Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

КР Өнөр жай, энергетика жана
жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин 2017-жылдын 24-августундагы
№ 352 буйругу менен бекитилген тиркеме

Пайдалуу кендердин запастарын мамлекеттик баланска коюу жана аларды мамлекеттик баланстан чыгаруу
ЭРЕЖЕЛЕРИ

1. Ушул Пайдалуу кендердин запастарын мамлекеттик баланска коюу жана аларды мамлекеттик баланстан чыгаруу эрежелери (мындан ары - Эрежелер) Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 9-августундагы № 160 "Жер казынасы жөнүндө" Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылынын 15-июлундагы № 401 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети жөнүндөгү жобого ылайык иштелип чыкты жана пайдалуу кендердин запастарын мамлекеттик баланска коюу жана аларды мамлекеттик баланстан чыгаруу тартибин жана шарттарын аныктайт.

2. Кыргыз Республикасынын "Жер казынасы жөнүндө" Мыйзамынын 13-беренесине ылайык пайдалуу кен жериндеги пайдалуу кендердин запастары Кыргыз Республикасынын пайдалуу кендеринин запастарынын мамлекеттик комиссиясынын (мындан ары – Запастар боюнча мамлекеттик комиссия) апробациясынын негизинде Кыргыз Республикасынын пайдалуу кендеринин запастарынын мамлекеттик балансына (мындан ары – Мамлекеттик баланс) эсепке алынууга тийиш.

3. Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 9-августундагы № 160 "Жер казынасы жөнүндө" Мыйзамынын 12-беренесинин негизинде Мамлекеттик баланста кен чыккан жериндеги пайдалуу кендердин көлөмү, сапаты жана изилденген даражасы, иштеп жаткан ишканалар тарабынан аларды жайгаштыруу жана өнөр жайда өздөштүрүү даражасы, өндүрүүсү жана пайдалуу кендердин чалгындалган запастары менен камсыздоосу боюнча маалыматтарды камтыйт.

4.Мамлекеттик балансты жер казынасын пайдалануу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жүргүзөт, ал пайдалуу кендердин запастарын мамлекеттик баланска коюуну жана аларды мамлекеттик баланстан чыгарууну ишке ашырат.

5. Пайдалуу кендердин запастарын мамлекеттик баланска коюу, аларды өзгөртүү жана мамлекеттик баланстан чыгаруу геологиялык чалгындоо жана өндүрүү иштеринин маалыматтары боюнча, ошондой эле запастарды эсептөө параметрлеринин өзгөрүшүнө (кондициялык лимиттеринин, узундугунун, кубаттуулугунун, пайдалуу кендердин орточо курамынын, руданын кайра иштетилген продуктыларынын бааларынын өзгөрүшүнө) байланыштуу запастарды кайрадан баалоонун натыйжалары боюнча ишке ашырылат.

6. Мамлекеттик баланстагы пайдалуу кендердин запастары пайдалуу кендердин чыккан жерлери, аянттары, тилкелери, шахталык жана карьердик талаалары, кен жатактары, горизонттору, куполдору жана башка эсепке алуу объектилери боюнча эсепке алынат. Пайдалуу кендердин запастарын эсепке алуу аларды өнөр жайда өздөштүрүү жана иштетүү ыкмасына жараша ишке ашырылат.

7. Пайдалуу кендердин запастары жалпы эсепке алуу объектилери боюнча, ошондой эле тийиштүү жер казынасын пайдалануучу тарабынан - пайдалуу кендерди иштетүү өндүрүү максаттарына берилген жер казыналарынын тилкелери боюнча эсепке алынат. 

8. Мамлекеттик баланста пайдалуу кендердин запастары, анын ичинен жер астындагы суулардын, дарылоо баткактарынын, раптын, ошондой эле тоо-кен калдыктарындагы жана аларга байланышкан кайра иштетүүчү өндүрүштөрдөгү пайдалуу кендер эсепке алынат.

