Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
		КУЧУН ЖОГОТТУ
КР 2008-жылдын 18-декабындагы №267 Мыйзамынын редакциясында


Бишкек шаары
2002-жылдын 29-декабры № 229

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

     "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин депутатынын
      статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
            толуктоо киргизүү тууралу

   2006-жылдын 21-ноябрында      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-статья.

   "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Депутатынын статусу жө-
нүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кењешинин Жарчысы, 2005-ж.. № 11, 902-ст.) төмөндөгүдөй толуктоо кирги-
зилсин:
   Мыйзам төмөндөгүдөй мазмундагы 38-1-статья менен толукталсын:
   "38-1-статья. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин депутатын
          социалдык жактан коргоо

   1. Депутаттык ыйгарым укуктарын аткарышына байланыштуу Кыргыз Рес-
публикасынын Жогорку Кењешинин депутаты курман болгон учурда же депу-
таттык ыйгарым укуктарын аткарып жаткан учурда жарадар болгондон, жара-
кат алгандан, оорунун кесепетинен ыйгарым укуктарын токтоткондон кийин
көз жумганда каза болгондун (өлгөн адамдын) үй-бүлөсүнө жана анын ба-
гуусундагыларга Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин каража-
тынан каза болгондун (өлгөн адамдын) багуусундагыларга жыйырма жолку
бир жылдык эмгек акысынын өлчөмүндө бир жолку жөлөкпул төлөнүп берилет.
   Эмгек акы дегенге жылдын толук календарлык мезгилинин ичинде депу-
тат тарабынан алынган орточо эмгек акысы, бардык кошумчалар, компенса-
циялар, сыйакылар жана башка төлөмдөр кирет. Депутаттык милдеттерин бир
календарлык жылдан азыраак аткарган учурда шарттуу эсептешүү толук ка-
лендарлык жылдын ичинде депутат алууга тийиш болгон болжолдуу төлөмдөр-
дүн негизинде жүргүзүлөт.
   2. Ушул статьянын Жобосу 2005-жылдын январынан тартып келип чыккан
мамилелерге жайылтылат.".

   2-статья.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын 
   Президенти                       К.Бакиев