердин аткарылгандыгынын жыйынтыгы эсепке алуучу документтерде белгиленет.

16. Окууну улантуу үчүн башка билим берүү мекемесине өтүүдө окуучуларга акыркы контролдук сыноолордун жыйынтыгын көрсөтүү менен жеке карточкалары берилет.

17. Ден соолугунун абалында айырмасы бар адамдар врач сунуштаган жеке программа боюнча окуу-машыгуу процессин ишке ашырышат жана ыңгайлашуучу же дарылоочу дене тарбиянын комплекстерин өздөштүрүшөт.

VI. Окуучулардын дене боюнун даярдыгын сыноонун жана ченемдеринин түрлөрү

18. Чуркоо (30, 60, 1000, 1500 метрге). Сыноо стадиондун чуркоочу жолчосунда же ар кандай тегиз жерлерде өткөрүлөт.

19. Ийиндин кеңдигине бутту баштапкы абалда коюп турган ордунан узундукка (ордунан) секирүү. Сыноо ачык жана жабык жайларда ар кандай тегиздиктин үстүндө жүргүзүлөт.

20. Бийиктеги туурасынан коюлган турникке тартылуу. Сыноо үстүнөн кармап, баштапкы асылган абалда, бут жерге тийбестен аткарылат. Көнүгүү туурасынан коюлган турниктин четине ээги менен тийгенде жана баштапкы абалына кайтып келгенде аткарылды деп эсептелет. Көнүгүү аткарууда кол менен кармап алууга жол берилбейт.

21. Чалкасынан жаткан абалда тулку бойду көтөрүү (гимнастикалык матта жаткан боюнча буттар кыймылсыз аткарылат).

22. Топту алыстыкка ыргытуу, гранатаны алыстыкка ыргытуу. Сыноо ар кандай тегиз аянтчада, кеңдиги 15 метр болгон коридорлордо аткарыла берет. Аракет үч жолу аткарылат, мыкты жыйынтыгы эсепке алынат.

23. Бут түз отурган абалда алдыга эңкейүү.

24. Ок атуу. Сыноо пневматикалык винтовкадан атуу менен жүргүзүлөт (1- жана 2-тиркемеге ылайык жаш курагынын топтору үчүн талаптарга ылайык аткарылат.

Атуулар: 3 сынамык, 5 эсептик. Атууга убакыт - 20 минут.

25. Сууда сүзүү (25, 50 метр). Сыноо бассейндерде коопсуздук чараларын сактоо менен жүргүзүлөт (25, 50 м).

Шаарда же райондо бассейн болбогон учурда "Убакытты эсепке албастан 25, 50 метрге сууда сүзүү" сыноонун түрү "Тоскоолдуктардан кросс чуркоого" алмаштырылат.

26. Туристтик көндүмдөрдү текшерүү менен 10 км туристтик жүрүш кошумча түрдө жогорку класстардын (9-11) окуучулары үчүн киргизилген.

VII. Окуучулардын дене-боюнун даярдыгынын Ченемдерин аткаруу боюнча иштерди уюштуруу

27. Жалпы билим берүү мектептеринин жана билим берүү мекемелеринин жетекчилери менчиктин түрүнө карабастан окуучулардын саламаттыгын жакшыртуу максатында бардык мүмкүнчүлүктөр менен Ченемдерге даярданууга жана тапшырууга көмөк көрсөтүшөт.

28. Билим берүү мекемелеринин жетекчилиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин аймактык өкүлчүлүктөрү менен биргеликте окуучулардын дене-боюнун даярдыгынын Ченемдерине даярданууну жана тапшырууну камсыздашат.

29. Баардык билим берүү мекемелеринде Ченемдерди тапшырууга даярдоону түздөн-түз уюштурууну дене тарбия мугалимдери ишке ашырышат.

 

 1-тиркеме

Ченемдерди тапшыруу үчүн окуучулардын жаш курагы боюнча
ТОПТОРУ

Даражанын аталышы жана баскычтары

Курактык диапазон (жашы)

Балдар

Кыздар

I даража - "Дени сак муун"

1-баскыч

8-9 жаш

8-9 жаш

2-баскыч

10-11 жаш

10-11 жаш

3-баскыч

12-13 жаш

12-13 жаш

4-баскыч

14-15 жаш

14-15 жаш

5-баскыч

16-17 жаш

16-17 жаш

 

2-тиркеме

Сыноолордун (тесттердин) жана ченемдердин
ТҮРЛӨРҮ

1-БАСКЫЧ

(8-9 жаш) 2-3-класс

№№

Сыноонун түрлөрү (тесттер)

Өлчөөнүн түрлөрү

Ченемдер

Балдар

Кыздар

Күмүш белги

Алтын белги

Күмүш белги

Алтын белги

Милдеттүү сыноолор (тесттер)

1

Алдыга жана артка, убакытка дистанцияга чуркап өтүү 4х9 м

сек.