9. Мамлекеттик баланска эсепке алынууга менчиктин бардык түрүндөгү жактар үчүн СССРдин Запастар боюнча мамлекеттик комиссиясы, Запастар боюнча аймактык комиссия жана Запастар боюнча мамлекеттик комиссия  тарабынан белгиленген тартипте апробацияланган  жер казыналарындагы пайдалуу кендердин бардык түрлөрүнүн запастары (№1 тиркеме) таандык:

1) катуу пайдалуу кендер боюнча негизги жана аны менен чогуу жайгашкан пайдалуу кендердин запастарынын жана аналрда камтылган баалуу компоненттердин баланстагы жана  баланстан тышкаркы запастары;

2) мунай жана конденсаты боюнча геологиялык жана андан алына турган запастары, эркин газ жана газ шапкаларындагы газ боюнча, мунайга, этанга, пропанга, гелийге аралашкан газ жана мунай жана газ кендериндеги башка баалуу компоненттери боюнча – алына турган запастар гана;

3) жер астындагы суулар боюнча – ичүүчү, техникалык, дарылоо минералдык, термоминералдык жана өнөр жай суулардын баланстагы жана баланстан тышкаркы запастары;

4) кендердеги (аянттары, тилкелери, шахталык жана карьердик талаалары, кен жатактары, горизонттору, куполдору жана башка эсепке алуу объектилери) боюнча геологиялык чалгындоо иштеринин жыйынтыгында кайрадан табылган, запастарды саноо үчүн белгиленген тартипте кабыл алынган  параметрлер менен саналган запастар;

5) Запастары Мамлекеттик баланста эсепке алынган, кендердеги геологиялык чалгындоо иштеринин жыйынтыгында алынган пайдалуу кендердин запастарын көбөйтүү же азайтуу;

6) саноо параметрлеринин, иштетүүнүн экономикалык, тоо-техникалык, технологиялык шарттарынын өзгөрүшүнө, ошондой эле пайдалуу кенди пайдалануу багыттарынын өзгөрүшүнө байланыштуу кайрадан бааланган запастар;

7) атайы катмарларда жыйналган жана алардан алынган пайдалуу кендин запастары.

10. Пайдалуу кендердин запастарын мамлекеттик баланска коюуга негиз болуп - Запастар боюнча мамлекеттик комиссия тарабынан аткарыла турган пайдалуу кендердин запастарына мамлекеттик экспертизанын оң корутундусу эсептелет. Жер казынасын мамлекеттик экспертизалоо жыйынтыктары Запастар боюнча мамлекеттик комиссия тарабынан протокол менен таризделет, анда пайдалуу кендердин запастарын бекитүү (апробация), запастарды категориялар боюнча бөлүштүрүү, пайдалуу кендерди эсептен чыгаруу, өнөр жай жана илимий максаттарында жер казынасы жөнүндөгү маалыматты колдонуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалыматтар чагылдырылат.

11. Мамлекеттик баланстан пайдалуу кендердин запастарын эсептен чыгаруу - пайдалуу кендерди өндүрүү менен алектенген жер казынасын пайдалануучулардын ар жылдык мамлекеттик отчетунун маалыматтары боюнча пайдалуу кендердин запастарына мамлекеттик экспертизалардын корутундуларынын негизинде ишке ашырылат.

12. Өндүрүү процессинде өнөр жайлык маанисин жоготкон, же кийинки геологиялык чалгындоо иштеринде же пайдалуу кендердин чыккан жерлерин иштетүүдө бышыкталбаган пайдалуу кендердин баланстык запастарын эсептен чыгаруу – жер казынасын пайдалануу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан жүргүзүлөт, кийин Мамлекеттик баланска өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилет.

