Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигинин
2017-жылдын 8-ноябрындагы
№ 242 буйругуна
2-тиркеме

Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү
ТАРТИБИ

1. Жалпы жоболор

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын "Нотариат жөнүндө" Мыйзамынын 4-беренесине ылайык жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү тартибин жана шарттарын жөнгө салат.

2. Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга квалификациялык экзамен тапшыруу үчүн нотариат ишинин практикалык көндүмдөрүн алуу такшалуудан өтүүнүн максаты болуп саналат..

2. Такшалуудан өткөрүү тартиби

3. Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер болгон Кыргыз Республикасынын жараны (мындан ары - такшалуучу) такшалуудан өтүү жөнүндө арыз менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине (мындан ары - Юстиция министрлиги) кайрылууга тийиш. Такшалуудан өтүү үчүн төмөнкү документтер тапшырылат:

1) арыз;

2) эмгек китепчесинин көчүрмөсү (акыркы иштеген жери же нотариат тарабынан күбөлөндүрүлгөн);

3) жогорку юридикалык билими жөнүндө дипломдун көчүрмөсү (нотариат тарабынан күбөлөндүрүлгөн);

4) талаптагыдай толтурулган жана кол коюлган кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча сүрөтү менен;

5) өмүр баян;

6) паспортунун көчүрмөсү.

Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Квалификациялык комиссиянын чечими боюнча талапкер такшалуудан өтүү үчүн мамлекеттик нотариуска же жеке нотариуска жөнөтүлөт.

4. Мамлекеттик нотариуска такшалуудан өтүү Квалификациялык комиссиянын чечиминин негизинде Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан дайындалат.

Такшалуучунун ишине мамлекеттик нотариуста түздөн-түз жетекчилик жүргүзүү Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин буйругу менен ушул милдет жүктөлгөн нотариус тарабынан ишке ашырылат.

5. Жеке нотариуста такшалуудан өтүү нотариус менен такшалуучунун ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде ишке ашырылат.

Такшалуучунун ишине жеке нотариуста жетекчилик жүргүзүү нотариуста беш жылдан кем эмес иштеген иш тажрыйбасы бар нотариус ишке ашырат.

6. Такшалуудан өтүү түздөн-түз квалификациялык экзамен тапшыруунун алдында жүргүзүлөт, бул учурда такшалуу аяктаган учурдан тартып квалификациялык экзамен тапшырганга чейинки убакыт алты айдан ашпоого тийиш.

Такшалуудан өтүү мөөнөтү алты айдан кем эмес убакытты түзөт жана кыскартылбоого тийиш.

Такшалуудан өтүүнүн мөөнөтү такшалуучу ооруп калган же башка жүйөлүү себептер боюнча жок болгон мезгилге мамлекеттик же жеке нотариустун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин чечими менен узартылат.

7. Мамлекеттик нотариуста такшалуудан өтүү мезгилинде такшалуучуга мамлекеттик нотариустун эмгек шарттары, ички эмгек тартибинин эрежелери жайылтылат. Такшалуучунун эмгегине акы төлөнбөйт.

Жеке нотариуста такшалуудан өтүүчү такшалуучунун укуктары жана милдеттери келишим менен аныкталат.

Такшалуучу ишке ашырылып жаткан нотариалдык иш-аракеттердин сырын сактоого тийиш.

8. Жеке нотариустар өздөрүндө такшалууда өтүп жаткан адам жөнүндө маалыматты ушул Жобого тиркелген форма боюнча такшалуудан өтүү жөнүндө келишим түзүлгөн учурдан тартып бир айдан кечиктирбестен юстиция органдарына берүүгө милдеттүү.

Мамлекеттик же жеке нотариус бир эле мезгилде экиден ашпаган такшалуучунун ишине жетекчилик кыла алат.

9. Такшалуудан өтүү Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан бекитилген такшалуу программасына ылайык жүргүзүлөт. Такшалуу программасы такшалуудан өткөрүү жетекчилери жана такшалуучулар үчүн милдеттүү болуп саналат.

Программа нотариалдык иш-аракеттерди өркүндөтүү жана нотариустун ишин уюштуруу боюнча практикалык көндүмдөрдү такшалуучунун алуусуна багытталган иш-чаралардын тизмесин камтууга тийиш.

10. Такшалуу программасынын негизинде такшалуудан өткөрүүнүн жетекчиси такшалуудан өткөрүүнүн жеке планын бекитет.

Такшалуудан өтүү учурунда такшалуучу төмөнкүлөрдү өздөштүрүүгө тийиш:

1) Кыргыз Республикасынын нотариат ишин жөнгө салган мыйзамдарын;

2) нотариаттык практиканы, жарандардын, юридикалык жактардын жана мамлекеттин укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоону камсыз кыла турган нотариаттык иш-аракеттерди жана нотариаттык иш кагаздарды жүргүзүүнүн эрежелерин;

3) кесиптештер жана кардарлар менен өз ара мамиле түзүүнүн адеп ченемдерин.

3. Такшалуудан өтүүнү аяктоо

11. Такшалуудан өтүү аяктаганда такшалуучунун жетекчиси анын жыйынтыгы жөнүндө корутунду түзөт, анда такшалуунун жүрүшүндө такшалуучу ээ болгон жалпы даярдыктын деңгээли чагылдырылат.

Корутундунун бир нускасы такшалуучунун жетекчисинде, экинчиси - Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде же анын аймактык органдарында сакталат, ал эми үчүнчүсү такшалуучуга берилет.

12. Мамлекеттик нотариус катары алты айдан ашык иштеген адамдарга иштин көрсөтүлгөн мөөнөтү такшалуудан өтүү мөөнөтү катары эсептелет.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигинин
2017-жылдын 8-ноябрындагы
№ 242 буйругу менен бекитилген
Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна
лицензия алууга талапкер адамды
такшалуудан өткөрүү тартиби
жөнүндө жобого
тиркеме

Такшалуудан өтүүчү адам жөнүндө
МААЛЫМАТТАР

Такшалуудан өтүүчү адамдын аты-жөнү

Такшалуудан өтүүнүн негиздери

Такшалуудан өтүү башталган күн

Такшалуудан өтүү аяктаган күн

Эскертүү

 

 

 

 

 

 

 

Такшалуудан өткөрүүнү жетектеген адамдын аты-жөнү жана кызматы

мөөр

кол тамгасы