11,1

10,8

11,8

11,3

 

же 30 метрге чуркоо

сек.

5,2

5,0

5,3

5,1

2

Бийик турникке асылып тартылуу

Канча жолку саны

2

3

-

-

 

Чалкадан жаткан абалда тулку боюн көтөрүү

1 мин.

канча жолу, саны

-

-

23

25

3

Тоскоолдуктары бар жерлерден 1500 м.ге кросс чуркап өтүү

мин. сек.

8,48

8,30

10,00

9,40

4

Ордунан эки бутка таянып күч келтирүү менен узундукка секирүү

см

150

160

140

150

Тандоо боюнча тесттер белгини алуу үчүн

5

Теннис тобун чуркап келип ыргытуу

м

25

30

18

22

6

Сууда сүзүү

25 м

Убакытты эсепке албастан

7

Бут түз абалда отурган боюнча эңкейүү

см

5

7

13

15

Жаш курагынын топторунда сыноолордун (тесттердин) милдеттүү түрлөрүнүн саны

 

4

4

4

4

Күмүш же алтын белгини алуу үчүн аткаруу зарыл болгон сыноолордун (тесттердин) түрлөрүнүн саны

 

7

7

7

7

Эскертүү: Шаарда же райондо бассейн болбогон учурда "Убакытты эсепке албастан 25 метрге сууда сүзүү" сыноонун түрү "Тоскоолдуктары бар жерлерден кросс чуркап өтүүгө" алмаштырылат.

№№

Сыноонун түрлөрү

(тесттер)

Ченемдер

Балдар

Кыздар

Күмүш белги

Алтын белги

Күмүш белги

Алтын белги

Тандоо боюнча сыноолор (тесттер)

1

Убакытты эске албастан тоскоолдуктары бар жерлерден кросс чуркап өтүү

300 м

500 м

300 м

500 м

Талаптар:

1. Мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык "дене тарбия" предмети боюнча теориялык маалыматтарды өздөштүрүү.

2. Мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык апталык кыймылдоо режимине (аптасына 7 сааттан кем эмес) карата сунуштамаларды аткаруу.

№№

Кыймылдоо иш-аракеттеринин түрлөрү

Аптадагы убакыттын көлөмү сына (мин.)

1

Таңкы көнүгүү

70

2

Билим берүү мекемелеринде милдеттүү окуу сабактары

90

3

Окуу жылынын процессинде кыймылдоо иш-аракеттеринин түрлөрү

90

4

Жеңил атлетика, сууда сүзүү, гимнастика, кыймылдуу жана улуттук оюндар, спорттун улуттук түрлөрү боюнча спорттук секцияларда жана ийримдерде, жалпы дене бойду даярдоо топторунда уюштурулган сабактар; же сабактан тышкаркы учурларда дене тарбия көнүгүүлөрү менен өз алдынча даярдануу

180

Каникул убагында ар күн сайын кыймылдоо режими 2 сааттан кем эмес болууга тийиш

2-БАСКЫЧ

(10-11 жаш) 4-5-класс

№№

Сыноонун түрлөрү

(тесттер)

Өлчөөнүн түрлөрү

Ченемдер

Балдар

Кыздар

Күмүш белги

Алтын белги

Күмүш белги

Алтын белги

Милдеттүү сыноолор (тесттер)

1

Алдыга жана артка, убакытка

сек.

10,9

10,5

11,0

10,8

же 30 метрге чуркоо

сек.