13. Мамлекеттик баланстан пайдалуу кендердин запастарын эсептен чыгаруу – пайдалуу кендердин запастарына мамлекеттик корутундулардын негизинде төмөнкү учурларда ишке ашырылат:

кийинки геологиялык чалгындоо жана өндүрүү иштерин жүргүзүүдө ырасталбаган пайдалуу кендердин запастары;

мурунураак эсептегенде кабыл алынган тоо-техникалык, экономикалык, экологиялык жана башка параметрлердин начарлоосуна байланыштуу өнөр жайлык маанисин жоготкон пайдалуу кендердин запастары.

Геологиялык чалгындоо жана өндүрүү иштерин жүргүзүүдө ырасталбаган, өнөр жай маанисин жоготкон учурда Мамлекеттик баланста эсепке алынган пайдалуу кендердин запастарын эсептен чыгаруу сунушу пайдалуу кендерди иштетүү өндүрүү максаттарына берилген жер казыналарынын тилкелери боюнча тийиштүү жер казынасын пайдалануучу тарабынан берилет. 

14. Жер казынасынан өндүрүлүп алынган пайдалуу кендер, аларда камтылган пайдалуу компоненттери, ошондой эле аларды өндүрүүдөгү жоготуулар пайдалуу кендерди өндүрүү менен алектенген жер казынасын пайдалануучулардын ар жылдык мамлекеттик отчетунун маалыматтары боюнча пайдалуу кендердин запастарына мамлекеттик экспертизаларды жүргүзбөстөн Мамлекеттик баланстан эсептен чыгарылат.

15. Мамлекеттик баланстагы пайдалуу кендердин запастарынын өзгөрүүсүн эсепке алуу - пайдалуу кендердин запастарына мамлекеттик экспертизалардын корутундулары боюнча жана пайдалуу кендерди өндүрүү менен алектенген жер казынасын пайдалануучулардын ар жылдык мамлекеттик отчету боюнча отчеттук жыл ичинде отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-январындагы абалга карата ишке ашырылат.

16. Ыйгарым укуктуу орган төмөнкү маалыматтардын негизинде белгиленген тартипте Мамлекеттик балансты түзөт:

пайдалуу кендерди чалгындоо жана өндүрүү менен алектенген жер казынасын пайдалануучулардын ар жылдык мамлекеттик отчету;

Запастар боюнча мамлекеттик комиссиянын мамлекеттик экспертиза корутундулары.

17. Ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасында пайдалуу кендердин запастары жана өндүрүлүшү жөнүндөгү топтолгон маалыматтарды даярдайт:

катуу пайдалуу кендер боюнча - отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-июлуна чейинки мөөнөттө;

мунай, газ жана көмүр боюнча - отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-августуна чейинки мөөнөттө.

18. Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-ноябрына чейинки мөөнөттө жер казынасын пайдалануу боюнча ыйгарым укуктуу орган отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-январындагы абалга карата Мамлекеттик баланстын чыгарылышын камсыз кылат (Мамлекеттик баланстын формалары 26-тиркемелерде келтирилди).

19. Ыйгарым укуктуу орган юридикалык жана жеке жактар тарабынан пайдалуу кендердин запастарынын отчеттук баланстарынын өз убагында берилишине контроль кылат (форма 5ГР), алынган маалыматтардын Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин 2016-жылдын 26-декабрындагы №1/1 буйругу (05.07.2017ж. № 77 ченемдик укуктук актылардын реестринде катталган) менен бекитилген Жер казынасын пайдалануучулардын отчеттуулук процесстерин өркүндөтүү жөнүндөгү нускамасына, колдонуудагы отчеттуулук формаларына туура келүүсүн текшерет.

 

Тиркеме 1

Өлчөө бирдигин көрсөтүү менен запастардын топтомо балансы түзүлө турган пайдалуу кендердин
ТИЗМЕГИ

№№

Пайдалуу кендин аталышы

Өлчөө бирдиги

1

Абразивдер:

 

 

а) гранат жана корунд

Руда, миң т

Минерал, миң т

 

б) наждак

Руда, миң т

2

Аглапорит чийки заты

Миң м3

3

Алмаздар

Руда, миң т

Кумдар, миң т

Алмаз, миң карат

4

Алунит

Руда, миң т

5

Апатит

Руда, миң т

Р2О5, миң т

6

Асбест

Руда, миң т

Асбест, миң т

7

Асфальтиттер жана битум (битуминоз кумдары, кум таштар, чополор, акиташ, копал, кир)

Миң т

8

Балласт чийки заты

Тыс. м3

9

Барит жана витерит

Руда, миң т

10

Бериллий

Руда, миң т

ВеО

11

Бокситтер

Руда, миң т

12

Бораттар (бору бар чийки зат)

Руда, миң т

В2О3, миң т

13

Бром

Таштуу туздагы жана көлдөрдөгү запастар - миң т;  терең суулар - миң м3/сутки;

Бром өндүрүү – миң т;

Суу  – миң  м3/сутки

14

Брусит

Миң  т

15

Ванадий

Руда, миң т

V2О5, миң т

16

Вермикулит

Руда, миң т

Вермикулит, миң т

17

Висмут

Руда, миң т

Висмут, т

18

Вольфрам

Руда, миң т

Кумдар, миң  м3

WО3, т

19

Чопосу көп топурак чийки заты (кианит, андалузит, силлиманит, дюмортьерит, диаспор)

Руда, миң т

Минерал, миң т

20

Гипс, ангидрит жана глино-гипс (гажа, ганч)

Миң  т

21

Чополор

Миң  м3

22

Адсорбциялык чополор (бентониттүү, флюридиндүү, кил)

Миң  т

23

Отко чыдамдуу жана араң эрүүчү чополор

Миң  т

24

Шагыл, галька, кум

Миң  м3

25

Графит

Руда, миң т

Графитовый углерод, т

26

Диатомит, трепел, опока

Миң  м3

27

Металлургияга доломит

Миң т

28

Курулуш доломити

Миң  м3

29

Дунит

Миң  м3

30

Темир рудалары

Миң т

31

Змеевик (серпентин)

Миң  м3

32

Алтын

Руда, миң т

Кумдар, миң  м3

Алтын, кг

33

Акиташ жана травертин, цементтиктен башкасы жана химия өнөр жайы үчүн)

Миң  м3

34

Акиге күйгүзүү үчүн акиташ

Миң т

35

Инерттик чаң үчүн акиташ

Миң т

36

Флюс акиташы

Миң т

37

Йод

Терең суулардагы запастар - миң м3/сутки;

Йодду өндүрүү - в т;

Суулар  – тыс. м3/сутки

38

Кычкылтекке чыдамдуу таштар (андезит, базальт ж. б.)

Миң м3

39

Курулуш таштары (гранит, гнейс, диабаз, гранодиорит, диорит, лабрадорит, порфирит, габбро, трапин, туфы жана башка вулкан породалары)

Миң  м3

40

Литографиялык таштар

м3

41

Курулуш, таарылуучу таштар

Миң  м3

42

Курчутуучу жана тегирмен таштары

Миң  м3

43

Каолин

Миң т

44

Химия өнөр жайы үчүн карбонат чийки заты

Миң т

45

Кварц жана кварциттер

Миң т

46

Эритүү үчүн кварц

Миң т

47

Керамзит чийки заты

Миң  м3

48

Кобальт

Руда, миң т

Кобальт, т

49

Литий

Руда, миң т

LiO2, миң т

50

Магнезит

Миң т

51

Марганец рудалары

Миң т

52

Жез

Руда, тыс. т

Медь, тыс.т

53

Бор

Миң т

54

Мергель (цементтүүдөн башкасы)

Миң  м3

55

Минералдык боектор:

а) мумия, охра, сурик, умбра, вивианит, глауконит ж. б.