5,1

4,8

5,2

5,0

2

Тоскоолдуктары бар жерлерден 1500 м.ге кросс чуркап өтүү

мин. сек

8,30

7,40

9,30

9,00

3

Бийик турникке асылып тартылуу

Канча жолку, саны

3

4

-

-

 

Чалкадан жаткан абалда тулку боюн көтөрүү

1 мин. канча жолу, саны

-

-

30

35

4

Ордунан эки бутка таянып күч келтирүү менен узундукка секирүү

см

160

165

145

155

Тандоо боюнча сыноолор (белги алуу үчүн)

5

Бут түз абалда отурган боюнча эңкейүү

см

8

10

14

16

6

Салмагы 150 гр. болгон топту ыргытуу

м

30

35

25

30

7

Сууда сүзүү 25 м

Убакытты эсепке албастан

Жаш курагынын топторунда сыноолордун (тесттердин) милдеттүү түрлөрүнүн саны

 

4

4

4

4

Күмүш же алтын белгини алуу үчүн аткаруу зарыл болгон сыноолордун (тесттердин) түрлөрүнүн саны

 

7

7

7

7

Эскертүү: Шаарда же райондо бассейн болбогон учурда "Убакытты эсепке албастан 25 метрге сууда сүзүү" сыноонун түрү "Убакытты эсепке албастан тоскоолдуктары бар жерлерден кросс чуркап өтүүгө" алмаштырылат.

№№

Сыноонун түрлөрү

(тесттер)

Ченемдер

Балдар

Кыздар

Алтын белги

Күмүш белги

Алтын белги

Күмүш белги

Тандоо боюнча сыноолор (тесттер)

1

Убакытты эске албастан тоскоолдуктары бар жерлерден кросс чуркап өтүү

500 м

800 м

300 м

500 м

Талаптар:

1. Мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык "дене тарбия" предмети боюнча теориялык маалыматтарды өздөштүрүү.

2. Мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык апталык кыймылдоо режимине (аптасына 7 сааттан кем эмес) карата сунуштамаларды аткаруу.

№№

Кыймылдоо иш-аракеттеринин түрлөрү

Аптадагы убакыттын көлөмү сына (мин.)

1

Таңкы көнүгүү

70

2

Билим берүү мекемелеринде милдеттүү окуу сабактары

90

3

Окуу жылынын процессинде кыймылдоо иш-аракеттеринин түрлөрү

90

4

Жеңил атлетика, сууда сүзүү, гимнастика, кыймылдуу жана улуттук оюндар, спорттун улуттук түрлөрү боюнча спорттук секцияларда жана ийримдерде, жалпы дене бойду даярдоо топторунда уюштурулган сабактар; же сабактан тышкаркы учурларда дене тарбия көнүгүүлөрү менен өз алдынча даярдануу

180

Каникул убагында ар күн сайын кыймылдоо режими 2 сааттан кем эмес болууга тийиш

3-БАСКЫЧ

(12-13 жаш) 6-7-класс

№№

Сыноонун түрлөрү (тесттер)

Өлчөөнүн түрлөрү

Ченемдер

Балдар

Кыздар

Алтын белги

Күмүш белги

Алтын белги

Күмүш белги

Милдеттүү сыноолор (тесттер)

1

60 м чуркоо

сек.

10,0

9,2

10,5

9,7

2

1500 м чуркоо

мин. сек.

8,00

7,15

9,00

8,20

3

Бийик турникке асылып тартылуу

Канча жолку саны

4

5

-

-

Чалкадан жаткан абалда тулку боюн көтөрүү

1 мин. канча жолу, саны

-

-

35

40

4

Ордунан эки бутка таянып күч келтирүү менен узундукка секирүү

см

165

170

155

160

Тандоо боюнча сыноолор (белги алуу үчүн)

5

Бут түз абалда отурган боюнча эңкейүү

см

5

7

10

12

6

Салмагы 150 гр. болгон топту ыргытуу

м.

32

37

27

32

7

Сууда сүзүү 25 м

Убакытты эсепке албастан

Жаш курагынын топторунда сыноолордун (тесттердин) милдеттүү түрлөрүнүн саны

 

4

4

4

4

Күмүш же алтын белгини алуу үчүн аткаруу зарыл болгон сыноолордун (тесттердин) түрлөрүнүн саны

 

7

7

7

7

Эскертүү: Шаарда же райондо бассейн болбогон учурда "Убакытты эсепке албастан 25 метрге сууда сүзүү" сыноонун түрү "Тоскоолдуктары бар жерлерден 1000 м кросс чуркап өтүүгө (мин. сек.)" алмаштырылат.