б) волконскоит

Миң т

 

т

56

Молибден

Руда, миң т

Молибден, т

57

Мрамор жана башка табигый каптама таштар

Миң м3

58

Мышьяк

Руда, миң т

Мышьяк, миң т

59

Нефелин

Руда, миң т

60

Никель

Руда, миң т

Никель, миң т

61

Ниобий

Руда, миң т

Кумдар, миң  м3

Nb2O5, т

62

Озокерит

т

63

Калай

Руда, миң т

Кумдар  миң  м3

Олово, т

64

Пемза жана вулкан күлү

Миң  м3

65

Перлит

Миң  м3

66

Пески

Миң  м3

67

Кумдар жана айнек кум таштар

Миң т

68

Кремний карбиди үчүн кум

Миң т

69

Кум таштар

Миң  м3

70

Пирофиллит

Миң т

71

Плавик шпаты

Руда, миң т

CaF2, миң т

72

Платина жана платиноиддер

Руда, миң т

кумдар, миң  м3

Платина, кг

73

Талаа  шпаты жана пегматиттер

Миң т

74

Пьезооптика чийки заты:

а) исландия шпаты

б) оптика кварцы

в) оптикалык флюорит

 

Минерал, кг

Моноблок

Минерал, кг

75

Чачынды элементтер: (галлий, гафний, германий, индий, кадмий, рений, рубидий, селен, скандий, таллий, теллур, цезий)

Руда, миң т

Элементы, т

76

Сейрек топурактар:

а) иттрий подгруппасы (иттрий, гольмий, диспрозий, тербий, гадолиний, европий

 

б) лантан (церий) подгруппасы (церий, лантан, неодимий, празеодимий)

 

Руда, миң т

Элементы, т

 

Руда, миң т

Элементы, т

 

77

Сымап

Руда, миң т

Ртуть, т

78

Коргошун жана цинк

Руда, миң т

Свинец, миң т

Цинк, миң т

79

Табигый күкүрт

Руда, миң т

Сера, миң т

80

Күмүш

Руда, миң т

Серебро, т

81

Күкүрт колчедан

Руда, миң т

Сера, миң т

82

Күйүүчү сланецтер

Миң т

83

Тунуке сланецтер

Миң м3

84

Отко чыдамдуу сланецтер

Миң м3

85

Слюда (мусковит и флогопит)

Слюда, забойный сырец, т

86

Табигый слюда

Миң т

87

Соль глауберова (мирабилит,тенардит, сернокислый натрий)

Миң т

88

Калийдүү туз (карналлит,сильвинит, полигалит, күкүрт кычкыл газы)

Чийки туздар, миң т

К2О эсептелген туздар, миң т

89

Магний тузу (хлордуу жана бромдуу магний, күкүрт кычкыл магний, эпсомит, астраханит)

Чийки туздар, миң т

MgCl2, миң т

90

Тамака салынуучу туз (таштуу, эритинди туз, рапа)

Таштуу жана рапада, миң т

Туз эритмелери, м3/сутки

91

Стронций

Руда, миң т

SrO, миң т

92

Суглинка

Миң м3

93

Сурьма

Руда, миң т

Сурьма, т

94

Тальк, тальк ташы

Миң т

95

Тантал

Руда, миң т

кумдар, миң м3

Та2О5

96

Титан (рутил, ильменит, сфен, перовскит, титаномагнетит)

Руда, миң т

кумдар, миң м3 TiO2, миң т

97

Көмүр  (ташкөмүр, көрүң көмүр)

Миң т

98

Формалык материалдар (формалык кумдар, чополор, чаң сыяктуу кварц)

Миң т

99

Фосфориттер

Руда, миң т

Р2О5, миң т

100

Хромиттер

Руда, миң т

101

Цемент чийки заты (акиташ, мергель, бор, чопо, гажа, гидравликалык кошулмалар, кумташ цемент үчүн кум, темир рудалар)

Миң т

102

Цирконий

Руда, минерал, миң т

кумдар, миң м3

ZrO2, миң т

103

Кымбат баалуу таштар, орточо баалуу таштар жана жасала турган таштар:

Изумруд, сапфир, рубин,

 

аквамарин, аметист, топаз, горный хрусталь, морион, турмалин, агат,

 

халцедон, яшма, агальматолит, малахит, лазурит, гагат, нефрит, амазонит, янтарь

 

 

Карат

 

Кг

 

 

т

104

Жер астындагы тузсуз жана  термоминералдык суулар

Миң м3/сутка

Эскертүү:

Өндүрүүдөгү запастар, өндүрүү жана жоготуулар бир эле өлчөө бирдиги менен берилет.