№№

Сыноонун түрлөрү

(тесттер)

Ченемдер

Балдар

Кыздар

Күмүш белги

Алтын белги

Күмүш белги

Алтын белги

Тандоо боюнча сыноолор (тесттер)

1

Тоскоолдуктары бар жерлерден 1000 м кросс

чуркап өтүү (мин. сек.)

5,30

5,00

6,00

5,30

Талаптар:

1. Мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык "дене тарбия" предмети боюнча теориялык маалыматтарды өздөштүрүү.

2. Мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык апталык кыймылдоо режимине (аптасына 8 сааттан кем эмес) карата сунуштамаларды аткаруу.

№№

Кыймылдоо иш-аракеттеринин түрлөрү

Аптадагы убакыттын көлөмү сына (мин.)

1

Таңкы көнүгүү

70

2

Билим берүү мекемелеринде милдеттүү окуу сабактары

90

3

Окуу жылынын процессинде кыймылдоо иш-аракеттеринин түрлөрү

90

4

Жеңил атлетика, сууда сүзүү, гимнастика, кыймылдуу жана улуттук оюндар, спорттун улуттук түрлөрү боюнча спорттук секцияларда жана ийримдерде, жалпы дене бойду даярдоо топторунда уюштурулган сабактар; же сабактан тышкаркы учурларда дене тарбия көнүгүүлөрү менен өз алдынча даярдануу

240

Каникул убагында ар күн сайын кыймылдоо режими 2 сааттан кем эмес болууга тийиш

4-БАСКЫЧ

(14-15 жаш) 8-9-класс

№№

Сыноонун түрлөрү (тесттер)

Өлчөөнүн түрлөрү

Ченемдер

Балдар

Кыздар

Күмүш белги

Алтын белги

Күмүш белги

Алтын белги

Милдеттүү сыноолор (тесттер)

1

60 м чуркоо

сек.

9,5

8,8

10,2

9,5

2

1500 м. чуркоо

мин. сек.

6,57

6,30

8,10

8,05

3

Бийик турникке асылып тартылуу

Канча жолку саны

8

10

-

 

 

Чалкадан жаткан абалда тулку боюн көтөрүү

1 мин.

канча жолу, саны

-

-

40

45

4

Ордунан узундукка секирүү

см

200

220

180

185

Тандоо боюнча сыноолор (белги алуу үчүн)

5

Бут түз абалда отурган боюнча эңкейүү

см

10

12

12

15

6

Салмагы 150 гр. болгон топту ыргытуу

м

35

40

30

35

7

Сууда сүзүү 50 м

Убакытты эсепке албастан

8

Туристтик жүрүш 10 км

10 км дистанцияга туристтик көндүмдөрдү текшерүү менен туристтик жүрүш

Жаш курагынын топторунда сыноолордун (тесттердин) милдеттүү түрлөрүнүн саны

 

4

4

4

4

Күмүш же алтын белгини алуу үчүн аткаруу зарыл болгон сыноолордун (тесттердин) түрлөрүнүн саны

 

8

8

8

8

Эскертүү: Шаарда же райондо бассейн болбогон учурда "Убакытты эсепке албастан сууда сүзүү 50 м" сыноонун түрү "Тоскоолдуктары бар жерлерден 2000 м (1000 м) кросс чуркап өтүүгө (мин. сек.)" алмаштырылат.

№№

Сыноонун түрлөрү (тесттер)

Ченемдер

Балдар

Кыздар

Күмүш белги

Алтын белги

Күмүш белги

Алтын белги

Тандоо боюнча сыноолор (тесттер)

1

Тоскоолдуктары бар жерлерден 2000 м кросс чуркап өтүү (мин., сек.)

9,50

9,00

 

 

 

Тоскоолдуктары бар жерлерден 1000 м кросс чуркап өтүү (мин., сек.)

 

 

6,10

5,30

Талаптар:

1. Мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык "дене тарбия" предмети боюнча теориялык маалыматтарды өздөштүрүү.

2. Мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык апталык кыймылдоо режимине (аптасына 8 сааттан кем эмес) карата сунуштамаларды аткаруу.

№№

Кыймылдоо иш-аракеттеринин түрлөрү

Аптадагы убакыттын көлөмү сына (мин.)