Асбест, алмаз, бор кычкылынын, ванадийдин пятиокистин, литий  кычкылынын, стронций кычкылынын, минералдык боектордун, мышьяктын, жездин, никелдин, чачынды элементтердин, сейрек топурактардын, чоюн менен цинктин, алтындын, күмүштүн,  цирконий кычкылынын запастары 0,1 тактыкта эсепке алынат; калган пайдалуу кендердин запастары – бүтүнгө айлантып эсептелет.

 

Тиркеме 2

ЗАПАСТАРДЫН МАМЛЕКЕТТИК БАЛАНСЫ _____________________  _____ ЖЫЛГА
                                                       пайдалуу кендин түрү

Запастарды өлчөө бирдиги Руда  –

Пайдалуу кен –       

 

Область.

Министрлик (ведомство),

Уюм, ишкана

Кен чыккан жер, тилке, жайгашкан жери.

Өздөштүрүү даражасы, жылы.

(башка чыгарылган баланстарда эсепке алынган пайдалуу кендер)

а) пайдалуу кендин тиби,

б) пайдалуу компоненттердин жана зыяндуу аралашмалардын орточо мазмуну,

в) ишкананын бир жылдык долбоордук өндүрүмдүүлүгү

1 января 20__ ж. карата запастардын абалы

_________________жыйынтыгында 20__ж.

запастардын өзгөрүлүшү

20__ ж. 1 январына карата запастардын абалы

 

баланстык

Баланстан тышкары

баланстык

Баланстан тышкары

Өндүрүү

Өндүрүүдөгү жоготуулар

чалгындоолор

Кайрадан баалоо

Ырасталбаган запастарды эсептен чыгаруу

Башка себептер менен техникалык чектерди өзгөртүү

А+В

С1

А+В+С1

С2

баланстык

Баланстан тышкары

Бекитилген жылы, протоколдун №,

Татаалдык тобу

А+В+С1

С2

А+В+С1

С2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

Тиркеме 3

КӨМҮРДҮН МАМЛЕКЕТТИК БАЛАНСЫ _____________________  _____ ЖЫЛГА

Запастарды өлчөө бирдиги, миң тонн_

 

Область

Министрлик (ведомство)

Уюм, ишкана, Бассейн, көмүр бар район, кен жатагы, тилке, шахта, кесик.

Курулушка жана эксплуатацияга берилген жылы.

Тереңдиги метр менен: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\TOKTOM\df0e20ec-ea88-4281-9064-4db9141a89f2\document.files\image000.gif

Өздөштүрүү даражасы

Көмүрдүн маркасы, технологиялык топ;

а) күл Аd, %

б) күкүрт Sdt, %

в) нымдуулук Wtr, %

г) күйгүзүүнүн салыштырмалуу жылуулугу Qti,МДж/кг

1 января 20__ ж. карата запастардын абалы

 

_________________жыйынтыгында 20__ж.

запастардын өзгөрүлүшү

20__ ж. 1 январына карата запастардын абалы

Бекитүү күнүнө карата ЗАК, ЗМК

тарабынан бекитилген баланстык запастар

А+В+С1

С2

Баланстан тышкары

Өндүрүү  А+В+С1

Өндүрүү  С2

Өндүрүүдөгү жоготуулар

чалгындоолор А+В+С1

Ырасталбаган запастарды эсептен чыгаруу

А+В+С1

Башка себептер менен техникалык чектерди өзгөртүү

А+В+С1

баланстык

Баланстан тышкары

на дату утверждения

 

А+В+С1

Бекитилген жылы, протоколдун №,

Татаалдык тобу

 

А

В

С1

А+В+С1

С2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Тиркеме 4

_____ ЖЫЛГА МУНАЙДЫН МАМЛЕКЕТТИК БАЛАНСЫ
_____________________

запастар

геологиялык

, миң т

 

 

алына турган

 

 

Область

Министрлик, Башкармалык,

Бирикме

Өздөштүрүү даражасы.