1

Таңкы көнүгүү

70

2

Билим берүү мекемелеринде милдеттүү окуу сабактары

90

3

Окуу жылынын процессинде кыймылдоо иш-аракеттеринин түрлөрү

90

4

Жеңил атлетика, сууда сүзүү, гимнастика, кыймылдуу жана улуттук оюндар, спорттун улуттук түрлөрү боюнча спорттук секцияларда жана ийримдерде, жалпы дене бойду даярдоо топторунда уюштурулган сабактар; же сабактан тышкаркы учурларда дене тарбия көнүгүүлөрү менен өз алдынча даярдануу

240

Каникул убагында ар күн сайын кыймылдоо режими 2 сааттан кем эмес болууга тийиш

5-БАСКЫЧ

(16-17 жаш) 10-11-класс

№№

Сыноонун (тесттин) түрлөрү

Өлчөөнүн түрлөрү

Ченемдер

Уландар

Кыздар

Күмүш белги

Алтын белги

Күмүш белги

Алтын белги

Милдеттүү сыноолор (тесттер)

1

60 м чуркоо

сек.

8,6

8,1

9,4

9,0

2

1500 м чуркоо

мин. сек.

6,18

5,55

8,18

8,00

3

Бийик турникке асылып тартылуу

Канча жолку саны

12

15

-

-

Чалкадан жаткан абалда тулку боюн көтөрүү

1 мин.

канча жолкунун саны

-

-

45

50

4

Ордунан узундукка секирүү

см

225

240

185

190

Тандоо боюнча сыноолор (белги алуу үчүн)

5

Салмагы 700 гр. спорттук снарядды ыргытуу

м

32

38

-

-

салмагы 500 гр.

м

-

-

17

21

6

Сууда сүзүү 50 м

Убакытты эсепке албастан

7

Турган абалда чыканак менен столго же тактага таянып пневматикалык винтовкадан атуу, дистанция - 10 м

(3 сынамык, 5 эсепке алынуучу атуулар)

 

20

25

20

25

8

Туристтик жүрүш 10 км

10 км дистанцияга туристтик көндүмдөрдү текшерүү менен туристтик жүрүш

Жаш курагынын топторунда сыноолордун (тесттердин) милдеттүү түрлөрүнүн саны

 

4

4

4

4

Күмүш же алтын белгини алуу үчүн аткаруу зарыл болгон сыноолордун (тесттердин) түрлөрүнүн саны

 

8

8

8

8

Эскертүү: Шаарда же райондо бассейн болбогон учурда "Убакытты эсепке албастан, сууда сүзүү 50 м" сыноонун түрү "Тоскоолдуктары бар жерлерден 3000 м (2000 м) кросс чуркап өтүүгө (мин. сек.)" алмаштырылат.

№№

Сыноонун (тесттин) түрлөрү

Ченемдер

Уландар

Кыздар

Күмүш белги

Алтын белги

Күмүш белги

Алтын белги

Тандоо боюнча сыноолор (тесттер)

1

Тоскоолдуктары бар жерлерден 3000 м кросс чуркап өтүү (мин., сек.)

12,30

11,30

 

 

 

Тоскоолдуктары бар жерлерден 2000 м кросс чуркап өтүү (мин., сек.)

 

 

10,00

9,00

Талаптар:

1. Мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык "дене тарбия" предмети боюнча теориялык маалыматтарды өздөштүрүү.

2. Мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык апталык кыймылдоо режимине (аптасына 8 сааттан кем эмес) карата сунуштамаларды аткаруу.

№№

Кыймылдоо иш-аракеттеринин түрлөрү

Аптадагы убакыттын көлөмү сына (мин.)

1

Таңкы көнүгүү

70

2

Билим берүү мекемелеринде милдеттүү окуу сабактары

90

3

Окуу жылынын процессинде кыймылдоо иш-аракеттеринин түрлөрү

90

4

Жеңил атлетика, сууда сүзүү, гимнастика, кыймылдуу жана улуттук оюндар, спорттун улуттук түрлөрү боюнча спорттук секцияларда жана ийримдерде, жалпы дене бойду даярдоо топторунда уюштурулган сабактар; же сабактан тышкаркы учурларда дене тарбия көнүгүүлөрү менен өз алдынча даярдануу

240

Каникул убагында ар күн сайын кыймылдоо режими 2 сааттан кем эмес болууга тийиш

Кыскартуулардын тизмеги:

км - километр;

с - метр;

см - сантиметр;

1 мин. канча жолу, саны - бир минутада канча жолкунун саны;

мин. - минута;

сек. - секунда;

гр. - грамм.