Кен жатагы жана анын тиби.

Өнүмдүү катмарлар.

Коллектор (карбонаттуу, терригендүү).

Жайгашкан тереңдиги, м

Катмардын параметрлери:

а) мунай бар аянт, миң м2;

б) мунайы көп катмар (жалпы/ эффективдүү), м;

в) ачык көпшөктөр;

г) мунайы көптүгү;

д) мунайды алуу коэффициенти;

е) өткөргүчтүгү, мкм2;

ж) кайра эсептелген коэффициент

Мунайга сапаттык мүнөздөмө:

а) тыгыздыгы ,г/см3

б) катмар шарттарындагы илээшкектиги, мПа с;

в) күкүрттүн болушу, %

д) чайырдын жана асфаль­тендердин болушу, %

е) катмардын температурасы, оС;

ж) мунайдын катуу температурасы, оС

а) ачылган жылы ;

б) иштетүүгө берилген жылы;

в) консервацияга берилген жылы;

г) иштетилип баштагандан өндүрүлгөнү;

д) ЗМК бекиткен күнгө өндүрүү;

е) иштелип чыгаруу даражасы, %;

ж) суу бастыруусу;

з) алуу темпи, %

1 января 20__ ж. карата запастардын абалы

 

_________________жыйынтыгында 20__ж.

запастардын өзгөрүлүшү

20__ ж. 1 январына карата запастар

ЗМК тарабынан бекитилген запастар

А+В+С1

С2

өндүрүү

чалгындоолор

кайра баалоо жана баланстан баланска өткөрүүнү

Ырасталбаган запастарды эсептен чыгаруу

баланстык

Баланстан тышкары

Бекитүү күнүнө

1 01.

20__ж. калдыгы

Бекитүү жылы жана

 протоколдун

А

В

С1

А+В+С1

С2

А+В+С1

С2

А+В+С1

А+В+С1

А+В+С1

А+В+С1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

Тиркеме  5

_____ ЖЫЛГА ТАБИГЫЙ КҮЙҮҮЧҮ ГАЗДАРДЫН МАМЛЕКЕТТИК БАЛАНСЫ
_____________________

ЗапасТАР  млн. м3

 

Министрлик,

Башкармалык,

Бирикме.

Кен жатагын өнөр жайда өздөштүрүү даражасы.

Кен жатагынын аталышы жана тиби.

Дареги.

Өнүмдүү катмарлар.

Жайгашкан тереңдиги, м

Катмардын параметрлери:

эркин газ үчүн

а) газдуу аянттар, миң м2; б)газдуу катмар, м;

в) ачык көпшөктөр Дж

г) газдуулугу

д) алуу коэфф.;

е) учурдагы катмардын басымы 1.01. 20___ж, карата Мпа.

Эритме газ үчүн:

ж) газдуулугу м3/т

Газдын сапаттык мүнөздөмөлөрү

а) суудагы газдын тыгыздыгы

б) төмөн жылуулук чыгаруу жөндөмү, кДж;

в) С3+ жок оор көмүрсуутек камтылганы,  %;

г) туруктуу конденсаттын учурдагы камтылганы, г/м3

камтылганы, %;

д) күкүрт суутектин;

е) азоттун;

ж) көмүр кычкыл газынын

з) катмардын

t, оС

Жылдар:

а) ачылышы

б) ишке киргизүү

в) консервацияга берүү

Газдын түрү (эритилген - Р, газ

шапкасы –ГШ, эркин - СВ

01.01. 20___ ж. баланстан тышкары запастар

_________________жыйынтыгында 20__ж.

запастардын өзгөрүлүшү

20__ ж. 1 январына карата запастар

СССР ЗМК, КР тарабынан бекитилген запастар

А+В+С1

С2

добычи

потерь при добыче

разведки А+В+С1

переоценки и передачи с

баланса на баланс

списания неподтвердив-

шихся запасов

баланстык

Баланстан тышкары

Бекитүү күнүнө

1 01.

20__ж. калдыгы

Бекитүү жылы жана

 протоколдун

 

г)

өнд.+жог

жоготуулар

Иштетип баштагандан тартып;

д) өнд.+жог. СССР ЗМК, КР тарабынан запастарды бекиткен күнгө карата

А

В

С1

А+В+С1

С2

А+В+С1

С2

А+В+С1

А+В+С1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

Тиркеме 6

1.01.20___ ж. АБАЛ БОЮНЧА ЖЕР АСТЫНДАГЫ СУУЛАРДЫН ЭКСПЛУАТАЦИЯЛЫК ЗАПАСТАРЫНЫН
МАМЛЕКЕТТИК БАЛАНСЫ

№№

 

Кен жатагы жайгашкан жер (чалгындалган тилкенин, суу алуунун)

Суу керектөөчү

Кен жатагынын суу керектөө менен аралыгы,  км

Суу сыйдыруучу породалар, алардын курагы, кысым жөнүндө маалыматтар

Минерализация г/л, суунун химиялык курамы

Суунун багыттары

Берилген керектөө,

миң 3/сут.

СССР ЗМК жана ЗАК, КР тарабынан бекитилген эксплуатациялык запастар,

Миң  м3/сут

Бекитүү жылы,

Протоколунун №

Эксплуатацияга берилген жылы

Эскертүү

А

В

С1

С2

Бардыгы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

ЗАПАСТАРДЫН МАМЛЕКЕТТИК БАЛАНСЫ

____________________________ _______________ жыл

Запастарды өлчөө бирдиги _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область.

Министрлик, бирикме.

Комбинат, башкармалык, кен жатагы, тилке, шахта, карьер, жайгашкан жери.

Башка баланстарда эсепке алынган пайдалуу кендер жана компоненттер.

Өздөштүрүү даражасы.

а) пайдалуу кендин тиби, сорту, маркасы; б) пайдалуу компоненттердин жана зыяндуу аралашмалардын камтылышы (пайдалуу кендин чыгуусу); в) нымдуулук; г) ишкананын бир жылдык долбоордук өндүрүмдүүлүгү; д) запастарды эсептөө тереңдиги, м; е) иштетүүнүн иш жүзүндөгү тереңдиги, м; ж) пайдалуу катмарынын кубаттуулугу (кумдардын), м; з) бош тектин коэффициенти; и) чым көңдүн кубаттуулугу жана көлөмү

____ж. 1-январына карата баланстагы запастар

_________________жыйынтыгында 20__ж.

запастардын өзгөрүлүшү

20__ ж. 1 январына карата запастар

СССР ЗМК, КР тарабынан бекитилген запастар

 

 

 

 

 

А+В+С1

 

 

 

 

 

С2

өндүрүү

Өндүрүүдөгү жоготуулар

чалгындоолор А+В+С1+С2

Кайрадан баалоо А+В+С1+С2

Ырасталбаган запастарды эсептен чыгаруу А+В+С1

Башка себептер менен техникалык чектерин өзгөртүү  А+В+С1

 

 

баланстык

Баланстан тышкары

 

Бекитүү күнүнө

____ж. 1-январына калдык

 

 

Бекитүү жылы жана протоколдун №

 

 

 

А

 

 

 

В

 

 

С1

 

 

А+В+С1

 

 

С2

 

А+В+С1

 

С2

 

А+В+С1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21